Páječky,
plynové přístroje a
příslušenství
Pájení
Svařování
Opalovací
technika
Sanita
Přístroje k ničení
plevelů
Zapalovače
www.cfh-gmbh.de
2014/15 CZ
2|
Kvalita,
která zavazuje.
Úspěšná historie firmy CFH začala v roce 1986 pájecím
kufříkem v malé garáži. Za náš úspěch děkujeme
důslednému zaměření na kvalitu a její dodržování.
Naši zákazníci důvěřují našemu smyslu pro zodpovědnost a dokonalé kontrole výroby
a kvality. Úzce spolupracujeme s řadou zkušebních ústavů a stále zlepšujeme kvalitu
a bezpečnost.
Domácí kutilové a řemeslníci oceňují rozsah působnosti značky CFH. Protože vždy
pracují s vysoce kvalitními a bezpečnými pájecími a plynovými přístroji.
Proto jsme dnes zastoupeni na mnoha známých stavebních trzích, ve velkoobchodech, internetových obchodech , zahradnických centrech a odborných obchodech.
Sázíme na kvalitu a bezpečnost – bez kompromisů.
Dirk Spengler
jednatel a společník
Certifikáty:
Symboly:
P PIEZO
piezoelektrické zapalování
S 200°C
teplota tavení
L 370°C
teplota pájecího hrotu
A 800°C
pracovní teplota
Pájení je
možné ve
všech polohách
Bezpečnostní
přípojka je
otočná.
Obsah | 3
Informace k pájení
4 - 7
Plynové páječky
8 - 14
Plyny
15 - 16
Elektrické páječky
17 - 21
Pájky
22 - 25
Plynové zapalovače
26 - 27
Opalovací přístroje
28 - 29
Příslušenství plynových páječek a opalovacích přístrojů
30 - 32
Sanitární nářadí a příslušenství
33 - 40
Bio zahradnictví
41 - 42
Svářecí přístroje
43 - 45
Příslušenství svářecích přístrojů
46 - 52
Příslušenství pro camping
53 - 54
4 | Informace k pájení
Informace
k pájení
1. Co je pájení?
Pájení je spojování kovů žárem.
Jinými slovy: dva nebo více kovových dílů se spojí za přidání přísady přídavného kovu (pájky).
Tento přídavný materiál se roztaví, při vychladnutí ztvrdne a díly spojí.
2. Co potřebuji ke správnému pájení?
Pro spojování pájením je potřeba zdroj tepla. To by mohla být například páječka CFH s otevřeným
plamenem (páječka na plynové kartuše/páječka na plynové láhve nebo páječka CFH bez plamene
– například elektrická páječka). Důležitým přídavným pracovním prostředkem je čisticí rouno pro
rychlé očistění pájených míst. Jako další je potřebné tavidlo, případně pájecí tuk (rozpouštědlo
kysličníků kovů), a pájky vhodné pro kovový spoj.
3. Měkké pájení/tvrdé pájení
Při měkkém pájení je teplota tavení níže, při tvrdém pájení výše než 450 ºC.
Teplota pájení při instalaci trubek činí při měkkém pájení přibližně 250 ºC, při tvrdém pájení se
teplota pohybuje v rozmezí od 670 ºC do 730 ºC.
Tvrdým pájením se musejí spojovat plynové instalace, horkovodní a topenářské instalace s
přívodní teplotou nad 110 ºC a rozvody topných olejů.
Měkkým pájením se mají pájet potrubí pro instalace pitné vody do vnějšího průměru 28 mm.
Ve všech ostatních případech se může používat jak měkké pájení, tak tvrdé pájení, pokud se
použije správná pájka.
Pracovní postupy při tvrdém pájení jsou do značné míry shodné s měkkým pájením.
Informace k pájení | 5
Pevnost pájeného spoje se zvyšuje s pracovní teplotou. Proto při správném provedení představuje
tvrdé pájení (pracovní teplota ca. 670 – 730 ºC) významně pevnější spoj než měkké pájení
(pracovní teplota ca. 220 – 250 ºC).
Chyby při měkkém pájení:
∙ Při příliš vysoké teplotě shoří tavidlo, pájka se nemůže správně smáčet a odkapává.
∙ Pro spojované díly se použila nesprávná pájka nebo tavidlo.
∙Spojované díly nebyly řádně očistěny, pájka se nemohla spojit.
Poznámka:
Při pájení vodovodních potrubí používejte zásadně pouze bezkadmiové a bezolovnaté pájky.
Teplota a výkon
Nezaměňujte pracovní teplotu za teplotu plamene udávané u Vaší páječky.
Pracovní teplota je teplotou, při které se použitá pájka smáčí, teče a spojí se.
Pracovní teplota se pohybuje v blízkosti horního bodu tavení pájky. Při tvrdém pájení je
pracovní teplota zvláště důležitá. Pracovní teplota používané pájky nesmí být vyšší než teplota
pájecího hořáku. Je-li výkon pájecího hořáku příliš nízký, spojovaná měděná trubka se potom
nesmočí.
4. Tavidlo a jeho význam pro pájení
Pájka se může smočit, roztéci a spojit pouze na kovově čistých površích. V zásadě proto při pájení
také potřebujeme tavidlo (výjimka: měď/měděné spoje s pájkami s obsahem fosforu). Tavidla odstraňují oxidy kovů / povlak oxidů na pájených plochách a během pájení je udržují bez přítomnosti
oxidů. Pouze tak lze dosáhnout bezvadného pájeného spoje.
Pájecí pasta pro měkké pájení rovněž obsahuje tavidlo a k tomu ještě obsahuje podíl kovového
prášku. Když se tento prášek roztaví, je dosaženo správné teploty. Správný drát pro měkké pájení
(pájku) nyní zavádějte s odkloněným plamenem. Při spojování měděných trubek bude v tomto
případě pájka v místě pájení vidět. Pájená štěrbina je vyplněna, ještě se musí nechat vychladnout
a odstranit zbytky tavidla.
Při tvrdém pájení rovněž rovnoměrně naneste tavidlo (výjimka: měděné spoje s tvrdými pájkami s
obsahem fosforu), sestavte trubku a fitinky, pájené místo rovnoměrně a plynule ohřejte až je materiál rozžhaven do třešňové barvy. Tvrdou pájku odtavujte tak dlouho, až se pájecí štěrbina uzavře.
Měděnou trubku udržujte s větším odstupem plamene ještě nějakou dobu rozžhavenou.
6 | Informace k pájení
5. Jaké materiály se mohou pájet?
Pájením je možno trvale spojovat všechny metalické materiály. Pájení je tak ideální technikou
spojování mědi s mědí, červeným bronzem, mosazí a ocelí.
6. Něco o pájení měděných trubek
Měděné trubky jsou trvanlivé a hygienické. Práce s měděnými
trubkami je opravdu jednoduchá. Z tohoto důvodu se měděná
trubka v uplynulých letech prosadila v řemeslech. Spojování
měděných trubek se provádí měkkým pájením nebo tvrdým
pájením. Obě metody jsou v podstatě rovnocenné. Rozdíl
spočívá v pracovní teplotě a tím také v používané pájce.
Čisticí rouno
Spojované díly se čisticím rounem vydrhnou do
kovového lesku. Důkladně především vyčistit konce.
To je důležité pro vytvoření pevného spoje.
Pájecí pasta
Naneste rovnoměrně tavidlo na konec trubky. Tím
odstraníte zoxidovanou vrstvu na pájených plochách a
zabráníte vzniku další oxidace. Správné smáčení pájky
na spojovaných kovech zajistíte pouze na kovově
lesklých površích.
Pájení
Nasuňte fitink pevně na konec trubky, potom rovnoměrně
zahřejte pájené místo až se tavidlo stříbřitě leskne.
Začněte na spodní straně, protože teplo stoupá nahoru.
Pájka se zavede přímo na pájené místo. Správné pracovní
teploty je dosaženo, když se pájka při styku s kovem taví.
Pájka nyní kapilárním účinkem stéká do spáry a spojuje
díly. Pájku zavádějte tak dlouho, až se na spodní straně
vytvoří kapka. Díly se musejí fixovat tak dlouho, dokud
pájka neztvrdne.
Informace k pájení | 7
7. Měkké pájení elektrickými páječkami nebo pájecími pistolemi.
Páječky CFH mají výkon od 15 W do 100 W. Přístroje s výkonem od 15 W do 60 W se doporučují
pro lehké pájecí práce. Přístroje s výkonem vyšším (až 100 W) mají širší hrot a jsou tak vynikajícím způsobem vhodné pro velké elektrické pájecí práce. Před prvním použitím přístroje se musí
pájecí hrot pocínovat, aby bylo zaručeno správné pájení a přenos tepla.Pocínováním se rozumí
potažení hrotu pájkou. Tento hrot pájky nikdy neupravujte pilníkem, když se musí odstranit zbytky
pájky nebo koroze. Pájecí pistole má pro uživatele tu přednost, že pájecí hrot dosahuje teploty
pájení již ca. 10 až 12 sekund poté, co jste stiskli spínač.
Pro zvláště citlivé součástky doporučujeme naši pájecí stanici 30 W. Tento přístroj je vybaven
plynulým regulátorem teploty od 150 do 450 ºC.
Nepoužívejte více pájky než je bezpodmínečně nutné. Přebytečná pájka může například pronik­
nout do spodní části trubky, blokovat spínač a způsobovat zkraty. Vodiče před pájením pocínujte,
zejména když se mají pájet splétané vodiče. Prameny zkruťte, nahřejte a pocínujte pájkou. Po
pocínování vodičů je pájení jednoduchou záležitostí. Výsledkem je hladký, elektricky bezchybný
pájený spoj.
U starých pájených spojů nejdříve odstraňte starou pájku. Pájku ohřejte a odsajte ji pumpičkou na
odstraňování pájky CFH. Potom zaveďte novou pájku.
Mimochodem, hroty páječky může pohodlně očistit salmiakovým kamenem CFH.
8. Při pájení se vyhněte následujícím chybám
a) Pájená štěrbiny mezi trubkou a fitinkem nesmí být
větší než 0,2 až 0,4 mm. To je vlasová pájená
štěrbina, neměl by se do vejít ani špendlík. Pouze
tak se projeví kapilární účinek. Tekoucí pájka se
kapilárním účinkem do pájené štěrbiny nasaje.
Pájená štěrbina:
0,2 až 0,4 mm
b) Pří příliš vysokém ohřátí shoří tavidlo. Pájka se
nemůže smáčet a hned zase odkapává.
c) Konec trubky a fitinku nejsou očistěny do kovového lesku. Pájka se smáčí a nespojí se.
d) Konec trubky nebyl uvnitř a vně dobře odhrocen, nebyly odstraněny kovové piliny.
8 | Plynové páječky
Plynové páječky
Tyto přístroje se vyznačují jednoduchou
obsluhou a jsou proto mimořádně vhodné
pro začátečníky.
Pro hobby a řemeslníky
k pájení, tavení, tvrzení,
rozmrazování, opalování,
ohřívání, pocínování a
tvarování plastů.
