26 Bezdrátová M2M komunikace
38 MIG svařovací hořáky
ISSN 1803
1803-4535
4535
23 Frekvenční měniče
Únor 2014
Číslo 1 (37) Ročník VII
Představení finalistů ankety
Produkt roku 7
Profily produktů
uvedených v letošním
roce na český nebo
slovenský trh, které
soutěží o titul
Produkt roku 2013
Tento časopis
je českou mutací
www.udrzbapodniku.cz
USA
Průmyslové Ethernet
switche Kyland
Pro průmyslovou automatizaci, dopravní
prostředky a energetické distribuční soustavy.
Podpora IEC61158, IEC62439, IEEE C37238.
Být první volbou i poslední šancí.
FOXON s.r.o.
tel.: +420 484 845 555, gsm: + 420 724 029 767, fax: +420 484 845 556
28. října 59/42, 460 07 Liberec 7, Czech Republic, e-mail: foxon@foxon.cz
www.foxon.cz
Vážení čtenáři,
ač je rok se čtrnáctkou na konci již v plném proudu, letos se na stránkách
tohoto časopisu potkáváme poprvé – dovolte mi tedy popřát Vám nejen pracovní
úspěchy a pohodu. I když se to dle mé tělesné konstituce a prostorových parametrů nezdá, jsem poměrně velký sportovní příznivec, a tak celkem logicky
s redakčními kolegy žijeme aktuální olympijskou euforií. Všudypřítomný
téměř sportovní duch, obrovské zápolení o branky, body a vteřiny se paralelně
promítl také do únorového vydání našeho časopisu: i na našich stránkách se
rozpoutalo (ne zcela) sportovní zápolení.
Každoroční anketa Produkt roku je totiž v plném proudu a podobně jako
kterákoli olympijská disciplína si klade za cíl poměřit nejlepší z nejlepších
v několika soutěžních kategoriích.
Letošní ročník ankety je rovněž v letošním roce opět něčím ojedinělý,
vylepšený: pyšní se zcela novými webovými stránkami, které jsou pro hlasující
čtenáře komfortnější a přehlednější. Do finálového klání se dostalo na pět
desítek soutěžních produktů, což je pro český a slovenský průmyslový trh
opravdu vynikající zpráva. Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem soutěžícím za čas, který věnovali výběru a technické přípravě svých soutěžních
produktů, a popřát jejich produktům co možná nejlepší umístění. Celý seznam
finalistů ankety startuje na straně 7, až do 3. března pak máte možnost hlasovat
na webových stránkách ankety (www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku). Kdo
získá pomyslné zlaté medaile, zjistíme 20. března 2014 v rámci doprovodného
programu veletrhu Amper, kdy proběhne slavnostní vyhlášení vítězů.
Pokud se zajímáte o oborové novinky z automatizace a chcete zhodnotit,
co se za loňský rok urodilo ve vodách české a slovenské automatizace, máte
možnost ve stejném termínu hlasovat rovněž v kategoriích časopisu Control
Engineering Česko.
Z dalších témat únorového čísla jsou pro Vás nachystána dvě témata z oboru
elektrotechniky; první je zaměřeno na rozváděče a v článku zjistíte, jaké
možnosti oproti jejich kompletní výměně skýtá modernizace. Dalším oborovým
tématem jsou pak frekvenční měniče a role jejich správné údržby na zvýšení
produktivity. V sekci automatizační technika se zamýšlíme nad bezdrátovými
technologiemi, v dalších tématech (v části údržba a správa) zase mimo jiné
uvádíme tipy pro poloautomatické MIG svařovací hořáky.
Přeji ničím nerušené chvíle ve společnosti našeho časopisu, případně pokud
možno klidné sledování zimní olympiády.
Řízení a údržba
průmyslového podniku
@TMI_CZ
Řízení a údržba
průmyslového podniku
Barbora Karchová
Šéfredaktorka
Trade Media International s.r.o.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
3
SAMOLEPÍCÍ ETIKETY • TERMOTRANSFER TISKÁRNY • INKJET • APLIKÁTORY ETIKET • TERMOTRANSFEROVÉ PÁSKY • ZNAČENÍ LASEREM • VERIFIKACE OCR A KÓDŮ • KAMEROVÉ SYSTÉMY
EDITORIAL
www.LT.cz
www.tiskovehlavy.cz
4
FORUM
Asset management – cesta
k efektivnímu propojení výroby
únor 2014
a údržby
5
ČÍSLO 1 (37) ROČNÍK VII
Přípravy jarních průmyslových
veletrhů v Praze jsou již v plném
proudu
6
DIAGO 2014 – konference, na kterou
6
Odborný seminář: Plastická maziva –
z výšky shlížel sám Radegast
Typy plastických maziv a jejich
aplikace v průmyslu a automobilové
technice
7
TÉMA Z OBÁLKY
Představení finalistů ankety Produkt
roku 2013
20
ELEKTROTECHNIKA
Třetí varianta, když řešíte
problematiku rozváděčů
26
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Bezdrátová M2M komunikace zvyšuje
7
hodnotu kabelové infrastruktury
30
Mobilní aplikace a nová řada
terminálů Magelis zvyšují dostupnost
informací technologického procesu
32
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Objevení skutečné hodnoty
skryté ve validaci hierarchie aktiv
35
Čtyři klíčové prvky pro zajištění
úspěšného dodavatelského řetězce
30
UltraLube ® – revoluce
v oblasti maziv
38
Deset tipů pro poloautomatické
41
Klüberfoam – olej, sprej či pěna?
