Spájkovačky,
plynové prístroje
a príslušenstvo
Spájkovanie
Zváranie
Opaľovacia technika
Sanita
Prístroje na
ničenie burín
Zapaľovače
www.cfh-gmbh.de
2014/15 SK
2|
Kvalita,
ktorá zaväzuje
Úspešná história firmy CFH začala v roku 1986 spájkovacím
kufríkom v malej garáži. Za náš úspech vďačíme dôslednému
zameraniu sa na kvalitu a jej dodržiavanie.
Naši zákazníci dôverujú nášmu zmyslu pre zodpovednosť a dokonalej kontrole výroby
a kvality. Úzko spolupracujeme s mnohými skúšobnými ústavmi a stále zlepšujeme
kvalitu a bezpečnosť.
Domáci majstri a remeselníci oceňujú rozsah pôsobnosti značky CFH. Pretože vždy
pracujú s vysokokvalitnými a bezpečnými spájkovacími a plynovými prístrojmi.
Preto sme dnes zastúpení na mnohých známych stavebných trhoch,
vo veľkoobchodoch, internetových obchodoch, záhradníckych centrách a odborných
obchodoch.
Vsádzame na kvalitu a bezpečnosť – bez kompromisov.
Dirk Spengler
konateľ a spoločník
Certifikáty
Symboly:
P PIEZO
piezoelektrické
zapaľovanie
S 200°C
teplota tavenia
L 370°C
teplota spájkovacieho hrotu
A 800°C
pracovná teplota
Spájkovanie je možné
vo všetkých polohách
Bezpečnostná
prípojka je
otočná
Obsah | 3
Informácie o spájkovaní
4 - 7
Plynové spájkovačky
8 - 14
Plyny
15 - 16
Elektrické spájkovačky
17 - 21
Spájky
22 - 25
Plynové zapaľovače
26 - 27
Opaľovacie prístroje
28 - 29
Príslušenstvo plynových spájkovačiek
a opaľovacích prístrojov
30 - 32
Sanitárne náradie a príslušenstvo
33 - 40
Bio záhradníctvo
41 - 42
Zváracie prístroje
43 - 45
Príslušenstvo zváracích prístrojov
46 - 52
Príslušenstvo pre kemping
53 - 54
4 | Informácie o spájkovaní
Informácie o spájkovaní
1. Čo je to spájkovanie?
Spájkovanie je spájanie kovov žiarom.
Inými slovami: dva alebo viac kovových dielov sa spojí za pridania prísady prídavného kovu
(spájky). Tento prídavný materiál sa roztaví, pri vychladnutí stvrdne a diely spojí.
2. Čo potrebujem na správne spájkovanie?
Na spájanie spájkovaním je potrebný zdroj tepla. To by mohla byť napríklad spájkovačka CFH
s otvoreným plameňom (spájkovačka na plynové kartuše / spájkovačka na plynové fľaše alebo
spájkovačka CFH bez plameňa – napríklad elektrická spájkovačka). Dôležitým prídavným
pracovným prostriedkom je čistiace rúno na rýchle očistenie spájkovaných miest. Ako ďalšie je
potrebné tavivo, prípadne spájkovací tuk (rozpúšťadlo oxidov kovov), a spájky vhodné pre kovový spoj.
3. Mäkké spájkovanie / tvrdé spájkovanie
Pri mäkkom spájkovaní je teplota tavenia nižšia, pri tvrdom spájkovaní vyššia ako 450 °C.
Teplota spájkovania pri inštalácii rúrok predstavuje pri mäkkom spájkovaní približne 250 °C,
pri tvrdom spájkovaní sa teplota pohybuje v rozmedzí od 670 °C do 730 °C.
Tvrdým spájkovaním sa musia spájať plynové inštalácie, teplovodné a kúrenárske inštalácie
s prívodnou teplotou nad 110 °C a rozvody vykurovacích olejov.
Mäkkým spájkovaním sa majú spájkovať potrubia pre inštalácie pitnej vody do vonkajšieho
priemeru do 28 mm.
Vo všetkých ostatných prípadoch sa môže používať ako mäkké spájkovanie, tak tvrdé
spájkovanie, ak sa použije správna spájka.
Pracovné postupy pri tvrdom spájkovaní sú do značnej miery zhodné s mäkkým spájkovaním.
Informácie o spájkovaní | 5
Pevnosť spájkovaného spoja sa zvyšuje s pracovnou teplotou. Preto pri správnom vyhotovení
predstavuje tvrdé spájkovanie (pracovná teplota cca 670 – 730 °C) významne pevnejší spoj než
mäkké spájkovanie (pracovná teplota cca 220 – 250 °C).
Chyby pri mäkkom spájkovaní:
-Pri príliš vysokej teplote zhorí tavivo, spájka sa nemôže správne zmáčať a odkvapkáva.
- Pre spájané diely sa použila nesprávna spájka alebo tavivo.
- Spájané diely neboli riadne očistené, spájka sa nemohla spojiť.
Poznámka:
Pri spájkovaní vodovodných potrubí používajte zásadne iba bezkadmiové a bezolovnaté spájky.
Teplota a výkon
Nezamieňajte pracovnú teplotu za teplotu plameňa udávanú na vašej spájkovačke.
Pracovná teplota je teplotou, pri ktorej sa použitá spájka zmáča, tečie a spojí sa. Pracovná teplota sa pohybuje v blízkosti horného bodu tavenia spájky. Pri tvrdom spájkovaní
je pracovná teplota zvlášť dôležitá. Pracovná teplota používanej spájky nesmie byť vyššia ako
teplota spájkovacieho horáka. Ak je výkon spájkovacieho horáka príliš nízky, spájaná medená
rúrka sa potom nezmočí.
4. Tavivo a jeho význam pre spájkovanie
Spájka sa môže zmočiť, roztiecť a spojiť iba na kovovo čistých povrchoch. V zásade preto pri spájkovaní potrebujeme aj tavivo (výnimka: meď / medené spoje so spájkami s obsahom fosforu).
Tavivá odstraňujú oxidy kovov / povlak oxidov na spájkovaných plochách a počas spájkovania ich
udržujú bez prítomnosti oxidov. Iba tak je možné dosiahnuť bezchybný spájkovaný spoj.
Spájkovacia pasta pre mäkké spájkovanie taktiež obsahuje tavivo a k tomu ešte obsahuje
podiel kovového prášku. Keď sa tento prášok roztaví, je dosiahnutá správna teplota. Správny drôt
pre mäkké spájkovanie (spájku) teraz zavádzajte s odkloneným plameňom. Pri spájaní medených
rúrok bude v tomto prípade spájku v mieste spájkovania vidieť. Spájkovaná štrbina je vyplnená,
ešte sa musí nechať vychladnúť a odstrániť zvyšky taviva.
Pri tvrdom spájkovaní tiež rovnomerne naneste tavivo (výnimka: medené spoje s tvrdými
spájkami s obsahom fosforu), zostavte rúrku a fitingy, spájkované miesto rovnomerne a plynule
ohrejte až je materiál rozžeravený do čerešňovej farby. Tvrdú spájku odtavujte tak dlho, až sa
spájkovacia štrbina uzavrie. Medenú rúrku udržujte s väčším odstupom plameňa ešte nejaký čas
rozžeravenú.
6 | Informácie o spájkovaní
5. Aké materiály sa môžu spájkovať?
Spájkovaním je možné trvale spájať všetky metalické materiály. Spájkovanie je tak ideálnou
technikou spájania medi s meďou, červeným bronzom, mosadzou a oceľou.
6. Niečo o spájkovaní medených rúrok
Medené rúrky sú trvanlivé a hygienické. Práca s medenými
rúrkami je naozaj jednoduchá. Z tohto dôvodu sa medená rúrka
v uplynulých rokoch presadila v remeslách. Medené rúrky sa
spájajú mäkkým spájkovaním alebo tvrdým spájkovaním. Obe
metódy sú v podstate rovnocenné. Rozdiel spočíva v pracovnej
teplote a tým taktiež v používanej spájke.
Čistiace rúno
Spájané diely sa čistiacim rúnom vydrhnú do kovového
lesku. Dôkladne predovšetkým vyčistiť konce. To je dôležité
pre vytvorenie pevného spoja.
Spájkovacia pasta
Naneste rovnomerne tavivo na koniec rúrky. Tým odstránite
zoxidovanú vrstvu na spájkovaných plochách a zabránite vzniku ďalšej oxidácie. Správne zmáčanie spájky
na spájaných kovoch zabezpečíte iba na kovovo lesklých
povrchoch.
Spájkovanie
Nasuňte fiting pevne na koniec rúrky, potom rovnomerne
zahrejte spájkované miesto až sa tavivo striebristo leskne.
Začnite na spodnej strane, pretože teplo stúpa hore.
Spájka sa zavedie priamo na spájkované miesto.
Správna pracovná teplota je dosiahnutá, keď sa spájka
pri styku s kovom taví. Spájka teraz kapilárnym účinkom
steká do škáry a spája diely. Spájku zavádzajte tak dlho, až
sa na spodnej strane vytvorí kvapka. Diely sa musia fixovať
tak dlho, pokým spájka nestvrdne.
Informácie o spájkovaní | 7
7. Mäkké spájkovanie elektrickými spájkovačkami alebo
spájkovacími pištoľami.
Spájkovačky CFH majú výkon od 15 W do 100 W. Prístroje s výkonom od 15 W do 60 W sa
odporúčajú pre ľahké spájkovacie práce. Prístroje s výkonom vyšším (až 100 W) majú širší hrot
a sú tak vynikajúcim spôsobom vhodné pre veľké elektrické spájkovacie práce. Pred prvým
použitím prístroja sa musí spájkovací hrot pocínovať, aby bolo zaručené správne spájkovanie
a prenos tepla. Pocínovaním sa rozumie potiahnutie hrotu spájkou. Tento hrot spájky nikdy
neupravujte pilníkom, keď sa musia odstrániť zvyšky spájky alebo korózie. Spájkovacia pištoľ má
pre používateľa tú prednosť, že spájkovací hrot dosahuje teplotu spájkovania už cca 10 až
12 sekúnd po tom, čo ste stisli spínač.
Pre zvlášť citlivé súčiastky odporúčame našu spájkovaciu stanicu 30 W. Tento prístroj je vybavený
plynulým regulátorom teploty od 150 do 450° C.
Nepoužívajte viac spájky, než je bezpodmienečne nutné. Prebytočná spájka môže napríklad
preniknúť do spodnej časti rúrky, blokovať spínač a spôsobovať skraty. Vodiče pred spájkovaním
pocínujte, najmä keď sa majú spájkovať splietané vodiče. Pramene skrúťte, nahrejte a pocínujte
spájkou. Po pocínovaní vodičov je spájkovanie jednoduchou záležitosťou. Výsledkom je hladký,
elektricky bezchybný spájkovaný spoj.
Pri starých spájkovaných spojoch najskôr odstráňte starú spájku. Spájku ohrejte a odsajte ju
pumpičkou na odstraňovanie spájky CFH. Potom zaveďte novú spájku.
Mimochodom, hroty spájkovačky môžete pohodlne očistiť salmiakovým kameňom CFH.
8. Pri spájkovaní sa vyhnite nasledujúcim chybám
a) S
pájkované štrbiny medzi rúrkou a fitingom
nesmú byť väčšie ako 0,2 až 0,4 mm.
To je vlasová spájkovaná štrbina, nemal
by sa do nej vojsť ani špendlík. Iba tak sa
prejaví kapilárny účinok. Tečúca spájka sa
kapilárnym účinkom do spájkovanej štrbiny
nasaje.
Spájkovaná štrbina:
0,2 až 0,4 mm
b) Pri príliš vysokom ohriatí zhorí tavivo. Spájka sa nemôže zmáčať a hneď zase odkvapkáva.
c) Koniec rúrky a fitingy nie sú očistené do kovového lesku. Spájka sa zmáča a nespojí sa.
d) Koniec rúrky nebol vnútri a vonku dobre odhrotený, neboli odstránené kovové piliny.
