Vestavné trouby
Vestavná trouba cookControl 40
HB 36AB650J černá
Vestavná trouba cookControl 40
00 000 Kč
Rozměry pro vestavbu: 600×560×550mm
Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí
při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:
•I mageobrázkynemusejívždyodpovídatsortimentu
proČR.
•M yslete,prosím,naněkolikanásobnépoužitítohoto
prospektuapředejtehodalšímzájemcům.
•Technickézměnyvyhrazeny.Uvedenécenyjsou
pouzeinformativní.
www.siemens-home.com/cz
Přehledsortimentupodzim–zima2010
Seznamte se s budoucností.
00 000 Kč
Rozměry pro vestavbu: 600×560×550mm
Vestavné spotřebiče
Zákaznickálinka:251095555
e-mail:[email protected]
©2010BSHdomácíspotřebičes.r.o.
PrintedinCzechRepublic03/10
Modely označené ikonou Partner Programm naleznete
pouze u vybraných smluvních prodejců.
HB 36AB650J černá
Vestavná trouba cookControl 40
HB 36AB650J černá
00 000 Kč
Rozměry pro vestavbu: 600×560×550mm
Černý design
Trouba liftMatic / Vestavné trouby
Vestavná trouba cookControl 40
Vestavná kompaktní trouba
Kombinovaná parní trouba
CookControl 68 s text. displejem
Velmi ergonomický přístup ze tří stran
Třída
spotřeby
energie
MICROWELLE
PLUS
Takjednodušeabezpečnějstesekjídluještě
nikdynedostali.Inovativnísystémelektromotorickéhopojezduposunednopečicítrouby
stiskemtlačítkadolů–dleumístěnítroubydokoncenadjídelnístůl.Projídlositakmůžete
sáhnoutzetřístran,anižbysteotvíraliklasickýmzpůsobemdvířkatrouby.Asamozřejmě
jepostaránoomaximumbezpečnosti.Pomocí
dětsképojistkymůžetezablokovatnastavené
funkcetroubyielektromotorickýpojezd.
možno
dokoupit
teleskop.
výsuv
Všechno dobré pochází shora: funkce výtahu
HB 36AB650J černá
HB 86K672 černá
třídaspotřebyenergie:A –20 %*
ečicí trouba Universal Plus(10 druhů ohřevu:
p
horní/dolníohřev,3D-horkývzduchplus,samostatnýdolníohřev,cirkulačnígril,vario-velkoplošnýgril,vario-maloplošnýgril,stupeňpropizzu,
rozmrazování,hydroBaking,udržováníteploty)
■■ s klopnýdvouokruhovýgril
■■ pečicí trouba 67 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ e lektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl–podsvětlenáovl.tlačítkaaotoč.knoflíky
■■ d igitální displej se symboly
■■ cookControl 40–programováautomatika
se40programy,osvětlenípečicítrouby
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ h ladkéstěnytroubysezávěsnýmirošty–možnost
dovybaveníteleskopickýmvýsuvem
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek40 °C
■■ a utomatickýrychloohřev
■■ dětská pojistka–tlačítkoKlíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ možnostdovybavenítukovýmapachovýmfiltrem
■■ samočištění ecoCleannazadnístěně;bočnístěny
astropmožnodokoupitjakozvl.příslušenství
■■ p ečicítroubasvýklopnýmidvířky,připojovací
kabelsezástrčkou1,2m
7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev 30–300 °C,
3D-horký vzduch 30–250 °C, horký vzduch 30–
–250 °C,plošnýgril(velkáamaláplocha),cirkulačnígril,samostatnýspodníohřev,intenzivníohřev
■■ provoz microcombi, mírné pečení, udržování
teploty, předehřívání
■■ mikrovlnný ohřev 900/600/360/180/90 W
■■ innoWave–sinvertorem
■■ a ž3výkonovéstupněmikrovlnprogramovatelné
zasebou–tlačítko1-2-3
■■ velkoprostorovákompaktnítrouba42 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ paměťová funkce(6paměťovýchmíst)
■■ cookControl 70–pečicíautomatikase70programy,rychloohřev
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ textový displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ h alogenovéosvětlenívarnéhoprostoru
■■ p ečicítroubasvýklopnýmidvířky
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek40°C
■■ c hladicíventilátor,dětskápojistka,bezpečnostní
vypínání
■■ p říkon3,6W,připojovacíkabelsezástrčkou1,8m
■■ samočištěníecoCleannazadnístěněastropu
Rozměry pro vestavbu: 575–597×560×550mm
Plně vestavná mikrovlnná trouba
■■
■■
HB 36D672 černá
HB 78P570 nerez
t řídaspotřebyenergie: A
beztlakové vaření v páře 35–100 °C, horký
vzduch 30–230 °C, horký vzduch + pára
120–230 °C
■■ regenerace(ohřívání),vaření, rozmrazování,
mírné pečení, předehřívání, udržování teploty
■■ digitální textový displejse30jazyky vč. češtiny
■■ c ookControl 70–pečicíautomatikase70programy
■■ nerezový varný prostor 35 lsezávěsnýmirošty
a4výškamizasunutívarnýchnádob
■■ kontrolazahřívání,automatickýnávrhteploty,
paměťováfunkce
■■ a utomatickévyrovnáníboduvaru
■■ z ásobníknavodu1,3l
■■ u kazatelvyprázdněnízásobníkunavodu
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ h alogenovéosvětlenívarnéhoprostoru
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ d ětskápojistka,bezpečnostnívypínání,chladicí
ventilátor
■■ č isticíaodvápňovacíprogram
t řídaspotřebyenergie:A
pečicí trouba Universal Plus (12 druhů ohřevu:
horní/dolníohřev,horní/dolníohřevsezapařováním,předehřívání,samostatnýdolníohřev,
cirkulačnígril,horkývzduch,rychloohřev(Speed),
rozmrazování,vario-velkoplošnýgril,mírnépečení,
udržováníteplotypřiotevřenéazavřenétroubě)
■■ pečicí trouba 50 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky,světel.konceptbílá/modrá
■■ d igitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 34–program.automatikase34programy
selektron.doporuč.nastavenítrouby(integr.kuchařka)
■■ o světlenípečicítrouby,celoskleněnávnitřnístrana
dvířektrouby,hladkéstěnytrouby
■■ liftMatic – elektromotor. pojezd spodní části trouby
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek40 °C
■■ dětská pojistka–tlačítkoKlíč
■■ n erezovýzápustnýovládacíknoflíksosvětlením
■■ c hladicíventilátor,tukovýapachovýfiltr
■■ samočištění activeClean®,smaltovanépříslušenstvílzečistitsoučasně
■■ p řipojovacíkabelsezástrčkou1,2m
■■ 9Vbat.pronouzovéotevřenítroubypřivýpadkuelektřiny
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: uzavřená 538×595×455mm
Komínový odsavač par
Ohřevná zásuvka push/pull
CookControl 68 s text. displejem
■■
■■
■■
Pomocízákladníchnastavenítroubysimůžete
zvolitdvěrůznérychlostielektromotorického
pojezdu.Bezproblémulzetakénaprogramovatmaximálnídélkudráhypojezdudnatroubydleaktuálníhoumístěnívestavnétrouby.
■■
■■
Nepřekonatelné přednosti: sklokeramické dno
Zvláštěkomfortníapraktickéjepečenína
sklokeramickémdnětrouby.Můžetetakpoložitnapříkladchleba,croissantynebopizzubez
pečicíhoplechupřímonadnopečicítrouby.
Totéžplatíipropekáčearůznédruhykoláčovýchforem.Očištěnísepřitomnemusíte
vůbecstarat–zezrcadlověhladkéhopovrchu
odstranítenečistotyjakonic.Sklokeramické
dnokromětohopojmeaž0,25ltekutiny,aniž
bynějakápřetekla.
CookControl 40 se symboly
odvětrání/
cirkulace
InnoWave
❮ 90 cm ❯
možno
dokoupit
teleskop.
výsuv
HF 25M6L2 černá
vestavnýspotřebičprohornískříňkuširokou
60cm,vestavbamožnáidovysokéskříňky
■■ m ikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave–sinvertorempronižšíspotřebuenergieaúsporučasu
■■ 5 výkonovýchstupňů:900/600/360/180/90W
■■ c ookControl 7–7automatickýchprogramů,
ztoho:4rozmrazovacía3varnésnastavením
hmotnosti
■■ s nadnoovladatelnáelektronikastlačítkyskrátkým
zdvihemazápustným otočným voličem
■■ a ž3výkonovéstupněmikrovlnkombinovatelnépo
sobě–tlačítko 1-2-3
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ d igitálnídisplejsukazatelemdenníhočasu
■■ p aměťováfunkce(2paměťovámísta)
■■ o světlenívarnéhoprostoru
■■ otočnádvířkasprůhledovýmokénkem,závěsdveří
vlevo
■■ n erezovývarnýprostor21 l
■■ keramické dno
■■ p říkon1,22W
■■ p řipojovacíkabelsezástrčkou1,5m
■■
Rozměry pro vestavbu: 380×560×300mm
LC 965GA30 nerez, černé sklo
HW 1406P2 černá
komínovýodsavačpar,90cm
promontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ p roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
proprovozscirkulacíjenutnámontážnísadajako
prvovýbava(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr,vhodnýpromytívmyčce
nádobí
■■ tlačítkový vypínačspodsvětlením
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:640 m 3/hod.(intenzivnístupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max. 500 m 3/hod.
(normálníprovoz)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:620 m 3/
/hod.(intenzivní),490 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými žárovkami2x20W
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu490m 3/
/hod.:45 dB (A),odpovídá59dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ příkon:240W
■■ odtahovátrubka:Ø150mm,120mm
v ýška141mm
plně teleskopický systém výsuvu
■■ oblasti použití:
–kynutítěsta
–rozmrazovánípokrmů
–udržováníteplotypokrmů
–předehřívánínádobí
–mírnépečení(např.roastbeef)
■■ o hřívánípomocídesky z tvrzeného skla
■■ design:bezmadla,otevíráníazavíránídotykem
(push&pullsystém)
■■ n erezovývnitřníprostor
■■ n aplněnímax. 25 kg
■■ m ax.náplň80 ks espresso šálkůnebo12 talířů
(Ø26cm)
■■ 4 stupňováregulace teploty v rozmezí 30–80 °C
(povrchováteplotadeskyztvrzenéhoskla)
■■ c hladnápřednístěna
■■ p říkon810W
■■ p řipojovacíkabelsezástrčkou1,5m
Rozměry: odvětrání:
cirkulace: Rozměry pro vestavbu: 141×560×550mm
■■
■■
631–960×900×500mm
631–1075×900×500mm
t řídaspotřebyenergie:A –20 %*
pečicí trouba Universal Plus(13 druhů ohřevu:
horní/dolníohřev,3D-horkývzduchplus,samostatnýdolníohřev,cirkulačnígril,předehřívání,vario-velkoplošnýgril,vario-maloplošnýgril,stupeň
propizzu,rozmrazování,hydroBaking,udržování
teploty,intenzivníohřev,mírnépečení)
■■ pečicí trouba 65 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 68 –programováautomatika
se68programyselektronickýmdoporučením
nastavenítrouby(integrovanákuchařka)
■■ o světlenípečicítroubysoftLight
■■ h ladkéstěnytrouby
■■ 3 násobný plně teleskopický výsuv
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek40 °C
■■ dětská pojistka–tlačítkoKlíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ samočištění activeClean®,smaltovanépříslušenstvílzečistitsoučasně
■■ p řipojovacíkabelsezástrčkou1,2m
HB 76AB560 nerez
t řídaspotřebyenergie:A –20 %*
pečicí trouba Universal Plus(10 druhů ohřevu:
horní/dolníohřev,3D-horkývzduchplus,samostatnýdolníohřev,cirkulačnígril,vario-velkoplošnýgril,vario-maloplošnýgril,stupeňpropizzu,
rozmrazování,hydroBaking,udržováníteploty)
■■ s klopnýdvouokruhovýgril
■■ p ečicí trouba 65 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ digitální displej se symboly
■■ c ookControl 40–programováautomatika
se40programy
■■ o světlenípečicítrouby
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ hladké stěny trouby se závěsnými rošty –
možnostdovybaveníteleskopickýmvýsuvem
(zvl.příslušenství)
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek40° C
■■ dětská pojistka–tlačítkoKlíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ s amočištění activeClean®,smaltovanépříslušenstvílzečistitsoučasně
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 575–597×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 575–597×560×550mm
*o20%úspornější(0,79kWh)nežjehodnota(0,99kWh)protříduspotřebyenergieA(měřenodleEN50304)
2
HB 78AU570 nerez
Nechcete už nikdy čistit troubu:
s automatickým samočištěním
activeClean® už nemusíte
activeClean®:automatickésamočištění.Stačí
stisknouttlačítkoaveškerézbytkyzpečení
agrilováníserozpadnoupřivelmivysoké
teplotě485°Cnaprach.Díkylepšíizolacitrub
SiemenssesamočištěnímactiveClean®mají
nižšíspotřebunežsrovnatelnémodelybez
activeClean®samočištění.Kromětohosiušetřítenamáhavédrhnutírůznýmineekologickými
chemickýmiprostředkynebosprejinatrouby,
protožezbytkyzjídlarozpadlénaprachové
částečkymůžetejednoduševytříthadříkem
ajehotovo.Nynívnabídceistrojnásobným
plněteleskopickýmvýsuvemjakozvláštním
příslušenstvím.
*o20%úspornější(0,79kWh)nežjehodnota(0,99kWh)protříduspotřebyenergieA(měřenodleEN50304)
3
Vestavné trouby
Vestavné trouby
CookControl 68 s text. displejem
Elektronické hodiny s programováním
Elektronické hodiny s programováním
Třída
spotřeby
energie
možno
dokoupit
teleskop.
výsuv
možno
dokoupit
teleskop.
výsuv
HB 38AB590 nerez
HB 33AB550 nerez
třídaspotřebyenergie:A –20 %*
pečicí trouba Universal Plus(13 druhů ohřevu:horní/
/dolníohřev,3D-horkývzduchplus,samostatnýdolníohřev,
cirkulačnígril,vario-velkoplošnýgril,vario-maloplošnýgril,
stupeňpropizzu,rozmrazování,hydroBaking,udržování
teploty,intenzivníohřev,předehřívání,mírnépečení)
■■ pečicí trouba 67 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním–časová
paměťpodobu48hodinvpřípaděvýpadkuel.energie
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl–podsvětlenáovl.tlačítkaaotoč.knoflíky
■■ digitální textový displej s 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 68–progr.automatikase68programy
■■ sklopnýdvouokruhovýgril,osvětlenípeč.trouby
■■ celoskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ h ladkéstěnysezávěs.rošty–možnostdovybavení
teleskopickýmvýsuvem
■■ max.teplotapřednístranydvířek40 °C
■■ automatickýrychloohřev,dětská pojistka–tlačítkoKlíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ nerezovézápustnéovládacíknoflíkysosvětlením
■■ c
hlad.ventilátor,možnostdovybavenítuk.apach.filtrem
■■ samočištění ecoCleannazadnístěně
■■ připojovacíkabelsezástrčkou1,2m
■■ výška ovl. panelu 96 mm: pro perfektní horizontální kombinaci trouby se spotřebiči řady
compact45
t řídaspotřebyenergie:A –20 %*
pečicí trouba Universal Plus(8 druhů ohřevu:
horní/dolníohřev,3D-horkývzduchplus,samostatnýdolníohřev,cirkulačnígril,vario-velkoplošnýgril,vario-maloplošnýgril,stupeňpropizzu,
rozmrazování)
■■ s klopnýdvouokruhovýgril
■■ p ečicí trouba 67 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ o světlenípečicítrouby
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ h ladkéstěnytroubysezávěsnýmirošty–možnost
dovybaveníteleskopickýmvýsuvem(zvl.příslušenství)
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek50 °C
■■ a utomatickýrychloohřev
■■ dětská pojistka –tlačítkoKlíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ z ápustnéovládacíknoflíky
■■ c hladicíventilátor
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně; boční
stěny a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství
■■ p ečicítroubasvýklopnýmidvířky
HB 43AT540E nerez
t řídaspotřebyenergie:A
pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu: horní/
/dolníohřev,horkývzduch,samostatnýdolní
ohřev,cirkulačnígril,vario-velkoplošnýgril,vario-
-maloplošnýgril,rozmrazování)
■■ pečicí trouba 62 l
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ o světlenípečicítrouby
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ h ladkéstěnytroubysezávěsnýmirošty
■■ 3násobný teleskopický výsuv
■■ a utomatickýrychloohřev
■■ dětská pojistka–tlačítkoKlíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ z ápustnéovládacíknoflíky
■■ samočištění ecoCleannastropě,zadnístěně
abočníchstěnách
■■ c hladicíventilátor
■■ p ečicítroubasvýklopnýmidvířky
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Perfektně sedí vedle sebe
Bez ohledu na to, zda jde o kompaktní spotřebič nebo
troubu s velkým pečicím prostorem.
Ukaždéhomenuhrajeharmoniejednotlivýchchodů
velkouroli.Přitvorběvašíkuchynětomuneníjinak.
UznačkySiemensmátenynímaximálnísvoboduvolby
zkombinovatsvoukuchynisnůzceladlesvýchpředstav,
anižbystemuseličinitústupkyvevěcechdesignu.Nejlepšítechnikaaoptickádokonalost–díkynovévestavné
trouběHB38AB590svýškoupanelu96mmmůžete
stoutotrouboukombinovatvestavnéspotřebičeřady
compact45:parnítroubu,mikrovlnnoutroubu,vestavný
kávovaranověimyčkunádobí.Aspolečnýkonceptovládánívámusnadníkaždodennívaření,přípravupokrmů
ináslednémytínádobí.
Rozměry pro vestavbu: 575–597×560×550mm
CookControl 40 se symboly
Rozměry pro vestavbu: 575–597×560×550mm
Koláče,placičkynebopizza–provšechny,kteřírádi
pečou,je„3D-horkývzduchplus“optimálnímdruhemohřevupronejlepšívýsledkypečení.Atěch
docílítenezávislenatom,jestliprávěpotřebujete
pécinajednomplechunebovíceplecháchsoučasně.Pokudchcete,můžetepécisuchépečivojako
např.placičkynebohouskynaažtřechúrovních
najednou.Provlhképečivo,jakojepizzanebo
ovocnékoláče,sedoporučujeparalelnípřípravana
dvouúrovních.Inovativnírozděleníteplavpečicí
trouběsestaráoto,abystevždypekli
snejlepšímvýsledkem.Najedné,dvou
nebotřechúrovních.
Výrazně menší čištění trouby: ecoClean
ČisticísystémecoCleannajdeteuněkterých
modelůvzákladnívýbavě,kněkterýmmodelůmlzedokoupitjakozvláštnípříslušenství
bočnístěnyastrop.Povrchováúpravazminiaturníchkeramickýchkuličekpojmeveškeré
nečistoty,rozložíjeazároveňzredukuje
pachyvznikajícípřipečeníažo80%.Ideální
prospotřebičebezsamočištěníactiveClean®
Světlý, brilantní a snadno čistitelný:
nový smalt titanGlanz
Pečicítroubyjsouvybavenymoderním,
světlýmavysocelesklýmsmaltováním,takže
osvětlenívtrouběselépeodrážíodstěnavám
taktroubanabídnevícesvětla.Abysvětlo
vtrouběnebyloničímrušeno, jetatospeciální
povrchováúpravaextrémněodolnáproti
skvrnámnapř.zovocenebozeleniny.
Rozměry pro vestavbu: 575–597×560×550mm
Elektronická pečicí automatika: snadno upečeno
možno
dokoupit
teleskop.
výsuv
Optimální pro nejlepší výsledky pečení:
3D-horký vzduch plus
Větší přehled a stabilita při pečení:
trojnásobný plně teleskopický výsuv
ElektronickápečicíautomatikanabízípřivýbavěscookControlbuď40,nebo68automatickýchprogramů,pomocínichžmůžetepřipravovatdrůbež,hovězímaso,telecí,vepřové,jehněčí,divočinu,ryby,
gulášenebogratinovanájídla.Stačípouzezadatčísloprogramuahmotnostpotravin–všechnoostatní
užudělátroubasama.Anavícsvyužitímzbytkovéhotepla,čímžušetříteelektrickouenergii.
Pomocítrojnásobnéhoplněteleskopickéhovýsuvumůžete
pečicíplechy,roštynebouniverzálnípánevvysunoutúplně
předprostorpečicítrouby.Atoažo17cmdálenežuběžnýchtrojnásobnýchteleskopickýchvýsuvů.Bezpřeklopení,
protožequadroteleskopickévýsuvySiemensjsoustabilní
aslehkýmchodem.
Nechte pečení na své
troubě: CookControl
HB 36AB560 nerez
třídaspotřebyenergie:A –20 %*
ečicí trouba Universal Plus(10 druhů ohřevu:
p
horní/dolníohřev,3D-horkývzduchplus,samostatnýdolníohřev,cirkulačnígril,vario-velkoplošnýgril,vario-maloplošnýgril,stupeňpropizzu,
rozmrazování,hydroBaking,udržováníteploty)
■■ s klopnýdvouokruhovýgril
■■ p ečicí trouba 67 lsextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ d igitální displej se symboly
■■ cookControl 40–programováautomatikase
40programy
■■ o světlenípečicítrouby
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ h ladkéstěnytroubysezávěsnýmirošty–možnost
dovybaveníteleskopickýmvýsuvem
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek40 °C
■■ dětská pojistka–tlačítkoKlíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ samočištění ecoCleannazadnístěně;bočnístěny
astropmožnodokoupitjakozvl.příslušenství
■■
■■
Některéreceptyjsousamyosobě
dostkomplikované,protoby
ovládánívašítroubymělobýtco
nejjednodušší.SvýbavouCookControlvámSiemensskutečně
podávápomocnourukupřivaření.
Jejípomocílzeveškeréovládací
funkcejednodušeregulovatpomocíotočnéhovoličeatlačítek.Např.
nastupeňpřesnénastaveníteploty
vrozmezí50–300°C.Neboautomatickýnávrhteploty.Atomu,aby
vašedítěnemohlotroubukdykoliv
bezvašehovědomízapnout,můžetezabránitpomocídětsképojistky.
CookControlvámnabízídodatečné
funkcejakonapř.elektronické
doporučenínastavení,kterévám
kpřipravovanémupokrmuporadí
správnýdruhadobuohřevu,
atextovýukazatelsergonomickým
světelnýmdisplejem,nakterémsi
můžetevelmidobřeodečístzvolenouteplotuaprogram.Textový
displejsimůžetenastavitve
30jazycíchvč.češtinyaslovenštiny.AjakoPLUSprobezpečnost
můžetepomocífunkceKlíčuzamknoutnastavenéfunkce.
