DD na zámku v Nebřenicích
FK Dobřejovice
V sobotu 15. června 2013 od 13 hodin
pořádá Myslivecké sdružení Družba
za finanční podpory majitelů zámku
a obecních úřadů Dětský den na zámku
v Nebřenicích.
zve na závěrečné zápasy sezóny. Přijďte povzbudit naše hráče a rozloučit se s uplynulou sezónou.
Můžete se těšit na řadu zajímavých
vystoupení a dětských soutěží, jako jsou
například: ukázka práce s loveckými psy,
ukázka a výstava dravců, vystoupení
trubačů, střelba na terč atd. Bude zde
i živá hudba pana Bezoušky a bohaté
občerstvení.
FK Dobřejovice A – Sokol Pacov
sobota 8. 6. 2013 v 17 hodin
FK Dobřejovice B – Sokol Hrusice
neděle 9. 6. 2013 v 17 hodin
Dobřejovický
zpravodaj
ČERVEN-ČERVENEC 2013
Sběrný dvůr
PROVOZNÍ DOBA – LETNÍ OBDOBÍ
(1. 5. – 30. 9.)
Poděkování
Obecní úřad Dobřejovice děkuje všem,
kteří se zúčastnili jarní brigády v obci
(a že bylo co uklízet). Doufáme, že špekáčky opékané na konci akce zpříjemnily
pěkné a užitečné sobotní dopoledne.
INZERCE
Středa: 9.00 – 18.00, pátek: 9.00 – 18.00,
sobota: 9.00 – 14.00, neděle: 9.00 – 14.00
Aktuální ceník odpadů a služeb:
www.sbernydvurdobrejovice.cz
Kontakty: e-mail: [email protected],
603 168 974, 605 254 720
Závora ve skále
PRODEJ NOSNÝCH KUŘIC
Horal hnědé, černé
stáří 15 týdnů, cena 125 Kč/ks
Adresa:
Háček spol. s r.o.
Kunice-Vidovice 1
Tel. 603 855 618
je otevřena do 30. 9. každou poslední sobotu
v měsíci od 8 – 10 hod.
Přání
Zastupitelsvo obce Dobřejovice přeje všem
občanům obce příjemné a krásné prázdniny.
(Příští číslo Dobřejovického zpravodaje vyjde
ke konci srpna.)
Důležitá čísla
Hodí se
800 454 545 – porucha vody a kanalizace
840 850 860 – porucha elektřiny
800 101 109 – Eltodo porucha osvětlení
272 767 300 – porucha plynu
112 – SOS
150 – hasiči
155 – záchranná služba
158 – policie
722 566 488 – hlídkový vůz policie Čestlice
Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
E-mail: [email protected]
www.dobrejovice.eu
Úřední hodiny:
pondělí a středa 14.00 – 18.00 hodin
Vydává obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01, číslo registrace: MK ČR E 19932.
Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Čmolík, jazyková korektura: PhDr. Věra Martinková, CSc. Náklad 330 ks.
Pár vět o myslivosti v naší obci
Myslivecké sdružení Družba Dobřejovice vzniklo v 80. letech sloučením mysliveckých
sdružení Dobřejovice, Modletice a Petříkov. Ve sdružení je 48 členů většinou z okolních
obcí, z toho 3 ženy. Věkový průměr je cca 50 let. Ve sdružení je celkem 13 lovecky upotřebitelných pejsků, z toho tři malá plemena Border teriéři a jezevčíci, ostatní jsou většinou
čeští fouskové a krátkosrstí ohaři. Všichni tito pejskové mají zkoušky z loveckých prací.
Myslivecké sdružení má honitbu pronajatou od Honebního společenstva, ve kterém
jsou vlastníci pozemků, na kterých se může vykonávat právo myslivosti. To je cca 1500 ha.
Na valné hromadě Honebního společenstva si majitelé pozemků odsouhlasili, že nájem
za pozemky bude Myslivecké sdružení Družba Dobřejovice (dále jen M. S.) odvádět jako
sponzorský dar pro Dětskou onkologickou kliniku.
V posledních deseti letech M. S. darovalo: 87 000 Kč na dětskou onkologii, do honitby vložilo 50 tun krmení pro drobnou zvěř, 21 000 Kč na medikace pro zaječí zvěř, 102 vypuštěných
zajíců na obměnu krve, 46 000 Kč za krmení pro zaječí zvěř, 240 000 Kč za medikace pro srnčí
zvěř, 80 000 Kč za oves pro srnčí zvěř, 5 550 ks různých druhů vysazených stromků, 15 000 Kč
na pachové ohradníky kolem silnic, 1 380 brigádnických hodin na člena. M. S. neprovozuje
komerční myslivost (zpoplatněný odlov zvěře), a tak musejí členové M. S. všechny finanční
prostředky získat z brigádnické činnosti pro soukromé společnosti a z členských příspěvků.
Kmenové stavy zvěře na celou honitbu bývají dle Ministerstva životního prostředí: zajíců
251 ks, bažantů 257 ks, srnčí 78 ks, zvěř černá není v kmenových stavech, pouze přes
honitbu migruje.