8 | Plynové spájkovačky
Plynové
spájkovačky
Tieto prístroje sa vyznačujú jednoduchou obsluhou
a sú preto mimoriadne vhodné pre začiatočníkov.
Pre hobby a remeselníkov,
na spájkovanie, tavenie,
tvrdenie, rozmrazovanie,
opaľovanie, ohrievanie,
pocínovanie a tvarovanie
plastov.
Minihorák MB 010
P PIEZO
· malý viacúčelový horák s piezoelektrickým zapaľovaním A
·
ideálny pre hobby, modelárstvo, dielňu, laboratórne práce,
práce vonku, jemné spájkovanie, flambovanie, karamelizáciu
a prácu s plastmi
·
minihorák je vybavený priehľadnou nádržkou s možnosťou
doplňovania
·
možnosť doplňovania normálnym plynom do zapaľovačov
(CFH-č. 52103) na spodnej strane horáka
č. 52010 EAN 4001845520100
Plynová spájkovačka Diamant M 20
650°C
A 650°C
· viacúčelová spájkovačka na jemné spájkovanie.
·
na tavenie skla, rôznych kovov (cín, meď, hliník, striebro,
zlato, a pod.) a na prácu s plastmi
·
spájkovačka je vybavená malou nádržkou, ktorú je možné
opäť napĺňať
·
možnosť naplňovania normálnym plynom do zapaľovačov
(CFH č. 52103) na spodnej strane spájkovacieho horáka
č. 52020
EAN 4001845520209
Plynová spájkovačka Diamant M 40
·
spájkovací horák na jemné spájkovanie s otvoreným
úzkym plameňom, ktorý je možné vymeniť za katalytický
hrot (pre práce s elektrinou)
·
na tavenie skla, rôznych kovov (cín, meď, hliník, striebro,
zlato, a pod.)
·
možnosť naplňovania normálnym plynom do zapaľovačov
(CFH č. 52103) na spodnej strane spájkovacieho horáka
č. 52025
EAN 4001845520254
A 650°C
Plynové spájkovačky | 9
Plynová spájkovačka Diamant M 50
P PIEZO
·
plynová spájkovačka mimoriadnej kvality na mäkké
A
a tvrdé spájkovanie
·
ideálne pre domácich majstrov a hobby, ale taktiež pre
laboratórne práce a pre školy
·
s piezoelektrickým zapaľovaním, s plynulou reguláciou teploty
·
náplň nádržky vystačí na prácu počas 90 minút
·
vysoká stabilita zabezpečená integrovaným spodným
bezpečnostným stojanom
·
možnosť doplňovania normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
č. 52030
650°C
EAN 4001845520308
Flambovacia pištoľ Diamant M 60
P PIEZO
·pre každého profesionálneho aj hobby kuchára a pre všetkých,
pre ktorých je varenie pôžitkom
·ideálne pre Crème Brûlée, karamelizáciu, flambovanie a gratinovanie
·naozajstný pomocník pri lúpaní paradajok a papriky
·ručný flambovač patrí do každej kuchyne
·za niekoľko minút vykúzlite nádherné pokrmy a nadchnete rodinu
a priateľov
·s piezoelektrickým zapaľovaním
·vysoká stabilita zabezpečená integrovaným spodným
bezpečnostným stojanom
·plynule regulovateľná
·možnosť doplňovania normálnym plynom do zapaľovačov
(CFH č. 52103)
·vrátane 2 ks doplňovacích nádržiek s objemom 100 ml
a 6 receptov
č. 52034
EAN 4001845520346
Horák na jemné spájkovanie FB 131
·kompaktná, ručná viacúčelová spájkovačka
·ideálna na bodové spájkovanie
·plynule regulovateľný plameň
·možnosť spájkovania vo všetkých polohách
·výkonný špeciálny spájkovací horák ø 14 mm
·kompletný s praktickým odkladacím stojančekom
·vrátane špeciálneho plynu SG 105 (CFH č. 52105)
č. 52131
EAN 4001845521312
A 690°C
10 | Plynové spájkovačky
Spájkovacia lampa Lötmeister LM 1000
A 650°C
·praktická spájkovačka – ideálna pre začiatočníkov
·na mäkké spájkovanie a na jednoduché tvrdé spájkovanie
·výkonný horák s možnosťou jemnej regulácie regulačným
ventilom na plynulé nastavenie plameňa
·na vykonávanie opráv, inštalácii, domáce majstrovanie,
opaľovanie farby, ničenie burín, opaľovanie dreva, pocínovanie
a na práce s plastmi
č. 52156 / vrátane 1 kartuše
č. 52159 / vrátane 5 kartuší
EAN 4001845521565
EAN 4001845521596
Spájkovacia lampa Lötmeister LM 2000
A 650°C
·kartušová spájkovačka s ergonomicky tvarovanou rukoväťou
na komfortnú obsluhu jednou rukou
·výkonný horák s možnosťou jemnej regulácie regulačným
ventilom na plynulé nastavenie plameňa, na mäkké
spájkovanie a jednoduchšie tvrdé spájkovanie
·na vykonávanie opráv, inštalácii, domáce majstrovanie,
opaľovanie farby, ničenie burín, opaľovanie dreva,
pocínovanie a na práce s plastmi
č. 52163 / bez kartuše
č. 52165 / vrátane 1 kartuše
EAN 4001845521633
EAN 4001845521657
Spájkovacia lampa Lötmeister PZ 5000
P PIEZO
·horák s vysokým výkonom s ø 17 mm na mäkké
A
a tvrdé spájkovanie
·výkonný horák s možnosťou jemnej regulácie regulačným
ventilom na plynulé nastavenie plameňa
·so stabilizáciou plameňa
·horák s ochranou proti vetru a stabilizáciou plameňa
·rýchle a pohodlné zapaľovanie stlačením gombíka
piezoelektrického zapaľovania
·stabilná, ergonomicky tvarovaná rukoväť na komfortnú
manipuláciu jednou rukou
č. 52188 / bez kartuše
č. 52190 / vrátane 1 kartuše
EAN 4001845521886
EAN 4001845521909
730°C
Plynové spájkovačky | 11
Ručná spájkovačka „PIEZO COMPACT“ PC 140
P PIEZO
·
kvalitná ručná spájkovačka
A
·
výkonný špeciálny horák s ø 17 mm koncentruje a vytvára
úzky plameň, čo šetrí energiu a skracuje dĺžku práce
·
ideálny na mäkké aj tvrdé spájkovanie
·
rýchle a pohodlné zapaľovanie stlačením gombíka
piezoelektrického zapaľovania
·
ergonomicky tvarovaná rukoväť s nastavovacím kolieskom
na reguláciu plameňa uľahčuje obsluhu jednou rukou
730°C
č. 52140 / vrátane 1 nádržky so stlačeným plynom
EAN 4001845521404
Spájkovacia lampa Lötmeister LM 3000
A 650°C
·
mobilná kartušová spájkovačka s hadicou a veľkým
výkonom s možnosťou spájkovania vo všetkých polohách
·
na mäkké aj tvrdé spájkovanie, nahrievanie, rozmrazovanie,
opaľovanie, pocínovanie, tavenie, na prácu s termoplastmi
a na zapaľovanie grilov na drevené uhlie
·
vrátane hadice na propán s dĺžkou 1,5 m a oceľovej spony
na upevnenie nádržky kartuše priamo na pracovný odev
č. 52170 / vrátane 2 kartuší
EAN 4001845521701
Bunsenov laboratórny horák BL 172
·
výkonný viacúčelový prístroj pre hobby aj dielňu
·
na zlatnícke a laboratórne práce, nahrievanie skúmaviek,
tvarovanie skla a plastov, fyzikálne a chemické pokusy
a zalievanie olovom
č. 52172 / vrátane 1 kartuše
EAN 4001845521725
Bunsenov laboratórny horák BL 1700
·
ideálny na zalievanie olovom, zlatníctvo a práce v laboratóriu,
nahrievanie skúmaviek, optiku, tvarovanie skla a plastov,
fyzikálne a chemické pokusy, varenie gleja, dentálne
a farmaceutické práce
č. 52175 / vrátane 1 nádržky so stlačeným plynom
EAN 4001845521756
12 | Plynové spájkovačky
Spájkovací horák LM 1750
A 700°C
·
kompaktný, šikovný viacúčelový prístroj s výkonným
turbohorákom
·
plynule regulovateľný plameň
·
dĺžka horenia jednej tlakovej plynovej nádržky
cca 2,5 hodiny
·
tvrdé spájkovanie medených rúrok až do ø 22 mm, mäkké
spájkovanie až do ø 28 mm
·
možnosti použitia: mäkké spájkovanie, tvrdé spájkovanie,
opaľovanie, tavenie, tvrdenie
č. 52130 / vrátane 1 univerzálnej nádržky stlačeného plynu
EAN 4001845521305
Profesionálna ručná spájkovačka TS 1800
P PIEZO
·
výkonná ručná spájkovačka na mäkké aj tvrdé
A
spájkovanie s 21 mm špeciálnym horákom a spoľahlivým,
ľahko ovládateľným piezoelektrickým zapaľovaním
·
ideálna na rýchle a rovné spájkované spoje
·
ideálna na tvrdé spájkované medené spoje až do ø 15 mm
a mäkké spájkovanie až do ø 28 mm
·
možnosť spájkovania vo všetkých polohách
·
ďalšie možnosti použitia: nahrievanie, rozmrazovanie,
opaľovanie, spaľovanie a tepelná úprava plastov
750°C
č. 52132 / vrátane 1 univerzálnej nádržky stlačeného plynu
EAN 4001845521329
Profesionálna súprava na tvrdé spájkovanie A
„TURBO DE LUXE“ 200
·
profesionálny, výkonný prístroj na mäkké aj tvrdé spájkovanie
s kvalitným turbohorákom s ø 20 mm a špeciálnym
spájkovacím horákom s ø 14 mm na bodové spájkovanie
·
je možné taktiež pripojiť k súčasným plynovým fľašiam
na propán-bután
·
možnosť spájkovania vo všetkých polohách
·
kompletný s upevňovacím držiakom na pracovný odev vrátane
propán-butánovej hadice s dĺžkou 1,5 m
č. 52090 / vrátane 1 univerzálnej nádržky stlačeného plynu
EAN 4001845520902
800°C
Plynové spájkovačky | 13
Ručná spájkovačka Turbo GT 2000
A 800°C
·
rukoväť s reguláciou plynu na úsporu energie
·
s kvalitným spájkovacím turbohorákom s ø 24 mm
·
možnosť spájkovania vo všetkých polohách
·
na tvrdé a mäkké spájkovanie medených a oceľových rúrok
·
výkonná, praktická ručná spájkovačka na pripojenie
ku všetkým súčasným propán-butánovým plynovým fľašiam
·
vrátane plynovej hadice s dĺžkou 1,5 m 3/8“
č. 52060
EAN 4001845520605
Profi Man PZ 2000
P PIEZO
·
výkonný, úsporný horák s ø 21 mm – spotreba
A
cca 100 g/h
·
vhodný na pripojenie k 5-kg a 11-kg propánovým fľašiam
a s pripájacím ventilom CFH č. 52121 (na samostatnú
objednávku) taktiež pre univerzálne tlakové plynové nádržky
CFH AT 2000, prípadne špeciálny plyn CFH AT 3000
·
s piezoelektrickým zapaľovaním, plynulá regulácia plameňa
·
možnosť spájkovania vo všetkých polohách
·
vrátane plynovej hadice s dĺžkou 1,5 m 3/8“ a otočnej
bezpečnostnej prípojky
č. 52065
EAN 4001845520650
Medená spájkovačka KL 147
·
možnosti použitia: mäkké spájkovanie odkvapových žľabov
medených plechov a pozinkovaných oceľových plechov až
do hrúbky 1 mm
·
táto výkonná kladivková spájkovačka je vybavená kvalitnou
350 g medenou spájkovacou hlavou
·
medená hlava sa môže demontovať po povolení skrutky,
takže prístroj je možné používať ako normálny spájkovací
horák
·
vrátane odkladacieho stojančeka, ochrany pred vetrom
a otočnej bezpečnostnej prípojky
č. 52147
750°C
EAN 4001845521473
A 730°C
14 | Plynové spájkovačky
Spájkovací kufrík Turbo Lötprofi 2000
A 800°C
·kvalitná 16-dielna súprava na ručné spájkovanie
propán-butánom
·možnosť spájkovania vo všetkých polohách
·možnosti použitia: mäkké a tvrdé spájkovanie medených
a oceľových rúrok, plechov a tvaroviek, ďalej tavenie,
nahrievanie, opaľovanie, spaľovanie, rozmrazovanie, tvrdenie
a nalisovanie za tepla
·spájkovanie kapilárnych štrbín v sanitárnych a kúrenárskych
inštaláciách
Rozsah dodávky:
- ø 27 mm spájkovací turbohorák so
stabilizáciou plameňa
- ø 36 mm horák so stabilizáciou
plameňa
- ø 20 mm horák so stabilizáciou
plameňa
- ø 14 mm horák na jemné spájkovanie so stabilizáciou plameňa
- nástavec s medenou hlavou 230 g
č. 52055
EAN 4001845520551
- nástavec s medenou hlavou 100 g
- plochý horák
- rukoväť s páčkou pre úsporný
plameň
- regulátor tlaku 2,5 bar
- plynová hadica 2 m 3/8“
- piezoelektrický zapaľovač plynu
- prívod horáka 30°
- odkladací stojanček
- 2× montážny kľúč
- plastový kufrík
Zváračka Schweiß-Fix SF 3100
A 1250°C
·prenosná, profesionálna autogénová súprava na zváranie
a mäkké a tvrdé spájkovanie za prívodu kyslíka a vysoko
výhrevného zmesového plynu AT 3000
·prístroj na tvrdé spájkovanie s vysokou výkonnosťou a
na vykonávanie inštalácii a opráv
·horák s ostro ohraničeným plameňom, plynule regulovateľný
·pracovný rozsah hrúbky materiálu 0,1 – 2,5 mm
·možnosť spájkovania vo všetkých poloháchr
Rozsah dodávky:
- kyslíková fľaša 105 bar = 105 l
- vysoko výhrevný zmesový plyn
AT 3000
- ochranné zváračské okuliare
- 3 výmenné dýzy
- montážny kľúč
- pohodlný prenosný stojan
- poistka proti spätnému zapáleniu
plameňa
- zväzok hadíc s poistkou proti
spätnému prúdeniu kyslíka
č. 52500 / kompletná zváracia súprava Schweiß-Fix SF 3100 EAN 4001845525006
Plyny | 15
Zdroje energie pre plynové zapaľovače, bio
záhradníctvo, zapaľovače grilov, plynové
spájkovačky, zváracie prístroje, kempingové
variče a mnoho ďalšieho.
