Chlazení IT
Střešní chladicí jednotky
TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace .................1100/3000 W ..............428
Chillery pro chlazení IT
Chillery pro chlazení IT ........................................... 15 – 124 kW ..............454
Chillery pro chlazení IT ......................................... 155 – 481 kW ..............455
Klimatizační systém s cirkulací vzduchu
Klimatizační systém s cirkulací vzduchu CW ... 27,8 – 137,4 kW ..............456
Klimatizační systém s cirkulací vzduchu DX ...... 19,2 – 56,2 kW ..............458
Uzavřená ulička
Uzavřená ulička .........................................................................................460
Kapalinová chladicí jednotka
TopTherm LCP Rack CW a DX ...................................do 60 kW ..............461
TopTherm LCP Rack CW a DX ...................................do 60 kW ..............462
TopTherm LCP T3+ CW ..............................................do 25 kW ..............463
TopTherm LCP pasivní CW .............................................. 20 kW ..............464
Příslušenství ..............................................................................................465
453
Chillery pro chlazení IT
Příslušenství pro klimatizační systémy strana 473
Použití:
Speciálně pro chlazení IT aplikací,
např. LCP nebo výměník tepla
vzduch/voda. Tyto tlakově
uzavřené systémy jsou vybaveny
bezpečnostními prvky, jako jsou
redundantní čerpadla s regulací
otáček, kompresory nebo vyrovnávacími zásobníky.
Technické provedení:
Kompaktní konstrukce s ovládacími prvky na přední straně
a nasáváním vzduchu skrz
obě bočnice, vyfoukávání
vzduchu nahoru
Uzavřený tlakový systém
Digitální regulátor pro regulaci
teploty se zobrazením skutečné a požadované hodnoty
Možnost monitorovacího
rozhraní s Rittal CMC III
Hlídání průtoku
Volitelná doplňková výbava:
Možnost integrace volného
chlazení (Free Cooling) od
67 kW.
Dodržujte pokyny!
Vyrovnávací nádrž pro
samostatnou instalaci
Nouzové chlazení s přívodem
z městské vodovodní sítě
Integrovaný obtok
Nestandardní verze napájení
Stupeň krytí:
IP 54
Rozsah dodávky:
Chladič připravený
k okamžitému připojení
Vícejazyčná dokumentace
Včetně funkčního schématu
a schémat zapojení
Upozornění:
U typů přístrojů s volným
chlazením jsou možné technické
odchylky chladicího výkonu,
rozměrů nebo hmotnosti.
Základní schéma:
Naleznete na internetu.
Chladicí výkon 15 až 124 kW
Obj. č. SK
Dimenzované provozní napětí V, Hz
3232.700 3232.710 3232.720 3232.730 3232.740 3232.750 3232.760 3232.770 3232.780 3232.790
400, 3~, 50
Š 810
V 1542
H 1560
Rozměry mm
810
1542
1560
810
1542
1560
1000
1780
2000
1100
1606
2450
1100
1606
2950
1100
1606
2950
1100
1606
2950
1100
1875
2950
1100
1875
2950
Chladicí výkon1)
15 kW
24 kW
36 kW
48 kW
67 kW
77 kW
88 kW
99 kW
117 kW
124 kW
Příkon
Dimenzovaný proud max.
6,9 kW
23,0 A
9,7 kW
25,0 A
14,6 kW
37,0 A
21 kW
46,5 A
21 kW
52,2 A
24 kW
59,2 A
26 kW
64,2 A
29 kW
69,2 A
36 kW
84,1 A
41 kW
89,1 A
Chladicí médium
Pmax. Chladicí okruh
R407C
R410A
28 barů
45 barů
Rozsah teplot
Okolní prostředí
Kapalná média
–20°C až +43°C
+5°C až +15°C
Výkon čerpadla
Tlak čerpadla
60 l/min.
2,5 barů
Počet chladicích okruhů
Nádrž s 10 mm izolací kondenzaci vzdušné
vlhkosti
1
120 l/min.
240 l/min.
2
Ocel
Objem nádrže
48 l
Přípojky vody
1˝
1 1/4˝
2˝
Provozní hmotnost
Barva
375 kg
390 kg
RAL 7035
480 kg
710 kg
Množství vzduchu dodávané ventilátory
Regulace teploty
500 l/min.