Minihořák MB 010
P PIEZO
∙ malý víceúčelový hořák s piezoelektrickým zapalováním A
∙ideální pro hobby, modelářství, dílnu, laboratorní práce,
práce venku, jemné pájení, flambování, karamelizaci a práci
s plasty
∙minihořák je vybaven průhlednou nádržkou s možností
doplňování
∙možnost doplňování normálním plynem do zapalovačů
(CFH-č. 52103) na spodní straně hořáku
č. 52010
650°C
EAN 4001845520100
Plynová páječka Diamant M 20
A 650°C
∙ víceúčelová páječka na jemné pájení.
∙na tavení skla, různých kovů (cín, měď, hliník, stříbro, zlato,
atp.) a na práci s plasty
∙páječka je opatřena malou nádržkou, kterou lze opět naplňovat
∙možnost naplňování normálním plynem do zapalovačů
(CFH č. 52103) na spodní straně pájecího hořáku
č. 52020
EAN 4001845520209
Plynová páječka Diamant M 40
∙pájecí hořák pro jemné pájení s otevřeným úzkým plamenem, který lze vyměnit za katalytický hrot
(pro práce s elektřinou)
∙na tavení skla, různých kovů (cín, měď, hliník, stříbro,
zlato, atp.)
∙možnost naplňování normálním plynem do zapalovačů
(CFH č. 52103) na spodní straně pájecího hořáku
č. 52025
EAN 4001845520254
A 650°C
Plynové páječky | 9
Plynová páječka Diamant M 50
P PIEZO
A
·plynová páječka mimořádné kvality k měkkému a
tvrdému pájení
·ideální pro kutily a hobby, ale také pro laboratorní práce a
pro školy
· s piezoelektrickým zapalováním, s plynulou regulací teploty
· náplň nádržky vystačí pro práci po dobu 90 minut
·vysoká stabilita zajištěná integrovaným spodním bezpečnostním stojanem
·možnost doplňování normálním plynem do zapalovačů
(CFH č. 52103)
č. 52030
650°C
EAN 4001845520308
Flambovací pistole Diamant M 60
P PIEZO
∙pro každého profesionálního i hobby kuchaře a pro všechny,
pro které je vaření požitkem
∙ideální pro Crème Brûlée, karamelizaci, flambování a gratinování
∙opravdový pomocník při loupání rajčat a papriky
∙ruční flambovač patří do každé kuchyně
∙během několika minut vykouzlíte nádherné pokrmy a nadchnete
rodinu a přátele
∙s piezoelektrickým zapalováním
∙vysoká stabilita zajištěná integrovaným spodním bezpečnostním
stojanem
∙plynule regulovatelná
∙možnost doplňování normálním plynem do zapalovačů
(CFH č. 52103)
∙včetně 2 ks doplňovacích nádržek o objemu 100 ml a 6 receptů
č. 52034
EAN 4001845520346
Hořák pro jemné pájení FB 131
∙kompaktní, ruční víceúčelová páječka
∙ideální k bodovému pájení
∙plynule regulovatelný plamen
∙možnost pájení ve všech polohách
∙výkonný speciální pájecí hořák ø 14 mm
∙kompletní s praktickým odkládacím stojánkem
∙včetně speciálního plynu SG 105 (CFH č. 52105)
č. 52131
EAN 4001845521312
A 690°C
10 | Plynové páječky
Pájecí lampa Lötmeister LM 1000
A 650°C
∙praktická páječka – ideální pro začátečníky
∙pro měkké pájení a pro jednoduché tvrdé pájení
∙výkonný hořák s možností jemné regulace regulačním
ventilem pro plynulé nastavení plamene
∙k provádění oprav, instalací, kutilství, opalování barvy, ničení
plevelů, opalování dřeva, pocínování a pro práce s plasty
č. 52156 / včetně 1 kartuše
č. 52159 / včetně 5 kartuší
EAN 4001845521565
EAN 4001845521596
Pájecí lampa Lötmeister LM 2000
A 650°C
∙kartušová páječka s ergonomicky tvarovanou rukojetí pro
komfortní obsluhu jednou rukou
∙výkonný hořák s možností jemné regulace regulačním
ventilem pro plynulé nastavení plamene, k měkkému pájení
a jednoduššímu tvrdému pájení
∙k provádění oprav, instalací, kutilství, opalování barvy, ničení
plevelů, opalování dřeva, pocínování a pro práce s plasty
č. 52163 / bez kartuše
č. 52165 / včetně 1 kartuše
EAN 4001845521633
EAN 4001845521657
Pájecí lampa Lötmeister PZ 5000
P PIEZO
∙hořák s vysokým výkonem o ø 17 mm pro měkké a tvrdé A
pájení
∙výkonný hořák s možností jemné regulace regulačním
ventilem pro plynulé nastavení plamene
∙ hořák s ochranou proti větru a stabilizací plamene
∙rychlé a pohodlné zapalování stiskem knoflíku piezoelektrického zapalování
∙stabilní, ergonomicky tvarovaná rukojeť pro komfortní
manipulaci jednou rukou
č. 52188 / bez kartuše
č. 52190 / s 1 kartuší
EAN 4001845521886
EAN 4001845521909
730°C
Plynové páječky | 11
Ruční páječka „PIEZO COMPACT“ PC 140
P PIEZO
A
∙kvalitní ruční páječka
∙výkonný speciální hořák o ø 17 mm koncentruje a vytváří
úzký plamen, což šetří energii a zkracuje délku doby práce
∙ideální pro měkké i tvrdé pájení
∙rychlé a pohodlné zapalování stiskem knoflíku piezoelektrického zapalování
∙ergonomicky tvarovaná rukojeť se stavěcím kolečkem pro
regulaci plamene usnadňuje obsluhu jednou rukou
730°C
č. 52140 / včetně 1 nádržky se stlačeným plynem
EAN 4001845521404
Pájecí lampa Lötmeister LM 3000
A 650°C
∙mobilní kartušová páječka s hadicí a velkým výkonem s
možností pájení ve všech polohách
∙pro měkké i tvrdé pájení, nahřívání, rozmrazování, opalování,
pocínování, tavení, pro práci s termoplasty a k zapalování
grilů na dřevěné uhlí
∙včetně hadice na propan o délce 1,5 m a ocelové spony k
upevnění nádržky kartuše přímo na pracovní oděv
č. 52170 / včetně 2 kartuší
EAN 4001845521701
Bunsenův laboratorní hořák BL 172
∙výkonný víceúčelový přístroj pro hobby i dílnu
∙pro zlatnické a laboratorní práce, nahřívání zkumavek,
tvarování skla a plastů, fyzikální a chemické pokusy a
zalévání olovem
č. 52172 / včetně 1 kartuše
EAN 4001845521725
Bunsenův laboratorní hořák BL 1700
∙ideální pro zalévání olovem, zlatnictví a práce v laboratoři,
nahřívání zkumavek, optiku, tvarování skla a plastů, fyzikální a
chemické pokusy, vaření klihu, dentální a farmaceutické práce
č. 52175 / včetně 1 nádržky se stlačeným plynem
EAN 4001845521756
12 | Plynové páječky
Pájecí hořák LM 1750
A 700°C
∙kompaktní, šikovný víceúčelový přístroj s výkonným
turbohořákem
∙plynule regulovatelný plamen
∙doba hoření jedné tlakové plynové nádržky ca. 2,5 hodiny
∙tvrdé pájení měděných trubek až do ø 22 mm, měkké pájení
až do ø 28 mm
∙možnosti použití: měkké pájení, tvrdé pájení, opalování,
tavení, tvrzení
č. 52130 / včetně 1 univerzální nádržky stlačeného plynu
EAN 4001845521305
Profesionální ruční páječka TS 1800
P PIEZO
∙výkonná ruční páječka pro měkké i tvrdé pájení s 21 mm A
speciálním hořákem a spolehlivým, snadno ovladatelným
piezoelektrickým zapalováním
∙ideální pro rychlé a rovné pájené spoje
∙ideální pro tvrdě pájené měděné spoje až do ø 15 mm a
měkké pájení až do ø 28 mm
∙možnost pájení ve všech polohách
∙další možnosti použití: nahřívání, rozmrazování, opalování,
spalování a tepelná úprava plastů
750°C
č. 52132 / včetně 1 univerzální nádržky stlačeného plynu
EAN 4001845521329
Profesionální souprava na tvrdé pájení
„TURBO DE LUXE“ 200
A 800°C
∙profesionální, výkonný přístroj pro měkké i tvrdé pájení s
kvalitním turbohořákem o ø 20 mm a speciálním pájecím
hořákem o ø 14 mm pro bodové pájení
∙lze také připojit ke stávajícím plynovým lahvím na propan
butan
∙možnost pájení ve všech polohách
∙kompletní s upevňovacím držákem na pracovní oděv včetně
propanbutanové hadice o délce 1,5 m
č. 52090 / včetně 1 univerzální nádržky stlačeného plynu
EAN 4001845520902
Plynové páječky | 13
Ruční páječka Turbo GT 2000
A 800°C
∙rukojeť s regulací plynu pro úsporu energie
∙s kvalitním pájecím turbohořákem o ø 24 mm
∙možnost pájení ve všech polohách
∙k tvrdému a měkkému pájení měděných a ocelových trubek
∙výkonná, praktická ruční páječka pro připojení ke všem
stávajícím propan-butanovým plynovým lahvím
∙včetně plynové hadice o délce 1,5 m 3/8“
č. 52060
EAN 4001845520605
Profi Man PZ 2000
P PIEZO
A
∙výkonný, úsporný hořák o ø 21 mm – spotřeba
ca. 100 g/h
∙vhodný pro připojení k 5-kg a 11-kg propanovým lahvím a
s připojovacím ventilem CFH č. 52121 (na samostatnou
objednávku) také pro univerzální tlakové plynové nádržky
CFH AT 2000, případně speciální plyn CFH AT 3000
∙s piezoelektrickým zapalováním, plynulá regulace plamene
∙možnost pájení ve všech polohách
∙včetně plynové hadice o délce 1,5 m 3/8“ a otočné bezpečnostní přípojky
č. 52065
EAN 4001845520650
Měděné pájedlo KL 147
A 730°C
∙možnosti použití: měkké pájení okapových žlabů měděných
plechů a pozinkovaných ocelových plechů až do tloušťky
1 mm
∙toto výkonné kladívkové pájedlo je opatřeno kvalitní
350 g měděnou pájecí hlavou
∙měděná hlava se může demontovat po povolení šroubu,
takže přístroj lze používat jako normální pájecí hořák
∙včetně odkládacího stojánku, ochrany proti větru a otočné
bezpečnostní přípojky
č. 52147
750°C
EAN 4001845521473
14 | Plynové páječky
Pájecí kufřík Turbo Lötprofi 2000
A 800°C
∙kvalitní 16-dílná souprava pro ruční pájení propanbutanem
∙možnost pájení ve všech polohách
∙možnosti použití: měkké a tvrdé pájení měděných a ocelových
trubek, plechů a tvarovek, dále tavení, nahřívání, opalování,
spalování, rozmrazování, tvrzení a nalisování za tepla
∙pájení kapilárních štěrbin v sanitárních a topenářských
instalacích
Rozsah dodávky:
- rukojeť s páčkou pro
- ø 27 mm pájecí turbohořák
úsporný plamen
se stabilizací plamene
- ø 36 mm hořák se stabilizací plamene - regulátor tlaku 2,5 bar
- ø 20 mm hořák se stabilizací plamene - plynová hadice 2 m 3/8“
- piezoelektrický zapalovač
-ø
14 mm hořák pro jemné pájení se
plynu
stabilizací plamene
- přívod hořáku 30º
- nástavec s měděnou hlavou 230 g
- odkládací stojánek
- nástavec s měděnou hlavou 100 g
- 2 x montážní klíč
- plochý hořák
- plastový kufřík
č. 52055
EAN 4001845520551
Svářečka Schweiß-Fix SF 3100
A 1250°C
∙přenosná, profesionální autogenová souprava pro sváření a
měkké a tvrdé pájení za přívodu kyslíku a vysoce výhřevného směsného plynu AT 3000
∙přístroj k tvrdému pájení s vysokou výkonností a pro provádění instalací a oprav
∙hořák s ostře ohraničeným plamenem, plynule regulovatelný
∙pracovní rozsah tloušťky materiálu 0,1 – 2,5 mm
∙možnost pájení ve všech polohách
Rozsah dodávky:
- kyslíková láhev 105 bar = 105 l
- pojistka proti zpětnému
- vysoce výhřevný směsný plyn AT 3000
zášlehu plamene
- ochranné svářečské brýle
- svazek hadic s pojistkou
- 3 výměnné trysky
proti zpětnému proudění
- montážní klíč
kyslíku
- pohodlný přenosný stojan
č. 52500 / kompletní svářecí souprava Schweiß-Fix SF 3100 EAN 4001845525006
Plyny | 15
Plyny
Zdroje energie pro plynové zapalovače, bioza­
hra­dnictví, zapalovače grilů, plynové páječky,
svářecí přístroje, kempingové vařiče a mnoho
dalšího.
