Témata pro ústní maturitní zkoušku
1. Pravěk, hudba starověkých národů, antická hudba
Vznik hudby, Indie, Japonsko, Čína, židovský zpěv. Řecká hudební teorie, nástroje.
Stupnice.
2. Středověké umění světské
Rytířský zpěv, hudební památky, ars antiqua, ars nova.
Intervaly.
3. Středověké umění duchovní
Gregoriánský chorál, hudební formy, počátky vícehlasu.
Akordy.
4. Polyfonie, vrcholná polyfonie
Hudební formy, představitelé.
Vývoj notace.
5. Česká hudba – první památky, husitství, renesance
Společensko-historický základ, představitelé
Písňová forma, italské hudební názvosloví.
6. Baroko
Společensko-historický základ, formy, představitelé.
Fuga.
7. Bach, Handel
Život, dílo, význam.
Oratorium.
8. České baroko
Společensko-historický základ, představitelé.
Kantáta.
9. Vývoj opery po klasicismus
Vznik opery, baroko, klasicismus.
Mše.
10. Klasicismus
Společensko-historický základ, formy, představitelé.
Sonátová forma.
11. 1.Vídeňská škola
Haydn, Mozart, Beethoven – život, dílo, význam.
Symfonie, koncert.
12. Česká hudba v klasicismu
Klasicismus v Čechách, emigrace, význam, Mannheimská škola.
Cyklická sonátová forma.
13. Raný romantismus
Schubert, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Weber. Prokomponovaná píseň.
Rondo.
14. Novoromantismus
Liszt, Wágner, Berlioz. Programní hudba, leitmotiv.
Programní symfonie, symfonická báseň.
15. Opera v romantismu
Wágner, Verdi, Puccini, Rossini...
Opereta.
16. Národní školy – Polsko, Norsko, Rusko
Představitelé, společensko-historický základ.
Variace.
17. Česká romantická hudba
Společensko-historický základ, národní obrození, představitelé, česká opera.
Symfonický orchestr.
18. Smetana, Dvořák
Život, dílo, význam.
Melodické ozdoby.
19. Impresionismus, expresionismus
Charakteristika stylů, představitelé, dílo.
Akustika.
20. Neoklasicismus, neofolklorismus
Charakteristika stylů, představitelé, dílo.
Lidský hlas.
21. Vývoj artificiální hudby v 2. polovině 20. století
Další styly 20. Století, polská skladatelská škola, počítačová hudba, aleatorika,…
Hlasová hygiena.
22. Česká hudba 20. století
Janáček, Martinů, Eben, Hurník...
Folklórní hudba.
23. Vznik a vývoj jazzu
Černošské zdroje, jazz, swing, představitelé, styly.
Harmonické funkce.
24. Populární hudba 50. – 90. léta
Rock, styly, představitelé.
Muzikál.
25. Česká populární hudba
Trampská a folková píseň, lidovková píseň, Osvobozené divadlo, Semafor, bigbeat,
rokenrol a další styly.
České hudební festivaly, interpreti vážné hudby, hudební tělesa.
Download

Hudební výchova