l4l01.l2016
çuKuRova üNivnnsirrsi
saĞr,rx rrizvrnrı,nni ıvrn sr,nx vürsEKoKULu
ciniş sINAvI vn nrcĞnnrnN»invrr ruraNı.Ğr
Yüksekokulumuzun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı için ilan edilen ( 1 ) adet 1. derece Öğretim Görevlisi kadrosuna
başvuranadayların,3l Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroların, Nu1.1.r, veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarrna İllşl<ln Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" ile bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19 Eylül 2009 tarih ve
27354 Sayılı yönetmeliğin 11 . maddesine göre giriş sınavlarr , l2.maddesine göre
değerlendirmeleri yapılarak sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
N
Adı
Soyadı
Puanı
oh 35
o
1
ALES
Gülçin DAĞLIOĞLU
Prof.Dü
24,50
Dr.Şule S.
(100 üzerinden)
Giriş
Lisans
Mezuniyet
Puanr
oA30
Srnav
22.536
33.25
Notu
Değerlendirme
Puanı
"^35
80.286
İ.Tamer C.İNAL
Jüri Üyesi
Download

çuKuRova üNivnnsirrsi