Kartuše stlačeného butanu
∙obsah 419 ml / 190 g
č. 52149
EAN 4001845521497
EN 417
Nádoba se stlačeným plynem
∙30 % propanu, 70 % butanu
∙obsah 410 ml / 230 g
č. 52109
EAN 4001845521091
EN 417
Náhradní náplň butanu
∙různé plnicí adaptéry
∙obsah 100 ml / 57,1 g
č. 52103
EAN 4001845521039
EN 417
Univerzální nádoba se stlačeným plynem
AT 2000
∙30 % propanu, 70 % butanu
∙obsah 600 ml / 330 g
č. 52107
EAN 4001845521077
EN 417
Speciální plyn SG 105
∙butan
∙propylen
∙propan
∙aceton
∙vysoce výhřevný směsný plyn
∙obsah 110 ml / 60 g
č. 52105
EAN 4001845521053
EN 417
16 | Plyny
Speciální plyn AT 3000
∙butan 65 obj. %
∙propylen 25 obj. %
∙propan 10 obj. %
∙vysoce výhřevný směsný plyn
∙obsah 600 ml / 330 g
č. 52515
EAN 4001845525150
Heliová sada HS 900
∙vtipný plyn na party, svatby, narozeniny nebo firemní oslavy
∙na plnicí ventil jednoduše navlečte balonek, pomalu otočte
uzávěrem a balonek se již plní
∙včetně láhve s heliem 2,2 litru, 30 balonků, provázku na
balonky a plnicího ventilu
č. 52900
EAN 4001845529004
Kyslík
∙pro svářecí soupravu Schweiß-Fix SF 3100 (CFH č. 52500)
∙obsah 130 g / 930 ml
č. 52505
EAN 4001845525051
Kysličník uhličitý (CO2)
∙pro MAG svařování nelegovaných a nízko legovaných ocelí
∙pro svářečku pro svařování v ochranné atmosféře SSG 145
(CFH č. 52860)
∙165 bar
č. 52512
EAN 4001845525129
Argon
∙pro MIG svařování vysoce legované ocele (ušlechtilá ocel)
∙pro svářečku pro svařování v ochranné atmosféře SSG 145
(CFH č. 52860)
∙60 bar
č. 52514
EAN 4001845525143
EN 417
Elektrické páječky | 17
Elektrické páječky CFH jsou
Elektrické
páječky
nejvíce vhodné v oblasti
elektrotechniky, elektroniky,
rozhlasové techniky, modelářství, Tiffany, opracování
plechu a mnoha jiných.
Elektrické pájedlo E 15
L 370°C
∙ideální v mikroelektronice
∙poniklovaný měděný pájecí hrot, ostrý hrot
∙zahřátí za ca. 1,5 min
∙s bezpečnostním odkládacím stojánkem
∙15 W / 230 V
č. 52198
EAN 4001845521985
Elektrické pájedlo E 20
L 370°C
∙na malé spoje nebo spoje citlivé na teplotu
∙také na zapojovací dráty do 1,5 mm2
∙poniklovaný měděný pájecí hrot, ostrý hrot
∙zahřátí za ca. 1,5 min
∙s bezpečnostním odkládacím stojánkem
∙20 W / 230 V
č. 52200
EAN 4001845522005
Elektrické pájedlo E 60
∙na elektrické pájení na Hi-Fi, rozhlasové přijimače
a tenké plechy do max. 0,5 mm2
∙zapojovací dráty do 2 mm2
∙poniklovaný měděný pájecí hrot, dlátový tvar
∙zahřátí za ca. 2 min
∙s bezpečnostním odkládacím stojánkem
∙60 W / 230 V
č. 52202
EAN 4001845522029
L 460°C
18 | Elektrické páječky
Elektrické pájedlo E 80
L 480°C
∙na elektrotechnické pájení a středně velké spoje v
elektrotechnice
∙pájení pocínovaných a tenkých plechů do max. 0,8 mm2
∙zapojovací dráty do 2,5 mm2
∙poniklovaný měděný pájecí hrot, dlátový tvar
∙zahřátí za ca. 2,5 min
∙s bezpečnostním odkládacím stojánkem
∙80 W / 230 V
č. 52204
EAN 4001845522043
Elektrické pájedlo E 100
L 500°C
∙na elektrotechnické pájení a těžké práce s kovy
∙k pájení měděných vodičů do 3,0 mm2 a tenkých plechů
do max. 1 mm2
∙pájení pocínovaných a tenkých plechů do max. 0,8 mm2
∙zapojovací dráty do 2,5 mm2
∙poniklovaný měděný pájecí hrot, dlátový tvar
∙zahřátí za ca. 2,5 min
∙s bezpečnostním odkládacím stojánkem
∙100 W / 230 V
č. 52206
EAN 4001845522067
Pájecí stanice LD 48
∙pro kutily a profesionály v elektronice, jemné elektronice,
modelářství a mnoha jiných oblastech
∙přesně regulovatelné elektronické nastavení teploty v
krocích po 1º C
∙plynule regulovatelný rozsah teplot 150º C – 420º C
∙kompletní s držákem pájedla a čisticí houbou
∙provozní napětí: primární AC 230 V / 50 Hz, sekundární
24 V pro pájedlo
∙velký LED displej se jmenovitou a skutečnou hodnotou
∙krátká doba zahřátí
∙48 W / 230 V
č. 52216
EAN 4001845522166
L 420°C
Elektrické páječky | 19
Elektrická pájecí pistole E 100
L 300°C
∙velmi robustní pistole pro rychlé pájení, ideální pro elektro­
techniku, modelářství a univerzální použití v dílně, servisu
a pro kutily
∙poniklovaná měděná pájecí smyčka
∙na zapojovací vodiče do 1,5 mm2, malé až střední pájecí hroty
∙pro malé liniové pájení v rychlém sledu pájení a tenké plechy
až do ca. 0,4 mm
∙doba zahřátí mikrospínačem za pouhých
ca. 6 – 10 sekund
∙100 W / 230 V
č. 52210
EAN 4001845522104
Bateriová páječka BK 212
L 450°C
∙pro kutily a pro práce v elektrotechnice
∙ideální pro jemné pájení platinek
∙včetně ochranného obalu
∙baterie nejsou součástí dodávky
∙6 W / 4,5 V
č. 52212
EAN 4001845522128
Sada vypalovací pistole BM 245
∙pro popisování a kreativní vypalovanou malbu na dřevo, kůži a korek
∙popisovací a kreslicí hrot pro různé tloušťky čáry a sada razítek se 7
různými vzory jsou součástí příslušenství
∙včetně odkládacího stojánku
∙30 W / 230 V
č. 52245 / Souprava vypalovací pistole
EAN 4001845522456
č. 52244 / Vypalovací pistole bez příslušenství
EAN 4001845522449
Sada aplikátoru štrasových kamenů SA 920
∙pro zdobení látek, kůže, skla, papíru, dřeva a plastů
∙aplikátor štrasových kamenů je vhodný pro štrasové kameny a pálené
ozdoby opatřené vrstvou termolepidla
∙včetně úložného boxu, odkládacího stojánku, pinzety, 500 ks
štrasových kamenů opatřených vrstvou termolepidla a 8-dílné
sady nástavců pro různé velikosti a tvary kamenů
∙6 W / 230 V
č. 52920
EAN 4001845529202
20 | Příslušenství elektrických páječek
Náhradní pájecí hroty
č. 52129
LS 129 / 15 W
EAN 4001845521299
č. 52126
LS 126 / 20 W EAN 4001845521268
č. 52127
LS 127 / 60W / 80W / 100 W
EAN 4001845521275
č. 52128
LS 128 / 100 W
EAN 4001845521282
Pájecí držák LA 240
∙pro pájení v elektronice, modelářství a mnoha jiných oborech
∙svorky jsou přestavitelné do všech směrů
∙ideální pomůcka pro všechna filigrantní pájení, u kterých k
práci potřebujete obě ruce
č. 52240
EAN 4001845522401
Pájecí tuk FM 342
∙tavidlo na měkké pájení mědi a slitin mědi, na běžné pájení,
DIN EN 29454 - 3.1.1.C
č. 52342 / 20 g
EAN 4001845523422
Salmiakový kámen SN 345
∙k čistění hrotů páječek
∙65 x 45 x 20 mm, 80 g
č. 52345
EAN 4001845523453
Pramencový drát na odpájkování EL 235
∙tavidlem napuštěný, extrémně savý měděný drát
∙k odpájkování součástek a k odstranění přebytečné pájky
∙šířka 2,0 mm, délka 1,6 m.
č. 52235
EAN 4001845522357
Příslušenství elektrických páječek | 21
Pumpička na odpájkování EP 237
∙pro pájení v elektronice, modelářství mnoha jiných oborech
∙na odstraňování pájecích bodů před výměnou elektronických
součástek
č. 52237
EAN 4001845522371
Psací a kreslicí hroty pro vypalovací pistoli CFH
∙pro popisování a kreativní malování vypalováním na dřevo,
kůži a korek
č. 52250
EAN 4001845522500
Sada razítek pro vypalovací pistoli CFH
∙pro popisování a kreativní malování vypalováním na dřevo,
kůži a korek
č. 52252
EAN 4001845522524
Štrasové kameny pro aplikátor
štrasových kamenů CFH
Štrasové kameny ø 4 mm / obsah ca. 300 ks
Štrasové kameny ø 5 mm / obsah ca. 150 ks
Štrasové kameny ø 6 mm / obsah ca. 80 ks
č. 52930
č. 52932
č. 52934
č. 52936
č. 52938
č. 52940
S16 stříbrné
S16 barevné
S20 stříbrné
S20 barevné
S30 stříbrné
S30 barevné
EAN 4001845529301
EAN 4001845529325
EAN 4001845529349
EAN 4001845529363
EAN 4001845529387
EAN 4001845529400
22 | Pájky
Pájky
Na měď, slitiny mědi, mosaz, nikl, slitiny
niklu, červený bronz, ocel, litinu, temperovanou litinu a bronz.
