“ CV Hazırlama İş Arama Becerileri Eğitimi”
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu öğrencilerini iş hayatı hakkında bilgilendirmeye devam
ediyor. Yüksekokulumuzun konferans salonunda 29.04.2014 tarihinde düzenlenen “İş arama
becerileri ve CV hazırlama teknikleri” adlı panele iş ve meslek danışmanları Ümit PINAR ve Tülin
YAVUZ konuşmacı olarak katıldılar.
Konuşmacılar, öğrencilerimizi üniversite eğitimi sonrasında karşı karşıya gelecekleri iş hayatı hakkında
bilgilendirdiler.
Panelde işe girme kabiliyetlerini artırma ve nitelikli bir CV hazırlamak için gerekli bilgiler verildi.
Panelimizin sonunda Yüksekokul öğrencilerimiz konuşmacılara sorularını yönelttiler.
Panelin sonunda okul müdürümüz Doç. Dr. İlhan ASİLTÜRK tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi
takdim edildi.
Download

“ CV Hazırlama İş Arama Becerileri Eğitimi”