Plyny
Kartuša stlačeného butánu
· obsah 419 ml/190 g
č. 52149
EAN 4001845521497
EN 417
Nádoba so stlačeným plynom
· 30 % propánu, 70 % butánu
· obsah 410 ml/230 g
č. 52109
EAN 4001845521091
EN 417
Náhradná náplň butánu
· rôzne plniace adaptéry
· obsah 100 ml/57,1 g
č. 52103
EAN 4001845521039
EN 417
Univerzálna nádoba so stlačeným
plynom AT 2000
· 30 % propánu, 70 % butánu
· obsah 600 ml/330 g
č. 52107
EAN 4001845521077
EN 417
Špeciálny plyn SG 105
·
·
·
·
·
·
bután
propylén
propán
acetón
vysoko výhrevný zmesový plyn
obsah 110 ml/60 g
č. 52105
EAN 4001845521053
EN 417
16 | Plyny
Špeciálny plyn AT 3000
·
·
·
·
·
bután 65 obj. %
propylén 25 obj. %
propán 10 obj. %
vysoko výhrevný zmesový plyn
obsah 600 ml/330 g
č. 52515
EAN 4001845525150
Héliová súprava HS 900
·vtipný plyn na párty, svadby, narodeniny alebo firemné oslavy
·na plniaci ventil jednoducho navlečte balónik, pomaly otočte
uzáverom a balónik sa už plní
·vrátane fľaše s héliom 2,2 litra, 30 balónikov, povrázku na balóniky a plniaceho ventilu
č. 52900
EAN 4001845529004
Kyslík
·pre zváraciu súpravu Schweiß-Fix SF 3100 (CFH č. 52500)
·obsah 130 g/930 ml
č. 52505
EAN 4001845525051
Oxid uhličitý (CO2)
·pre MAG zváranie nelegovaných a nízko legovaných ocelí
·pre zváračku na zváranie v ochrannej atmosfére SSG 145
(CFH č. 52860)
·165 bar
č. 52512
EAN 4001845525129
Argón
·pre MIG zváranie vysoko legovanej ocele (ušľachtilá oceľ)
·pre zváračku na zváranie v ochrannej atmosfére SSG 145
(CFH č. 52860)
·60 bar
č. 52514
EAN 4001845525143
EN 417
Elektrické spájkovačky | 17
Elektrické
spájkovačky
Elektrické spájkovačky CFH
sú najviac vhodné v oblasti
elektrotechniky, elektroniky,
rozhlasovej techniky, modelárstva, Tiffany, opracovania
plechu a mnohých iných.
Elektrická spájkovačka E 15
L 370°C
·ideálne v mikroelektronike
·poniklovaný medený spájkovací hrot, ostrý hrot
·zahriatie za cca 1,5 min.
·s bezpečnostným odkladacím stojančekom
·15 W / 230 V
č. 52198
EAN 4001845521985
Elektrická spájkovačka E 20
L 370°C
·na malé spoje alebo spoje citlivé na teplotu
·taktiež zapájacie drôty do 1,5 mm2
·poniklovaný medený spájkovací hrot, ostrý hrot
·zahriatie za cca 1,5 min.
·s bezpečnostným odkladacím stojančekom
·20 W / 230 V
č. 52200
EAN 4001845522005
Elektrická spájkovačka E 60
·na elektrické spájkovanie na Hi-Fi, rozhlasové prijímače
a tenké plechy do max. 0,5 mm2
·zapájacie drôty do 2 mm2
·poniklovaný medený spájkovací hrot, dlátový tvar
·zahriatie za cca 2 min.
·s bezpečnostným odkladacím stojančekom
·60 W / 230 V
č. 52202
EAN 4001845522029
L 460°C
18 | Elektrické spájkovačky
Elektrická spájkovačka E 80
L 480°C
·na elektrotechnické spájkovanie a stredne veľké spoje
v elektrotechnike
·spájkovanie pocínovaných a tenkých plechov do max. 0,8 mm2
·zapájacie drôty do 2,5 mm2
·poniklovaný medený spájkovací hrot, dlátový tvar
·zahriatie za cca 2,5 min.
·s bezpečnostným odkladacím stojančekom
·80 W / 230 V
č. 52204
EAN 4001845522043
Elektrická spájkovačka E 100
L 500°C
·na elektrotechnické spájkovanie a ťažké práce s kovmi
·na spájkovanie medených vodičov do 3,0 mm2 a tenkých
plechov do max. 1 mm2
·spájkovanie pocínovaných a tenkých plechov do max. 0,8 mm2
·zapájacie drôty do 2,5 mm2
·poniklovaný medený spájkovací hrot, dlátový tvar
·zahriatie za cca 2,5 min.
·s bezpečnostným odkladacím stojančekom
·100 W / 230 V
č. 52206
EAN 4001845522067
Spájkovacia stanica LD 48
·pre domácich majstrov a profesionálov v elektronike,
jemnej elektronike, modelárstve a mnohých iných
·presne regulovateľné elektronické nastavenie teploty
v krokoch po 1° C
·plynule regulovateľný rozsah teplôt 150° C – 420° C
·kompletná s držiakom spájkovačky a čistiacou hubkou
·prevádzkové napätie: primárne AC 230 V / 50 Hz,
sekundárne 24 V pre spájkovačku
·veľký LED displej s menovitou a skutočnou hodnotou
·krátky čas zahriatia
·48 W / 230 V
č. 52216
EAN 4001845522166
L 420°C
Elektrické spájkovačky | 19
Elektrická spájkovacia pištoľ E 100
L 300°C
·veľmi robustná pištoľ na rýchle spájkovanie, ideálna
pre elektrotechniku, modelárstvo a univerzálne použitie
v dielni, servise a pre domácich majstrov
·poniklovaná medená spájkovacia slučka
·na zapájacie vodiče do 1,5 mm2, malé až stredné
spájkovacie hroty
·na malé líniové spájkovanie v rýchlom slede spájkovania
a tenké plechy až do cca 0,4 mm
·zahriatie mikrospínačom za iba cca 6 – 10 sekúnd
·100 W / 230 V
č. 52210
EAN 4001845522104
Batériová spájkovačka BK 212
L 450°C
·pre domácich majstrov a na práce v elektrotechnike
·ideálna na jemné spájkovanie platiniek
·vrátane ochranného obalu
·batérie nie sú súčasťou dodávky
·6 W / 4,5 V
č. 52212
EAN 4001845522128
Súprava vypaľovacej pištole BM 245
·na popisovanie a kreatívnu vypaľovanú maľbu na drevo, kožu a korok
·popisovací a kresliaci hrot pre rôzne hrúbky čiary a súprava pečiatok
so 7 rôznymi vzormi sú súčasťou príslušenstva
·vrátane odkladacieho stojančeka
·30 W / 230 V
č. 52245 / Súprava vypaľovacej pištole
EAN 4001845522456
č. 52244 / Vypaľovacia pištoľ bez príslušenstva
EAN 4001845522449
Súprava aplikátora štrasových kameňov SA 920
·na zdobenie látok, kože, skla, papiera, dreva a plastov
·aplikátor štrasových kameňov je vhodný pre štrasové kamene a pálené ozdoby s vrstvou termolepidla
·vrátane úložného boxu, odkladacieho stojančeka, pinzety, 500 ks
štrasových kameňov s vrstvou termolepidla a 8-dielnej súpravy
nástavcov pre rôzne veľkosti a tvary kameňov
·6 W / 230 V
č. 52920
EAN 4001845529202
20 | Príslušenstvo elektrických spájkovačiek
Náhradné spájkovacie hroty
č. 52129
LS 129 / 15 W
EAN 4001845521299
č. 52126
LS 126 / 20 W EAN 4001845521268
č. 52127
LS 127 / 60W / 80W / 100 W
EAN 4001845521275
č. 52128
LS 128 / 100 W EAN 4001845521282
Spájkovací držiak LA 240
·na spájkovanie v elektronike, modelárstve a mnohých
iných odboroch
·svorky sú prestaviteľné do všetkých smerov
·ideálna pomôcka pre všetky filigrantné spájkovania,
pri ktorých na prácu potrebujete obe ruky
č. 52240
EAN 4001845522401
Spájkovací tuk FM 342
·tavivo na mäkké spájkovanie medi a zliatin medi,
na bežné spájkovanie, DIN EN 29454 - 3.1.1.C
č. 52342 / 20 g
EAN 4001845523422
Salmiakový kameň SN 345
·na čistenie hrotov spájkovačiek
·65 × 45 × 20 mm, 80 g
č. 52345
EAN 4001845523453
Spletaný drôt na odpájkovanie EL 235
·tavivom napustený, extrémne nasiakavý medený drôt
·na odpájkovanie súčiastok a na odstránenie
prebytočnej spájky
·šírka 2,0 mm, dĺžka 1,6 m.
