Příručka
Nastavení inter netového prohlížeče
Verze:
Datum:
Autor:
1.0
2.9.2013
Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, [email protected]
Společnost:
NetGenium s.r.o., www.netgenium.com
1/56
Historie změn
Autor
Datum
Verze
Poznámka
Datum
Verze
Poznámka
Schvalovací historie
Schvalující osoba
2/56
Obsah
Seznam podporovaných internetových prohlížečů .......................................................................................4
Prohlížeče určené pro plnohodnotnou práci v portálu NET Genium .......................................................4
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 6 ...........................................................................................5
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie ...............................................................................5
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu ..........................................................5
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken, stahování souborů a ovládacích prvků ActiveX ........9
Oznámení při každé chybě ve skriptu................................................................................................ 12
Používání protokolu HTTPS resp. instalace SSL certifikátu .................................................................. 14
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 7 nebo 8 .............................................................................. 18
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie ............................................................................. 18
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu ........................................................ 18
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken, stahování souborů a ovládacích prvků ActiveX ...... 22
Oznámení při každé chybě ve skriptu................................................................................................ 25
Používání protokolu HTTPS resp. instalace SSL certifikátu .................................................................. 27
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 9 ......................................................................................... 31
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie ............................................................................. 31
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu ........................................................ 31
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken a ovládacích prvků ActiveX ................................... 34
Oznámení při každé chybě ve skriptu................................................................................................ 36
Nastavení ukládání šifrovaných stránek ............................................................................................ 37
Používání protokolu HTTPS resp. instalace SSL certifikátu .................................................................. 39
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 10 ....................................................................................... 43
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie ............................................................................. 43
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu ........................................................ 43
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken, stahování souborů a ovládacích prvků ActiveX ...... 46
Oznámení při každé chybě ve skriptu................................................................................................ 48
Nastavení ukládání šifrovaných stránek ............................................................................................ 49
Nastavení prohlížeče Google Chrome ....................................................................................................... 51
Nastavení blokování vyskakovacích oken .......................................................................................... 51
Nastavení prohlížeče Mozilla Firefox ......................................................................................................... 53
Nastavení blokování vyskakovacích oken .......................................................................................... 53
Nastavení prohlížeče Opera ..................................................................................................................... 55
Nastavení blokování vyskakovacích oken .......................................................................................... 55
3/56
Seznam podporovaných internetových prohlížečů
Prohlížeče určené pro plnohodnotnou práci v portálu NET Genium





Internet Explorer verze 5.5 a vyšší
Google Chrome
Mozilla Firefox verze 2 a vyšší
Safari verze 3 a vyšší
Opera 15 a vyšší
4/56
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 6
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie
Pro dynamické webové aplikace jako je NET Genium je nutné nastavit automatické zjišťování nových verzí
webových stránek, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Obecné > Dočasné soubory internetu > Nastavení“. Zde
doporučujeme nastavit „Při každé návštěvě stránky“ nebo „Automaticky“.
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu
Po spuštění NET Genia v okně internetového prohlížeče zkontrolujte nastavení zóny, ve které se vaše NET Genium
nachází. Typicky je NET Genium otevřeno v zóně Internet, což zjistíte pohledem na stavový řádek internetového
prohlížeče v pravém dolním rohu obrazovky. Pro správnou činnost NET Genia je nutné umístit jeho adresu do zóny
důvěryhodných serverů tak, aby stavový řádek internetového prohlížeče vypadal následovně:
Chcete-li používat automatické přihlašování přes Active Directory v rámci
interní počítačové sítě, je důležité umístit adresu NET Genia do zóny místního
intranetu namísto zóny důvěryhodných serverů!
V tomto případě se všechny další kroky popsané v této příručce aplikují v zóně místního intranetu. Je důležité
upozornit, že automatické přihlašování do NET Genia je funkční pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer,
a zároveň musí být povolené, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Zabezpečení > Povolit Integrované
ověření systémem Windows (vyžaduje restartování)“.
