1
2
VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ S IDOLem
Integrovaný dopravní systém IDOL poskytuje mnoho výhod pro pravidelné i nepravidelné
cestující v Libereckém kraji. Nejvýznamnějšími z nich jsou:
• JEDNA CESTA = JEDNA ELEKTRONICKÁ JÍZDENKA s možností přestupu mezi spoji,
zapojenými v tarifu IDOL
• CENOVĚ VÝHODNÉ PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ KUPÓNY pro všechny kategorie cestujících
• ATRAKTIVNÍ TURISTICKÉ JÍZDENKY
TARIF IDOL PLATÍ NA ÚZEMÍ LIB. KRAJE
• V REGIONÁLNÍCH AUTOBUSOVÝCH SPOJÍCH ČSAD ČESKÁ LÍPA A.S., ČSAD
LIBEREC, A.S., BUSLINE A.S. A COMPAG CZ, S.R.O. s výjimkou některých spojů,
vedených za hranice Libereckého kraje a části sezónních turistických linek
• V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH MHD V ČESKÉ LÍPĚ, JABLONCI NAD NISOU, LIBERCI
A TURNOVĚ
•
a také
ve vybraných rychlících
• V OSOBNÍCH VLACÍCH GW TRAIN REGIO A.S. A VOGTLANDBAHN - GMBH (vlaky TRILEX)
• VE VYBRANÝCH SPOJÍCH, ZAJÍŽDĚJÍCÍCH DO ČESKÉ KAMENICE
AKTUALIZACE 2013
• VE VYBRANÝCH SPOJÍCH ZAJÍŽDĚJÍCÍCH DO MLADÉ BOLESLAVI (STŘEDOČESKÝ KRAJ
A VRCHLABÍ (KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ)
ÚPLNÝ SEZNAM LINEK, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF IDOL, NALEZNETE NA WWW.IIDOL.CZ
3 JAK CESTOVAT S IDOLem?
3. POŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ JÍZDENKY NEBO PŘEDPLATNÍHO ČASOVÉHO
KUPÓNU IDOL
2. POŘÍZENÍ OPUSCARD
• OSOBNÍ OPUSCARD – o kartu je třeba zažádat na kontaktním
1. VÝBĚR VHODNÉ VARIANTY OPUSCARD
• OSOBNÍ OPUSCARD
karty je možnost zakoupit si na ni všechny druhy jízdenek IDOL, včetně předplatních
časových kupónů. Osobní opuscard je tak vhodná zejména pro pravidelné cestující.
Platnost karty je 5 let.
průkazového formátu a mít u sebe občanský průkaz
nebo cestovní pas, či rodný list dítěte a občanský
průkaz jeho zákonného zástupce.
Po vyplnění žádosti a zaplacení 140 Kč je karta vyrobena
nejpozději ve lhůtě 21 dnů.
Na počkání lze opuscard vyrobit pouze v Klientském
centru opuscard ve Frýdlatnské ulici v Liberci za expresní
příplatek.
• PŘENOSNÁ OPUSCARD –
pořídit jednu do rodiny. Na anonymní opuscard je možné nahrát pouze
přenosné předplatní časové kupóny. Těch je minimum a jsou dražší. Slouží tedy zejména
jako elektronická peněženka pro nákup elektronické jízdenky IDOL. Platnost karty je 5 let.
POZOR: NA JEDNU OPUSCARD LZE ZAKOUPIT POUZE JEDNU INTEGROVANOU
ELEKTRONICKOU JÍZDENKU PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU. PRO DALŠÍ CESTUJÍCÍ
JE MOŽNÉ ZAKOUPIT POUZE NEINTEGROVANOU PAPÍROVOU JÍZDENKU
PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU.