č. 52235
EAN 4001845522357
Príslušenstvo elektrických spájkovačiek | 21
Pumpička na odpájkovanie EP 237
·na spájkovanie v elektronike, modelárstve mnohých iných
odboroch
·na odstraňovanie spájkovacích bodov pred výmenou
elektronických súčiastok
č. 52237
EAN 4001845522371
Písacie a kresliace hroty pre vypaľovaciu pištoľ CFH
·na popisovanie a kreatívne maľovanie vypaľovaním na drevo,
kožu a korok
č. 52250
EAN 4001845522500
Súprava pečiatok pre vypaľovaciu pištoľ CFH
·na popisovanie a kreatívne maľovanie vypaľovaním na drevo, kožu a korok
č. 52252
EAN 4001845522524
Štrasové kamene pre aplikátor štrasových
kameňov CFH
Štrasové kamene ø 4 mm / obsah cca 300 ks
č. 52930
č. 52932
Štrasové kamene ø 5 mm / obsah cca 150 ks
Štrasové kamene ø 6 mm / obsah cca 80 ks
č. 52934
č. 52936
č. 52938
č. 52940
S16 strieborné
S16 farebné
S20 strieborné
S20 farebné
S30 strieborné
S30 farebné
EAN 4001845529301
EAN 4001845529325
EAN 4001845529349
EAN 4001845529363
EAN 4001845529387
EAN 4001845529400
22 | Spájky
Spájky
Na meď, zliatiny medi, mosadz, nikel,
zliatiny niklu, červený bronz, oceľ, liatinu,
temperovanú liatinu a bronz.
Elektronická spájka WL 325, WL 323
S 190°C
·tavivom plnená spájka na jemné spájkovanie v elektronike
a elektrotechnike
č. 52325 / 100 g
č. 52323 / 250 g
EAN 4001845523255
EAN 4001845523231
Spájka pre domácich majstrov WL 330,
WL 328
S 235°C
·tavivom plnená spájka na obyčajné spájkovanie
·nie je vhodná na prácu v elektronike
č. 52330 / 100 g
č. 52328 / 250 g
EAN 4001845523309
EAN 4001845523286
Spájka na rádiové spoje WL 335, WL 333
S 235°C
·tavivom plnená spájka na jemné spájkovanie, klampiarske
práce, práce v telekomunikáciách a normálne spájkovanie
č. 52335 / 100 g
č. 52333 / 250 g
EAN 4001845523354
EAN 4001845523330
Spájka na Tiffany TL 336
S 240°C
·vhodná na spájkovanie Tiffany
·spájku na Tiffany používajte len so spájkovacou kvapalinou
CFH č. 52344.
č. 52336 / 100 g
EAN 4001845523361
Spájka na fitingy WL 340, WL 339
·na mäkké spájkovanie medených rúrok v inštaláciách
studenej a teplej vody
·tepelná odolnosť do 110 °C
·iba v spojení so spájkovacou pastou na fitingy CFH
č. 52348 alebo tavivom na fitingy CFH č. 52347
č. 52340 / 100 g
č. 52339 / 250 g
EAN 4001845523408
EAN 4001845523392
S 250°C
Spájky | 23
Cínová spájkovacia tyčinka na zinkový plech
S 235°C
·na spájkovanie zinku zvlášť vysokej čistoty a legovaného
zinku v oblasti ·zastrešovania, S-Pb60Sn40; DIN EN 29453
·používať iba spoločne so spájkovacou kvapalinou na zinkový plech:
CFH č. 52372
č. 52375 / 2 trojhranné tyče à 333 mm EAN 4001845523750
Cínová spájkovacia tyčinka 1,5 kg na zinkový plech
S 235°C
·na spájkovanie zinku zvlášť vysokej čistoty a legovaného zinku
v oblasti zastrešovania, S-Pb60Sn40; DIN EN 29453
·používať iba spoločne so spájkovacou kvapalinou na zinkový plech: CFH č. 52372
č. 52370 / 6 trojhranných tyčí à 400 mm EAN 4001845523705
Cínová spájkovacia tyčinka na medený plech
S 250°C
·na spájkovanie medených odkvapových žľabov a zvodov,
prípadne medených plechov v oblasti zastrešovania bez
predchádzajúceho nitovania, S-Sn97Cu3; DIN EN 29453
·používať iba spoločne so spájkovacou kvapalinou na medený plech:
CFH č. 52368
č. 52366 / 2 trojhranné tyče à 333 mm EAN 4001845523668
Tvrdá spájka s obsahom alpaky
A 910°C
·na spájanie ocele, liatiny, temperovanej liatiny,
niklu a zliatin niklu
č. 52300 EAN 4001845523002
Mosadzná spájka
A 900°C
·na spájkovanie medzier a škár na oceli, liatine,
temperovanej liatine, medi, nikle, mosadzi a bronze
č. 52305 EAN 4001845523057
Tvrdá spájka s obsahom medi a fosforu
A 730°C
·na spájkovanie medzier na medi, mosadzi a červenom bronze
·vhodná pre inštalácie plynu a vody v oblasti pitnej vody
č. 52310 EAN 4001845523101
Tvrdá spájka s obsahom striebra bez
prísady kadmia
A 670°C
·na spájkovanie medzier na oceliach všetkého druhu, na medi a zliatinách medi
·vhodná na inštalácie plynu a vody
č. 52320 EAN 4001845523200
24 | Spájky
Tavivo na striebornú spájku FM 343
·Tavivo na tvrdé spájkovanie medi, mosadzi, červeného bronzu a ocele
·zvlášť vhodné na spájkovanie s medenou a striebornou spájkou CFH
·EN 1045, typ FH 10
č. 52343 / 25 g EAN 4001845523439
Spájkovacia kvapalina FM 344
·tavivo na obyčajné spájkovanie (chladiarenstvo, klampiarske práce)
·zvlášť vhodné na mäkké spájkovanie železa, ocele, mosadzi, medi,
olova a pocínovaných plechov
·vhodné na spájkovanie Tiffany
č. 52344 / 25 g EAN 4001845523446
Tavivo na fitingy FM 347
·tavivo na mäkké spájkovanie medených rúrok v inštaláciách pitnej
vody a kúrenia, používať spoločne so spájkou na fitingy CFH
č. 52339 a 52340
·DIN EN 29454.1 – 3.1.1. C (F-SW 21)
č. 52347 / 20 g EAN 4001845523477
Pasta na spájkovanie fitingov FP 348
·pasta na mäkké spájkovanie kovov na predcínovanie a mäkké spájkovanie
inštalácií z medených rúrok, používať spoločne so spájkou na fitingy
CFH č. 52339 a 52340 / DIN EN 29453, DIN EN 29454.1 – 3.1.1. C
(F-S21), S-Sn97Cu3
č. 52348 / 100 g EAN 4001845523484
Spájkovacia kvapalina na spájkovanie medených
plechov LWK 368
·špeciálne tavivo na mäkké spájkovanie v oblasti pokrývačstva spoločne
s cínovými spájkovacími tyčinkami – na strešné žľaby a taktiež plechy
· na medené žľaby, zvody a plechy, zliatiny mosadzi a medizliatiny mosadzi a medi
č. 52368 / 100 g EAN 4001845523682
Spájkovacia kvapalina na spájkovanie zinkových
plechov LWZ 372
·špeciálne tavivo na mäkké spájkovanie v oblasti pokrývačstva spoločne
s cínovými spájkovacími tyčinkami – na strešné žľaby a taktiež plechy
·na titán-zinok, pozinkované oceľové plechy a zinok vysokej čistoty
č. 52372 / 100 g EAN 4001845523729
Čistiace rúno RV 349
·nekovové čistiace rúno na všetky kovy na rýchle očistenie spájkovaného miesta bez poškrabania, bez kovového obrusovania, čo znižuje
škody spôsobené koróziou
č. 52349 / 5 ks
EAN 4001845523491
52325 / 52323
Spájka na
elektroniku plnená
tavivom
190°C
Iba na jemné spájkovanie v elektronike (plošné spoje atď.) a elektrotechnike
52330 / 52328
Spájka pre domácich majstrov
plnená tavivom
235°C
Obyčajné spájkovanie – nie je vhodná na elektroniku
235°C
Jemné spájkovanie medených vodičov (pramene káblov / výstavba
komunikačných zariadení atď.)
52335 / 52333
Spájka na rádiové
spoje plnená
tavivom
52340 / 52339
Spájka na fitingy
235°C
52366
Spájkovací cín v
tyčinkách
medený plech
52320
Tvrdá spájka s
obsahom striebra
bez prísady
kadmia opláštená
tavivom
52305
Mosadzná tvrdá
spájka opláštená
tavivom
52300
Tvrdá spájka s
obsahom alpaky
opláštená tavivom
250°C
670°C
Pracovná teplota
52310
Tvrdá spájka s
obsahom medi a
fosforu
250°C
730°C
900°C
910°C
Pozinkovaný oceľový plech
Zinok vysokej čistoty
Zliatina zinku
Zliatina niklu
Slitina mědi
Bronz
Pocínovaný plech
Liatina
Temperovaná liatina
Nikel
Mosadz
190°C
52375 / 52370
Spájkovací cín v
tyčinkách
zinkový plech
Tvrdé spájkovanie
Meď
52336
Spájka na Tiffany
Rozsah teplôt tavenia
Mäkké spájkovanie
Oceľ
Číslo výrobku
Názov
Červený bronz
Spájky | 25
26 | Zapaľovače plynu a zapaľovače
Zapaľovače
plynu a zapaľovače
Či už klasické, alebo univerzálne,
plynové a benzínové zapaľovače sú
spoľahlivými sprievodcami pre voľný
čas, hobby a kemping. Zapaľovače
s predĺženou rukoväťou sú skvele
výhodné na zapaľovanie na ťažko
prístupných miestach
Plynový zapaľovač GF 485
·kvalitný plynový zapaľovač z kovu
·technológia Windproof Turbojet – zapaľuje pri veterných
poveternostných podmienkach
·plniteľný normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
č. 52485
EAN 4001845524856
Benzínový zapaľovač BL 487
·kvalitný plynový zapaľovač z kovu
·dlhá životnosť
·striebro kefované
·plniteľný benzínom do zapaľovačov (CFH č. 52101)
č. 52487 / vrátane zásobníku so 6 kremienkami EAN 4001845524870
Benzín do zapaľovačov
·pre benzínové zapaľovače
·ako čistiaci benzín pre domácnosť, hobby a vozidlá
·rozpúšťa tuky, olej, nálepky, lyžiarsky vosk a mnoho iného
č. 52101 / à 133 ml EAN 4001845521015
Plynové zapaľovače v 3-dielnej súprave
·elektronický plynový zapaľovač
·s detskou poistkou
·plniteľný normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
č. 52484
EAN 4001845524849
Plynový zapaľovač Super Mini s piezoelektrickým z apaľovaním
·dĺžka 10,5 cm
·regulovateľná veľkosť plameňa
·plniteľný normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
č. 52472
EAN 4001845524726
P PIEZO
Zapaľovače plynu a zapaľovače | 27
Zapaľovač plynu Mini s tvrdým
piezoelektrickým zapaľovaním
P PIEZO
·dĺžka 13,5 cm
·detská poistka
·regulovateľná dĺžka plameňa
·plniteľný normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
·s priezorom na kontrolu plynu
č. 52436
EAN 4001845524368
Zapaľovač plynu Maxi s piezoelektrickým
zapaľovaním
P PIEZO
·dĺžka 28 cm
·regulovateľná dĺžka plameňa
·plniteľný normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
·s priezorom na kontrolu plynu, detskou poistkou a závesom
·skvele vhodný na zapaľovanie sviečok vo vysokých sklenených obaloch a lampášikov: horákov na prípravu fondue,
krbov, pecí, plynových infražiaričov a grilov
č. 52442
EAN 4001845524429
Zapaľovač plynu Maxi Flexibel s piezoelektrickým zapaľovaním
P PIEZO
·dĺžka 33,5 cm
·regulovateľná dĺžka plameňa
·plniteľný normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
· s priezorom na kontrolu plynu, detskou poistkou a závesom
·ohybné kovové telo, možnosť zapaľovania na ťažko prístupných miestach
·skvele vhodný na zapaľovanie sviečok vo vysokých sklenených stojanoch
a lampášikov, horákov na prípravu fondue, krbov, pecí, plynových
infražiaričov a grilov
č. 52446
EAN 4001845524467
Zapaľovač plynu Maxi Flexibel Turbo s piezoelektrickým zapaľovaním
P PIEZO
·
dĺžka 34,5 cm
·
regulovateľná dĺžka plameňa
·
plniteľný normálnym plynom do zapaľovačov (CFH č. 52103)
· s priezorom na kontrolu plynu, detskou poistkou a závesom
·turboplameň
·
ohybné kovové telo, možnosť zapaľovania na ťažko prístupných
miestach
·
skvele vhodný na zapaľovanie sviečok vo vysokých sklenených stojanoch a lampášikov, horákov na prípravu fondue, krbov,
pecí, plynových infražiaričov a grilov
č. 52448
EAN 4001845524481
28 | Opaľovacie prístroje
Opaľovacie
prístroje
Hadice dodávané s prístrojmi sú vhodné na pripojenie k predávaným propánovým plynovým fľašiam s obsahom 5 kg, 11 kg
a 33 kg. K všetkým opaľovacím prístrojom je bezpodmienečne
potrebné používať regulátor tlaku CFH č. 52114.