MIG svařovací hořáky
Odpověď zní jednoduše: 2 v 1
44
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
RFID principy fungování a možnosti
využití
48
ZAOSTŘENO
Máte vlastní seznam přání?
Pak jste na správném místě
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu „Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Představení finalistů
ankety Produkt roku 2013
Hlasování čtenářů časopisu Řízení a údržba průmyslového
podniku
Anketa Produkt roku, kterou pořádá časopis Řízení a údržba průmyslového
podniku, je skvělou příležitostí pro firmy s inovačním potenciálem. Zároveň je
anketa utkáním o přízeň čtenářů, kterým lze jejím prostřednictvím efektivně
představit nové produkty.
Zaostřeno
Máte vlastní seznam přání?
Pak jste na správném místě
48
20 Elektrotechnika
Třetí varianta, když řešíte
problematiku rozváděčů
Modernizace může být alternativou běžných oprav
rozváděčů nebo jejich kompletní výměny.
23 Elektrotechnika
Frekvenční měniče: cesta
k prodloužené životnosti
Správná údržba a cit pro detail přispívají ke zvýšení produktivity
26 Automatizační technika
Bezdrátová M2M komunikace
zvyšuje hodnotu kabelové infrastruktury
Nová technologie překonává omezení dřívějších
systémů a dodává jim vyšší hodnotu
32 Údržba & správa
Objevení skutečné hodnoty
skryté ve validaci hierarchie aktiv
Vynaložte dostatečné úsilí, abyste v rámci
vašeho procesu ušetřili čas a peníze.
Únor 2014
Číslo 1 (37) Ročník VII
Představení finalistů ankety
Produkt roku 7
Tento časopis
je českou mutací
ud rz
ba po
dn ik
u. cz
44
2013
10:51:
17.10.
zba
www.udr
pod
niku .cz
www.udrzbapodniku.cz
USA
OB indd
2
Account Manager
Barbora Smužová
mob.: +420 777 793 392
e-mail: barbora.smuzova@trademedia.us
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Jiří Fízek, Pavla Rožníčková
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Profily produktů
uvedených v letošním
roce na český nebo
slovenský trh, které
soutěží o titul
Produkt roku 2013
ww w.
REKLAMA
Šéfredaktorka
Barbora Karchová
Redaktoři
Lukáš Smelík, Jana Poncarová
38 MIG svařovací hořáky
4535
1803-4535
ISSN 1803
ava
av
vá ún
ovrcho
Podp
38
ání
praxi
svařov
tika v české
ané
rodiaggnos
Elektrodia
atizov
ostikaa –
diagnostik
Autom
chnnická
pis Tech
ha: Časo
26 Bezdrátová M2M komunikace
měniče
Frekvenční
23
přílo
Speciální
ISSN 1803-
4535
20
26
ISSN 1803-4535
u
vzduch
ného
stlače
Únik
REDAKCE
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent,
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma,
Juraj Vitkaj, Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
Grafické zpracování
Joanna Chodorowska
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Milan Katrušák
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.trademedia.us/cs
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
REDAKCE POLSKO
Tomasz Kurzacz
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů nebo na změny jejich nadpisů. NevyžádanéŘÍZENÍ
texty nevracíme.
Redakce
neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
& ÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÉHO
PODNIKU
únor 2014
Časopis je vydáván v licenci CFE Media.
•
5
FORUM
Asset management – cesta k efektivnímu
propojení výroby a údržby
eská společnost pro údržbu
(ČSPÚ) organizuje ve dnech
16. a 17. 4. 2014 konferenční
seminář „Asset management – cesta
k efektivnímu řízení životního cyklu
majetku“, který se koná na zámku
Akademie věd (AV) ČR v Liblicích.
Č
Seminář je zaměřen na management
majetku (zejména strojů a zařízení)
a rovněž na řízení údržby v průběhu
celého životního cyklu (koncepce
a stanovení požadavků, návrh a vývoj,
výroba, instalace, provoz a údržba
a vypořádání) a je dále orientován
na propojení výroby a údržby zejména
ve výrobních organizacích. Na semináři budou přednášet přední odborníci
z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
z průmyslové praxe, poradenských
firem a vysokých škol.
Cíl: Poskytnout vrcholovým manažerům nové informace z oblasti asset managementu, integrované péče o majetek
a také ze sféry údržby majetku, včetně
nástrojů směřujících ke zvyšování
výrobního potenciálu, k efektivitě,
ke konkurenceschopnosti a účinnosti podniku. Jde o získání pohledu
na údržbu nejenom z hlediska nákladů,
ale především z hlediska přínosu údržby
pro ekonomiku organizace jako celku.