• v osobních a spěšných vlacích ČD, ve vybraných rychlících ČD je možné zakoupit
téměř celý sortiment integrovaných jízdenek IDOL, včetně předplatních časových
kupónů IDOL (vyjma předplatních časových kupónů platných samostatně jen pro
zónu s MHD a relačních 90 denních kupónů)
• v osobních vlacích TRILEX (dopravce Vogtlandbahn-GmbH) je možné zakoupit
elektronickou jízdenku IDOL přímo u průvodčího, na pokladně ČD v Liberci
a v zákaznickém centru TRILEX v Hrádku nad Nisou
• ve vlacích dopravce GW Train Regio a.s. je možné zakoupit neintegrované papírové
jízdenky IDOL.
• peníze na elektronickou peněženku lze vložit na všech předprodejních místech
autobusových dopravců, dopravců MHD a v pokladnách ČD, označených
logem IDOL, také přímo v příměstských autobusech, nebo také u pověřené osoby
(průvodčího) ve vlacích TRILEX, mincemi v automatech ve vlacích JHŽ
(vlaky na tratích 034, 036, 037, 038, 039)
• relační předplatní časové kupóny je možné zakoupit v předprodejních kancelářích
autobusových dopravců, na osobních pokladnách ČD, ale také přímo
v příměstských autobusech a u pověřené osoby (průvodčího) ve vlacích ČD a TRILEX,
případně v prodejním automatu ve vlaku ČD
• jednozónové předplatní časové kupóny pro zónu s MHD (Liberec, Jablonec nad Nisou,
Česká Lípa a Turnov) je možné zakoupit pouze v předprodejních kancelářích MHD
• PŘENOSNÁ OPUSCARD – kartu lze zakoupit na každém
kontaktním místě za cenu 95 Kč. Karta je ihned k dispozici
pro použití (stačí nabít elektronickou peněženku).
• ve spojích příměstské autobusové dopravy je možné zakoupit téměř celý sortiment
integrovaných jízdenek IDOL, včetně předplatních časových kupónů IDOL (vyjma
předplatních časových kupónů platných samostatně jen pro zónu s MHD)
• ve spojích MHD je možné zakoupit integrované jízdenky pro jednotlivou jízdu, platné
pro zónu s MHD – před nákupem je nutné mít nahranou hotovost v elektronické
peněžence
5. VYUŽITÍ MHD
4. ODBAVENÍ S PLATNOU ELEKTRONICKOU JÍZDENKOU
• ve spojích příměstské autobusové dopravy je třeba, společně s informací o nahrané
platné jízdence na kartě, sdělit řidiči zastávku nebo zónu požadovaného výstupu
z tohoto autobusu, po výzvě řidiče je třeba přiložit kartu k odbavovacímu zařízení
• ve spojích MHD je třeba přiložit kartu s platnou jízdenkou k odbavovacímu zařízení při
každém nástupu (neplatí pro držitele jednozónových kupónů pro zónu 0001 Liberec)
• v osobních a spěšných vlacích a ve vybraných rychlících ČD a GW Train Regio a.s. je
třeba předložit opuscard při kontrole průvodčímu
• ve vlacích ČD vybavených validátorem (oranžová krabička poblíž dveří), je třeba při
nástupu označit platnou jízdenku u tohoto validátoru přiložením opuscard
• pro cestu s jízdním dokladem IDOL (elektronickou jízdenkou nebo časovým
kupónem), platným pro zónu s MHD, lze využít také dopravní prostředky MHD
• cena elektronické jízdenky pro jednotlivou jízdu, platné pro zónu s MHD, je při dalším
přestupu odečtena z ceny návazné elektronické jízdenky IDOL. Nákup návazné
jízdenky IDOL musí být realizován v rámci časové platnosti jízdenky MHD pro
jednotlivou jízdu
• druh návazné elektronické jízdenky IDOL musí být totožný s druhem jízdenky platným
pro MHD. Dítě-dítě, dospělý-dospělý (nelze kombinovat dítě - žák a dospělý - student).
• v osobních vlacích TRILEX (dopravce Vogtlandbahn-GmbH) je třeba přiložit opuscard
k odbavovacímu zařízení, umístěnému u vstupních dveří (tzv. validátoru), případně
u průvodčího ve vlaku.