Ideálne na nahrievanie
a opaľovanie, na prácu
s bitúmenovými a dechtovými materiálmi, na zváranie
jazierkových fólií a strešných
izolácií, vysušovanie betónu,
ničenie buriny, odstraňovanie
machu, zapaľovanie grilov
a opaľovanie zvieracích štetín.
Opaľovací prístroj ST 500
·horák ø 50 mm
·s rukoväťou pre úsporný plameň na úsporu
energie
·veľmi krátka rúrka – ideálne v ťažko
prístupných miestach
·vrátane hadice 1,5 m, 3/8“
a odkladacieho stojančeka
č. 52074
EAN 4001845520742
Opaľovací prístroj CL 400
·horák ø 60 mm
·s rukoväťou pre úsporný plameň
na úsporu energie
·vrátane hadice 5 m, 3/8“
a odkladacieho stojančeka
č. 52086
EAN 4001845520865
Opaľovacie prístroje | 29
Opaľovací prístroj ST 1000
·horák ø 60 mm
·s rukoväťou pre úsporný plameň na úsporu energie
·odskrutkovateľná rukoväť
·odskrutkovateľný horák
·vrátane hadice 5 m, 3/8“ a odkladacieho
stojančeka
č. 52082
EAN 4001845520827
č. 48100 / podobný 52082
EAN 4001845481005
č. 52084 / vrátane regulátora tlaku EAN 4001845520841
Opaľovací prístroj PZ 6000
P PIEZO
·špeciálny horák ø 60 mm
·s rukoväťou pre úsporný plameň na úsporu energie
·piezoelektrické zapaľovanie
·odskrutkovateľná rukoväť
·odskrutkovateľný horák
·horák s nasávacími otvormi vzduchu
·vrátane hadice 5 m, 3/8“ a odkladacieho
stojančeka
č. 52078
EAN 4001845520780
Dvojitý horák GT 8000
·s rukoväťou pre úsporný plameň
na úsporu energie
·s 2 špeciálnymi horákmi ø 50 mm
s vysokou účinnosťou
·odskrutkovateľná rukoväť
·odskrutkovateľný horák
·horák s nasávacími otvormi vzduchu
·vrátane hadice 5 m, 3/8“ a odkladacieho
stojančeka
č. 52070
EAN 4001845520704
30 | Príslušenstvo k plynovým spájkovačkám a opaľovacím prístrojom
Príslušenstvo k plynovým
spájkovačkám a opaľovacím prístrojom
Príslušenstvo firmy
CFH v certifikovanej
kvalite zaručuje
perfektnú kompatibilitu.
Detekčný sprej na hľadanie
netesností Control Plus
· na vyhľadávanie netesných miest na plynových a tlakových · potrubiach, nádržiach, potrubiach, hadiciach, skrutkových
spojoch, zvaroch, prírubových spojoch a armatúrach
č. 52110
EAN 4001845521107
Hadica na propán
· plastová hadica
· 3/8“ ľavý závit obojstranný, vrátane hadicovej spojky
· pre všetky opaľovacie prístroje
č. 52123 / 3 m EAN 4001845521237
Hadica na propán
· gumová hadica
· 3/8“ ľavý závit obojstranný
· pre všetky opaľovacie prístroje
č. 52758 / 2 m vrátane hadicovej spojky
č. 52780 / 10 m
č. 52790 / 20 m
EAN 4001845527581
EAN 4001845527802
EAN 4001845527901
Oceľová fľaša na 1 l propánu
· Na vlastné plnenie z 3 kg, 5 kg alebo 11 kg fliaš na propán
· bezpodmienečne nutný prečerpávací ventil CFH č. 52754
č. 52750
EAN 4001845527505
Príslušenstvo k plynovým spájkovačkám a opaľovacím prístrojom | 31
Regulátor tlaku na propán 2,5 bar / DR 114
· pre všetky hadicové spájkovačky, ohrievacie horáky a opaľovacie
prístroje
· výstup R 3/8“ ľavý závit
· s kombinovanou prípojkou pre propánové fľaše
5 kg, 11 kg a 33 kg
č. 52114
EAN 4001845521145
Regulátor propánu 1 – 4 bar / DR 113
· plynule regulovateľný
· prietok 6 – 10 kg/h, pre fľaše 5 kg, 11 kg a 33 kg
· výstup 3/8“ ľavý závit
· ideálny pre ohrievacie horáky a opaľovacie prístroje
č. 52113
EAN 4001845521138
Regulátor propánu 1 – 4 bar / DR 115
· s tlakomerom, plynule regulovateľný
· prietok 6 – 10 kg/h, pre fľaše 5 kg, 11 kg a 33 kg
· výstup 3/8“ ľavý závit
· ideálny pre ohrievacie horáky a opaľovacie prístroje
č. 52115
EAN 4001845521152
Regulátor propánu 2,5 bar / DR 112
· s poistkou proti porušeniu hadice, ktorá je povinnosťou pri použití
v živnostenskej prevádzke
· zastaví výtok plynu pri porušení hadice
· prietok 6 – 10 kg/h, pre fľaše 5 kg, 11 kg a 33 kg
· výstup 3/8“
č. 52112
EAN 4001845521121
Poistka pri porušení hadice SB 118
· pri porušení hadice zastaví ďalší výtok plynu
· prípojka vstup R 3/8“, prípojka výstup 3/8“ ľavý závit
· montáž priamo na regulátor tlaku
č. 52118
EAN 4001845521183
32 | Príslušenstvo k plynovým spájkovačkám a opaľovacím prístrojom
Prípojka s ochranou proti prekrúteniu VS 120
·pre hadice na kvapalný plyn s pripojením guľovým ventilom
a prevlečnou maticou G 3/8“ pre prípojku H.6 podľa normy
EN 13785
·montuje sa medzi rukoväť prístroja a hadicu
·zabraňuje prekrúteniu hadice
č. 52120
EAN 4001845521206
Pripájací ventil AV 121
·3/8“ ľavý závit, pre súčasné propán-butánové tlakové nádoby
·s výpustným ventilom podľa DIN EN 417
·prípojka výtok 3/8“ ľavý závit
·pre spájkovačky s plynovými fľašami na propán s plynovou
hadicou 3/8“ ľavý závit
č. 52121
EAN 4001845521213
Plniace hrdlo na plyn MS 754
·plniace hrdlo na plyn na vlastné plnenie malých jednolitrových
propánových fliaš na propán z fliaš na propán s hmotnosťou
3 kg, 5 kg a 11 kg
·vstup W 21,8 – výstup R 3/8“ ľavý závit
č. 52754
EAN 4001845527543
Spájkovací turbohorák ø 27 mm
·vhodný pre všetky rukoväti CFH a ručné spájkovačky
·s regulačným prstencom pre prívod vzduchu na pohodlné
prestavovanie z tvrdého, horúceho plameňa (2000 °C) na mäkký plameň
č. 52125
EAN 4001845521251
A 800°C
Sanitárne náradie a príslušenstvo | 33
Sanitárne náradie
a príslušenstvo
Šikovné náradie
na odborné montáže
a opravy. Jednoduché
použitie s profesionálnym výsledkom.
