TOS MILL – VERTICAL
FRF
OBRÁBĚCÍ CENTRUM S POSUVNÝM PORTÁLEM
• Posuvný portál, pevný příčník
• Snadno dosažitelný pracovní prostor
• Průchodnost mezi stojany od 2 550 do 4 550 mm
• Průchodnost mezi stolem a příčníkem od 1 800 do 2 050 mm
• Svislý pracovní zdvih od 1 100 do 1 500 mm
• Výkon pohonu od 30 do 45 kW
• Robustní litinová konstrukce
• Max. zatížení stolu na 1m až 12 000 kg
• Malý zastavěný prostor
• Velká nabídka vřetenových hlav
• Možnost zákaznického řešení
2
Vřeteník
strana 8
Z
Y
Základní vlastnosti stroje
strany 4-7
Řídicí systém
strana 12
Automaticky výměnné vřetenové hlavy
strany 9-10
Výměna hlav
strana 10
Stůl
strana 5
X
2
3
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI STROJE
• Základní části stroje jsou vyrobeny z tuhých žebrovaných odlitků
Základní parametry
TOS VALUE FRF
FRF (Q) 200
FRF (Q) 250
2 800
3 300
FRF (Q) 300
FRF (Q) 350
FRF (Q) 400
4 300
4 800
Pracovní zdvih
Základní rozdíly mezi jednotlivými provedeními
X (podélný)
FRF 200 - 350
Y (příčný)
3 000–23 000
[mm]
Z (svislý)
3 800
1 100 / 1 250 / 1 500
1 250 / 1 500
1–15 000
1-20 000
1–15 000
1-20 000
1–12 000
1-15 000
1–30 000
1-30 000
1–15 000
1-30 000
1–12 000
1-15 000
Rozsah posuvů (standardní)
X
Y
[mm/min]
955 mm
Z
Rozsah posuvů (provedení RAPID)
X
Y
[mm/min]
Z
Průchodnost mezi stojany
Průchodnost mezi stojany
[mm]
2 550
3 050
3 550
4 050
4 550
Průchodnost mezi stolem a příčníkem
1
Portál s vřeteníkem
Příčník se saněmi
(kuličkový šroub)
030 mm
Průchodnost mezi stolem a příčníkem
[mm]
1 800 / 1 950 / 2 050
1 900
Výkon pohonu
Profil příčníku
Výkon pohonu
• Kombinace kluzného vedení a valivých bloků v osách X, Y, Z
• Pohon osy Y: servomotor pohání přes řemenový převod s ozubeným řemenem kuličkový šroub s předepnutou
[kW]
30 / 37 / 45
Parametry upínacího stolu
TOS VALUE FRF
maticí
FRF (Q) 200
FRF (Q) 250
FRF (Q) 300
FRF (Q) 350
FRF (Q) 400
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
9 x 220
11 x 220
13 x 220
15 x 220
17 x 220
Šířka stolu
Šířka stolu
FRF 400
[mm]
Upínací T-drážky
Počet x rozteč
Šířka střední drážky
[mm]
22 H7
Šířka ostatních drážek
22 H11
920 mm
Maximální únosnost stolu
Max. únosnost na 1 m2 plochy stolu
[kg]
4 000
6 000 – 12 000 (robustní provedení)
1 250 mm
Příčník se saněmi (pohon
master-slave)
Profil příčníku
• Lineární vedení v osách Y, Z
• Valivé bloky v ose X
• Pohon osy Y: pohon posuvu lineární osy je zajištěn servomotory v zapojení master-slave na posuvové skříni
700 mm
Portál s vřeteníkem
s výstupem na dva pastorky a ozubený hřeben
4
5
X
A
B
[mm]
C
FRF
F
L
G
FRF (Q)
[mm]
H
7 415
2 640
8 034
7 915
3 259
2 890
4 775
Pro svislý zdvih 1 250
Pro svislý zdvih 1 500
M
FRF (Q)
FRF
2 500
[mm]
FRF (Q)
FRF
3 000
8 534
8 415
3 509
3 140
5 025
Pro svislý zdvih 1 100
E
FRF
2 000
FRF (Q)
FRF
3 500
9 034
8 915
3 759
3 390
5 275
5 525
9 753
4 009
3 903
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
8 770
10 770
12 770
14 770
17 070
19 670
21 670
23 770
26 370
28 370
30 370
1 671
1 671
1 671
1 671
1 621
1 621
1 621
1 571
1 571
1 571
1 571
11 070
13 070
15 070
17 070
19 320
21 620
23 620