Trio pro lepší komfort obsluhy:
trojnásobný teleskopický výsuv
Roštyaplechymůžetevysunoutztroubynatřechúrovních.Tak
užnemusítenapř.připodlévánípečeněsahatdohorkétrouby.
Dvojnásobně dobrý: dvojnásobný teleskopický výsuv
Stabilníastrvaledobrýmischopnostmivýsuvu–obaplechy
můžeteprolepšípřehlednostvysunoutzpečicítrouby.
Rozměry pro vestavbu: 600×560×550mm
*o20%úspornější(0,79kWh)nežjehodnota(0,99kWh)protříduspotřebyenergieA(měřenodleEN50304)
4
*o20%úspornější(0,79kWh)nežjehodnota(0,99kWh)protříduspotřebyenergieA(měřenodleEN50304)
5
To nejlepší, co se může přihodit zelenině…
a pečenému masu… a rybám…
Parní trouba
Úplně zdravé vaření bez tuku: vestavná parní trouba
VestavnýspotřebičSiemensjeskutečnýmvšeumělcem.Šetrnévařenívpáře,
klasicképečenímasakoláčůshorkýmvzduchemneboobojísoučasně–
sesvýmivolitelnýmiprofesionálnímifunkceminabízíkombinovanáparní
troubaoptimálnízpůsobpřípravyprokaždýdruhpokrmuakaždousurovinu.
Apokrmyvždyobsahujívšechnoto,cojenapotravináchdůležité:chuť,aroma,křupavost,vitamínyaživiny.Díkypaměťovéfunkcisimůžeteuložitdo
pamětiažšestsvýchoblíbenýchjídel.Navícse70automatickýchprogramů
staráoto,abysevšechnypokrmyperfektněpodařily.Načtyřechvýškách
prozasunutíplechůmůžeteparalelněpřipravovatrůznépokrmybezpřenosu
pachůachuti.
VevestavnéparnítrouběSiemenssepřipravujívelmichutnépokrmy.
Zeleninasiuchovásvojikřupavost,bramborysenerozvaří.Potravinysepřipravujípouzevhorképáře.Taksiuchovávajínejenaroma,barvu,vitamíny
aminerálnílátky,alevařísezároveňbeztukuaoleje.Načtyřechvýškách
prozasunutíplechůmůžetepřipravovatsoučasněrůznédruhypokrmů–bez
obtížnéhopřenosupachůachuti.
Celoskleněná vnitřní strana dvířekprojasnývýhlednajídlo.Jesnadnočistitelnáanabízídíkydvojnásobnémuproskleníúčinnouochranupředteplem
varnéhoprostoru.
Krásný a ušlechtilý: celonerezový varný prostor s halogenovým
osvětlením
Jakvparnítroubě,takvkombinovanéparnítrouběsenacházívarnýprostor
o32,resp.35lobjemusečtyřmivýškamiprozasunutíplechů.Jevyroben
kompletnězkvalitnínerezovéoceli.Hladkýpovrchmateriálujesnadno
čistitelnýanavícpachověachuťověneutrální.Halogenovéosvětlenípřispěje
kperfektnímupřehledu.
Profesionální výbava: varné nádobí dle gastronomických norem
Kestandardnímupříslušenstvíprokombinovanéparnítroubypatříčtyři
stříbrněselesknoucínerezovévarnénádobyskrásnýmtvarem–vedvou
velikostechadvouhloubkách.Vždydlefunkcejednonádobyděrovanénebo
neděrované.Tatoprofesionálnívýbavamávyslovenědlouhouživotnost.
Výhody parního vaření: kvalitní potraviny vždy obsahují to, co jejich kvalita slibuje
Vařenívpáře,jednaznejstaršíchmetodvaření,jednesceněnajakojednaznejzdravějšíchanejchutnějšíchzpůsobůpřípravy
zeleniny,masaaryb.Žádnýdiv,žesesnípracujezejménavprofesionálníkuchyni.Protoževýhodyvařenívpářepřesvědčily
iprofikuchaře:
▪ uchování živin.Vesrovnánísevšemiostatnímidruhypřípravypotravinzůstávápřivařenívpářezachovánomnohemvíce
vitamínů,minerálůadalšíchživin
▪ uchování chuti.Vlastníchuťpotravinjeintenzivnějivyzdviženaapomocípárymohoupřísadymnohemléperozvinoutsvé
aroma
▪ redukování tuku.Přivařenívpářenemusítepřidávattukvjakékoliformě.Umasovýchpokrmůtukzmasanavíczkapalňuje
aodkapávádozáchytnémisky
▪ a vše zůstane křupavé a „naskus“.Buněčnástrukturavzeleninězůstanezachována,atímijejíkřupavákonzistence.Součas-
Perfektně sedí vedle sebe: compact45
něhorkápárapůsobíprotivysušovánímasa.Masotakzůstanejemnéašťavnatéajehokonzumacebudeskvělýmpožitkem
Bez ohledu na to, zda jde o kompaktní spotřebič, nebo troubu s velkým pečicím prostorem
Ukaždéhomenuhrajeharmoniejednotlivýchchodůvelkouroli.Přitvorběvašíkuchynětomuneníjinak.Uznačky
Siemensmátenynímaximálnísvoboduvolbyzkombinovatsvoukuchynisnůzceladlesvýchpředstav,anižbyste
museličinitústupkyvevěcechdesignu.Nejlepšítechnikaaoptickádokonalost–díkynovévestavnétroubě
HB38AB590svýškoupanelu96mmmůžetestoutotrouboukombinovatvestavnéspotřebičeřadycompact45:
parnítroubu,mikrovlnnoutroubu,vestavnýkávovaranověimyčkunádobí.Aspolečnýkonceptovládánívám
usnadníkaždodennívaření,přípravupokrmůináslednémytínádobí.
6
7
compact45
Vestavné ohřevné zásuvky / compact45: kompaktní myčka, vestavný kávovar
MICROWELLE PLUS s text. displejem
MICROWELLE PLUS se symboly
Vestavná mikrovlnná trouba
MICROWELLE
PLUS
MICROWELLE
PLUS
InnoWave
InnoWave
Ohřevná zásuvka / Ohřevná zásuvka push/pull
InnoWave
Přednosti produktu
Zásuvka na příslušenství
Vždy teplé nádobí a horká jídla: ohřevná
zásuvka
Vyjstetostihliakorát,vašejídlojevčashotové–
ahosténasebenechávajíčekat.Situace,přikteréseleckterýhostitelzapotí,zatímcojídloopět
stydne.Dobře,kdyžmůžetesáhnoutpoohřevné
zásuvceSiemens.Přiteplotě30až80°Czůstane
jídlorovnoměrněteplé.Zásuvkajesamozřejmě
vhodnáikprofesionálnímupředehřívánínádobí.
Ohřevnouzásuvkunajdetevevýšce14cmpro
kombinaciskompaktnímispotřebičivnerezové
barvěsmadlemnebodotykovýmotevíráním,
vpřípaděkombinacevícekompaktníchspotřebičůvedlesebemůžetevyužítiklasickouzásuvku
bezohřevuvestejnémdesignu.
HW 140562* nerez
HB 86K572 nerez
druhů ohřevu:horní/dolníohřev30–300°C,
7
3D-horkývzduch30–250°C,horkývzduch30–
–250°C,plošnýgril(velkáamaláplocha),cirkulačnígril,samostatnýspodníohřev,intenzivníohřev
■■ provoz microcombi, mírné pečení, udržování
teploty, předehřívání, mikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave–sinvertorempronižšíspotřebu
energieaúsporučasu5výkonovýchstupňů:
900/600/360/180/90W
■■ a ž3výkonovéstupněmikrovlnprogramovatelné
zasebou–tlačítko1-2-3
■■ velkoprostorovákompaktnítrouba42 l sextrahladkýmsmaltemtitanGlanz
■■ paměťová funkce(6paměťovýchmíst)
■■ cookControl 70–pečicíautomatikase70programy
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ textový displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ h alogenovéosvětlenívarnéhoprostoru
■■ r ychloohřev
■■ p ečicítroubasvýklopnýmidvířky
■■ m ax.teplotapřednístranydvířek40°C
■■ c hladicíventilátor,dětskápojistka,bezpečnostní
vypínání
■■ katalytické samočištěnízadnístěny
■■
HB 84E562 nerez
HF 35M562 nerez
druhy ohřevu:horkývzduch,horkovzdušnýgril
4
acirkulačnígrildo250°C,plošnýgril
■■ mikrovlnný ohřev 1000 W
■■ innoWave–sinvertorempronižšíspotřebuenergieaúsporučasu
■■ 5 výkonovýchstupňů:1000/600/360/180/90W
■■ a ž3výkonovéstupněmikrovlnprogramovatelné
zasebou–tlačítko1-2-3
■■ n erezovývarnýprostor36l
■■ u kazateldenníhočasu
■■ cookControl 15–pečicíautomatikas15programy
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ z ápustnéovládacíknoflíky
■■ h alogenovéosvětlenívarnéhoprostoru
■■ r ychloohřev
■■ p ečicítroubasvýklopnýmidvířky
■■ vestavbamožnáidovysokéskříňky
■■ katalytické samočištěnízadnístěny
ikrovlnný ohřev 1000 W
m
innoWave–sinvertorempronižšíspotřebuenergieaúsporučasu
■■ 5 výkonovýchstupňů:1000/600/360/180/90W
■■ cookControl 9–9automatickýchprogramů
■■ s nadnoovladatelnáelektronikastlačítkyskrátkým
zdvihema zápustným otočným voličem
■■ a ž3výkonovéstupněmikrovlnkombinovatelnépo
sobě–tlačítko 1-2-3
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ u kazateldenníhočasu
■■ p aměťováfunkce(2paměťovámísta)
■■ h alogenovéosvětlenívarnéhoprostoru
■■ t roubasvýklopnýmidvířky
■■ n erezovývarnýprostor36 l
■■ p říkon1,22W
■■ p řipojovacíkabelsezástrčkou1,5m
■■
HW 1405P2** nerez
HW 1405A2 nerez
v ýška141mm
plně teleskopický systém výsuvu
■■ oblasti použití:
–kynutítěsta
–rozmrazovánípokrmů
–udržováníteplotypokrmů
–předehřívánínádobí
–mírnépečení(např.roastbeef)
■■ o hřívánípomocídesky z tvrzeného skla
■■ *design:profesionálnímadlo
■■ **design:bezmadla,otevíráníazavíránídotykem
(push&pullsystém)
■■ n erezovývnitřníprostor
■■ n aplněnímax. 25 kg
■■ m ax.náplň80 ks espresso šálkůnebo12 talířů
(Ø26cm)
■■ 4 stupňováregulace teploty v rozmezí 30–80 °C
(povrchováteplotadeskyztvrzenéhoskla)
■■ c hladnápřednístěna
■■ p říkon810W
■■ p řipojovacíkabelsezástrčkou1,5m
v ýška141mm
plně teleskopický systém výsuvu
■■ design:bezmadla,otevíráníazavíránídotykem
(push&pullsystém)
■■ n erezovývnitřníprostor
■■ n aplněnímax. 15 kg
■■ k uskladnění nádobí
■■ p rotiskluzovápovrchováúpravadnazásuvky
■■
■■
■■
■■
■■
■■
cream
center
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 141×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 141×560×550mm
Kombinovaná parní trouba
Kombinovaná parní trouba
Parní trouba
Kompaktní myčka speedMatic, nika: 45 cm
Plně automatický kávovar surpresso
cream
Elegantní a praktická kombinace: zásuvka na
příslušenství
Zásuvkanapříslušenstvíznerezovéocelije
nejenpraktický,aleipřesvědčivýdoplněkkompaktníchspotřebičůSiemens.Dlelibostimůžete
podkompaktníspotřebičevestavěnévedlesebe
instalovatjakohřevnouzásuvku,takzásuvkuna
příslušenství.Tvaradesignodpovídajíkvalitnímu
vzhleduohřevnézásuvky,takževzniknejednotnářadabezpřerušení.Kroměkrásnéhodesignu
takzískáteicennýprostorprouloženísvého
kuchyňskéhopříslušenství.
center
Třída
spotřeby
energie
cream
Třída
účinnosti
mytí
Funkčnost nepotřebuje žádné rohy ani hrany:
ohřevná zásuvka s dotykovým otevíráním
push/pull
Jemnýstiskpřednístěnystačíktomu,abyste
zásuvkuotevřelinebozavřeli.Vtétoelegantní
designovévariantěbezmadlasespotřebič
podbízíprávěsvounenápadností,protožetato
ohřevnázásuvkaseperfektněhodídokaždé
kuchyně.Aperfektnězachováteplotuvašeho
jídlapřiteplotách30až80°C.
center
Třída
účinnosti
sušení
cream
center
cleaner
cream
center
Vestavný kávovar
HB 36D572 nerez
t řídaspotřebyenergie:A
■■ b eztlakové vaření v páře 35 °C až 100 °C, horký
vzduch 30 °C až 230 °C, horký vzduch + pára
120 °C až 230 °C
■■ regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování,
mírné pečení, předehřívání, udržování teploty
■■ digitální textový displejse30jazykyvč. češtiny
■■ cookControl 70–pečicíautomatikase70programy
■■ nerezový varný prostor 35 lsezávěsnýmirošty
a4výškamizasunutívarnýchnádob
■■ kontrolazahřívání,automatickýnávrhteploty,
paměťováfunkce
■■ a utomatickévyrovnáníboduvaru
■■ z ásobníknavodu1,3l
■■ u kazatelvyprázdněnízásobníkunavodu
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ n erezovýzápustnýovládacíknoflíksosvětlením
■■ h alogenovéosvětlenívarnéhoprostoru
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ d ětskápojistka,bezpečnostnívypínání,chladicí
ventilátor
■■ č isticíaodvápňovacíprogram
■■
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
8
HB 34D552 nerez
třída spotřeby energie: A
■■ beztlakové vaření v páře 35 °C až 100 °C, horký
vzduch 30 °C až 230 °C, horký vzduch + pára
120 °C až 230 °C
■■ regenerace(ohřívání)
■■ elektronickéhodiny
■■ cookControl 40–pečicíautomatikase40programy
■■ nerezový varný prostor 32 lsezávěsnýmirošty
a4výškamizasunutívarnýchnádob
■■ kontrolazahřívání
■■ a utomatickévyrovnáníboduvarudlenadmořské
výšky
■■ zásobníknavodu1,3l
■■ ukazatelvyprázdněnízásobníkunavodu
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustnéovládacíknoflíky
■■ halogenovéosvětlenívarnéhoprostoru
■■ celoskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ d ětskápojistka,bezpečnostnívypínání,chladicí
ventilátor
■■ připojovacíkabelsezástrčkou1,8m
■■ čisticíaodvápňovacíprogram
■■
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
HB 26D552 nerez
SK 75M531EU nerez
eztlakové vaření v páře 35 °C až 100 °C
b
■■ regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování
■■ digitální textový displejse30jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 40 –pečicíautomatikase40programy
■■ nerezový varný prostor 35 lsezávěsnýmirošty
a4výškamizasunutívarnýchnádob
■■ kontrolazahřívání,automatickýnávrhteploty,
paměťováfunkce
■■ a utomatickévyrovnáníboduvarudlenadmořské
výšky
■■ z ásobníknavodu1,3l
■■ u kazatelvyprázdněnízásobníkunavodu
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ n erezovýzápustnýovládacíknoflíksosvětlením
■■ o světlenívarnéhoprostoru
■■ c eloskleněnávnitřnístranadvířektrouby
■■ d ětskápojistka,bezpečnostnívypínání
■■ č isticíaodvápňovacíprogram
AAA
■■ mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,63 kWhel.energie,7 lvody,160 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, hygienePlus
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ 1 mycí koš
■■ dětská pojistka:zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ náplň:6 jídelních souprav
■■ hlučnost:49 dB(re1pW)
Rozměry pro vestavbu: 450×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 450×600×550mm
■■
■■
■■
Z75540–nerezovádekoračnílištanatěsnění
S
(možnostobjednatjakozvláštnípříslušenství)
TK 76K572 nerez
cream
center
cleaner
příkon: 1700 W
■■ tlak čerpadla: 19 barů
■■ příprava espressa, cappuccina, latte macchiata a čaje
■■ LCDdisplej,8světovýchjazyků,bezčeštiny
■■ inovativnítechnologiespařováníaroma pressure system
■■ i novativnítopnýsystémsenso flow system
cream první
center
■■ významná úspora času: nejrychlejší
šálek!
cleaner
■■ keramický mlýnek
■■ t ryskanamlékosfunkcísání„creamcenter“
■■ p ohodlnéarychléčištěnítryskynamléko–cream
centercleaner,funkcepředspaření
■■ singleportioncleaning–jednoduchéčištění
■■ funkce „My coffee“
■■ všechny nápoje jedním stiskem tlačítka bez
cream
center
nutnosti hýbat s nádobou
cleaner
■■ tryska na kávu a mléko nastavitelná až do výšky
15 cm – vhodné pro latte macchiato
■■ osvětlenátryskanakávu,integrovanátryskanamléko
■■ z ásobníknavoduvyjímatelný:2,5l
■■ z ásobníknakávovázrnasochranouaroma:400g
■■ s peciálnízásobníknamletoukávu
■■ m ožnostnastaveníteplotykávy(3stupně),vody
(4stupně)astupněmletíkávy(4stupně)
■■ v yjímatelnáspařovacíjednotka
■■ plněautomat.programnaproplachovánípřizap./vyp.
■■
Rozměry pro vestavbu: 575–597×560×550mm
Technika a design v perfektní symbióze:
cream center
Plněautomatickýkávovarjevybavenvýškově
nastavitelnýmitryskaminavýtokkávy.Inovovanátryskanamlékosestaráoperfektnějemně
pórovitoukrémovoumléčnoupěnuajerovněž
výškověnastavitelná,takžesepodnivejdou
skleniceaždovýšky15cm.Přípravanejrůznějšíchspecialitkávysmlékemjetaknyníještě
jednoduššíapohodlnější.Tryskunamlékomůžetetakéjednoduševytáhnoutaumýtvmyčce
nádobí.Prémiovýzásobníknamlékomátepelnouizolaciaudržímlékoněkolikhodinčerstvé
astudené.Snašímcreamcentremvykouzlíte
pouhýmstiskemtlačítkakaždoupožadovanou
kávovouvariaci.
Plné aroma, dokonalá pěna: aroma
pressure systém
Aromapressuresystémsestaráoto,abybyla
mletákávavespařovacíkomořevždyperfektně
stlačenanezávislenajejímmnožství–italský
číšníkbytonemohludělatlépe.Díkyzaoblenémutvarupřítlačnéholisuprotékávodaumletou
kávoumaximálnědlouhoudobupromaximální
filtraciaromatickýchlátek.Výsledkemješálekza
šálkemexcelentníaroma,dokonalápěnaapožitek,kterýjentaknezapomenete.
9
Plynové varné desky s ovládáním
Plynová varná deska s ovládáním
Plynová varná deska s ovládáním
Plynové varné desky s ovládáním
Plynová varná deska s ovládáním
Fazetový design
Fazetový design
Plyn na sklokeramice
Vydařenákombinacevšechvýhodplynu
svýhodamisklokeramiky–odušlechtilého
designupoodolnostvarnédeskyprotimechanickémupoškození,včetněvelmivysoké
tepelnéodolnosti.
Přesné načasování při vaření
EC 645PB90E nerez
nerezová plynová varná deska s ovládáním,
60 cm
■■ 4 plynové hořáky
■■ 1 silný,2normálnía1úspornýhořák
■■ v předuvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ v zaduvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ v zaduvpravo:silnýhořák3,0kW
■■ v předuvpravo:úspornýhořák1,0kW
■■ el. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ d voudílnálitinová podložka pod hrnce
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
■■
EC 645HB90E nerez
EC 745RU90E nerez
nerezová plynová varná deska s ovládáním,
60 cm
■■ 4 plynové hořáky
■■ 1 silný,1normální,1úspornýa1WOKhořák
■■ v předuvlevo:WOK-hořák 3,3 kW
■■ v zaduvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ v zaduvpravo:silnýhořák3,0kW
■■ v předuvpravo:úspornýhořák1,0kW
■■ e l. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ d voudílnálitinová podložka pod hrnce
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
nerezová plynová varná deska s ovládáním,
70 cm – do výřezu 60 cm
■■ 5 plynových hořáků
■■ 1 silný,2normálnía1úspornýhořák
■■ 1 duální WOK-hořák
■■ v předuvlevo:úspornýhořák1,0kW– speciální
hořák s rozložením plamene prorozpouštění
čokoládyatp.
■■ v zaduvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ u prostřed:WOK-hořák 5,0 kW
■■ v zaduvpravo:silnýhořák3,0kW
■■ v předuvpravo:normálníhořák1,7kW
■ ■ el. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ digitální touchTimersvypínánímkaždévarné
zóny(možnonastavitvypnutí2varnýchzónsoučasně)abudík (minutka)
■■ automatické bezpečnostní vypínáníplynových
hořákůpomax.6hodinách
■■ litinové podložky pod hrnce
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 43×560×480mm
Rozměry pro vestavbu: 43×560×480mm
Rozměry pro vestavbu: 43×560×480mm
Design s přední a zadní lištou
Design s přední a zadní lištou
Design s přední a zadní lištou
EP 626PB80E černá/nerez
plynová varná deska s ovládáním z tvrzeného
skla, 60 cm
4 plynové hořáky
■■ 1 silný,2normálnía1úspornýhořák
■■ v předuvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ v zaduvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ v zaduvpravo:silnýhořák3,0kW
■■ v předuvpravo:úspornýhořák1,0kW
■■ e l. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ d voudílnásmaltovaná podložka pod hrnce
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
EP 626HB80E černá/nerez
EP 726QT90E nerez/černá
plynová varná deska s ovládáním z tvrzeného
skla, 60 cm
4 plynové hořáky
■■ 1 silný,1normální,1úspornýa1WOKhořák
■■ v předuvlevo:WOK-hořák 3,3 kW
■■ v zaduvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ v zaduvpravo:silnýhořák3,0kW
■■ v předuvpravo:úspornýhořák1,0kW
■■ e l. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ d voudílnásmaltovaná podložka pod hrnce
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
lynová varná deska s ovládáním z tvrzeného
p
skla, 70 cm–dovýřezu60cm
5 plynových hořáků
■■ 1 silný,2normální,1úspornýa1WOK-hořák
■■ v předuvlevo:úspornýhořák1,0kW
■■ v zaduvlevo:normálníhořák1,7kW
■■ u prostřed: WOK-hořák 3,6 kW
■■ v zaduvpravo:silnýhořák3,0kW
■■ v předuvpravo:normálníhořák1,7kW
■■ e l. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistkazhasnutíplamene
■■ digitální touchTimersvypínánímkaždévarné
zóny(možnonastavitvypnutí2varnýchzónsoučasně)abudík (minutka)
■■ a utomatické bezpečnostní vypínáníplynových
hořákůpomax.6hodinách
■■ litinové podložky pod hrnce
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
Rozměry pro vestavbu: 43×560×490mm
Rozměry pro vestavbu: 43×560×490mm
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 43×560×490mm
10
ER 626PB90E nerezový profil
sklokeramická plynová varná deska s ovládáním, 60 cm
■■ 4 plynové hořáky
■■ 1 silný,2normálnía1úspornýhořák
■■ v předuvlevo:normálníhořák1,9kW
■■ v zaduvlevo:úspornýhořák1,1kW
■■ v zaduvpravo:silnýhořák2,8kW
■■ v předuvpravo:normálníhořák1,9kW
■■ e l. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí
plamene
■■ d voudílnálitinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
■■
Rozměry pro vestavbu: 45×560×490mm
ER 726RB90E nerezový profil
sklokeramická plynová varná deska s ovládáním, 70 cm–dovýřezu60cm
■■ 5 plynových hořáků
■■ 1silný,2normální,1úspornýa1WOK-hořák
■■ vpředuvlevo:normálníhořák1,9kW
■■ vzaduvlevo:normálníhořák1,9kW
■■ uprostřed:WOK-hořák 4,2 kW
■■ vzaduvpravo:silnýhořák2,8kW
■■ vpředuvpravo:úspornýhořák1,1kW
■■ el. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ litinové podložky pod hrnce
■■ fazetový design
■■ připojovacíkabel1m
■■ přednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
■■
Timersesvýmdvoucifernýmdisplejemjedalší
inovacíplynovýchvarnýchdesek.Fungujejako
hodinysprogramováním:zadátepředpokládanoudobuvařeníapouplynutínastavenédoby
plamenautomatickyzhasne.Akustickýsignál
vásinformujeoukončenívaření.Timermůžete
takévyužítjakokrátkodobouminutku(budík).