100 l
300 l
500 l
2 1/2˝
831 kg
896 kg
RAL 9002
906 kg
m3/h 10880
14000
18000
22000
27000
Elektronická regulace s digitálním ukazatelem (nastavení výrobce +15°C)
912 kg
1119 kg
1123 kg
34100
1)
Výkonové parametry závisí na příslušné sadě volitelné výbavy a lze je zjistit v konfigurátoru chladiče pro IT (viz internet).
Dodací lhůta na vyžádání. Technické změny vyhrazeny.
454
Rittal Katalog 33/Klimatizace
Chillery pro chlazení IT
Chladicí výkon 155 až 481 kW
Obj. č. SK
3232.800 3232.810 3232.820 3232.890 3232.830 3232.840 3232.850 3232.860 3232.870 3232.880
Dimenzované provozní napětí V, Hz
400, 3~, 50
Š 1100
V 1875
H 2950
Rozměry mm
1100
1875
2950
1100
1875
3950
1500
1975
4350
2200
2450
3400
2200
2450
3400
2200
2450
3400
2200
2450
4250
2200
2450
4250
2200
2450
4250
430 kW
481 kW
Chladicí výkon1)
155 kW
172 kW
196 kW
235 kW
262 kW
291 kW
326 kW
387 kW
Příkon
47 kW
52 kW
60 kW
70 kW
80 kW
93 kW
106 kW
121 kW
141 kW
159 kW
Dimenzovaný proud max.
Chladicí médium
108 A
R410A
120 A
127 A
149 A
181 A
203 A
225 A
293 A
307 A
336 A
3148 kg
3354 kg
3576 kg
106200
104100
102000
Pmax. Chladicí okruh
Rozsah teplot
Okolní prostředí
Kapalná média
45 barů
–20°C až +43°C
Výkon čerpadla
+5°C až +15°C
500 l/min.
Tlak čerpadla
Počet chladicích okruhů
2,5 barů
2
Nádrž s 10 mm izolací proti kondenzaci
vzdušné vlhkosti
Ocel
Objem nádrže
Přípojky vody
500 l
2 1/2˝
Provozní hmotnost
Barva
1308 kg
1321 kg
RAL 9002
Množství vzduchu dodávané ventilátory
Regulace teploty
500 l/min. 810 l/min.
1489 kg
1200 l/min.
700 l
1000 l
3˝
4˝
1933 kg
2546 kg
2693 kg
2843 kg
m3/h 32600
50000
49000
72800
71500
70200
Elektronická regulace s digitálním ukazatelem (nastavení výrobce +15°C)
1)
Výkonové parametry závisí na příslušné sadě volitelné výbavy a lze je zjistit v konfigurátoru chladiče pro IT (viz internet).
Dodací lhůta na vyžádání. Technické změny vyhrazeny.
Rittal Austria
RITTAL Schaltschränke Gesellschaft m.b.H.
Laxenburger Straße 246a z A-1239 Wien
Phone: +43 (0) 5 99 40-0
Fax: +43 (0) 5 99 40-99 0
E-mail: [email protected] z www.rittal.at
Rittal Katalog 33/Klimatizace
455
Klimatizační systém s cirkulací vzduchu CW
Chillery pro chlazení IT strana 454 Kapalinové chladicí jednotky strana 461
Ohřívaná chladicí voda se ochlazuje v externím zařízení pro
nepřímé chlazení mimo budovu.
Vybavení:
Uživatelsky příjemné komfortní
ovládání s řadou funkcí a
konektivitou.
Prostorově úsporný a dobře
přístupný vysoce účinný ventilátor.
Speciální výměník tepla s
optimalizovaným prouděním
a energetickou spotřebou,
s vysokou spolehlivostí.
T
B
H1
Výhody:
● Široký rozsah výkonů;
lze použít široké spektrum
chladicích medií.
● Zařízení lze ideálně integrovat z
hlediska hardwaru i z hlediska
softwaru.
● Optimální energetickou i prostorovou účinnost zajišťují
inteligentní konstrukční řešení,
jako např. šikmý výměník tepla
a ventilátory integrované do
podlahy.
● Rám na bázi osvědčeného
systému TS 8.
1
2
Barva:
RAL 7035
H2
Použití a způsob fungování:
Klimatizační systém s cirkulací
vzduchu nasává teplý vzduch
z vašeho datového centra na
horní straně zařízení, ochlazuje
jej vodou v uzavřeném výměníku
tepla a fouká jej filtrovaný a
chlazený s přetlakem do dvojité
podlahy.