Elektronická pájka WL 325, WL 323
S 190°C
∙tavidlem plněná pájka pro jemné pájení v elektronice a
elektrotechnice
č. 52325 / 100 g
č. 52323 / 250 g
EAN 4001845523255
EAN 4001845523231
Pájka pro kutily WL 330, WL 328
S 235°C
∙tavidlem plněná pájka pro obyčejné pájení
∙není vhodná pro práci v elektronice
č. 52330 / 100 g
č. 52328 / 250 g
EAN 4001845523309
EAN 4001845523286
Pájka na rádiové spoje WL 335, WL 333
S 235°C
∙tavidlem plněná pájka pro jemné pájení, klempířské práce,
práce v telekomunikacích a normální pájení
č. 52335 / 100 g
č. 52333 / 250 g
EAN 4001845523354
EAN 4001845523330
Pájka na Tiffany TL 336
S 240°C
∙vhodná k pájení Tiffany
∙pájku na Tiffany používejte jen s pájecí kapalinou CFH č. 52344.
č. 52336 /100 g
EAN 4001845523361
Pájka na fitinky WL 340, WL 339
∙na měkké pájení měděných trubek v instalacích studené a
teplé vody
∙tepelná odolnost do 110°C
∙pouze ve spojení s pájecí pastou na fitinky CFH č. 52348
nebo tavidlem na fitinky CFH č. 52347
č. 52340 / 100 g
č. 52339 / 250 g
EAN 4001845523408
EAN 4001845523392
S 250°C
Pájky | 23
Cínová pájecí tyčinka na zinkový plech
S 235°C
∙k pájení zinku zvláště vysoké čistoty a legovaného zinku v oblasti
zastřešování, S-Pb60Sn40; DIN EN 29453
∙používat pouze společně s pájecí kapalinou na zinkový plech:
CFH č. 52372
č. 52375 / 2 trojhranné tyče à 333 mm EAN 4001845523750
Cínová pájecí tyčinka 1,5 kg na
zinkový plech
S 235°C
∙k pájení zinku zvláště vysoké čistoty a legovaného zinku v oblasti
zastřešování, S-Pb60Sn40; DIN EN 29453
∙používat pouze společně s pájecí kapalinou na zinkový plech:
CFH č. 52372
č. 52370 / 6 trojhranných tyčí à 400 mm EAN 4001845523705
Cínová pájecí tyčinka na měděný plech
S 250°C
∙k pájení měděných okapových žlabů a svodů, případně
měděných plechů oblasti zastřešování bez předcházejícího nýtování,
S-Sn97Cu3; DIN EN 29453
∙používat pouze společně s pájecí kapalinou na měděný plech:
CFH č. 52368
č. 52366 / 2 trojhranné tyče à 333 mm EAN 4001845523668
Tvrdá pájka s obsahem alpaky
A 910°C
∙ke spojování ocele, litiny, temperované litiny, niklu a slitin niklu
č. 52300 EAN 4001845523002
Mosazná pájka
A 900°C
∙k pájení mezer a spár u ocele, litiny, temperované litiny, mědi, niklu,
mosazi a bronzu
č. 52305 EAN 4001845523057
Tvrdá pájka s obsahem mědi a fosforu
A 730°C
∙k pájení mezer na mědi, mosazi a červeném bronzu
∙vhodná pro instalace plynu a vody v oblasti pitné vody
č. 52310 EAN 4001845523101
Tvrdá pájka s obsahem stříbra bez
přísady kadmia
A 670°C
∙k pájení mezer na ocelích všeho druhu, na mědi a slitinách mědi
∙vhodná na instalace plynu a vody
č. 52320 EAN 4001845523200
24 | Pájky
Tavidlo na stříbrnou pájku FM 343
∙Tavidlo na tvrdé pájení mědi, mosazi, červeného bronzu a oceli
∙zvláště vhodné k pájení s měděnou a stříbrnou pájkou CFH
∙EN 1045, typ FH 10
č. 52343 / 25 g EAN 4001845523439
Pájecí kapalina FM 344
∙tavidlo na obyčejné pájení (chladírenství, klempířské práce)
∙zvláště vhodné k měkkému pájení železa, oceli, mosazi, mědi,
olova a pocínovaných plechů
∙vhodné k pájení Tiffany
č. 52344 / 25 g EAN 4001845523446
Tavidlo na fitinky FM 347
∙tavidlo na měkké pájení měděných trubek v instalacích pitné vody a
topení, používat společně s pájkou na fitinky CFH č. 52339 a 52340
∙DIN EN 29454.1 – 3.1.1. C (F-SW 21)
č. 52347 / 20 g EAN 4001845523477
Pasta na pájení fitinků FP 348
∙pasta na měkké pájení kovů k předcínování a měkkému pájení instalací
z měděných trubek, používat společně s pájkou na fitinky CFH č.
52339 a 52340 / DIN EN 29453, DIN EN 29454.1 – 3.1.1. C (F-S21),
S-Sn97Cu3
č. 52348 / 100 g EAN 4001845523484
Pájecí kapalina na pájení měděných plechů LWK 368
∙speciální tavidlo pro měkké pájení v oblasti pokrývačství společně s
cínovými pájecími tyčinkami – na střešní žlaby a také plechy
∙na měděné žlaby, svody a plechy, slitiny mosazi a mědi
č. 52368 / 100 g EAN 4001845523682
Pájecí kapalina na pájení zinkových plechů LWZ 372
∙speciální tavidlo pro měkké pájení v oblasti pokrývačství společně s
cínovými pájecími tyčinkami – na střešní žlaby a také plechy
∙na titanzinek, pozinkované ocelové plechy a zinek vysoké čistoty
č. 52372 / 100 g EAN 4001845523729
Čisticí rouno RV 349
∙nekovové čisticí rouno na všechny kovy k rychlému očistění pájeného
místa bez poškrábání, bez kovového obrusu, což snižuje škody způsobené korozí
č. 52349 / 5 ks
EAN 4001845523491
Pozinkovaný ocelový
plech
Zinek vysoké čistoty
Slitina zinku
Slitina niklu
Slitina mědi
Bronz
Pocínovaný plech
Litina
Temperovaná litina
Červený bronz
Nikl
190°C
52325 / 52323
Pájka na
elektroniku plněná
tavidlem
190°C
Pouze pro jemná pájení v elektronice (plošné spoje atd.) a elektrotechnice
52330 / 52328
Pájka pro kutily
plněná tavidlem
235°C
Obyčejné pájení – není vhodná na elektroniku
235°C
Jemná pájení měděných vodičů
(prameny kabelů / výstavba komunikačních zařízení atd.)
52335 / 52333
Pájka na rádiové
spoje plněná
tavidlem
52340 / 52339
Pájka na fitinky
52375 / 52370
Pájecí cín v
tyčinkách
zinkový plech
52305
Mosazná tvrdá
pájka opláštěná
tavidlem
52300
Tvrdá pájka s
obsahem alpaky
opláštěná tavidlem
250°C
670°C
Pracovní teplota
52310
Tvrdá pájka s
obsahem mědi a
fosforu
250°C
235°C
52366
Pájecí cín v
tyčinkách
měděný plech
52320
Tvrdá pájka s
obsahem stříbra
bez přísady
kadmia opláštěná
tavidlem
Tvrdé pájení
Mosaz
Ocel
52336
Pájka na Tiffany
Rozsah teplot tavení
Měkké pájení
Číslo výrobku
Název
Měď
Pájky | 25
730°C
900°C
910°C
26 | Zapalovače plynu a zapalovače
Zapalovače
plynu a
zapalovače
Ať již klasické nebo univerzální, plyno­vé a benzínové zapalovače jsou spole­
h­livými průvodci pro volný čas, hobby
a kemping. Zapalovače s prodlouženou
rukojetí jsou skvěle vhodné pro zapalování na těžko přístupných místech.
Plynový zapalovač GF 485
∙kvalitní plynový zapalovač z kovu
∙technologie Windproof Turbojet – zapaluje při větrných povětrnostních podmínkách
∙plnitelný normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103)
č. 52485
EAN 4001845524856
Benzínový zapalovač BL 487
∙kvalitní plynový zapalovač z kovu
∙dlouhá životnost
∙stříbro kartáčované
∙plnitelný benzínem do zapalovačů (CFH č. 52101)
č. 52487 / včetně zásobníku s 6 křemínky
EAN 4001845524870
Benzín do zapalovačů
∙pro benzínové zapalovače
∙jako čisticí benzín pro domácnost, hobby a vozidla
∙rozpouští tuky, olej, nálepky, lyžařský vosk a mnoho jiného
č. 52101 / à 133 ml
EAN 4001845521015
Plynové zapalovače v 3-dílné sadě
∙elektronický plynový zapalovač
∙s dětskou pojistkou
∙plnitelný normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103)
č. 52484
EAN 4001845524849
Plynový zapalovač Super Mini s piezoelekt- P
rickým zapalováním
∙délka 10,5 cm
∙regulovatelná velikost plamene
∙plnitelný normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103)
č. 52472
EAN 4001845524726
PIEZO
Zapalovače plynu a zapalovače | 27
Zapalovač plynu Mini s tvrdým piezoelektrickým zapalováním
P PIEZO
∙délka 13,5 cm
∙dětská pojistka
∙regulovatelná délka plamene
∙plnitelný normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103)
∙s průhledítkem pro kontrolu plynu
č. 52436
EAN 4001845524368
Zapalovač plynu Maxi s piezoelektrickým
zapalováním
P PIEZO
∙délka 28 cm
∙regulovatelná délka plamene
∙plnitelný normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103)
∙s průhledítkem pro kontrolu plynu, dětskou pojistkou a závěsem
∙skvěle vhodný z zapalování svíček ve vysokých skleněných
obalech a lucerniček, hořáků na přípravu fondue,
krbů, kamen, plynových infrazářičů a grilů
č. 52442
EAN 4001845524429
Zapalovač plynu Maxi Flexibel s
piezoelektrickým zapalováním
P PIEZO
∙délka 33,5 cm
∙regulovatelná délka plamene
∙plnitelný normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103)
∙s průhledítkem pro kontrolu plynu, dětskou pojistkou a závěsem
∙ohebné kovové tělo, možnost zapalování na těžko přístupných místech
∙skvěle vhodný k zapalování svíček ve vysokých skleněných stojanech
a lucerniček, hořáků na přípravu fondue, krbů, kamen, plynových
infrazářičů a grilů
č. 52446
EAN 4001845524467
Zapalovač plynu Maxi Flexibel Turbo s
piezoelektrickým zapalováním
P PIEZO
∙délka 34,5 cm
∙regulovatelná délka plamene
∙plnitelný normálním plynem do zapalovačů (CFH č. 52103)
∙s průhledítkem pro kontrolu plynu, dětskou pojistkou a závěsem
∙turboplamen
∙ohebné kovové tělo, možnost zapalování na těžko přístupných místech
∙skvěle vhodný z zapalování svíček ve vysokých skleněných stojanech
a lucerniček, hořáků na přípravu fondue, krbů, kamen, plynových
infrazářičů a grilů
č. 52448
EAN 4001845524481
28 | Opalovací přístroje
Opalovací
přístroje
Ideální k nahřívání a opalování, pro práci s bitumenovými
a dehtovými materiály, pro
svařování jezírkových folií a
střešních izolací, vysušování
betonu, ničení plevelů, odstraňování mechu, zapalování grilů
Hadice dodávané s přístroji jsou vhodné pro připojení k
prodávaným propanovým plynovým lahvím o obsahu 5 kg, 11
kg a 33 kg. Ke všem opalovacím přístrojům je bezpodmínečně
potřebné používat regulátor tlaku CFH č. 52114.
a opalování zvířecích štětin.
