POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE
SADA PŘÍKLADŮ
1. Jakou měla sekera přibližně pohybovou energii těsně před dopadem, když na špalek
působila silou asi
a zarazila se do hloubky
?
2. Gepard je schopen vyvinout rychlost až
energii, pokud jeho hmotnost je
?
3. Jakou pohybovou energii má automobil o hmotnosti
. Jakou má v tuto chvíli pohybovou
při rychlosti
?
4. Dominik vyjel výtahem z prvního do druhého poschodí. Vzdálenost mezi poschodími je
a Dominik má hmotnost
. Jakou má Dominik polohovou energii?
5. Vysokozdvižný vozík zdvihl paletu se zbožím o hmotnosti
vzhůru do výšky
.
Jakou práci vykonal při tom motor vozíku? Jak se zvětšila polohová energie palety se
zbožím v gravitačním poli Země?
6. Jak se změní polohová energie kladiva o hmotnosti
.
, jestliže ho zvedneme do výšky
7. Raketa bez pohonné směsi má hmotnost
. Může vystoupat nejvýš
nad
povrchem Země. Jakou největší polohovou energii vzhledem k Zemi může raketa mít?
8. Rozdíl nadmořských výšek hladiny přehradního jezera na Slapech a hladiny vody v řece
pod přehradou je
. Jakou polohovou energii má voda o objemu
při hladině
vody v jezeře vzhledem k hladině vody v řece pod přehradou?
9. Jeřáb zvedl panel o hmotnosti
svisle vzhůru po dráze
. Jakou práci jeřáb
vykonal? Jak se při tom změnila polohová energie panelu? Změnila se jeho pohybová
energie vzhledem k povrchu Země? Odpovědi zdůvodni.
10. Závaží o hmotnosti
je zavěšeno v klidu ve výšce
nad vodorovnou deskou
stolu. Deska je ve výšce
nad vodorovnou podlahou. Pavel tvrdí, že polohová
energie závaží je , podle Petra je to
. Kdo z nich má pravdu? Objasni.
11. Střela o hmotnosti
je vystřelena kolmo vzhůru do výšky
energie v nejvyšším bodě dráhy vzhledem k Zemi?
12. Jakou polohovou energii má beranidlo o hmotnosti
kulatinou?
13. Beran parního bucharu dopadá z výšky
polohovou energie v nejvyšším bodě dráhy.
. Jaká je její polohová
ve výši
nad zaráženou
. Urči
. Hmotnost beranu je
14. Jak velkou polohovou energii má hodinové závaží o hmotnosti
?
15. Jaká práce se vykoná zvednutím kladiva o hmotnosti
polohovou energii má kladivo?
do výšky
vytažené do výšky
? Jak velkou
16. Klec těžního stroje o hmotnosti
vyjíždí rovnoměrným pohybem z těžní jámy
hluboké
na povrch. Jakou práci vykoná těžní stroj při vytažení klece? Jak velkou
polohovou energii vzhledem ke dnu těžní jámy získá klec? Tření zanedbáme.
17. Těleso bylo zvedáno jeřábem ve svislém směru rovnoměrným pohybem do výše
dobu
. Přitom stroj vykonal mechanickou práci
.
a) Jakou stálou silou působil motor jeřábu na těleso?
b) Urči výkon motoru jeřábu.
c) Změnila se polohová energie tělesa v gravitačním poli Země? Zdůvodni.
po
18. Kosmickou stanici s hmotností
je potřeba dostat do výšky
a současně jí
udělit rychlost
. Jak velkou energii musí raketa dodat kosmické stanici?
Download

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE SADA PŘÍKLADŮ