Download

Směrnice pro stanovení odměn za výsledky ve vědě a výzkumu