5/56
6/56
V menu internetového prohlížeče zvolte „Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné servery > Servery
7/56
Odškrtněte volbu „Požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem
(https:)“
Do zadávacího pole „Přidat tento web k zóně:“ vepište internetovou adresu
vašeho NET Genia a klepněte na tlačítko „Přidat“
8/56
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken, stahování
souborů a ovládacích prvků ActiveX
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné servery > Vlastní úroveň…
9/56
V sekci „Různé – Blokovat automaticky otevíraná okna“ zvolte „Zakázat“
10/56
V sekci „Stažení – Automatické dotazování při stahování souborů“ zvolte
„Povolit“
11/56
V sekci „Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in – Inicializovat a skriptovat
ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné“ zvolte „Dotázat se“
nebo „Povolit“
Oznámení při každé chybě ve skriptu
V sekci „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Procházení“ zaškrtněte možnost „Zobrazovat oznámení při
každé chybě ve skriptu“. Toto nastavení není povinné, ale v případě práce v administrátorském režimu výrazně
ulehčuje ladění javascriptových chyb.
12/56
13/56
Používání protokolu HTTPS resp. instalace SSL certifikátu
Klepněte na tlačítko OK při zobrazení okna „Výstraha zabezpečení“
Poklepejte na ikonu zámku ve stavovém řádku internetového prohlížeče
v pravém dolním rohu obrazovky.
14/56
Klepněte na tlačítko „Nainstalovat certifikát…“
Klepněte na tlačítko „Další“
15/56
Zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“ a následně
klepněte na tlačítko „Procházet…“
Zvolte „Důvěryhodné kořenové certifikační úřady“ a následně klepněte na
tlačítko „OK“
16/56
Klepněte na tlačítko „Dokončit“
Klepněte na tlačítko „Ano“
17/56
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 7 nebo 8
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie
Pro dynamické webové aplikace jako je NET Genium je nutné nastavit automatické zjišťování nových verzí
webových stránek, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Obecné > Historie procházení > Nastavení“. Zde
doporučujeme nastavit „Při každé návštěvě webové stránky“ nebo „Automaticky“.
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu
Po spuštění NET Genia v okně internetového prohlížeče zkontrolujte nastavení zóny, ve které se vaše NET Genium
nachází. Typicky je NET Genium otevřeno v zóně Internet, což zjistíte pohledem na stavový řádek internetového
prohlížeče v pravém dolním rohu obrazovky. Pro správnou činnost NET Genia je nutné umístit jeho adresu do zóny
důvěryhodných serverů tak, aby stavový řádek internetového prohlížeče vypadal následovně:
Chcete-li používat automatické přihlašování přes Active Directory v rámci
interní počítačové sítě, je důležité umístit adresu NET Genia do zóny místního
intranetu namísto zóny důvěryhodných serverů!
V tomto případě se všechny další kroky popsané v této příručce aplikují v zóně místního intranetu. Je důležité
upozornit, že automatické přihlašování do NET Genia je funkční pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer,
a zároveň musí být povolené, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Zabezpečení > Povolit integrované
ověřování systému Windows“.
18/56
19/56
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné servery > Servery
20/56
Odškrtněte volbu „Požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem
(https:)“
Do zadávacího pole „Přidat tento web k zóně:“ vepište internetovou adresu
vašeho NET Genia a klepněte na tlačítko „Přidat“
21/56
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken, stahování
souborů a ovládacích prvků ActiveX
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné servery > Vlastní úroveň…
22/56
V sekci „Různé – Blokovat automaticky otevíraná okna“ zvolte „Zakázat“
23/56
V sekci „Stažení – Automatické dotazování při stahování souborů“ zvolte
„Povolit“
24/56
V sekci „Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in – Ovládací prvky ActiveX
inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování“ zvolte
„Dotázat se“ nebo „Povolit“
Oznámení při každé chybě ve skriptu
V sekci „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Procházení“ zaškrtněte možnost „Zobrazovat oznámení při
každé chybě ve skriptu“. Toto nastavení není povinné, ale v případě práce v administrátorském režimu výrazně
ulehčuje ladění javascriptových chyb.
