Sekretář
Advokátní kancelář
Doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D.
Čápkova 44
602 00 Brno
IČ: 71472304
Vyhlašovatelé:
Salesiánská provincie Praha
Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha
Zastoupený: Mgr. Petr Vaculík, provinciál
IČ: 00406929
a
Nadace pro radost
Horníkova 34a, 628 00 Brno – Líšeň
Zastoupený: Mgr. František Vavruša, předseda správní rady nadace
e-mail: [email protected]
IČ: 44994621
ROZHODNUTÍ VYHLAŠOVATELŮ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU A
STANOVENÍ POŘADÍ SOUTĚŢE O NÁVRH
S NÁZVEM
„NOVOSTAVBA FARNÍHO KOSTELA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SE
ZÁZEMÍM V BRNĚ-LÍŠNI“
Vyhlašovatelé na základě jednohlasného návrhu soutěţní poroty rozhodli o tomto pořadí
návrhů:
1. místo – uděleno nebylo, neboť ţádný návrh v plném rozsahu nenaplnil poţadavky
poroty na tento druh soutěţe kladený,
2. místo – účastník s pořadovým číslem návrhu č. 49, bude vyzván k rozpracování a
úpravě návrhu
3. místo – účastník s pořadovým číslem návrhu č. 43
Ceny sníţeny nebyly. Vzhledem k tomu, ţe ţádný z návrhů nenaplnil v plné výši poţadavky
vyhlašovatele, porota jednomyslně rozhodla, ţe 1. cenu neudělí. Vyhlašovatelé na základě
návrhu poroty udělují odměny:
Návrhu č. 65 ve výši 10 tis. Kč za řešení otevřeného nádvoří směrem na jih
Návrhu č. 20 ve výši 10 tis. Kč za práci se světlem a architektonické detaily nástupní
plochy,
Návrhu č. 17 ve výši 5 tis. Kč za umělecké ztvárnění lit. Mobiliáře.
Pořadí všech soutěţních návrhů a účastníků soutěţe o návrh
Pořadí návrhů
na základě
hodnocení a
body (max. 10
bodů)
40.-74.
Pořadové číslo
návrhu
1.
28. (3,800
bodů)
2.
27.
(3,822
bodů)
3.
40.-74.
19.
(4,289
bodů)
40.-74.
40.-74
4.
5.
6.
7.
40.-74.
8.
40.-74.
9.
40.-74.
10.
40.-74
11.
40.-74
12.
21. (4,133
bodů)
40.-74
13.
6. (7,311 bodů)
15.
14.
Identifikace soutěţitele
Zdeněk Daniel, autorizovaný architekt, Komenského 11/595,
Jablonec nad Nisou, [email protected], tel. 602107695
Ing. Arch. Adam Lokajíček, Řeka 183, 739 55 Smilovice, tel.
737652858, [email protected], Ing. arch. Adéla
Holibková, Hlavní 334, 747 92 Háj ve Slezsku
Ing. Tomáš Banko, Internatna 20, Banska Bystrica, +421
904256446, [email protected], Ing. Igor Záhorský, Majerský
rad 65, Krupina, +421902294181,
Ing. Josef F. Platil, Makedonská 500/6, Praha 9, 739545300,
[email protected], spolupracovníci Ing. arch. Jan Bouchal,
MgA Matěj GÖrner, Incg. Arch. Joráb
Ing. arch. Jiří Vrbík, náměstí T.G.Masaryka 15/24, Lipník nad
Bečvou, 777838520, [email protected], Ing. arch. Ondřej
Vrbík, spolupracující Ing. arch. Martina Lorencová
Ing. arch. Kándl, Pod Altánem, 100 00 Praha 10 – Strašnice,
724 246 561, [email protected]
Ing. arch. Jan Brejcha, Šiškova 1227/7, Praha 8-Kobyslisy, 18200,
[email protected], Ing. Michal Jirát, K Libuši 526/38, PrahaKunratice, [email protected]
MgA. Filip Kosek, Na Perníkářce 26, Praha 6, MgrA Jan Říčný,
Korunovační 18, Praha 7, MgA. Zuzana Hebronová, Ortenovo
náměstí 23, Praha 4, spolupracovníci MgA Veronika Durová,
MgA Irena Armutidisová, MgA. Ţofie Raimanová, MgA Marek
Kundrata
MgA. Jakub Tejkl, Pod svahem 6, 147 00 Praha 4, 773619643,
[email protected], Ing. arch. Miloš Munzar, Na pláni 30,
Praha 5, [email protected]
Ing. arch. Filip Hněvkovský, Jugoslávských Part. 20, Praha 6,
776659229, [email protected], spolupracovníci Jan
Doskočil, Štěpán Pěnka, Michaela Dragounová
Ing. arch. Jan Obrtlík, Podnásepní 18, 602 00 Brno, 776271858,
[email protected]
Timea Rajková, Smrečinová 8, 945 04 Komárno, Slovensko, +421
915105089, [email protected], Simona Krčmáreková,
[email protected]
Ing. arch. Ivana Horečná, Ing. arch. Andrej Fencl, Eric Godiveau,
architekte DE, 773 296 129, [email protected]
Lubor Gavalec
Wuchterlova 16, 160 00 Praha 6
Tel. +420 702 57 67 44
+420 732 64 05 20
[email protected]
Spolupracující osoby:
Mikuláš Medlík
Josef Musil
Ing. arch. Filip Landa
Palackého 21
412 01 Litoměřice
Tel. 724 459 229
[email protected]
Ing. arch. Tomáš Richtr
Jírovcova 20
370 01 České Budějovice
[email protected]
40.-74.
