Zkoušky vloh (ZV) – komentář a poznámky pro plemeno stafordšírský bulteriér V rámci zkoušek je hodnoceno 8 disciplín, přičemž disciplína Hlasitost je pro naše plemeno (a skupinu teriéři) nepovinná. Cílem zkoušky je odhalit a prokázat vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, povahu, popřípadě hlasitost a též předpoklady k dalšímu náročnějšímu výcviku. Splnění zkoušky neumožňují získat průkaz o lovecky upotřebitelného psa, ale lze na jejím základě získat tzv. malý pracovní certifikát opravňující k účasti v pracovní třídě na oblastních, klubových, speciálních a národních výstavách v Česku. Základní podmínky a užitečné informace • Zkoušek se mohou zúčastnit psi s platným průkazem původu FCI a splňující veterinární záležitosti, háravé feny se nemohou účastnit = stejné podmínky, jako pro účast na výstavě. • Pes se může zkoušek stejného typu zúčastnit vícekrát = můžete opakovat i již splněnou zkoušku. • Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let. • Zkoušky jsou veřejné = na zkoušky se můžete přijít podívat, ale svého psa musíte nechat doma. Samozřejmě nesmíte rušit! • Vůdci psa, bez loveckého lístku a zbraně přidělí pořadatel náhradního střelce = vůdce psa nemusí být aktivní myslivec. • Ze zkoušky můžete v jejím průběhu odstoupit z vážných důvodů bez negativního zápisu do průkazu psa. • Jsou zakázané stahovací a ostnaté obojky. Pes nesmí být trestán ani během zkoušení, ani v čase kdy není předváděn. Hrubé zacházení může být důvodem k diskvalifikaci. Pro přivolání psa je požadována píšťalka. Pro vedení psa je používáno lovecké vodítko (se smyčkou přes rameno vůdce). • Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmějí volně pobíhat ani jinak rušit průběh zkoušek. • Vůdce psa musí být myslivecky sportovně ustrojen = žádoucí je zelené, spíše nevojenské oblečení, vhodná pokrývka hlavy a terénu přiměřená obuv. Džíny a kulicha nechte raději doma. 1. Nos Rozhodčí posuzuje kvalitu nosu během zkoušení těch disciplín, kde pes nos používá. Jedná se o disciplíny Stopa zvěře, Stopa vůdce a Slídění. Hodnotí se schopnost pracovat čichem a jedná se o ryze vrozenou vlohu. Psa ale můžete už od útlého mládí povzbuzovat například v hledání skrytých předmětů a pamlsků v přírodním terénu, kdy musí svůj nejcitlivější smysl intenzivně zapojovat. Pro rozvoj práce nosem potřebuje pes dozrát, proto buďte trpěliví. 2. Hlasitost U teriérů není povinná. Pes musí prokázat hlasitost na stopě živé zvěře, nebo když ji sám objeví a honí. Stafordšírský bulteriér patří mezi málo štěkající plemena, ale štěkat umí a vhodným tréninkem se můžete pokusit nacvičit i tuto bonusovou disciplínu. Využívají se především předměty nebo situace, které psa dráždí (pamlsek, hračka nebo třeba králík za plotem…) 1 3. Poslušnost Rozhodčí sleduje během celých zkoušek, jak pes reaguje na povely vůdce, zvlášť na základní povely na přivolání, není‐li právě v kontaktu se stopou zvěře. Je‐li pes v pohybu za zvěří a nereaguje na přivolání, rozhodčí to nehodnotí jako neposlušnost. Příliš časté a opakované povely snižují známku z poslušnosti. Pes, který se vzdálí z dosahu svého vůdce více než na 30 minut, je vyloučen z dalšího posuzování. Nejedná se o striktní plnění povelů jako při zkouškách obedience nebo sportovní a služební kynologie, ale přesto musí být prokázána velmi dobrá ovladatelnost psa. Rozhodčí hodnotí poslušnost průběžně, proto buďte na pozoru i například při přecházení mezi disciplínami. Stafíci mají často tendenci tahat pána na vodítku, na to pozor! Zatoulaný pes, který se vrátí k vůdci až po 30minutovém limitu, je častým důvodem diskvalifikace, ale u stafbulů většinou není lovecká touha tak silná a návrat v limitu nedělá problém. U většiny psů dosáhnete vynikající výsledky s kapsou plnou pamlsků, oblíbená hračka není na loveckých zkouškách příliš vhodná. 4. Chování po výstřelu Zkouší se při disciplíně “slídění“, když vůdce na pokyn rozhodčího jednou vystřelí z brokovnice, a to v okamžiku, kdy se pes zaměstnává prohledáváním krytiny ve vzdálenosti 15 ‐ 20 kroků od vůdce a nedívá se na něho. Pes má zůstat v ideálním případě klidný a pod vlivem vůdce. Pes, který má strach z výstřelu a odmítá poslušnost, se hodnotí známkou 0 a z dalšího zkoušení je vyloučen. Je dobré nacvičit s postupným zvyšováním hlasitosti výstřelu, například od startovací pistole až po výstřel z lovecké zbraně. Pes musí postupně získat jistotu, že mu nic nehrozí a že naopak výstřel znamená odměnu nebo ulovenou kořist. Pozor na zrazení psa příliš hlasitým nebo často opakovaným střeleckým výcvikem v mladém věku. 5. Vodění na řemeni Pes následuje na volně prověšeném vodítku vůdce u levé nohy po trase vytyčené v terénu. Vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa. Pes nesmí táhnout ani zaostávat nebo se zachytávat za stromy a keře. Tato disciplína souvisí s nácvikem poslušnosti. Zkoušejte nejprve psa usměrňovat rukou, postupně přejděte pouze na slovní pokyny a zařazujte pohyb v náročnějším profilu terénu s různým tempem pohybu. Oblíbený chyták rozhodčích je přechod terénního zlomu, kde by vás pes neměl při výstupu nebo sestupu „předskočit“. 