SweetDream
Uživatelská příručka
Poslední revize: 5. 4. 2013
Určení:
Přístroj je určen lidem po nervovém zhroucení, ženám v menopauze, lidem trpícím duševním
vypětím, stresem spojeným se zlozvyky, depresemi, pásmovou nemocí, nespavostí či jinými
poruchami spánku.
Charakteristika:
Užití třetí generace technologie elektro-akupunktury, koncept dvoufázové stimulace (mezinárodní
patenty).
Jednoduché, bezpečné a hlavně pohodlné použití.
Pouhých 60 minut před spaním pomůže ulevit od napětí a usnadnit usínaní.
Noste prosím na určených akupunkturních místech a před použitím prostudujte návod.
Informace o produktu:
Tento inovativní přístroj byl navržen a vyvinut společností
Elite Base Ltd. ke hloubkové stimulaci za pomoci třetí
generace dvoufázové elektro-akupunktury. Založen na
zkušenostech a poznatcích z východního čínského
léčitelství
implementovaných
pokročilou
západní
medicínskou technologií je SweetDream jedním z
popředních vynálezů určených lidem s poruchami spánku.
Navzdory svým kompaktním rozměrům je přístroj schopen
vygenerovat až 6 tisíc minivibrací podobných masáži.
O spuštění časovače, uvolnění stresu, lepší prokrvení,
snadné usínání a kvalitní spánek se postará integrovaný
obvod mikropočítače. Pravidelným užíváním přístroje
dojde k obnovení zdravého a přirozeného biorytmu.
Co je Zlatý trojúhelník spánku? Jak spolu Zlatý trojúhelník a spánek souvisí?
Podle čínské medicíny a její teorie Meridiánů jsou na zápěstí 3 ''akupunkturní body '': Shen Men bod
souběžný se ''Srdečným Meridiánem '' je odpovědný za duchovní oběhovou soustavu. Day-Ling bod a
Ney Guan bod souběžné s ''Peri-Srdečným Meridiánem'' pomáhají zabraňovat abnormálnímu
fungování nervového systému. Spojení těchto třech bodů tvoří Zlatý trojúhelník, místo na kterém se
nosí SweetDream, odpovědný za uvolnění stresu a navození spánku. Profesionálně navržený dizajn
zajišťuje nošení přístroje právě v této spánkové
poloze Zlatého trojúhelníku. SweetDream se
nasazuje v čase spánku dle přirozeného
fyziologického rytmu (ve 22:00). Doba masáže se
nastaví na požadovanou hodnotu (30 minut).
Fyziologické funkce se postupně navrací do
normálu, spánek je hlubší a delší. Přístroj také
pomáhá s potížemi se spánkem způsobenými
stářím, stresem, pásmovou nemocí či nespavostí
a redukuje potřebu užívání prášků na spaní a
závislost na nich. (Probudíte li se během noci,
opakované použití přístroje Vám opět pomůže
dobře usnout.)
Vlastnosti produktu:
Přístroj užívá metody dvoufázové hloubkové stimulace třetí generace elektro-akupunktury založené
na tradiční čínské medicíně avšak s užitím moderní technologie. Použití přístroje je díky dvoufázové
neinvazivní akupresuře, elektrické stimulaci a vibrační masáži zcela bezpečné. Uživatel se cítí
pohodlně, bez pocitu nevolnosti. Dodržováním těchto instrukcí je použití přístroje velmi snadné.
Používání přístroje je přirozenou cestou k nápravě normálních fyziologických funkcí organismu.
Ulevuje od napětí, navozuje spánek a zvyšuje nejen jeho délku ale také kvalitu. S dostatkem
kvalitního spánku dochází i ke zlepšení imunitního systému a Vy se tak opět můžete těšit pevnému
zdraví.
Popis součástí:
Návod k obsluze
Jak přístroj používat:
A. Stiskněte a vytlačte krytku baterie, poté vložte baterii.
Dbejte označení (+/-) pólů.
B. Nasazení přístroje
1. Pro dosažení co nejlepších výsledků je důležité
správné přilnutí přístroje k pokožce. Proto pro každé
použití naneste na černou gumu dostatečné
množství vodivého gelu.
2. SweetDream umístěte na střední část vnitřní strany
zápěstí, srovnejte podle přerušované čáry a
přiměřeně utáhněte. (Správným nasazením a
odpovídajícím utažením manžety se vyhnete
případnému nepříjemnému zaškrcení krevního
oběhu.)
3. Ujistěte se, že je intenzita nastavena na minimum.
Poté stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT čímž
aktivujete ´režim spánku´, spustí se jemná vibrační
masáž. Světelná kontrolka bliká zeleně – značí
správné fungování. Červené blikání značí nesprávné
fungování:
A. Pokud červená kontrolka bliká rychle, znamená
to, že je baterie vybitá a je potřeba ji vyměnit.
