Válečná technika 1937-1945
Wehrmacht .
Porsche typ 175
Radschlepper Ost
1942-1945
Monografie č. 1
Údaje uvedené v této brožuře jsou získány z internetu. Byly použity tyto odkazy :
http://www.amv-lilliput.org/modelli/Docum/SKODA/skoda_eng.htm
Autor Paolo Tavano, uvádí ,že čerpal údaje z :
BIBLIOGRAPHY: article drawn from "Wheels & Tracks" n. 3, © ed. Battle of Britain Prints International Ltd., London, England
Další odkazy :
http://strangevehicles.greyfalcon.us/SKODA%20RSO%20MILITARY%20TRACTORS.htm
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=47&t=73232&start=735&hilit=L4500
http://www.panzernet.com/foros/showthread.php?t=5559
http://www.kfzderwehrmacht.de/Homepage_english/Motor_Vehicles/Czechoslovakia/Skoda/Radschlepper_Ost/radschlepper_ost.html
http://www.zweiterweltkrieg.org/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=7146
http://www.network54.com/Forum/385039/thread/1223638810/SKODA+RSO
http://arquivo.modelismo-na.net/viewtopic.php?p=139999
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2078181&r=threadview&t=3500659&pg=1
http://kalkin.foros.ws/t1160/tractor-skoda/
http://www.onthewaymodels.com/reviews/Extratech/SkodaRSOreview.htm
http://www.roomsterclub.com/history/znak.php
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=3893&p=77743&hilit=RSO#p77743
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/DEU-Skoda-RSO-Porsche-typ-175/t/12289
Ukázka z knihy Jana Králíka „Utajené projekty Škoda: strhující příběh konstruktéra Oldřicha Meduny“ částečně uveřejněná na :
http://books.google.cz/books?id=Wv_Vu2W9JZIC&pg=PA66&lpg=PA66&dq=%C5%A1koda+rso&source=bl&ots=0Xl9VeBg5&sig=pN71qxRiR_mk9Lblnegwm4CwiE0&hl=cs&ei=RHGTasOkfLhBr6k8a8J&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEIQ6AEwBTgU#v=onepage&q=%C5%A1koda%20rso&f=false
Ukázka z knihy Jana Králíka „V soukolí okřídleného šípu: zákulisí automobilky Škoda očima konstruktéra“
http://books.google.cz/books?id=nqIokdzDwtoC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=Radschlepper+OST&source=bl&ots=SVfvvNuZ0&sig=AuItOwsOBnvvEA4U1TjqiwevXI8&hl=cs&ei=N4qwTZmuOI71sgar1pH4Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CF0Q6A
EwCDgK#v=onepage&q=Radschlepper%20OST&f=false
Kniha
Cedrych René Mario, Nachtmann Lukáš: Škoda - auta známá i neznámá, druhé doplněné upravené vydání, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-2471719-7
Fotografie a popisy z časopisu „ Vehicules_Militaires_34“ fotografie dodal col.P.Sarrazin - časopis volně ke stažení na Internetu.
Technická dokumentace,sestavená pouze pro potřeby členů klubu sestavil R.Šmídek
V Brně 6.6.2011
1
Obsah :
ŠKODA RSO
1,HISTORIE
2,TECHNICKÉ ÚDAJE
3,ŠASÍ
4,KAROSERIE
5,MOTOR
6,SANÍ A VÝFUK MOTORU
7,NAVIJÁK
8,PŘEVODY
9,KOLA
10,VERZE KOLA VELKÉ PAPRSKY
11,VERZE KOLA DĚROVANÁ
12,VERZE KOLA PLNÁ
13,NA KONCI VÁLKY
14,KAMUFLÁŽ
15,NÁVRHY ŠKODY A JINÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO ZADÁNÍ
16,BAREVNÉ MUTACE – ZTVÁRNĚNO MODELÁŘI
2
1,HISTORIE
ŠKODA RSO
V červnu 1941 napadlo Hitlerovo Německo Sovětský svaz. Hitlerem naplánovaná blesková válka se ,ale
nekonala a válka se začala protahovat. S příchodem podzimních dešťů a následně i s příchodem zimního počasí zjistil
WEHRMACHT (německá armáda) , že v Rusku bylo jen minimum zpevněných komunikací, že v bahnitém a posléze i
zasněženém terénu jeho technika není schopna tahat těžká děla a těžké muniční vozy, protože na takto specifické
podmínky technika používaná armádou nebyla připravena a stávala se neschopnou plnit požadované úkoly.