Bude se jednat o rozvoji průmyslu v ČR
z pohledu MPO, o vytváření strategie
6 • únor 2014
managementu
údržby,
t majetku
j tk a jjeho
h úd
žb
asset managementu, facility managementu, o investiční politice a obnově
majetku, diagnostice a preventivní
údržbě, indikátorech výkonnosti
údržby aj. Posláním semináře je též
vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z uvedené oblasti v současných
ekonomických podmínkách.
formou
interaktivních
f
i t kti í h přednášek
ř d áš k předř d
ních odborníků z oblasti managementu
majetku a jeho údržby, případových
studií a panelové diskuse. Úvodní
přednáška bude věnována současným
problémům resortu průmyslu a obchodu
se zaměřením na údržbu. V rámci každé
tematické přednášky je vymezen prostor na otázky a diskusi.
Pro koho je seminář určen?
Obsah semináře je určen pro vrcholové manažery – ředitele společností,
výrobní a technické ředitele, asset
manažery, vedoucí investiční pracovníky,
manažery a techn
niky
údržby a další
n
pracovníky
na úseku
p
řízení
majetku a jeho
ř
údržby,
a to předeú
vším
z průmyslových
v
organizací.
o
Termín konání: 16. a 17. dubna 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Místo konání: Konferenční centrum
Akademie věd ČR – zámek Liblice
Přihlášení: Přihlášku a objednávku ubytování můžete stáhnout
na webových stránkách uvedených
níže. Vyplněnou přihlášku odešlete
do 31.03.2014 na adresu: info@udrzba-cspu.cz nebo zdenek.votava@iol.cz
(případně fax: +420 271 084 791)
Maximální
počet
M
účastníků:
40 (výběr
ú
účast ník ů podle
pořadí
doručených
p
přihlášek)
p
Více informací naleznete na webových stránkách www.udrzba-cspu.cz.
Forma
semináře:
F
S e m i n á ř p r obí h á
Ing. Zdeněk Votava
výkonný ředitel ČSPÚ
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda předsednictva ČSPÚ
Přípravy jarních průmyslových veletrhů
v Praze jsou již v plném proudu
termínu 15.–17. dubna 2014
přivítá výstaviště PVA EXPO
PRAHA Letňany návštěvníky
13. ročníku mezinárodního veletrhu
strojírenských technologií – FOR
INDUSTRY a souběžně 4. ročníku
mezinárodního veletrhu dopravy,
logistiky, skladování a manipulace –
FOR LOGISTIC.
Tento ročník je opět ve znamení podpory účasti firem s exponáty – stroji,
pro které organizátoři připravili speciální podmínky, jejichž hlavním cílem
je možnost předvést technologické
novinky a prezentovat služby. Instalaci
těchto náročných expozic a exponátů
umožňují nové výstavní haly.
V současné době je na veletrhy přihlášena řada významných firem,
např.: 3C SYSTEMS s.r.o., 4ISP s.r.o.,
V
AERO Vodochody a.s., AURATECH
CZ s.r.o., BIBUS s.r.o., DEOM s.r.o.,
Hufschmied Zerspanungssysteme
GmbH, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK – INDEVA
ČR, SK, KASYS s.r.o., KIN MT Group
s.r.o., LINAK C&S s.r.o., MEPAC CZ,
s.r.o., Mitutoyo Česko s.r.o., P&B spol.
s r.o., Pabianicka Fabryka Narzędzi
"Pafana" Sa, REXIM spol. s r.o.,
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE
s.r.o., Úřad průmyslového vlastnictví,
UTP - Universal Transport Praha s.r.o.,
WANZL spol. s r.o., a další.
Na přípravách a organizaci veletrhů,
včetně odborného doprovodného programu, se podílí významní odborní
garanti, např. Asociace designérů UVU
ČR, Asociace inovačního podnikání
ČR, Cech brusičů a výrobců nástrojů,
Česká metrologická společnost, Česká
logistická asociace, Česká společnost
pro nedestruktivní testování, Česká
společnost strojírenské technologie,
Český svaz vědeckotechnických společností, Inženýrská akademie ČR, o.s.,
Inženýrská akademie ČR, o.s., Sdružení
podnikatelů a živnostníků ČR a řada
dalších.
Celý tým společnosti ABF, a.s. je
připraven potenciálním vystavovatelům
nabídnout proaktivní přístup, odborné
konzultace v rámci výstavby expozic
a umístění stánku. Samozřejmostí je
zprostředkování vystavovatelům libovolného počtu vstupenek zcela zdarma.
Bližší informace najdou zájemci
na stránkách veletrhů.
www.forindustry.cz
www.forlogistic.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
7
FORUM
DIAGO 2014 – konference, na kterou
z výšky shlížel sám Radegast
dborná konference DIAGO je
již několik let spjata s malebným prostředím kousek
od beskydského vrcholu Radhošť,
kterou střeží místní patron a dodavatel kvalitního zlatavého moku – bůh
Radegast. Tušíme, že i on si nenechal
ujít ve dnech 28. a 28. ledna 2014 sérii
zajímavých přednášek zaměřených
na technickou diagnostiku strojů
a výrobních zařízení.
Úvod konference již tradičně patřil
prezentaci novinek z jednotlivých
odborných skupin ATD CŘ, o. s. Ať už
se jednalo, jak kdosi vtipně pojmenoval
jednotlivé skupiny, o „vibrátory“, „lubrikanty“ či jiné tematické celky, každý
přispěl za uplynulý rok svou nemalou
trochou do mlýna k tomu, aby obor
technické diagnostiky dále kvetl.
