Propozice závodu v lovu dravých ryb z lodí přívlači
na umělé nástrahy – III. MiČR z lodí
Tento lodní závod se letos uskuteční jako oficiální kvalifikační
závod pro MS, vítěz bude vyhodnocen jako mistr České republiky
v letošním třetím ročníku této disciplíny přívlače.
Závod se uskuteční od pátku 29.8.2014 do neděle 31.8.2014 na celém úseku řeky Labe
patřícímu MO Poděbrady, číslo revíru – 411054, tak jak je uvedeno
v termínovém kalendáři pro rok 2014.
Trénink na tomto revíru je všem závodníkům povolen nejpozději 30 dnů před závodem,
tedy do 31.7.2014. Oficiální trénink se uskuteční 29.8.2014 od 09:00 – 15:00hod, a to na
vyznačeném úseku závodního revíru.
Přihlášky k tomuto závodu je možné podávat na níže uvedené adresy nebo on-line na
http://privlac-lode.cz/?page_id=1176 prostřednictvím krajských zástupců do 30.6.2014, a to
z každého kraje 3 posádky, to je 6 závodníků a 3 rozhodčí.
Státním trenérem přívlače mohou být donominovány ještě 2 posádky lodí, takže
maximální počet lodí s dvoučlennou posádkou účastnících se závodu je 26.
Z tohoto dvoudenního závodu bude vítězná posádka nominována na letošní MS
společně s posádkou, která se již dvou ročníků MS úspěšně účastnila a má tuto účast
zajištěnu, posádka v pořadí druhá v tomto závodě bude náhradníkem tohoto MS,
v letošním roce se bude MS konat ve Francii.
Každá posádka je povinná si přivézt s sebou ještě jednoho člena týmu, který bude
nalosován na loď jiného týmu, na které bude vykonávat funkci rozhodčího. Ten bude
pořadatelem vybaven měrnými korýtky a instrukcemi pro hodnocení ulovených ryb.
Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, je povinen mít v průběhu
pobytu na vodě oblečenou a řádně zapnutou záchrannou vestu a chovat se v souladu
s bezpečnostními pravidly pro lov ryb z lodí. Doporučujeme si zajistit řádné pojištění.
Lodě účastníků závodu musí být plavidla, která odpovídají povolení pro lov ryb z lodí
dle rybářského řádu ČRS. Výkon motorů použitých na lodích účastníků závodu nesmí
dle mezinárodních pravidel přesáhnout 25 koní. Každá loď nad 5m délky anebo osazená
motorem nad 5 koní podléhá předpisům České plavební zprávy, které musí posádka také
během závodu dodržovat. Minimální povolená obsaditelnost lodí účastníků musí být tři
osoby. Závodu se smí zúčastnit jen závodníci, kteří jsou starší 15let. Účastník ve věku
15let až 18 let musí mít písemný souhlas rodičů a s sebou plnoletý doprovod a motor lodě
nesmí mít vyšší výkon než 5 koní.
Každý závodník musí mít u sebe platné doklady pro sportovní rybolov a předepsané
vybavení pro lov ryb v daném revíru, platný závodní průkaz se známkou pro rok 2014
dále jedno vědro na lodi pro přechovávání maximálně pěti neušlechtilých ryb před
měřením.
Každý účastník závodu si hradí sám náklady na ubytování, parkování lodí na vodě,
stravování a pohonné hmoty do lodních motorů. Toto vše bude zajištěno v prostoru
restaurace Marina Labe u Autocampu v Poděbradech v kterém si účastníci mohou
objednat ubytování.V okolí je i dostatek hotelů pro náročnější závodníky (např. Hotel
Golfi, Hotel Střelnice a pod)
Setkání účastníků se bude konat v restauravi Marína Labe, kde také bude provedeno
přivítání soutěžících, zahajovací seznámení,rozlosování závodu jedna i dva a také
závěrečné vyhodnocení.
Závod se uskuteční dle mezinárodních pravidel - FIPSed, hodnoceny budou stejné
druhy ryb jaké jsou vyjmenovány v pravidlech pro klasickou přívlač ČR, (bodovaná
ryba od 15 cm) hodnocení ryb bude prováděno měřením přímo na každé lodi
nalosovaným rozhodčím.
Startovné na tento závod je stanoveno na 1.500,- Kč za jednu posádku lodi.
Splatnost startovného je do 14. 7. 2014. Po uhrazení startovného na účet
107-2247660237/0100 bude posádce zaslán potvrzující e-mail.
(do poznámky napište název týmu)
Kontaktní adresy pořadatelů - pořadatel -
Pánek Jan
Pionýrů 48
29001 Poděbrady
tel. – 603752029
email – [email protected]
web – www.privlac-lode.cz
hlavní rozhodčí - Chrz Jan
garant závodu - Pánek Pavel
Pánek Jan
hlavní pořadatel
Časový rozvrh závodu 2014
28.8. – čtvrtek – 18:00 – 20:00 – příjezd účastníků, jejich prezentace, ubytování
a položení lodí do přístaviště
20:00 – přivítání účastníků a seznámení se s průběhem závodu
29.8. – pátek – 07:00 – 08:00 – snídaně
08:30 – rozprava s kapitány týmů
09:00 – start oficiálního tréninku
15:00 – konec oficiálního tréninku
18:00 – rozprava s kapitány týmů v hotelu Marina, losování čísel lodí
a nalosování rozhodčích na lodě
19:00 - večeře
30.8. – sobota – 07:00 – 08:30 – snídaně
08:30 – 10:00 – příprava na první závod
10:00 – 16:00 – první závod
16:00 – 16:30 – dojezd lodí do přístaviště
19:00 – vyhlášení výsledků prvního závodu, rozprava kapitánů týmů
20:00 – večeře
31.9. – neděle – 05:30 – 06:30 – snídaně
06:30 – 08:00 – příprava na druhý závod
08:00 – 14:00 – druhý závod
14:00 – 14:30 – dojezd lodí do přístaviště
16:00 – 17:00 – závěrečné vyhlášení celkových výsledků
17:00 – 23:50 – naložení lodí a odjezd účastníků závodu
Download

Přečíst - Přívlač