16.
5. (7,411 bodů)
17.
40.-74.
18.
Ing. arch. Jana Staňková
Púchovská 2218/6
141 00 Praha 4
[email protected]
Ing. arch. Ondřej Tuček
Modřínová 1395/24
182 00 Praha 8
Tel. +420 606 546 870
[email protected]
Spoluautor:
akademický sochař
Ladislav Sorokáč
Ing. arch. Miloš Klement
Ateliér Tišnovka
Tišnovská 145, 614 00 Brno
Tel. 776 044 291
Spolupracující osoba:
MgA Marian Maršálek
Bc. Jan Gašpárek
Suldovského 350, Liberec
Tel. +420 739 656 620, [email protected]
Mg.A Patrik Hábl
Tř. 3. května 938, 763 02 Zlín
Tel. +420 608 054 025, [email protected]
Spoluautoři: Jan Radosta, Jakub Kopecký,
Matúš Kúdeľa
40.-74.
19.
Ing. arch. Jakub Caudr
Erbenova 1425, 686 03 Staré Město
Tel. 776 890 192, [email protected]
Ing. Prokop Galatík
Krškova 785/11, 152 00 Praha 5
Spolupracovníci: Ing. Josef Caudr, Mgr. Monika Caudrová
Redmerová, Bc. Petra Galatíková, Bc. Vojtěch Knirsch
8. (6,756 bodů)
20.
15. (4,700)
21.
40.-74.
22.
40.-74.
23.
Ing. arch. Michaela Dejdarová
Tři Dvory 273, 280 02 Kolín
Tel. +420 723 762 444
dejdarova @a23architekti.cz
Ing. arch. Karel Filsak
Na Petynce 151/90, 169 00 Praha 6
Tel. +420 766 362 014, [email protected]
A77 ARCHITEKTI
Dukelská 89, 614 00 Brno
Ing. arch Zdeněk Bureš
Tel. 545 240 155, [email protected]
Jana Malá – Opletalová
Tomáš Langr
Petr Klaška
Ing. Michal Hučík
Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Tel. 608 827 098, [email protected]
Bc. Vojtěch Kmošek
Sebranice 8, 569 62 Sebranice u Litomyšle
Tel. 737 013 649, [email protected]
Bc. Jan Kraut
Harcovská 1481, 739 11 Frýdlant
Tel. 776 180 789, [email protected]
Ateliér: Makovský & partneři, s. r. o.
Marie Pujmanové 6, 602 00 Brno
Tel. +420 543 211 489
Gsm: +420 608 367 002
40.-74.
24.
40.-74.
25.
38. (3,233
bodů)
40.-74.
26.
27.
31. (3,700
bodů)
28.
29.-30. (3,711
bodů)
29.
40.-74.
30.
[email protected]
Ing. arch. Zdeněk Makovský
Ing. arch. Daniel Makovský
Ing. arch. Adam Sirotek
Akad. Mal. Tomáš Rossi
Jarmila Rudenková, Dipl. – Ing.
Budovateľska 8, Šaľa 92 701
Tel. +421 948 032 883
[email protected]
Ján Kohút, Mgr. Art.
