DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
DIABLOCKS EVO 2
Diablocks Evo 2 : Inovační
Inova ní mechanické zabezpečení volantu.
Schválené Ministerstvem Dopravy.
OSVĚDČENÍ
DIABLOCKS EVO 2: Řízená instalace krok za krokem...za pouhých 30 minut.
Zabezpečovací zařízení pro vozy Skoda Fabia, Roomster : jednoduché, rychle instalovatelné, bezpečné!
SKODA FABIA, SKODA ROOMSTER,
OOMSTER, VW POLO ( OD 2002 NA 2008), SEAT IBIZA (OD
(
2002
NA CERVEN 2008)
Diablocks Evo je zařízení – opancéřovaný zámek volantu pro vozy Škoda Fabia
a Roomster.
Roomster Vyznačuje se snadnou instalací, nabízí možnost vybavení všech
vozů SKODA Fabia – Roomster účinným zabezpečovacím zařízením proti
krádeži při zachování všech výjimečných vlastností systému Diablocks.
krádeži,
Diablocks Evo zajišťuje mechanické blokování sloupku řízení;
řízení prodává se v
sadě a jeho aplikace je rychlá a snadná, neboť nevyžaduje demontáž sloupku
řízení
řízení.
Součástí sady jsou: opancéřovaný přídavný zámek volantu, karta Diablocks, tento návod k instalaci,
ins
klíčenka, identifikační karta zabezpečovacího zařízení proti krádeži,
krádeži klíče od zámku volantu.
volantu
Instalace zámku volantu je jednoduchá, a ještě snadnější je jeho používání:
používání: majitel vozu aktivuje
zabezpečovací zařízení zasunutím klíče.
klíče System je vybaven
en elektronickym blokovacim zařizenim
zabraňujicim nastartovani vozidla, a tím i jeho odcizení, a nechtěný odjezd vozidla se zamčeným řízením.
Tímto je zajišťěná maximalni bezpečnost řidiče a spolucestujicich, neboť zabraňuje uživateli v nastartování
vozidla, je-lili aktivován zámek volantu.
volantu
Mechanické blokování: klíč se snadnou zasouvá:
zasouvá stačí jedno cvaknutí!
Zařízení Diablocks Evo může být na přání zákazníka použito společně se všemi ostatními volitelnými
doplňky ze škály produktů Diablocks:
iablocks: integrovaná
grovaná zvuková signalizace se šesti tóny (Jedná se o kompletní
ultrazvukové alarmové zařízení, které reaguje na:
na nárazy, otevření dveří, rozbití skel, pohyby v interiéru
vozu), dálkové signalizační zařízení,, které je aktivní v okruhu di 2 km, čidlo/snímač zdvihu.
zdvihu
1
DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
POKYNY K INSTALACI
VYSUŇTE A VYJMĚTE
HORNÍ KRYT (OBR. 1 OBR. 2 );
OBR. 1
POOTOČTE VOLANTEM O
90° VE DVOU SMĚRECH A
VYSUŇTE PŘEDNÍ ČÁST
ŘÍZENÍ (OBR. 3 – OBR. 4 ).
OBR. 2
OBR. 3
OBR. 4
VYJMĚTE PŘEDNÍ ČÁST
ŘÍZENÍ A VYNDEJTE
ŽLUTOU ZÁSTRČKU (OBR.
5 - OBR. 6 );
OBR. 5
OBR. 7
VYŠROUBUJTE CENTRÁLNÍ
ŠROUB A VYJMĚTE ŘÍZENÍ
/VOLANT (OBR. 7 – OBR.
8 ).
OBR. 6
OBR. 8
2
DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
ODŠROUBUJTE ŠROUBY A
ODSTRAŇTE SPODNÍ KRYT
(OBR. 9 - OBR. 10 – OBR.
11 – OBR. 12 );
OBR. 9
OBR. 10
OBR. 11
OBR. 12
NASTAVTE VOLANT DO
NEJKRATŠÍ PODÉLNÉ
POLOHY
NASAĎTE OPĚRNÉ
LOŽISKO (OBR.13 - 14 –
OBR. 15 – OBR. 16)
OBR. 13
OBR. 14
OBR. 15
OBR. 16
3
DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
OBR. 17
VYJMĚTE VNITŘNÍ KRYT
SPODNÍ ČÁSTI
PŘÍSTROJOVÉ DESKY,
NASTAVTE VOLANT DO
NEJDELŠÍ PODÉLNÉ
POLOHY A ZASUŇTE
NEPOHYBLIVOU ČÁST
NEZAJIŠTĚNÉHO
ZABEZPEČOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ (OBR. 17 – OBR.
18 );
OBR. 18
UMÍSTĚTE PEVNOU
PODLOŽKU MEZI PRUŽINU
SLOUPKU ŘÍZENÍ (OBR.19
– OBR. 20)
OBR. 19
OBR. 21
OBR. 20
JAKMILE UMÍSTÍTE
NEPOHYBLIVOU ČÁST,
NASAĎTE POJIŠŤOVACÍ
ŠROUBY S ČÁSTEČNÝM
ZÁVITEM ZE SPODNÍ ČÁSTI
PŘÍSTROJOVÉ DESKY, DO
STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH
OTVORŮ A UTÁHNĚTE JE
AŽ DO UVOLNĚNÍ JEJICH
HLAVIČEK (OBR. 21 – OBR.