4
KONTAKTNÍ MÍSTA OPUSCARD
kontakní místa opuscard fungují také jako předprodejní a informační kanceláře dopravců
• ČESKÁ LÍPA
5
TURISTICKÉ JÍZDENKY
2. TURISTICKÉ JÍZDENKY PLATNÉ V CELÉM EUROREGIONU NISA
1. TURISTICKÉ JÍZDENKY PLATNÉ V LIBERECKÉM KRAJI
– autobusové nádraží (tel.: 487 823 215)
–
– městské centrum opuscard
(tel.: 481 131 557)
• IDOL+ – elektronická jízdenka v ceně pouze 120 Kč, s platností 24 hodin od
okamžiku nákupu, umožňuje cestovat jednomu cestujícímu bez ohledu na věk
po celém Libereckém kraji - ve spojích, kde platí IDOL
• FRÝDLANT - autobusové nádraží ( tel.: 739 605 036)
• HRÁDEK NAD NISOU - informační centrum (tel.: 482 319 719)
• JABLONEC NAD NISOU – autobusové nádraží (tel.: 481 368 701)
• IDOL5+ – elektronická jízdenka v ceně pouze 250 Kč, s platností 24 hodin od
okamžiku nákupu, umožňuje cestovat až pěti cestujícím bez ohledu na věk po celém
Libereckém kraji – ve spojích, kde platí IDOL
• JILEMNICE – autobusové nádraží (tel.: 481 368 641)
• LIBEREC
– Klientské centrum opuscard (Frýdlantská 193, tel.: 485 243 050)
• JÍZDENKA PRO KOLO - variantně kolo/spoj v ceně 25,- Kč a kolo/den v ceně 50,- Kč,
která platí ve všech spojích zapojených do IDOL (včetně osobních a spěšných vlaků)
a ve vybraných cykobusech
komplexní služby týkající se opuscard, včetně výroby karty na počkání
– předprodej jízdenek – terminál MHD Fügnerova (tel.: 485 344 180)
– autobusové nádraží (tel.: 482 312 421)
• LIBNET+ – papírová jízdenka v ceně pouze 160 Kč umožňuje cestování veřejnou
dopravu jednomu cestujícímu bez ohledu na věk na území celého Libereckého kraje,
na území německého dopravního svazu ZVON a na vybraných linkách na přilehlém
území Dolnoslezského vojvodství v Polsku v den nákupu
• LIBNET 5+ – papírová jízdenka v ceně pouze 320 Kč umožňuje cestování veřejnou
dopravou až pěti cestujícím bez ohledu na věk na území celého Libereckého kraje,
na území německého dopravního svazu ZVON a na vybraných linkách na přilehlém
území Dolnoslezského vojvodství v Polsku v den nákupu
• LIBNET KOLO – papírová jízdenka v ceně pouze 90 Kč, určená pro přepravu jízdního
kola, je doplňkem jízdenek LIBNET+ a LIBNET 5+
• NOVÝ BOR – turistické informační centrum (tel.: 487 726 815)
• ROKYTNICE NAD JIZEROU – informační středisko (tel.: 481 368 631)
• SEMILY – informační centrum BusLine - Na Rovinkách 211, (tel.: 481 368 611)
• TURNOV – autobusové nádraží (tel.: 481 368 621)
6
VÝBĚR Z CENÍKŮ ZÓN S MHD
ZÓNA 1001 JABLONEC NAD NISOU A CELÉ DSOJ
ZÓNA 0001 LIBEREC
Jízdenky pro jednotlivou jízdu nahrané na opuscard
ZÓNA 2001 ČESKÁ LÍPA
Doba platnosti
Jízdenky pro jednotlivou jízdu nahrané na opuscard
Doba platnosti
Základní jízdné
Zlevněné jízdné
45 minut
10 Kč
5 Kč
Základní jízdné
40 minut
(o víkendu a svátcích 60 min.)
