ročník XXVI., číslo 6/2014
Svátek dětí ● Stavební úpravy bytového domu ● Hokejbalový turnaj ● Házenkáři v Handball Family
JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ
Svátek dětí
Více na 2. straně zpravodaje.
Hovězský zpravodaj
` informace z obce ` dětský den ` informace z obce ` dětský den ` informace z obce ` dětský den `
Svátek dětí
V neděli prvního června proběhlo
v pěkném prostředí výletiště i Jančíků
zábavné odpoledne pro děti.
Svým uměním zaujala skupina historického šermu ze Vsetína „ALTERHUS“.
Alcedo Vsetín přichystalo pro děti zajímavé soutěže. Lukostřelecký oddíl
a airsoftová střelnice zaujala nejen děti,
ale i jejich rodičovský doprovod.
A spokojenost dětí byla určitě nejlepším dárkem k jejich svátku.
-2-
Hovězský zpravodaj
informace z obce ` stavební úpravy ` informace z obce ` stavební úpravy ` informace z obce ` stavební úpravy
Stavební úpravy bytového domu č.p. 427
Zastupitelstvo obce Hovězí na svém
14. zasedání, které se uskutečnilo dne
17. prosince 2013 schválilo rozpočet
obce Hovězí na rok 2014. Součástí
schváleného rozpočtu byla investiční
akce „Stavební úpravy domu č.p. 427“.
Vedení obce počátkem letošního roku oslovilo v rámci zákona o veřejných
zakázkách malého rozsahu tři stavební
firmy s žádostí o sdělení nabídkové ceny. Rada obce Hovězí na svém 72. jednání, které se konalo 17. února 2014
provedla vyhodnocení tří cenových nabídek. Jediným hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena za provedení díla. Nejvýhodnější nabídku podala společnost TESP Contract s.r.o. ze
Vsetína, se kterou byla dne 3. března
2014 podepsána smlouva o dílo.
Dne 17. března 2014 se uskutečnilo
předání a převzetí staveniště a byly zahájeny stavební práce. V prvotní fázi
došlo k výstavbě hliníkového lešení kolem celé budovy, osekání železobetonové římsy a očištění stávající zvětralé
omítky. Následně generální dodavatel
stavby započal práce spočívající s lepením zateplovacího systému EPS tl.
140 mm.
Soklová část byla realizována lepením zateplovacího systém XPS tl.
80 mm. Následovala montáž výztužné
sítě (perlinky) do stěrky a stěrkového
tmelu. Investor stavby požadoval, aby
probarvená fasáda se co nejvíce podobala sousední budově základní školy,
která byla realizována v loňském roce.
Samozřejmostí bylo i zachování původních ornamentů nacházejících se v hor-
ní části objektu. Uvnitř objektu v suterénu došlo k nalepení izolace tl. 10 cm
na stropy, která byla zakončena omítkou a nátěrem. Na půdě došlo k položení tepelné izolace, na kterou byla rozvinuta difuzní izolační folie. Souběžně byly zahájeny stavební práce na střešní konstrukci, kde došlo
k odstranění stávající střešní krytiny,
položení pojistné difúzní hydroizolační
izolace, montáži kontralatí a latí, které
byly opatřeny nátěrovým přípravkem
proti účinkům dřevokazných hub
a brouků. Následovalo položení nové velkoformátové profilované plechové střešní
krytiny s povrchovou úpravou. Investor
stavby z důvodu bezpečí požadoval
montáž sněhových zábran, poněvadž
kolem učitelské bytovky je hlavní přístup do nové tělocvičny. Ve střešní rovi-
ně byla ve stávajících polohách osazena střešní výlezová okna. V rámci
klempířských prací došlo k montáži podokapních žlabů, dešťových odpadních svodů a oplechování prostupů.
Na základě požadavků nájemníků
obecních bytů došlo k realizaci přístřešku nad hlavním vstupem do budovy. Dále dvou přístřešků ze severní
strany budovy, které chrání sběrné nádoby a vstup do plynové kotelny.
Závěrem můžeme konstatovat, že výměna střešní krytiny a zateplení celého
objektu se povedlo. Takzvaná učitelská
bytovka celkem vkusně zapadá a navazuje na členitý objekt Základní školy
Hovězí. Dne 12. června 2014 došlo ze
strany zhotovitele stavby k předání
stavby. Celkové náklady stavby dosáhly
částky cca 1.500.000,-Kč. Antonín Koňařík , starosta Pozvánka
Předpouťová zábava
Hovězí – Kaštýl
19. července 2014 od 20.00 hodin
Hraje „stram“
Vstupné 80,- kč
Srdečně zvou fotbalisté
-3-
Hovězský zpravodaj
` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport `
Hokejbalový turnaj „Hovball 2014“
Tropické počasí ovládlo sobotu 7. června v areálu ZŠ Hovězí. Konal se tam 2. ročník hokejbalového turnaje HOVBall 2014. Přihlásilo se pět týmů.
Do bojů se pustily čtyři týmy z Hovězí
- Hovízky, Posbíraní, Švédi a Jokers.
Pozvání přijalo, stejně jako v prvním
ročníku, družstvo z Ratiboře. Systém
turnaje byl zvolen tzv. každý s každým, a poté vyřazovací boje prvních
čtyř družstev. I přes bezmračné nebe
a spalující slunce se hrálo velmi obětavě a s pořádným nasazením. Velký
obdiv patří brankářům, kteří s těmito
nástrahami počasí bojovali navíc v plné výstroji. Na hru a dodržování pravidel dohlížel hokejbalový rozhodčí
Michal Mynarčík,
Časomíru a herní systém zodpovědně hlídal p. Zdeněk Hnátek.
