Suzuki Swift a Geo Metro: DIAGNOSTICKÉ CHYBOVÉ KÓDY
86–95 Suzuki Swift a Geo Metro
POZNÁMKA: tuto informaci nelze
použít pro modely s karburátorem,
protože nemají kontrolku CHECK
ENGINE!
Diagnostické kódy lze vyvolat zasunutím
libovolné pojistky do prázdné pozice v
pojistkové skříňce umístěné vlevo pod
palubní deskou, a zapnutím klíčku.
Ve vozech, které tuto volnou pozici pro
pojistku nemají, se k tomu použije
diagnostický
konektor
zavěšený
v
motorovém prostoru poblíž jednotky
přerušovače zapalování (nad levým
podběhem), a to spojením diagnostického
vstupu (fialový drát se žlutým proužkem) s
kostrou (černý drát).
Část produkce měla také pod krytem
sloupku volantu zespodu kolébkový spínač, který stačí přepnout – fialový drát se žlutým proužkem a černý drát v tom
případě vedou jak ke konektoru diagnostiky, tak k tomuto spínači.
Je samozřejmé, že po vyčtení paměti, pro normální provoz, je třeba spojení uvedených dvou vodičů opět odstranit.
Vyčtení kódu závady
Kontrolka CHECK ENGINE v přístrojovém panelu zobrazuje kódy poruchy. Za normálního stavu se kontrolka
rozsvítí po otočení klíčku v zapalování do polohy ON. Při startu motoru mohou samozřejmě nastat dva stavy. Kontrolka
zhasne hned po nastartování, což znamená, že není zjištěná žádná závada, nebo zůstane svítit, čímž oznamuje, že
systém má nějakou poruchu. Jestliže tedy kontrolka zůstala rozsvícená, nebo se rozsvítila během jízdy, uložil se do
paměti řídicí jednotky kód zjištěné chyby.
Při vyvolání indikace závady začne kontrolka blikat a počet bliknutí v každé sérii znamená číslici v diagnostickém
kódu. Tyto kódy jsou vždy dvoumístné. Pokud je v paměti uloženo více závad, oznamuje je kontrolka postupně a
hlášení se opakuje stále dokola, dokud je zapalování zapnuté a diagnostický vstup spojený s kostrou.
Vymazání paměti závad
Chybové kódy lze vymazat odpojením záporného pólu baterie na dobu aspoň 60 s nebo, pokud se kódy ani tak
nevymažou, 50x zapnutím a vypnutím zapalování.
V modelech s rozhraním OBD II se uložené kódy závad vymažou pomocí připojené diagnostické jednotky – v tom
případě se řiďte návodem k příslušné čtecí jednotce.
86–96 jednobodové vstřikování (3-4 válce)
86–95 vícebodové vstřikování (4 válce)
13
obvod lambdasondy O2S
13
obvod lambdasondy O2S
14
Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT
14
Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT
15
Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT
15
Čidlo teploty chladicí kapaliny ECT
21
Potenciometr škrticí klapky TP (velké napětí) 21
Potenciometr škrticí klapky TP (velké napětí)
22
Potenciometr škrticí klapky TP (malé nebo
žádné napětí)
22
Potenciometr škrticí klapky TP (malé nebo
žádné napětí)
23
Čidlo teploty nasávaného vzduchu IAT
24
Snímač rychlosti vozidla
24
Snímač rychlosti vozidla VSS
33
Váha vzduchu MAF
25
Čidlo teploty nasávaného vzduchu IAT
34
Váha vzduchu MAF
31
Čidlo podtlaku v sání MAP (vysoký)
41
Chybí signál zapalování
32
Čidlo podtlaku v sání (nízký nebo žádný)
42
Snímač polohy klikové hřídele
41
Chybí signál zapalování, nouzový režim
51
Čidlo teploty výfukových plynů EGR
42
Snímač polohy klikové hřídele
52
Vstřikovací ventil
51
Čidlo teploty výfukových plynů EGR
V letech 1995-1997 došlo v souvislosti se stále přísnějšími požadavky na čistotu výfukových plynů k instalaci úhlového
snímače i na klikový hřídel, snímač rychlosti vozu se přesunul na levou polonápravu a za katalyzátorem se objevila
druhá lambdasonda HO2S-2. Rozhraní OBD-II pro připojení diagnostického terminálu se stalo celosvětově standardem.
Přes kontrolku CHECK ENGINE se v těchto modelech mnoho vyčíst nedá (v diagnostickém konektoru v motorovém
prostoru už u pozdějších modelů ani není fialový drát se žlutým proužkem vyvedený), pouze oznamuje, že je nutné
použít diagnostický terminál připojený na datovou sběrnici OBD-II, jejíž konektor končí pod konzolou řízení.