18 Kč
Zlevněné jízdné
9 Kč
Jízdenky pro jednotlivou jízdu nahrané na opuscard
Doba platnosti
Základní jízdné
30 minut
16 Kč
8 Kč
60 minut
22 Kč
11 Kč
Předplatní časové kupóny
Předplatní časové kupóny
Zlevněné jízdné
Předplatní časové kupóny
Doba platnosti
Základní jízdné
Zlevněné jízdné
Doba platnosti
Základní jízdné
Zlevněné jízdné
Doba platnosti
Základní jízdné
Zlevněné jízdné
denní
30 Kč
15 Kč
denní
80 Kč
40 Kč
denní
40 Kč
20 Kč
sedmindenní
80 Kč
45 Kč
sedmidenní
175 Kč
85 Kč
sedmidenní
150 Kč
75 Kč
třicetidenní
300 Kč
150 Kč
třicetidenní
580 Kč
290 Kč
třicetidenní
470 Kč
235 Kč
devadesátidenní
1520 Kč
760 Kč
devadesátidenní
1 250 Kč
–
roční
5520 Kč
–
roční
4 660 Kč
2 115 Kč
kompletní ceník na www.busline.cz
kompletní ceník na www.dpmlj.cz
ZÓNA 3001 TURNOV
Jízdenky pro jednotlivou jízdu nahrané na opuscard
Doba platnosti
Základní jízdné
Zlevněné jízdné
45 minut
8 Kč
4 Kč
Předplatní časové kupóny
Doba platnosti
Základní jízdné
sedmidenní
64 Kč
Zlevněné jízdné
36 Kč
třicetidenní
240 Kč
120 Kč
kompletní ceník na www.busline.cz
8 NEFORMÁLNÍ SLOVNÍČEK POJMŮ
ZÓNA – skupina zastávek. Zpravidla platí, že jedna zóna = jedna obec. např. zóna
Frýdlant atd.
RELACE – cesta mezi dvěma zónami, většinou mezi dvěma obcemi (relační jízdenka
– např. mezi Libercem a Frýdlantem)
TARIFNÍ JEDNICE – fiktivní číslo nahrazující kilometrickou vzdálenost.Počet tarifních
jednic určuje cenu jízdného mezi dvěma zónami
INTEGROVANÝ JÍZDNÍ DOKLAD – elektronická jízdenka nahraná na opuscard, která je
v rámci své platnosti přestupní (na spojích zapojených do IDOL)
NEINTEGROVANÝ JÍZDNÍ DOKLAD – papírová jízdenka, která není přestupní (kromě
MHD a vlaků ČD)
JEDNOZÓNOVÝ PŘEDPLATNÍ ČASOVÝ KUPÓN– předplatní jízdné nahrané
na opuscard, které je platné jen pro jednu zónu, např. sedmidenní kupon pro Liberec,
třicetidenní kupon pro Jablonec nad Nisou atd.
RELAČNÍ PŘEDPLATNÍ ČASOVÝ KUPÓN–předplatní jízdné nahrané na opuscard,
které umožňuje cestování mezi zónami. Příklad: sedmidenní kupon pro relaci Frýdlant
– Liberec platí jak pro cestování mezi Libercem a Frýdlantem ( vlakem i autobusem),
tak i v zónách Frýdlant a Liberec včetně MHD
DSOJ - Dopravní sdružení obcí Jablonecka.