Progresivní plynové kohouty
Zvláštěvelkérozmezíregulacevrozsahu
210°CuplynovýchvarnýchdesekSiemens
včetněmožnostilibovolnéhonastavení
výkonumeziminimemamaximemumožňují
progresivníplynovékohoutypromaximální
komfortobsluhy.Duálníplynovýkohout/
/duálníWok-hořák.Vzájemněsladěnáregulace
dvouplynovýchokruhůsjenjednímovládacím
knoflíkem–tak,jaktovyžadujesprávnévaření
naWokhořáku–atopřiextrémněploché
konstrukcivarnédesky.
Potřebujete rozpustit čokoládu?
UněkterýchplynovýchvarnýchdesekSiemens
najdetespeciálníhořákprorozloženíplamene
prosníženípovrchovéteplotydnahrnceprávě
připřípravěchoulostivýchpotravin,jakoje
např.rozpouštěníčokolády.Ještělepšími
výsledkyrozloženítepladisponujeplotýnka
promírnévaření–lzedokoupitjakozvláštní
příslušenství.
Rozměry pro vestavbu: 45×560×490mm
■■
■■
11
Elektrické sklokeramické varné desky s ovládáním
Přednosti produktu
Design s plošným rámečkem
Design s plošným rámečkem
Elektrické sklokeramické varné desky s ovládáním a senzorovou automatikou
Design bez rámečku
Fazetový design
Jak se vám líbí: nový design varných desek
Siemensvámnabízíprovestavbuvašichsklokeramickýchdesekjakkvalitnířešení,takřešení
pronáročné:elegantnívefazetovémdesignu,
rafinovanýmetalSliderdesignneboklasický
designsplošnýmrámečkem.Siemensumožňuje
samozřejměizapuštěnívarnédeskybezrámečkupřímodotakovýchmateriálů,jakojsoukámenažula,nebopomocívestavnéhorámečku
izapuštěnídodřevěnýchpracovníchdesek.
Čas má pod kontrolou: timer
UskorovšechvarnýchdesekSiemensumožňuje
timerprogramovánípožadovanédobytrvání
vaření.Pouplynutínastavenédobysevarnázóna
automatickyvypne.Timernavícvždydisponuje
ifunkcíbudíku–krátkodobéminutky.Tovšepro
všechnyvarnézóny.
ET 645EF11 nerezový profil
sklokeramická deska
senzorové ovládání touchControl
■■ design s plošným rámečkem
■■ s klokeramikasochrannýmpotiskem
■■ 4 varnézónyhighSpeed,ztoho: 1 dvouokruhová
zóna
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
Fazetový design
ET 675MN11E nerezový profil
sklokeramická deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 varnézónyhighSpeed,ztoho:1 dvouokruhová
zóna, 1 pečicí zóna
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
ET 645EN11 nerezový profil
sklokeramická deska
senzorové ovládání touchControl
■■ design s plošným rámečkem
■■ s klokeramikasochrannýmpotiskem
■■ 4 varnézónyhighSpeed,ztoho:1 dvouokruhová
zóna, 1 pečicí zóna
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
sklokeramická deska
senzorové ovládání touchControl
■■ design bez rámečku
■■ s klokeramikasochrannýmpotiskem
■■ 4 varnézónyhighSpeed,ztoho:1 dvouokruhová
zóna, 1 pečicí zóna
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mm
■■ p rovestavbudokamennýchnebožulovýchpracovníchdesek
■■ vestavbadojinýchpracovníchdesekpouzespoužitímzvláštníhopříslušenství(vestavnýrámeček)
ET 675MN31D nerezový profil
s klokeramická deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 varnézónyhighSpeed,ztoho:1 dvouokruhová
zóna, 1 pečicí zóna
■■ pečicí senzor Pluspropečenísintegrovaným
pečicímsenzorempropřednípravouvarnouzónu
se 4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně
automatickými programy
■■ v arný senzor Plusprovařenísvarnýmsenzorem
(infračervenévarnésenzory)prozadnívarnézóny
s 5 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně
automatickými programy
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer,digitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ b ezpečnostnívypínání,kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka,hlavnívypínač
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 43×560×480mm
Rozměry pro vestavbu: 43×560×480mm
Fazetový design
Fazetový design
ET 975TG11E nerezový profil
sklokeramická deska
senzorové ovládání touchControl
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 varnézónyhighSpeed,ztoho: 2 dvouokruhové
zóny
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka
■■ h lavnívypínač
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
ET 875SC11D nerezový profil
sklokeramická deska
senzorové ovládání touchSlider (multi)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 varnézónyhighSpeed,ztoho: 3 dvouokruhové
zóny, 1 pečicí zóna
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka
■■ h lavnívypínač
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■
■■
■■
■■
■■
12
ET 601EN11 černá
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 51×602×520mm
Přednosti produktu
Rozměry pro vestavbu: 45×880×330mm
Rozměry pro vestavbu: 45×780×500mm
Rozměry pro vestavbu: 43×560×490mm
Rozměry pro vestavbu: 47×560×500mm
Čištění bez následného nastavování:
funkce přerušení ovládání
Pokudněcopřekypínavarnoudesku,můžetenyní
rychlezareagovat.Jakmilesedotknetetlačítka
funkcepřerušeníovládání,deaktivujetena
20sekundmanipulacisevšemifunkcemitouchSliderovládání.Posetřeníovládacíhopaneluse
panelopětzaktivujeavymůžetepokračovatve
vaření.
Na riziko nemůže být ani pomyšlení:
dětská pojistka
Stlačítkemdětsképojistkymůžetekaždousklokeramickouvarnoudeskurychleajednodušechránit
přednechtěnýmovládáním.Dětskápojistkazablokujestiskemtlačítkavšechnyfunkcevarnédesky.
Teprvepoopětovnémstiskutlačítkananěkolik
sekundsezablokovánízasezruší.
Dotkněte se varné desky pouze špičkou prstu:
ovládání touchSlider
Jedinečný,inovativníkonceptovládáníSiemens:
varnoudeskumůžeteříditpouzelehkýmdotykem
prstu.Jednodušebudeteposouvatšpičkuprstupo
teplotníškáletouchSliderovládáníažkpožadovanémuvarnémuvýkonu–aužsezačnejídlo
vhrncinebonapánviohřívat.Můžetesealetaké
přímodotknoutstupniceupožadovanéhostupně
výkonuprookamžitépříménastavení.Teplojeregulovánopomocísenzorůvpůlstupňovýchkrocích
aždomaximálníhovýkonovéhostupně9–celkem
tedy17výkonovýchstupňů.Ivšechnyostatní
funkce(např.elektronikauvedenídovaru,timer
nebopřerušeníovládánídeskypřičištění)můžete
aktivovatideaktivovatdotykemprstu.
Všechno se vaří rychleji. Nic nepřekypí: senzorová automatika Siemens
Pečicí senzor Plus
Jehezké,kdyžvámněkdopřivařenípomáhá.Napříkladvaševarnádeska.Protožepečicísenzornebo
varnýsenzorsestarajíoto,abybylovšechnopřipravenooptimálně,chutněabezpřipálenínebo
překypění.Taksemůžetenakomfortněuspořádanýchvarnýchdeskáchošířce60,80nebo90cm
vklidupostaratotoskutečnědůležité.
PečicísenzorPlusregulujeteplotuvpánvi.To
znamená,žeužnemusítenicdodatečněregulovatanikontrolovat.Senzorzaručujeoptimálníbezpečnost,zdravoupřípravuasmažení
bezpřipalovánímasaatuku.Celkemmůžete
volitzečtyřteplotníchrozmezíadevítiplně
automatickýchprogramůnasmažení.
Automatické programy – pečicí senzor
Automatické programy – varný senzor
Program Pokrm
Program Pokrm
P1
Řízek
P1
Těstoviny
P2
Kuřecíprsa,cordonblue
P2
Brambory
P3
Steak,málopropečený
P3
Rýže
P4
Steak,středněpropečenýnebo
propečený
P4
Knedlíky
P5
Ryby
P5
P6
Zmrazenépředsmaženéhranolky,
zelenina
Čerstvázelenina,např.brokolice,
růžičkovákapusta
Zmrazenázelenina,např.růžičková
kapusta,fazole
P6
Ohříváníomáček
P7
Bramborovélupínky,zmrazené
P7
Ohřívánímléka
P8
Palačinky
P8
Rýžovýpuding
P9
Omelety,vaječnépokrmy
P9
Smažení(vdolky,koblihyapod.)
Zvláštní příslušenství k deskám se senzorovou automatikou
JakojižtradičněkevšemspotřebičůmSiemensikvarnýmdeskámsesenzorovouautomatikousi
můžetezakoupitzvláštnípříslušenství–např.systémovépánvepropečicísenzoroprůměrech23,21
a19cmnebonerezovouWok-pánevseskleněnoupoklicíneboextravelkoupánevsnepřilnavýmpovrchemoprůměru28cm.ProperfektnívařeníseznačkouSiemens.
Varný senzor Plus. Nyní nově s automatickými programy a také pro indukční desky
Varnésenzoryměřípermanentněteplotu
vhrnciařídíautomatickyprůběhvaření.
Mlékojižnikdynepřekypí,knedlíkyse
nerozvaří.Fungujebezkontrolováníibez
dodatečnéhonastavování.Anynínově:varnýsenzorsautomatickýmiprogramy.Zahříváníateplotavařeníjsoupřitomregulovány
automatickyajsouoptimálněpřizpůsobeny
příslušnémudruhupokrmu.Celkemmůžete
volitzpětiteplotníchrozmezíadevíti
automatickýchprogramůnavaření.
HZ390210systémovápánevØ15cm(dno),HZ390220systémovápánevØ19cm(dno),HZ390230systémovápánevØ21cm(dno)
13
Indukční desky s ovládáním a senzorovou automatikou
Indukční varné desky s ovládáním
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
Design s plošným rámečkem
Design s plošným rámečkem
Fazetový design
EH 675ME31E nerezový profil
EH 875ME21E nerezový profil
EH 975MK31E nerezový profil
EH 645EC11
EH 645EB11E nerez
EH 675ME11E nerezový profil
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ pečicí senzor Pluspropečenísintegrovaným
pečicímsenzorempropřednívarnézónyse
4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně
automatickými programy
■■ varný senzor Plusprovařenísvarnýmsenzorem
(infračervenévarnésenzory)prozadnívarnézóny
s 5 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně
automatickými programy
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer,digitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ b ezpečnostnívypínání,kontrolkaprovozu
■■ dětská pojistka,hlavnívypínač
■■ 2stup.ukazatelzbytkovéhoteplaprokaždouvar.zónu
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramikabezdekoru
■■ 4 indukční varné zóny srozpoznánímhrnce
■■ 1 zóna pro udržování teploty
■■ funkce powerBoost provšechnyindukčnívarnézóny
■■ pečicí senzor Pluspropečenísintegrovaným
pečicímsenzorempropřednívarnézóny
se 4 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně
automatickými programy
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ timer,digitálnífunkčnídisplej
■■ funkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ bezpečnostnívypínání
■■ f unkcepowerManagement–možnostnastavení
max.příkonudesky
■■ dětskápojistka,hlavnívypínač
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ min.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ připojovacíkabel1,1m
■■ příkon7,29kW
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 5 indukčních varných zónsrozpoznánímhrnce,
ztoho1 dvouokruhová18/28cm
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ pečicí senzor Pluspropečenísintegrovanýmpečicímsenzorempropřednílevouapravouvarnou
zónuse 4 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ varný senzor Plusprovařenísvarnýmsenzorem
(infračervenévarnésenzory)prozadnívarnézóny
s 5 volitelnými teplotními rozmezími a 9 plně
automatickými programy
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer,digitálnífunkčnídisplej
■■ e lektronikauvedenídovaru
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ dětská pojistka,hlavnívypínač
■■ 2stup.ukazatelzbytkovéhoteplaprokaždouvar.zónu
■■ m in.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
Rozměry pro vestavbu: 51×560×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 51×750–780×490–500
■■
■■
■■
■■
s klokeramická indukční deska
ovládání touchControl
■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramikasochrannýmpotiskem
■■ 2 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 2 varné zóny HighSpeed,ztoho:1pečicízóna
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ digitálnífunkčnídisplej
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprovšechny
varnézóny
■■ hlavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicí
troubou/20mmbeztrouby
■■ připojovacíkabel1,5m
■■ příkon:6,8kW
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchControl
■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce,
ztoho:1 pečicí zóna
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ digitálnífunkčnídisplej
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprovšechny
varnézóny
■■ hlavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicí
troubou/20mmbeztrouby
■■ připojovacíkabel1,5m
■■ příkon:7,0kW
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ dětská pojistka
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhotepla
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicí
troubou/20mmbeztrouby
■■ p řipojovacíkabel1,5m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ p říkon:7,2kW
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 51×880×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 53×560×490mm
Rozměry pro vestavbu: 53×560×490mm
Rozměry pro vestavbu: 51×560×490–500mm
Fazetový design
Design bez rámečku
Fazetový design
EH 675MB11E nerezový profil
EH 601TE11E černá
EH 975ME11E nerezový profil
Indukční desky s varnou zónou flexIndukce
Fazetový design
Fazetový design
FlexIndukce
IN
flexIndukce
flexIndukce
flexIndukce
NOVINKA
EH 675MV11E nerezový profil
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce,
ztoho2 flexIndukce
■■ f unkce powerBoostprovšechnyindukčnívarné
zóny
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ funkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ bezpečnostnívypínání
■■ f unkcepowerManagement–možnostnastavení
max.příkonudesky
■■ dětská pojistka,hlavnívypínač
■■ ukazatelzbytkovéhoteplaprokaždouvarnouzónu
■■ min.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ připojovacíkabel1,1mbezzástrčky
■■ příkon7,2kW
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
EH 675MN11E nerezový profil
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramikabezdekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce,
ztoho1 flexIndukce
■■ f unkcepowerBoostprovšechnyindukčnívarné
zóny
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ funkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ bezpečnostnívypínání
■■ f unkcepowerManagement–možnostnastavení
max.příkonudesky
■■ dětská pojistka,hlavnívypínač
■■ ukazatelzbytkovéhoteplaprokaždouvarnouzónu
■■ min.tloušťkapracovnídesky20mm
■■ připojovacíkabel1,1m
■■ příkon7,2kW
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 51×560×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 51×560×490–500mm
14
IN
IN
IN
flexIndukce
Jednavarnázóna,tisícmožností:hrnceapánvejsoutakrozdílnéjakojídlo,kterénanich
připravujete.Teďmátemožnostvarnouplochunastavitflexibilněpodlesvýchpožadavků.
flexIndukcedisponujenavícdvěmačtyřhrannýmivarnýmizónami,kterélzepouhýmdotykemsenzoruzměnitnajednuvelkouzónu,
cca20x40cm.Natutoplochumůžetesvé
nádobíumístit,jakchcete.Flexibilníindukční
plochaautomatickyrozpoznápočet,velikost
atvarnanipostavenýchhrncůapánviček.
Neboťpodpovrchemsklokeramickédesky
senacházejíčtyřimagnetickécívky,kterése
individuálněaktivujípřesněpodletoho,kde
jepostavenhrnec.Teplosetímpádemvytvoří
pouzetam,kdejehotřeba.
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce,
ztoho:1 pečicí zóna
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ dětská pojistka
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhotepla
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicí
troubou/20mmbeztrouby
■■ p řipojovacíkabel1,5m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ p říkon:7kW
s klokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchControl
■■ design bez rámečku
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ dětská pojistka
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhotepla
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mm
■■ p řipojovacíkabel1,5m
■■ p říkon:7,2kW
■■ p rovestavbudokamennýchnebožulovýchpracovníchdesek
■■ vestavbadojinýchpracovníchdesekpouzespoužitímzvláštníhopříslušenství(vestavnýrámeček)
sklokeramická indukční deska
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramikabezdekoru
■■ 4 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ budík (minutka)
■■ digitálnífunkčnídisplej
■■ funkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostnívypínání
■■ 4x2stupňovýukazatelzbytkovéhotepla
■■ hlavnívypínač
■■ f unkcepowerManagement–možnostnastavení
max.příkonudesky
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicí
troubou/20mmbeztrouby
■■ připojovacíkabel1,5m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ příkon:7,2kW
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 51×560×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 56×560–576×500–516mm Rozměry pro vestavbu: 51×880×330mm
15
Vestavná řada Domino, 30 cm
Vestavná řada Domino, 40 cm
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
ET 375MF11E nerezový profil
EH 375ME11E nerezový profil
ET 375MU11E nerez
EH 475MG11E nerezový profil
EH 475ME11E nerezový profil
ER 426AB90E nerez
sklokeramická deska, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 2 varnézónyhighSpeed,ztoho:1 dvouokruhová
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mm
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ příkon:3,2kW
s klokeramická indukční deska, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 2 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ dětská pojistka
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhoteplaprokaždou
varnouzónu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicí
troubou/20mmbeztrouby
■■ p řipojovacíkabel1,5m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ p říkon:3,6kW
lávový gril, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ velká grilovací plocha na litinovém roštu
■■ s klokeramickýkryt(nesloužíkohřevu)
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ nerezová grilovací vanapoužitelnáslávovými
kamenynebosvodou
■■ 9 výkonovýchstupňů
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ v ýpustnýventilnavodu
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mm
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ příkon:2,4kW
sklokeramická indukční deska, 40 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramikabezdekoru
■■ 2 indukční varné zónysrozpoznánímhrnce
■■ funkce powerBoostprooběvarnézóny
■■ 17výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ funkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ bezpečnostnívypínání
■■ ukazatelzbytkovéhoteplaprooběvarnézóny
■■ hlavnívypínač
■■ funkcepowerManagement–možnostnastavení
max.příkonudesky
■■ min.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicítroubou/20mmbeztrouby
■■ připojovacíkabel1,5m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ příkon:3,6kW
sklokeramická indukční deska, 40 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ 1 dvouokruhová indukční varná zónasrozpoznánímhrnce(18/28cm)
■■ funkce powerBoostprovšechnyvarnézóny
■■ 1 7výkonovýchstupňů
■■ timer
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ f unkcezablokováníovládánídesky(přičištění)
■■ d ětskápojistka
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ 2 stupňovýukazatelzbytkovéhotepla
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mmnadpečicí
troubou/20mmbeztrouby
■■ p řipojovacíkabel1,5m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ p říkon:3,6kW
sklokeram. plynová deska s ovládáním, 40 cm
1 duální Wok-hořák
■■ uprostřed:WOK-hořák 6,0 kW
■■ el. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ litinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ připojovacíkabel1m
■■ přednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskami
60a90cmvefazetovémdesignu
■■ příkon–plyn:6,0kW
■■ příkon–elektro:0,01kW
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 38×270×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 53×270×500mm
Rozměry pro vestavbu: 236×270×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 53×360×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 53×360×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 45×270×490–500mm
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
Fazetový design
ER 326BB90E nerezový profil
sklokeram. plynová deska s ovládáním, 30 cm
2 plynové hořáky
vpředu:normálníhořák1,9kW
■■ v zadu:silnýhořák2,8kW
■■ e l. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ l itinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskami
60a90cmvefazetovémdesignu
■■ příkon–plyn:4,7kW
■■ příkon–elektro:0,01kW
ER 326AB90E nerezový profil
sklokeram. plynová deska s ovládáním, 30 cm
1 duální Wok-hořák
uprostřed: WOK-hořák 6,0 kW
■■ el. jiskrové zapalovánívovládacímknoflíku
■■ termoelektrickápojistka zhasnutí plamene
■■ l itinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ p řednastavenonazemníplyn(20mbar)
■■ t ryskynapropan-butan(28–30/37mbar)součástí
dodávky
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskami
60a90cm
■■ vefazetovémdesignu
■■ příkon–plyn:6,0kW
■■ příkon–elektro:0,01kW
ET 375GA11E nerez
elká nerezová fritovací vana (cca 3–4 l), 30 cm
v
fazetový design
sklokeramickýkryt(nesloužíkohřevu)
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ plynulá regulace teploty od 100–190 °C
■■ z ávěsnýkošsesklopnýmdržadlem
■■ stupeň pro rozpuštění tuku
■■ f ritézase studenou zónouprotipřepalovánítuku
■■ ovládáníknoflíkemnaovládacímpanelu
■■ v ýpustnýventilnaolej
■■ stupeň pro čištění(100°C)
■■ kontrolkaprovozu
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mm
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ příkon:2,5kW
ET 475MU11E nerezový profil
lávový gril, 40 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ velká grilovací plocha na litinovém roštu
■■ s klokeramickýkryt(nesloužíkohřevu)
■■ s klokeramikabezdekoru
■■ nerezová grilovací vanapoužitelnáslávovými
kamenynebosvodou
■■ 9 výkonovýchstupňů
■■ d igitálnífunkčnídisplej
■■ v ýpustnýventilnavodu
■■ b ezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ h lavnívypínač
■■ m in.tloušťkapracovnídesky30mm
■■ p řipojovacíkabel1m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ příkon:3,4kW
ET 475MY11E nerez
vestavný gril Teppan Yaki, 40 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramikabezdekoru
■■ sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)
■■ velkánerezovápečicíplocha
■■ p ečicíplochasezahřívánímpolovinynebocelé
plochy
■■ regulaceteploty160–240°Cv10°krocích
■■ stupeňudržováníteploty(70°C)
■■ 2stupňovýukazatelzbytkovéhotepla
■■ stupeňpročištění40°C
■■ digitálnífunkčnídisplej
■■ bezpečnostnívypínání
■■ kontrolkaprovozu
■■ hlavnívypínač
■■ min.tloušťkapracovnídesky30mm
■■ připojovacíkabel1m
■■ kombinovatelnásesklokeramickýmideskamive
fazetovémdesignu
■■ příkon:1,9kW
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 45×270×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 45×270×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 367×270×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 236×360×490–500mm
Rozměry pro vestavbu: 83×360×490–500mm
16
17
Vestavné mikrovlnné trouby
Mikrovlnné trouby:
rychlý ohřev, snadná obsluha
Princip funkce invertoru
Plně vestavná mikrovlnná trouba
Plně vestavná mikrovlnná trouba
InnoWave
Běžný mikrovlnný ohřev
Vestavná mikrovlnná trouba
*
InnoWave
**
gril
Generace mikrovlnných trub INNOWAVE s technologií invertoru
Novéplněvestavnémikrovlnnétroubynabízejívýraznéplusvkomfortuaflexibilitě.Protožeinvertorumíúčinnějipřeměnitenergiinamikrovlny,spotřebuje
troubaINNOWAVEažo35%méněenergie.Mikrovlnytaklzelépedávkovat,aby
sevšechnypotravinyprohřályrovnoměrnějiavaševýsledkyvařeníbylyještě
lepší.Invertorjekromětohomenšíazabírátakméněmístavevarnémprostoru.
