IT Inženjering - Beograd
LISTA REFERENCI
Upravljački sistemi i elektromotorni pogoni za rudarske mašine
Projekat:
Revitalizacija kompletne elektroopreme za bandvagen
BRs1400 - Krupp
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2005.
EFT GROUP - Rudnik lignita Stanari, Stanari, BiH
NN oprema, pultevi, kablovi, periferna oprema
Integracija opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Revitalizacija kompletne elektroopreme za rotorni bager
C-700S – Krupp
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2005.
EFT GROUP - Rudnik lignita Stanari, Stanari, BiH
NN oprema, pultevi, kablovi, periferna oprema
Integracija opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Revitalizacija kompletne elektroopreme za tračni odlagač
A2Rs1400 - Krupp
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2005.
EFT GROUP - Rudnik lignita Stanari, Stanari, BiH
NN oprema, pultevi, kablovi, periferna oprema
Integracija opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Revitalizacija kompletne elektroopreme tračnih transportera i
pogonskih stanica - SEVER
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2005.
EFT GROUP - Rudnik lignita Stanari, Stanari, BiH
NN oprema, pultevi, kablovi, periferna oprema
Integracija opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme drobilane
i separacije uglja.
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2005.
EFT GROUP - Rudnik lignita Stanari, Stanari, BiH
Danfoss, VLT500 (2x22kW) MCD300 (1x132kW, 400VAC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, izrada i puštanje u rad opreme za regulisani DC
elektromotorni pogon gusenica rotornog bagera SRs2000 - G2 Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2006.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
ABB DCS 500 (3x450ADC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, izrada i puštanje u rad opreme za regulisani DC
elektromotorni pogon gusenica rotornog bagera SRs1300-G8 Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2006.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
ABB DCS 500 (3x450ADC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, integracija i puštanje u rad kompletne
elektroopreme za bager dreglajn EШ 5/45 - NKMZ
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2006.
EFT GROUP - Rudnik lignita Stanari, Stanari, BiH
SIMATIC S7-300, ABB DCS500 (2x1200ADC, 1x450ADC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje elektroopreme mobilne raspodelne stanice
MRS-1800 – Kolubara Metal
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2007.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
SIMATIC S7-300, ABB ACS800 (2x132kW)
Glavni projekat elektroopreme
Projekat:
Projektovanje, izrada i puštanje u rad upravljačkog sistema za
kontrolu kružnog kretanja i automatski rad rotornog bagera
SchRs630-G7 – O&K
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2007.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
SIMATIC S7-300, ABB DCS500 (1x450ADC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, izrada i puštanje u rad opreme za regulisani DC
elektromotorni pogon kružnog kretanja rotornog bagera
SRs1300+VR - G8 - Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2007.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
ABB DCS500 (1x450ADC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projekat modernizacije elektroopreme bagera dreglajna EШ 6/45 NKMZ
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2007.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
SIMATIC S7-300, ABB DCS800 (2x1500ADC, 1x900ADC)
Detaljni inženjering
Projekat:
Detaljni inženjering elektroopreme za bandvagen/odlagač
ARs/BRs-1600 – Thyssen Krupp Fördertechnik
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2008.
ABB Beograd
SIMATIC S7-400, ABB ACS800 (4x200kW, 2x132kW, 2x15kW)
Detaljni inženjering
Projekat:
Integracija, nadzor nad montažom i puštanje u rad upravljačke
opreme za mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/1 – Kolubara
Metal
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2008.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
SIMATIC S7-300, ABB ACS800 (2x132kW, 1x7.5kW)
Izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projekat zamene pogona radnog točka frekventno regulisanim
elektromotornim pogonom na rotornim bagerima
SchRs630 - G1 i G4 – O&K
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2008.
ABB Beograd
ABB ACS800 Multidrive (2x630kW, 690VAC)
Detaljni inženjering
Projekat:
Projekat zamene pogona pogona radnog točka frekventno
regulisanim elektromotornim pogonom na rotornom bageru
SchRs630 - G2 - Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2008.
ABB Beograd
ABB ACS800 Multidrive (2x560kW, 500VAC)
Detaljni inženjering
Projekat:
Projekat zamene pogona pogona radnog točka frekventno
regulisanim elektromotornim pogonom na rotornom bageru
SchRs630 - G7 – O&K
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2008.