7
kompletní ceník na www.dpmlj.cz
CENÍK JÍZDNÉHO IDOL
jednotlivé jízdné Opuscard (Kč) / papírová jízdenka (Kč)
čas. platnost
(min.)
dítě
ZTP, ZTP/P
žák-15
student 15-26
základní 15+
6
/
7
3
/
3
2
/
2
4
/
5
0-2
9 / 10
45
8/9
4/4
2/3
5/6
3-4
11 / 12
10 / 12
5/6
3/4
7/8
5-6
14 / 16
12 / 13
6/6
4/4
8/9
7-8
16 / 18
60
13 / 15
6/7
4/5
9 / 10
9-10
18 / 20
7/8
5/ 5
10 / 11
11-12
20 / 22
15 / 16
16 / 18
8/9
5/6
11 / 12
13-14
22 / 24
90
17 / 19
8/9
5/6
11 / 13
15-16
23 / 26
18 / 21
9 / 10
6/7
12 / 14
17-18
25 / 28
20 / 22
10 / 11
6/7
13 / 15
19-20
27 / 30
21 / 24
10 / 12
7/8
14 / 16
21-22
29 / 32
23 / 25
11 / 12
7/8
15 / 17
23-25
31 / 34
120
24 / 27
12 / 13
8/9
16 / 18
26-27
33 / 36
26 / 28
13 / 14
8/9
17 / 19
28-30
35 / 38
27 / 31
13 / 15
9 / 10
18 / 21
31-32
37 / 42
29 / 33
14 / 16
9 / 11
19 / 22
33-35
39 / 44
30 / 34
15 / 17
10 / 11
20 / 23
36-37
41 / 46
32 / 36
16 / 18
10 / 12
21 / 24
38-40
43 / 48
180
33 / 37
16 / 18
11 / 12
22 / 25
41-42
45 / 50
35 / 39
17 / 19
11 / 13
23 / 26
43-45
47 / 52
36 / 40
18 / 20
12 / 13
24 / 27
46-47
49 / 54
38 / 42
19 / 21
12 / 14
25 / 28
48-50
51 / 56
42 / 46
21 / 23
14 / 15
28 / 31
51-55
56 / 62
45 / 51
22 / 25
15/ 17
30 / 34
56-60
61 / 68
49 / 55
24 / 27
16 / 18
33 / 37
61-65
66 / 74
53 / 58
26 / 29
17 / 19
35 / 39
66-70
71 / 78
57 / 63
28 / 31
19 / 21
38 / 42
71-75
76 / 84
240
60 / 67
30 / 33
20 / 22
40 / 45
76-80
81 / 90
68 / 76
34 / 38
22 / 25
45 / 51
81-90
91 / 102
75 / 84
37 / 42
25 / 28
50 / 56
91-100
101 / 112
76 / 84
38 / 42
25 / 28
51 / 56
101 a více 102 / 113
60
18 / 19
9/9
6/6
12 / 13
24 / 26
LBC↔ JBC
tarifní
jednice
sedmidenní / třicetidenní / devadesátitidenní jízdné (Kč)
základní 15+
žák-15
student 15-26
osoba 65+
59 / 224 /605
59 / 224 /605
72 / 270 /729
29 / 110 /298
88 / 330 /891
36 / 135 /365
73 / 273 /739
73 / 273 /739
45 / 172 /464
92 / 348 /941
92 / 348 /941
112 / 420 /1 134
52/ 196 /531
106/ 398 /1 075
106/ 398 /1 075
128 / 480 /1 296
59 / 221 /597
119 / 448 /1 210
119 / 448 /1 210
144 / 540 /1 458
65 / 246 /664
132 / 498 /1 344
132 / 498 /1 344
160 / 600 /1 620
72 / 270 /730
146 / 547 /1 479
146 / 547 /1 479
176 / 660 /1 782
75 / 282 /763
152 / 572 /1 546
152 / 572 /1 546
184 / 690 /1 863
200 / 750 /2 025
82 / 307 /830
166 / 622 /1 680
166 / 622 /1 680
88 / 332 /896
179 / 672 /1 815
179 / 672 /1 815
216 / 810 /2 187
95 / 356 /963
192 / 722 /1 949
192 / 722 /1 949
232 / 870 /2 349
248 / 930 /2 511
101 / 381 /1 029