B. Pokud červená kontrolka bliká běžnou
rychlostí, SweetDream detekoval špatné
přilnutí černé vodivé gumy. Je nutno manžetu
správně nasadit a utáhnout. Je též možné, že je spoj příliš suchý. V tom případe
aplikujte na kůži a černou gumu dostatečné množství vodivého gelu.
4. Opětovným stisknutím tlačítka se dostanete do
režimu ´stop chrápaní´. Červená kontrolka zhasne,
aktivuje se detektor chrápání. SweetDream
nepřetržitě detekuje chrápaní a je li mód aktivován,
rozbliká se zelené světlo kontrolky. (Pozn.: Jedná se
o důmyslně navržený systém schopný zaznamenat
souvislé chrápaní nad 65 DB.)
5. Jelikož je vnímání elektro-akupunkturních pulzů
individuální a závisí také od citlivosti pokožky, je
možné nastavit jejich intenzitu dle osobních
preferencí na co nejpohodlnější úroveň. Citlivým a
vypjatým jedincům je doporučeno používat nižších
hodnot.
6. Běžná operační doba ''režim spánku'' přístroje je 30
minut. Po přechodu na režim ''stop chrápaní'' se
přístroj po 8 hodinách automaticky vypne.
7. Třetím stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT dojde
k zastavení chodu. Po 30 minutách ''režimu spánku''
přístroj přejde na režim ''stop chrápaní'' a po 8
hodinách se automaticky vypne.
8. Po použití prosím SweetDream očistěte včetně černé
vodivé gumy navlhčeným hadříkem a uložte jej
zpátky do krabice.
Poznámky:
1. Vždy se ujistěte, že je přístroj řádně zapnutý.
2. Přístroj je možné v případě probuzení opakovaně použít.
3. Zabraňte poškození silikonové manžety přílišným
vytahováním či jiným špatným zacházením.
4. Pokud užíváním přístroje dojde k podráždění pokožky či
alergické reakci, dále jej nepoužívejte.
5. Nepoužívejte společně s jinými elektrickými zdravotnickými
pomůckami.
6. Skladujte mimo dosahu dětí.
7. Neumývejte ani si nenamáčejte ruce s již nasazeným
přístrojem.
8. Vybité baterie prosím zahazujte výhradně do kontejnerů na to určených.
Varování:
1. Lidem trpícím chorobami srdce se bez porady s lékařem
nedoporučuje přístroj užívat.
2. Užívání přístroje se zakazuje lidem s kardiostimulátorem
a na EKG.
3. Přístroj by bez souhlasu lékaře neměly užívat těhotné
ženy.
4. Přístroj nesmí užívat ani lidé se závažným (zejména
krvácejícím) kožním onemocněním.
5. Přístroj noste zásadně na zápěstí, v instrukcemi specifikovaném místě a poloze, a ne jinde.
Údržba:
1. Jestliže přístroj nevysílá žádné vibrace nebo nesvítí li
kontrolka:
A. Zkontrolujte, jestli je správně vložena baterie.
B. Ujistěte se, zda je přístroj skutečně zapnutý.
2. Červená LED kontrolka nepřetržitě bliká:
A. Viz. bod 3. B v sekci ''Jak přístroj používat''.
B. Manžeta může být příliš utažena, zabraňujíc
správnému přilnutí.
Pokud problémy přesto přetrvávají, obraťte se prosím na místního distributora a servisní středisko.
Nepoužívejte v kombinaci s komponenty od jiného výrobce.
Součástí balení nejsou náhradní součástky, proto přístroj sami neopravujte.
Technické specifikace:
Typ zařízení: Vnitřně poháněné zařízení typu BF.
Výrobní standard: SD-C02-6
Výstupné napětí: min. 1,10 - 1,5 V; max. 5,50 - 6,60 V
Výstupní mód: Pravidelné 16 vteřinové intervaly nejprve zesilující a následně snižující se.
Tvar výstupní vlny: Cyklická, měnící se z malé na velkou a následně opět na malou v souvislé
obdélníkové vlně.
Provozní doba: 8 hodin, s automatickým vypnutím.
Vibrační metoda: 2 vteřinové vibrace s 0,5 vteřinovými přestávkami, neustále se opakující až do
vypnutí přístroje.
Napájení: 1,5 V AAA baterie.
Optimální podmínky pro použití: 10 – 40°C, 30 – 80%-ní vlhkost.
Optimální podmínky pro skladování: -20 – +50°C, 35 – 85%-ní vlhkost.
Výrobce: Elite Based Ltd.
Tel.: China (+86) 20 38 31 67 97 (7:00 – 13:00)
Francie (+33) 0970 465 025
Adresa: Elite Base Limited, Flat B, 4th Floor, 6-8 Tsing Fung Street, HK
Elite Base Limited, Jianghe Dasha. 31, Tianshou LU Tianhe, GZ
Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou
CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u distributora.
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje distributor:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
549 245 575
Download

SweetDream