Ostatní nemocnice v Praze
Zařízení
Clincum, a.s., Nemocnice Vysočany
Aktualizace:
02/2011
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Sokolovská 304, 190 61 Praha 9
Spojovatelka: 266 006 211
[email protected]
www.clinicum.cz
Chirurgie, ambulance:
Ambulance 1, muži: MUDr. Jana Cincibusová, tel: 266 006 240
Ambulance 2, ženy: MUDr. Olga Michelová, tel: 266 006 249
Ambulance 3, odborná poradna, objednání a příjem k operacím:
MUDr. Gabriela Pospíšilová, MUDr. Tomáš Pospíšil, MUDr. Jakub Kutil,
MUDr. Petra Plíhalová, MUDr. Bohumil Mlýnek, tel: 266 006 244
Neurologie, ambulance:
MUDr. Věra Plasová
Sestra Vlasta Čepková, tel: 266 006 345
Ortopedie, ambulance:
MUDr. Alena Bulková
Sestra Lenka Nosková, tel: 266 006 174, email: [email protected]
Centrum následné péče:
MUDr. Anna Langerová
Staniční sestra Libuše Jarušková, tel: 266 006 364 (příjem pacienta)
Chirurgické oddělení s jednotkou intenzivní péče:
Primář MUDr. Vladimír Vykus
Vrchní sestra Hana Syrová
Sekretářka Eva Votočková, tel: 266 006 158
Zařízení
Městská nemocnice následné péče
Aktualizace:
02/2011
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
K Moravině 343/6, 190 61 Praha 9
284 000 811
[email protected]
www.mnnp.cz
- následná lůžková péče, komplexní lékařství a ošetřovatelská péče
nemocným, logopedie, ergoterapie a rehabilitace, kardiologická ambulance,
psycholog, interní ambulance
Zařízení
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Vlašská 336/36, 118 00 Praha - Malá Strana
257 197 111
[email protected]
Ústředna: tel: 257 197 111
Informační linka pro pacienty: tel: 257 197 400
Recepce: tel: 257 197 319, email: [email protected]
Přijímací kancelář: tel: 257 197 336
Sociální pracovnice:
Aktualizace:
02/2011
www.nmskb.cz
tel: 257 197 142,156 nebo 739 589 850, email: [email protected]
Chirurgická ambulance: tel: 257 197 317 nebo 257 197 318
Geriatrická ambulance:
tel: 731 840 844 nebo 257 197 222, email: [email protected]
Rehabilitace, ambulance:
tel: 257 197 330 nebo 257 197 331, email: [email protected]
Neurologie, ambulance:
tel: 257 197 309 nebo 257 197 141, email: [email protected]
Zařízení
Nemocnice Na Františku s poliklinikou
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1
222 801 111
[email protected]
Chirurgické oddělení:
Primář MUDr. Stanislav Černý
Vrchní sestra Bc. Blanka Vrátilová
tel: odd. A: 222 801 266
tel: odd. B: 222 801 256
tel: odd. JIP: 222 801 229
Aktualizace:
02/2011
www.nnfp.cz
Centrální ambulance chirurgických oborů (ambulance chirurgického
oddělení, ambulanci oddělení ortopedie, traumatologie pohybového ústrojí):
Vedoucí lékař MUDr. Petr Malínek
Staniční sestra Michaela Schönfeldová
tel: 222 801 343
Ortopedie:
Primář MUDr. Lubomír Hruška
Zastupující vrchní sestra Markéta Štěpánová
tel: 222 801 251
Neurologické oddělení a neuropsychiatrické centrum:
Primář Doc.MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Vrchní sestra Bc. Martina Kostúrová
tel: 222 801 226
Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny:
Primář MUDr. Irena Koudelková
Vedoucí fyzioterapeut Petra Žabová
tel: 222 801 232
Zařízení
Nemocnice Na Homolce
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
ústředna: 257 271 111
[email protected]
Neurochirurgické oddělení:
obecně, tel: 257 273 091
Aktualizace:
02/2011
www.homolka.cz
ambulance tel: 257 272 397 nebo 387
JIP, tel: 257 272 704
email: [email protected]
Neurologické oddělení:
sekretariát, tel: 257 272 584
JIP, tel: 257 272 620
recepce epileptologické ambulance, tel: 257 272 674
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny:
recepce a informace, objednávání k lékaři, tel: 257 272 057
Zařízení
Nemocnice svaté Alžběty
Aktualizace:
02/2011
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Na Slupi 6, 128 00 Praha 2
221 969 311
[email protected]
www.nemalzbeta.cz
Rehabilitace:
vedoucí fyzioterapeut Marcel Dorotjak DiS., tel: 221 969 351
Neurologická ambulance:
MUDr. Vladimíra Křístková, tel: 221 969 307
Zařízení
Nemocnice na Žižkově
Aktualizace:
02/2011
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Kubelíkova 16, 130 00 Praha 3
ústředna: tel: 222 724 630 nebo 653 nebo 642 nebo 678
///
www.nemocnicenazizkove.cz
Interní oddělení a oddělení následné péče.
Zařízení
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
973 208 333, 973 203 023
[email protected]
Chirurgická klinika:
tel: 973 202 913, email: [email protected]
Aktualizace:
02/2011
www.uvn.cz
Neurochirurgická klinika:
tel: 973 202 951, email: [email protected]
Neurologické oddělení:
tel: 973 203 235, email: [email protected]
Odborná poradna pro onemocnění periferního nervového systému
(nervosvalová a svalová onemocnění):
tel: 973 203 226, email: [email protected]
Oddělení sociální péče:
vrchní sestra Jana Brožová
tel: 973 208 430 nebo 428, email: [email protected]
Ortopedie:
tel: 973 203 284
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny:
tel: 973 203 144, email: [email protected]
Zařízení
Poliklinika Prosek
Aktualizace:
02/2011
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9 - Prosek
266 010 111
[email protected]
www.poliklinikaprosek.cz
Neurologie:
MUDr. Nushart Jaroslav
tel: 266 010 170, email: [email protected]
MUDr. Ouzká Zora (dětská neurologie)
tel: 266 010 302
MUDr. Procházková Věra
tel: 266 010 383, 774 662 260, www: www.neurologie-emg.cz
MUDr. Tůmová Svatoslava
tel: 266 010 181, 266 010 182, email: [email protected]
Ortopedie:
MUDr. Jančová Helena
tel: 266 010 155
MUDr. Hajný Petr
tel: 266 010 114
MUDr. Matějíček Michal
tel: 266 010 233
MUDr. Oukde Ahmed
tel: 266 010 123, email: [email protected]
Doc. MUDr. Soukup Bohumil, Csc.
tel: 266 010 208, 602 320 411
MUDr. Šiman Petr
tel: 266 010 123, email: [email protected]
Rehabilitace a léčba bolesti:
sesterna, tel: 266 010 189, 222
vedoucí fyzioterapeut Sloupová Jaroslava
tel: 266 010 282, email: [email protected]
Zařízení
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Dopravní zdravotnictví a.s.
Aktualizace:
- Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
02/2011
Italská 37, 121 43 Praha 2
ústředna: 221 087 111
kontaktní formulář na webu www.dopravnizdravotnictvi.cz/zn-praha/obsah/
Chirurgická ambulance:
tel: 221 087 143
Neurologická ambulance:
tel: 221 087 266
Ortopedická ambulance:
tel: 221 087 139
Rehabilitační lékařství:
221 087 273
Fyzioterapie:
221 087 271, 272
Masáže a rehabilitační cvičení pro samoplátce:
tel: 221 087 167
Oddělení následné rehabilitační péče:
tel: 221 087 313
Download

Fakultní nemocnice v Praze