Rohový hasák 45° s čeľusťami v tvare S
·rozsah upnutia 1“/42 mm, dĺžka 325 mm
·úzke, špeciálne tvarované čeľuste, samočinne upínacie s
nastavovacou maticou zaistenou proti strate
·chrómovo-vanádiová oceľ
·epoxidový náter
·ozubenie presadené proti smeru otáčania
č. 51702
EAN 4001845517025
Rohový hasák 45° s čeľusťami v tvare S
·rozsah upnutia 1 1/2“/60 mm, dĺžka 415 mm
·úzke, špeciálne tvarované čeľuste, samočinne upínacie
s nastavovacou maticou zaistenou proti strate
·chrómovo-vanádiová oceľ
·epoxidový náter
·ozubenie presadené proti smeru otáčania
č. 51704
EAN 4001845517049
Rohový hasák 45° s čeľusťami v tvare S
·rozsah upnutia 2“/70 mm, dĺžka 530 mm
·úzke, špeciálne tvarované čeľuste, samočinne upínacie
s nastavovacou maticou zaistenou proti strate
·chrómovo-vanádiová oceľ
·epoxidový náter
·ozubenie presadené proti smeru otáčania
č. 51706
EAN 4001845517063
34 | Sanitárne náradie a príslušenstvo
Hasák na armatúry 35 mm
·rozsah upnutia 1“/35 mm, dĺžka 315 mm
·chrómovo-vanádiová oceľ
·epoxidový náter
·šetrné a bezpečné uchopenie armatúr, leštených povrchov, plechov
a skrutkových spojov
·vrátane plastových ochranných vložiek
č. 51718
EAN 4001845517186
Kliešte na vodné čerpadlá 28 mm
·rozsah upnutia 1“/28 mm, dĺžka 170 mm
·chrómovo-vanádiová oceľ
·epoxidový náter
·bezpečné držanie rúrok
·prestaviteľné do šiestich polôh
č. 51712
EAN 4001845517124
Kliešte na vodné čerpadlá 32 mm
·rozsah upnutia 1 1/4“/32 mm, dĺžka 235 mm
·chrómovo-vanádiová oceľ
·epoxidový náter
·bezpečné držanie rúrok
·prestaviteľné do šiestich polôh
č. 51714
EAN 4001845517148
Kliešte na vodné čerpadlá 42 mm
·rozsah upnutia 1 1/2“/42 mm, dĺžka 300 mm
·chrómovo-vanádiová oceľ
·epoxidový náter
·bezpečné držanie rúrok
·prestaviteľné do šiestich polôh
č. 51716
EAN 4001845517162
Kliešte na sifóny
·dĺžka: 10“/250 mm, rozsah upnutia 18 – 64 mm
·na doťahovanie a povoľovanie plastových skrutkových spojov
·prestaviteľné do štyroch polôh
č. 51770
EAN 4001845517186
Sanitárne náradie a príslušenstvo | 35
Rezačka rúrok 3 – 22 mm
·na hliníkové, medené, mosadzné a tenkostenné oceľové rúrky
od 1/8“ – 7/8“
·ľahko ovládateľný s malým pracovným rádiom a rezom blízko lemu
·rezačka rúrok ø 3 – 22 mm, 1/8“ – 7/8“
č. 51722
EAN 4001845517223
Rezačka rúrok 3 – 30 mm
·na hliníkové, medené, mosadzné a tenkostenné oceľové rúrky
od 1/8“ – 1 1/8“
·ľahko ovládateľný s malým pracovným rádiom a rezom blízko lemu
·rezačka rúrok ø 3 – 30 mm, 1/8“ – 1 1/8“
č. 51724
EAN 4001845517247
Rezačka rúrok 3 – 32 mm vrátane náhradného
rezacieho kolieska
·na hliníkové, medené, mosadzné a tenkostenné oceľové rúrky
od 1/8“ – 1 1/4“
·s výklopným vnútorným odhrocovačom a náhradným rezacím
kolieskom v držadle
·rezačka rúrok ø 3 – 32 mm, 1/8“ – 1 1/4“
č. 51728
EAN 4001845517285
Rezačka rúrok 6 – 35 mm vrátane náhradného
rezacieho kolieska
bez
vyobrazenia
·na hliníkové, medené, mosadzné a tenkostenné oceľové rúrky
od 1/8“ – 1 3/8“
·s výklopným vnútorným odhrocovačom a náhradným rezacím
kolieskom v držadle
·rezačka rúrok ø 6 – 35 mm, 1/4“ – 1 3/8“
č. 51730
EAN 4001845517308
36 | Sanitárne náradie a príslušenstvo
Rezačka plastových rúrok 36 mm
·ideálna pre inštalatérov, mechanikov a montérov
·na jednoduché rezanie plastových rúrok a viacvrstvových spojo·
vacích rúrok až do ø 36 mm
·antikorové oceľové čepele, po stlačení gombíka sa automaticky ·
vracajú
č. 51754
EAN 4001845517544
Rezačka plastových rúrok 42 mm
·ideálna pre inštalatérov, mechanikov a montérov
·na jednoduché rezanie plastových rúrok a viacvrstvových spojovacích
rúrok až do ø 42 mm
·s bezpečnostnou rukoväťou a antikorovými oceľovými čepeľami
č. 51756
EAN 4001845517568
Náhradné rezacie kolieska pre 51722 + 51728
·rezacie kolieska do rezačky rúrok
·na medené, mosadzné, hliníkové a tenkostenné oceľové rúrky
č. 51794
EAN 4001845517940
Náhradné rezacie kolieska pre 51724 + 51730
č. 51796
EAN 4001845517964
Ohýbacia pružina na medené rúrky
·na ručné ohýbanie mäkkých medených rúrok
·s kónusovým tvarom, kadmiovaná
č. 51748 / ø 10 mm č. 51750 / ø 12 mm č. 51752 / ø 15 mm EAN 4001845517483
EAN 4001845517506
EAN 4001845511528
Ohýbačka rúrok
·rozmerovo presné ohýbanie rúrok rukami do 180° z mäkkej medi,
mosadzi, hliníka ø 6-8-10 mm; 1/4“ – 5/16“ – 3/8“
·použiteľná v mnohých odboroch ako klimatizácia a chladenie,
olejové hospodárstvo, automobilová technika, hydraulika
a tlakový vzduch
č. 51746
EAN 4001845517469
Sanitárne náradie a príslušenstvo | 37
Kefa na vnútrajšky medených rúrok
·na rýchle čistenie spájkovaných spojov
·pevné držadlo
č. 51734 / ø 15 mm
č. 51736 / ø 18 mm
č. 51738 / ø 22 mm
EAN 4001845517346
EAN 4001845517360
EAN 4001845517384
Vnútorná a vonkajšia fréza 6-40 mm
·na odhrotovanie rezaných plôch na medených a hliníkových
rúrkach a rúrkach z mäkkej ocele
·brúsené a kalené oceľové nože zaručujú rovné plochy bez rýh
č. 51742
EAN 4001845517421
Rukoväť s prestaviteľnou račňovou hlavou
vpravo/vľavo 1/2“
·s prestaviteľným štvorhranom a odpruženou rukoväťou
·pravý a ľavý chod prestavením spojovacieho štvorhranu
·chrómovo-vanádiová oceľ
·použiteľná napríklad s univerzálnym stupňovým kľúčom
(CFH č. 51782)
č. 51784
EAN 4001845517841
Univerzálny stupňový kľúč
·12-hranný, stupňový tvar 3/8“; 1/2“; 3/4“; 1“
·montáž a demontáž spätných skrutkových spojov, vsuviek ventilov
radiátorov a krátkych predĺžení kohútov
·ako príslušenstvo rukovätí s prestaviteľnou hlavou (CFH č. 51784)
č. 51782
EAN 4001845517827
Krížový sanitárny kľúč
·vhodný na použitie v oblasti sanity
· na predĺženie kohútov 3/8“; 1/2“; 3/4“; 1“
·vnútorný závit pre kombinované skrutky a svorníky so závitom:
M8, M10, M12
·vonkajší šesťhran pre stavebné zátky: 10, 12, 17, 22 mm
č. 51830
EAN 4001845518305
38 | Sanitárne náradie a príslušenstvo
Stojanový kľúč na matice kohútov 10“/250 mm
·otočná rukoväť
·otočná upínacia čeľusť na ľavý a pravý chod
·veľkosť kľúča 10 – 32 mm; 3/8“; 1 1/4“
·ideálny na montáž alebo demontáž armatúr práčok, drezov
a jednopákových zmiešavacích batérií atď.
·špeciálne pre ťažko prístupné matice armatúr
č. 51772
EAN 4001845517728
Kľúč na miešacie dýzy pre M20, M22, M24, M28
·jednoduchá výmena sieťkovej vložky z bežných armatúr, bez
spôsobenia nepekných škrabancov
č. 51798
EAN 4001845517988
Konope v dávkovači 40 g, 40 m
·ideálne na utesňovanie závitov všetkých druhov
·konope sa tesne pevne navinie na závit rúrok a iné skrutkové závity
na zaistenie dlhodobej tesnosti
·používať spoločne s pastou na utesňovanie závitov (CFH č. 51800)
č. 51790
EAN 4001845517902
Pasta na utesňovanie závitov 50 g
·netvrdnúca pasta na utesňovanie závitov kovových závitových spojov
domácich inštalácií, plynárenských, vodovodných a kúrenárskych
·používať spoločne s nosičom tesniaceho prostriedku (napr. konope
CFH č. 51790)
č. 51800
EAN 4001845518008
Teflónová páska v dávkovači, 12 m
·na čisté utesňovanie skrutkových závitov z kovu a plastu
č. 51792
EAN 4001845517926
Sanitárne náradie a príslušenstvo | 39
Nožnice na plech s ľavým strihom
·na plechy do hrúbky 0,45 mm
·ergonomická rukoväť s ochranou proti skĺznutiu
·strihanie oblúkov
·so samočinne otvárajúcimi čeľusťami
č. 51760
EAN 4001845517605
Nožnice na plech s pravým strihom
·na plechy do hrúbky 0,45 mm
·ergonomická rukoväť s ochranou proti skĺznutiu
·strihanie oblúkov
·so samočinne otvárajúcimi čeľusťami
č. 51764
EAN 4001845517643
Nožnice na plech s ľavým/pravým/rovným strihom
·na plechy do hrúbky 0,45 mm
·ergonomická rukoväť s ochranou proti skĺznutiu
·na krátke rovné strihanie tvarov
·so samočinne otvárajúcimi čeľusťami
č. 51762
EAN 4001845517629
Nožnice na plech 12“
·na plechy do hrúbky 1,2 mm
·so samočinne otvárajúcimi čeľusťami
·na krátke rovné strihanie tvarov
č. 51766
EAN 4001845517667
40 | Sanitárne náradie a príslušenstvo
Fréza na sedlá ventilov vodovodných
kohútikov 19 – 22 mm
·na jednoduché a rýchle odstraňovanie netesností vodovodných
kohútikov
·presné dofrézovanie sedla ventilu
·valcové upnutie závitu otočných armatúr
·variabilné nastavenie tlaku frézy
·vrátane 2 frézovacích hlavíc a 2 tesnení
č. 51780
EAN 4001845517803
Dierovač
·
ideálny na rýchle dierovanie oceľových, medených a hliníkových
plechov bez ostrých hrán
·
3-bodové narezanie pre čisté a rovnomerné dierovanie
·
vhodné pre ťažko prístupné miesta, ako sú umývacie drezy,
rozvádzače a pod.
č. 51786 / ø 32 mm č. 51786 / ø 35 mm EAN 4001845517865
EAN 4001845517889
Špirála na čistenie potrubia 3 m s vrtákom ø 6 mm
·
jednoduchá manipulácia
·
čistenie bez chémie
·
vhodná na úzke potrubia
·
rýchle a účinné odstránenie zapchatia
č. 51810
EAN 4001845518107
Špirála na čistenie potrubia 5 m s vrtákom ø 26 mm
·
jednoduchá manipulácia
·
čistenie bez chémie
·
vhodná na širšie potrubia
·
rýchle a účinné odstránenie zapchatia
č. 51818
EAN 4001845518183
Špirála na čistenie potrubia 7 m s vrtákom ø 26 mm
·
jednoduchá manipulácia
·
čistenie bez chémie
·
vhodná na širšie potrubia
·
rýchle a účinné odstránenie zapchatia
č. 51820
EAN 4001845518206
Bio záhradníctvo a zapaľovače grilov | 41
Bio záhradníctvo
a zapaľovače
grilov
Ideálne na biologické ničenie
machu a buriny, na rýchle
zapaľovanie
grilovacieho uhlia a v zime
na odstraňovanie ľadu
z chodníkov.
Princíp účinnosti ničenia buriny
Pri ničení buriny sa burina nespaľuje, ale rastlinné bunky sa zahrievajú
na 70 – 95 °C. Rýchly nárast teploty má za následok silné roztiahnutie
tekutiny v bunkách, ktorá pretrhne bunkové steny, bunková bielkovina
sa zrazí a burina odumrie. Úplne stačí, keď sa rastlina ohreje v hornej
tretine. Držte preto koniec horáka vo vzdialenosti cca 10 cm od rastliny.
Použitie tejto techniky je úplne bez jedov! Škodliviny sa nedostanú ani
do nášho potravinového reťazca, ani do našich vôd.
Zapaľovač grilov GA 700
·
kvalitný hliníkový horák
·
veľmi ľahký a šikovný zapaľovač grilov
·
jednoduchá obsluha pomocou ergonomickej rukoväti s regulačným
ventilom
·
jednoduchá manipulácia pomocou zalomenej rúrky horáka
·
pri odskrutkovaní nádržky stlačeného plynu sa samočinne uzavrie
výpustný ventil nádržky a ďalší plyn nemôže unikať
·
úsporná spotreba
č. 51680 / vrátane 1 univerzálnej nádržky na stlačený plyn
EAN 4001845526805
Bio-Gärtner – Bio-záhradník PZ 1500
P PIEZO
·
s chrómovaným horákom a rúrkou
·
spoľahlivé, pohodlné zapaľovanie stlačením gombíka profesionálneho
piezoelektrického zapaľovača
·
jednoduchá obsluha pomocou regulačného ventilu
·
pri odskrutkovaní nádržky stlačeného plynu sa samočinne uzavrie
výpustný ventil nádržky a ďalší plyn nemôže unikať
·
úsporná spotreba
č. 52655 / vrátane 1 univerzálnej nádržky na stlačený plyn
EAN 4001845526553
42 | Bio záhradníctvo a zapaľovače grilov
Bio-Gärtner – Bio-záhradník CW 3000
·
jednoduchá manipulácia vzhľadom na zalomenú rúrku horáka
·
jednoduchá obsluha pomocou ergonomickej rukoväti s regulačným
ventilom
·
pri odskrutkovaní nádržky stlačeného plynu sa samočinne uzavrie
výpustný ventil nádržky a ďalší plyn nemôže unikať
·
úsporná spotreba
č. 52610 / vrátane 1 univerzálnej nádržky na stlačený plyn
EAN 4001845526102
Bio-Gärtner – Bio-záhradník
PZ 8000 / PZ 9000
P PIEZO
·
kvalitný hliníkový horák
·
jednoduchá manipulácia vzhľadom na zalomenú rúrku horáka
·
spoľahlivé, pohodlné zapaľovanie stlačením gombíka profesionálneho
piezoelektrického zapaľovača
·
jednoduchá obsluha pomocou ergonomickej rukoväti s regulačným
ventilom
·
pri odskrutkovaní nádržky stlačeného plynu sa samočinne uzavrie
výpustný ventil nádržky a ďalší plyn nemôže unikať
·
úsporná spotreba
č. 52648 / vrátane 2 univerzálnych nádržiek na stlačený plyn
EAN 4001845526485
č. 52650 / vrátane 1 univerzálnej nádržky na stlačený plyn
EAN 4001845526508
Zváracie prístroje | 43
Zváracie
prístroje
Zváranie autogénom
Zváranie v ochrannej atmosfére
Zváranie elektrinou
Na prácu v domácnosti, remeslách, pre domácich majstrov,
poľnohospodárov, autodielne, inštalatérov a zámočníkov.