Ul. 1. Decembra 8, Trebišov 07501
Tel. +421 904 169 064
kohoot@ gmail.com
Autorský dozor: Miroslav Prokopič, Ing. Arch.
Michal Jirák
Na Jabloňce 101/5, 182 00 Praha 8
Tel. 723 963 551
737 272 628
[email protected]
Ing. arch. Martin Bobro
Rybářská 4, 147 00 Praha 4
Tel. 775052840, [email protected]
Spolupracující osoby:
Richard Kočí, ing. arch Aleš Zvolánek
Ing. Mária Párová PhD.
Kamelová 3270/2
106 00 Praha 10
Tel. 603 836 526, [email protected]
Ing. David Chlíbek
Luţec nad Cidlinou 217, 503 62 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 3, 120 00 Praha
Tel. 777 862 454, [email protected]
Pavla Kosařová
Ing. Martin Kálal
MgA. Jan Šerých
Ing. arch. Michal Just
Sousedská 34, Ostrava 717 00
[email protected]
tel. +420 604 545 211
Ing. arch. Dagmar Stéeová
Ing. arch. Jan Stratílek
Ing. arch. Iva Křikavová
Spolupracující osoba: MgA. David Fišer
Ing. arch Vladimír Woth
Baškirská 1406/5, 101 00 Praha 10
Tel. +420 603 104 447, [email protected]
Ing. arch. Jiří Bárta
Havanská 28/29, 390 05 Tábor
MgA. Petr Kocourek
Bednářská 1025/3, 180 00 Praha 8
Michala Slynková
Spojařů 1254, 156 00 Praha 5
Jan Císař
Štefánikova 61/3, 150 00 Praha 5
Tel. +420 603 841 589, [email protected]
32. (3,678
bodů)
31.
17. (4,522)
32.
40.-74.
33.
40.-74.
34.
40.-74.
35.
25.-26. (3,867
bodů)
36.
25.-26. (3,867
bodů)
37.
14. (4,733
bodů)
38.
12. (5,178
39.
Martina Svobodová
Jiřího Mašína 1432, Praha 5
Vít Svoboda
Jiřího Mašína 1432, Praha 5
Mgr. Art. Peter Beňo
Hviezdoslavova 8, 082 71 Lipany, Slovensko
Tel. +421 904 195 889, [email protected]
Ing. arch. Pavol Mészáros
Račí potok 27, 040 01 Košice, Slovensko
Spolupracující osoby:
Ing. arch. Gabriel Kurtis
Ing. arch. Miroslav Pika
Ing. arch. Jiří Šťasta
Charbulova 99, 618 00 Brno
Tel.:+420 777 198 689, [email protected]
Ing. arch. Jiří Šerek
Josefy Faimonové 14, 628 00 Brno
Spolupracující výtvarník:
Marko Ivan Rupnik SJ
MgA Ondřej Císler, PhD.
Bechyňova 7, 160 00 Praha 6
Tel. 777 194 071, [email protected]
MgA Jakub Vlček
Vojtěch Ruţbatský
Bc. Josef Choc
Bc. Filip Rašek
Ing. arch. Tomáš Veselý
Nad Cihelnou 967/17, 147 00 Praha 4
Tel. 603 554 876, [email protected]
Ing. arch. Vojtěch Kopal
Libušínská 171, 591 01 Ţďár nad Sázavou
Ing. Martina Hlaváčová
Loosova 971/4, 149 00 Praha 4
Tel. 721 749 668, [email protected]
Ing. arch Jiří Kočí
U Hřiště 2489/4, 251 01 Říčany
Tel. 728 372 704, [email protected]
Ing. arch. Daniela Kudrová – Bartošová
Ing. arch. Jaroslav Minařík
Akad.soch. Ctibor Havelka
Ing. arch Marcel Ruţička
Přádova 2089/6 182 00 Praha 8
Tel. +420 608 238 384
mr. [email protected] Com
Ing. arch Tomáš Pína
Ing. arch. Miroslav Matějka
Přibice 177, 601 24 Přibice
Tel. 602 884 883, [email protected]
Ing. arch. Zdeněk Chmel
Ing. arch. Jan Korčák
Spolupracující osoby: Mgr. et MgA. Jan Lastomirský, Michaela
Roudnická, Ing. arch. Miroslav Malý, Miroslav Chmel
Ing. arch. Jozef Pavelčák
bodů)
36. (3,332
bodů)
40.
13. (4,878
bodů)
41.
40.-74.
42.
3. (7,578 bodů)
43.