Tento těžký vojenský tahač (traktor), jehož určení bylo tahat těžká děla, přívěsy pro zásobovaní municí a vyprošťovat
uvázlá vozidla, byl vyvinut na základě těchto zjištění frontě v letech 1941/42.
Na příkaz Hitlera odjel v koncem roku 1941 Ferdinand Porsche do Ruska a měl za úkol vymyslet mechanizaci na
překonání blátivého a zasněženého terénu v Rusku.
Ferdinand Porsche
za volantem
zkoušeného prototypu
ŠKODA RSO
3
V lednu 1942 přijel do Mladé Boleslavi s prvními náčrtky tahače .
Dřevěný model první verze RSO
Nejspíš firemní model , méně pravděpodobně nákres, první předvýrobní verze celkově zmenšený,kratší kabina i korba - asi nerealizovaný návrh
Nákres definitivního řešení ,které přišlo do výroby
Pravděpodobně firemní nákres navrhovaného stroje před zahájením výroby
4
Konstrukční kancelář Škody zahájila vývoj RSO , za Škodovku vedl vývoj konstruktér O.Meduna a po celou dobu se
podílel na vývoji a výrobě a účastnil se i zkoušek v Německu.
Zadání Wehrmachtu z března 1942 požadovalo použít minimum nedostatkových materiálu, i toto byl důvod, proč kola
nepoužívala gumu, ale byla celokovová.
(detailní popis vývoje RSO je možno najít v knize “Utajené projekty Škoda: strhující příběh konstruktéra Oldřicha
Meduny“ od autora Jana Králíka)
Prof.ing.Oldřich Meduna (1902-1996), narodil
se v Brně,vystudoval techniku tamtéž.
Z konstruktéra ve Škodovce se vypracoval na
vedoucího oddělení konstrukce užitkových
vozidel.
Za války po dobu několika měsíců vedl
jedenáct konstruktérů ze Škodovky ve firmě
Porsche ve Stuttgartu při vývoji RSO.
Jeho konstrukcí je i poválečný nákladní
automobil Š706.
5
Montážní výkres ŠKODY RSO firmy PORSCHE
První prototyp byl připraven pro zkoušky už 1. října 1942, sotva za sedm měsíců od zadání požadavku Wehrmachtem.
6
Na konci října bylo vozidlo na zkušebním poli armády u obci Berka u Eisenachu, kde bylo několik km² písečného a
bažinatého terénu ,který dovoloval testovat vozidla, jak do Afriky, tak i do Ruska.
20. listopadu 1942 byly provedeny zkoušky za přítomnosti velení Wehrmachtu, byl přítomen i Albert Speer.
Předvádění Škody RSO 4.1.1943 uprostřed Hitler, v civilu F.Porsche
7
Na
základě stejného zadání Wehrmachtu a současně s vývojem a zkouškami ŠKODY RSO, probíhal vývoj a zkoušky
stejně řešeného tahače ve Francii, u firmy Renault pod názvem Latil Schw. Radschlepper (f) ,tento typ vycházel
z existujícího francouzského tahače Latil TAR H . Také absolvoval na polygonu u obce Berka stejné zkoušky jako
Škoda RSO , byl ale časově opožděn ,trpěl značnými poruchami a jeho výroba se protahovala (některé zdroje hovoří o
úmyslném zdržování ze strany Francouzů ) a tak vzniklo jen několik prototypů.
8
Škoda RSO na zkušebním polygonu
Latil TAR H tamtéž
9
Výsledkem testování byl návrh několika změn na Škodě RSO a Wehrmacht objednal 200ks .
Na jaře 1943 byla zahájena výroba.
Ke zkouškám vyrobených strojů byl na severním okraji Mladé Boleslavi, v prostoru ,
který sloužil od 19.století jako vojenské cvičiště, nasypán hliněný kopec se sklonem cca 30°.
Dnes je toto území chráněnou oblastí a pozůstatky náspu pro zkoušení RSO jsou patrné dodnes.