Za posledních 10 let se průměrně za rok ulovilo: 122 zajíců, 215 bažantů, 16 ks srnčí
zvěře, 10 ks zvěře černé a 50 kachen. Tyto průměry jsou vysoké díky letům 2006-8, kdy se
např. ulovilo až 287 zajíců, zatímco v roce 2011 pouze 6 ks do tomboly na myslivecký ples.
www.dobrejovice.eu
najdete nás i na www.facebook.com
Dobřejovický
zpravodaj
ČERVEN-ČERVENEC 2013
M. S. pořádá každoročně tradiční myslivecký ples a mysliveckou zábavu. Tyto oblíbené akce
v restauraci U Lojzíka v Popovičkách jsou navštěvovány širokou veřejností z okolních obcí. Od loňského roku se zavedla nová tradice v Nebřenicích na zámku, kde se pořádá dětský den v přírodě
pro celé rodiny. V tomto dni se veřejnost seznamuje s přírodou v našem okolí. Myslivecké sdružení
zde prezentuje práci svých členů s loveckými psy a další myslivecké tradice. Tato nová tradice se
může uskutečnit s podporou majitelů zámku a obecních úřadů. M. S. oplátkou pomáhá Obecním úřadům při různých činnostech v obcích spojených s přírodou a životním prostředím. (Termín
a program bude předem zveřejněn.)
Myslivost je jedna ze součástí kulturního dědictví v České republice. Myslivci v našem sdružení dodržují veškerá pravidla spojená s ochranou přírody, zvěře a lovu. Je nutno počítat s tím, že se
myslivci pohybují se zbraní i na místech přístupných veřejnosti (polní cesty, cyklostezky, okraje obcí
v blízkosti nových domů, které jsou postaveny na bývalých polích). U těchto lokalit myslivci omezují
lov zvěře tak, aby nedocházelo k nepříjemným konfliktům s majiteli těchto domů, protože ve městě
se ti „barevní ptáčkové a králíčci“ nestřílejí a rámus a rány se můžou dělat jen na Silvestra. Přitom někteří mají v garáži čtyřkolku nebo motokrosový speciál a po nedělním obědě se jedou projet kousek
od domu na pole, louku, do lesa nebo polní cestu. A protože člověk je tvor společenský, přizve kamarády a soutěží o to, kdo tu louku nejvíce „zorá“ – a přitom se dopouští přinejmenším přestupku. Tímto
svým jednáním napáchají v přírodě více škody než všichni vrcholoví predátoři, co se tu vyskytují.
Závěrem bych přál všem občanům, kteří v naší honitbě žijí nebo se pohybují, aby se naučili vnímat myslivce jako člověka, který se snaží udržet rovnováhu mezi přírodou a člověkem. A všem myslivcům přeji, aby vydrželi v této nelehké době se svým náročným koníčkem. Zároveň se tímto omlouvám všem občanům, kteří se k přírodě a svému okolí chovají tak, aby nám zbytky přírody kolem nás
vydržely co nejdéle.
Jan Krejčí, zastupitel a člen M. S. Družba Dobřejovice
FK Dobřejovice slaví 90. výročí svého založení
FK Dobřejovice při příležitosti 90 let od založení klubu zve všechny fanoušky a občany na oslavu, která se uskuteční v sobotu 29.
června 2013 na fotbalovém hřišti v Dobřejovicích. Začátek akce
je v 9:30 hodin, kdy proběhne slavnostní zahájení, a poté začne
www.dobrejovice.eu
fotbalový turnaj starých
gard za účasti domácího
týmu, FK Podolí, FK Průhonice a zahraničního klubu
ze slovenska FK Nový Tekov. V polovině turnaje, cca
ve 12:30 hodin, bude zpestřením utkání žen proti domácímu B týmu. Slavnostní
vyhlášení vítěze turnaje se
plánuje na 16. hodinu. Živá
kapela Triwoly začne vyhrávat od 18 hodin. Tak neváhejte a přijďte prožít krásný
slavnostní den s bohatým
programem a vynikajícím
občerstvením, jako je například opékané prasátko.
Kdo také žije v Dobřejovicích
Jana Rychterová
Původně vystudovala pedagogiku a několik let
i učila, ale před třinácti lety ji definitivně zlákal zpěv. Svoje písně skládá, zpívá i doprovází
na kytaru, vystupuje s vlastním recitálem i s kapelou Two Voices, pro niž skládá veselé texty
na vážnou hudbu. Ve volném čase se věnuje
jízdě na motorce a jídlu.
Proč jste se rozhodla pro Dobřejovice?
To, že tu bydlíme, je vlastně náhoda. Hledali
jsme pronájem a na ten „správný“ inzerát nás
upozornil omyl v tisku – bylo tam uvedeno Dobřichovice, Praha-východ. Mého muže nějak napadlo, že by to mohly být Dobřejovice, a protože
tu už dříve bydlel, začali jsme se o to zajímat.
Jak se Vám v Dobřejovicích líbí?
Jsem tu naprosto nadšená. I když jsem původně velmi oplakávala odchod z širšího centra
Prahy, rychle jsem si tu zvykla. Taky jsem poznala několik fajn místních lidí, zmapovala okolí
na kole a na motorce. No a pak jsem si jednoho dne uvědomila, že tu jsem doma a jsem tu
šťastná. Když se člověk chce zapojit, zjistí, že to tu docela žije.
Co byste zlepšila a co Vám vadí?
Jediné, co snad v obci chybí, je kulturní sál. Věřím, že by se využil pro plesy, dětské akce či
různá setkání.
Děkuji za rozhovor. Martin Čmolík
Václav Vačkář
V pondělí 12. srpna 2013 si připomeneme 132. výročí narození pravděpodobně
nejznámější osobnosti obce Václava Vačkáře. Tento skvělý hudební skladatel byl
i hudebním kritikem a napsal řadu článků
do odborných hudebních časopisů. Své
rodné obci složil na památku polku nazvanou Dobřejovická. Čest jeho památce.
Dětský den se koná v sobotu 25. 5. 2013 na hřišti FK Dobřejovice
www.dobrejovice.eu
Download

Dobřejovický - Obec Dobřejovice