205 / 771 /2 084
205 / 771 /2 084
108 / 405 /1 095
219 / 821/2 218
219 / 821/2 218
264 / 990 /2 673
280 / 1 050 /2 835
114 / 430 /1 162
232 / 871 /2 353
232 / 871 /2 353
121 / 455 /1 228
245 / 921 /2 487
245 / 921 /2 487
296 / 1 110 /2 997
127 / 479 /1 295
258 / 971 /2 621
258 / 971 /2 621
312 / 1 170 /3 159
134 / 504 /1 361
272 / 1 020 /2 756 272 / 1 020 /2 756
328 / 1 230 /3 321
344 / 1 290 /3 483
141 / 528 /1 428
285 / 1 070 /2 890 285 / 1 070 /2 890
360 / 1 350 /3 645
147 / 553 /1 494
298 /1 120 /3 025 298 /1 120 /3 025
376 / 1 410 /3 807
154 / 578 /1 560
312 / 1 170 /3 159 312 / 1 170 /3 159
160 / 602 /1 627
325 /1 220 /3 294 325 /1 220 /3 294
392 / 1470 /3 969
408 / 1 530 /4 131
167 / 627 /1 693
338 / 1 269 /3 428 338 / 1 269 /3 428
183 / 688 /1 859
371 / 1 394 /3 764 371 / 1 394 /3 764
448 / 1 680/4 536
200 / 750 /2 025
405 / 1 518 /4 101 405 / 1 518 /4 101
488 / 1 830 /4 941
216 / 811 /2 191
438 / 1 643 /4 437 438 / 1 643 /4 437
528 / 1 980 /5 346
568 / 2 130 /5 751
232 / 873 /2 357
471 / 1 767 /4 773 471 / 1 767 /4 773
608 / 2 280 /6 156
249 / 934 /2 523
504 / 1 892 /5 109 504 / 1 892 /5 109
648 / 2 430 /6 561
265 / 996 /2 690
537 / 2 016 /5 445 537 / 2 016 /5 445
604 / 2 265 /6 117 604 / 2 265 /6 117
728 / 2 730 /7 371 298 / 1 119 /3 022
331 / 1 242 /3 354
670 / 2 514 /6 790 670 / 2 514 /6 790
808 / 3 030/8 181
677/ 2 539 /6 857 677/ 2 539 /6 857
816 / 3 060 /8 262 334 / 1 254 /3 387
192 / 720 /1 944
96 / 360 /115/ 430 /1 160
115/ 430 /1 160
Zgorzelec
4
11
2
Černousy
4
4
Višňová 5
3
Višňová Minkovice
4
Porajów 2
Bogatynia
Sieniawka
Hrádek n.N.
Krompach
Prysk
4
6
Nový Oldřichov
Skalice u
České Lípy
Žandov 6
Heřmanice
4
6
3
3
Blíževedly
3
Čechách
5
7
5
Blíževedly
- Litice
Holany
Jestřebí
2
Jestřebí
- Podolec 4
4
6
Holan y
- Loubí 3
5
Dubá 5
6
5
Dubá Zakšín
4
Dubá Nedamov
4
Ždírec
Blatce 3
3
Hamr na
Jezeře
Mimoň
Pertoltice
p. R.
5
6
Doksy Břehyně
Stráž p.
R. - VP7
Ralsko Ploužnice
6
Ralsko Kuřivody
Doksy
Tachov
5
5
Stráž p. R.
2 Noviny p. R. 4
3
Okna
4
5
5
2
Bezděz
Luka
4
17
Blatce
- Tubož
UPOZORNĚNÍ
Do zón mimo Liberecký kraj
lze cestovat pouze ve vybraných
spojích IDOL.
Bližší informace na www.iidol.cz
5
4
6
4
Vrchovany
4
2
Ralsko Hradčany
Doksy Staré Splavy
2
4
3
4
Provodín
Skalka
u Doks
5
Zákupy Kamenice
4
Dubnice
Brniště
- Luhov
4
6
3 Chlum
Dubá Dřevčice
Tuhaň
3
3
4
2
Bohatice
Provodín
- Srní
2
4
4
Zákupy
9
Zahrádky
5
6
6
3
3
5
Nová
Ves
5
4
Světlá
p. J.