6. Slídění – časový limit 20 minut. Pes prohledává prostor s vyšším podrostem (les, pole, louka, křoviny) ve vzdálenosti 20‐40m od vůdce. Cílem slídění je prokázat chuť a snahu psa nalézt zvěř nebo její stopu. Pes, který nemá snahu najít zvěř a pobíhá jen v blízkosti vůdce, je hodnocen známkou 0. Při Slídění je také hodnocena disciplína Stopa zvěře, Chování po výstřelu a Poslušnost. Je to v podstatě nejdůležitější disciplína, kde pes prokazuje své lovecké zaujetí a schopnost samostatně pracovat. Nacvičuje se především vycházkami a pohybem v „revíru“, kde má pes šanci zvěř potkat. Pes brzy pochopí, že pokud se pohybuje svému pánovi u nohy na cestě a nepracuje nosem, na žádnou zvěř pravděpodobně nenarazí. Důležité je nesmělého psa ve vyhledávání povzbuzovat, příliš živého psa zase krotit a držet v požadovaném dosahu. 7. Stopa živé zvěře 2 Pes musí sledovat stopu zvěře, na kterou ho vůdce nasadil, nebo kterou na rozkaz vůdce sám našel při disciplíně Slídění. Pes musí být v tréninku motivován stopu sledovat, buď odměnou, nebo spatřením zvířete, které stopu vytvořilo. Zpočátku je dobré psa usměrňovat na stopě pomocí vodítka. 8. Stopa vůdce Jeden z rozhodčích podrží psa na vypouštěcím vodítku, druhý odejde s vůdcem cca 200kroků. Pes může pozorovat zakládání stopy do vzdálenosti asi 20 kroků, pak ho rozhodčí otočí tak, aby neviděl, kde se vůdce s rozhodčím ukryjí. Rozhodčí nasadí psa na stopu pána a vypustí ho. Z posuzování je vyloučen pes, který ani po čtvrtém nasazení na stopu nedojde ke svému vůdci. Před touto disciplínou je dobré psa zmotivovat hrou, pamlsky nebo hlazením, aby měl snahu vás usilovně hledat. I při předání psa pomocnému rozhodčímu je dobré psa k sobě lákat a přivolávat – pes vás bude o to usilovněji hledat. Pozor také na to, aby pes nebyl až příliš přátelský k cizím lidem a nerozběhl se za někým jiným. Pokud vás na zkouškách doprovází osoba, kterou pes zná, měla by jít do krytu s vámi. Není také zrovna vhodné, aby se pes choval agresivně vůči pomocnému rozhodčímu, který psa vypouští. Pes většinou pána najde s vysokým nosem (větří váš pach ve vzduchu, nikoliv u země) a není to považováno za chybu. Hodnotící tabulka Zkoušky vloh teriérů a jezevčíků Předmět Nejnižší známky pro cenu Koeficient Maximální počet bodů I. II. III. 1. Nos 2. Hlasitost – jezevčíci ‐ teriéři* 3. Poslušnost 4. Chování po výstřelu 5. Vodění na řemeni 6. Slídění 7. Stopa živé zvěře 8. Stopa vůdce Nejnižší počet bodů pro cenu Nejnižší počet bodů pro cenu (bez hlasitosti) 3 3 0 2 2 2 3 3 2 150 118 2 2 0 2 2 2 2 2 2 110 90 2 1 0 1 1 1 2 1 1 75 62 10 8 40 32 4 3 4 7 7 4 16 12 16 28 28 16 Maximální počet bodů 188 / 156 *Známka z hlasitosti nemá vliv na zařazení do ceny u plemen teriérů, pouze zvyšuje bodové hodnocení. Doplňkové informace • Zkoušky jsou zahájeny prezentací, kde se kontrolují doklady psa i vůdce. • Při zahájení zkoušek probíhá slavnostní nástup, kde jsou představeni rozhodčí a pořadatelé, účastníci jsou informování o organizaci a programu zkoušek a probíhá nalosování do skupin. Dále každý vůdce představí sebe a svého psa. 3 •
•
•
4 Před zahájením zkoušek nebo 1. disciplíny se běžně kontroluje identifikace psa – standardně tetovací číslo, které většina tradičních loveckých plemen má v uchu nebo slabinách. U stafíků tetování ale běžné není, tak pokud váš pes nemá tetování, buď musíte investovat do vlastní čtečky (cca 2300Kč), nebo si ji někde půjčit, nebo spoléhat na benevolenci či vybavenost rozhodčích. Po skončení zkoušek probíhá nástup s veřejným vyhlášením výsledků a vůdci děkují za přidělená hodnocení. Při úspěšném složení zkoušek (nejhůře v III. ceně) máte právo zažádat na příslušném odboru Českomoravské kynologické jednoty (www.cmkj.info) o vydání „Malého pracovního certifikátu“, který opravňuje k účasti v pracovní třídě na oblastních, národních, klubových a speciálních výstavách psů. 
Download

Zkoušky vloh - Staffordshire Bull Terrier Club CZ