Opalovací přístroj ST 500
∙hořák ø 50 mm
∙s rukojetí pro úsporný plamen pro úsporu
energie
∙velmi krátká trubka – ideální v těžko
přístupných místech
∙včetně hadice 1,5 m, 3/8“ a odkládacího
stojánku
č. 52074
EAN 4001845520742
Opalovací přístroj CL 400
∙hořák ø 60 mm
∙s rukojetí pro úsporný plamen pro úsporu
energie
∙včetně hadice 5 m, 3/8“ a odkládacího
stojánku
č. 52086
EAN 4001845520865
Opalovací přístroje | 29
Opalovací přístroj ST 1000
∙hořák ø 60 mm
∙s rukojetí pro úsporný plamen pro úsporu
energie
∙odšroubovatelná rukojeť
∙odšroubovatelný hořák
∙včetně hadice 5 m, 3/8“ a odkládacího
stojánku
č. 52082
EAN 4001845520827
č. 48100 / podobný 52082
EAN 4001845481005
č. 52084 / včetně regulátoru tlaku
EAN 4001845520841
Opalovací přístroj PZ 6000
P PIEZO
∙speciální hořák ø 60 mm
∙s rukojetí pro úsporný plamen pro
úsporu energie
∙piezoelektrické zapalování
∙odšroubovatelná rukojeť
∙odšroubovatelný hořák
∙hořák s nasávacími otvory vzduchu
∙včetně hadice 5 m, 3/8“ a odkládacího stojánku
č. 52078
EAN 4001845520780
Dvojitý hořák GT 8000
∙s rukojetí pro úsporný plamen pro
úsporu energie
∙se 2 speciálními hořáky ø 50 mm s
vysokou účinností
∙odšroubovatelná rukojeť
∙odšroubovatelný hořák
∙hořák s nasávacími otvory vzduchu
∙včetně hadice 5 m, 3/8“ a odkládacího stojánku
č. 52070
EAN 4001845520704
30 | Příslušenství k plynovým páječkám a opalovacím přístrojům
Příslušenství k
plyno­vým páječkám
a opalovacím přístrojům
Příslušenství firmy
CFH v certifikované
kvalitě zaručuje perfektní kompatibilitu.
Detekční sprej pro hledání netěsností
Control Plus
∙pro vyhledávání netěsných míst u plynových a tlakových
potrubí, nádrží, potrubí, hadic, šroubení, svarů, přírubových
spojů a armatur
č. 52110
EAN 4001845521107
Hadice na propan
∙plastová hadice
∙3/8“ levý závit oboustranný, včetně hadicové spojky
∙pro všechny opalovací přístroje
č. 52123 / 3 m
EAN 4001845521237
Hadice na propan
∙gumová hadice
∙3/8“ levý závit oboustranný
∙pro všechny opalovací přístroje
č. 52758 / 2 m včetně hadicové spojky
EAN 4001845527581
č. 52780 / 10 m
EAN 4001845527802
č. 52790 / 20 m
EAN 4001845527901
Ocelová láhev na 1 l propanu
∙Pro vlastní plnění z 3 kg, 5 kg nebo 11 kg lahví na propan
∙bezpodmínečně nutný přečerpávací ventil CFH č. 52754
č. 52750
EAN 4001845527505
Příslušenství k plynovým páječkám a opalovacím přístrojům | 31
Regulátor tlaku na propan 2,5 bar / DR 114
∙pro všechny hadicové páječky, ohřívací hořáky a opalovací
přístroje
∙výstup R 3/8“ levý závit
∙s kombinovanou přípojkou pro propanové láhve 5 kg,
11 kg a 33 kg
č. 52114
EAN 4001845521145
Regulátor propanu 1 – 4 bar / DR 113
∙plynule regulovatelný
∙průtok 6 - 10 kg/h, pro láhve 5 kg, 11 kg a 33 kg
∙výstup 3/8“ levý závit
∙ideální pro ohřívací hořáky a opalovací přístroje
č. 52113
EAN 4001845521138
Regulátor propanu 1 – 4 bar / DR 115
∙s tlakoměrem, plynule regulovatelný
∙průtok 6 - 10 kg/h, pro láhve 5 kg, 11 kg a 33 kg
∙výstup 3/8“ levý závit
∙ideální pro ohřívací hořáky a opalovací přístroje
č. 52115
EAN 4001845521152
Regulátor propanu 2,5 bar / DR 112
∙s pojistkou proti porušení hadice, která je povinností při
použití v živnostenském provozu
∙zastaví výtok plynu při porušení hadice
∙průtok 6-10 kg/h, pro láhve 5 kg, 11 kg a 33 kg
∙výstup 3/8“
č. 52112
EAN 4001845521121
Pojistka při porušení hadice SB 118
∙při porušení hadice zastaví další výtok plynu
∙přípojka vstup R 3/8“, přípojka výstup 3/8“ levý závit
∙montáž přímo na regulátor tlaku
č. 52118
EAN 4001845521183
32 | Příslušenství k plynovým páječkám a opalovacím přístrojům
Přípojka s ochranou proti překroucení VS 120
∙pro hadice na kapalný plyn s připojením kulovým ventilem a
převlečnou maticí G 3/8“ pro přípojku H.6 podle normy EN 13785
∙montuje se mezi rukojeť přístroje a hadici
∙zabraňuje překroucení hadice
č. 52120
EAN 4001845521206
Připojovací ventil AV 121
∙3/8“ levý závit, pro stávající propanbutanové tlakové nádoby
∙s výpustným ventilem podle DIN EN 417
∙přípojka výtok 3/8“ levý závit
∙pro páječky s plynovými lahvemi na propan s plynovou hadicí
3/8“ levý závit
č. 52121
EAN 4001845521213
Plnicí hrdlo na plyn MS 754
∙plnicí hrdlo na plyn k vlastnímu plnění malých jednolitrových
propanových lahví na propan z lahví na propan o hmotnosti 3 kg,
5 kg a 11 kg
∙vstup W 21,8 – výstup R 3/8“ levý závit
č. 52754
EAN 4001845527543
Pájecí turbohořák ø 27 mm
A 800°C
∙vhodný pro všechny rukojeti CFH a ruční páječky
∙s regulačním prstencem pro přívod vzduchu pro pohodlné
přestavování z tvrdého, horkého plamene (2000 ºC) na měkký
plamen
č. 52125
EAN 4001845521251
Sanitární nářadí a příslušenství | 33
Sanitární nářadí a
příslušenství
Šikovné nářadí pro
odborné montáže a
opravy. Jednoduché
použití s profesionálním výsledkem.
Rohový hasák 45º s čelistmi ve tvaru S
∙rozsah upnutí 1“ / 42 mm, délka 325 mm
∙úzké, speciálně tvarované čelisti, samočinně upínací se
stavěcí maticí zajištěnou proti ztrátě
∙chrom-vanadiová ocel
∙epoxidový nátěr
∙ozubení přesazeno proti směru otáčení
č. 51702
EAN 4001845517025
Rohový hasák 45º s čelistmi ve tvaru S
∙rozsah upnutí 1 1/2“ / 60 mm, délka 415 mm
∙úzké, speciálně tvarované čelisti, samočinně upínací se
stavěcí maticí zajištěnou proti ztrátě
∙chrom-vanadiová ocel
∙epoxidový nátěr
∙ozubení přesazeno proti směru otáčení
č. 51704
EAN 4001845517049
Rohový hasák 45º s čelistmi ve tvaru S
∙rozsah upnutí 2“ / 70 mm, délka 530 mm
∙úzké, speciálně tvarované čelisti, samočinně upínací se
stavěcí maticí zajištěnou proti ztrátě
∙chrom-vanadiová ocel
∙epoxidový nátěr
∙ozubení přesazeno proti směru otáčení
č. 51706
EAN 4001845517063
34 | Sanitární nářadí a příslušenství
Hasák na armatury 35 mm
∙rozsah upnutí 1“ / 35 mm, délka 315 mm
∙chrom-vanadiová ocel
∙epoxidový nátěr
∙šetrné a bezpečné uchopení armatur, leštěných povrchů, plechů a
šroubení
∙včetně plastových ochranných vložek
č. 51718
EAN 4001845517186
Kleště na vodní čerpadla 28 mm
∙rozsah upnutí 1“ / 28 mm, délka 170 mm
∙chrom-vanadiová ocel
∙epoxidový nátěr
∙bezpečné držení trubek
∙přestavitelné do šesti poloh
č. 51712
EAN 4001845517124
Kleště na vodní čerpadla 32 mm
∙rozsah upnutí 1 1/4“ / 32 mm, délka 235 mm
∙chrom-vanadiová ocel
∙epoxidový nátěr
∙bezpečné držení trubek
∙přestavitelné do šesti poloh
č. 51714
EAN 4001845517148
Kleště na vodní čerpadla 42 mm
∙rozsah upnutí 1 1/2“ / 42 mm, délka 300 mm
∙chrom-vanadiová ocel
∙epoxidový nátěr
∙bezpečné držení trubek
∙přestavitelné do šesti poloh
č. 51716
EAN 4001845517162
Kleště na sifony
∙délka: 10“ / 250 mm, rozsah upnutí 18 - 64 mm
∙k dotahování a povolování plastových šroubových spojů
∙přestavitelné do čtyř poloh
č. 51770
EAN 4001845517186
Sanitární nářadí a příslušenství | 35
Řezač trubek 3 – 22 mm
∙na hliníkové, měděné, mosazné a tenkostěnné ocelové trubky od
1/8“ – 7/8“
∙snadno ovladatelný s malým pracovním radiusem a řezem blízko
lemu
∙řezač trubek ø 3 – 22 mm, 1/8“ – 7/8“
č. 51722
EAN 4001845517223
Řezač trubek 3 – 30 mm
∙na hliníkové, měděné, mosazné a tenkostěnné ocelové trubky od
1/8“ – 1 1/8“
∙snadno ovladatelný s malým pracovním radiusem a řezem blízko
lemu
∙řezač trubek ø 3 – 30 mm, 1/8“ – 1 1/8“
č. 51724
EAN 4001845517247
Řezač trubek 3 – 32 mm včetně náhradního
řezacího kolečka
∙na hliníkové, měděné, mosazné a tenkostěnné ocelové trubky od
1/8“ – 1 1/4“
∙s výklopným vnitřním odhrocovačem a náhradním řezacím kolečkem
v držadle
∙řezač trubek ø 3 – 32 mm, 1/8“ – 1 1/4“
č. 51728
EAN 4001845517285
Řezač trubek 6 – 35 mm včetně náhradního řezacího
kolečka
bez
vyobrazení
∙na hliníkové, měděné, mosazné a tenkostěnné ocelové trubky od
1/8“ – 1 3/8“
∙s výklopným vnitřním odhrocovačem a náhradním řezacím kolečkem
v držadle
∙řezač trubek ø 6 – 35 mm, 1/4“ – 1 3/8“
č. 51730
EAN 4001845517308
36 | Sanitární nářadí a příslušenství
Řezač plastových trubek 36 mm
∙ideální pro instalatéry, mechaniky a montéry
∙pro snadné řezání plastových trubek a vícevrstvých spojovacích
trubek až do ø 36 mm
∙nerezové ocelové čepele, po stisku knoflíku se automaticky vrací
č. 51754
EAN 4001845517544
Řezač plastových trubek 42 mm
∙ideální pro instalatéry, mechaniky a montéry
