Seminář
Registrace
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přiloženou závaznou přihlášku zašlete, prosíme,
nejpozději do 21. listopadu 2011 na adresu:
Matematika a statistika na VŠ
Liberec, 25. - 26.11. 2011
Matematika a statistika na VŠ
Liberec, 25.–26. listopad 2011
Seminář navazuje na obdobná setkání, která se již
na TU v Liberci konala v minulosti. Letošní setkání
je pořádáno u příležitosti životního jubilea našeho
děkana a milého kolegy doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. Program bude věnován především tématům souvisejících s výukou matematiky a statistiky.
Rádi bychom, aby se seminář stal také místem výměny zkušeností a názorů na problematiku dvoustupňového systému studia na VŠ. Vítány jsou ovšem
příspěvky i jinak (odborně) zaměřené.
Seminář pořádají společně Katedra matematiky a didaktiky matematiky a Katedra aplikované matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci v rámci projektu ESF
”Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci”,
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0155.
Petr Salač
KMD FP
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec
Příjmení, jméno, titul:
Adresa:
Přihlásit se je možné také e-mailem nebo telefonicky:
tel.:
+420 48 5352300
fax:
+420 48 5352332
e-mail: [email protected]
Telefon, fax:
Ubytování
Ubytování je možné zajistit v Unihotelu, který je
součástí budovy, ve které se seminář koná. Cena je
cca 450 Kč za lůžko a noc.
e-mail:
Místo konání
Nocleh:
ano
ne
TU v Liberci – budova H, Voroněžská ul. 1329/13,
učebna H52 (5.patro).
Přednesu příspěvek s názvem:
Těšíme se na Vás
Program
organizátoři
Seminář bude zahájen v pátek 25.11.2011 ve 14:00.
Po skončení jednání, cca v 18:00, bude následovat
slavnostní večeře. Sobotní odborný program bude od
9:00 do 12:00. Poté plánujeme společný oběd.
Organizační výbor
P. Salač, předseda
J. Picek
Datum, podpis
Předběžný seznam účastníků
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK)
doc. RNDr. Jiří Bouchala, CSc. (FEI VŠB-TUO)
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. (FP TUL)
prof. RNDr. Ilja Černý, DrSc.
RNDr. Václav Finěk, Ph.D. (FP TUL)
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. (FSV ČVUT)
RNDr. Zdeněk Kalousek, CSc.(FS TUL)
prof. RNDr. Aleš Linka, CSc. (FT TUL)
prof. Ing. Jiří Militký, CSc. (FT TUL)
doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek, CSc. (FP TUL)
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (MFF UK)
RNDr. Petr Salač, CSc. (FP TUL)
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. (FP JU)
RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D. (FP TUL)
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (MÚ UK)
doc. Petr Volf, CSc. (FP TUL)
Seminář
MATEMATIKA A
STATISTIKA
NA VŠ
f (z) =
sin(z3 − 1)
z
25. – 26. listopad 2011
Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogická, TU v Liberci
SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
Download

Matematika a statistika na VŠ - KMD