Statika skla
Po kliknutí na tlačítko “Statika skla” z nabídky modulu statických výpočtů se otevře zadávací okno
této funkce. Po stanovení pozice zasklení v rámci budovy program okamžitě zobrazuje odpovídající
tlak a sání větru. Pak zadejte rozměry zasklení a typ skla, tloušťku zasklení a šířku meziskelního
rámečku, je-li použit. V poli “Výsledek” na pravé straně okna můžete zkontrolovat, zda Vaše skladba
skla splňuje Vámi zadané mezní hodnoty. Příklady různých skladeb skla jsou uvedeny níže.
Důležitá poznámka:
Někteří uživatelé modulu statiky skla jsou překvapeni, že LogiKal® hlásí nadměrné průhyby zasklení,
které by dle jejich názoru mělo být staticky dostatečné. Zvažte prosím následující poznámky:
V dokumentu Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen
(TRLV), platném na území Německa, není uvedena žádná mezní hodnota průhybu zasklení, jsou zde
uvedeny jen mezní hodnoty napětí. Ovšem je vyžadováno zvážit klimatické vlivy, které mohou
znamenat znásobení účinků zatížení větrem.
Průhyb je rozhodující návrhová veličina ve většině případů z praxe. LogiKal® nenavrhuje žádnou
standardní mezní hodnotu průhybu pro zasklení. Každý uživatel může nastavit obecnou mezní
hodnotu, jako např. 8mm nebo L/300, ale ve zvláštních případech je naprosto nezbytné informovat se
na určité hodnoty u výrobce skla.
Příklad: Zasklení 1000x1000mm má maximální přípustný průhyb 1000/300 = 3,3mm. Skutečný
průhyb např. 3,63mm už překračuje mezní hodnotu o 10 procent, třebaže mezní hodnota 8mm je
využita jen z 45 procent. Proto prosím zkontrolujte, zda obě mezní hodnoty musí být dodrženy, nebo
jestli např. podmínka mezního průhybu 8mm je dostatečná. V tom případě můžete přenastavit
Maximální průhyb / Délka hrany skla na Neomezeně.
Kromě uvedeného posouzení je ještě takzvané posouzení použitelnosti, tzn. že dodržení limitních
hodnot zajistí, že posuzované zasklení je plně funkční ve smyslu neprostupnosti a odolnosti. Prakticky
to znamená, že maximální únosnost obvykle není zdaleka dosažena, avšak mez použitelnosti je již
překročena.
Pokud modul statického posouzení nahlásí, že je překročena mezní hodnota průhybu skla, nemusíte
hned vyvozovat, že zasklení nesmí být takto použito. Rozhodně se ale v tomto případě musíte poradit
se svým výrobcem skla.
© Orgadata AG, 30.03.2015
1
Jednoduché sklo
Monolitické sklo
Foliované sklo
Izolační sklo
Monolitické sklo
Foliované sklo
Zadání zasklení
Při zadání zasklení LogiKal® ihned zobrazí, které zasklení vyhoví mezním hodnotám, a které ne. Při to
je nezbytné, aby k příslušnému zasklení byly přiřazeny příslušné typy skel.
© Orgadata AG, 30.03.2015
2
Následující dva obrázky zobrazují, kde se specifikují typy skel u zadávaného izolačního skla (Vlastní
databanka / Seznam izol. skel) a skla k zakázce.
Obvykle je snazší zadat zasklení v modulu předběžných statických výpočtů a nakonfigurovat jej
staticky vyhovující (typ skla, tloušťka, meziskelní rámeček). Pak toto sklo můžete zadat buď jako
jednoduché nebo izolační sklo ve “Vlastní databance”, nebo jako Sklo k zakázce během zadávání
elementu.
© Orgadata AG, 30.03.2015
3
Download

Statika skla - Orgadata AG