3
1 Přítok vody,
odvod kondenzátu,
přívod zvlhčovače
2 Elektrické připojení
3 Odvod vody
Základní jednotka
Obj. č. SK
Horní díl
Rozměry mm
Napájecí napětí
3301.620
3301.660
3301.830
3301.870
1100
1950
650
1100
1950
850
1800
1950
850
2600
1950
850
V/Ph/Hz
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
ks
3300.310
1
3300.320
1
3300.330
2
3300.340
3
500
350
550
350
550
350
550
350
Š (B)
V (H1)
H (T)
Ventilátorová jednotka v podlaze
Obj. č. SK
Spodní rám s ventilátory
Počet ventilátorů
Výška spodního rámu mm1)
Min. výška dvojité podlahy mm
1)
V (H2)
Další výšky spodního rámu na vyžádání.
456
Rittal Katalog 33/Klimatizace
Klimatizační systém s cirkulací vzduchu CW
Základní jednotka
Obj. č. SK
3301.620
3301.660
3301.830
3301.870
33000
Jmenovitý objemový tok
Množství vzduchu
m3/h
6000
11000
22000
Externí tlak
Pa
20
20
20
20
Instalační plocha
m2
0,72
0,94
1,53
2,21
Hmotnost
kg
340
385
585
843
kW
kW
27,8
23,4
45,7
39,8
90,2
79,4
137,4
119,5
m3/h
0,84
4,78
0,87
7,85
0,88
15,49
0,87
23,6
Chlazení – chladicí voda 7°C/12°C a přívod vzduchu 24°C/rel. vlhkost 50 %
Chladicí výkon, celkový
Chladicí výkon, citelný
SHR1)
Objemové množství proudícího média
Tlaková ztráta chladiče
kPa
33,4
39
37,6
37,5
Tlaková ztráta ventilu
kPa
22,8
24,1
38,4
34,8
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Připojení
Chlazení – chladicí voda 10°C/15°C a přívod vzduchu 26°C/rel. vlhkost 45 %
Chladicí výkon, celkový
kW
22,9
39,1
77,4
117,2
Chladicí výkon, citelný
kW
22,9
39,1
77,4
117,2
1
1
1
1
m3/h
3,94
6,72
13,3
20,2
kPa
kPa
23,4
15,5
29,1
17,6
28,2
28,3
27,8
25,5
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
G4
G4
G4
G4
SHR1)
Objemové množství proudícího média
Tlaková ztráta chladiče
Tlaková ztráta ventilu
Připojení
Filtr v sacím potrubí
Konstrukční provedení
Filtrační třída dle normy DIN EN 779
Kazetový filtr
Akustické parametry
Hladina akustického výkonu, na straně sání
dB (A)
69
74
77
79
Hladina akustického výkonu, na straně výtlaku
Akustické vyzařování skříně
dB (A)
dB (A)
79
55
82
60
85
63
87
65
Hladina akustického tlaku ve volném prostoru
(vzdálenost 2 m)
dB (A)
57
62
65
67
1)
SHR = poměr citelného tepla. Vyhrazujeme si právo na technické změny, které slouží pokroku.
Ventilátorová jednotka
Konstrukční provedení
Počet
Příkon, celkový
Max. odběr proudu
EC motor, s přímým pohonem, volnoběžný
ks
kW
1
0,6
1
1,4
2
3,1
3
4,6
A
1,5
4,6
9,2
13,8
Volitelné doplňky
Parní zvlhčování
Konstrukční provedení
Max. parní výkon
Max. příkon
Elektrodový parní zvlhčovač
kg/h
8
8
15
15
kW
6
6
11,3
11,3
8,7
G1/2
8,7
G1/2
16,3
G1/2
16,3
G1/2
40
40
40
Max. odběr proudu
Připojení přívodu vody
A
palce
Připojení odtoku vody
mm
40
kW
4,5
7,5
15
22,5
A
6,5
10,8
21,7
32,5
3300.290
3300.291
3300.292
3300.293
Elektrické topení
Konstrukční provedení
Max. topný výkon
Max. odběr proudu
Topné těleso z hladkých trubek, s trvalou regulací
Energeticky úsporné
Vhodné k instalaci na tyto klimatizační systémy
Rittal Katalog 33/Klimatizace
457
Klimatizační systém s cirkulací vzduchu DX
Chillery pro chlazení IT strana 454 Kapalinové chladicí jednotky strana 461
Vybavení:
Uživatelsky příjemné komfortní ovládání s řadou funkcí a
konektivitou.
