Vážení členové STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB CZ, všichni příznivci a
přátelé tohoto plemene!
Rozhodl jsem se přijmout kandidaturu do Výkonného výboru klubu na pozici Poradce
pro výcvik. Volba proběhne na členské schůzi 25.9. 2011 v Úvalech u Prahy, kam Vás i
já srdečně zvu.
Rád bych touto cestou představil sebe, shrnul mé předchozí působení a nastínil záměry,
které bych v případě mého zvolení prosazoval.
Mgr. Rudolf Slaba
Je mi 36 let, narodil jsem se v Písku, aktuálně žiji a
pracuji v Praze. Absolvoval jsem píseckou Střední
lesnickou školu, Fakultu tělesné výchovy a sportu a
také obor biologie na Přírodovědecké fakultě
v Praze. 5 let jsem pracoval jako odborný vědecký
pracovník v oblasti vrcholového sportu a aktivně
působil v orgánech ČSTV a v České asociaci
univerzitního sportu. Nyní pracuji jako projektový
manažer a procesní architekt pro oblast řízení
informačních technologií v nadnárodní společnosti
se sídlem v Praze. Jsem svobodný, ve volném čase se
věnuji fotografování, myslivosti a kynologii,
ovládám anglický jazyk.
Dosavadní aktivity v oblasti kynologie a s plemenem SBT
Od mala jsem se pohyboval, především díky zájmu o myslivost, v oblasti výcviku a
pracovního upotřebení psů řady plemen, kynologii jsem studoval i v rámci výuky na
střední škole. Se SBT jsem se „na úzký kontakt“ osobně setkal před 6 lety, majitelem
zástupce tohoto plemene jsem od roku 2008, členem klubu jsem třetím rokem. S naším
plemenem jsem navštívil více než 50 výstav v řadě evropských zemí a účastnil se desítek
dalších kynologických akcí souvisejících se sportovním výcvikem, loveckou kynologií, bull
& teriéřími sporty, canisterapií, agility a coursingem.
S mojí stafbulkou jsme úspěšně složili 11 zkoušek z oblastí sportovního výcviku, lovecké
kynologie a canisterapie podle 6 různých zkušebních řádů a na další zkoušky se dále
připravujeme. Se svým psem také reálně pracuji (myslivost, canisterapie) a zároveň
spolupracuji s dalšími majiteli pracovně vedených SBT i dalších plemen v oblasti výcviku,
při přípravě a účasti na zkouškách a v neposlední řadě i při jejich prezentaci a zapojení do
pracovního využití. Pravidelně sleduji media zaměřená na kynologii a zvláště na plemena
typu bull & terrier. Vlastním chovatelskou stanici a spravuji web: www.ACOSADOR.cz
V rámci SBTC CZ a ČMKU jsem se už v minulém období snažil mými aktivitami prosazovat změny a
pomáhat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zodpovídání dotazů na adresu klubu týkajících se výcviku a pracovního upotřebení SBT.
Přehledně zpracované zkušební řády lovecké kynologie, některé doplněny popisem se specifiky pro
naše plemeno formou „návodu“ – umístěno na webu klubu.
Sčítací tabulky pro zjednodušení nahlašování zkoušek a závodů pracujících SBT.
Iniciace vzniku veřejně přístupné databáze Kloubových šampiónů SBTC CZ na webu klubu.
Iniciace vzniku veřejně přístupné databáze českých šampionů všech plemen na stránkách ČMKU.
Poskytování výsledkových podkladů a fotodokumentace z výstav pro potřeby SBTC CZ.
„Club Champion“ obojky – od nápadu, po realizace
Popis lovecké upotřebitelnosti SBT na základě praktických zkušeností – sekce „O plemeni“.
Fotoprezentace plemene v řadě kynologických časopisů a na velkém množství webů věnovaných
plemeni SBT. Fotoilustrace v knihách Stafordšírský Bulteriér od J. Volšické (2010) a Bulteriéři od M.
Říhy (2011). Články a foto pro klubový zpravodaj.
Návrh cílů pro nadcházející období:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržení vzrůstajícího trendu v zapojení členů klubu a majitelů SBT i do nevýstavních aktivit
(především sport&práce).
Efektivní medializace úspěchů plemene – marketing a pozitivní PR. Za účelné považuji vznik role
výslovně zodpovědné za tyto činnosti.
Ekonomicky účelné fungování klubu – hledat další možnosti financování činností klubu (například
sponzoring, poskytnutí reklamního prostoru atd.) a prosazovat racionální vynakládání prostředků.
Podpora projektů, které jsou v souladu se strategií klubu. Za relevantní a v mnoha organizacích
vyzkoušenou formu podpory považuji vypsání grantových programů.
Zlepšení dostupnosti informací o chovných jedincích z hlediska zdraví, výstavních, pracovních a
chovných výsledků.
Efektivní politika budování vztahů vně i uvnitř klubu – oboustranná komunikace s členy klubu, s
orgány FCI a ČMKU a s dalšími organizacemi v rámci i mimo ČR.
Zvýšení motivace k členství v klubu i pro nechovatele – tedy i pro „jen“ majitele a příznivce SBT.
Změna náplně práce Hlavního poradce chovu - zjednodušení, omezení byrokratických záležitostí,
„automatizace“ některých úkonů.
Úprava systému výběru rozhodčích pro SBT na výstavách v ČR.
Otevření diskuse k podmínkám uchovnění a k významu popisného svodu v stávající podobě.
„Přestože se u nás úspěch často neodpouští, myslím, že klub SBTC CZ si do svého čela úspěšné,
pracovité a schopné lidi zaslouží – já se mezi ně počítám. Věřím, že i díky vaší uvážené volbě se ve
vedení klubu postaví skupina schopná nejen udržet kontinuitu práce stávajícího výboru, ale i
přikročit k změnám, které povedou k vzrůstu kvality chovu, k větší spokojenosti členů klubu a i
k dalšímu vzestupu pozitivního zájmu veřejnosti o úžasné plemeno STAFORDŠÍRSKÝ BULTERIÉR!“
S pozdravem
Download

Mgr. Rudolf Slaba