O
Dopolední program prvního dne
však netvořila jen prezentace úspěšných aktivit jednotlivých skupin, ale
představila také firmy, které během
celých dvou dní aktivně prezentovaly svou nabídku technologických
novinek pro diag nostik u. Užití
jednotlivých přístrojů pak nesahalo
pouze na úroveň akademickou, která
byla na konferenci zastoupena v míře
největší. Svůj přesah měla do sféry
průmyslové, pro niž byla konference
také primárně určena. O uplatnění
diagnostiky v průmyslu však věříme,
že není nutné dále na těchto řádcích
a stránkách dále hovořit – k tomu
poslouží všechny ostatní.
Tím, čím je však DIAGO již třiatřicet let především známo, je odborný
odpolední program, který přináší
referáty vždy té největší kvality –
v této fázi již v oddělených místnostech pro každou odbornou skupinu
zvlášť.
Řadu referátů z letošního ročníku
budete mít možnost v průběhu roku
sledovat v naší speciální tematické
příloze Technická diagnostika (první
vydání roku v červnu), případně
doporučujeme další ročník, který
bude opět na počátku příštího roku
hostit rožnovský hotel RELAX. I další
ročník jistě nevynechá zdejší bůh, byť
by to mělo být jen v rámci večerního
rautu…
Více o konferenci a dalších aktivitách ATD ČR, o. s. na www.atdcr.cz.
Odborný seminář: Plastická maziva – Typy
plastických maziv a jejich aplikace v průmyslu a automobilové technice
R IFOSERV IS Čelákov ice
a Asociace technických diagnostiků ČR si vás dovolují
pozvat na odborný seminář, který se
uskuteční 12. března 2014 v Pensionu
LONY v Kozovazích.
Cílem sem i ná ře je sez ná m it
účastníky s plastickými mazivy
T
8 • únor 2014
a aplikacemi v průmyslu a mobilní
ttechnice.
Jednodenní seminář je určen odbornníkům, firmám a uživatelům strojních
ccelků a mobilní techniky, kteří se zajím
mají o problematiku mazání plastickými
mazivy, údržby a spolehlivého provozu
m
zzařízení. Je určen i pracovníkům servvisních organizací a laboratořím, jež
aanalyzují kvalitu plastických maziv.
Odbornými garanty semináře jsou
Vladislav Marek (TRIFOSERVIS
V
Čelákovice) a Ing. Pavel Růžička
(TOTAL ČESK Á R EPU BLIK A
s.r.o.). Odborná akce nabízí mimo jiné
přínosnou konfrontaci názorů s názory
odborníků z jiných společností.
Seminář si klade za úkol zejména
zodpovědět následující otázky a tématické okruhy:
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
• Typy plastických maziv, jejich složení a technické parametry
• Testování a diagnostika kvality
a technických parametrů plastických
maziv
• Aplikace plastických maziv při
mazání valivých ložisek
• Použití plastických maziv v automobilové technice
• Maziva pro mazání strojních
zařízení, elektromotorů, ventilátorů,
otevřených převodů
• Mazací systémy pro dopravu plastických maziv
• Speciální typy plastických maziv
(maziva s tuhými bílými přísadami)
Pozvánky s přihláškou jsou k dispozici na webech www.trifoservis.cz,
www.atdcr.cz nebo www.oleje.cz.
TÉMA Z OBÁLKY
Představení finalistů ankety Produkt roku 2013
Hlasování čtenářů časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku
nketa Produkt roku, kterou pořádá
časopis Řízení a údržba průmyslového
podniku, je skvělou příležitostí pro firmy
s inovačním potenciálem. Zároveň je anketa
utkáním o přízeň čtenářů, kterým lze jejím
prostřednictvím efektivně představit nové
produkty.
Ocenění Produkt roku je samo o sobě
objektivní referencí a zárukou kvality. Kromě
potvrzení odbornou porotou, která posouvá
produkty do finále, jde především o ocenění
poskytnuté koncovými uživateli. Hlasující oceňují zejména míru inovace, užitečnost, lehkost
užívání či potenciální ekonomický přínos přímo
plynoucí z nasazení daného produktu. Všechny nominované
produkty tak znázorňují to nejlepší, co bylo v daném roce
uvedeno na tuzemský trh.
Firmy, které přihlásí své produkty, vstupují do víceetapového procesu, v němž je bude hodnotit odborná porota
(vědecká i expertní). Ve finálovém hlasování vyberou čtenáři
časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku své favority.
Rádi bychom Vás přizvali k hlasování v již třetím ročníku
ankety čtenářských preferencí s názvem Produkt roku.
A
Poprvé
v letošním roce se Vám představuje
P
nový
interaktivní nástroj, který nejen ulehčí
n
samotné
s
hlasování, ale navíc plně představí
přednosti
p
jednotlivých produktů zařazených
do
d soutěže.
V první fázi jsme pro vybrali produkty,
k
které
mají právo soutěžit o titul Produkt roku
2
2013.