∙pro snadné řezání plastových trubek a vícevrstvých spojovacích
trubek až do ø 42 mm
∙s bezpečnostní rukojetí a nerezovými ocelovými čepelemi
č. 51756
EAN 4001845517568
Náhradní řezací kolečka pro 51722 + 51728
∙řezací kolečka do řezače trubek
∙na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky
č. 51794
EAN 4001845517940
Náhradní řezací kolečka pro 51724 + 51730
č. 51796
EAN 4001845517964
Ohýbací pružina na měděné trubky
∙na ruční ohýbání měkkých měděných trubek
∙s konusovým tvarem, kadmiovaná
č. 51748 / ø 10 mm č. 51750 / ø 12 mm č. 51752 / ø 15 mm EAN 4001845517483
EAN 4001845517506
EAN 4001845511528
Ohýbačka trubek
∙rozměrově přesné ohýbání trubek rukama do 180º z měkké mědi,
mosazi, hliníku ø 6-8-10 mm; 1/4“ – 5/16“ – 3/8“
∙použitelná v mnoha oborech, jako: klimatizace a chlazení, olejové
hospodářství, automobilní technika, hydraulika a tlakový vzduch
č. 51746
EAN 4001845517469
Sanitární nářadí a příslušenství | 37
Kartáč na vnitřky měděných trubek
∙na rychlé čistění pájených spojů
∙pevné držadlo
č. 51734 / ø 15 mm
č. 51736 / ø 18 mm
č. 51738 / ø 22 mm
EAN 4001845517346
EAN 4001845517360
EAN 4001845517384
Vnitřní a vnější fréza 6-40 mm
∙k odhrotování řezaných ploch u měděných a hliníkových
trubek a u trubek z měkké ocele
∙broušené a kalené ocelové nože zaručují rovné plochy bez rýh
č. 51742
EAN 4001845517421
Rukojeť s přestavitelnou řehtačkovou hlavou vpravo/
vlevo 1/2“
∙s přestavitelným čtyřhranem a odpruženou rukojetí
∙pravý a levý chod přestavením spojovacího čtyřhranu
∙chrom-vanadiová ocel
∙použitelná například s univerzálním stupňovým klíčem (CFH č. 51782)
č. 51784
EAN 4001845517841
Univerzální stupňový klíč
∙12-hranný, stupňový tvar 3/8“; 1/2“; 3/4“; 1“
∙montáž a demontáž zpětných šroubení, vsuvek ventilů radiátorů a
krátkých prodloužení kohoutů
∙jako příslušenství rukojetí s přestavitelnou hlavou (CFH č. 51784)
č. 51782
EAN 4001845517827
Křížový sanitární klíč
∙vhodný pro použití v oblasti sanity
∙ pro prodloužení kohoutů 3/8“; 1/2“; 3/4“; 1“
∙vnitřní závit pro kombinované šrouby a svorníky se závitem:
M8, M10, M12
∙vnější šestihran pro stavební zátky: 10, 12, 17, 22 mm
č. 51830
EAN 4001845518305
38 | Sanitární nářadí a příslušenství
Stojanový klíč na matice kohoutů 10“ 250 mm
∙otočná rukojeť
∙otočná upínací čelist na levý a pravý chod
∙velikost klíče 10 – 32 mm; 3/8“; 1 1/4“
∙ideální k montáži nebo demontáži armatur praček, dřezů a jednopákových směšovacích baterií atd.
∙speciálně pro těžko přístupné matice armatur
č. 51772
EAN 4001845517728
Klíč na mísicí trysky pro M20, M22, M24, M28
∙snadná výměna sítkové vložky z běžných armatur, bez způsobení
nehezkých škrábanců
č. 51798
EAN 4001845517988
Konopí v dávkovači 40 g, 40 m
∙ideální k utěsňování závitů všech druhů
∙konopí se těsně pevně navine na závit trubek a jiné šroubové závity
pro zajištění dlouhodobé těsnosti
∙používat společně s pastou na utěsňování závitů (CFH č. 51800)
č. 51790
EAN 4001845517902
Pasta na utěsňování závitů 50 g
∙netvrdnoucí pasta na utěsňování závitů kovových závitových spojů
domácích instalací, plynárenských, vodovodních a topenářských
∙používat společně s nosičem těsnicího prostředku (např. konopí
CFH č. 51790)
č. 51800
EAN 4001845518008
Teflonová páska v dávkovači, 12 m
∙k čistému utěsňování šroubových závitů z kovu a plastu
č. 51792
EAN 4001845517926
Sanitární nářadí a příslušenství | 39
Nůžky na plech s levým střihem
∙na plechy do tloušťky 0,45 mm
∙ergonomická rukojeť s ochranou proti sklouznutí
∙stříhání radiusů
∙se samočinně otvírajícími čelistmi
č. 51760
EAN 4001845517605
Nůžky na plech s pravým střihem
∙na plechy do tloušťky 0,45 mm
∙ergonomická rukojeť s ochranou proti sklouznutí
∙stříhání radiusů
∙se samočinně otvírajícími čelistmi
č. 51764
EAN 4001845517643
Nůžky na plech s levým / pravým / rovným střihem
∙na plechy do tloušťky 0,45 mm
∙ergonomická rukojeť s ochranou proti sklouznutí
∙na krátké rovné stříhání tvarů
∙se samočinně otvírajícími čelistmi
č. 51762
EAN 4001845517629
Nůžky na plech 12“
∙na plechy do tloušťky 1,2 mm
∙se samočinně otvírajícími čelistmi
∙na krátké rovné stříhání tvarů
č. 51766
EAN 4001845517667
40 | Sanitární nářadí a příslušenství
Fréza na sedla ventilů vodovodních kohoutů
19 – 22 mm
∙k jednoduchému a rychlému odstraňování netěsností vodovodních
kohoutů
∙přesné dofrézování sedla ventilu
∙válcové upnutí závitu otočných armatur
∙variabilní nastavení tlaku frézy
∙včetně 2 frézovacích hlavic a 2 těsnění
č. 51780
EAN 4001845517803
Děrovadlo
∙ideální pro rychlé děrování ocelových, měděných a hliníkových plechů
bez ostrých hran
∙3-bodové naříznutí pro čisté a rovnoměrné děrování
∙vhodné pro těžko přístupná místa jako jsou mycí dřezy, rozvaděče
atp.
č. 51786 / ø 32 mm č. 51788 / ø 35 mm EAN 4001845517865
EAN 4001845517889
Spirála na čistění potrubí 3 m s vrtákem ø 6 mm
∙jednoduchá manipulace
∙čistění bez chemie
∙vhodná na úzká potrubí
∙rychlé a účinné odstranění ucpání
č. 51810
EAN 4001845518107
Spirála na čistění potrubí 5 m s vrtákem ø 26 mm
∙jednoduchá manipulace
∙čistění bez chemie
∙vhodná na širší potrubí
∙rychlé a účinné odstranění ucpání
č. 51818
EAN 4001845518183
Spirála na čistění potrubí 7 m s vrtákem ø 26 mm
∙jednoduchá manipulace
∙čistění bez chemie
∙vhodná na širší potrubí
∙rychlé a účinné odstranění ucpání
č. 51820
EAN 4001845518206
Bio-zahradnictví a zapalovače grilů | 41
Bio-zahradnictví
a zapalovače grilů
Ideální na biologické ničení
mechu a plevelů, k rychlému
zapalování grilovacího uhlí
a v zimě k odstraňování ledu
z chodníků.
Princip účinnosti ničení plevelů
Při ničení plevelů se plevel nespaluje, ale rostlinné buňky se zahřívají na
70 – 95 ºC. Rychlý nárůst teploty má za následek silné roztažení tekutiny v buňkách, která protrhne buněčné stěny, buněčná bílkovina se srazí
a plevel odumře. Je zcela dostatečné, když se rostlina ohřeje v horní
třetině. Držte proto konec hořáku ve vzdálenosti ca. 10 cm od rostliny.
Použití této techniky je zcela bez jedů! Škodliviny se nedostanou ani do
našeho potravinového řetězce, ani do našich vod.
Zapalovač grilů GA 700
∙kvalitní hliníkový hořák
∙velmi lehký a šikovný zapalovač grilů
∙snadná obsluha pomocí ergonomické rukojeti s regulačním ventilem
∙snadná manipulace pomocí zalomené trubky hořáku
∙při odšroubování nádržky stlačeného plynu se samočinně uzavře
výpustný ventil nádržky a další plyn nemůže unikat
∙úsporná spotřeba
č. 51680 / včetně 1 univerzální nádržky na stlačený plyn
EAN 4001845526805
Bio-Gärtner – Bio-zahradník PZ 1500
P PIEZO
∙s chromovaným hořákem a trubkou
∙spolehlivé, pohodlné zapalování stiskem knoflíku profesionálního
piezoelektrického zapalovače
∙snadná obsluha pomocí regulačního ventilu
∙při odšroubování nádržky stlačeného plynu se samočinně uzavře
výpustný ventil nádržky a další plyn nemůže unikat
∙úsporná spotřeba
č. 52655 / včetně 1 univerzální nádržky na stlačený plyn
EAN 4001845526553
42 | Bio-zahradnictví a zapalovače grilů
Bio-Gärtner – Bio-zahradník CW 3000
∙snadná manipulace vzhledem k zalomené trubce hořáku
∙snadná obsluha pomocí ergonomické rukojeti s regulačním ventilem
∙při odšroubování nádržky stlačeného plynu se samočinně uzavře
výpustný ventil nádržky a další plyn nemůže unikat
∙úsporná spotřeba
č. 52610 / včetně 1 univerzální nádržky na stlačený plyn
Bio-Gärtner – Bio-zahradník
PZ 8000 / PZ 9000
EAN 4001845526102
P PIEZO
∙kvalitní hliníkový hořák
∙snadná manipulace vzhledem k zalomené trubce hořáku
∙spolehlivé, pohodlné zapalování stiskem knoflíku profesionálního
piezoelektrického zapalovače
∙snadná obsluha pomocí ergonomické rukojeti s regulačním ventilem
∙při odšroubování nádržky stlačeného plynu se samočinně uzavře
výpustný ventil nádržky a další plyn nemůže unikat
∙úsporná spotřeba
č. 52648 / včetně 2 univerzálních nádržek na stlačený plyn EAN 4001845526485
č. 52650 / včetně 1 univerzální nádržky na stlačený plyn EAN 4001845526508
Svářecí přístroje | 43
Svářecí
přístroje
Svařování autogenem
Svařování v ochranné
atmosféře
Svařování elektřinou
Svařování invertorem
Pro práci v domácnosti, řemeslech, pro kutily, zemědělce,
autodílny, instalatéry a zámečníky.
