Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064
zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215
vedeném Městským soudem v Praze
Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179
Evidence zahraničních CP v CDCP – defaultní hodnoty
Seznam emisí, u kterých je pro výpočet poplatku za evidenci cenných papírů (dále jen „CP“) použita defaultní hodnota:
Název emise
ISIN
Defaultní hodnota
ORCO
LU0122624777
6 EUR
CETV
BMG200452024
2 EUR
CME Warrant
BMG200451455
2 EUR
ECM
LU0259919230
2 EUR
AAA Auto
NL0006033375
6 EUR
PIKSEL
US72141R2085
2 EUR
Pro výpočet poplatku za evidenci CP je objem CP (počet kusů * defaultní hodnota) vynásoben danou % sazbou určenou
v Sazebníku poplatků Patria Finance, a.s. a následně přepočítán pro daný měsíc, ve kterém byly CP na evidenčním účtu drženy.
Dovolujeme si upozornit, že tento dokument je pouze informativní a může být změněn bez předchozího upozornění. Aktuální údaje
pro určení hodnoty, ze které se vychází při výpočtu poplatků za evidenci CP, stanoví ceník Centrálního depozitáře cenných papírů
(„CDCP“) dostupný na internetových stránkách www.cdcp.cz.
Evidence zahraničních CP v CDCP – defaultní hodnoty
Download

Seznam převodních míst