V každé soutěžní kategorii nyní nalezn všechny přihlášené finalisty, mezi nimiž
nete
m
můžete
sami zvolit svého favorita. Krátké předs
stavení
všech soutěžních produktů naleznete
t
také
v tomto vydání časopisu na následujících
s
stránkách.
Pomozte nám najít nejlepší mezi
n
nejlepšími!
Hlasování potrvá do 28. února 2014 a výsledky budou
odhaleny během slavnostního předávání cen na veletrhu
AMPER dne 20. března 2014. Hlasovat můžete vždy pro
jeden vybraný produkt v každé kategorii.
Srdečně zveme k hlasování!
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
Kategorie ankety – Řízení a Údržba průmyslového podniku
Bezpečnost
s. 8
Čerpadla, armatury a příslušenství
s. 9
Diagnostické přístroje
s. 10
Elektronika a elektrotechnika
s. 11
Energeticky účinná zařízení
s. 12
Nářadí a jiné vybavení
s. 13
Oleje a maziva
s. 14
Průmyslová chemie
s. 15
Průmyslové značení
s. 15
Stlačený vzduch
s. 16
Systémy pro počítačové řízení údržby
s. 17
ŘÍZENÍÍ & Ú
ŘÍ
ÚDRŽBA
Ž PRŮMYSLOVÉHO
Ů S O É O PODNIKU
O
úúnor 2014 •
9
TÉMA Z OBÁLKY
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
BEZPEČNOST
Zamykací systém pro blokování tlačítek
Brady s.r.o.
Zamykací řešení pro přechodné zabránění používání tlačítek nebo tlačítek nouzového zastavení za účelem zvýšení bezpečnosti během údržby strojů. Systém „Twist and Secure“ umožňuje jednoduchou
aplikaci – k trvale nainstalované základně pod tlačítkem stačí přiložit kryt a pootočit jím. Bezpečnostní
kryt tlačítka se pak uzamkne visacím zámkem. Vhodné pro všechny standardní průměry tlačítek.
Euchner CES-C04: maximální bezpečnost
na minimálním prostoru
EUCHNER electric s.r.o.
Bezkontaktní spínač CES-C04 rozšiřuje nabídku bezpečnostních spínačů Euchner. Unikátně kódovaný
transpondér v aktuátoru zajišťuje vysokou odolnosti proti neoprávněné manipulaci, technologie také znamená dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti dle EN ISO 13849-1 (kat.4/PLe). Zvláště malé rozměry pouzdra a možnost přibližovat aktuátor ke čtecí hlavě z více směrů dovoluje jednoduchou instalaci na dveřích/
krytu, které mají být chráněny.
Euchner ESL – dveřní madlo s integrovaným bezpečnostním spínačem
EUCHNER electric s.r.o.
Systém ESL je multifunkční dveřní madlo pro ochranu a monitorování bezpečnostních dveří, krytů a klapek
na strojích a výrobních linkách. Skládá se z madla a integrovaného bezpečnostního spínače, využívající technologii CES. Použití technologie využívající unikátně kódovaných RFID transpondérů zajišťuje nejvyšší úroveň
bezpečnosti dle EN ISO 13849-1 (kat.4/PLe) a nejlepší ochranu proti neoprávněné manipulaci.
Prostupy.cz
GEROtop spol. s r.o.
Prostupy jsou bezpečnostní a protipožární ucpávky trubek a kabelů v místě průchodu vnějšími či vnitřními
stavebními konstrukcemi. Jejich cílem je profesionálně zajistit trvalou vodotěsnost, plynotěsnost a protipožární bezpečnost. Prostupy potrubí a kabelů, nepřesně nazývané průchodky stavebními konstrukcemi,
jsou projektanty řešeny okrajově a většinou dochází k improvizacím v podobě různých těsnicích ucpávek.
Bezpečnostní elektromagnetický zámek AZM 300
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
Firma MERCOM COMPONENTA s.r.o., výhradní dovozce a distributor technologií firmy SCHMERSAL pro
ČR a SR, Vám představuje zcela nový bezpečnostní zámek AZM 300 s unikátním designem i funkcemi. Vlastnosti spojené v jediném přístroji jsou robustnost, vysoké krytí, univerzální a rychlá montáž, rozsáhlá diagnostika i nejvyšší úroveň požadavků na bezpečnost. Jeden model lze použít na pravé i levé, otáčivé i posuvné dveře.
I/O moduly SafetyBridge
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
I/O moduly SafetyBridge rozšiřují síťově nezávislý systém SafetyBridge ve smyslu flexibility, funkce a aplikačních možností. Moduly zahrnují bezpečnostní modul vstupů s přidanými vstupy. Logický modul může nyní komunikovat s až 16 dálkovými bezpečnostními I/O moduly. S moduly vstupů, které mají až 16 bezpečnostních vstupů,
může ostrůvek SafetyBridge pojmout až 256 bezpečnostních vstupů.
10 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
PRODUKT ROKU
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
Indukční čidlo OsiSense XS8C4A
Schneider Electric CZ s.r.o.
Indukční čidlo OsiSense XS8C4A – první kvádrový indukční snímač, který splňuje požadavky SIL 2
podle normy ČSN EN 62061 (Bezpečnost strojních zařízení. Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů související s bezpečností) v oblasti
manipulace s materiálem. Svou konstrukcí (včetně krytí IP69K) je předurčen pro práci ve ztížených
podmínkách.