Zváranie invertorom
Elektródový zvárací prístroj ESG 140
·prenosný, jednofázový elektródový zvárací prístroj na zváranie
striedavým prúdom (AC) procesom mmA
· spojitá regulácia zváracieho prúdu
· ochrana termostatom
· vrátane ukostrovacej svorky a držiaka elektród
Technické údaje:
Zváraný materiál: oceľ, liatina
Použiteľné elektródy:
1,5 – 3,2 mm
rutilové elektródy
Ostatná
technická výbava: striedavý prúd (AC)
Príkon:
2,5 kW, 230 V, 16 A
Max. napätie naprázdno: 48 V
Rozsah regulácie: 40 – 140 A
č. 52845
Kmitočet siete:
50 – 60 Hz
Jednofázové napätie sítě: 230 V
Istenie:
16 A
Trieda izolácie:
H
Krytie:
IP 21
Hmotnosť:
13,8 kg
Rozmery (vxšxh):
ca. 29,5 x 23,5 x 36,5 cm
EAN 4001845528458
Elektródový zvárací prístroj ESG 160
·prenosný, jednofázový elektródový zvárací prístroj s ventilátorom
na zváranie striedavým prúdom (AC) procesom mmA
·spojitá regulácia zváracieho prúdu
·ochrana termostatom
·vrátane ochranného zváračského štítu, ochranných zváračských
okuliarov, ukostrovacej svorky, držiaka elektród a kefy s kladivkom na trosku
Technické údaje:
Zváraný materiál: oceľ, liatina
Použiteľné elektródy:
2,0 – 4,0 mm
rutilové elektródy
Ostatná
technická výbava:striedavý prúd (AC)
ventilátor
Príkon:
2,5 kW, 230 V,
16 A ventilátor
Max. napätie naprázdno: 49 V
č. 52850
EAN 4001845528502
Rozsah regulácie: 55 – 160 A
Kmitočet siete:
50 – 60 Hz
Jednofázové napätie sítě: 230 V
Istenie:
16 A
Trieda izolácie:
H
Krytie:
IP 21
Hmotnosť:
15,8 kg
Rozmery (vxšxh):
ca. 34,5 x 26,5 x 40,0 cm
44 | Zváracie prístroje
Zvárací prístroj na zváranie
v ochrannej atmosfére SSG 145
·
pojazdný, jednofázový zvárací prístroj na zváranie v ochrannej
atmosfére s ventilátorom
·
na zváranie procesom FLUX (bez plynu / zváranie plneným drôtom)
a procesom MIG-MAG (s plynom / zváranie v ochrannej atmosfére)
·
ochrana termostatom
·
kompletný s príslušenstvom na zváranie princípom FLUX
(ochranný zváračský štít, ochranné zváračské okuliare, zvárací
horák MIG, ukostrovacia svorka, 0,2 kg cievka s plneným drôtom
0,9 mm a kefa s kladivkom na trosku)
Technické údaje:
Kmitočet siete:
50 – 60 Hz
Jednofázové napätie síte:
230 V
Max. príkon:
3,7 kW
Príkon pri 60%:
1,4 kW
Istenie:
16 A
Účinník:
0,9 cos φ
Max. napätie naprázdno:
31 V
Rozsah regulácie:
30 – 145 A
Max. prúd pri DC pri 40 ºC:
115 A ~ 15 %
Jednosmerný prúd (DC) pri 35 %:75 A
Jednosmerný prúd (DC) pri 60 %:55 A
Počet spínacích stupňov:
4
Max. hrúbka drôtu Oceľový zvárací drôt:
0,6 – 0,8 mm
Max. hrúbka drôtu - Zvárací drôt
z ušľachtilej ocele:
0,8 mm
Max. hrúbka drôtu Hliníkový zvárací drôt: 0,8 – 1 mm
Max. hrúbka drôtu
Plnený zvárací drôt:
0,8 – 1,2 mm
Veľkosť zabudovanej
cievky na drôt:
5 kg
Trieda izolácie:
H
Krytie:
IP 21
Rozmery (vxšxh): :
38x27x57 cm
Hmotnosť:
23,0 kg
No.52860
EAN 4001845528601
Invertorový zvárací prístroj ISG 130
·
prenosný, jednofázový invertorový zvárací prístroj s ventilátorom,
na zváranie elektródami procesom mmA a WIG jednosmerným prúdom (DC) s dotykovým zapaľovaním, použiteľné elektródy: rutilové,
antikorové, bázické atď.
·
vysoká stabilita zváracieho prúdu pri zmene napájacieho napätia
·
vrátane ochranného zváračského štítu, ochranných zváračských
okuliarov, kefy s kladivkom na trosku, ukostrovacej svorky,
držiaka elektród a plastového kufra
Technické údaje:
Kmitočet siete:
50 – 60 Hz
Jednofázové napätí sítě:
230 V
Max. príkon:
3,9 kW
Príkon pri 60%:
2,6 kW
Max. odber prúdu:
26 A
Odber prúdu pri 60 %:
17,5 A
Istenie:
16 A
Výkon:
86 n%
Účinník:
0,7 cos φ
Max. napätie naprázdno:
75 V
Rozsah regulácie:
10 - 130 A
Max.prúd DC při 40 ºC:
130 A ~ 30 %
Jednosmerný proud DC proud pri 35 %: 115 A
Jednosmerný prúd DC prúd pri 60 %: 95 A
Použiteľné elektródy:
1,6 – 3,2 mm
Trieda izolácie:
Krytie:
Rozmery (vxšxh):
Hmotnosť:
č. 52875
F
IP 21
38,0x48,0x17,0 cm
3,9 kg bez príslušenstva
6,5 kg s
príslušenstvom
EAN 4001845528755
52350
52352
52354
52356
52380
52382
52384
52386
52392
52394
52396
52398
52558
52562
52564
52566
52568
52574
52576
52578
52582
52584
52586
52588
52589
52594
52595
52740
52513
52516
52518
52810
52512
52514
52550
52552
52554
52556
52528
52530
52532
52840
52534
52536
52538
52517
Univerzálna tyčová elektróda 1,5 *250 mm / 10 tyčí
Univerzálna tyčová elektróda 2,0 *300 mm / 10 tyčí
Univerzálna tyčová elektróda 2,5 *350 mm / 8 tyčí
Univerzálna tyčová elektróda 3,2*350 mm / 5 tyčí
Univerzálna tyčová elektróda 1,5*250 mm / 1 kg
Univerzálna tyčová elektróda 2,0*300 mm / 1 kg
Univerzálna tyčová elektróda 2,5*350 mm / 1 kg
Univerzálna tyčová elektróda 3,2*350 mm / 1 kg
Univerzálna tyčová elektróda 2,0*300 mm / 2 kg
Univerzálna tyčová elektróda 2,5*350 mm / 2,5 kg
Univerzálna tyčová elektróda 3,2*350 mm / 2,5 kg
Tyčová elektróda z ušľachtilej ocele 2,5 2,5*300 mm / 8 tyčí
Prúdová dýza SD 558 / M6 / 1,0 mm na hliník
Prúdová dýza SD 562 / M5 / 0,8 mm
Prúdová dýza SD 564 / M6 / 0,6 mm
Prúdová dýza SD 566 / M6 / 0,8 mm
Prúdová dýza SD 568 / M6 / 1,0 mm
Plynová dýza Plus 15 zasúvateľná, kužeľovitá
Plynová dýza Plus 15 zasúvateľná, valcovitá
Bodová plynová dýza, zasúvateľná, valcovitá
Súprava plynových dýz Plus 15, zasúvateľné, valcovité/kužeľovité
Zvárací drôt na zváranie v ochrannej atmosfére 0,6 mm/1 kg
Zvárací drôt na zváranie v ochrannej atmosfére 0,8 mm/1 kg
Zvárací drôt na zváranie v ochrannej atmosfére 0,6 mm/5 kg
Zvárací drôt na zváranie v ochrannej atmosfére 0,8 mm/5 kg
Zvárací drôt z ušľachtilej ocele 0,8 mm/1 kg
Hliníkový zvárací drôt 1,0 mm/0,5 kg
Plnený drôt 0,9 mm/0,9 kg
Redukčný ventil pre MIG 100 DR 513
Regulátor tlaku pre prístroje s ochrannou atmosférou DR 516
Redukčný ventil pre MIG 100 s hadicovým spojom
Redukčný ventil pre MIG 100 DR 810
Oxid uhličitý (CO2)
Argón
Držiak elektród EH 550 / 200 A
Držiak elektród EH 552 / 300 A
Ukostrovacia svorka MK 554 / 150 A
Ukostrovacia svorka MK 556 / 200 A
Zváračský ochranný štít HS 528
Zváračský ochranný štít s priezorom FS 530
Zváračská ochranná kukla KS 532
Automatická zváračská prilba AS 840
Predsádkové sklo VG 534
Zváračské ochranné sklá SG 536
Zváračské ochranné sklá SG 538
Ochranný sprej 300 ml
52875
Zváranie v
ochrannej
atmosfére
52860
Zváranie
plneným drôtom
52860
Názov výrobku
52850
Číslo
výrobku
52845
Zváracie prístroje | 45
46 | Príslušenstvo zváracích prístrojov
Príslušenstvo
zváracích
prístrojov
Príslušenstvo CFH v certifikovanej kvalite zaručuje
perfektnú kompatibilitu.