22 );
OBR. 22
NASAĎTE SPODNÍ
OCHRANNÝ KRYT NA
NEPOHYBLIVOU ČÁST
POMOCÍ PŘÍSLUŠNÝCH
VODÍTEK (OBR.23 – OBR.
24)
OBR. 23
OBR. 24
4
DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
NAŠROUBUJTE Z OBOU
STRAN DVA POJIŠŤOVACÍ
ŠROUBY S ČÁSTEČNÝM
ZÁVITEM, UTÁHNĚTE JE
AŽ DO UVOLNĚNÍ JEJICH
HLAVIČEK (OBR. 25 – 26 );
OBR. 25
OPILUJTE POMOCÍ
ELEKTRICKÝMI,
PNEUMATICKÝMI NEBO
RUČNÍM NÁŘADÍM
SPODNÍ ČÁST
PŘÍSTROJOVÉ DESKY K
VYTVOŘENÍ PODÉLNÉHO
OTVORU (OBR. 27 – 28 –
29)
OBR. 26
OBR. 28
OBR. 27
OBR. 29
5
DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
UDĚLEJTE OTVOR DO
SPODNÍHO KRYTU
(OBR. 30,31)
OBR.. 30
OBR. 31
DIABLOCKS EVO: EVOLUCE
CE ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Z
!
Diablocks Evo lze zkombinovat s unikátními doplňky, projektovanými speciálně (ad hoc) pro systém
Diablocks, s cílem chránit vozidlo před jakýmkoli pokusem o odcizení. Jsou nabízeny tyto volitelné
doplňky:
PERSONALIZOVANÝ D-VOICE
Diablocks Voice je hlasový syntetizátor, který upozorní majitele na nutnost vypnout zařízení Diablocks
před nastartováním vozidla.
DIY 10 INTEGROVANÝ AKUSTICKÝ ALARM
Novinka: s fotobuňkami!
Integrovaný akustický alarm s personalizovanou šestitónovou sirénou.
sirénou Software vytvořený speciálně (ad
hoc) pro Diablocks.. Doba instalace: 40 minut. Zařízení je dodáváno již s kabely a jeho instalace je
jednoduchá.
LCA 2000CE PAGER
V případě vloupání nebo aktivace sirény vydá hlásič akustický a vizuální signál, a okamžitě upozorní
majitele vozu na aktuální nebezpečí. Hlásič je zařízení, které majitel vozu nosí u sebe a které je aktivní v
okruhu přibližně 2 km.
Doba instalace: 30 minut.
D-TILT
TILT SENZOR NADZVEDNUTÍ
Systém řízený integrovaným mikroprocesorem, který ukládá do paměti polohu vozidla. Zaznamenává
veškeré změny náklonu vozu a aktivuje sirénu. STOP KRÁDEŽÍM S VYUŽITÍM VYPROŠŤOVACÍHO VOZU!
Doba instalace: 30 minut.
D-BODYGUARD
PŘENOSNÁ SADA s nulovými náklady na instalaci a na řízení/ovládání. Satelitní GPS/GSM/GPRS lokátor,
které okamžitě lokalizuje vozidlo a zašle SMS. Doba instalace: 10 minut.
D-SAT 1981
PŘENOSNÁ SADA s nulovými náklady na instalaci a na řízení/ovládání.
řízení/ovládání. Satelitní GPS/GSM/GPRS lokátor, které okamžitě
lokalizuje vozidlo a zašle SMS. Navíc zablokování motoru s jednoduchou sms zprávou a otřesovým čidlem!
6
DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ ZABRAŇUJÍCÍ NASTARTOVÁNÍ VOZIDLA (alternativně se zařízením D-Voice).
D
Doba
instalace: 15 minut.
7
DIABLOCKS SYSTEM CZ s.r.o. – U KANA’LKY 1441/7 120 00 PRAHA 2. CZECH REP.
IC: 29017424 DIC: CZ29017424. Email: [email protected] phone: +420 774506351
POZNÁMKY:
Diablocks Evo se skládá ze dvou neoddělitelných součástí, mechanická částimobilizérua relé imobilizéru: výrobce
vybavuje každou saduDiablocksEvo v souladu s certifikačními postupy a ve shodě s CE. Výrobce DiablocksEvo
vyzývá,aby instalace mechanické části a imobilizéru proběhla společně. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené
částečnou nebo nekompletní montáži zabezpečovací sady. Montáž musí být provedena kvalifikovaným personálem
podle návodu výrobce.Výrobce
ce.Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody a / nebo škody na majetku / osob v případě
nesprávného používání, za nedbalost, nehod, a v případě použití neoriginálních součástek, nebo neoprávněnou
manipulaci, nesprávnou instalaci personálem, který nebyl řádně
řádně zaškolený. Podrobné záruční podmínky najdete na
listu záruky dodaný v době nákupu výrobku nebo na
n webových stránkách www.diablocks.com.
s.com.
DIABLOCKS SRO CZ
U Kanalky 1441/7 Praha 2 – Czech republic
Tel: +420 774506351 – [email protected] – WWW.DIABLOCKS.COM
8
Download

montážní návod - Spoilercentrum