Elektrodový svářecí přístroj ESG 140
∙přenosný, jednofázový elektrodový svářecí přístroj
na svařování střídavým proudem (AC) procesem mmA
∙spojitá regulace svářecího proudu
∙ochrana termostatem
∙včetně ukostřovací svorky a držáku elektrod
Technické údaje:
Svařovaný materiál:
Použitelné elektrody:
Ostatní technická výbava:
Příkon:
Max. napětí naprázdno:
Rozsah regulace:
Kmitočet sítě:
č. 52845
ocel, litina
1,5 – 3,2 mm
rutilové elektrody
střídavý proud (AC)
2,5 kW, 230 V, 16 A
48 V
40 – 140 A
50 – 60 Hz
Jednofázové napětí sítě: 230 V
Jištění:
16 A
Třída izolace:
H
Krytí:
IP 21
Hmotnost:
13,8 kg
Rozměry (vxšxh):
ca. 29,5 x
23,5 x 36,5 cm
EAN 4001845528458
Elektrodový svářecí přístroj ESG 160
∙přenosný, jednofázový elektrodový svářecí přístroj s ventilátorem
na svařování střídavým proudem (AC) procesem mmA
∙spojitá regulace svářecího proudu
∙ochrana termostatem
∙včetně ochranného svářečského štítu, ochranných svářečských
brýlí, ukostřovací svorky, držáku elektrod a kartáče s kladívkem
na strusku
Technické údaje:
Svařovaný materiál:
Použitelné elektrody:
Ostatní technická výbava:
Příkon:
Max. napětí naprázdno:
Rozsah regulace:
Kmitočet sítě:
č. 52850
ocel, litina
2,0 – 4,0 mm
rutilové elektrody
střídavý proud (AC),
ventilátor
2,5 kW, 230 V, 16 A
49 V
55 – 160 A
50 – 60 Hz
EAN 4001845528502
Jednofázové napětí sítě: 230 V
Jištění:
16 A
Třída izolace:
H
Krytí:
IP 21
Hmotnost:
15,8 kg
Rozměry (vxšxh):
ca. 34,5 x
26,5 x 40,0 cm
44 | Svářecí přístroje
Svářecí přístroj pro svařování v ochranné
atmosféře SSG 145
∙pojízdný, jednofázový svářecí přístroj pro svařování v ochranné
atmosféře s ventilátorem
∙pro svařování procesem FLUX (bez plynu/ svařování plněným drátem)
a procesem MIG-MAG (s plynem/svařování v ochranné atmosféře)
∙ochrana termostatem
∙kompletní s příslušenstvím pro svařování principem FLUX
(ochranný svářečský štít, ochranné svářečské brýle, svařovací
hořák MIG, ukostřovací svorka, 0,2 kg cívka s plněným drátem
0,9 mm a kartáč s kladívkem na strusku)
Technické údaje:
Kmitočet sítě:
Jednofázové napětí sítě:
Max. příkon:
Příkon při 60%:
Jištění:
Účiník:
Max. napětí naprázdno:
Rozsah regulace:
Max. proud při DC při 40 ºC:
Stejnosměrný proud (DC) při 35 %:
Stejnosměrný proud (DC) při 60 %:
Počet spínacích stupňů:
č. 52860
50 – 60 Hz
230 V
3,7 kW
1,4 kW
16 A
0,9 cos φ
31 V
30 – 145 A
115 A ~ 15 %
75 A
55 A
4
EAN 4001845528601
Max. síla drátu Ocelový svářecí drát:
Max. síla drátu Svařovací drát z
ušlechtilé ocele:
Max. síla drátu Hliníkový svářecí drát:
Max. síla drátu
Plněný svařovací drát:
Velikost vestavěné
cívky na drát: Třída izolace H
Krytí:
Rozměry (vxšxh):
Hmotnost:
0,6 – 0,8 mm
0,8 mm
0,8 – 1 mm
0,8 – 1,2 mm
5 kg
IP 21
38x27x57 cm
23,0 kg
Invertorový svářecí přístroj ISG 130
∙přenosný, jednofázový invertorový svářecí přístroj s ventilátorem, pro
svařování elektrodami procesem mmA a WIG stejnosměrným proudem (DC) s dotykovým zapalováním, použitelné elektrody: rutilové,
nerezové, bazické atd.
∙vysoká stabilita svářecího proudu při změně napájecího napětí
∙včetně ochranného svářečského štítu, ochranných svářečských
brýlí, kartáče s kladívkem na strusku, ukostřovací svorky, držáku
elektrod a plastového kufru
Technické údaje:
Kmitočet sítě:
Jednofázové napětí sítě:
Max. příkon:
Příkon při 60%:
Max. odběr proudu:
Odběr proudu při 60 %:
Jištění:
Výkon:
Účiník:
Max. napětí naprázdno:
Rozsah regulace:
č. 52875
50 – 60 Hz
230 V
3,9 kW
2,6 kW
26 A
17,5 A
16 A
86 n%
0,7 cos φ
75 V
10 - 130 A
EAN 4001845528755
Max.proud
DC při 40 ºC:
Stejnosměrný proud
DC proud při 35 %:
Stejnosměrný proud
DC proud při 60 %:
Použitelné elektrody:
Třída izolace:
Krytí:
Rozměry (vxšxh):
Hmotnost:
130 A ~ 30 %
115 A
95 A
1,6 – 3,2 mm
F
IP 21
38,0x48,0x17,0 cm
3,9 kg bez příslušenství
6,5 kg s příslušenstvím
52350
52352
52354
52356
52380
52382
52384
52386
52392
52394
52396
52398
52558
52562
52564
52566
52568
52574
52576
52578
52582
52584
52586
52588
52589
52594
52595
52740
52513
52516
52518
52810
52512
52514
52550
52552
52554
52556
52528
52530
52532
52840
52534
52536
52538
52517
Univerzální tyčová elektroda 1,5 *250 mm / 10 tyčí
Univerzální tyčová elektroda 2,0 *300 mm / 10 tyčí
Univerzální tyčová elektroda 2,5 *350 mm / 8 tyčí
Univerzální tyčová elektroda 3,2*350 mm / 5 tyčí
Univerzální tyčová elektroda 1,5*250 mm / 1 kg
Univerzální tyčová elektroda 2,0*300 mm / 1 kg
Univerzální tyčová elektroda 2,5*350 mm / 1 kg
Univerzální tyčová elektroda 3,2*350 mm / 1 kg
Univerzální tyčová elektroda 2,0*300 mm / 2 kg
Univerzální tyčová elektroda 2,5*350 mm / 2,5 kg
Univerzální tyčová elektroda 3,2*350 mm / 2,5 kg
Tyčová elektroda z ušlechtilé oceli 2,5*300 mm / 8 tyčí
Proudová tryska SD 558 / M6 / 1,00 mm na hliník
Proudová tryska SD 562 / M5 / 0,8 mm
Proudová tryska SD 564 / M6 / 0,6 mm
Proudová tryska SD 566 / M6 / 0,8 mm
Proudová tryska SD 568 / M6 / 1,0 mm
Plynová tryska Plus 15 zasouvatelná, kuželovitá
Plynová tryska Plus 15 zasouvatelná, válcovitá
Bodová plynová tryska, zasouvatelná, válcovitá
Sada plynových trysek Plus 15, zasouvatelné, válcovité / kuželovité
Svářecí drát pro svařování v ochranné atmosféře 0,6 mm / 1 kg
Svářecí drát pro svařování v ochranné atmosféře 0,8 mm / 1 kg
Svářecí drát pro svařování v ochranné atmosféře 0,6 mm / 5 kg
Svářecí drát pro svařování v ochranné atmosféře 0,8 mm / 5 kg
Svářecí drát z ušlechtilé ocele 0,8 mm / 1 kg
Hliníkový svářecí drát 1,0 mm / 0,5 kg
Plněný drát 0,9 mm / 0,9 kg
Redukční ventil pro MIG 100 DR 513
Regulátor tlaku pro přístroje s ochrannou atmosférou DR 516
Redukční ventil pro MIG 100 s hadicovým šroubením
Redukční ventil pro MIG 100 DR 810
Kysličník uhličitý (CO2)
Argon
Držák elektrod EH 550 / 200 A
Držák elektrod EH 552 / 300 A
Ukostřovací svorka MK 554 / 150 A
Ukostřovací svorka MK 556 / 200 A
Svářečský ochranný štít HS 528
Svářečský ochranný štít s průzorem FS 530
Svářečská ochranná kukla KS 532
Automatická svářečská přilba AS 840
Předsádkové sklo VG 534
Svářečská ochranná skla SG 536
Svářečská ochranná skla SG 538
Ochranný sprej 300 ml
52875
Svařování
v ochranné
atmosféře
52860
Svařování
plněným
drátem
52860
Název výrobku
52850
Číslo
výrobku
52845
Svářecí přístroje | 45
46 | Příslušenství svářecích přístrojů
Příslušenství
svářecích
přístrojů
Příslušenství CFH v certi­
fikované kvalitě zaručuje
perfektní kompatibilitu.