Zváračský ochranný štít HS 528
·z polyetylénu
·s naskrutkovaným držadlom
·pre veľkosť skla 90 × 110 mm
·schválený podľa EN 175
·bez skiel (predsádkové/ochrana proti odstrekovaniu a zváračské sklo)
č. 52258
EAN 4001845525280
Zváračský ochranný štít s priezorom FS 530
·z ABS plastu
·s naskrutkovaným držadlom
·pre veľkosť skla 90 × 110 mm
·schválený podľa EN 175
·bez skiel (predsádkové/ochrana proti odstrekovaniu a zváračské sklo)
č. 52530
EAN 4001845525303
Zváračská ochranná kukla KS 532
·z polyetylénu pre veľkosť skla 90 × 110 mm
·plynule prestaviteľný nástavec na hlavu, jednoduchá výmena skiel
·schválený podľa EN 175
·bez skiel (predsádkové/ochrana proti odstrekovaniu a zváračské sklo)
č. 52532
EAN 4001845525327
Automatická zváračská prilba AS 840
·ergonomický tvar, robustná profesionálna kvalita, vrátane náhlavných
upínacích pásov a potného čelného pásu
·vyrobená a testovaná podľa EN 379 a EN 175
·solárna prevádzka, stupeň ochrany DIN 4/9-13, výhľad 96 × 42 mm
·plynule nastaviteľná citlivosť a oneskorenie
č. 52840
EAN 4001845528403
Príslušenstvo zváracích prístrojov | 47
Zváračské ochranné sklá SG 536, SG 538
·90 × 110 mm, vhodné pre zváračské ochranné štíty a kukly
CFH, EN 166/169
· stupeň ochrany podľa DIN 9 od cca 60 A – 140 A
· pre elektródové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére
č. 52536 / SG 536 svetlejšie
EAN 4001845525365
· stupeň ochrany podľa DIN 11 od cca 60 A – 300A
· zváranie MIG, MAG, WIG
č. 52538 / SG 538 tmavšie
EAN 4001845525389
Predsádkové sklo VG 534
· číre 90 × 110, vhodné pre zváračské ochranné štíty a kukly CFH
· EN 166/169, nasadzuje sa ako ochrana pred zváračské sklo
č. 52534
EAN 4001845525341
Zváračské ochranné okuliare SB 520
·
·
·
·
·
plastové
skladacie s postrannou ochranou
sklo ø 50 mm podľa normy EN stupeň 5
certifikované podľa EN 166/169
vymeniteľné sklá
č. 52520
EAN 4001845525204
Okuliare s prstencovým závitom SB 522
·
·
·
·
·
kovové vyhotovenie s vetracími štrbinami
s vypodložením hadičkovou gumou a nastaviteľným pásom
testované podľa EN 166/169
sklo ø 50 mm podľa normy EN stupeň 5
vymeniteľné sklá
č. 52522
EAN 4001845525228
Vyklápacie okuliare SB 524
·
·
·
·
·
·
plastové vyhotovenie s vetracími štrbinami a prestaviteľným
gumovým pásom
vhodné na používanie cez okuliare
sklá vo vyhotovení podľa EN stupeň 5
vonku aj vnútri číry plast
testované podľa EN 166/169
Náhradné sklo EG 526
vymeniteľné sklá
č. 52524
EAN 4001845525242
č. 52526
EAN 4001845525266
48 | Príslušenstvo zváracích prístrojov
Držiak elektród EH 550, EH 552
·vhodný pre všetky elektródy
·upínanie je možné vľavo, vpravo a na prednej strane
·vhodný pre maximálny prúd do 200/300 A pri 60 % ED
zaťažiteľnosť 200 A, pre elektródy do ø 2,4 mm
č. 52550
EAN 4001845525501
zaťažiteľnosť 300 A, pre elektródy do ø 3,2 mm
č. 52552
EAN 4001845525525
Ukostrovacia svorka MK 554, 556
·pozinkovaná pre káblovú pätku M6 a M8
150 A pre M6
č. 52554
200 A pre M8
č. 52556
EAN 4001845525549
EAN 4001845525563
Kladivko na trosku
·kovové 390 g
·s dvoma rôznymi koncami
·na odstraňovanie škvary zo zvárania 150 A pre M6
č. 52598
EAN 4001845525983
Oceľové kefy
č. 52540 / dvojradová kefa
EAN 4001845525402
č. 52542 / trojradová kefa
EAN 4001845525426
č. 52544 / štvorradová kefa
EAN 4001845525440
Oceľová kefa
č. 52548 / trojradová kefa na kútové zvary
EAN 4001845525488
Príslušenstvo zváracích prístrojov | 49
Zváračské rukavice EN 388/407, CAT. 2
·
·
·
·
ochranné zváračské rukavice
päťprsté
zo štiepanej kože s dlhou manžetou
na ochranu pred rozstrekovaním pri zváraní
č. 52596
EAN 4001845525969
Uhlové magnety WM 700, WM 702
· montážny prípravok
· s pevnými uhlami 45°, 90° a 135°
č. 52700 / malý
EAN 4001845527000
č. 52702 / veľký
EAN 4001845527024
Regulačný ventil pre MIG 100 DR 513
·pre fľaše do 190 bar skúšobného tlaku a 210 g plniacej hmotnosti
pri CO2, 60 bar pri stlačených plynoch
· vstupné pripojenie: závit M10 × 1
· výstupné pripojenie: spojka na hadici ø 4 mm
· s tlakomerom
č. 52513 EAN 4001845525136
Regulátor tlaku pre prístroje s ochrannou
atmosférou DR 516
· ručne nastaviteľný prietok
· s 2 tlakomermi
· vhodný pre argón, CO2 a zmesový plyn
č. 52516
EAN 4001845525167
50 | Príslušenstvo zváracích prístrojov
Regulátor tlaku pre MIG 100 DR 810
·pre fľaše do 190 bar skúšobného tlaku a 210 g plniacej hmotnosti
pri CO2, 60 bar pri stlačených plynoch
·vstupné pripojenie: závit M10 × 1
·výstupné pripojenie: spojka na hadici ø 4 mm
č. 52810
EAN 4001845528106
Regulátor tlaku pre MIG 100 s hadicovou spojkou
·pre fľaše do 190 bar skúšobného tlaku a 210 g plniacej hmotnosti
pri CO2, 60 bar pri stlačených plynoch
·vstupné pripojenie: závit M10 × 1
·výstupné pripojenie: spojka na hadici ø 6 mm
·s tlakomerom
č. 52518
EAN 4001845525181
Univerzálna tyčová elektróda
DIN EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11
·obalená tyčová elektróda s dobrými zapaľovacími vlastnosťami
·na spájanie nízkolegovaných ocelí
·pre všetky polohy pri zváraní
·taktiež na zváranie zhora dole
č. 52350
č. 52380
ø 1,5 mm
ø 1,5 mm
250 mm
250 mm
10 tyčí
1 kg
EAN 4001845523507
EAN 4001845523804
č. 52352
č. 52382
č. 52392
ø 2,0 mm
ø 2,0 mm
ø 2,0 mm
300 mm
300 mm
300 mm
10 tyčí
1 kg
2 kg
EAN 4001845523521
EAN 4001845523828
EAN 4001845523927
č. 52354
č. 52384
č. 52394
ø 2,5 mm
ø 2,5 mm
ø 2,5 mm
350 mm
350 mm
350 mm
8 tyčí
1 kg
2,5 kg
EAN 4001845523545
EAN 4001845523842
EAN 4001845523941
č. 52356
č. 52386
č. 52396
ø 3,2 mm
ø 3,2 mm
ø 3,2 mm
350 mm
350 mm
350 mm
5 tyčí
1 kg
2,5 kg
EAN 4001845523569
EAN 4001845523866
EAN 4001845523965
Elektróda z ušľachtilej ocele
·na spájacie zvary na chrómovo-niklovej oceli (V2A/V4A)
a čierno-biele spoje
·jednoduché odstraňovanie škvary
č. 52398
ø 2,5 mm
300 mm
8 tyčí
EAN 4001845523989
Príslušenstvo zváracích prístrojov | 51
Zvárací drôt na zváranie plameňom pomedený
· na zváranie nelegovaných ocelí plameňom
č. 52360
č. 52362
č. 52364
ø 1,5 mm
ø 2,0 mm
ø 3,0 mm
333 mm
1000 mm
1000 mm
15 tyčí
10 tyčí
10 tyčí
EAN 4001845523606
EAN 4001845523620
EAN 4001845523644
Zvárací drôt
·univerzálny zvárací drôt z ušľachtilej ocele na spájacie
zvary antikorovej ocele
č. 52594
ø 0,8 mm
1 kg
EAN 4001845525945
·univerzálny hliníkový zvárací drôt na spájacie zvary
hliníkových zliatin
č. 52595
ø 1,0 mm
0,5 kg
EAN 4001845525952
Zvárací drôt na zváranie v ochrannej atmosfére
·univerzálny pomedený zvárací drôt na nelegovanú
a nízkolegovanú oceľ
č. 52584
č. 52588
ø 0,6 mm
ø 0,6 mm
1 kg
5 kg
EAN 4001845525846
EAN 4001845525884
č. 52586
č. 52589
č. 52591
ø 0,8 mm
ø 0,8 mm
ø 0,8 mm
1 kg
5 kg
15 kg
EAN 4001845525860
EAN 4001845525891
EAN 4001845525914
č. 52593
ø 1,0 mm
15 kg
EAN 4001845525938
Plnený drôt
· na nelegovanú a nízkolegovanú oceľ
· zváranie bez plynu
č. 52740
ø 0,9 mm
0,9 kg
EAN 4001845527406
52 | Príslušenstvo zváracích prístrojov
Prúdové dýzy
·
prúdovými dýzami prechádza drôt – skrutkuje sa vpredu na horák
·
ideálne ako náhrada pre chybné/opotrebované prúdové dýzy
·
M 5 / M 6 vhodné k horáku s ochranným plynom MD 10 a MD 15
Prúdové dýzy na hliník M6 1,0 mm
č. 52558 / SD 558
EAN 4001845525583
Prúdová dýza M5 0,8 mm
č. 52562 / SD 562
EAN 4001845525624
Prúdová dýza M6 0,6 mm
č. 52564 / SD 564
EAN 4001845525648
Prúdová dýza M6 0,8 mm
č. 52566 / SD 566
EAN 4001845525662
Prúdová dýza M6 1,0 mm
č. 52568 / SD 568
EAN 4001845525686
Plynové dýzy
·
na nasadenie na horáky s ochranným plynom
·
ideálne ako náhrada za chybné/opotrebované plynové dýzy
·
plynová dýza pre horák s ochranným plynom s nasúvacím pripojením
Plus 15 nasúvateľná, kužeľová
č. 52574 / GD 574
EAN 4001845525747
Plus 15 nasúvateľná, valcová
č. 52576 / GD 576
EAN 4001845525761
Bodová plynová dýza nasúvateľná, valcová
č. 52578 / PD 578
EAN 4001845525785
Súprava plynových dýz Plus 15 nasúvateľných, valcových/kužeľových
č. 52582 / GD 582
EAN 4001845525822
Ochranný sprej 300 ml
·
zabraňuje priľnutiu odstreku pri zváraní na dýzach a povrchu náradia
č. 52517
EAN 4001845525174
Príslušenstvo pre kemping | 53
Príslušenstvo
pre kemping
Voľný čas – stanovanie
trekking – turistika
horolezectvo – záhrada
Kartušový varič „Happy Camper Star“
·kartušový varič na butánové kartuše 190 g (CFH č. 52149)
·vysokovýkonný
·plynule nastaviteľný plameň
·stabilný a s nízkou spotrebou
·dĺžka horenia 1 kartuše cca 2 hodiny
č. 52402 / vrátane 2 kartuší
č. 52400 / bez kartuše
EAN 4001845524023
EAN 4001845524009
Plynová hadica 2 m VS 200
·náhradná a predlžovacia hadica na propán-bután
·1/4“ ľavý závit
·vrátane hadicovej spojky
·pre plynové grily, kempingové variče atď.
č. 52450
EAN 4001845524504
Regulátor tlaku 50 mbar, 1/4“ LKS DR 117
·vhodný pre kempingové variče, kempingové lampy,
kempingové ohrievače a žiariče
č. 52117
EAN 4001845521176
54 | Príslušenstvo pre kemping
Poistka pri poškodení hadice 50 mbar SB 424
·pri poškodení hadice zabraňuje ďalšiemu prúdeniu plynu
·prípojka na vstupe R1/4“, prípojka na výstupe 1/4“ ľavý závit
·montáž priamo na regulátor tlaku
č. 52424
EAN 4001845524245
Uzatvárací ventil
·pre plynové grily a variče
·1 uzatvárateľný výstup 1/4“ ľavý závit
·vhodný k regulátoru CFH č. 52117
č. 52490
EAN 4001845524900
Dvojitý rozbočovací ventil
·pre plynové grily a variče
·2 uzatvárateľné výstupy samostatne regulovateľné
1/4“ ľavý závit
·vhodný k regulátoru CFH č. 52117
č. 52492
EAN 4001845524924
Bezpečnostný fľašový ventil
·na pripojenie regulátora propánu k modrej
plynovej fľaši na bután
č. 52119
EAN 4001845521190
Poznámky | 55
CFH Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstraße 50
D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0
Fax +49 7136 9594-44
www.cfh-gmbh.de
Technické a optické zmeny vyhradené.
Download

2014/15 SK