Security modul Scalance S627-2M
Siemens, s.r.o.
Security modul Scalance S627-2M chrání pomocí firewallu automatizační sítě před neoprávněným přístupem.
Modul má tři pevné elektrické porty – jeden zabezpečený a jeden typu Demilitarized Zone, dále dva sloty pro
volitelně použitelné modulární dvouportové elektrické a optické moduly fyzického rozhraní. Uživatel může vložit
do každého slotu až dva elektrické nebo optické porty a začlenit modul přímo do optických sítí.
ČERPADLA, ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Celosvařované šoupátko S33.4
ARMATURY Group a.s.
Šoupátka S33.4 jsou speciální uzavírací armatury, které slouží k úplnému uzavření proudu širokého spektra
pracovních látek, mezi které patří mj. ropa a ropné produkty. Šoupátka se speciální celosvařovanou konstrukcí
mají garantovanou těsnost uzávěru, variabilní stavební rozměry dle specifikace zákazníka, nízký součinitel
tlakových ztrát, možnost použití do teploty +300 °C a krátké výrobní termíny.
Magneticko-induktivní senzor proudění řady SM
ifm electronic, spol. s r.o.
SM9000 – obzvláště kompaktní senzor pro přesné měření průtoku kapalin až do 600 l/min. Nové senzory
od ifm electronic, s označením efector mid, jsou velice všestranné – sledují průtok, celkové množství
i teplotu! Další předností, na rozdíl od běžných konkurenčních snímačů, je spojení měřicí a vyhodnocovací jednotky v extrémně kompaktním pouzdře. Senzor navíc nabízí jednoduché, intuitivní ovládání přímo
na přístroji.
Teplovodní oběhové čerpadlo Calio
KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern
Nová hvězda pro technická zařízení budov – to je vysoce účinné oběhové čerpadlo Calio. Má univerzální
použití, je vhodné pro aplikace ve vytápění, ventilaci a klimatizaci. Uplatní se např. pro topné systémy, kotle/
primární okruhy, zásobní nádrže, tepelná čerpadla a recirkulace chladicí vody a další. Vysoce účinná technologie kombinovaná s regulací otáček a s novým režimem Eco Mode poskytuje maximální úspory.
Průtokoměr TFA
Spirax Sarco spol. s r.o.
Průtokoměr Spirax Sarco TFA je kompaktní zařízení určené pro měření průtoku páry. Součástí průtokoměru je
snímač teploty, takže pro měření průtoku syté páry není potřeba instalace dalšího zařízení. TFA pracuje na principu
měření síly vyvinuté proudícím médiem na element umístěný v průtočném průřezu měřidla. Tato síla je převedena
na hustotně kompenzovaný hmotnostní průtok, který je znázorněn na displeji.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
11
TÉMA Z OBÁLKY
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE
Vibrometr Fluke 810
Blue Panther s.r.o.
Analyzátor vibrací pro řešení problémů údržbářských týmů, které potřebují znát okamžitou příčinu problémů.
Unikátní diagnostická technologie umožňuje rychle identifikovat a seřadit podle důležitosti mechanické problémy. Analyzátor vibrací Fluke 810 je skvělý nástroj, pokud chcete dostat pod kontrolu neplánované výpadky,
prevenci opakujících se problémů a stanovování priorit oprav.
CMMSCNCDOC – Diagnostický systém procesu obrábění
CMMS, s.r.o.
CNC obráběcí centra jsou maximálně vytížená kvůli vysoké ceně strojů. „Just in time“ systém dodávek
v průmyslu vyžaduje jejich maximální využití a spolehlivost. Revoluční diagnostický systém CMMSCNCDOC umožňuje splnění požadavků pro provoz CNC center: extrémní přesnost nastavění, diagnostiku
ložisek, mazání, zamezení kolize nářadí s obrobkem, kontrolu obráběcího procesu a kontrolu otupění nástrojů aj.
VNB001 – senzor pro monitorování vibrací
ifm electronic, spol. s r.o.
Přesné monitorování, zobrazení a záznam hodnot vibrací, společně s jednoduchým ovládáním – to vše nabízí
nový, inteligentní vibrační senzor. VNB001 je prvním členem nové řady snímačů vibrací. Kompaktní senzor
sleduje on-line celkový vibrační stav strojů a zařízení v souladu s normou ISO 10816. Interní paměť s hodinami
reálného času pro sběr dat a sledování trendů je zabudována přímo v přístroji.
Emerson CSI 2140
Jan Křivohlavý
Přenosný čtyřkanálový analyzátor vibrací s funkcí pochůzky, vyvažování i pokročilými nástroji diagnostiky (provozní tvary kmitů, modální analýza či záznam děje). Rychlý při měření v nepřízni provozu, výkonný při analýze
dat, měří zároveň čtyři směry vibrací a fázi. Metoda PeakVue detailně vyhodnotí stav ložiska či převodovky a odhalí vady už v raném stádiu.
SKF Wireless Machine Condition Sensor – CMWA 8800
SKF CZ, a.s.