Na poslední příčce se umístilo družstvo „ Posbíraní“, které do vyřazovacích bojů po základní skupině už
nezasáhlo. Bramborovou příčku vybojovali hokejbalisté Hovízek.
Bronzové medaile si odvezla parta
kluků z Ratiboře. Finálový zápas
svedli žlutomodří Švédi proti loňským obhájcům Jokers. Sice velmi
vyhrocený, ale zato krásný finálový
zápas, určil stříbrnou příčku pro
Švédy, kteří se rvali jako praví
Vikingové. Přesto jim síly nestačily
na kvalitní výkon obhájce prvenství
z minulého ročníku JOKERS !!!
Nejlepším brankářem se stal Robert
1. místo - Švédi
2. místo - Jokers
Nejlepší brankář EXTREM Robert Slováček
3. místo - Ratiboř
-4-
Hovězský zpravodaj
` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport ` hokejbal ` sport `
„Felix“ Slováček (Švédi) s 6ti obdrženými brankami. Králem střelců se
stal Matouš Juráň (Jokers), který se
do brány trefil 9x.
Jak už bylo několikrát řečeno, největším nepřítelem letošního ročníku
bylo počasí, které patří spíše
na Saharu, ale i přesto si hráči i drobný počet diváků, kteří směřovali své
kroky k Základní škole, dle mého názoru, sportovní odpoledne užili.
Chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří se na organizaci podíleli. Velký
dík zaslouží Obecní úřad Hovězí, ředitel ZŠ Hovězí, sponzoři, SDH Hovězí,
a v neposlední řadě přátelé a kamarádi, kteří pomohli s organizací.
Tomáš Kostka
Nejlepší střelec Matouš Juráň
4. místo - Hovízky
5. místo - Posbíraní
HovBall 2014 - základní tabulka
Švédi
Švédi
Hovízky
Joker
Posbíraní
Ratiboř
skóre
body
pořadí
4:0
4:2
6:2
7:2
21:6
12
1
2:5
1:2
2:1
5:12
3
4
8:4
4:2
19:12
9
2
2:8
10:23
3
5
13:15
3
3
Hovízky
0:4
Joker
2:4
5:2
Posbíraní
2:6
2:1
4:8
Ratiboř
2:7
1:2
2:4
8:2
-5-
Hovězský zpravodaj
` sport ` házená ` sport ` házená ` sport ` házená ` sport ` házená ` sport ` házená ` sport ` házená
TJ Sokol Hovězí
nový člen Czech handball Family
Od letošní sezóny se házenkářská rodina v České republice rozrostla o nový
oddíl, navíc v obci, kde házená nemá
hluboké kořeny. Podíl na vzniku házenkářského oddílu v Hovězí na Valašsku
měl také projekt ČSH „Házená pro
všechny“. V rámci tohoto projektu je
na území celé České republiky podporován vznik Školních lig
a obecně zázemí házené na základních školách, a to s ohledem
na lektorskou činnost
i materiální vybavení
tělocvičen. Díky výuce na vsetínských školách se s házenou seznámily
dívky
z Hovězí a jejich nadšení pro házenou nakonec vedlo ke vzniku
nového klubu. Hlavou
nového házenkářského oddílu se stala maminka jedné z nových
nadšených házenkářek, Šárka Haplová,
která se paradoxně dostala díky házené
poprvé do sportovního prostředí. „Je
to humorné, já, která jsem vždy přeskakovala i sportovní rubriky v tisku,“ usmívá se sympatická učitelka na mateřské
dovolené, která podtrhuje význam osobnosti vsetínského trenéra Aleše Pospíšila
(pouze shoda jmen s prezidentem ČSH).
„Ten v nás, a především v našich dětech,
skutečně vzbudil zájem o házenou.
Přivedl nás přímo
na myšlenku založit
oddíl, zapálil v nás tu
pověstnou jiskru,“ dodává.
Od ledna 2014 si
vzal malé házenkářky z Hovězího pod
svá křídla místní
Sokol, také proto, že
v obci dosud sportovní vyžití pro dívky
chybělo. Tím novému
členu házenkářské rodiny odpadly starosti
se zakládáním oficiální organizace a tým
z Hovězího se přihlásil do žákovské soutěže Zlínského svazu házené. Přesto pracovní záběr při „bafuňařině“ Šárku
Haplovou překvapil. „Pravdou je, že organizace oddílu je složitější, než jsme
očekávali, když jsme se do toho pustili.
Na druhou stranu máme skutečně dobrý
pocit, že jsme na to měli odvahu a šli
do toho,“ říká s uspokojením. Přejeme
házenkářkám z nového oddílu mnoho
radosti ze hry a klubu úspěch v budování nové házenkářské tradice. V naší obci se otevřely nové možnosti sportovního vyžití pro dívky. TJ Sokol
Hovězí zaštítil nově vzniklý oddíl dívčí
házené. Za podpory obecního úřadu
a Základní školy Hovězí, mohl nově
vzniklý oddíl děvčat začít trénovat
a posléze i získat nějaká ocenění, což je
toho důkazem diplom a členství
v CZECH HANDBALL FAMILY.
Trenérem je paní Jana Machů a Aleš
Pospíšil, organizátorkou p. Šárka
Haplová, zapisovatelé časomíry je pan
Tomáš Donát a p. Petra Hurtíková.
Tento oddíl byl založen za velké ochoty rodičů, dívek a dalších nadšenců pro
tento sport, který má v naší obci dlouholetou tradici (viz. Hovězský zpravodaj 8/98). J. Machů
Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Garamond - Vsetín.
Cena: 3,- Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: 571 445 088, fax: 571 445 011, e-mail: [email protected], www.obec-hovezi.cz.
Download

Hovězský zpravodaj červen 2014