40.-74.
44.
18. (4,467
bodů)
45.
29.-30. (3,711
bodů)
46.
Bošániho 11, 841 01 Bratislava, SR
Architektonický ateliér A 11 s.r. o
Ostravská 11. 811 04 Bratislava, SR
Tel. 0042 1908 738 052, [email protected]
Ing. arch. Norbert Sládečka
Ing. arch. Michal Šimurda
Fram architekti, s. r. o.
Mlýtna 29, 811 07 Bratislava
Slovenská republika
Ing. arch. Róbert Erdélyi
Marcheggská 82, 900 31 Stupava, Slovensko
[email protected]
Ing. arch Barbora Vachová
Jména spolupracujících osob:
Ing. arch. Marcel Meszároš, Ing. arch Filip Humaj, Peter Olejár
MgA. Ing. arch. Petr Janda
Na Švihance 8, 120 00 Praha 2
Tel. 00420 776 845 852, [email protected]
Spoluautoři:
Ing. arch. Barbora Simajchlová, Bc. Anna Podrouţková, Ing. arch.
Martin Chlanda, Ing. arch. Jan Cyrány
Ing. arch. Petr Dobrovolný
Terezy Novákové 342/9, 621 00 Brno
Tel. +420 775 921 121
[email protected]
Ing. arch. Josef Veselý
Spolupracující osoby: Vojtěch Kolář
Ing. arch. Jiří Šťáva
Ke Křišťálovu 877
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel. 774 587 689, [email protected]
Ing. arch. Martin Bugáň
Na barine 19, 841 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel. +421 915 195 255, [email protected]
SPDe s. r. o.
Obchodná 41, 811 06 Bratislava
Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Tel. 00421 905 982 776
[email protected]
Ing. arch. Štefan Lichvár
Ing. arch. akad. arch. Mária Lichvárová
Ing. arch. Michal Petráš
Spolupracující osoby:
Ing. arch. Lenka Petrová, Ing. arch. Eva Rusnáková, Ing. arch. Ivo
Varga, Ing. Ondřej Skyba, Andrej Rudavský, Mária Rudavská,
Ondrej Rudavský, Zuzana Graus Rudavská
ATELIER 90 s. r. o.
Eleonory Voračické 5a, 616 00 Brno
Jednatel: Ing. arch. Ladislav Vlachynský
David Firbas
Luboš Kaplan
Spolupracující osoby: Milivoj Husák, Petra Vlachynská
11. (5,189
bodů)
47.
40.-74.
48.
2. (7,833 bodů)
49.
40.-74.
50.
23. (4,056
bodů)
51.
7. (7,111 bodů)
52.
35. (3,344
bodů)
53.
37. (3.300
bodů)
54.
40.-74.
55.
BAAR architects
Istrijská 117, 84 107 Bratislava
Ing. Mgr. art. Daniel Šubín
Tel. 00421 905 113 014, [email protected]
Ing. arch. Martin Bereţný
Ing. Mgr. art. Martin Jankovič
Ing. arch. Elena Šoltésová
Mgr. art. Martin Sčepka
Spolupracující osoby: Mgr. art. Ľubo Michalka, Mgr. art. Natália
Vácvalová
H3Tarchitekti
Ing. arch. Jiří Ksandr
Prvomájová 1352/2, 153 00 Praha
MgA. Vít Šimek
5. května 10, 140 00 Praha 4
[email protected], tel. 739 300 607
Ing. arch. Veronika Veselá
Pod Ralskem 593, 471 24 Mimoň
Ing. arch. Tomáš Kodet
Sokolská 4, 796 01 Prostějov
Moskevská 529/64, 101 00 Praha 10
Tel. 725 505 605, [email protected]
Ing. arch. Martina Kodetová
Ing. arch. Helena Míková
atelier míková hexnerová
Nad tratí 519/2a, 160 00 Praha 6
Tel. 604 473 584, [email protected]
Spolupracující osoby:
Mgr. Tomáš Hencl, Theodor Pokorný, David Novák MA, Ing.
Patrik Babínek
Ing. Luděk Rýzner
OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o.
Na Závodí 631, 396 01 Humpolec
Tel. +420 604 245 198, +420 565 533 656
[email protected], [email protected]
Ing. arch. Jakub Holas
Moravanská 86, 619 00 Brno
Tel. +420 774 838 535, [email protected]
DELTA projekt s. r. o.