Bezdrátový snímač stavu stroje umožňuje používat bezdemontážní diagnostiku na nových místech. Cenově
výhodnou variantou ke standardním monitorovacím systémům je využití bezdrátových snímačů. SKF CMWA
8800 spojuje snímač, sběrač dat a vysokofrekvenční vysílač v kompaktním zařízení, které je napájeno baterií.
Je ideální do výbušného prostředí a na obtížně přístupná místa, kde je problém s přivedením kabeláže.
SONAPHONE – Diagnostika netěsností, ventilů a ložisek
SONOTEC s.r.o.
Diagnostické přístroje řady SONAPHONE využívají principu akustické emise. V řadě případů vznikají provozem
zařízení zdroje akustického (ultrazvukového) signálu, které signalizují vznik vady a umožňují včasnou reakcí
zamezit výrazným ztrátám energie nebo majetku. Místo vzniku ultrazvukového signálu je pomocí přístrojů SONAPHONE snadno a rychle identifikovatelné.
12 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
PRODUKT ROKU
FLIR Ex-series
"TMV SS" spol. s r.o.
Termovizní kamery FLIR EX-řady jsou robustní, spolehlivé a novými funkcemi nabité kamery kompaktních
rozměrů. I přesto, že termokamery patří cenově do nejnižší třídy termovizních kamer, obsahují i pokročilé
funkce, které obsahovala pouze sofistikovanější termovizní technika. Kamery FLIR Ex jsou svým zaměřením
určeny především pro prediktivní údržbu, stavební aplikace, veterinární aplikace a mnoho dalšího.
ELEKTRONIKA A ELEKTROTECHNIKA
Vzduchové jističe SACE Emax 2
ABB s.r.o.
Jistič Emax 2 nejenže splňuje a překračuje standardní výkonnostní parametry, ale stal se z něj doslova
„power manager“. V jističi Emax 2 se spouští Ekip a příslušenstvím se dokonale prolíná řízení, konektivita,
výkonnost, jednoduchost používání a bezpečnost, která uspokojí všechny aplikační potřeby. Jistič obsahuje
některé funkce, které jsou buď na trhu zcela nové, nebo překračují úroveň současných řešení.
Odborné konference pořádané nakladatelstvím Sdělovací technika
jsou součástí zahajovacího programu veletrhu AMPER 2014
(/(.7521,.$
0,.52(/(.7521,.$
,129$&(
RGKRGLQ
20. 3. 2014 od 10 hodin
.RQJUHVRYpFHQWUXPViO$9ìVWDYLåWė%UQR
Výstaviště Brno, hala E, sál E3
Konference o moderních elektronických součástkách, vývojových trendech a podpoře
inovací v elektronice a mikroelektronice
Odborná konference je zaměřená na svět mikroelektroniky a aplikací inovativních
technologií v oblasti elektronických vložených, komunikačních a řídicích systémů.
Konference poskytne účastníkům aktuální informace pro návrh, vývoj a výrobu
elektronických přístrojů, zařízení a systémů, aplikací zákaznických integrovaných
obvodů a polovodičových součástek i realizaci a testování systémů na deskách
s plošnými spoji s povrchovou montáží.
Tematický blok bude věnován oblasti testování, měření a novinek v tomto
segmentu, které se musí vyvíjet v souladu s trendy v elektrotechnice. Významnou
součástí programu budou současné trendy v oblastech mikroelektronických senzorů,
nanotechnologií a optoelektronických součástek.
Konference je připravována ve spolupráci s odborníky z technických univerzit
a za podpory Sekce výzkumu a vývoje a fondů EU MPO ČR.
Identifikace RFID představuje revoluční technologii, která zajišťuje efektivní správu
fyzických aktiv a movitého majetku jejich zapojením do Internetu věcí. To umožňuje
snížit náklady a poskytovat kvalitnější služby zákazníkům. Program konference
nabízí účastníkům hlubší pochopení problematiky budoucího rozvoje technologií
RFID a NFC a jejich aplikací v řadě oblastí.
Aplikace RFID najdeme v logistice, průmyslové výrobě, přepravě, státní správě,
skladovém hospodářství i ve zdravotnictví, kde patří k hlavním výhodám možnost
bezkontaktního čtení dat, ochrana osobních údajů a možnost zaznamenání dalších
parametrů (teplota, nárazy, čas).
Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost (NFC) vychází z RFID. Systém je
standardizován pod NFCforum.org. Aplikace NFC jsou intuitivní, rychlé a jednoduché, používají mobilní telefon vybavený čtečkou a identifikační štítek nebo
kartu. Mobilní telefon nebo iPhone vybavený technologií NFC může fungovat jako
peněženka, průkaz nebo jízdenka.
Ve spolupráci:
Informace o programu a podmínkách účasti získáte na www.stech.cz nebo na konference@stech.cz.
Informace o možnostech partnerství na této konferenci získáte na tel.: 733 182 923, e-mail: jiricek@stech.cz.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
Inteligentní připojení ovládacích
a signalizačních přístrojů
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Implementace ovládacích a signalizačních přístrojů do komunikačního systému SmartWire-DT přináší úspory
při projektování a montáži zařízení. Standardní spínače, přepínače nebo signalizační sloupky jsou doplněny
inteligentním rozhraním, které umožňuje výměnu dat s řídicím systémem bez zdlouhavého zapojování ovládacích vodičů. Připojení je realizováno pomocí speciálního konektoru a osmižilové komunikační sběrnice.