Prostorově úsporný a dobře
přístupný vysoce účinný ventilátor.
Speciální výměník tepla s
optimalizovaným prouděním
a energetickou spotřebou,
s vysokou spolehlivostí.
T
B
H1
Výhody:
● Široký rozsah výkonů;
lze použít široké spektrum
chladicích medií.
● Zařízení lze ideálně integrovat z
hlediska hardwaru i z hlediska
softwaru.
● Optimální energetickou i prostorovou účinnost zajišťují
inteligentní konstrukční řešení,
jako např. šikmý výměník tepla
a ventilátory integrované do
podlahy.
● Rám na bázi osvědčeného
systému TS 8.
1
2
Barva:
RAL 7035
H2
Použití a způsob fungování:
Vzduch chladící zařízení DX s
přímým odpařováním odvádějí
odebrané teplo ven přes vzduchem chlazený kondenzátor,
který je instalován mimo budovu.
Klimatizační skříň obsahuje podle
velikosti jeden, dva nebo tři kompresory, které jsou zapojeny do
jednoho chladicího okruhu. Propojení se vzduchem chlazeným
kondenzátorem proto zajišťuje
jen jedno potrubí vedoucí chladící medium.
3
1 Tlakové potrubí chladicího
média, odtok kondenzátu,
přívod zvlhčovače
2 Elektrické připojení
3 Potrubí pro chladicí médium
Základní jednotka
Obj. č. SK
Horní díl
Rozměry mm
Napájecí napětí
Š (B)
V (H1)
H (T)
V/Ph/Hz
3300.510
3300.560
3300.710
3300.760
1100
1950
850
1100
1950
850
1400
1950
850
1800
1950
850
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
3300.360
3300.320
3300.370
3300.330
500
350
550
350
550
350
550
350
3300.353
3300.354
3300.355
3300.356
1
2
2
2
8500
12400
18000
18400
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
Ventilátorová jednotka v podlaze
Obj. č. SK
Spodní rám s ventilátory
Výška spodního rámu mm1)
Min. výška dvojité podlahy mm
1)
V (H2)
Další výšky spodního rámu na vyžádání.
Kondenzátorová jednotka
Obj. č. SK
Počet ventilátorů
Max. objemový tok
Napájecí napětí
458
ks
m3/h
V/Ph/Hz
Rittal Katalog 33/Klimatizace
Klimatizační systém s cirkulací vzduchu DX
Základní jednotka
Obj. č. SK
3300.510
3300.560
3300.710
3300.760
16000
Jmenovitý objemový tok
m3/h
Množství vzduchu
6000
8500
12500
Externí tlak
Pa
20
20
20
20
Instalační plocha
m2
0,94
0,94
1,19
1,53
Hmotnost
kg
455
505
585
871
ks
1
2
3
3
kW
kW
19,2
18,3
31,4
28,3
46,4
41,5
56,2
51,9
0,92
Chlazení – kondenzační teplota 45°C a přívod vzduchu 24°C/rel. vlhkost 50 %
Konstrukční provedení
Scroll kompresor
Počet kompresorů
Chladicí výkon, celkový
Chladicí výkon, citelný
SHR1)
Příkon, celkový
Max. provozní proud
Filtr v sacím potrubí
0,95
0,90
0,89
kW
4,4
7,7
11,5
13,3
A
13,1
25,6
38,4
39,3
G4
G4
G4
G4
Konstrukční provedení
Kazetový filtr
Filtrační třída dle normy DIN EN 779
Akustické parametry
Hladina akustického výkonu, na straně sání
dB (A)
69
69
77
72
Hladina akustického výkonu, na straně výtlaku
dB (A)
79
76
84
79
Akustické vyzařování skříně
dB (A)
54
56
62
59
Hladina akustického tlaku ve volném prostoru (vzdálenost 2 m)
dB (A)
57
57
64
59
1)
SHR = poměr citelného tepla. Vyhrazujeme si právo na technické změny, které slouží pokroku.
