Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
Proverbium [přísloví]
Přísloví není rčení. Přísloví je vyjádřením nějaké životní moudrosti na rozdíl od rčení, které je
produktem lidové fantazie. Přísloví jsou krátké průpovídky většinou s mravním ponaučením,
které si naši předkové předávali z generace na generaci již po mnoho staletí.
Např.: A bove maiori discit arare minor. [Od staršího vola se učí orat mladší.] Příslovím je
naznačeno, že starší generace předává své znalosti a dovednosti generaci mladší.
Úkol:
S použitím slovníku přeložte a najděte české protějšky těchto latinských přísloví.
1. Lenta ira deorum est.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
2. Alere luporum catulos.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
3. Bonus cum bonis est, cum malis malus.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
4. Lupus ovium custos.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
5. Strabus inter caecos regnat.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
6. Sero clipeum post vulnera sumo.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
7. Clara pacta – boni amici.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
8. Mala malus mala mala dat.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
9. Fortes fortuna iuvat.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
10. Piscem in mari quaerere.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
11. Suae quisque fortunae faber est.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
12. Paupertas laboris magistra.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
13. Nulla lex satis commoda omnibus est.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
14. Vox audita perit, littera skripta manet.
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
15. Mulierem ornat silentium. (Lze s tímto příslovím souhlasit?)
Překlad: ______________________________________________________________
České přísloví: _________________________________________________________
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55
Řešení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pozvolna roste hněv bohů. (Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.)
Živiti děti vlků. (Hřáti hada/zmiji na hrudi/prsou.)
Dobrý s dobrými je, se špatnými špatný. (Vrána k vráně sedá.)
Vlk strážcem ovcí. (Udělat kozla zahradníkem.)
Šilhavý mezi slepými vládne. (Mezi slepými je šilhavý/jednooký králem.)
Pozdě (už zraněný) beru si štít, když jsem utržil ránu. (Pozdě bycha honiti. Přijít
s křížkem po funusu. Je zbytečný brečet nad rozlitým mlíkem.)
7. Jasné smlouvy dělají dobré přátele.
8. Špatná jabloň špatná jablka dává. (Jablko nepadá daleko od stromu.)
9. Odvážným (pomáhá, přeje štěstí) patří svět. (Odvážnému štěstí přeje.)
10. Hledat rybu v moři. (Hledat jehlu v kupce sena.)
11. Každý je dělníkem svého osudu. (Každý svého štěstí strůjcem.)
12. Chudoba je učitelkou práce. (Nouze naučila Dalibora housti.)
13. Žádný zákon není dost výhodný pro všechny. (Není zákon/člověk ten, který by se líbil
lidem všem.)
14. Slyšený hlas zaniká, napsané písmeno přetrvává. (Co je psáno, to je dáno.)
15. Ženu zdobí mlčení.
Použité zdroje:
BLAŽEK, František. Latinská cvičebnice. 1. vyd. Plzeň: VESET, 1992. ISBN neuvedeno.
SEINEROVÁ, Vlasta. Cvičebnice latiny: pro střední školy, především gymnázia. Vyd. 1.
Praha: Fortuna, 2000, 134 s. ISBN 80-716-8605-0.
Download

přísloví - pracovní list pro žáky.pdf