Svářečský ochranný štít HS 528
∙z polyetylenu
∙s našroubovaným držadlem
∙pro velikost skla 90 x 110 mm
∙schválen podle EN 175
∙bez skel (předsádkové/ochrana proti odstřiku a svářečské sklo)
č. 52258
EAN 4001845525280
Svářečský ochranný štít s průzorem FS 530
∙z ABS-plastu
∙s našroubovaným držadlem
∙pro velikost skla 90 x 110 mm
∙schválen podle EN 175
∙bez skel (předsádkové/ochrana proti odstřiku a svářečské sklo)
č. 52530
EAN 4001845525303
Svářečská ochranná kukla KS 532
∙z polyetylenu pro velikost skla 90 x 110 mm
∙plynule přestavitelný nástavec na hlavu, jednoduchá výměna skel
∙schválen podle EN 175
∙bez skel (předsádkové/ochrana proti odstřiku a svářečské sklo)
č. 52532
EAN 4001845525327
Automatická svářečská přilba AS 840
∙ergonomický tvar, robustní profesionální kvalita, včetně náhlavních
upínacích pásků a potního čelního pásku
∙vyrobena a testována podle EN 379 a EN 175
∙solární provoz, stupeň ochrany DIN 4/9-13, výhled 96 x 42 mm
∙plynule nastavitelná citlivost a zpoždění
č. 52840
EAN 4001845528403
Příslušenství ke svářecím přístrojům | 47
Svářečská ochranná skla SG 536, SG 538
∙90 x 110 mm, vhodná pro svářečské ochranné štíty a kukly CFH,
EN 166/169
∙stupeň ochrany podle DIN 9 od ca. 60 A – 140 A
∙pro elektrodové svařování, svařování v ochranné atmosféře
č. 52536 / SG 536 světlejší
EAN 4001845525365
č. 52538 / SG 538 tmavší
EAN 4001845525389
∙stupeň ochrany podle DIN 11 od ca. 60 A – 300A
∙svařování MIG, MAG, WIG
Předsádkové sklo VG 534
∙čiré 90 x 110, vhodné pro svářečské ochranné štíty a kukly CFH
∙EN 166/169, nasazuje se jako ochrana před svářečské sklo
č. 52534
EAN 4001845525341
Svářečské ochranné brýle SB 520
∙plastové
∙skládací s postranní ochranou
∙sklo ø 50 mm podle normy EN stupeň 5
∙certifikováno podle EN 166/169
∙vyměnitelná skla
č. 52520
EAN 4001845525204
Brýle s prstencovým závitem SB 522
∙kovové provedení s větracími štěrbinami
∙s vypodložením hadičkovou gumou a nastavitelným páskem
∙testováno podle EN 166/169
∙sklo ø 50 mm podle normy EN stupeň 5
∙vyměnitelná skla
č. 52522
EAN 4001845525228
Vyklápěcí brýle SB 524
∙plastové provedení s větracími štěrbinami a přestavitelným
gumovým páskem
∙vhodné k používání přes brýle
∙skla v provedení podle EN stupeň 5
∙vně i uvnitř čirý plast
∙testováno podle EN 166/169
Náhradní sklo EG 526
∙vyměnitelná skla
č. 52524
EAN 4001845525242
č. 52526
EAN 4001845525266
48 | Příslušenství ke svářecím přístrojům
Držák elektrod EH 550, EH 552
∙vhodný pro všechny elektrody
∙upínání je možné vlevo, vpravo a na přední straně
∙vhodný pro maximální proud do 200/300 A při 60 % ED
zatížitelnost 200 A, pro elektrody do ø 2,4 mm
č. 52550
EAN 4001845525501
zatížitelnost 300 A, pro elektrody do ø 3,2 mm
č. 52552
EAN 4001845525525
Ukostřovací svorka MK 554, 556
∙pozinkovaná pro kabelovou botku M6 a M8
150 A pro M6
č. 52554
200 A pro M8
č. 52556
EAN 4001845525549
EAN 4001845525563
Kladívko na strusku
∙kovové 390 g
∙se dvěma různými konci
∙k odstraňování škváry ze svařování 150 A pro M6
č. 52598
EAN 4001845525983
Ocelové kartáče
č. 52540 / dvouřadý kartáč
EAN 4001845525402
č. 52542 / třířadý kartáč
EAN 4001845525426
č. 52544 / čtyřřadý kartáč
EAN 4001845525440
Ocelový kartáč
č. 52548 / třířadý kartáč na koutové svary
EAN 4001845525488
Příslušenství ke svářecím přístrojům | 49
Svářečské rukavice EN 388/407, CAT. 2
∙ochranné svářečské rukavice
∙pětiprsté
∙ze štípané kůže s dlouhou manžetou
∙pro ochranu před rozstřikem při svařování
č. 52596
EAN 4001845525969
Úhlové magnety WM 700, WM 702
∙montážní přípravek
∙s pevnými úhly 45º, 90º a 135º
č. 52700 / malý
EAN 4001845527000
č. 52702 / velký
EAN 4001845527024
Regulační ventil pro MIG 100 DR 513
∙pro lahve do 190 bar zkušebního tlaku a 210 g plnicí
hmotnosti u CO2, 60 bar u stlačených plynů
∙vstupní připojení: závit M10 x 1
∙výstupní připojení: spojka na hadici ø 4 mm
∙s tlakoměrem
č. 52513
EAN 4001845525136
Regulátor tlaku pro přístroje s ochrannou
atmosférou DR 516
∙ručně nastavitelný průtok
∙se 2 tlakoměry
∙vhodný pro argon, CO2 a směsný plyn
č. 52516
EAN 4001845525167
50 | Příslušenství ke svářecím přístrojům
Regulátor tlaku pro MIG 100 DR 810
∙pro láhve do 190 bar zkušebního tlaku a 210 g plnicí hmotnosti u CO2,
60 bar u stlačených plynů
∙vstupní připojení: závit M10 x 1
∙výstupní připojení: spojka na hadici ø 4 mm
č. 52810
EAN 4001845528106
Regulátor tlaku pro MIG 100 s hadicovou spojkou
∙pro láhve do 190 bar zkušebního tlaku a 210 g plnicí hmotnosti u CO2,
60 bar u stlačených plynů
∙vstupní připojení: závit M10 x 1
∙výstupní připojení: spojka na hadici ø 6 mm
∙s tlakoměrem
č. 52518
EAN 4001845525181
Univerzální tyčová elektroda DIN EN ISO 2560-A:
E 38 0 RC 11
∙obalená tyčová elektroda s dobrými zapalovacími vlastnostmi
∙ke spojování nízkolegovaných ocelí
∙pro všechny polohy při svařování
č. 52350
č. 52380
ø 1,5 mm
ø 1,5 mm
250 mm
250 mm
10 tyčí
1 kg
EAN 4001845523507
EAN 4001845523804
č. 52352
č. 52382
č. 52392
ø 2,0 mm
ø 2,0 mm
ø 2,0 mm
300 mm
300 mm
300 mm
10 tyčí
1 kg
2 kg
EAN 4001845523521
EAN 4001845523828
EAN 4001845523927
č. 52354
č. 52384
č. 52394
ø 2,5 mm
ø 2,5 mm
ø 2,5 mm
350 mm
350 mm
350 mm
8 tyčí
1 kg
2,5 kg
EAN 4001845523545
EAN 4001845523842
EAN 4001845523941
č. 52356
č. 52386
č. 52396
ø 3,2 mm
ø 3,2 mm
ø 3,2 mm
350 mm
350 mm 350 mm
5 tyčí
1 kg
2,5 kg
EAN 4001845523569
EAN 4001845523866
EAN 4001845523965
Elektroda z ušlechtilé ocele
∙pro spojovací svary na chromniklové oceli (V2A/V4A) a černo-bílé
spoje
∙snadné odstraňování škváry
č. 52398
ø 2,5 mm
300 mm
8 tyčí
EAN 4001845523989
Zubehör Schweißgeräte | 51
Svařovací drát ke svařování plamenem poměděný
∙ke svařování nelegovaných ocelí plamenem
č. 52360
č. 52362
č. 52364
ø 1,5 mm
ø 2,0 mm
ø 3,0 mm
333 mm
1000 mm
1000 mm
15 tyčí
10 tyčí
10 tyčí
EAN 4001845523606
EAN 4001845523620
EAN 4001845523644
Svařovací drát
∙univerzální svařovací drát z ušlechtilé ocele pro spojovací svary
nerezové ocele
č. 52594
ø 0,8 mm
1 kg
EAN 4001845525945
∙univerzální hliníkový svařovací drát pro spojovací svary hliníkových
slitin
č. 52595
ø 1,0 mm
0,5 kg
EAN 4001845525952
Svařovací drát pro svařování v ochranné atmosféře
∙univerzální poměděný svařovací drát pro nelegovanou a
nízkolegovanou ocel
č. 52584
č. 52588
ø 0,6 mm
ø 0,6 mm
1 kg
5 kg
EAN 4001845525846
EAN 4001845525884
č. 52586
č. 52589
č. 52591
ø 0,8 mm
ø 0,8 mm
ø 0,8 mm
1 kg
5 kg
15 kg
EAN 4001845525860
EAN 4001845525891
EAN 4001845525914
č. 52593
ø 1,0 mm
15 kg
EAN 4001845525938
Plněný drát
∙na nelegovanou a nízkolegovanou ocel
∙svařování bez plynu
č. 52740
ø 0,9 mm
0,9 kg
EAN 4001845527406
52 | Příslušenství ke svářecím přístrojům
Proudové trysky
∙proudovými tryskami prochází drát – šroubuje se vpředu na hořák
∙ideální jako náhrada pro vadné / opotřebované proudové trysky
∙M 5 / M 6 vhodné k hořáku s ochranným plynem MD 10 a MD 15
Proudové trysky na hliník M6 1,0 mm
č. 52558 / SD 558
EAN 4001845525583
Proudová tryska M5 0,8 mm
č. 52562 / SD 562
EAN 4001845525624
Proudová tryska M6 0,6 mm
č. 52564 / SD 564
EAN 4001845525648
Proudová tryska M6 0,8 mm
č. 52566 / SD 566
EAN 4001845525662
Proudová tryska M6 1,0 mm
č. 52568 / SD 568
EAN 4001845525686
Plynové trysky
∙k nasazení na hořáky s ochranným plynem
∙ideální jako náhrada za vadné / opotřebované plynové trysky
∙plynová tryska pro hořák s ochranným plynem s nasouvacím
připojením
Plus 15 nasouvatelná, kuželová
č. 52574 / GD 574
EAN 4001845525747
Plus 15 nasouvatelná, válcová
č. 52576 / GD 576
EAN 4001845525761
Bodová plynová tryska nasouvatelná, válcová
č. 52578 / PD 578
EAN 4001845525785
Sada plynových trysek Plus 15 nasouvatelných, válcových/kuželových
č. 52582 / GD 582
EAN 4001845525822
Ochranný sprej 300 ml
∙zabraňuje přilnutí odstřiku při svařování na tryskách a povrchu nářadí
č. 52517
EAN 4001845525174
Příslušenství pro camping | 53
Volný čas – stanování – trekking – turistika
Přís­lu­horolezectví – zahrada
­šenství
pro camping
Kartušový vařič „Happy Camper Star“
∙kartušový vařič na butanové kartuše 190 g (CFH č. 52149)
∙vysoce výkonný
∙plynule nastavitelný plamen
∙stabilní a s nízkou spotřebou
∙doba hoření 1 kartuše ca. 2 hodiny
č. 52402 / včetně 2 kartuší
č. 52400 / bez kartuše
EAN 4001845524023
EAN 4001845524009
Plynová hadice 2 m VS 200
∙náhradní a prodlužovací hadice na propan-butan
∙1/4“ levý závit
∙včetně hadicové spojky
∙pro plynové grily, campingové vařiče atd.
č. 52450
EAN 4001845524504
Regulátor tlaku 50 mbar, 1/4“ LKS DR 117
∙vhodný pro campingové vařiče, campingové lampy,
campingové ohřívače a zářiče
č. 52117
EAN 4001845521176
54 | Příslušenství pro camping
Pojistka při poškození hadice 50 mbar SB 424
∙při poškození hadice zastavuje dalšímu proudění plynu
∙přípojka na vstupu R1/4“, přípojka na výstupu 1/4“ levý závit
∙montáž přímo na regulátor tlaku
č. 52424
EAN 4001845524245
Uzavírací ventil
∙pro plynové grily a vařiče
∙1 uzavíratelný výstup 1/4“ levý závit
∙vhodný k regulátoru CFH č. 52117
č. 52490
EAN 4001845524900
Dvojitý rozbočovací ventil
∙pro plynové grily a vařiče
∙2 uzavíratelné výstupy samostatně regulovatelné 1/4“ levý
závit
∙vhodný k regulátoru CFH č. 52117
č. 52492
EAN 4001845524924
Bezpečnostní lahvový ventil
∙pro připojení regulátoru propanu k modré plynové
lahvi na butan
č. 52119
EAN 4001845521190
Poznámky | 55
CFH Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstraße 50
D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0
Fax +49 7136 9594-44
www.cfh-gmbh.de
Technické a optické změny vyhrazeny.
Download

2014/15 CZ