Ventilátorová jednotka
Konstrukční provedení
EC motor, s přímým pohonem, volnoběžný
Počet
Příkon, celkový
ks
kW
1
0,5
1
0,8
1
1,8
2
1,6
A
1,8
4,6
4,6
9,2
Konstrukční provedení
Výkon kondenzátoru
kW
27
Max. příkon
Max. odběr proudu
kW
A
0,67
3,3
1,28
6
1,34
6,0
1,34
6,6
56
60
59
59
Šířka (B1 + B2)
1415
1420
2130
2680
kg
109
132
160
217
Max. odběr proudu
Kondenzátorová jednotka
Hmotnost
Provedení:
horizontální foukání
1105
Provedení:
vertikální foukání
db (A)
71
1615
Max. hladina akustického tlaku ve volném prostoru
(vzdálenost 5 m)
Rozměry mm
Kondenzátor s axiálním ventilátorem
38
49
B1
B1
B1
B1
20
B1
B1
11
3
56
B2
B2
Volitelné doplňky
Parní zvlhčování
Konstrukční provedení
Max. parní výkon
Max. příkon
Max. odběr proudu
Připojení přívodu vody
Připojení odtoku vody
kg/h
8
kW
6
A
palce
mm
Elektrodový parní zvlhčovač
8
8
6
6
15
11,3
8,7
8,7
8,7
16,3
G1/2
40
G1/2
40
G1/2
40
G1/2
40
Elektrické topení
Konstrukční provedení
Max. topný výkon
Max. odběr proudu
Energeticky úsporné
Vhodné k instalaci na tyto klimatizační systémy
Rittal Katalog 33/Klimatizace
Topné těleso z hladkých trubek, s trvalou regulací
7,5
7,5
kW
4,5
A
6,5
10,8
10,8
21,7
15
3300.294
3300.295
3300.296
3300.297
459
Uzavřená ulička
TopTherm LCP pasivní CW od strany 464
Výhody:
● Zvýšení energetické účinnosti
a výkonnosti klimatizačních
systémů.
● Zaručené zásobování studeným vzduchem umožňuje vyšší
hustotu výkonu.
● Snadná montáž a možnost
dodatečného vybavení díky
plné kompatibilitě se systémem
rozváděčových skříní TS 8.
● Výhodné zvýšení výkonu
vašeho stávajícího zařízení,
prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady.
60
0/8
12
00
00
2000
Použití a způsob fungování:
Uzavřená ulička je kombinace
dveřních a stropních prvků, která
umožňuje důsledné oddělení
teplého a studeného vzduchu
v datovém centru.
Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořit energii
a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky. Záleží na způsobu
použití, uzavřená ulička může být
vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu CRAC
nebo TopTherm LCP Inline CW
a DX jako teplá nebo studená
uzavřená ulička.
Vybavení:
Tenké dveřní křídlo s okénkem,
posuvné dveře
Stabilní stropní prvky z kovového kompozitu s vysokou
propustností světla
V případě potřeby také možnost použití bezpečnostního
skla
Upozornění:
Další varianty rozměrů a individuálně modifikované systémy na
vyžádání.
Prvek
Stropní prvek
Poloha
Obj. č. SK
Začátek/konec
3300.270
Dveřní prvek
3300.280
Střední část
3300.170
3300.180
–
3300.160
Šířka prvku
(totožná se šířkou skříně) mm
600
800
600
800
–
Šířka studené uličky mm
Výška studené uličky mm
1200
–
1200
–
1200
–
1200
–
1200
2000
460
Rittal Katalog 33/Klimatizace
Kapalinová chladicí jednotka
Příslušenství pro klimatizační systémy strana 473 Chillery pro chlazení IT strana 454 Serverové skříně strana 114
Výhody:
● Maximální energetická účinnost
díky EC ventilátorové technice
a IT řízení
● Nízká ztráta tlaku vzduchu
a tím minimalizovaný příkon
ventilátorů
● Optimální adaptibilita díky
dynamické nepřetržité regulaci
objemu toku studené vody
● Díky nastavení vyšších teplot
přívodní vody se zvýší podíl
nepřímého volného chlazení
a tím se sníží provozní náklady
● Díky šesti modulárně vestavěným kazetám ventilátorů
lze chladicí výkon přizpůsobit
skutečné potřebě
● Kazety ventilátorů lze konfigurovat jako redundanci n+1
● Standardně třífázové připojení
pro elektrickou redundanci
● Standardně redundantní
teplotní čidlo integrované do
vzduchového systému
● Oddělení chlazení od skříně
znemožňuje pronikání vody do
serverové skříně
● Chladicí výkon až 60 kW na
ploše pouze 0,36 m2
● Nízká hmotnost zaručuje malé
plošné zatížení
● Možnost dodatečného vybavení dotykovým displejem
Monitorování:
Kontrola všech důležitých
systémových parametrů, např.:
● Teplota přiváděného vzduchu
do serveru
● Teplota odváděného vzduchu
ze serveru
● Teplota přívodní/odchozí vody
● Průtok vody
● Chladicí výkon
● Otáčky ventilátoru
● Netěsnost
● Doplňková čidla
● Přímé připojení zařízení přes
SNMP/Ethernet
● Integrace do RiZone
Použití a způsob fungování:
LCP odsává vzduch z boku na
zadní straně serverové skříně,
ochlazuje ho pomocí vysoce
výkonných kompaktních modulů
a ochlazený vzduch fouká zpět
z boku do přední části serverové
skříně.
