OBD – palubní diagnostika a produkty PIERBURG
Kódy závad – příčina často spočívá v systému.
Kontrolka závad svítí/bliká
PRODUKTY PIERBURG
Zásobování palivem
1 Palivová podávací jednotka
2 Palivové čerpadlo v nádrži/předřadné čerpadlo
3 Čerpadlo v potrubí
4 Palivový filtr
5 Ventil tlaku v nádrži
6 Ventil filtru s aktivním uhlím/regenerační ventil
7 Palivový zpětný ventil
8 Uzavírací ventil filtru s aktivním uhlím
9 Regulátor tlaku
Kontrolka závad trvale svítí,
– když je zapnuto zapalování
(kontrola funkce kontrolek),
– když je při automatickém testu řídicí jednotky
rozpoznána závada,
– při závadách souvisejících se spalinami, pokud jsou
překročeny povolené emisní hodnoty.
Kontrolka závad bliká,
– když došlo k závadám, které vedly k vypnutí válce nebo
k poškození/zničení katalyzátoru
(např. při vynechávání zapalování).
SYSTÉM SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU
10 Zpětný ventil
11 Elektrický přepínací ventil (EUV)
12 Kombinovaný ventil
13 Elektrické čerpadlo sekundárního vzduchu (SLP)
14 Vypínatelný zpětný ventil (AVR)
Kontrolka závad se někdy nazývá také indikátor nesprávné
funkce nebo kontrolka MIL (Malfunction Indicator Light).
Kód P0
A
A - Který systém vyvolal závadu?
P = Powertrain (pohon)
B = Body (karoserie)
C = Chassis (podvozek)
U = Network (systém datové sběrnice)
C
Zpětné vedení spalin
15 Ventil AGR/Ventil zpětného vedení spalin
16 Elektropneumatický převodník tlaku (EPW)
k aktivaci ventilu AGR
17 Elektrický přepínací ventil (EUV)
18 Elektrický převodník tlaku (EDW)
B - Která skupina závad je zobrazena?
0 = kód nezávislý na výrobci
1 = kód specifický pro výrobce
(není předepsáno)
B
C - Ve které konstrukční skupině je závada?
1/2 = Dávkování paliva a vzduchu
3 = Vynechávání zapalovací
soustavy/spalování
4 = Systémy pro čištění spalin
5 = Systémy pro regulaci
rychlosti a volnoběhu
6 = Řídicí jednotka a její výstupní signály
7/8 = Převodovka
D
Zásobování vzduchem
19 Snímač hmotnosti vzduchu (LMS)
20 Hrdlo škrticí klapky (s přídavnými konstrukčními díly
jako jsou spínač škrticí klapky, regulátor volnoběhu,
regulátor plnění při volnoběhu atd.)
21 Sací potrubí (s přídavnými konstrukčními díly jako je
např. elektromotorický hnací modul EAM-i)
22 Elektropneumatický převodník tlaku (EPW)
k aktivaci turbodmychadla (dmychadlo VTG)
D - Který konstrukční díl má danou poruchu?
Viz tabulka kódů závad!
(zde: Zpětné vedení spalin: Porucha funkce)
Není zatím sledováno OBD.
23 Vakuové čerpadlo
24 Výfuková klapka
Devět druhů provozu nástroje Scan-Tools
Režim 1: Načtení diagnostických hodnot (data skutečných hodnot) systému
Režim 2: Načtení provozních podmínek, při nichž k závadě
došlo (Freeze-Frame)
Režim 3: Načtení závad souvisejících se spalinami, které vedly
k rozsvícení kontrolky závad
Režim 4: Vymazání kódů závad souvisejících se spalinami a vynulování
Freeze-Frames
Režim 5: Zobrazení testovacích hodnot a průběhu signálu sond lambda
Režim 6: Zobrazení naměřených hodnot systémů, které nejsou
trvale sledovány
Režim 7: Načtení uložených závad, které nevedly
k rozsvícení kontrolky závad
Režim 8: Zobrazení stavu kontrolních funkcí OBD (Readiness-Code,
kontrola konstrukčních dílů)
Režim 9: Zobrazení informačních dat o vozidle
(kód motoru, číslo podvozku atd.)
Cizí produkty
25 Filtr s aktivním uhlím (AKF)
26 Katalyzátor
27 Sonda lambda (sonda před katalyzátorem)
Podrobnosti k tématu OBD a snižování škodlivých
látek najdete v brožuře "Service Tips & Information:
Emission Control & OBD"
Palivo
Spaliny
KOLBENSCHMIDT PIERBURG GROUP
Podtlak
Zásobování palivem
01
02
Systém sekundárního vzduchu
03
06
07
09
Příklad
11
12
13
Zpětné vedení spalin
14
Příklad
Kód závady
Zobrazená závada
Možné příčiny
P0170
Směs paliva,
řada válců 1 —
nesprávná funkce
Netěsnost na straně sání
Tlak paliva
Vstřikovací ventily
Vstřikovací trysky
Vyhřívaná sonda lambda
Elektromagnetický ventil filtru s aktivním uhlím
Vhánění sekundárního vzduchu
Palivové čerpadlo
Možné kódy závad:
P0170 – P0179
P0190 – P0194
P0200 – P0212
P0263 – P0296
P0301 – P0314
P0440 – P0469
P0100 – P0114 (nepřímo)
15
Zásobování vzduchem
17
18
Příklad
Kód závady
Zobrazená závada
Možné příčiny
P0410
Sekundární vzduch –
nesprávná funkce
Řídicí jednotka motoru
Kabelový svazek
Relé
Možné kódy závad:
P0410 – P0419
P0100 – P0114 (nepřímo)
02
01
06
Příklad
Kód závady
Zobrazená závada
Možné příčiny
P0400
Systém zpětného
vedení spalin (AGR) –
Průchodnost –
nesprávná funkce
Řídicí jednotka motoru
Kabelový svazek
Možné kódy závad:
P0400 – P0409
P0100 – P0114 (nepřímo)
Kód závady
Zobrazená závada
Možné příčiny
P0505
Regulace volnoběhu –
nesprávná funkce
Řídicí jednotka motoru
Kabelový svazek
Vstřikovací soustava
Zalepení nebo karbonizace
Zalepení nebo karbonizace
Regulátor volnoběhu
Kondenzovaná/nastříkaná voda
neprovedené základní nastavení
Ventil regulace volnoběhu
Ventil sekundárního vzduchu
Hadice jsou netěsné nebo ucpané
Škrticí klapka
Elektromagnetický ventil sekundárního vzduchu
Ventil AGR
Servopohon škrticí klapky
Netěsná podtlaková vedení
07
Regulační ventil AGR
Možné kódy závad:
P0033 – P0035
P0105 – P0109
P0120 – P0124
P0220 – P0229
P0234 – P0235
P0243 – P0250
P0505 – P0510
P0638, P0639
P0100 – P0114 (nepřímo)
© MS Motor Service International GmbH – www.ms-motor-service.com – 50 003 961-10 – 01/10 CZ
Vzduch
Download

OBD – palubní diagnostika a produkty PIERBURG