©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: děkan FEI
Účinnost dokumentu od: 1.10.2010
Jmenování fakultního metrologa na FEI
FEI_OST_010_004 verze: A
Jmenování Fakultního metrologa
na Fakultě elektrotechniky a informatiky
________________________________________________________________________________________________
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/3
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: děkan FEI
Jmenování fakultního metrologa na FEI
FEI_OST_010_004 verze: A
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Jmenování
S účinností od 1. 10. 2010 jmenuji Doc. Ing. Ludvíka Kovala, Ph.D. fakultním metrologem na FEI
VŠB-TU Ostrava s následujícími odpovědnostmi a pravomocemi:





metodické řízení oblasti metrologie na FEI VŠB-TU Ostrava
revize a zlepšování Metrologického řádu FEI VŠB-TU Ostrava
udržování a rozvoj metrologického střediska FEI VŠB-TU Ostrava
plánování kalibrací fakultních etalonů FEI VŠB-TU Ostrava
realizace kalibrací pracovních měřidel pracovišť FEI VŠB-TU Ostrava
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
děkan fakulty
V Ostravě, dne 1. 10. 2010
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
2/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
©FEI, VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: děkan FEI
Jmenování fakultního metrologa na FEI
FEI_OST_010_004 verze: A
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
Datum
A
12.10.2010
Obsah změny / revize
Jméno a podpis garanta
dokumentu
Začlenění dokumentu do systému řízené
dokumentace
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
3/3
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
Download

Jmenování fakultního metrologa na FEI