Barva:
RAL 7035
Stupeň krytí:
IP 40 dle normy EN 60 529
TopTherm LCP skříň CW a DX
Provedení
CW
Chladicí médium
Voda (specifikace naleznete na internetu)
Obj. č. SK
3311.130
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
Dimenzované provozní napětí V, Hz
Rozměry mm
300 x 2000 x 1200
300 x 2000 x 1200
300 x 2000 x 1000
42
do 30 kW
42
do 60 kW
42
do 10 kW
Dvoucestný regulační kulový kohout
n
n
n
–
n
n
n
n
n
100 %
Způsob elektrického připojení
Připojovací konektor
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
EC ventilátor
Je třeba ještě přiobjednat
Strana
Chladicí médium
R410a
3311.110
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
Pracovní cyklus ventilátoru vnitřního okruhu
Ventilátory s možností výměny během provozu
DX
3311.260
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
42
do 30 kW
Regulace teploty
CW
3311.230
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
Š x V x H 300 x 2000 x 1000
Užitečné U
Užitečný chladicí výkon
CW
Balení
Jednotka kondenzátoru
Příslušenství
1 ks
–
–
–
3311.310
465
Ventilátorový modul
Dotykový displej, barevný
1 ks
1 ks
3311.010
3311.030
3311.010
3311.030
3311.010
3311.030
3311.010
3311.030
–
465
Připojovací hadice, nahoře
Připojovací hadice, dole
1 ks
1 ks
3311.040
3311.050
3311.040
3311.050
3311.040
3311.050
–
–
465
465
Rittal Katalog 33/Klimatizace
461
Kapalinová chladicí jednotka
Příslušenství pro klimatizační systémy strana 473 Chillery pro chlazení IT strana 454 Serverové skříně strana 114 Studená uzavřená ulička strana 460
Výhody:
● Maximální energetická účinnost
díky EC ventilátorové technice
a IT řízení
● Nízká ztráta tlaku vzduchu
a tím minimalizovaný příkon
ventilátorů
● Optimální adaptabilita díky
dynamické nepřetržité regulaci
objemu toku studené vody
● Díky nastavení vyšších teplot
přívodní vody se zvýší podíl
nepřímého volného chlazení
a tím se sníží provozní náklady
● Díky šesti modulárně
vestavěným kazetám ventilátorů lze chladicí výkon
přizpůsobit skutečné potřebě
● Kazety ventilátorů lze konfigurovat jako redundanci n+1
● Standardně třífázové připojení
pro elektrickou redundanci
● Standardně redundantní
teplotní čidlo integrované
do vzduchového systému
● Oddělení chlazení od skříně
znemožňuje pronikání vody
do serverového rozváděče
● Chladicí výkon až 60 kW na
ploše pouze 0,36 m2
● Nízká hmotnost zaručuje malé
plošné zatížení
● Možnost dodatečného vybavení dotykovým displejem
Monitorování:
Kontrola všech důležitých systémových parametrů, např.:
● Teplota přiváděného vzduchu
do serveru
● Teplota odváděného vzduchu
ze serveru
● Teplota přívodní/odchozí vody
● Průtok vody
● Chladicí výkon
● Otáčky ventilátoru
● Netěsnost
● Volitelná čidla
● Přímé připojení zařízení přes
SNMP/Ethernet
● Integrace do RiZone
Použití a způsob fungování:
LCP je koncipována pro instalaci v řadovém umístění skříní.
Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplého koridoru
na zadní straně zařízení a po
ochlazení vyfukován dopředu
do studeného koridoru.
LCP dosahuje svého největšího
výkonu a účinnosti ve spojení
se studenou uzavřenou uličkou
Rittal. Dvojitá podlaha není
u tohoto výrobku potřebná.
Barva:
RAL 7035
Stupeň krytí:
IP 40 dle normy EN 60 529
TopTherm LCP Inline CW a DX
Provedení
Chladicí médium
CW
CW
Voda (specifikace naleznete na internetu)
DX
Chladicí médium R410a
Obj. č. SK
3311.530
3311.560
3311.210
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
300 x 2000 x 1200
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
300 x 2000 x 1200
Dimenzované provozní napětí V, Hz
Rozměry mm
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
Š x V x H 300 x 2000 x 1200
Užitečné U
42
42
42
Užitečný chladicí výkon
do 30 kW
do 60 kW
do 10 kW
Pracovní cyklus ventilátoru vnitřního okruhu
100 %
Způsob elektrického připojení
Připojovací konektor
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Regulace teploty
Ventilátory s možností výměny během provozu
EC ventilátor
Je třeba ještě přiobjednat
Strana
Dvoucestný regulační kulový kohout
–
n
n
n
n
n
n
Balení
Jednotka kondenzátoru
Příslušenství
1 ks
–
–
3311.310
465
Čelní sklopný kryt
Ventilátorový modul
1 ks
1 ks
3311.060
3311.020
3311.060
3311.020
3311.060
3311.020
465
–
Dotykový displej, barevný
Připojovací hadice, nahoře
1 ks
1 ks
3311.030
3311.040
3311.030
3311.040
3311.030
–
465
465
Připojovací hadice, dole
1 ks
3311.050
3311.050
–
465
462
Rittal Katalog 33/Klimatizace
Kapalinová chladicí jednotka
Příslušenství pro klimatizační systémy strana 473 Chillery pro chlazení IT strana 454 Serverové skříně strana 114
Výhody:
● Vysoce spolehlivé a účinné
chlazení serverových stojanů s
vysokým tepelným zatížením.
● Plně redundantní – vždy dva
aktivní chladicí okruhy a proudové obvody zajišťují nejlepší
možné zabezpečení proti
výpadku.
● Vestavěné ovladače dokážou
automaticky přizpůsobit
veškeré parametry zařízení,
aby byly dosaženy požadované klimatické podmínky.
● Vlastní decentralizovaná
inteligence, která samostatně
rozpozná nouzové situace
a adekvátně reaguje pomocí
funkcí „Auto-Load-Balancing“ a „Auto-Recovery“.
● Rozhraní, která umožňují
komfortní ovládání a kontrolu
prostřednictvím sítě nebo
systémů GLT.
Na přání:
Plně integrovaný systém
detekce požáru a hašení
Automatické otvírání dveří
serverových skříní
Různá senzorika
Barva:
RAL 7035
Stupeň krytí:
IP 40 dle normy EN 60 529
Použití a způsob fungování:
LCP odsává vzduch z boku na
zadní straně serverových skříní,
ochlazuje ho pomocí vysoce
výkonných kompaktních modulů
a ochlazený vzduch fouká zpět
z boku do přední části serverových skříní.
TopTherm LCP T3+ CW
Chladicí médium
Obj. č. SK
Dimenzované provozní napětí V, Hz
Rozměry mm
Voda (specifikace naleznete na internetu)
Strana
3311.400
230, 1~, 50/60
400, 3~, 50/60
Š x V x H 300 x 2000 x 1200
Užitečné U
Užitný chladicí výkon, redundantní
42
do 25 kW
Pracovní cyklus ventilátoru vnitřního okruhu
100 %
Způsob elektrického připojení
C19/C20
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Regulace teploty
Dvoucestný regulační kulový kohout
Ventilátory s možností výměny během provozu
n
EC ventilátor
Auto-Load-Balancing
n
n
Auto-Recovery
Příslušenství
n
Ventilátorový modul
Dotykový displej, barevný
1 ks
1 ks
3311.010
3311.030
–
465
Připojovací hadice, nahoře
Připojovací hadice, dole
1 ks
1 ks
3311.040
3311.050
465
465
Rittal Katalog 33/Klimatizace
463
Kapalinová chladicí jednotka
Příslušenství pro klimatizační systémy strana 473 Chillery pro chlazení IT strana 454 Serverové skříně strana 114
Výhody:
● Vysoký chladicí výkon 20 kW
na minimálním prostoru
● Snadná záměna za standardní
dveře serverové skříně
● Možnost bezproblémové
dodatečné instalace
● Úhel otevření dveří 120°
umožňuje přístup do serverové
skříně na zadní straně a
usnadňuje montáž a konfiguraci uvnitř skříně
● LCP nepotřebuje žádné
vlastní ventilátory a tím žádnou integrovanou regulaci
● Maximální energetická
účinnost, bez elektrického
příkonu
Použití a způsob fungování:
Výměník tepla vzduch/voda
mechanicky integrovaný do
zadních dveří serverové skříně.