25/56
26/56
Používání protokolu HTTPS resp. instalace SSL certifikátu
Klepněte na odkaz „Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)“
Klepněte na odkaz „Chyba certifikátu“ a následně na „Zobrazit certifikáty“
27/56
Klepněte na tlačítko „Nainstalovat certifikát…“
Klepněte na tlačítko „Další“
28/56
Zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“ a následně
klepněte na tlačítko „Procházet…“
Zvolte „Důvěryhodné kořenové certifikační úřady“ a následně klepněte na
tlačítko „OK“
29/56
Klepněte na tlačítko „Dokončit“
Klepněte na tlačítko „Ano“
30/56
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 9
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie
Pro dynamické webové aplikace jako je NET Genium je nutné nastavit automatické zjišťování nových verzí
webových stránek, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Obecné > Historie procházení > Nastavení“. Zde
doporučujeme nastavit „Při každé návštěvě webové stránky“ nebo „Automaticky“.
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu
Po spuštění NET Genia v okně internetového prohlížeče zkontrolujte nastavení zóny, ve které se vaše NET Genium
nachází. Pro správnou činnost NET Genia je nutné umístit jeho adresu do zóny důvěryhodných serverů. (viz bod
4.2.2).
Chcete-li používat automatické přihlašování přes Active Directory v rámci
interní počítačové sítě, je důležité umístit adresu NET Genia do zóny místního
intranetu namísto zóny důvěryhodných serverů!
V tomto případě se všechny další kroky popsané v této příručce aplikují v zóně místního intranetu. Je důležité
upozornit, že automatické přihlašování do NET Genia je funkční pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer,
a zároveň musí být povolené, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Zabezpečení > Povolit integrované
ověřování systému Windows“.
31/56
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné servery > Weby
32/56
Odškrtněte volbu „Požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem
(https:)“
Do zadávacího pole „Přidat tento web k zóně:“ vepište internetovou adresu
vašeho NET Genia a klepněte na tlačítko „Přidat“
33/56
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken a ovládacích
prvků ActiveX
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné weby > Vlastní úroveň…
34/56
V sekci „Různé – Použít blokování automaticky otevíraných oken“ zvolte
„Zakázat“
35/56
V sekci „Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in – Ovládací prvky ActiveX
inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování“ zvolte
„Dotázat se“ nebo „Povolit“
Oznámení při každé chybě ve skriptu
V sekci „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Procházení“ zaškrtněte možnost „Zobrazovat oznámení při
každé chybě ve skriptu“. Toto nastavení není povinné, ale v případě práce v administrátorském režimu výrazně
ulehčuje ladění javascriptových chyb.
36/56
Nastavení ukládání šifrovaných stránek
Pro správnou funkci NET Genia je dále nutné zapnout ukládání šifrovaných stránek na disk počítače, viz „Nástroje
> Možnosti Internetu > Upřesnit > Zabezpečení > Neukládat šifrované stránky na disk“. Toto zaškrtávací pole je
potřeba odškrtnout.
37/56
38/56
Používání protokolu HTTPS resp. instalace SSL certifikátu
Klepněte na odkaz „Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)“
Klepněte na odkaz „Chyba certifikátu“ a následně na „Zobrazit certifikáty“
39/56
Klepněte na tlačítko „Nainstalovat certifikát…“
Klepněte na tlačítko „Další“
40/56
Zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“ a následně
klepněte na tlačítko „Procházet…“
Zvolte „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“ a následně klepněte na
tlačítko „OK“
41/56
Klepněte na tlačítko „Dokončit“
Klepněte na tlačítko „Ano“
42/56
Nastavení prohlížeče Internet Explorer verze 10
Nastavení dočasných souborů Internetu a historie
Pro dynamické webové aplikace jako je NET Genium je nutné nastavit automatické zjišťování nových verzí
webových stránek, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Obecné > Historie procházení > Nastavení“. Zde
doporučujeme nastavit „Při každé návštěvě webové stránky“ nebo „Automaticky“.