25 670
28 270
30 270
32 270
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
8 925
9 425
9 925
10 425
11 000
FRF (Q)
4 000
9 534
4 000
F
10 109
D
[mm]
4 259
5 850
Bez zvyšovací desky
Se zvyšovací deskou 150 mm
Se zvyšovací deskou 250 mm
5 400
5 550
5 650
5 550
5 700
5 800
6 000/6 160*
6 150 / 6 310*
6 250 / 6 410*
1 800 / 1 900*
1 950 / 2 050*
2 050 / 2 150*
* FRF, FRF (Q) 400
6
7
AUTOMATICKY VÝMĚNNÉ HLAVY
VŘETENÍK
• Hlavní nosná část vřeteníku je litinový odlitek čtvercového průřezu
• U řady FRF(Q) 200 až FRF(Q) 350 je opatřen v zadní části kalenými lištami kombinovaného vedení pro svislý
pohyb vřeteníku ve vedení příčných saní
• U FRF(Q) 400 je v zadní části opatřen profilovými lištami valivého vedení pro svislý pohyb vřeteníku ve vedení
příčných saní
Vřetenové hlavy vlastní konstrukce a výroby
• Různé typy hlav dle nabízené technologie
• Otáčení kolem osy vřeteníku v rozsahu ± 180°; dvě možnosti: a) mechanická indexace po 1°, b) souvisle řízená
CNC osa (± 0,001°)
• Hlavy VK, VKE – osa „B“ je souvisle řízená CNC osa
• Hlava VO – vertikální a horizontální nastavení vřetena; mechanická indexace po 2,5° (osa skloněna pod 45°)
Přímá hlava
Délka hlavy
30 kW
37 kW
Detail vřeteníku u řady FRF 200 - 350
Detail vřeteníku u řady FRF 400
45 kW
[mm]
Úhlová hlava
VA1
VA2
VP1
VP2
400
700
300
650
Max. krouticí moment
[Nm]
2 000 / 1 400
1 000
2 000 / 1 400
1 000
Rozsah otáček
[rpm]
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
Max. krouticí moment
[Nm]
2 000 / 1 400
1 000
2 000 / 1 400
1 000
Rozsah otáček
[rpm]
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
Max. krouticí moment
[Nm]
2 000 / 1 400
1 000
2 000 / 1 400
1 000
Rozsah otáček
[rpm]
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
Upínací kleštiny
Datový přívod
Silový přívod el. energie
Hirthovo ozubení
Výkon pohonu (S1)
[kW]
30 / 37 / 45
Průřez vřeteníkem
[mm]
500 x 500
Univerzální hlava
Vidlicová hlava
Vidlicová hlava s elektrovřetenem
VO
VK
VKE
1 250
1 000
87
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
110–18 000
1 250
1 000
87
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
110–18 000
TEPELNÁ STABILZACE & ELEKTRONICKÁ KOMPENZACE
Tepelná stabilizace stroje
• Slouží k tepelné stabilizaci třístupňové převodové skříně, vřeteníku a
vřetenové hlavy
Elektronická kompenzace
• Sofistikovaný systém k nastavování parametrů stroje sloužící ke zvýšení
mechanické přesnosti stroje
8
30 kW
37 kW
45 kW
Max. krouticí moment [Nm]
Rozsah otáček
[rpm]
Max. krouticí moment [Nm]
Rozsah otáček
[rpm]
Max. krouticí moment [Nm]
Rozsah otáček
[rpm]
1 250
1 000
87
20–4 000 / 6 000
20–4 000 / 6 000
110–18 000
9
AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ
Speciální hlavy
Řetězový zásobník nástrojů
• Příklady zákaznických provedení automaticky výměnných hlav
Speciální hlava VP10
Soustružnická hlava IZN1
1 000 mm
Speciální hlava VA9
R 40
R 60
R 70
ISO 50
ISO 50
ISO 50
HSK 100
HSK 100
HSK 100
BT 50
BT 50
BT 50
[ks]
40
60
70
Max. průměr nástrojů uložených vedle sebe
[mm]
125
125
125
Max. průměr nástrojů uložených přes místo
[mm]
245