16
Habartice
2
5
3
4 Krásný Les
Oldřichov
v Hájích
3
3
4
13
Nové Město
p. S.
Bílý Potok
p. S.
8
Smědava
Mníšek
13
Bedřichov
14
Liberec
13
14
3
Janov
n. N.
4
Janov n. N.
- Hrabětice
5 Lučany n. N.
Kořenov Jizerka
Josefův Důl
Desná
- Souš
14
- Horní Maxov 4
Albrechtice
Harrachov
6
Jiřetín v J. h.
- Na Mýtě
Desná
4 pod Bukovou 2
6
4
Kořenov
4
Lučany
3
6
4
Smržovka
n. N.
Tanvald 3 Tanvald
7
2
Harrachov
Vítkovice 4
Zlaté návrší
Český
Šumburk
3
5
Smržovka 3
Rokytnice
3
Janův Důl
Kořenov
Rejdice
Jeřmanice
Nová Ves Dolní Smržovka 4 Velké Hamry
8
21
Rádlo 7
Bílá 3 Paseky n. J.
7
6
n. J.
Osečná
6
n. N.
2
Velké Hamry II
3
VítkoviceVlčetín
Zlatá
4
1
Maršovice
Český Dub
Vys.n.J.
4
Dolní Rokytnice
Hor. Mísečky
Olešnice
Zásada 5 Plavy
4
6
6
- Starý Dub 2
- Sklenařice 2
9
5
6
Dalešice
4
3
4
Rokytnice n.
Pěnčín 2
Hodkovice
n.
M.
Bílá
2
4
Jablonec n.J.
Český Dub
2
Rychnov
Držkov 7 Zl. Oleš. 4
3
J. - Rezek
3
6
Cetenov
4
5
3 4
3
Skuhrov Loužnic e 2 2
- Stanový
u Jablonce n. N.
Všelibice
5
1
3
Jabl. n.J.
4
6
2
2
4
3
3
6
Vysoké
n.
J.
5
5 8
Jílové
u
Drž.
6 4
Vys.n.J. - Hradsko Jestřabí
Frýdštejn Malá Sk. ŽB- severRadčice 2 2
2
2
Bílá - jih
v
K.
Vítkovice
Hlavice
Jesenný
Tříč
5
6
- Mukařov Líšný
Žďárek
Vlastiboř
3 Český Dub 4
6
5
4
4 6
3
4
5 ŽB - Jirkov
5 2
4
4
Jestřabí
Poniklá
Benecko
4
- Libíč
Sychrov 2
6 Vlastibořice
Jenišovice Malá
Železný Brod 5
- Křížlice
4
Jesenný žst. Roztoky
4
4
Všelibice
Paceřice
Skála
u
Semil
5
Roprachtice
4
2
5
4 Koberovy
10
Víchovská
4
Bozkov
Kobyly
11
- Vrtky
Rakousy
6
4
3
6
Lhota 5
Příkrý
Semily 4
4
Pěnčín u
7
Loučky 3
Benecko - Dolní
Horní Sytová
Soběslavice
3
7
Záhoří
4
Mír.
p.
K.
Lažany
2
Turnova
Dolánky
- sever
4
2
Štěpanice
5 4
3 2
- Vesec
4
2
5
3
4
3 Chuchelna 5
4
Klokočí
5
Vrchlabí
Bystrá n. J.
Víchová n. J. Horní
Svijanský Újezd
3
Přepeře
11
Peřimov
4
Ch.Kozákov
4
Turnov
Příšovice
1
5
Branná
3 4
1
2
3 4
Háje n. J. 3
4
2
6
3
5
2
4 Turnov
Semily Benešov
5
6
Svijany
6
4
Modřišice
5
2
Ch.- Komárov 4
- prům. zóna Mírová p. K. 3
4
6
u Semil
Mříčná Jilemnice 8
2
2
Radostná p. K.