ABB Beograd
ABB ACS800 Multidrive (2x560kW, 500VAC)
Detaljni inženjering
Projekat:
Mrežna oprema za tračni odlagač A2Rs B-8500.60.1 - Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2008.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
SIMATIC S7-400, FO Ethernet
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Elektroprojekat pogonske stanice tračnog transportera SU-2000
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2009.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava južno polje”
SIMATIC S7-300, ABB ACS800 (4x400kW)
Detaljni inženjering
Projekat:
Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja
rotornog bagera SRs1300+VR - G8 - Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2009.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
SIMATIC S7-400, MP370, FO Ethernet
Detaljni inženjering, upravljački i SCADA softver
Projekat:
Isporuka, nadzor nad montažom i puštanje u rad upravljačke
opreme za pogonsku stanicu SU-5 – Kolubara Metal
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2009.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava istočno polje”
SIMATIC S7-300
Integracija upravljačke opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Integracija upravljačke opreme za rotorni bager SRs1300+VR-G8
– Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2009.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
SIMATIC S7-400, MP377, mrežna oprema
Integracija upravljačke opreme
Projekat:
Integracija opreme za frekventno regulisani pogon radnog točka
rotornog bagera SchRs630 - G1 and G4 - O&K
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2010.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
ABB ACS800 Multidrive (2x630kW, 690VAC)
Integracija opreme
Projekat:
Ispitivanje elektroopreme rotornog bagera SchRs1760-G9, po
dokumentaciji Thyssen Krupp No. 1550 – Thyssen Krupp
Fördertechnik
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2010.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
SN, NN i upravljačka oprema
Ispitivanje elektroopreme
Projekat:
Projektovanje, isporuka i puštanje u rad elektroopreme utovarnih
kolica za transportere B=2000mm – Kolubara Metal
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2010.
KOLUBARA METAL d.o.o. VREOCI
Siemens LOGO!, ABB ACS550 (2x1.5kW, 400VAC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad upravljačke
opreme rotornog bagera SRs1300+VR - G8 - Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2010.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
SIMATIC S7-400, MP370, mrežna oprema
Nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Integracija elektroopreme za bager dreglajn EШ 6/45 - NKMZ
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2010.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
SIMATIC S7-300, ABB DCS800 (2x1500ADC, 1x900ADC)
Izrada elektroopreme
Projekat:
Projektovanje, integracija i puštanje u rad upravljačke opreme za
mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/2 – Kolubara Metal
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2011.
KOLUBARA METAL d.o.o. VREOCI
SIMATIC S7-300, ABB ACS800 (2x132kW, 400VAC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, isporuka i puštanje u rad frekventno regulisanog
elektromotornog pogona radnog točka rotornog bagera
SchRs350-G4
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2011.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje B”
Danfoss FC302 (315kW)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Ugradnja i puštanje u rad opreme za frekventno regulisani pogon
radnog točka rotornog bagera SchRs630 - G1 – O&K
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2011.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
ABB ACS800 multidrive (2x630kW, 690VAC)
Nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Ugradnja i puštanje u rad opreme za frekventno regulisani pogon
radnog točka rotornog bagera SchRs630 - G4 - O&K
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2011.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
ABB ACS800 multidrive (2x630kW, 690VAC)
Nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, integracija, nadzor nad montažom i puštanje u rad
upravljačke opreme tračnog odlagača A2Rs-B8500.60.1 - Takraf
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2011.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
SIMATIC S7-400, MP377, mrežna oprema, WLAN
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projekat elektroopreme sistema tračnih transportera B-1600 –
Kolubara Metal
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2011.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje E”
SIMATIC S7-400, SINAMICS G150 (4x450kW, 400VAC)
Detaljni inženjering
Projekat:
Projektovanje, izrada softvera, montaža i puštanje u rad
rashladnih jedinica reduktora na pogonskim stanicama
CDS1, 2, 3, 4 i 5 - FAM
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2012.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Tamnava zapadno polje”
ABB AC800F
Projektovanje, izrada softvera, montaža, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, integracija, nadzor nad montažom i puštanje u rad
upravljačke opreme tračnog odlagača ARs1600/(37+60)x18
Odlagač 5 - KRUPP
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2012.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje B”
SIMATIC S7-400, SINAMICS G120, mrežna oprema
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Projektovanje, integracija i puštanje u rad upravljačke opreme za
mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/3 – Kolubara Metal
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2012.
KOLUBARA METAL d.o.o. VREOCI
SIMATIC S7-300, ABB ACS800 (2x132kW, 400VAC)
Projektovanje, izrada opreme, nadzor, ispitivanje i puštanje u rad
Projekat:
Isporuka opreme za frekventno regulisani pogon radnog točka
rotornog bagera SchRs630 – G7 - O&K
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2012.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
ABB ACS800 multidrive (2x630kW, 690VAC)
Integracija i isporuka opreme
Projekat:
Ugradnja i puštanje u rad elektroopreme za bager dreglajn EШ
6/45 Pog. broj 29 - NKMZ
‰
‰
‰
‰
Godina:
Kupac:
Oprema:
Predmet:
2012.
EPS, RB “KOLUBARA” Površinski kop “Polje D”
SIMATIC S7-300, ABB DCS800 (2x1500ADC, 1x900ADC)
Nadzor nad montažom, ispitivanje, puštanje u rad, izvedeno stanje
Knez Miletina 42
11 000 BEOGRAD
Tel/fax: +381(0)11-33-44-959, 33-91-720
[email protected]
www.itinzenjering.com
www.itinzenjering.rs
Download

Preuzmite u .PDF formatu!