19˝ vybavení namontované v
serverové skříni musí být samo
schopné vést ohřívaný odváděný
vzduch k zadním dveřím výměníku
tepla. Odváděný vzduch se ochlazuje na teplotu místnosti. Tepelná
energie absorbovaná vodou je
transportována k externí výrobě
studené vody a zde se opět
ochlazuje na potřebnou vstupní
teplotu.
Barva:
RAL 7035
Certifikáty:
Naleznete na internetu.
TopTherm LCP pasivní CW
Obj. č. SK
Rozměry mm
3311.600
Š x V x H 600 x 2000 x 170
Užitečné U
42
Užitečný chladicí výkon
do 20 kW
Rittal China
RITTAL Electro-Mechanical Technology
(Shanghai) Co. Ltd.
No. 1658 Minyi Road z Songjiang District
Shanghai, 201612
Phone: +86 (0) 21 5115 7799
Fax: +86 (0) 21 5115 7788
E-mail: [email protected] z www.rittal.cn
464
Rittal Katalog 33/Klimatizace
Kapalinová chladicí jednotka
Příslušenství
Dotykový displej, barevný
pro LCP skříň, Inline, T3+
Displej umožňuje přímo kontrolovat důležité
funkce LCP a provádět nastavení.
Čelní sklopný kryt
pro LCP Inline CW a DX
Volitelný čelní sklopný kryt zajišťuje rovnoměrný
výstup vzduchu, redukuje rychlost výstupu
vzduchu a eliminuje tak projevy průvanu.
Jednotka kondenzátoru
Jednotka kondenzátoru je nezbytná k provozu
LCP na bázi chladicího média a obsahuje externí
kondenzátor, ventilátor a kompresor řízený invertorem.
Balení
1 ks
Obj. č. SK
3311.030
Balení
1 ks
Obj. č. SK
3311.060
Pro LCP
Balení
Obj. č. SK
SK 3311.110,
SK 3311.210
1 ks
3311.310
Chladicí médium:
R410a
Přepážka vertikální
K zabránění proudění vzduchu vlevo a vpravo od
19˝ roviny pro výšku skříně 2000 mm.
Materiál:
PU lehčená pěna
Zpomalující hoření dle normy UL 94 (HF1)
Délka: 1900 mm
Z jedné strany samolepicí
Připojovací hadice dole
a nahoře
Pružná připojovací hadice s možností zkrácení,
včetně převlečné matice na obou stranách pro
připojení LCP k pevnému potrubí.
Nasazovací kryt
Pro výškové vyrovnání u skříní o výšce 2200 mm
ve spojení s LCP (V = 2000 mm).
Materiál:
Ocelový plech
Povrchová úprava:
S nástřikem
K utěsnění mezi
bočnicí a
19˝ rovinou
Pro
šířku skříně
mm
600
LCP a
19˝ rovina
Balení
Obj. č.
SK
1 ks
3301.380
800
600
1 ks
1 ks
3301.390
3301.370
800
1 ks
3301.320
Pro LCP
Závit
Připojení
vodní
přípojky
Balení
Obj. č.
SK
SK 3311.130,
SK 3311.230,
SK 3311.260,
SK 3311.530,
SK 3311.560,
SK 3311.400
11/2˝
dole/
nahoře
2 ks
3311.040
Pro LCP
SK 3311.130, ....110
Balení
1 ks
SK 3311.230, ....260,
SK 3311.530, ....560,
1 ks
SK 3311.400, ....210
Dodací lhůta na vyžádání.
Obj. č. SK
3301.221
3301.421
Barva:
RAL 7035
Rittal Katalog 33/Klimatizace
465
Download

Chlazení IT