10
Vzhledem pro Německo nepříznivému vývoji války na východní frontě v roce 1942/43 ,pominula potřeba tohoto typu
tahače a vyrobené kusy se nakonec do Ruska nedostaly, byly ale byly používány na západní frontě v Holandsku a
Ardenách v letech 1944/45.
Podle neověřených záznamů se v zimě 1944/45 se objevilo alespoň tucet Škoda RSO v blíže neupřesněném městě v
okupovaném Holandsku. Byly opatřeny standardním nátěrem odstínu žluté pískové a podle pamětníků vypadaly velmi
působivě.
Měly mimo jiné vytrhat pražce na železniční trati ,ale to se jim nepodařilo, protože na namrzlé půdě neměla ocelová
kola dostatečnou adhezi.
Údajně po válce bylo asi deset RSO uskladněno, kdesi na továrním dvoře ve východním Německu (údajně v
Kummersdorfskom), kde se stály řadu let snad až do roku 1960, nenašlo se pro ně žádné praktické využití až zrezavěly
a byly sešrotovány .
11
V dubnu 1960 ve Stuttgartu při opravě hráze byl nalezen jeden kus ,který tam byl zahrabán krátce před příjezdem
spojeneckých armád v roce 1945.
Byl však v takovém stavu ,že o jeho restaurování neprojevila zájem ani armáda, ani Muzeum-Porsche.
Není pravděpodobné ,že se některý z vyrobených kusů dochoval do současnosti.
12
2,KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
ŠKODA RSO
13
Charakteristika
těžký vojenský terénní tahač s pohonem všech kol 4 x 4
Konstrukci navrhl
Dr.-Ing. hc Ferdinand Porsche (1875-1951) KG, Stuttgart, Německo
Výrobce
Hermann-Göring-Werke Mladá Boleslav protektorát Čechy a Morava,( před okupací ASAP
Škoda,po válce AZNP Škoda Mladá Boleslav, Československo)
Vyráběn
1942 - 1945
Vyrobeno
206 ks - údaje se,ale různí, objevují se informace,že bylo objednáno okolo 200 kusů a později ,
že byla objednávka snížena na 100 kusů.
Délka
Šířka
Výška
Světlá výška
Rozvor
Rozchod kol vpředu
Rozchod kol vzadu
Hmotnost
Hmotnost na přední ose
Hmotnost na zadní ose
Nosnost
Hmotnost celková
Hmotnost přívěsu
6 220 mm
2 300 mm
3 065 mm
490 mm (pod středem náprav)
3 000 mm
1 820 mm
1 720 mm
7 000 kg
4 000 kg
3 000 kg
5 000 kg
12 000 kg
5 000 kg
16 km / hod
Rychlost povolená
15-20 km / hod
Rychlost teoretická
V běžném provozu nebylo možno tak rychle jezdit,
kvůli velkým vibracím a velkému hluku,
který by posádka nevydržela
250 litrů
Nádrž
benzin
Palivo
200 litrů / 100 km
Spotřeba
125 km (ne v terénu)
Dojezd po cestě
33 °
Maximální stoupavost
1 180 mm
Max. hloubka brodění
14 m
Poloměr zatáčení
14
3,ŠASÍ
ŠKODA RSO
Nejspíš firemní model , méně pravděpodobně nákres, první předvýrobní verze - celkově zmenšený,kratší
kabina i korba - asi nerealizovaný návrh, podvozková část vypadá,že se příliš neliší od vyráběném stroje
15
16
Podvozek
Konstrukce náprava přední
Konstrukce náprava zadní
Odpružení náprava přední
Odpružení náprava zadní
Brzda náprava přední
Brzda náprava zadní
Řízení
žebřinový rám
tuhá konstrukce
tuhá konstrukce
půl eliptická listová pera
půl eliptická listová pera
mechanická pásová
mechanická pásová
šnekové bez posilovače ,bylo zkoušeno i řízení zadní nápravy
Originální snímky detailů
konstrukce nejsou k dispozici
, proto je pro lepší představu
detailů, použito fotografií ze
stavby plastikového modelu
stroje ze stavebnice f.ADV,
Není ovšem zaručena úplná
správnost provedení detailů
modelu oproti originálu.