Rychlýmikrovlnnýohřevzahřejevarnýprostorvelmirychlenapožadovanou
teplotu.Podlenastavenéteplotydosáhneteúsporyčasuaž40%.Díkyčistému
designuajednoduchéobsluzejsoumikrovlnnétroubyINNOWAVEnejlepšíve
svémoboru.
HF 25G5L2 nerez (závěs dveří vlevo)
HF 25M5L2 nerez (závěs dveří vlevo)
HF 15M562 nerez – 60 cm* (obr.)
HF 25G5R2 nerez (závěs dveří vpravo)
HF 25M5R2 nerez (závěs dveří vpravo)
HF 15M552 nerez – 50 cm**
v estavnýspotřebičprohornískříňkuširokou
60cm,vestavbamožnáidovysokéskříňky
■■ mikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave–sinvertorempronižšíspotřebuenergieaúsporučasu
■■ 5 výkonovýchstupňů:900/600/360/180/90W
■■ cookControl 7–7automatickýchprogramů,ztoho:
4rozmrazovacía3varnésnastavenímhmotnosti
■■ s nadnoovladatelnáelektronikastlačítkyskrátkým
zdvihemazápustným otočným voličem
■■ a ž3výkonovéstupněmikrovlnkombinovatelnépo
sobě–tlačítko1-2-3
■■ s větelnýkoncept:bílá/modrá
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ d igitálnídisplejsukazatelemdenníhočasu
■■ p aměťováfunkce(2paměťovámísta)
■■ otočnádvířkasprůhledovýmokénkem
■■ n erezovývarnýprostor21 l
■■ keramickédno
■■ p říkon1,22W
■■
Vestavba možná i do vysoké skříňky
Běžný mikrovlnný ohřev
Rozměry pro vestavbu: 380×560×300mm
lightControl
INNOWAVE – princip funkce invertoru
Tlačítkyprouloženísimůžeteuložitdopamětičastopoužívanánastavení,jako
např.ohřátísvéhoranníhošálkukakaa.Opětovnýmstiskemtlačítkavyvoláte
uloženénastaveníopětzpamětiaprocessespustíautomaticky.
■■
*HF 15M562 nerez
■■
v estavnýspotřebičprohornískříňkuširokou60 cm,
vestavba možná i do vysoké skříňky
**HF 15M552 nerez
■■
vestavnýspotřebičprohornískříňkuširokou50 cm
Rozměry pro vestavbu: 362×560*(453)**×300mm
Vestavné parní trouby do horní nebo vysoké skříňky
Více flexibility pro vestavbu: parní trouba do horní skříňky
Nováparnítroubaspojujevýhodyzdravéhovařenívpářesvětšíflexibilitoupřisestavováníkuchyně.
Navícvámušetřímísto,jelikožjimůžeteumístitdohornískříňkyhluboké30cm.DíkyjejímumodernímudesignuseperfektněhodídokombinacesvestavnoumikrovlnnoutroubouSiemens.Avyse
přinavrhovánívašíkuchyněužjenrozhodnete,zdapotřebujete,abysedvířkaotvíraladoleva,nebo
doprava.Jelikožjsouovládacíprvkyumístěnyvdolníčásti,můžetevelmipohodlnězvolitkterýkoli
z20automatickýchprogramů.Společněselektronickýmihodinamijeipro„parní“začátečníkyovládánípřehlednéasnadné.Nerezovývarnýprostoroobjemu22lposkytujedostatekmístaprovaše
pokrmyazásobníknavodupostačíminimálněnapřípravukompletníhomenu.Aletostálenenívšechno:inovativníaenergetickyúspornéLED-osvětleníspolečněsprosklenýmidvířkyzajistíkompletní
přehled.Jednoduššíužvařenívpářeaninemůžebýt.
Šetřete čas, ne požitek
Paměťová funkce
Rozměry pro vestavbu: 380×560×300mm
mikrovlnný ohřev 800 W
5výkonovýchstupňů:800/600/360/180/90W
■■ cookControl 7–7automatickýchprogramů,
ztoho:4rozmrazovacía3varnéprogramysnastavenímhmotnosti
■■ s nadnoovladatelnáelektronikastlačítkyskrátkým
zdvihemazápustným otočným voličem
■■ barva displeje: bílá
■■ u kazateldenníhočasu
■■ otočnádvířkasprůhledovýmokénkem,závěsdveří
vlevo
■■ n erezovývarnýprostor17 l
■■ s kleněnýotočnýtalíř24,5 cm
■■ p říkon1,27W
■■
Vestavná parní trouba
Nesprávnézadáníjenynísvytříbenouprogramovacílogikoupraktickynemožné.
Všechnyovládacíprvkyjsouuspořádánylogicky,abynemohlodojítkezbytečnémuněkolikanásobnémuzadávání.Velkékontrastnísvětelnéukazatelejsouvelmi
dobřečitelné.
MikrovlnnátroubainnoWavenabízívýraznéplusvkomfortuaflexibilitě.
VybavenanejnovějšítechnologiívýrobymikrovlnpotřebujetroubainnoWaveaž
o30%méněčasuaenergienežběžnéspotřebiče.Navícjevarnýprostoro20%
větší,takžesedovnitřvejdouivelkétalířenebomísy.Suživatelskypříjemnými
otočnýmivoličiapřehlednýmiovládacímiprvkyjetroubainnoWavemaximálně
uživatelskypříjemná.VkombinacisodpovídajícímdesignemjsoutroubyinnoWaveinovacívesvémoborukzakoupenísnebobezvariabilníhogrilu.
v estavnýspotřebičprohornískříňkuširokou
60cm,vestavbamožnáidovysokéskříňky
■■ mikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave–sinvertorempronižšíspotřebuenergieaúsporučasu
■■ 5 výkonovýchstupňů:900/600/360/180/90W
■■ cookControl 7–7automatickýchprogramů,ztoho:
4rozmrazovacía3varnésnastavenímhmotnosti
■■ s nadnoovladatelnáelektronikastlačítkyskrátkým
zdvihemazápustným otočným voličem
■■ a ž3výkonovéstupněmikrovlnkombinovatelnépo
sobě–tlačítko1-2-3
■■ s větelnýkoncept:bílá/modrá
■■ lightControl–podsvětlenáovládacítlačítka
aotočnéknoflíky
■■ d igitálnídisplejsukazatelemdenníhočasu
■■ p aměťováfunkce(2paměťovámísta)
■■ otočnádvířkasprůhledovýmokénkem
■■ n erezovývarnýprostor21 l
■■ keramickédno
■■ p říkon1,22W
■■
NOVINKA
HB 25D5L2 nerez (závěs dveří vlevo)
HB 25D5R2* nerez (závěs dveří vpravo)
arnítroubaprovestavbudohornískříňkynebo
p
vysokéskříně
■■ beztlakové vaření v páře 40 °C–100 °C(5nastavitelnýchstupňů:40,60,80,90,100°C)
■■ nerezový varný prostor o objemu 22 l se3výškamizasunutíplechů
■■ cookControl 20 (20automatickýchprogramů
sukazatelemhmotnosti)
■■ v ařenívpáře,regenerace,rozmrazování,kynutí,
zavařování
■■ zápustnýovládacíknoflík
■■ parnígenerátoruvnitřvarnéhoprostoru
■■ kontrolazahřívání
■■ automatickévyrovnáníboduvarudlenadmořskévýšky
■■ odvápňovacíprogram
■■ světelnýkoncept:bílá/modrá
■■ rozměrvarnéhoprostoru:239x311x288mm
■■ dvířkaotvíranádostrany
■■ zásobníknavoduoobjemu0,9l
■■ připojovacíkabelsezástrčkou(1,8m)
■■ příkon:1,25kW
■■
INNOWAVE – princip rozmrazování
*k dodání od 11/2010
Rozměry pro vestavbu: 382×560×300mm
18
19
Ostrůvkový a komínový odsavač par, 40 cm
Abeceda čerstvého vzduchu
Ostrůvkový odsavač par
Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
Odsavače par: čerstvý vzduch v mnoha variacích
Kuchyňsestálečastějistávásoučástíobytnéhoprostoruapřestávábýtjenprostoremkvaření.Protojedůležité,abytovkuchynipříjemněačerstvěvonělo.Naše odsavače
parodvádějípryčvšechnynepříjemnékuchyňsképachyavýpary.Buďjsouneviditelnězabudované(vizplochévýsuvnéodsavačeparneboodvětrávacíjednotka),nebojsou
díkyušlechtiléoceliazajímavémudesignuzáchytnýmbodemprovašeoko(vizostrůvkové,komínovénebo„hranolové“odsavačepar).
Odsavačeparmajímnohokonstrukčníchvariant:
ostrůvkový odsavačmůžeteumístitdoprostřed
místnostinadvarnécentrumnebojakokomínový
odsavačnastěnunadvarnoudeskuaučinitzněj
takprvek,kterývašíkuchynidodáprofesionální
aindividuálnícharakter.
Ploché odsavačelzeneviditelnězabudovatdo
speciálníhornískříňky,kterávámnabízídodatečný
prostorkukládánívěcí.
Odvětrávací jednotkyjsouoprotitomuurčenydo
připravenýchdesignovýchkomínůnebohorních
skříněknadvarnýmcentrem.Možnostímáteskutečněmnoho.
Přiodvětráváníjevzduchvkuchyninasávánavedenpřesodvětrávacípotrubíneboprůchodkoubuď
přímovenzmístnosti,nebodoodtahovéšachty.
Při cirkulaci vzduchujsoukuchyňsképárynasávány,vzduchječištěnvtukovémaaktivnímfiltru
ačistývzduchpřiváděnzpětdomístnosti.
Aktivní filtrvážepřicirkulacivzduchupachy.
Jehoaktivníuhlíkvydržípřibližněrok(dleprovozu
odsavače).
Tukový filtrjesériovězabudovánazadržujevýpary
zvařeníatukovéčástečky.Většinousejednáokovovýfiltr,kterýmůžetemýtvmyčcenádobí.
Elektronický ukazatel nasycení filtru vámpřipomene,žejenutnévyměnitaktivníuhlíkovýfiltr(při
provozuscirkulací)nebovyčistitkovovýtukovýfiltr
(připrovozusodvětráním).
❮ 40 cm ❯
Abychomvámivhektickýchsituacíchpřivaření
usnadnilikaždýkrok,kladlijsmepřivývojiodsavačů
Siemensvelkýdůraznaintuitivníovládání.SkonceptemovládánílightControlsiihneddobřeporozumíte,ikdyžvkuchynibýváobčashorkoivpřenesenémslovasmyslu.Uspořádáníovládacíchprvků
totižodpovídávšemostatnímspotřebičůmSiemens.
PřehlednýtextovýLCD-displejamodřepodsvětlená
tlačítkavámukážounaprvnípohled,kteréfunkce
jsouprávěaktivní.Vezlomcíchsekundyzískátepřehledavašepozornostsetakopětplněazcelamůže
soustředitnavašekuchařskéuměleckédílo.
Intervalové větránísezapínákaždouhodinupři
minimálnímvýkonu.Můžetesirovněžvariabilně
nastavit,jakdlouhoodsavačpoběží.Takbudetemít
vkuchynipermanentněčistývzduch.
Automatika doběhu ventilátoru
Ventilátorautomatickyběžíještě10min.na1.výkonovémstupni.Odsavačtakužnemusítemanuálně
vypínat.
Odsavače par se dvěma ventilátoryjsouvelmi
výkonné.Vzhledemkredukovanýmotáčkámmotoru
jsouvšakzároveňvelmitiché.
Netučný recept pro vaši kuchyni:
patentované obvodové odsávání par
Osvětlenívšechodsavačůparmásamostatné
zapnutí.Některémodelydisponují13Wzářivkami,
kterévesrovnánísběžnýmosvětlenímspotřebují
o89%méněenergie.
Vůněstoupajícídonosupřipečení,dušeníavařenípatřísamozřejměneodmyslitelněksmyslovémuprožitku
vaření.Mastnýpovrchjenaprotitomuspíšenevítaným
důsledkem.DíkypatentovanémuobvodovémuodsáváníSiemenssenynímůžetekoncentrovatzcelaaúplně
nasvésmysly.Sabsorpčníschopnostívícenež85%
filtrujeobvodovéodsávánípřiprovozusodvětráním
podstatněvícetukunežběžnéodsavačepar.Výměnu
filtrůvyřídíteobratemrukydíkykomfortnímuabezpečnémumechanizmuzakrytífiltru.Snadnouúdržbou
sevyznačujítakékrytyfiltrů,protožetytokrytymůžete
bezproblémuumýtvmyčcenádobí.
Funkce softlightjedalšímkomfortnímprvkem
vybaveníněkterýchodsavačůparSiemens:postupné
zhasínáníarozsvěceníodsavačenadvarnoudeskou
včetněmožnostinastaveníintenzityosvětlení.Zcela
dlevašínálady–chcete-limítvkuchynidecentní
osvětlení,nebonaopakmaximálněintenzivnísvětlo
nadpracovnímmístem.
LF 457CA60 nerez
LC 457CA60 nerez
strůvkovýodsavačpar,40cm
o
proprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max. 480 m 3/ hod.
(normálníprovoz)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:750 m 3/
/hod.(intenzivní),430 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ kovový tukový filtr,vhodnýpromytívmyčce
■■ el. ukazatel nasyceníkovovéhotukovéhoaaktivníhouhlíkovéhofiltru
■■ elektronické řízenítlačítkyskrátkýmzdvihem
asdigitálnímukazatelem
■■ s větelnýkoncept:bílá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.
■■ výkonodvětráníventilátoru:800 m3/hod.(int.stupeň)
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu430m 3/
/hod.:49 dB(A),odpovídá60dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ p romontážnastropnadvarnýmostrůvkem
■■ o světleníprac.místahalogen. žárovkami2x20W
■■ softLight–postupnézhasínáníarozsvěcení
■■
■■
■■
Rozměry přístroje:
880×400×430mm
Komínový odsavač par Headroom
Ostrůvkový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
❮ 90 cm ❯
k omínovýodsavačpar,40cm
proprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ výkonodvětráníventilátoru:820 m3/hod.(int.stupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.450 m 3/hod.
(normálníprovoz)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:760 m 3/
/hod.(intenzivní),440 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ kovový tukový filtr,vhodnýpromytívmyčce
■■ el. ukazatel nasyceníkovovéhotukovéhoaaktivníhouhlíkovéhofiltru
■■ elektronické řízenítlačítkyskrátkýmzdvihem
asdigitálnímukazatelem
■■ s větelnýkoncept:bílá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu440m 3/
/hod.:49 dB(A),odpovídá60dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ promontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ o světleníprac.místahalogen. žárovkami2x20W
■■ s oftLight–postupnézhasínáníarozsvěcení
■■
Rozměry přístroje:
880×400×430mm
Komínové odsavače par, 90 cm
Ostrůvkový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
❮ 40 cm ❯
Nepopiratelný komfort ovládání:
odsavač par lightControl
Ostrůvkové odsavače par, 90 cm
Ostrůvkový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
odvětrání/
cirkulace
odvětrání/
cirkulace
❮ 90 cm ❯
Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
❮ 90 cm ❯
❮ 90 cm ❯
❮ 90 cm ❯
N OVINKA
LF 959BL90 nerez/černá
komínovýodsavačpar,90cm
promontážnastropnadvarnýmostrůvkem
■■ proprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
procirkulacíjenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr s obvodovým odsáváním
■■ el. ukazatel nasycení kov.tukovéhoaaktivníhouhlík.filtru
■■ elektronické řízení, digitální textový displej
vč. češtiny,světelnýkoncept:bílá/modrá
■■ lightControl–podsvětl.ovl.tlačítkaaotoč.knoflík
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivnístupeňsautomat.zpětnýmnastavením
■■ automatický doběh ventilátoru, intervalové větrání
■■ výkonodvětráníventilátoru:1000 m3/hod.(intenzivnístupeň),720 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:900 m3/hod.
(intenzivní),680 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ osvětlenípracovníhomísta LED-moduly 2x 9 W
■■ softLight–postupnézhasínáníarozsvěcení
■■ možnostnastavení intenzity osvětlení
■■ hlučnostpřimaximunormálníhoprovozu680m3/hod.:
49 dB (A),odpovídá63dB(A)re1pWdleDIN/EN60704-2-13
■■ extrémně tichý provozdíkyspeciálnímutlumeníhluku
■■ rychlá montáž –novéupevněnínastrop
LF 98BA540 nerez
ostrůvkovýodsavačpar,90cm
promontážnastropnadvarnýmostrůvkem
■■ p roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
proprovozscirkulacíjenutnámontážnísadajako
prvovýbava(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodnýpromytívmyčcenádobí
■■ elektronické řízení
■■ ovládánítlačítkysmodrýmpodsvětlením
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:570 m 3/hod.při
3.stupnia 870 m3/hod.přiintenzivnímstupni
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:550 m3/
/hod.normálníprovoz,820 m3/hod.intenzivnístupeň
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými úspornými žárovkami4x20W
■■ hlučnostpřimaximunormálníhoprovozu550m3/hod.:
45 dB (A),odpovídá59dB(A)re1pWdleDIN/EN60704-2-13
■■ t rojdílnýnerezovýděrovanýkrytfiltru,vhodnýpro
mytívmyčce
■■ příkon:340W
■■ průměrodtahovétrubky:150mm,120mm
■■ připojovacíkabel1,3msezástrčkou
■■
■■
■■
■■
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
20
790–990×900×600mm
800–1100×900×600mm
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
744–924×900×600mm
744–1044×900×600mm
LF 957GA40 nerez/sklo
LC 955KA40 nerez/sklo
LC 958BA90 nerez/černá
strůvkovýodsavačpar,90cm
o
proprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ výkonodvětráníventilátoru:750 m3/hod.(int.stupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.630 m 3/hod.
(normálníprovoz)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:710 m 3/
/hod.(intenzivní),620 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr,vhodnýpromytívmyčce
nádobí
■■ elektronické řízenítlačítkyskrátkýmzdvihem
adigitálnímukazatelem
■■ s větelnýkoncept:bílá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ i ntenzivnístupeňsautomat.zpětnýmnastavením
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu620m 3/
/hod.:52 dB(A),odpovídá66dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ p romontážnastropnadvarnýmostrůvkem
■■ o světleníprac.místahalogen. žárovkami4x20W
k omínovýodsavačpar,90cm
proprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ výkonodvětráníventilátoru:580 m3/hod.(int.stupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.470 m 3/hod.
(normálníprovoz)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:550 m 3/
/hod.(intenzivní),450 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ s klopný skleněný štít
■■ elektronické řízení dotykovýmovládánímtouchControl adigitálnímukazatelem
■■ s větelnýkoncept:bílá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ i ntenzivnístupeňsautomat.zpětnýmnastavením
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu450m 3/
/hod.:47 dB(A),odpovídá61dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ sklopný skleněný štít
■■ p romontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ o světleníprac.místahalogen.žárovkami2x20W
k omínovýodsavačpar,90cm
proprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ výkonodvětráníventilátoru:860 m3/hod.(int.stupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.640m 3/hod.