Antonínská 15, 380 01 Dačice
Ing. arch. Miroslav Dvořák, jednatel firmy
Na Výhoně 133. 380 01 Dačice
Tel. +420 724 046 424, [email protected]
Ing. arch. Eva Dvořáková
akad. arch. Vandra Štěpánová
Ateliér Štěpán s. r. o., 664 32 Vranov 278
Tel. 603 218 562, [email protected]
Spolupracující osoby:
Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. arch. Jan Friml, Jan Vodička
Ing. arch. Barbora Štefková
Josefa Kotase 32a, 736 01 Havířov
Tel. +420 728 005 888, +6421 02416492
[email protected]
10. (5,978
bodů)
56.
40.-74.
57.
40.-74.
58.
40.-74.
59.
60.
39. (3,189
bodů)
16. (4,600
bodů)
61.
40.-74.
62.
40.-74.
63.
40.-74.
64.
Jan Melena
Ing. arch. Eva Veřtátová
Máchova 1429, 397 01 Písek
Tel. +420 382 212211, +420 603 118 116
[email protected]
Ing. arch. Pavel Veřtát - ARTECH
Ing. arch. Miroslav Šestina
Jána Bottu 1, 969 01 Banská Štiavnica
Tel. +421 944 929 782, [email protected]
Ing. arch Daniela Šestinová
Ing. arch. Katarína Škodová
Ing. arch. Tomáš Ruţiak
Ing. arch. Eva Šišková
Adam Koten
Ke Skalce 15, 586 01 Jihlava
Tel. +420 728 546 394, [email protected]
Ivana Gregorová
Dr. Sokola 37, 976 96 Medzibrod
Tel. +420 728 715 210
[email protected]
Ing. arch. Ivan Matys
Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur, Slovensko
Tel. 0905 962 203, [email protected]
Ing. arch. Jan Soukup
Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň
Tel. 377 223 236, 602 486 698
[email protected]
Ing. arch. Jan Trčka
Mgr. Bc. Viktor Šmolík
Ing. arch. Martina Kabelková
Strnadova 3, 628 00 Brno
Tel. 604 267 156, [email protected]
Ing. arch. Markéta Ţiţkovská
Ing. arch. Tomáš Dvořák
Jiří Netík
Bc. Robert Gallo
Kozí 10, 602 00 Brno
Tel. 00420 730907565,00421 905 706 618
[email protected]
MgA. Václav Kočí, Ph.D.
Ing. arch. Czeslaw Mendrek
U lávky 2, 737 01 Český Těšín
Tel. 722 922 540, [email protected]
Ing. Andrea Šacherová
Mgr. Marek Sibinský, PhD.
Spolupracující osoby:
Ing. arch. Jan Smékal, Ing. arch Pavlína Kolcunová, Ing. Tadeáš
Pribula, Jiří Friml, Eva Nováková, Irena Czepcová
Ing. arch. Jozef Bátor, Ph.D.
Richnava 207, 05 351 okres Gelnica
Slovenská republika
Tel. +421 908 959 826, [email protected]
Ing. arch. Mário Chovan
Bc. Adela Klčová
9. (6,178 bodů)
65.
24. (4,033
bodů)
66.
40.-74.
67.
4. (7,478 bodů)
68.
34. (3,367
bodů)
69.
20. (4,200
bodů)
70.
40.-74.
71.
Bc. Hana Křiţanová
Bc. Andrea Leitmannová
Bc. Daniel Mudrák
Spolupracující osoby:
MgA. Ing. arch. Viktor Fuček
CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITETS
sdruţení architektů
Zámečnická 5, 602 00 Brno
Ing. arch. Michal Krištof
Zámečnická 5, 602 00 Brno
Tel. +420 775 076 280
[email protected]
Ing. arch. Ondřej Chybík
Ing. arch. Lenka Musilová
Spolupracující osoby:
Ing. arch. Martin Holý, Kryštof Foltýn, Marek Petrík
Ing. arch. Marek Kolčák
Rozvodná 11, 831 01 Bratislava
Tel. 00421 910 912 294
[email protected]
Mgr. art. Štefan Kollár
Ing. Mária Urbanová
Ing. Martin Jakubov
Ing. Radovan Rusnák
Ing. Mojmír Kopecký
Atelier Tišnovka
Tišnovská 145, 614 00 Brno
Tel. 603 719 824, [email protected]
Ing. arch. Olga Sobolová-Šárka
Spolupracující osoby:
Ing. arch. Jan Kopecký, Bc. Tomáš Kopecký
Ing. arch. Miroslav Korbička
Jírova 13, 628 00 Brno
Kachlíkova 3, 635 00 Brno
Tel. 733 541 785, [email protected]
Ing. arch. Ivan Ruller
Spolupracující osoby:
PhDr. Karel Rechlík, Ing. Pavel Hladík, Doc. Ing. Bohuslav
Straka, Ing. Dagmar Wicherková, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.,
Ing. Axman, prof. Ing. Ivan Otruba, CSc.