Nastavení zóny důvěryhodných serverů nebo místního intranetu
Po spuštění NET Genia v okně internetového prohlížeče zkontrolujte nastavení zóny, ve které se vaše NET Genium
nachází. Pro správnou činnost NET Genia je nutné umístit jeho adresu do zóny důvěryhodných serverů (viz bod
5.2.2).
Chcete-li používat automatické přihlašování přes Active Directory v rámci
interní počítačové sítě, je důležité umístit adresu NET Genia do zóny místního
intranetu namísto zóny důvěryhodných serverů!
V tomto případě se všechny další kroky popsané v této příručce aplikují v zóně místního intranetu. Je důležité
upozornit, že automatické přihlašování do NET Genia je funkční pouze v internetovém prohlížeči Internet Explorer,
a zároveň musí být povolené, viz „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Zabezpečení > Povolit integrované
ověřování systému Windows“.
43/56
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné weby > Weby
44/56
Odškrtněte volbu „Požadovat ověření všech serverů v této zóně serverem
(https:)“
Do zadávacího pole „Přidat tento web k zóně:“ vepište internetovou adresu
vašeho NET Genia a klepněte na tlačítko „Přidat“
45/56
Nastavení blokování automaticky otevíraných oken, stahování
souborů a ovládacích prvků ActiveX
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti Internetu >
Zabezpečení > Důvěryhodné weby > Vlastní úroveň…
46/56
V sekci „Různé – Použít blokování automaticky otevíraných oken“ zvolte
„Zakázat“
47/56
V sekci „Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in – Ovládací prvky ActiveX
inicializace a skriptu nejsou označeny jako bezpečné pro skriptování“ zvolte
„Dotázat se“ nebo „Povolit“
Oznámení při každé chybě ve skriptu
V sekci „Nástroje > Možnosti Internetu > Upřesnit > Procházení“ zaškrtněte možnost „Zobrazovat oznámení při
každé chybě ve skriptu“. Toto nastavení není povinné, ale v případě práce v administrátorském režimu výrazně
ulehčuje ladění javascriptových chyb.
48/56
Nastavení ukládání šifrovaných stránek
Pro správnou funkci NET Genia je dále nutné zapnout ukládání šifrovaných stránek na disk počítače, viz „Nástroje
> Možnosti Internetu > Upřesnit > Zabezpečení > Neukládat šifrované stránky na disk“. Toto zaškrtávací pole je
potřeba odškrtnout.
49/56
50/56
Nastavení prohlížeče Google Chrome
Nastavení blokování vyskakovacích oken
V menu internetového prohlížeče zvolte Nastavení > Zobrazit rozšířená
nastavení… > Ochrana a soukromí > Nastavení obsahu > Vyskakovací okna >
Spravovat výjimky…
51/56
Do zadávacího pole „Vzor názvu hostitele“ vepište internetovou adresu
vašeho NET Genia, z rozbalovacího seznamu vyberte „Povolit“ a klepněte na
tlačítko „Hotovo“.
1
4
4
52/56
Nastavení prohlížeče Mozilla Firefox
Nastavení blokování vyskakovacích oken
V menu internetového prohlížeče zvolte Nástroje > Možnosti… > Obsah >
Blokovat vyskakovaní okna > Výjimky…
53/56
Do zadávacího pole „Adresa webového serveru“ vepište internetovou adresu
vašeho NET Genia a klepněte na tlačítko „Povolit“
54/56
Nastavení prohlížeče Opera
Nastavení blokování vyskakovacích oken
V menu internetového prohlížeče zvolte Nastavení > Weby > Vyskakovací
okna > Správce výjimek…
55/56
Do zadávacího pole „Vzor názvu hostitele“ vepište internetovou adresu
vašeho NET Genia, z rozbalovacího seznamu vyberte „Povolit“ a klepněte na
tlačítko „Hotovo“.
1
4
4
56/56
Download

Příručka pro správné nastavení internetového prohlížeče