(normálníprovoz)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:820 m 3/
/hod.(intenzivní),620 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr s obvodovým odsáváním
■■ el. ukazatel nasyceníkovovéhotukovéhoaaktivníhouhlíkovéhofiltru
■■ elektronické řízení, digit. text. displej vč. češtiny
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ i ntenzivnístupeňsautomat.zpětnýmnastavením
■■ automat. doběh ventilátoru, intervalové větrání
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu620m 3/
/hod.:45 dB(A),odpovídá59dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ rychlá montáž–svět.koncept:bílá/modrá
■■ p romontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ lightControl–podsvětl.ovl.tlačítkaaot.knoflík
■■ osvětleníprac.místahalogen. žárovkami3x20W
■■ s oftLight–postupnézhasínáníarozsvěcení
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
■■
■■
750–930×900×600mm
750–1050×900×600mm
■■
■■
773–953×900×600mm
773–1073×900×600mm
■■
■■
675–1004×900×500mm
675–1119×900×500mm
21
Ploché výsuvné odsavače par 90, 60 cm
Komínové odsavače par, 90 cm
Komínový odsavač par
Komínový odsavač par
Plochý výsuvný odsavač par
Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
odvětrání/
cirkulace
❮ 90 cm ❯
❮ 90 cm ❯
NOVINKA
N OVINKA
N OVINKA
LC 98BD540 nerez/černá
LC 98BA540 nerez
komínovýodsavačpar,90cm
promontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ p roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
proprovozscirkulacíjenutnámontážnísadajako
prvovýbava(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtrvhodnýpromytívmyčcenádobí
■■ elektronickéřízenítlačítkysmodrýmpodsvětlením
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:570 m 3/hod.při
3.stupnia870 m3/hod.přiintenzivnímstupni
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:550 m3/hod.
normálníprovoz,820 m3/hod.intenzivnístupeň
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými úspornými žárovkami3x20W
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu550m 3/
/hod.:45 dB (A),odpovídá59dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ t rojdílnýnerezovýděrovanýkrytfiltru,vhodnýpro
mytívmyčce
■■ příkon:320W
■■ průměrodtahovétrubky:150mm,120mm
■■ připojovacíkabel1,3msezástrčkou
komínovýodsavačpar,90cm
promontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ p roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
proprovozscirkulacíjenutnámontážnísadajako
prvovýbava(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtrvhodnýpromytívmyčcenádobí
■■ elektronickéřízenítlačítkysmodrýmpodsvětlením
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:570 m 3/hod.při
3.stupnia870 m3/hod.přiintenzivnímstupni
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:550 m3/hod.
normálníprovoz,820 m3/hod.intenzivnístupeň
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými úspornými žárovkami3x20W
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu550m 3/
/hod.:45 dB (A),odpovídá59dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ t rojdílnýnerezovýděrovanýkrytfiltru,vhodnýpro
mytívmyčce
■■ příkon:320W
■■ průměrodtahovétrubky:150mm,120mm
■■ připojovacíkabel1,3msezástrčkou
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
■■
■■
628–954×900×500mm
628–1064×900×500mm
Plochý výsuvný odsavač par
odvětrání/
cirkulace
❮ 90 cm ❯
odvětrání/
cirkulace
❮ 60 cm ❯
❮ 60 cm ❯
LC 96GA530 nerez/sklo
LI 48932 stříbrná metalíza
LI 49632 stříbrná metalíza
komínovýodsavačpar,90cm
promontážnastěnunadvarnýmmístemproprovoz
sodvětránímneboscirkulacívzduchu,proprovoz
scirkulacíjenutnámontážnísadajakoprvovýbava
(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtrvhodnýpromytívmyčce
nádobí
■■ ovládánítlačítkysmodrýmpodsvětlením
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ skleněnýštít
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:450 m 3/hod.při
3.stupni680 m3/hod.přiintenzivnímstupni
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:430 m3/hod.
normálníprovoz,650 m3/hod.intenzivnístupeň
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými úspornými žárovkami2x25W
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu430m 3/
/hod.:43 dB (A),odpovídá57dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ příkon:260W
■■ průměrodtahovétrubky:150mm,120mm
■■ připojovacíkabel1,3msezástrčkou
roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
p
procirkulacíjenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591: 700 m 3/
/hod.(intenzivní),450 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.510 m 3/hod.
(normálníprovoz), 720 m3/hod.(intenzivnístupeň)
■■ kovový tukový filtr,vhodnýpromytívmyčcenádobí
■■ ukazatel nasyceníkovovéhotukovéhoaaktivního
uhlíkovéhofiltru
■■ 2 vysoce výkonné ventilátory
■■ varioControl–ovládacípanel(zvl.příslušenství)
lzevariabilněumístitvpředu,postraněnebonahoře
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ softLight–postupnézhasínáníarozsvěcení
■■ možnostnastavení intenzity osvětlení
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.
■■ intervalové větrání
■■ o světleníprac.místahalogen. žárovkami3x20W
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu450m 3/
/hod.:47 dB (A),odpovídá59dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ prozávěsnéskříňkyošířce60nebo90cm
■■ příkon:260W,odtahovátrubka:Ø150mm,120mm
■■ dekoračnílištanenísoučástídodávky
■■
roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
p
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ výkonodvětráníventilátoru:720 m3/hod.(int.stupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.510 m 3/hod.
(normálníprovoz)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:700 m 3/
/hod.(intenzivní),450 m3/hod.(normálníprovoz)
■■ 2 vysoce výkonné ventilátory
■■ kovový tukový filtr,vhodnýpromytívmyčce
■■ el. ukazatel nasyceníkovovéhotukovéhoaaktivníhouhlíkovéhofiltru
■■ ultrazvuková senzorová automatika
■■ varioControl–ovládacípanellzevariabilně
umístit(zvl.příslušenství)
■■ s větelnýkoncept:bílá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ i ntenzivnístupeňsautomat.zpětnýmnastavením
■■ a utomatický doběh ventilátoru 10 min.
■■ intervalové větrání
■■ hlučnostpřimaximunormálníhoprovozu450m 3/
/hod.:47 dB(A),odpovídá55dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ o světleníprac.místahalogen. reflektory 2x20W
■■ s oftLight–postupnézhasínáníarozsvěcení
■■ dekoračnílištanenísoučástídodávky
■■
Rozměry pro vestavbu: 435×556×273mm
Rozměry pro vestavbu: 435×556×273mm
Rozměry pro vestavbu: 435×556×273mm
■■
■■
■■
■■
642–954×900×500mm
642–1064×900×500mm
odvětrání/
cirkulace
odvětrání/
cirkulace
❮ 90 cm ❯
Plochý výsuvný odsavač par
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
634–954×900×540mm
634–1064×900×540mm
■■
LI 46630 stříbrná metalíza
roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
p
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ m ax.výkonodvětránídleDIN/EN61591:450 m3/
/hod.(normálníprovoz),700 m3/hod. (intenzivní
stupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.510 m3/hod.
(normálníprovoz),720 m3/hod.(intenzivnístupeň)
■■ kovový tukový filtr,omyvatelnývmyčce
■■ u kazatelnasyceníkovovéhotukového
aaktivníhouhlíkovéhofiltru
■■ 2 ventilátorysvysokýmvýkonem
■■ elektronickéřízenísLED-ukazatelem
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu450m 3/
/hod.:47 dB(A),odpovídá59dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ dekoračnílištanenísoučástídodávky
■■ prospeciálnízávěsnéskříňky
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými reflektory2×20W
■■ dekoračnílištanenísoučástídodávky
Komínové odsavače par, 60 cm
Komínový odsavač par
Odvětrávací jednotka
Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace
odvětrání/
cirkulace
❮ 60 cm ❯
❮ 60 cm ❯
❮ 60 cm ❯
NOVINKA
N OVINKA
N OVINKA
LC 68BB540 nerez/černá
LC 66BA540 nerez
komínovýodsavačpar,60cm
promontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ p roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
proprovozscirkulacíjenutnámontážnísadajako
prvovýbava(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtrvhodnýpromytívmyčcenádobí
■■ elektronickéřízenítlačítkysmodrýmpodsvětlením
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:540 m 3/hod.při
3.stupnia800 m3/hod.přiintenzivnímstupni
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591: 520 m3/hod.
normálníprovoz,750 m3/hod.intenzivnístupeň
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými úspornými žárovkami2x20W
■■ hlučnostpřimaximunormálníhoprovozu520m3/
/hod.:48 dB (A),odpovídá62dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ d voudílnýnerezovýděrovanýkrytfiltru,vhodnýpro
mytívmyčce
■■ příkon:300W
■■ průměrodtahovétrubky:150mm,120mm
■■ připojovacíkabel1,3msezástrčkou
komínovýodsavačpar,60cm
promontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ proprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,pro
provozscirkulacíjenutnámontážnísadajakoprvovýbava(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodnýpromytívmyčcenádobí
■■ elektronickéřízenítlačítkysmodrýmpodsvětlením
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ intenzivnístupeňsautomatickýmzpětnýmnastavením
■■ výkonodvětráníventilátoru:450 m3/hod.při3.stupni
a680 m3/hod. přiintenzivnímstupni
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:430 m3/hod.
normálníprovoz, 650 m3/hod.intenzivnístupeň
■■ osvětlenípracovníhomístahalogenovými úspornými
žárovkami2x20W
■■ hlučnostpřimaximunormálníhoprovozu430m3/
/hod.:43 dB (A),odpovídá57dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ příkon:250W
■■ průměrodtahovétrubky:150mm,120mm
■■ připojovacíkabel1,3msezástrčkou
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
■■
■■
22
Plochý výsuvný odsavač par
642–954×600×500mm
642–1064×600×500mm
LC 66GA530 nerez/sklo
komínovýodsavačpar,60cm
promontážnastěnunadvarnýmmístem
■■ p roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
proprovozscirkulacíjenutnámontážnísadajako
prvovýbava(zvláštnípříslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtrvhodnýpromytívmyčce
nádobí
■■ ovládánítlačítkysmodrýmpodsvětlením
■■ skleněnýštít
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:450 m 3/hod. při
3.stupnia680 m3/hod.přiintenzivnímstupni
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:430 m3/hod.
normálníprovoz,650 m3/hod.intenzivnístupeň
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovýmiúspornýmižárovkami2x25W
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu430m 3/
/hod.:43dB(A),odpovídá57dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ příkon:260W
■■ průměrodtahovétrubky:150mm,120mm
■■ připojovacíkabel1,3msezástrčkou
■■
■■
■■
■■
642–954×600×500mm
642–1064×600×500mm
Rozměry odvětrání:
cirkulace:
642–954×600×540mm
642–1064×600×540mm
Odvětrávací jednotka
odvětrání/
cirkulace
odvětrání/
cirkulace
❮ 60 cm ❯
❮ 53 cm ❯
LI 23030 stříbrná metalíza
roprovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu,
p
procirkulacijenutnámontážnísada(zvl.příslušenství)
■■ max.výkonodvětránídleDIN/EN61591:400 m3/hod.
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max. 420 m3/hod.
■■ kovový tukový filtr,omyvatelnývmyčce
■■ 3výkonovéstupně
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu400m 3/
/hod.:52 dB(A),odpovídá64dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ dekoračnílištanenísoučástídodávky
■■ prospeciálnízávěsnéskříňky
■■ osvětlenípracovníhomísta2×80W
■■ dekoračnílištanenísoučástídodávky
LB 54564 stříbrná metalíza
■■
■■
Odvětrávací jednotka –
zvláštní příslušenství
Odvětrávacíjednotkamůžebýtinstalována
nadvarnéostrůvky,dopřipravenýchzděných
komínůnebodopřipravenýchskříněk.Zvláštní
příslušenství(montážnísada)LZ74020vám
můžepomocipřimontážiodvětrávacíjednotky.Spomůckouprocentrování(obr.1+2)
můžetedocelasnadnoosaditodtahovou
hadiciazabránítetakjejímuzkroucení(obr.3).
Potéupevnětespotřebičjakoobvykle(obr.4).
Rozměry pro vestavbu: 322×598×280mm
rovozsodvětránímneboscirkulacívzduchu
p
výkonodvětránídleDIN/EN61591ø15cm:
■■ v ýkonodvětránídleDIN/EN61591max.400 m 3/
/hod.(normálníprovoz),500 m3/hod.(intenzivní
stupeň)
■■ v ýkonodvětráníventilátoru:max.430 m3/hod.
(normálníprovoz),540 m3/hod.(intenzivnístupeň)
■■ kovový tukový filtr,omyvatelnývmyčce,
saluminiovýmrámečkem
■■ 2 ventilátorysvysokýmvýkonem
■■ 3výkonovéstupněa1intenzivnístupeň
■■ h lučnostpřimaximunormálníhoprovozu400m 3/
/hod.:50 dB(A),odpovídá62dB(A)re1pWdle
DIN/EN60704-2-13
■■ p rospeciálnískříňky,designovékomíny
inadvarnýostrůvek
■■ o světlenípracovníhomístahalogenovými reflektory2×20W
■■
Rozměry pro vestavbu: 255×500×350mm
23
Úsporné a elegantní.
Myčky nádobí od Siemens
Dokonale umyté nádobí je samozřejmostí.
Ohromující je však rychlost, s jakou to dokážou
MyčkynádobíSiemenspatříktěmnejrychlejšímanejúspornějšímavýsledekmytíjepřitomdokonalý.Našiminženýrůmto
ovšemnestačilo.Protovyvinuligeneracimyčeknádobí,kteránastolujezcelanováměřítkavrychlostiadůkladnostimytí
nádobí:řaduspeedMatic.Tatoinovativníkonstrukčnířadadosahujenovýchdimenzíivevybavení.Siemenspřicházívpodobě
příborovézásuvkyVariosetřetíúrovnínaukládánípříborůamaléhonádobí.Nověvyvinutýdávkovacíasistentsepostaráocílenérozpouštěníastejnoměrnérozdělenímycíchtablet.Vašihostébudouohromeni.Atonejenvnějšímvzhledemmyčky.
Myčka nádobí předčí ruční mytí: úspora energie
a vody
Narozdílodstáleještěvelmirozšířenéhomíněníje
použitímyčkypodstatněúčinnějšínežručnímytínádobí.
Myčkynádobíspotřebujípodstatněméněvody,mycích
prostředkůaelektrickéenergie.Myčkynádobízřady
speedMaticspotřebujínajedenmycícyklusjen6,5litrů
vody–narozdílodpřibližně40litrůpřiručnímmytínádobí.Tímušetříteročněasi12200litrůvodyapřibližně
3000Kčzaelektrickouenergii.
S málem vody získat mnoho: např. světový rekord 6,5 l
NynítěžíSiemensvícevýkonuzkaždéholitruvody–díky
novýmmyčkámnádobíecoStarpomocíinovativního
aúspornéhomanagementuvody.Díkyjedinečnémuinteligentnímusystémuúschovyvodymůževodarozvinout
svojiplnousílu.Takzískáteipřesneuvěřitelnou
spotřebuvody–pouhých6,5litrů–
prvotřídnívýsledekmytíanízkou
spotřebuenergie.
6,5 l
voda
Větší flexibilitu zajistí třetí úroveň na vkládání nádobí: příborová zásuvkaVario
PříborovázásuvkaVariopředstavujedodatečnouúroveňnavkládánídalšíhonádobí.Narozdílodběžnýchzásuveknapříboryumožňujejejíspeciálnítvarnejenumístěnípříborů,aletakésběraček,salátovýchpříborůadokonceimaléhonádobí,jakojsounapříkladšálkynaespresso.Ajelikožsetakvespodnímkošinemusínechávat
místonakošnapříbory,vejdesetamnyníaž14jídelníchsouprav.
příborová
zásuvkaVario
Maximální mycí výkon při snížené spotřebě energie: Intensive 45 °C Eco
DíkynovémuprogramuIntensive45°CEcoodSiemensdosáhneteipřivelmisilnězašpiněnémnádobíznamenitýchvýsledků–adokonceznatelněsnížítespotřebuenergie.Vporovnánísklasickýmprogramemintenzivní
70°Csesnížíspotřebaenergieo25%.DíkyinovativnítechnologiispeedMaticamycímtabletám,jakojenapříkladFinishQuantum,jemožnéplnohodnotněrozvinoutmycísílujižod45°C.
Optimální výsledek mytí jediným stiskem tlačítka: automatický program auto 45–65 °C
AutomatickémyčkynádobíSiemensdosahujípomocínejmodernějšísenzorovétechnologiedokonalé
čistotynádobí–bezjakýchkoliv„programovýchkouzel“.Postisknutíspeciálníhoautomatickéhotlačítkaauto
45°C–65°CzkontrolujeaquaSenzorznečištěnívodyastanovímnožstvínapouštěnévodyačasovýokamžik,kdy
senapustí,atakéteplotumytí,abynádobíbylovconejkratšídobědokonaleumyté.
24
automatický
program
25
Shora šetrně, zdola pod vysokým tlakem: intensiveZone
Rozvine plně sílu mycího prostředku: dávkovací asistent
Nejvícepoužívanýmmycímprostředkemdomyčeknádobíjsoudneskombinovanétablety.Dosudbylymyčky
nádobíoptimálněpřizpůsobenykpoužitípráškovéhomycíhoprostředku.Tabletyvypadlyběhemmycíhocyklu
nekontrolovanědovnitřmyčky,aprotonemohlyvždyplněrozvinoutsvůjúčinek.Tatosituacesespříchodem
dávkovacíhoasistentamění.Mycítabletavypadnezpřihrádkynamycíprostředekpřímodomalé
záchytnémiskyvpředunavrchnímkošinanádobí.Cílenýproudvodyrozpustítabletukontrolovaněarychle.Mycíprostředekserozdělístejnoměrněpocelémvnitřkumyčky,atakdosáhnetevždy
optimálníhovýsledkumytí.Isdávkovacímasistentemmůžetesamozřejměnadálepoužívatpráškové
agelovémycíprostředky.
dávkovací
asistent
Z nuly „načisto“: TurboSpeed 20min.
Kdobytoneznal:oslavajevplnémprouduačistéhonádobíubývá.Standardníprogramtrváokolodvouhodinatakdlouhohladovíažíznívíhostéčekatnechtějí.ProtentopřípadjezdenovýmycíprogramTurboSpeed
20min.Tentoužitečnýpomocníkprobíhávedvoufázích:nejprvesepozapnutímyčkyvodavzásobníkůběhem
pouhých25minpředehřeje(předehřátávodazůstanevzásobníkuvícenež1hodinu)apopředehřátímůžete
naskládatdomyčkysvénádobíaspustitprogram.Jelikožmyčkaokamžitěpracujesvodouoteplotě65°C,trvá
20min.,nežbudouvašeskleničkyodvína,talířkyoddezertůčiplastovémiskydokonalečisté.Neodmyslitelným
parneremmycíhoprogramuTurboSpeed20min.jespeciálnífunkceextrasušení.Kombinacetěchtodvoumožnostíjeodpovědínapožadavkymítmožnostumývatzavelmikrátkoudobuasnejlepšímivysledkymytí.
Silnězašpiněnéhrnceapánvemůžeteklidněmýtspolečněschoulostivýmisklenicemi.Zapnutífunkce
„intensiveZone“zajistíuvšechmycíchprogramůo20%silnějšítlakpřiostřikováníavyššíteplotuve
spodnímkoši–taksebezproblémůrozpustíihouževnaténečistoty.Zatovevrchnímkošizůstanepříslušnýzvolenýprogrambezezměnachoulostivénádobísenadálemyješetrně.Takjezaručendokonalývýsledekmytírůznéhonádobínajednou.
Dokonalá čistota: speciální funkce hygiena
Speciálnífunkcehygienadíkyzvýšenéteplotěsušeníodstraníaž99,9%všechbakteriíajejichzárodků.Nezávislenazvolenémprogramujeběhemfázesušenípřidánaještějednaohřevnáfázepři70°C.
Tatododatečnáfunkcejeideálnípromytínádobísezvláštnímipožadavkynahygienu,jakojsounapř.
dětskélahvičky.
hygiena
Ani kapka: speciální funkce extra sušení
Pokudvdomácnostipoužívátemnohonádobízplastu,jeprovásspeciálnífunkceextrasušenínepostradatelným
pomocníkem.Funkceextrasušenípoužívávyššíteplotuběhemprocesuaautomatickyprodloužífázisušení.Tak
budekaždýkusplastovéhonádobíoptimálněusušenapřivyndaváníčistéhonádobíjižnedojdeknepříjemnému
„namočení“ostatníchkusůnádobí.
Neztrácet čas: rychlý program 45 °C
Dvojnásobně rychlé mytí a sušení: varioSpeed
Jak umýt rychle jen pár kousků nádobí: speciální funkce ½ náplň
Pomocírychléhoprogramupřiteplotě45°C
umyjetešpinavénádobízapouhých29minut.
Toneníjenextrémnírychlost.Výsledkemje
zároveňtakéextrémníčistota.Připoloviční
náplninádobídocílíteipřitomtorekordním
časevýsledkumytítřídyA.
Pročbysteměličekatdlouhonačisténádobí,kdyžjemůžeteumýtdvojnásobněrychle?ZvoltepožadovanýprogramapotomstisknětenavícještětlačítkovarioSpeed.
Adobamytíserázemzkrátíažo50%*.Polovičnídoba
seihnedobjevínaukazatelizbytkovéhočasu.Potomvás
očekávávždyoptimálnívýsledekmytí:vašenádobíbude
dokonaleumyté–azároveňsuché.Funkcí
varioSpeedjsouvybavenyimyčkyošířce45cm.
Kdyžužjsouhostéuvásnanávštěvě,můžesestát,ževámbudounajednouchybětdalšísklenice
ašálky.Vtakovémpřípadějedobré,kdyžnemusítečekat,ažbudemyčkaplná.Stisknětezkrátkatlačítkonapolovičnínáplňanádobísehnedmůžezačítplnousiloumýt–aspotřebavodyaenergiebude
přitompodstatněnižšíadobamytíkratší.
*Neplatípropředmytíarychlýprogram.
KoševarioFlexsevyznačujítřemisklopnýmiadělitelnýmietažéryadvěmařadamisklopnýchtrnůvevrchním
koši.Vespodnímkošizvyšujíflexibilitudalšíčtyřiřadysklopnýchtrnů.Madlanavrchnímispodnímkošiusnadňujíjejichvysunutí.UvrchníhokošelzepomocísystémurackMaticnastavittřirůznévýšky.
náplň
V zájmu ještě větší flexibility: koše varioFlex
V zájmu maximální flexibility: koše varioFlexPlus
Dokonalý lesk a čistota: výměník tepla
Sklenicebezeskvrn,hygienickyumyté–atovšebezoblakůpárypřiotevřenímyčkynakonciprogramu?Toumožňujevýměníktepla,díkykterémusevašenádobíusušíbezpřívoduznečištěnéhovzduchuzokolí.Jdeovelmihygienickéřešení,kterézároveňšetříenergii,protožeteplotaohřátémycívodyjepoužitavdalšímchodu.Vodníkapkysenyníkondenzujínavnitřnístraněmyčky,anenanádobí.
Většíflexibilitanenímožná:třisklopnéadělitelnéetažéryvevrchnímkošiapošestiřadáchsklopnýchtrnůve
vrchnímispodnímkošiumožňujímaximálníflexibilitupřiukládánínádobídomyčky.Vespodnímkošiumožňují
opěrkyumístěnísklenicvedvouřadách,zvýšenázadnístěnazajišťujeochranuchoulostivýchsklenic.Držadla
vrchníhoaspodníhokošesmetalízovýmpovrchemnejsoupožitkemjenproruce,aleiprooči.Uvrchníhokoše
lzesamozřejměpomocísystémurackMaticnastavittřirůznévýšky.
Snadná změna výšky – i při plném zatížení: trojnásobný systém rackMatic s plným výjezdem
Záruka na škody způsobené vodou po celou dobu životnosti myčky: aquaStop®
Abystemohlidomyčkyvložitvelkémnožstvínádobí,můžeteuvrchníhokošenastavitpomocísystémurackMatic
třirůznévýšky.Atoipřiplnémzatíženínádobím.Stisknětepříslušnépáčkypostranáchvrchníhokošeakošse
ihnedspustídolů.Kdyžchcetekošznovupřesunoutdovyššípolohy,opatrněhopooboustranáchzvedněte.Tak
sekroměběžnéhonádobí,příborůasklenicvejdoudooboukošůivelkéhrnceatalíře.
BezpečnostnísystémaquaStop®zabraňujejakýmkolivškodámzpůsobenýmvodou–aťužvpřívodní
hadici,nebovinounetěsnostivevlastnímspotřebiči.ZatutospolehlivoubezpečnostručíSiemenspo
celoudobuživotnostimyčkynádobí.