4,KAPOTA
ŠKODA RSO
17
18
Karoserie
kapota motoru z ocelového plechu
19
4,KABINA
ŠKODA RSO
20
Kabina
Sedadlo
21
smíšené konstrukce s dřevěnou
kostrou, obložená plechovými
panely
třímístná lavice pro řidiče
a dva muže posádky,
za sedadlem jedno lehátko
22
23
24
25
4,ZASKLENÍ KABINY
Čelní skla
ŠKODA RSO
čelní sklo před řidičem bylo otevíratelné a vyklápěcí směrem vzhůru a
vybaveno stěračem, před spolujezdci je čelní sklo pevné
26
Levé pevné boční okno a stahovací okno dveří
27
4,KORBA
Korba
ŠKODA RSO
krátká dřevěná korba ,krytá plachtou na třech ocelových obloucích, součástí výbavy bylo i
8 lůžek pro posádku ,která mohla přespat na korbě
28
29
30
31
5, OZNAČENÍ TOVÁRNÍM LOGEM
ŠKODA RSO
Značení na kapotě motoru vyráběných strojů
Tovární znak
Označení maximální
povolené rychlosti
na obou bocích
kabiny
ŠKODA
z těchto let
32
6,MOTOR
ŠKODA RSO
Hnací motor
ŠKODA – umístěný podélně nad přední nápravou.
Typ
Počet válců
Palivo
Cyklus práce
Rozvody
Objem
Výkon
Točivý moment
Kompresní poměr
Karburátor
Chlazení
Mazání
Uložení klik.hřídele
řadový
čtyři
benzínový (zážehový)
čtyřdobý
OHV
6 024 ccm (115 x 145 mm)
66,2 kW (88,8 k) při 2 100 ot/min
390 Nm / 1 100 ot
1:5,45
Solex 48FNVP
vzduchem ,nucené
tlakové, oběžné
5 ložisek
Objem jednoho válce 1 506 ccm !
Elektrická výbava
Napětí
Dynamo
Baterie
Bosch
12 V
Bosch REEK 75 /12Rlp
1 x 12V/105 Ah
Poznámka jsou uváděny informace,že podle továrních
záznamů bylo vyrobeno až 230 motorů a 230
pomocných motorů
33
Pomocný – startovací motor
Kvůli usnadnění startu a to především za nízkých teplot
předpokládaných v Rusku,byl startér udělán z běžného
čtyřválcového motoru z Volkswagenu (Kubelwagen ,
Shwimmwagen) zkrácením na dvouválec.
Volkswagen – namontovaný na čelní straně hnacího
motoru,možný i ruční start klikou, přes hřídel vyvedenou
na čele kapoty motoru
Typ
Počet válců
Palivo
Cyklus práce
Rozvody
Objem
Výkon
Točivý moment
Kompresní poměr
Karburátor
Chlazení
Mazání
34
řadový
dva
benzínový (zážehový)
čtyřdobý
OHV
565 ccm (75 x 64 mm)
8,95kW (12 k) při 3 500 ot/min
37 Nm / 2 000 ot
1:5,8
Solex
vzduchem ,nucené
tlakové, oběžné
Pohonná jednotka – startovací motor , hnací motor , spojka , převodovka
35
7,PŘEVODY
ŠKODA RSO
36
suchá, jednolamelová
manuální řazení, 5 rychlostí dopředu a 1 zpátečka
1.rychlostní stupeň
2,44 km/hod
2.rychlostní stupeň
3,62 km/hod
3.rychlostní stupeň
5,73 km/hod
4.rychlostní stupeň
9,16 km/hod
5.rychlostní stupeň
15,00 km/hod
zpátečka
2,92 km/hod
mezinápravové i nápravové rozvodovky v jednom bloku
Rozvodovka
vybaveny uzávěrkou diferenciálu
Diferenciály
čtyři výstupní spojovací hřídele
Výstup rozvodovky
Redukce přední náprava redukce se dvěma pastorky a dvěma věnci s kuželovým ozubením
s převodovým poměrem 4.00:1uzavřené v kloubech řízení
Redukce zadní náprava redukce se dvěma pastorky a dvěma věnci s vnitřním ozubením
s převodovým poměrem 4.00:1
Spojka
Převodovka
37
8, VÝFUK
ŠKODA RSO
Výfuk je vyveden v zadní levé části pod korbou.
38
Download

ŠKODA RSO - konstrukce Ferdinand Porsche