245
245
Max. hmotnost nástroje (standardní)
[kg]
25
25
25
Max. hmotnost nástroje (zvýšená)
[kg]
40
40
40
[mm]
400
400
400
Rozměr kužele
Počet nástrojů v zásobníku
Max. délka nástroje
Speciální hlava VK force (zvýšený krouticí
Speciální hlava VA11
moment okolo os „C“ a „B“)
Výměna hlav
Vozíky pro výměnu hlav
10
Přídavná úhlová hlava
Zásobník nástrojů PICK UP - volitelný
• Určen pro uložení těžkých a rozměrných nástrojů
• Zákaznické řešení na vyžádání
Výměna hlav umístěná v pracovním prostoru
11
VEDENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lineární vedení
FRF 200-350
FRF 400
Kombinace kluzného vedení
a valivých bloků
Valivé bloky
X
Y
Z
X
Y
Z
X
Y
Z


















Chlazení nástrojů
• Vnější nízkotlaké chlazení nástroje
• Vnitřní vysokotlaké chlazení nástroje
Vysokotlaké chlazení nástroje:
20–80 bar, 35 l/min
Nízkotlaké chlazení nástroje:
5 bar, 60 l/min
3D dotyková sonda
• Určena pro ustavení obrobku na stole a pro jeho měření
Kombinace kluzného vedení a valivých bloků
Lineární vedení
Laserová sonda pro měření nástrojů
• Pro nekontaktní nastavení nástrojů a detekci zlomení nástroje
ŘÍDICÍ SYSTÉMY
•
•
•
Postprocesory
S inumerik 840 D solution line
Heidenhain iTNC 530
Přenosné ruční kolečko
• Tvorba CNC aplikací pomocí CAM systému (postprocesory Catia, Nx, proE, atd.)
3D modely
• Simulace frézovacího procesu (3D Vericut model)
„ŘEŠENÍ NA KLÍČ”
Technologická pracoviště šitá na míru dle potřeb zákazníků
• Obráběcí centra
• Upínače
• Nástroje
• Garance technologických
časů
• CNC programy
• Záruční a pozáruční
servis
12
13
PRACOVNÍ PROSTOR
REFERENCE
Krytování pracovního prostoru pomocí plastových pásů
• Od roku 2000 prodáno celosvětově více než 100 strojů FRF
Dvě výškové úrovně pracovního prostoru
Dělený pracovní prostor
Kombinace oplocení a plechových panelů
Přídavný karuselovací stůl
14
15
REFERENCE
FRFQ 350-VR/A9, M/S Bharat Heavy Electricals Limited, Indie
FRFQ 200-KR/A6, EMT Púchov, Slovensko
FRFQ 300-VR/A10, NKMZ, Ukrajina
FRFQ 250-VR/A6, Shifang Future Aerospace Industry, Čína
FRFQ 400-VR/A12 , RITES, Indie
FRFQ 300-VR/A8, Škoda Transportation, Česká republika
FRFQ 250-KR/A8, SACM Durand, Francie
FRFQ 200-VR/A8, Cargotec Estonia, Estonsko
FRFQ 250-VE/A8, Wikov MGI, Česká republika
FRF 200-V/A4, Vítkovice Milmet, Polsko
FRFQ 350-VR/A10, Fäh Maschinen- und Anlagenbau, Švýcarsko
FRFQ 200-KR/A6, Rolls Royce, Velká Británie
16
17
APLIKACE
Obrábění segmentu klikové hřídele
Obrábění části leteckého motoru „FAN CASE“
Obrábění části jeřábu
Obrábění kompresorového tělesa
Obrábění podvozku
Obrábění dílce pro těžební průmysl
Obrábění podvozku
Obrábění lopatky kaplanovy turbíny
Obrábění olejové vany dieselového motoru
Obrábění hřídele
Obrábění turbínové skříně
Obrábění podvozků pro vagóny metra
18
19
KUŘIM
Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, Česká republika
Výrobní závod:
Blanenská 257, 664 34 Kuřim, Česká republika
Tel.: (+420) 541 101 111
Fax: (+420) 541 102 355
e-mail: [email protected], [email protected]
www.tos-kurim.cz, www.ckd-blansko.cz
Download

TOS MILL – VERTICAL FRF