26
27
Vestavné myčky speedMatic – 60 cm
Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Třída
účinnosti
mytí
N OVINKA
Třída
účinnosti
sušení
9l
příborová
zásuvkaVario
Vestavná myčka speedMatic – 60 cm
Třída
účinnosti
mytí
NOVINKA
voda
SN 56T595EU nerez
Vestavná myčka speedMatic ecoStar, 60 cm
Třída
účinnosti
sušení
10 l
příborová
zásuvkaVario
Třída
účinnosti
mytí
NOVINKA
voda
SN 56M595EU nerez
Vestavná myčka, 60 cm
Třída
účinnosti
sušení
Vestavné myčky – 45 cm
Vestavná myčka, 45 cm
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
mytí
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
Vestavná myčka, 45 cm
Třída
účinnosti
mytí
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
Třída
účinnosti
sušení
6,5 l
příborová
zásuvkaVario
voda
SE 54E551EU nerez
SN 56M596EU nerez
SF 54T556EU nerez
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,8 kWhel.energie,11 l vody,140 min.
■■ výměník tepla
■■ a quaSenzor III
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce:varioSpeed
■■ varioPlus koše
■■ rackMatic
■■ multi-displej
■■ 2 nás. dětská pojistka:zamezeníotevřeníspotřebiče/elektronickádeaktivacetlačítek
■■ č asovápředvolba1–19hod.
■■ n áplň:9jídelníchsouprav
■■ h lučnost:45 dB (re 1 pW)
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,8 kWhel.energie,11 lvody,140 min.
■■ aquaSenzor III
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce:varioSpeed
■■ varioPlus koše
■■ rackMatic
■■ displej
■■ 2nás. dětská pojistka:zamezeníotevřeníspotřebiče/
/elektronickádeaktivacetlačítek
■■ časovápředvolba1–19hod.
■■ náplň:9jídelníchsouprav
■■ hlučnost:47dB(re1pW)
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×573mm
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×573mm
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×573mm
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×570mm
Rozměry pro vestavbu: 810–870×450×570mm
Rozměry pro vestavbu: 810–870×450×570mm
A–10%AA
mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,93 kWhel.energie,9 l vody,175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ s peciálnífunkce:varioSpeed, intensiveZone,
½ náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ textový displej v češtině
■■ příborová zásuvka Vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ náplň:13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 41 dB(re1pW)
A–10%AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,95 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ s peciálnífunkce: varioSpeed, intensiveZone,
½ náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ multi-displej
■■ příborová zásuvka Vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka: elektronickádeaktivace
tlačítek/zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ náplň: 14 jídelních souprav
■■ hlučnost: 42 dB(re1pW)
A–10%AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, TurboSpeed 20min.,
předmytí
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,93 kWh el. energie, 6,5 l vody, 180 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed, intensiveZone,
hygienaPlus, extra sušení
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ příborová zásuvka Vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka: elektronickádeaktivace
tlačítek/zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 44 dB (re1pW)
AAA
mycí programy: auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý
45 °C, předmytí
■■ spotřebavprogramuEco50°C:
1,05 kWh el. energie, 13 l vody, 140 min.
■■ aquaSenzor III
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ rackMatic
■■ polinox
■■ náplň: 12 jídelních souprav
■■ hlučnost: 49 dB (re1pW)
SF 54T554EU nerez
Vestavná myčka – 45 cm
Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Třída
účinnosti
mytí
N OVINKA
Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
10 l
Třída
účinnosti
mytí
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
Plně vestavné myčky – 45 cm
Plně vestavná myčka, 45 cm
Třída
účinnosti
mytí
■■
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
Plně vestavná myčka, 45 cm
Třída
účinnosti
mytí
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
Třída
účinnosti
sušení
NOVINKA
voda
SN 55M540EU nerez
Vestavná myčka, 45 cm
Vestavná myčka, 60 cm
■■
SN 55M504EU nerez
SE 55M582EU nerez
SF 55M553EU nerez
SF 64M350EU
■■
■■
■■
■■
■■
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, jemný 40°C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
1,05 kWh el. energie, 13 l vody, 140 min.
■■ aquaSenzor III
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed
■■ multi-displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex Premium koše s dělitelným košem na
příbory
■■ rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka:elektronickádeaktivace
tlačítek/zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ polinox
■■ náplň:12 jídelních souprav
■■ hlučnost: 48 dB (re1pW)
■■
■■
■■
■■
■■
AAA
mycí programy: intenzivní 70°C, auto 55–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,80 kWhel.energie,11 lvody,140 min.
■■ výměník tepla
■■ aquaSenzor III
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce:varioSpeed, intenzivZone
■■ varioPlus koše
■■ rackMatic
■■ akustický signál ukončení programu
■■ infoLight®
■■ displej
■■ náplň:9jídelníchsouprav
■■ hlučnost:45 dB (re 1 pW)
AAA
mycí programy: normal 65 °C, Eco 50 °C,
rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,80 kWh el.energie,13 lvody,140 min.
■■ v ýměník tepla
■■ a quaStop se zárukou
■■ časová předvolba 3, 6, 9 hod.
■■ akustický signál ukončení programu
■■ LED-ukazatelprůběhuprogramu
■■ náplň:9jídelníchsouprav
■■ h lučnost:49dB(re1pW)
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×573mm
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×573mm
Rozměry pro vestavbu: 815-875×600×570mm
Rozměry pro vestavbu: 810–870×450×570mm
Rozměry pro vestavbu: 810–870×450×550mm
Rozměry pro vestavbu: 810–870×450×550mm
A–10%AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,93 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed, ½ náplň
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka:elektronickádeaktivace
■■ tlačítek/zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ náplň:13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB (re1pW)
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
1,05 kWh el.energie,12 l vody,140 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed
■■ dávkovací asistent
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ vario stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka: elektronickádeaktivace
tlačítek/zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ náplň:12 jídelních souprav
■■ hlučnost:46 dB(re1pW)
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, normal 65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,8 kWhel.energie,11 lvody,140 min.
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed
■■ displej
■■ dětská pojistka:zamezeníotevřeníspotřebiče
■■ náplň:9jídelníchsouprav
■■ hlučnost:49dB(re1pW)
SF 65T352EU
■■
■■
*o10%úspornější(0,95kWh/14jídelníchsadnebo0,93kWh/13jídelníchsad)nežmyčkynádobívetříděspotřebyenergieA(1,08kWh/14jídelníchsadnebo1,07kWh/13jídelníchsad)
28
29
Plně vestavné myčky speedMatic – 60 cm
Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Třída
účinnosti
mytí
Vestavné myčky speedMatic, vestavná výška 86,5–92,5 cm
Plně vestavná myčka speedMatic ecoStar, 60 cm Plně vestavná myčka speedMatic ecoStar, 60 cm
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Třída
účinnosti
mytí
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
86,5 cm
9l
příborová
zásuvkaVario
voda
příborová
zásuvkaVario
N OVINKA
6,5 l
6,5 l
voda
voda
NOVINKA
SN 66T094EU
SN 66M095EU
A–10%AA
mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,93 kWh el. energie, 9 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed, intensiveZone,
½ náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka Vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň:13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 41 dB (re 1 pW)
A–10%AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, TurboSpeed 20min., jemný 40 °C,
předmytí
■■ spotřebavprogramuEco50°C:
0,93 kWh el. energie, 6,5 l vody, 180 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ s peciálnífunkce: varioSpeed, extra sušení, hygienaPlus, intezivZone
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka Vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň:13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 44 dB (re 1 pW)
o 10 % více
prostoru
9l
příborová
zásuvkaVario
voda
NOVINKA
SX 56T595EU nerez
A–10%AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,93 kWh el. energie, 6,5 l vody, 165 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ s peciálnífunkce:varioSpeed, ½ náplň, extra
sušení
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ infoLight ®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB (re 1 pW)
SX 55M540EU nerez
A–10%AA
mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,93 kWh el. energie, 9 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ s peciálnífunkce: varioSpeed, intensiveZone,
½ náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ textový displej v češtině
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka Vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ dětskápojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 41 dB (re1pW)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×550mm
Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Plně vestavná myčka, 60 cm
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×550mm
Rozměry pro vestavbu: 865–925×600×573mm
Rozměry pro vestavbu: 865–925×600×573mm
Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Plně vestavná myčka speedMatic ecoStar, 60 cm
13 jídelních souprav za 6,5 litrů
Třída
účinnosti
mytí
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
Třída
účinnosti
sušení
10 l
voda
N OVINKA
NOVINKA
SN 64M030EU
SE 64N350EU
A–10% AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,93 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed, ½ náplň
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB (re 1 pW)
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
1,05 kWh el. energie, 13 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex Premium koše s dělitelným košem na
příbory
■■ rackMatic
■■ polinox
■■ akustický signál ukončení programu
■■ náplň:12 jídelních souprav
■■ hlučnost: 48 dB (re 1 pW)
■■
■■
■■
■■
Jednajídelnísoupravanenípouze
„nějakéoznačení“,aleDIN-norma,
vekteréjepřesnědefinováno,co
všeseskrývápodpojmem„jídelní
souprava“.Vtomtopřípaděse
jednáocelkem151jednotlivých
částí,kterénovémyčkyecoStar
umyjíběhemjednohomycíhocyklupřispotřeběpouhých6,5litrů
vody.Atonenívše!MyčkyecoStar
jsoudokonceo10%úspornější
(0,96kWh/13souprav)nežmyčky
nádobívetříděspotřebyenergie
A(1,07kWh/13souprav).
6,5 l
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×550mm
Rozměry pro vestavbu: 815-865×600×550mm
*o10%úspornější(0,95kWh/14jídelníchsadnebo0,93kWh/13jídelníchsad)nežmyčkynádobívetříděspotřebyenergieA(1,08kWh/14jídelníchsadnebo1,07kWh/13jídelníchsad)
30
voda
86cm
A–10%AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,93 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed, ½ náplň
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2 nás.dětskápojistka: elektronická deaktivace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB(re1pW)
■■
Rozměry pro vestavbu: 815–875×600×550mm
10 l
voda
NOVINKA
SN 65M036 EU
Třída
účinnosti
sušení
86,5 cm
o 10 % více
prostoru
NOVINKA
Myčky v té „nejvyšší“ formě
Vestavná myčka speedMatic, 60 cm
Třída
účinnosti
mytí
86,5 cm
o 10 % více
prostoru
Třída
účinnosti
sušení
Třída
účinnosti
mytí
9l
příborová
zásuvkaVario
86,5 cm
voda
o 10 % více
prostoru
NOVINKA
SX 66T094EU
A–10%AA
mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,93 kWh el. energie, 9 l vody, 175 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ s peciálnífunkce:varioSpeed, intensiveZone,
½ náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka Vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětskápojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 41 dB (re1pW)
Mátepracovnídeskuvevýšce
92cmachcetepodnivestavit
myčku,anižbystemuselisložitě
nastavovatkorpusasokl?Díky
velkoprostorovémyčcesmožností
regulovatelnévestavnévýškyod
86,5do92,5cmtojdevelicejednodušeaelegantně.Anejenom
designjejejípředností:velkoprostorovámyčkaplněvyužívácelý
mycíprostoravydíkynímůžete
nyníbezproblémůmýtitalíře
oprůměru35cm.Pracovnívýška
až92cmvámumožnípohodlnější
akomfortnějšíprácibezbolavých
zad.
6,5 l
86,5 cm
voda
o 10 % více
prostoru
NOVINKA
SX 65M036EU
A–10%AA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, TurboSpeed 20min, předmytí
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,93 kWh el. energie, 6,5 l vody, 165 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ s peciálnífunkce: varioSpeed, ½ náplň, extra
sušení
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětskápojistka:zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň:13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB(re1pW)
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 865–925×600×550mm
Třída
účinnosti
sušení
90cm
81,5
86,5
81,5
81,5
86,5
86,5
Díky výškově nastavitelnému
hornímu koši můžete ve spodním
koši umývat talíře o průměru až
35 cm – a to nedokáže každý.
Velikost talířů
Rozměry pro vestavbu: 865–925×600×550mm
*o10%úspornější(0,95kWh/14jídelníchsadnebo0,93kWh/13jídelníchsad)nežmyčkynádobívetříděspotřebyenergieA(1,08kWh/14jídelníchsadnebo1,07kWh/13jídelníchsad)
31
Kompaktní myčky speedMatic
Kompaktní myčka speedMatic, nika: 60 cm
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
mytí
Třída
účinnosti
sušení
Potraviny až 3x déle jako utržené ze zahrádky.
Chladicí přístroje od Siemens
SC 75M530EU nerez
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,74 kWhel.energie,8,5 lvody,170 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ 2 mycí koše
■■ dětskápojistka:zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň:8 jídelních souprav
■■ hlučnost:49dB(re1pW)
■■
■■
■■
Z75560–nerezovádekoračnílištanatěsnění
S
(možnostobjednatjakozvláštnípříslušenství)
Rozměry pro vestavbu: 600×600×550mm
Kompaktní myčka speedMatic, nika: 45 cm
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
mytí
Třída
účinnosti
sušení
SK 75M531EU nerez
AAA
mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
■■ s potřebavprogramuEco50°C:
0,63 kWhel.energie,7 lvody,160 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciálnífunkce: varioSpeed, hygienePlus
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ 1 mycí koš
■■ dětskápojistka:zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň:6 jídelních souprav
■■ hlučnost:49dB(re1pW)
■■
■■
■■
Z75540–nerezovádekoračnílištanatěsnění
S
(možnostobjednatjakozvláštnípříslušenství)
Rozměry pro vestavbu: 450×600×550mm
32
33
Chladicí přístroje
noFrost kombinace chladnička/mraznička
Není 0 °C jako 0 °C.
Nakonec pstruh také není ředkvička!
vitaFresh zóna „suchá“
vitaFreshzóna„suchá“vámumožňuje
skladovatpřirelativnívlhkostivzduchu50%
salámy,sýry,rybyčimasoadrůbež.Vše
zůstanečerstvéaaromatické.
vitaFresh zóna „orosená“
DíkyvitaFreshzóně„orosená“zůstanenáchylnéacitlivéovocepřivlhkosti90%déle
čerstvé.TatovitaFreshpřihrádkajezakryta
speciálnímfiltremprotiúnikuvlhkosti,tzn.
vlhkostvzduchujeideálníproskladování
napříkladředkviček,bylinekčiborůvek.
34
Kombinace chladnička/mraznička
Kombinace chladnička/mraznička
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
3x déle čerstvé: výhody technologie vitaFresh
hrušky
°C„orosená“
nebalené
3měsíce
ledový salát
°C„orosená“
nebalený
1–2týdny
jahody a třešně
°C„orosená“
nebalené
1týden
hlávkový salát
°C„orosená“
nebalený
3týdny
ryby
°C„suchá“
balenovsáčku
1týden
drůběž
°C„suchá“
plastovávanička
svíkem
1týden
maliny
°C„orosená“
nebalené
max.3týdny
sýry
°C„suchá“
plastovávanička
svíkem
4týdny
mořské plody
°C„suchá“
nebalené
3–4týdny
mrkev
°C„orosená“
nebalená
5měsíců
petržel a pažitka
°C„orosená“
nebalené
až8týdnů
houby
°C„orosená“
nebalené
7dní
chřest
°C„orosená“
nebalený
3týdny
špenát
°C„orosená“
nebalený
max.1týden
rajčata
°C“orosená“
nebalené
10dní
vitaFresh:
Odkládací plochy z bezpečnostního skla
Dobráchladničkatopozná–přiteplotáchblízko0°Czůstávajíčerstvé
potravinydélečerstvé.Přesnějiřečeno3xtakdéle.Alenejenteplota,
aleivlhkostvzduchuhrajezdesvojiroli.Takbudounapř.ryby,drůbežči
masooptimálněskladoványpřinízkévlhkostivzduchu.Ovoceazelenina
naopakpotřebujívyššívlhkostvzduchu,atímsizachovajívitamínyaživiny.ProtojsoumoderníchladničkySiemensvybavenydokonce
dvěmavitaFreshzónamiblízko0°C.
Uvětšinyodkládacíchplochvevestavnýchkombinacímůžetebezvětší
námahyměnitvýšku.Totéžplatíoukládacíchplocháchzbezpečnostního
skla,kteréjsouzvláštěstabilní,hladké,atímtakésnadnoošetřovatelné.
Bezpečněnanichstojíištíhléavysokénádoby.Kdybysenanichnějaká
nádobapřecejenpřevrátila,posloužíplastovýrámečekodkládacíplochy
jakozábranapředrozlitím.
allFrost technika
Dynamické chlazení
Tentosystémznamenáchladicízařízeníprokaždoumrazicízásuvku.To
umožňujezamrazitaskladovatpotravinyrovnoměrněvevšechrovinách.
Potravinyužnemusítepřesouvat,kdyžchcetepřidatnové.
Připoužitívnitřníhoventilátorusedocílívšeobecněrychlejšíhochlazení
navšechchladicíchúrovních,zároveňdocházíkmenšímukolísáníteplot.
Kromětohosepootevřeníazavřenídveříznovurychledosahujenastavenáteplota.Vytvářejísetaktrvaleideálnípodmínkyprochoulostivé
vitamínyaživinyazároveňjezaručenasvěžestachuťpotravin.
noFrost
Elektronická regulace teploty
TechnologienoFrostzajišťujekonstantníprouděníchladnéhovzduchu
aprochlazovánípolicvpřístroji.Tímtojevceléchladničceudržována
stejnáteplota,nedocházíkteplotnímvýkyvůmapotravinyudržujídéle
čerstvostaaroma,prokteréjstesijetakoblíbili.Vmrazicíčástise
potravinyčiobalynavzájemnasebenenamrazují,ledčidrobnéovocelze
lehceodsebeoddělit.Dalšímbenefitemjevětšískladovacíprostor–na
stěnáchseneusazujeledajemožnévyužítcelýprostormrazáku.Automatickýsystémodmrazovánízabraňujeenergetickýmztrátám,kekterým
docházípřinámrazechladicíhozařízení.Tošetříčasipeníze.
Elektronikavkombinacíchchladnička/mrazničkařídíakontrolujecelkový
oběhchladnéhovzduchu.Digitálníkontrolnícentrumnahorníhraně
ukazujejasněapřehledněvšechnyfunkce.Elektronikoulzenavícregulovatteplotyvkaždémchladicímprostoruspřesnostína1°C.Tlačítkem
„superchlazení“seteplotyvchladicímprostorurychlesnížína+2°C,pokudchcetedochladničkyvložitčerstvéteplejšípotraviny.Redukujesetak
nežádoucíodběrchladuzjižzchlazenýchpotravin.Nejpozdějipošesti
hodináchsetatofunkceautomatickyvypne.Abybylodběrchladuzvašich
jižzmrazenýchpotravinpouzeminimální,stisknětetlačítko„supermrazení“
o24hodindříve,nežbudetevkládatdalšípotravinykezmrazení.Teplota
vnitřníhoprostorusepaksnížíautomaticky.Pokudjstezapomnělitlačítko
„supermrazení“vypnout,žádnýproblém.Spotřebičtouděláautomaticky
zavás.Mrazicípřístrojvybavenýalarmemvámoznámíoptickýmaakustickýmsignálem,pokudbyteplotamrazicíhoprostorupřílišstoupla.
KI 32NA50
KI 38SA60
KI 34SA50
užitnýobjemcelkem:207 l
spotřeba:281 kWh
elektronickáregulaceteploty–digitální displej
■■ nahoře:chladicíprostor222 l
■■ dole:
mrazicíprostor59 l(–18°Caméně)
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:22 hod.
■■ plochépanty
užitnýobjemcelkem: 275 l
spotřeba:293 kWh
elektronickáregulaceteploty–digitální displej
■■ nahoře:chladicíprostor205 l
■■ dole:
mrazicíprostor70 l(–18°Caméně)
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:24 hod.
■■ plochépanty
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Kombinace chladnička/mraznička
Kombinace chladnička/mraznička
Kombinace chladnička/mraznička
užitnýobjemcelkem:233 l
spotřeba:300 kWh
elektronickáregulaceteploty–digitální displej
■■ nahoře:chladicíprostor147 l
■■ dole:
noFrostmrazicíprostor86 l (–18°C
améně)
■■ mrazicíkapacita: 7 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:22 hod.
■■ plochépanty
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Třída
spotřeby
energie
KI 38VA50
užitnýobjemcelkem:285 l
spotřeba:280 kWh
■■ e lektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ nahoře:chladicíprostor222 l
■■ d ole:
mrazicíprostor63 l(–18°Caméně)
■■ mrazicíkapacita:6 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:22 hod.
■■ plochépanty
■■
■■
■■
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
KI 34VA50IE
KI 34VA20FF
■■
■■
■■
■■
užitnýobjemcelkem:276 l
spotřeba:281 kWh
■■ e lektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ nahoře:chladicíprostor204 l
■■ dole:
mrazicíprostor72 l(–18°Caméně)
■■ mrazicíkapacita:6 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:24 hod.
■■ plochépanty
žitnýobjemcelkem:276 l
u
spotřebaenergie:281 kWh
■■ e lektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ n ahoře:chladicíprostor204 l
■■ d ole:
mrazicíprostor72 l(–18°Caméně)
■■ m razicíkapacita:6 kg / 24 hod.
■■ d obaskladovánípřiporuše:24 hod.
■■ p ojezdy
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
■■
■■
35
Chladicí přístroje
Chladicí přístroje
Kombinace chladnička/mraznička
Kombinace chladnička/mraznička
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
Chladicí automat vitaFresh s mrazicím prostorem
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
NOVINKA
KI 38VA20
KI 34VX20
užitnýobjemcelkem:285 l
spotřebaenergie:280 kWh
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ nahoře:chladicíprostor222 l
■■ dole:
prostor63 l(–18°Caméně)
■■ mrazicíkapacita:6 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:22 hod.
■■ pojezdy
KI 25FA60
KI 38LA50
žitnýobjemcelkem:274 l
u
spotřebaenergie:279 kWh
■■ e lektromechanickáregulaceteploty
■■ n ahoře:chladicíprostor203 l
■■ d ole:
mrazicíprostor71 l(–18°Caméně)
■■ m razicíkapacita:3,5 kg / 24 hod.
■■ d obaskladovánípřiporuše:16 hod.
■■ p ojezdy
užitnýobjemcelkem:280 l
spotřeba:259 kWh
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ n ahoře:
mrazicíprostor36 l
(–18°Caméně)mrazicíkapacita:3 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:18 hod.
■■ dole:chladicíprostor246 l
■■ plochépanty
KI 18LA50
užitnýobjem:211 l
spotřeba:181 kWh
■■ elektronickáregulaceteploty–digitální displej
■■ nahoře:
mrazicíprostor:17 l
■■ uprostřed:chladicíprostor:134 l
■■ dole:vitaFreshzóna: 60 lztoho:
–1vitaFreshzóna„orosená“nateleskopickém
výsuvuaregulacívlhosti(15l–vlhkostcca95%)
–2vitaFreshzóny„suchá“nateleskopickémvýsuvu
(45l–vlhkostcca50%)
■■ plochépanty
KU 15LA50
užitnýobjem:134 l
spotřeba:193 kWh
■■ nahoře:
mrazicíprostor:17 l
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ mrazicíkapacita:2 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:12 hod.