6
7
Březina 2 Loukov Všeň
Košťálov Slaná
Košťálov
Tatobity
5
4
4 Martinice v K.
2 Kacanovy
Kundratice
4
Karlovice - 3
4
3
Mnichovo
Žernov
Olešnice
4
Dolní Branná
5
2 Libštát
Kruh
Sedmihorky
4
4
Hradiště 2
Veselá Stružinec Lomn.n.P.
3
4
4
6
2
5
Hoškovice
Svojek
Hrubá Rovensko
2
- Želechy 4
4
5
7 Skála
Roztoky u Studenec
10
Vyskeř
p.T.
8
3
3
3
Bukovina
5
Jilemnice
3
3
2
2
6
3
Lomnice
n.
P.
2
Dolní
u Čisté
Kosmonosy
Lomnice n.
Levínská
Bělá
4
Holenice
Kalná
4
P. - Rváčov 3
3
Troskovice
Olešnice
Ktová - Jivany
3
Mladá
Nová Ves n. P.
2
5
3
2
5
Boleslav
Lomnice n. P. - Ploužnice 4
Horka u S. P. Čistá u
4 Stará Paka
5
4
Horek
Bradlecká
Syřenov
Lhota
4
3
3
DSOJ
Dopravní sdružení obcí Jablonecka,
které je tvořeno zónami: Bedřichov,
Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou,
Janov nad Hrabatice, Lučany nad Nisou,
Lučany nad Nisou Horní Maxov,
Nová Ves, Rychnov u Jablonce nad Nisou
9
2
Název zóny IDOL
Počet tarifních jednic
pro danou relaci
Barevnými odstíny je vyjádřena
spádovost území k jednotlivým zónám.
Jindřichovice
p. S.
Lázně 4
Libverda
4
Hejnice
13
2
1
4
5
Nové Město p. S.
- Hajniště
Raspenava
4
Horní
Řasnice
Zóna s kontaktním místem
pro vydání Opuscard
Hranice DSOJ
Horní Řasnice
- Srbská
Bulovka - Dolní
Arnoltic e Řasnice 4
Dětřichov
Frýdlant Albrechtice
4
Bulovka Dolní Oldříš
Pertoltice
u Frýdlantu 5
Bulovka
3
6
14
6
Křižany
Křižany 6
Žibřidice
Hamr na Jezeře
- Břevniště
4
13
6
5
6
3
Zdislava
4
Bedřichov
Zawidów
Frýdlant
5
6
Kryštofovo
Údolí
5
5
7
Chrastava
- Vítkov
Chrastava
Rynoltice
- Jitrava
3
6
Brniště
5
3
Janovice v P.
5
Velký
Valtinov
6
4
6
5 Rynoltice
Jablonné v P. 6
7
4
6
4
10
7
Kvítkov
5
Česká Lípa
3
Cvikov Lindava
6
4
Kunratice
u Cvikova
4
8
8
9
Stvolínky
- Taneček
Kozly
3
Stvolínky
3
4 Sloup v
6
Cvikov
4
4
Hrádek n. 4 Chotyně
N. - Sedlo
Bílý Kostel
Jablonné v P.
3
n. N. 4
2
Jablonné v P. - Petrovice
Hrádek n. N.
- Heřmanice
2
- Dolní Suchá
Zákupy 3
Horní Libchava Nový Bor
Starý
Velenice
- jih
Stružnice
Svojkov 3 Šidlov
2
Kravaře
Nový Bor
5
Volfartice 4 Slunečná 5
2
Horní
Police
6
3
2
4
Žandov
Svor
Kamenický
3
Šenov
Okrouhlá
4
4
3
Polevsko
Hrádek n. N.
- Václavice
4
Mařenice
5
Heřmanice u
Frýdlantu
6
Česká
Kamenice
Kunratice
Liberec
Sulików
Jablonec n. N.
6
3
4
2
6
9
Download

1 VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ S IDOLem 2 TARIF IDOL PLATÍ NA