96–00 SWIFT
P0106
Nesmyslný signál čidla podtlaku v sání MAP
P0107
Čidlo podtlaku sání MAP napětí malé nebo žádné (příp. zkrat na kostru)
P0108
Čidlo podtlaku sání MAP napětí příliš velké (příp. zkrat na plus)
P0111
Nesmyslný signál čidla teploty nasávaného vzduchu IAT
P0112
Čidlo teploty v sání IAT napětí příliš malé nebo žádné
P0113
Čidlo teploty v sání IAT napětí příliš velké
P0116
Obvod čidla teploty chladicí kapaliny ECT – napětí mimo dovolený rozsah
P0117
Obvod čidla teploty chladicí kapaliny ECT – napětí příliš malé nebo žádné
P0118
Obvod čidla teploty chladicí kapaliny ECT – napětí příliš velké nebo přerušený
P0121
Nesmyslný signál z potenciometru škrticí klapky TP
P0122
Potenciometr škrticí klapky TP – napětí příliš malé nebo žádné
P0123
Potenciometr škrticí klapky TP – napětí příliš velké
P0125
Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro uzavření smyčky řízení palivového okruhu
P0131
Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – napětí příliš malé nebo žádné
P0132
Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – napětí příliš velké
P0133
Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – příliš pomalá odezva
P0134
Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – nereaguje na změnu bohatosti směsi
P0135
Obvod přední lambdasondy HO2S 1 – porucha předehřevu
P0136
Obvod zadní lambdasondy HO2S 2 – porucha obvodu
P0141
Obvod zadní lambdasondy HO2S 2 – porucha obvodu
P0171
Směs příliš chudá
P0172
Směs příliš bohatá
P0300
Zjištěno nesprávné zapalování
P0301
Špatně pálí válec 1 (podobně identifikuje P0302 pro válec 2, P0303 pro válec 3 atd)
P0335
Porucha snímače polohy klikové hřídele CKP
P0340
Porucha snímače polohy vačky CMP
P0400
Špatný průtok výfukových plynů okruhem recyklace EGR
P0420
Účinnost katalyzátoru je příliš nízká
P0440
Porucha recyklace benzínových par EVAP – zjištěna netěsnost nádobky
P0443
Porucha ventilu recyklace benzínových par EVAP
P0450
Porucha čidla tlaku v systému recyklace benzínových par EVAP
P0451
Nesmyslný signál čidla tlaku v systému recyklace benzínových par EVAP
P0455
Porucha systému EVAP – zjištěn velký únik
P0461
Problém snímače hladiny paliva
P0463
Snímač hladiny paliva – napětí příliš velké (obvykle přerušený okruh snímače)
P0480
Porucha řízení ventilátoru sahary
P0500
Porucha čidla rychlosti vozidla
P0505
Porucha systému řízení motorku volnoběžné polohy klapky ISC
P0506
Motorek klapky ISC – nižší otáčky, než stanovené
P0507
Motorek klapky ISC – vyšší otáčky, než stanovené
P0510
Porucha v obvodu spínače volnoběžné polohy klapky CTP
P0601
Vnitřní závada řídicí jednotky – chyba kontrolního součtu dat v paměti
P0603
Bylo přerušeno napájení jednotky, ztráta dat paměti (obvykle se obnoví za jízdy)
P0705
Porucha čidla rozsahu převodů (automat)
P0720
Porucha řízení automatické převodovky OSS
P0751
Solenoid aut. převodovky ‘‘A’’ (č. 1) nepracuje nebo se zasekl otevřený
P0753
Solenoid aut. převodovky ‘‘A’’ (č. 1) elektrická závada
P0756
Solenoid aut. převodovky ‘‘B’’ (č. 2) nepracuje nebo se zasekl otevřený
P0758
Solenoid aut. převodovky ‘‘B’’ (č. 2) elektrická závada
P1250
Porucha žhavicího odporu předehřevu paliva EFE
P1410
Porucha obvodu řízení tlaku v palivové nádrži
P1450
Čidlo absolutního tlaku vzduchu (BARO/MAP) signál vysoký/nízký
P1451
Problém se signálem čidla BARO/MAP
P1460
Závada v obvodu řízení ventilátoru sahary
P1500
Závada v obvodu startéru
P1510
ECM Back-Up Power Supply Malfunction
P1530
Porucha v obvodu spínače řízení předstihu
Seznamy a foto použité z http://www.troublecodes.net/suzuki – na této stránce se najdou výpisy kódů i pro Baleno,
Esteem, Lianu, Jimmyho a další modely.
Download

Suzuki Swift a Geo Metro: DIAGNOSTICKÉ CHYBOVÉ