■■ dole:chladicíprostor:117 l
■■ plochépanty
žitnýobjemcelkem:125 l
u
spotřeba:173 kWh
nahoře:
mrazicíprostor15 l
(–18°Caméně)
■■ m razicíkapacita:2 kg / 24 hod.
■■ d obaskladovánípřiporuše:12 hod.
■■ d ole:chladicíprostor110 l
■■ p lochépanty
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1400×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 880×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 820×600×550mm
Chladicí automat
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Chladicí automat
Chladicí automat s vitaFresh
Chladicí automat
Chladicí automat
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
KI 38RA50
užitnýobjemcelkem:308 l
spotřeba:142 kWh
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ chladicíprostor:308 l
■■ plochépanty
KI 24LA50
užitnýobjemcelkem:206 l
spotřeba:224 kWh
■■ nahoře:
mrazicíprostor17 l
(–18°Caméně)
■■ e lektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ mrazicíkapacita:2 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:12 hod.
■■ dole:chladicíprostor189 l
■■ plochépanty
Třída
spotřeby
energie
KI 24RA50
užitnýobjemcelkem:226 l
spotřeba:131 kWh
■■ e lektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ plochépanty
Třída
spotřeby
energie
KI 26FA50
užitnýobjemcelkem:192 l
spotřeba:146 kWh
■■ e lektronickáregulaceteploty–digitální displej
■■ nahoře:chladicíprostor132l( +4°Caž+8°C)
■■ d ole:zónavitaFresh0°C,59lztoho:44l„suché“,
15l„orosené“
■■ plochépanty
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
KI 18RA50
užitnýobjemcelkem:153 l
elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ spotřeba:122 kWh
■■ plochépanty
KU 15RA50
užitnýobjemcelkem:141 l
spotřeba:118 kWh
■■ plochépanty
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1230×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1230×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1230×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 880×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 820×600×550mm
36
37
Chladicí přístroje
Chladicí přístroje
Vestavný mrazák
Vestavný mrazák
Třída
spotřeby
energie
GI 18DA50
žitnýobjemmrazicíhoprostoru:98 l
u
(–18°Caméně)
■■ spotřeba:194 kWh
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:25 hod.
■■ plochépanty
■■
Třída
spotřeby
energie
žitnýobjemmrazicíhoprostoru:93 l
u
(–18°Caméně)
■■ spotřeba:208 kWh
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:24 hod.
■■ plochépanty
výrobníkledu,ledovétříště,pitnávoda
celonerezovéprovedení
■■ o ptickýaakustickývarovnýsystémsmemory
funkcí
■■ holidayaecomode
■■ užitnýobjemcelkem:541 l
■■ spotřeba:467 kWh
■■ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej
Rozměry pro vestavbu: 820×560×550mm
Vestavná vinotéka
Vestavná vinotéka
Třída
spotřeby
energie
závěs dveří vlevo
skleněnédveřebezrámusdvojitouizolací
anerezovýmtyčovýmmadlem
■■ užitnýobjemcelkem:150 l
■■ spotřeba:146 kWh
■■ regulovatelnáteplotaod+6°Cdo+14°C
■■ 4 odkládacíplochynalahve,ztoho3výškověnastavitelnéprouloženíaž32lahvíà0,75lnebo
9lahvíà0,75l+19lahvíà1,0l
■■ stříbrnývnitřníprostor
■■ touchLight
Třída
spotřeby
energie
KA 62DP90 antiBacteria
■■
KF 18WA43
Americká kombinace side by side
GU 15DA40
Rozměry pro vestavbu: 880×560×550mm
Americká kombinace side by side
Třída
spotřeby
energie
KA 63DA70 antiBacteria
výrobníkledu,ledovétříště,pitnávoda
nerezovéprovedení
■■ o ptickýaakustickývarovnýsystémsmemory
funkcí
■■ holidayaecomode
■■ homeBar
■■ užitnýobjemcelkem:541 l
■■ spotřeba:467 kWh
■■ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej
Třída
spotřeby
energie
KA 62DA70 antiBacteria
výrobníkledu,ledovétříště,pitnávoda
nerezovéprovedení
optickýaakustickývarovnýsystémsmemory
funkcí
■■ holidayaecomode
■■ užitnýobjemcelkem:541 l
■■ spotřeba:467 kWh
■■ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
vpravo: chladicí prostor: 335 l
■■ multiAirflowsystém
■■ automatickéodtávání
■■ 1 freshProtectboxnateleskopickýchpojezdech
(19l)
vpravo: chladicí prostor: 335 l
■■ multiAirflowsystém
■■ automatickéodtávání
■■ 1 freshProtectboxnateleskopickýchpojezdech
(19l)
vpravo: chladicí prostor: 335 l
■■ multiAirflowsystém
■■ automatickéodtávání
■■ 1 freshProtectboxnateleskopickýchpojezdech
(19l)
noFrost mrazicí prostor 178 l
vlevo:
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:16 hod.
noFrost mrazicí prostor 178 l
vlevo:
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:16 hod.
noFrost mrazicí prostor 178 l
vlevo:
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:16 hod.
Rozměry spotřebiče: 1756×910×761mm
Rozměry spotřebiče: 1756×910×761mm
Rozměry spotřebiče: 1756×910×761mm
Třída
spotřeby
energie
KF 18WA42
závěs dveří vpravo
skleněnédveřebezrámusdvojitouizolací
anerezovýmtyčovýmmadlem
■■ užitnýobjemcelkem:150 l
■■ spotřeba:146 kWh
■■ regulovatelnáteplotaod+6°Cdo+14°C
■■ 4 odkládacíplochynalahve,ztoho3výškověnastavitelnéprouloženíaž32lahvíà0,75lnebo
9lahvíà0,75l+19lahvíà1,0l
■■ stříbrný vnitřní prostor
■■ touchLight
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 880×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 880×560×550mm
38
Americká kombinace side by side
39
Chladicí přístroje
vitaFresh chladnička
vitaFresh kombinace
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
coolConcept
Výkonnějšíaúspornější,většíapřehlednější,indivuálnějšíamnohostrannější–díkyřaděvestavných
chladničeksvitaFreshnebonoFrost
technologiívetříděspotřebyA++
jižnemusítebýtjenomtrochu
spokojeni.Inovativnítechnologiedistribucechladu,výkonnější
kompresor,flexibilníchladicíokruh
chlazení,citliváelektronikaanové
složeníizolačníhomateriálu–to
všezaručujenízkouspotřebu
energieařadíspotřebičecoolConceptdotřídyspotřebyenergieA++.
Současnědíkynovémuumístění
kompresoruzískámevevnitřním
prostoruchladničkyvícemísta.
Zkrátkaadobře:prokaždýdruh
potravinytoideálníprostředí.Toje
coolConcept.
Třída
spotřeby
energie
KI 42FP60
KI 39FP60
užitnýobjemcelkem:306 l
spotřeba:121kWh
■■ optickýaakustickýbezpečnostnísystém
■■ dynamickéchlazenídíkyvnitřnímuventilátoru
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ nahoře:chladicíprostor228l(+4°Caž+8°C)
■■ dole:zónavitaFresh0°C,58lztoho:1výsuvná
přihrádka„orosená“,a2výsuvnépřihrádky„suché“
■■ plochépanty
užitnýobjemcelkem:251 l
spotřeba:227 kWh
optickýaakustickýbezpečnostnísystém
■■ dynamickéchlazenídíkyvnitřnímuventilátoru
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ nahoře:chladicíprostor132l(+4°Caž+8°C)
■■ uprostřed:zónavitaFresh0°C,57lztoho:
1výsuvnápřihrádka„orosená“,a1výsuvnápřihrádka„suché“
■■ dole:noFrostmrazícíprostor
62 l(–18°C
améně)
■■ mrazicíkapacita:12 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:16 hod.
■■ plochépanty
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
■■
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
noFrost kombinace
noFrost mrazák
Třída
spotřeby
energie
KI 34NP60
užitnýobjemcelkem:265 l
spotřeba:220 kWh
■■ optickýaakustickýbezpečnostnísystém
■■ dynamickéchlazenídíkyvnitřnímuventilátoru
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ nahoře:chladicíprostor189 l (+4°Caž+8°C)
■■ dole:noFrostmrazícíprostor
76l(–18°C
améně)
■■ mrazicíkapacita:15 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:16 hod.
■■ plochépanty
40
Třída
spotřeby
energie
GI 38NP60 noFrost
užitnýobjemcelkem:213 l
spotřeba:222 kWh
■■ optickýaakustickýbezpečnostnísystém
■■ elektronickáregulaceteploty–LED displej
■■ noFrostmrazicíprostor213 l(–18°Caméně)
■■ mrazicíkapacita:25 kg / 24 hod.
■■ dobaskladovánípřiporuše:11 hod.
■■ plochépanty
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
Rozměry pro vestavbu: 1780×560×550mm
41
Zvláštní příslušenství pro trouby a varné desky
Vařenívpářeprozdravoualehkoukuchyni:nenínutnépřidávat
olej.Vitamíny,minerálnílátky,chuťibarvapotravinzůstanou
zachovány.Výborněsehodíkvařeníryb,zeleniny,přílohatd.
Ažosmporcínebojednokompletnímenumůžebýtsoučasně
připravovánonadvouúrovních.Jakozvláštnípříslušenstvípro
všechnytroubysvýklopnýmidvířky.
Pračka / pračka
se sušičkou
4 690 Kč
Kdobysenechtělzahalitdočerstvéhovoňavéhoprádla?Kdyžse
ještěkevšemupřipraníchováme
šetrněkživotnímuprostředí,je
dobrýpocitkompletní.Prořešení
vašichpožadavkůnadesign
kuchyněnabízímeplněvestavnou
pračkuanebokombinacipračka/
/sušička,kteréseukryjízadveřmi
kuchyňskéhonábytku.
HZ 260001)
kovovýpekáčspoklicí(5l)
590 Kč
HZ 361000
smaltovanýplech
3 490 Kč
HZ 390041
4dílnýsetproindukci
3 490 Kč
HZ 390260
extrapánevoØ28cm
1 465 Kč
HZ 390120
nerezovýhrnecproindukci
Ø18cm
Automatická pračka
Pračka se sušičkou
Vestavná automatická pračka
Vestavná pračka se sušičkou
Třída
spotřeby
energie
Třída
spotřeby
energie
Třída
účinnosti
praní
2 840 Kč
HZ 390230
systémovápánevpropečicí
senzorØ21cm
1 760 Kč
HZ 390130
nerezovýhrnecproindukci
Ø20cm
590 Kč
HZ 324000
vkládacíroštdouniverzální
pánve
7 990 Kč
HZ 24D300
příslušenstvíktroubámpro
vařenívpáře
5 990 Kč
HZ 390010
nerezovýpekáčpropečicí
zónunaindukci
590 Kč
HZ 334000
kombinovanýrošt
2 490 Kč
HZ 390220
systémovápánevpropečicí
senzorØ19cm
590 Kč
HZ 344002
kombinovanýroštpropečicí
vozik
2 090 Kč
HZ 390210
systémovápánevpropečicí
senzorØ15cm
2 990 Kč
HZ 390090
WOK-pánevspoklicí
1 490 Kč
HZ 9150012)
skleněnýpekáčspoklicí5,1l
590 Kč, 1 390 Kč
590 Kč, 1 390 Kč
HZ 331000, HZ 331010
HZ 341002, HZ 341012
smaltovanýplech,smaltovaný smaltovanýplech,smaltovaný
plechsnepřilnavýmpovrchem plechsnepřilnavýmpovrchem
Suší šetrně a přesně: autoDry
Třída
účinnosti
praní
Třída
účinnosti
odstřeďování
10%
úspora
Třída
účinnosti
odstřeďování
VestavnákombinaceWK14D540EUjevybavenamnohainteligentnímisenzory.Výsledkem
jemožnostprecizníhoměřeníařízeníteploty
avlhkosti,atíminovativnífunkceautoDry
zamezípřehřátíprádlanebojehonerovnoměrnéhosušení.autoDrynejenchránívaše
prádlopředpřesušením,alešetříiváščas
strávenýžehlením.
1 590 Kč
HZ 331070
smaltovanýplechpro
activeClean
1 590 Kč
HZ 341072
smaltovanýplechpro
activeClean
890 Kč, 1 390 Kč
595 Kč
HZ 332000, HZ 332070
HZ 332070
univerz.pánev,univerz.pánev univerzálnípánevpro
snepřilnavýmpovrchem
activeClean
890 Kč, 1 490 Kč
HZ 342002, HZ342070
univerzálnípánev,univerzálnípánevproactiveClean
Čištění pomocí tlačítka: splněný sen
WI 14S440EU
náplňprádla:1–7 kg
voličpočtuotáček:1400–400 ot./min.
■■ hodnoty spotřeby(7kgprádla):čas: 145 min.,
el.energie:1,19 kWh,voda:49 l
■■ velký displej: ukazatel průběhu programu, počtu
otáček, teploty a zbytkového času,
nastavení časové předvolby
■■ speciální programy: halenky/košile, outdoor,
powerWash, super, jemné/hedvábí, vlna/ruční
praní
■■ bezstupňová množstevní automatika
■■ varioSoft buben
■■ aquaStop se zárukou
WK 14D540EU
náplň:1–6kg(praní),1–3kg(praní+sušení)
početotáček:1400–400 ot./min.
■■ hodnoty spotřeby:
praní: 57 l vody/1,19 kWh el.energie
■■ praní+sušení: 57 lvody/5,67 kWhel.energie
■■ velký displej: ukazatel průběhu programu, počtu
otáček, teploty a zbytkového času, nastavení
časové předvolby
■■ speciální programy: mix, outdoor, košile/halenky, super 15´, extra máchání, noční program,
proplach
■■ bezstupňová množstevní automatika
■■ selfCleaning condenser–automaticképroplachování kondezátoru
■■ autoDry systém–intenzivnísušení,šetrnésušení
■■ aquaStop® se zárukou
■■
■■
■■
■■
Rozměry pro vestavbu: 818×600×555mm
42
Rozměry pro vestavbu: 852×600×590mm
Ospeciálnífunkce„proplach“vašekombinace
pračka/sušičkapřihlásísama.Vpřípadě,že
jepotřebaposušenívyčistitvnitřníprostor
aokruhsušeníodtextilníhoprachučinitek,
spotřebičohlásítutopotřebuzobrazením
symbolunadispleji.Stačípouzezcela
vyprázdnitbubenaaktivovatfunkciproplach.
Funkciproplachumůžeteaktivovatkdykoliv,
ibezupozorněníspotřebiče.
1 490 Kč
HZ 342012
univerzálnípánev
snepřilnavýmpovrchem
690 Kč
Doživotní záruka proti škodám
způsobeným vodou: aquaStop®
aquaStop®sezárukouzabráníjakýmkolivškodámzpůsobenýmvodou.Přivypnutémspotřebičijsoubezpečnostnísystémyuzamčeny–avy
nepotřebujeteuzavíratvodovodníkohoutek.
Teprvetehdy,pokudpračkazačínáprátaje
zapotřebívody,jsouvšechnybezpečnostníventilyotevřeny.Vpřípadě,žezespotřebičenebo
zhadicevytékávoda,jepřívodvodydomyčky
automatickyuzavřenplovákovýmspínačem.
HZ 325000
grilovacíplech
5 100 Kč
HZ 333102
profivýsuvPLUS
1 590 Kč
HZ 333000
profesionálnípánev
1 490 Kč
HZ 325070
grilovacíplechproactiveClean
1 990 Kč
2 790 Kč
HZ 338250
2násobnýteleskopickývýsuv
HZ 338352
3násobnýteleskopickývýsuv
1 490 Kč
HZ 333001
víkoproprofipánev
1 490 Kč
HZ 325071
grilovacíplechproactiveClean
2 990 Kč
HZ 338356
3násobnýplně
teleskopickývýsuv
1 690 Kč, 1 790 Kč
HZ 343002 , HZ 343072
profesionálnípánev,profesionálnípánevproactiveClean
2 290 Kč
HZ 329022
ecoCleanset
1 490 Kč
HZ 341672
smalt.plechspostranním
výsuvem
2 690 Kč
HZ 368300
3násobnýteleskopickývýsuv
1 290 Kč
HZ 346002
skleněnápánev
43
Zvláštní příslušenství pro trouby a varné desky
Zvláštní příslušenství k vestavným spotřebičům
Pekáčsehodínapečicízónysklokeramickýchdeseknebodopečicích
trub.Zvnějškujesmaltovaný
auvnitřmánepřilnavýpovrch.
2)
Skleněnýpekáčsehodínapečení,
prozeleninovájídlaananakynutí
těsta.Poklicimůžetepoužítnapř.
1 190 Kč inagratinování.Pekáčapoklice
nejsouvhodnénavarnézónyskloHZ 86U000
keramickýchvarnýchdesek.
univerzálnípánevpro
3)
Smaltovanýkovovýpekáč,zvnějšku
HB86...
sesmaltemtitanGlanz.Optimální
propoužitínavelkýchpečicích
zónách80cmsklokeramických
desekadopečicíchtrub.
4)
Ideálnípropečeníchleba,pizzy
nebonapř.hlubocezmrazených
jídel.
5)
Setseskládáz:kastroluoø16cm
490 Kč spokličkou(1,5l),hrnceoø18cm
spokličkou(2,5l),hrnceoø20cm
HZ 298110
spokličkou(4l)apánveoø26cm.
Wok-kroužek
6)
Systémovéhrncespeciálněpro
varnýsenzor.
1)
1 990 Kč
HZ 394301
spojovacílištaprodeskyvefazetovémdesignu
HZ 86D000
nerezovýhrnecprovaření
vpářevmikrovlnnétroubě
490 Kč
HZ 298105
plotýnkapromírnévaření
650 Kč
HZ 298102
Wok-kroužek
5 490 Kč
HZ 298119
sadanádobíproplynové
desky
1 990 Kč
490 Kč
HZ 298108
Wok-kroužek
1 990 Kč
590 Kč
HZ 36DB
HZ 317000
děr.plech(2/3)hl.28mmaneděr. formanapizzusØ35cm
plech(2/3)hl.40mmpropečenímasa vhodnápromytívmyčce
2 990 Kč
HZ 3270004)
pečicíkámensdřevěnou
lopatkou
Zvláštní příslušenství
k odsavačům par
Prodejní
označení
Popis
Doporučená
MOC vč.
DPH v Kč
Příslušenství k troubám a sporákům
HZ 24D300
příslušenstvíprovařenívpářektroubámsvýklopnýmidvířky
7 990
HZ 24D400
příslušenstvíprovařenívpářektroubámspečicímvozíkem
7 990
HZ 26000
kovovýpekáčspoklicíprovšechnytrouby
4 690
HZ 301070
smaltovanýpečicíplechproactiveClean–proHB78P570(liftMatic)
1 590
HZ 302070
univerzálnípánevproactiveClean–proHB78P570(liftMatic)
1 590
HZ 304001
vkládacíroštdouniverzálnípánve–proHB78P570(liftMatic)
590
HZ 317000
formanapizzuprovšechnytrouby
590
HZ 324000
vkládacíroštdouniverzálnípánveproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590,HB76AB560,HB78AU570
590
HZ 325000
grilovacíplechproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590
HZ 325070
grilovacíplechprotroubyHB76AB560,HB78AU570sactiveClean
1 490
HZ 327000
pečicíkámenprovšechnytrouby
2 990
HZ 329000
AktivKat–aktivníkatalyzátorproHB36AB560,HB36AB650J,HB38AB590,HB76AB560,HB78AU570
HZ 329020
eco-CleansetproHB33AB550
2 290
HZ 329022
eco-Cleanset(2xbočnístěna,1xstrop)proHB36AB560,HB36AB650J
2 290
HZ 331000
smaltovanýplechproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590
HZ 331010
smaltovanýplechsnepřilnavýmpovrchemproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590
1 390
1 590
690
650
590
HZ 331070
smaltovanýplechprotroubyHB76AB560,HB78AU570sactiveClean
HZ 332000
univerzálnípánevproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590
HZ 332010
univerzálnípánevsnepřilnavýmpovrchemproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590
HZ 332070
univerzálnípánevprotroubyHB76AB560,HB78AU570sactiveClean
HZ 333000
profesionálnípánevproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590
1 590
HZ 333001
víkoproprofesionálnípánevHZ333000
1 490
HZ 333070
profesionálnípánevprotroubyHB76AB560,HB78AU570sactiveClean
2 590
HZ 334000
kombiroštproproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590,HB76AB560,HB78AU570
HZ 336000
skleněnápánevproHB33AB550,HB63AB560,HB36AB650J,HB38AB590,HB76AB560,HB78AU570
1 290
HZ 338250
2násobnýteleskopickývýsuvproHB33AB550,HB36AB560,HB36AB650J,HB38AB590,HB76AB560
1 990
HZ 338352
3násobnýteleskopickývýsuvproHB33AB550,HB36AB560,HB36AB650J,HB38AB590,HB76AB560
2 790
HZ 338356
3násobnýplněteleskopickývýsuvproHB33AB550,HB36AB560,HB36AB650J,HB38AB590,HB76AB560
2 990
HZ 361000
smaltovanýplechproHB43AT540E
590
HZ 362000
univerzálnípánevproHB43AT540E
1 090
HZ 364000
kombinovanýroštproHB43AT540E
HZ 915001
skleněnýpekáčsvíkem5,1lprovšechnytrouby
890
1 390
595
590
490
1 490
Příslušenství ke kompaktním troubám
1 090
skleněnápánevproHB86K…
1 290
HZ 86B000
smaltovanýpečicíplechHB86K...
HZ 86D000
SteamDish–nerezovýhrnecprovařenívpářevmikrovlnnétroubě
690
1 990
Příslušenství k parním troubám HB 26D552, HB 34D552, HB 36D572
LZ 52251
aktivníuhlíkovýfiltr
HZ 36DR
kombinovanýrošt
HZ 36DB
děrovanýaneděrovanýplechnapečenínerez
HZ 36D513
nádobaneděrovaná(1/3),40mmhluboká
650
1 990
950
HZ 36D513G nádobaděrovaná(1/3),40mmhluboká
950
HZ 36D532
nádobaneděrovaná(2/3),28mmhluboká
950
HZ 36D533
nádobaneděrovaná(2/3),40mmhluboká
950
HZ 36D533G nádobaděrovaná(2/3),40mmhluboká
950
Příslušenství k parním troubám HB 25D5L2, HB 25D5R2
4 990 Kč
LZ 56000
rozšířenámontážnísadapro
cirkulaci
univerzálnípánevproHB86K...