Ing. arch. Ludvík Křenek
Klatovská 4, 602 00 Brno
Tel. +420 605 176 107
krenek@ albatrosarch.cz
MgA Patrik Vlček
Spolupracující osoby: Ing. arch. Michal Širek
Ing. arch. Barbora Jenčková
Jugoslávská 75A, 613 00 Brno
Tel. 604 537 461, [email protected]
Ing. arch. Kateřina Horáková
Ing. arch. Tomáš Jenček
Spolupracující osoby:
Adam Wlazel, Eva Krásenská, Anna Švehlíková
Ing. arch. Lenka Kvasničková
K. Čapka 557, 252 30 Řevnice
22. (4,067
bodů)
72.
33. (3,567
bodů)
73.
Tel. 720 364 053, [email protected]
Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojţíš
Nám. Padlých 19, 164 00 Praha
Tel. 604 563 816,[email protected]
Mgr. Art. Peter Buš
Tolstého 522/11, 101 00 Praha 10
Tel. 608 806 760, [email protected]
MgA. Pavla Kačírková
Ing. Štefan Šulek
Spolupracující osoba:
Martin Lupták
Ing. arch. Jan Lefner
Potočná 3, 747 21 Kravaře
Tel. 602 971 589, M [email protected]
Spolupracující osoby:
Ing. arch. Aleš Břečka, Petr Podzemský
40.-74.
74.
Cahlová Jana
Poteč 243, 766 01 Valašské Klobouky
Tel. 731 977 734, [email protected]
Pozn. účastníci na 40.-74. místě nedosáhli počtu 3 bodů.
Odůvodnění
Porota jako celek a kaţdý člen jednotlivě si vytvořili názor o kvalitě návrhů ve vztahu k hodnotícím
kritériím a v protokolu přidělili v souladu s podmínkami soutěţe počet bodů dle následujících kritérií
hodnocení.
Kritérium hodnocení
1. Architektonické řešení a urbanistické umístění stavby v území – váha 20%.
2. Zřetelná idea koncepce církevní stavby – váha 20%.
3. Provázanost a provozní oddělenost jednotlivých stavebních celků – váha 20 %.
4. Umělecké ztvárnění liturgického prostoru s přihlédnutím k patrociniu – váha 30%.
5. Realizovatelnost – váha 10%.
Jednání se konalo na faře v Líšni a vţdy byly umístěny v jednací místnosti návrhy v celém obsahu a
jejich popisu na tam umístěných lavicích a členové komise měli právo a moţnost činit si poznámky,
individuálně si návrhy prostudovat, vést o nich diskusi. Návrhy byly do místnosti umisťovány dle
čísla, které jim bylo přiděleno.
Podrobnější úvahy a jednotlivé počty bodů jsou uvedeny v protokolech o jednání poroty. Všechny
návrhy budou k dispozici na veřejné výstavě, která se koná v sále líšeňského zámku v hotelu Belcredi
ve dnech 16. – 22. května 2014.
Výstava bude otevřena od 9.00 do 17.00 hod. V neděli 18. května 2014 bude otevřeno jen od 14.00 do
17.00. hod. Účastníci soutěţe o návrh jsou oprávněni si osobně vyzvednout návrhy v odpoledních
hodinách posledního dne výstavy, tj. ve čtvrtek 22. května do 17 hod. Následně bude moţnost
k vyzvednutí v pondělí – středu (26. – 28. května) v sídle Nadace pro radost na adrese Horníkova 34a,
628 00 Brno v době od 8:30 do 17 hod. Pokud účastníci své návrhy zpět nechtějí, prosíme o sdělení na
tel.: 732 981 261 nebo e-mail: [email protected] Děkujeme.
V Brně dne 30. dubna 2014
Vyhlašovatelé
Mgr. Petr Vaculík, provinciál
Mgr. František Vavruša, předseda správní rady nadace
Download

čtěte zde - Nadace pro radost