HZ 86G000
590 Kč
650 Kč
LZ 45501
aktivníuhlíkovýfiltr
HZ 86U000
HZ 36D513
LZ 56000
obsah montážní sady
nádobaneděrovaná(1/3),40mmhluboká
950
HZ 36D513G nádobaděrovaná(1/3),40mmhluboká
950
HZ 36D523
950
nádobaneděrovaná,40mmhluboká
HZ 36D523G nádobaděrovaná,40mmhluboká
950
Příslušenství pro řadu Domino (30 cm a 40 cm)
HZ 398300
náhradnílávovékamenyproET375MU11E,ET475MU11E(3,0kg)
HZ 394301
spojovacílištaprokombinacisdeskamiDomino–deskámsfazetovýmdesignem
490
1 990
Příslušenství pro varné desky
650 Kč
LZ 51851
aktivníuhlíkovýfiltr
2 590 Kč
LZ 50660
panelnazadnístěnu
4 990 Kč
LZ 56100
rozšířenámontážnísadapro
cirkulaci
44
LZ 56100
obsah montážní sady
HZ 394301
spojovacílištaprokombinacisdeskamiDomino–deskámsfazetovýmdesignem
HZ 25920
mezidno60x60cmpromontážnadzásuvkukesklokeramickýmdeskámš.60cm
1 990
HZ 26000
kovovýpekáčspoklicíprovarnédeskyspečicízónou
HZ 298102
WOK-kroužekkEC745RU90E,EP726QT90E
HZ 298103
NerezWok-pánevsestojánkem,Ø32cm,proplynovévarnédesky(vypouklédno)
HZ 298105
plotýnkapromírnévaření
490
HZ 298108
WOK-kroužekkEC645HB90E
490
HZ 298110
WOK-kroužekkEP626HB80E
HZ 298119
sadanádobíproplynovévarnédesky(2xhrnecseskl.pokličkou,1xpánevsnepřiln.povrchem)–úsporačasuaenergiepřivaření
5 490
5 990
890
4 690
650
2 490
490
HZ 390010
nerezovýhrnecpropečicízónunaindukci
Rozměryvmm
Rozměryvmm
HZ 390001
10xnáhradnísenzorovýpásekkdeskámsvarnýmsenzorem
LZ 56100
Montážnísadaprocirkulaci
Rozměrovývýkres
LZ 56000
Montážnísadaprocirkulaci
Rozměrovývýkres
HZ 390020
2dílnýsetproindukci(nerezhrnecspoklicí+pánevsnepřiln.povrchem)
2 690
HZ 390041
sadanádobíproindukci(2xnerezhrnecseskl.pokličkou,1xnerezhrnec,1xpánevsnepřiln.povrchem
3 490
HZ 390090
Wok-pánevsmřížkouaskleněnoupoklicíproelektrickéaindukčnídesky(plochédno)
2 990
990
45
Zvláštní příslušenství k vestavným spotřebičům
Prodejní
označení
Popis
Rozměrové výkresy
Doporučená
MOC vč.
DPH v Kč
Vestavné trouby
Nástěnná trouba liftMatic
Příslušenství pro varné desky
HZ 390120
nerezhrnecspoklicíproindukci(objem2,5l)
1 465
HZ 390130
nerezhrnecspoklicíproindukci(objem4l)
1 760
HZ 390210
systémovápečicípánevpropečicísenzor(Ø15cm)
2 090
HZ 390220
systémovápečicípánevpropečicísenzor(Ø19cm)
2 490
HZ 390230
systémovápečicípánevpropečicísenzor(Ø21cm)
2 840
HZ 390260
extravelkápánevØ28cmprovelkévarnénebopečicízóny
3 490
HZ 392800
mezidno80x60cmpromontážnadzásuvkukET875SC11D
1 190
HZ 395600
vestavnýrámečekproET601…,EH601…
4 490
šablonaprovestavnýrámečekHZ395600
6 990
HZ 395601
Příslušenství pro odsavače par
LZ 12250
prodlouženíkomínu(1000mm)proLC96GA530,LC68BB540,LC66GA530,LC66BA540
4 590
LZ 12265
prodlouženíkomínu(1000mm)proLC98BD540,LC98BA540
4 590
LZ 12285
prodlouženíkomínu(1100mm)proLF98BA540,LF959BL90
5 990
LZ 12350
prodlouženíkomínu(1500mm)proLC96GA530,LC68BB540,LC66GA530,LC66BA540
5 990
LZ 12365
prodlouženíkomínu(1500mm)proLC98BD540,LC98BA540
5 990
LZ 12385
prodlouženíkomínu(1600mm)proLF98BA540,LF959BL90
8 990
LZ 12510
montážnísadaproprodlouženíkomínu(500mm)proLF98BA540,LF959BL90
1 990
LZ 12530
montážnísadaproprodlouženíkomínu(1000mm)proLF98BA540,LF959BL90
2 990
LZ 33020
plastovádekoračnílištabíláproLI23030
550
LZ 33050
kovovádekoračnílištaproLI23030
590
LZ 33070
aluminiovádekoračnílištaslogemproLI23030
790
LZ 34500
montážnísadaproprovozcirkulaceproLI23030
890
LZ 34501
aktivníuhlíkovýfiltr(náhradní)proLI23030
LZ 45500
montážnísadaprocirkulacivč.aktivníhouhlík.filtruproLI46630,LI49632,LI48932
LZ 45501
aktivníuhlíkovýfiltr(náhradní)proLI46630,LI49632,LI48932
LZ 46000
snižovacírámečekproLI46630,LI49632
LZ 46050
nerezovádekoračnílištaslogemproLI46630,LI49632
LZ 46070
aluminiovádekoračnílištaslogemproLI46630,LI49632
LZ 46150
nerezovádekoračnílištaslogemproVarioControlkLI49632
1 590
LZ 46170
aluminiovádekoračnílištaslogemproVarioControlkLI49632
1 190
LZ 49050
nerezovádekoračnílištaslogemproLI48932
890
LZ 49070
aluminiovádekoračnílištaslogemproLI48932
790
LZ 49100
montážnísadadohornískříňkyoš.90cmproLI48932
1 690
LZ 49150
nerezovádekoračnílištaslogemproVarioControlkLI48932
1 590
LZ 49170
aluminiovádekoračnílištaslogemproVarioControlkLI48932
1 290
LZ 50960
panelnazadnístěnuproLC958BA90
2 990
LZ 51850
montážnísadaprocirkulaciproLC955KA40
1 090
LZ 51851
aktivníuhlíkovýfiltr(náhradní)proLC955KA40
LZ 52250
montážnísadaprocirkulaciproLC965GA30
LZ 52251
aktivníuhlík.filtr(náhradní)proLC965GA30,LF957GA40
LZ 52450
montážnísadaprocirkulaciproLC958BA90
Vestavné trouby
HB38AB590
HB78AU570,HB76AB560,HB36AB560,
HB36AB650J,HB33AB550
Rozměryvmm
Vestavné trouby
Rozměryvmm
HB43AT540E
Rozměryvmm
Vestavnékompaktní trouby
490
650
4 690
749
790
HB86K572,HB86K672
Rozměryvmm
Vestavná kompaktní trouba
650
1 290
590
1 190
LZ 52451
aktivníuhlík.filtr(náhradní)proLC958BA90,LF959BL90
montážnísadaprocirkulaciproLF957GA40
1 090
LZ 52850
montážnísadaprocirkulaciproLF959BL90
1 590
LZ 53250
montážnísadaproprovozscirkulacívč.aktivníhouhlíkovéhofiltruproLC96GA530,LC68BB540,LC66GA530,LC66BA540
1 090
LZ 53251
aktivníuhlíkovýfiltrproLC96GA530,LC68BB540,LC66GA530,LC66BA540
LZ 53450
montážnísadaproprovozscirkulacívč.aktivníhouhlíkovéhofiltruproLC98BA540,LC98BD540
LZ 53451
aktivníuhlíkovýfiltrproLC98BA540,LC98BD540,LF98BA540
LZ 53850
montážnísadaproprovozscirkulacívč.aktivníhouhlíkovéhofiltruproLF98BA540
1 590
LZ 54650
montážnísadaproprovozscirkulacíproLC457CA60
2 790
LZ 54750
montážnísadaproprovozscirkulacíproLF457CA60
2 490
LZ 56000
montážnísadaprocirkulaci–sníženíhlučnosti,zvýšeníúčinnostiakt.uhl.filtru,prodlouženíintervaluvýměnyakt.uhl.filtru(LC96GA530,
LC68BB540,LC66GA530,LC66BA540,LC965GA30)
4 990
LZ 56100
montážnísadaprocirkulaci–sníženíhlučnosti,zvýšeníúčinnostiakt.uhl.filtru,prodlouženíintervaluvýměnyakt.uhl.filtru(LC958BA90)
4 990
LZ 73050
aktivníuhlíkovýfiltrproLB54564
LZ 74020
montážnípomůckaproodvětrávacíjednotkuLB54564
590
HB84E562
Rozměryvmm
Ohřevné zásuvky
Vestavná mikrovlnná trouba
590
1 190
590
490
HF35M562
Rozměryvmm
HW1406P2,HW140562,
HW1405P2,HW1405A2
Rozměryvmm
1 490
Příslušenství k mikrovlnným troubám
SteamDish–nerezovýhrnecprovařenívpářevmikrovlnnétroubě
Rozměryvmm
1 090
LZ 52650
HZ 86D000
HB78P570
Kombinované parní a parní trouby
1 990
Příslušenství pro vestavný kávovar
TZ 60001
čisticítabletyproTK6…,TK5...(10kusů)
165
TZ 60002
odvápňovacítabletyproTK6…,TK5...(6kusů)
280
TZ 60003
vodnífiltračnípatronaproTK6…,TK5…
330
TZ 70003
vodnífiltračnípatronaproTK7…
350
TZ 70004
servisnísetprokávovaryTK7…,čisticíštěteček(1ks),čisticítablety(10ks),odvápňovacítablety(6ks),BRITAIntenzavodnífiltr(1ks),sacítrubička(1ks)
TZ 70009
nerezovánádobanamléko,udržímlékovchladuponěkolikhodin,exkluzivníkovovéprovedení,kapacita:0,7l,barvanerezu
890
1 490
HB36D572,HB36D672,HB34D552,HB26D552
46
Rozměryvmm
47
Rozměrové výkresy
Rozměrové výkresy
Plně automatický vestavný kávovar
surpresso
vestavba do rohu
vlevo
Plynová varná deska
Plynová varná deska
Plynová varná deska
min.45
vestavba do rohu
vpravo
536
20
454
560+8
594
560+8
min.45
450+2
454
450+2
590+2
min.
200
Plynová varná deska
594
min.
200
950
20
Vestavný kávovar je možné vestavět
nad ohřevnou zásuvku. Mezidno se
nevyžaduje.
Vestavná výška > 950 mm ztěžuje plnění
zásobníků na kávová zrna a vodu umístěných
na horní straně kávovaru.
TK76K572
Rozměryvmm
Vestavné mikrovlnné trouby
EC645PB90E
Vestavné parní trouby
HF25G...,HF25M...
Rozměryvmm
Vestavné mikrovlnné a parní trouby
Rozměryvmm
Plynová varná deska
HB25D...
Rozměryvmm
Vestavné mikrovlnné a parní trouby
Vestavné mikrovlnné a parní trouby
Mikrovlnná trouba
EP626HB80E
EC645HB90E
Rozměryvmm
Plynová varná deska
Rozměryvmm
EP726QT90E
EC745RU90E
Rozměryvmm
Plynová varná deska
Rozměryvmm
ER626PB90E
EP626PB80E
Rozměryvmm
Plynová varná deska
Rozměryvmm
ER726RB90E
Rozměryvmm
Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm
Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm
Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm
Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 90 cm
ET645EF11
ET645EN11
ET675MN11E
ET975TG11E
vestavba do horní skříňky
zadní stěna
otevřená
HF25G...,HF25M...,HB25D...
Rozměryvmm
Vestavná mikrovlnná trouba
Mikrovlnná trouba
HF25G5L2,HF25M5L2,
HF25M6L2,HF25D5L2
Rozměryvmm
HF25G5R2,HF25M5R2,
HF25D5R2
Rozměryvmm
Mikrovlnná trouba
vestavba do horní skříňky
přesah vestavného rámečku
Rozměryvmm
Rozměryvmm
Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 80 cm
Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm
ET875SC11D
ET601EN11
Rozměryvmm
Rozměryvmm
Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm
Přesah nahoře:
nika 362 = 6 mm
nika
365** = 3** mm
Mikrovlnná
trouba
Mikrovlnná trouba
ve vysoké skříňce
vestavba do horní skříňky
zadní stěna
otevřená
zadní stěna
otevřená
zadní stěna
otevřená
Přesah dole:
= 14 mm
HF15M552
Rozměryvmm
Mikrovlnná
trouba
Mikrovlnná
trouba
Vestavná
mikrovlnná
trouba
přesah vestavného rámečku
vestavba do horní skříňky
Přesah nahoře:
Mikrovlnná trouba
nika 362 = 6 mm
ve vysoké skříňce
nika 365** = 3**
mm
zadní stěna
otevřená
Mikrovlnná trouba
přední přesah vestavba
do vysoké skříňky
Přesah nahoře:
= 1 mm
Přesah dole:
= 1 mm
HF15M562
Mikrovlnná trouba
Přesah nahoře:
nika 362 = 6 mm
nika 365** = 3** mm
Přesah dole
= 14 mm
ET675MN31D
Rozměryvmm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 80 cm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 90 cm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm
EH675ME31E
EH875ME21E
EH975MK31E
EH675MN11E
Přesah nahoře:
nika 362 = 6 mm
nika 365** = 3** mm
Přesah dole
= 14 mm
Rozměryvmm
Mikrovlnná trouba
48
přesah vestavného rámečku
Rozměryvmm
zadní stěna
otevřená
Přesah dole:
= 14 mm
přesah vestavného rámečku
Mikrovlnná trouba
Rozměryvmm
přední přesah vestavba
do vysoké skříňky
Přesah nahoře:
= 1 mm
Rozměryvmm
Rozměryvmm
Rozměryvmm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm
EH645EC11
EH645EB11E
EH675ME11E
Rozměryvmm
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm
Přesah dole:
= 1 mm
Rozměryvmm
Rozměryvmm
Rozměryvmm
EH675MB11E
Rozměryvmm
49
Rozměrové výkresy
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm
Rozměrové výkresy
Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 90 cm
Ostrůvkový odsavač par
Indukční varné desky s ovládáním
Ostrůvkový odsavač par
*
EH601TE11E
Rozměryvmm
EH975ME11E
Rozměryvmm
EH...
Rozměryvmm
LF959BL90
Rozměryvmm
LF98BA540
Rozměryvmm
*platípouzeproindukčnídeskyš.60cm
Teppan Yaki Domino
ET475MY11E
Indukční deska Domino
Rozměryvmm
Rozměryvmm
Plynová deska Domino
ER326BB90E
Rozměryvmm
Indukční deska Domino
Lávový gril Domino
ET475MU11E
EH475ME11E
Indukční deska Domino
EH375ME11E
ET375MU11E
Rozměryvmm
Varná deska Domino
Rozměryvmm
Lávový gril Domino
Rozměryvmm
EH475MG11E
ET375MF11E
ET375GA11E
ER426AB90E
Rozměryvmm
Rozměryvmm
ER326AB90E
LF957GA40
Ostrůvkový odsavač par
Rozměryvmm
Komínový odsavač par
Plynová deska Domino
Rozměryvmm
Možnosti kombinace
Domino s příslušnými
rozměry spotřebičů a výřezů
Fritéza Domino
Rozměryvmm
Ostrůvkový odsavač par
Plynová deska Domino
LC457CA60
LF457CA60
Rozměryvmm
Komínový odsavač par
Rozměryvmm
Komínový odsavač par Headroom
LC965GA30
Rozměryvmm
Rozměryvmm
Řada Domino
LC955KA40
Řada Domino
Komínový odsavač par
LC958BA90
50
Rozměryvmm
Rozměryvmm
51
Rozměrové výkresy
Rozměrové výkresy
Komínový odsavač par
Komínový odsavač par
noFrost kombinace
vitaFresh/noFrost kombinace
Americká kombinace side by side
V případě umístnění chladničky
vedle sporáku, musí být zachován
odstup min. 76 mm.
KA 58 NP 90
LC 98BD540
Rozměry v mm
LC 98BA540
Rozměry v mm
Komínový odsavač par
Komínový odsavač par
KI 34NP60
Rozměry v mm
vitaFresh/noFrost kombinace
KI 39FP60
Rozměry v mm
V případě umístnění chladničky
vedle sporáku, musí být zachován
odstup min. 76 mm.
vita Fresh
noFrost mrazák
KA 58 NP 90
vita Fresh
Rozměry v mm
Kombinace chladnička/mraznička
GI 38NP60
Rozměry v mm
Kombinace chladnička/mraznička
Výstup vzduchu
min. 200 cm2
Výstup vzduchu
min. 200 cm2
Přesah přední desky
O
KI 38 FA 40
Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2
Plochý výsuvný odsavač par
LC 66BA540
Rozměry v mm
Plochý výsuvný odsavač par
Rozměry v mm
Plochý výsuvný odsavač par
LI 49632
KI 32NA50
Rozměry v mm
Kombinace chladnička/mraznička
Rozměry v mm
KI 38SA60
Rozměry v mm
KI 38 FA 40
Kombinace chladnička/mraznička
KI 34SA50/KI 34VA50IE
KI 38 SA 50 / KI 38 VA 50
Rozměry v mm
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Kombinace chladnička/mraznička
Plochý výsuvný odsavač par
Spodní hrana
přední desky
Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2
KI 34 VA 50 IE / KI 34 SA 50 / KI 34 VA 01 E
LI 48932
O (=odstup)
P (=přesah)
KI 38VA50
Rozměry v mm
Kombinace chladnička/mraznička
PP
P
P
P
P
Rozměry v mm
Uvedené rozměry dveří
nábytku platí pro dveřní spáru
4 mm. Při použití jiné šířky
spáry (max. 14 mm) je nutno
rozměry přizpůsobit.
KI 38 SA 50 / KI 38 VA 50
O
KI 34 VA 50 IE / KI 34 SA 50 / KI 34 VA 01 E
O
LC 66GA530
P
Komínový odsavač par
KI 42FP60
P
Rozměry v mm
O
Komínový odsavač par
LC 68BB540
P
Rozměry v mm
O
LC 96GA530
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Odvětrání
v soklu v soklu
Odvětrání
2
min. 200
cm200
min.
cm2
LI 46630
Rozměry v mm
Odvětrávací jednotka
LI 23030
Rozměry v mm
KI 34VA20FF / KI 34VX20
Rozměry v mm
noFrost kombinace chladnička/mraznička
KI 38VA20
O
O
O
O
Rozměry v mm
Chladicí automat
KI 38 VA 50
KI 32 V 440
Chladicí automat s mrazicím prostorem
LB 54564
52
Rozměry v mm
KI 38LA50
KI 32 V 440
Rozměry v mm
Chladicí automat s mrazicím prostorem
KI 38RA50
Rozměry v mm
KI 38 VA 50
53
Rozměrové výkresy
Výstupvzduchu
min.200cm2
Chladicí
automat
vitaFresh
Chladicí
automat vita
Fresh
Podstavný chladicí automat
Výstupvzduchu
min.200cm2
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Podstavný zásuvkový mrazák
Zásuvkový mrazák
Chladicí automat
Výstupvzduchu
min.200cm2
Výstupvzduchu
min.200cm2
Podstavný zásuvkový mrazák
Zásuvkový mrazák
Výstup vzduchu
speedMatic myčka nádobí, 60 cm
speedMatic
myčka nádobí, 60 cm
SN.../SE...
SN.../SE...
Odvětrání v podstavci
Chladicí automat vitaFresh
Rozměrové výkresy
GU 12 L 440
KI24 RA 50 / KI 24 LA 50
KI 38 LA 40
Odvětránívpodstavci
min.200cm2
Rozměryvmm
Chladicí automat s mrazicím prostorem
min. 50
538
min.
560
876+4
Odvětránívpodstavci10
min.200cm2
Rozměryvmmmin.
550
881
Vestavná vinotéka
KI24LA50
Odvětránívpodstavci
min.200cm2
KU 15 R 441
Rozměryvmm
Podstavný chladicí automat
Výstupvzduchu
min.200cm2
Zásuvkový mrazák
Výstup vzduchu
GI 18 DA 40
Rozměry v mm
Odvětránívpodstavci
min.200cm2
Rozměryvmm
KI18RA50
874
KI18LA50
510
Rozměryvmm
Chladicí automat
Výstupvzduchu
min.200cm2
32*
Odvětránívpodstavci
min.200cm2
KI 26 FA 50
KI26FA50
Chladicí automat
KI24RA50
Odvětránívpodstavci
min.200cm2
Rozměryvmm
Chladicí automat s mrazicím prostorem
Rozměry v mm
Rozměryvmm
speedMatic myčka nádobí, 60 cm
GU15DA40
GU 15 DA 40
Rozměryvmm
speedMatic myčka nádobí, 60 cm
Automatická myčka nádobí, 45 cm
Rozměryvmm
Plně vestavná automatická myčka
nádobí, 45 cm
SF 55.. / SF 54..
KU15RA50
KU 15 RA 40 / KU 15 LA 40
Rozměryvmm
KU15LA50
Rozměryvmm
SX5...
Rozměryvmm
SX6...
Rozměryvmm
SF5...
Rozměryvmm
SF6...
SF 64..
Rozměryvmm
*Pomocí výškově nastavitelných šroubovacích nožek
Výška podstavce při výšce přístroje 810: 90-160 mm
Výška podstavce při výšce přístroje 870: 150-220 mm
Vestavná kompaktní myčka, nika: 60 cm
Vestavná kompaktní myčka, nika: 45 cm
4
SF 55.. / SF 54..
32*
510
538
588
Rozměryvmm
KF18WA42
min.
560
876+4
874
881
min.
550
4
Rozměryvmm
SC75M530EU
Americká kombinace side by side
KA62DP90
Rozměryvmm
SK75M531EU
Rozměryvmm
Vestavná pračka
Rozměryvmm
Americká kombinace side by side
KA63DA70
SF 64..
min. 50
10
KF18WA43
Rozměryvmm
*Pomocí výškově nastavitelných šroubovacích nožek
Výška podstavce při výšce přístroje 810: 90-160 mm
Výška podstavce při výšce přístroje 870: 150-220 mm
Vestavná vinotéka
588
GI 18 DA 40
GI18DA50
Odvětrání v podstavci
KI25FA60
WI14S440EU
Rozměryvmm
Vestavná pračka se sušičkou
Rozměryvmm
WK14D540EU
Americká kombinace side by side
KA62DA70
54
Rozměryvmm
55
Download

Vestavné spotřebiče SIEMENS