EMPARRO
Murrelektronik CZ spol. s r.o.
Emparro je spínaný zdroj s účinností až 95%, s funkcí Power Boost (po dobu min. 4 sekund 150% výkonu),
s širokým rozsahem vstupního napětí, bez omezení výkonu v širokém teplotním rozsahu a dalšími výjimečnými
vlastnostmi. Kovové pouzdro pro optimální EMC vlastnosti, bez omezení výkonu od - 25 do + 60 st. Celsia, velmi
malá zástavbová šířka, dlouhý překlenovací čas při výpadcích sítě.
Reléový systém RIFLINE complete
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Nezáleží na tom, zda chcete oddělit signály, násobit je nebo zesílit: kompletní produktová řada sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu za malé stykače a pokrývá spektrum aplikací pro standardní relé. Běžný
zásuvný reléový systém díky modernímu konceptu zapojení a rozvodu potenciálu umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci. Je dostání jako kompletní modul či modulární stavebnicový systém.
ENERGETICKY ÚČINNÁ ZAŘÍZENÍ
Equalizer Elspec
Blue Panther s.r.o.
Systém pro zvýšení kvality elektrické energie pracující v reálném čase. Provádí redukci napěťových poklesů,
redukci špiček proudu, potlačení harmonických složek, redukuje flicker na definovanou hodnotu, spoří elektrickou energii a mnoho dalšího pro různé druhy dynamických zátěží. Equalizer od Elspec je řešení „all-in-one“ pro
problémy s kvalitou elektrické energie.
MAXIMA 160 R
MONDO s. r. o.
Energeticky vysoce úsporný rotační lamelový kompresor MAXIMA 160 R je vybaven integrovanou sadou pro
využití odpadního tepla a mikroprocesorovou řídicí jednotkou. Kompresory řady MAXIMA charakterizuje
provoz při velmi nízké konstantní frekvenci otáček 1 000 1/min. Kompresory jsou nejvhodnější pro aplikace,
kde je vysoká spotřeba stlačeného vzduchu a kde je značný podíl, případně celá spotřeba stlačeného vzduchu
stabilní.
EMPARRO
Murrelektronik CZ spol. s r.o.
Emparro je spínaný zdroj s účinností až 95%, s funkcí Power Boost (po dobu min. 4 sekund 150% výkonu),
s širokým rozsahem vstupního napětí, bez omezení výkonu v širokém teplotním rozsahu a dalšími výjimečnými vlastnostmi. Kovové pouzdro pro optimální EMC vlastnosti, bez omezení výkonu od -25 do + 60
st. Celsia, velmi malá zástavbová šířka, dlouhý překlenovací čas při výpadcích sítě.
14 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
PRODUKT ROKU
Dataloggery Basic a Flex
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dataloggery Basic a Flex jsou balíčkem řešení, který obsahuje komponenty, které uživatelé potřebují k vytvoření systému sběru dat. Balíčky jsou postavené na standardních průmyslových komponentách a mají integrovaný modem GSM/GPRS. Dataloggery shromažďují, agregují a zpracovávají veškeré relevantní údaje o energii,
objemových tocích či nakupovaných objemech stlačeného vzduchu a vody pro stroje, zařízení a budovy.
NÁŘADÍ A JINÉ VYBAVENÍ
GTG25 – Nová řada brusek s turbínovým motorem
Atlas Copco s.r.o.
Dvoustupňový turbínový motor brusek GTG25 je účinnější než běžné lopatkové motory a poskytuje mimořádně
vysokou účinnost umožňující vysoce efektivní odběr materiálu na těch nejhrubších površích. Regulátor otáček zajišťuje optimální pracovní otáčky tak, aby byla doba práce zkrácena na minimum. Jelikož je úloha splněna rychleji,
celková spotřeba energie na úlohu je výrazně nižší.
Utahovák Tensor ES s řídicí jednotkou Power Focus 600
Atlas Copco s.r.o.
Utahovák Tensor ES s řídicí jednotkou Power Focus 600 – vynikající základní model pro elektrické utahování.
Používání nejmodernějšího elektrického utahovacího systému nebylo před příchodem nářadí Tensor ES společnosti Atlas Copco s řídicími jednotkami Power Focus 600 nikdy jednodušší. Nastavení a provoz lze po dodání
provést během několika minut, navíc již není vyžadován počítačový software.
Uniwrench
BRAMMER CZECH a.s.
Jedná se o unikátní řešení hlavy očkoplochého, očkového i ráčnového klíče, použitelného na více druhu spojovacího materiálu. Díky protiskluzové konstrukci obou konců klíče umožňuje uvolnění poškozených spojovacích prvků
vč. šroubů a matic. Aplikovatelné je na matice šestihranné, šestihranné se strženou hranou z 50 i 70 %, na křížovou
hlavu matice, čtyřhranou matici, 12ti hran i tisícihran.
15. - 17. dubna
HRADEC KRÁLOVÉ
KONGRESOVÉ
CENTRUM ALDIS
Teplárenské dny
15. - 17. dubna 2014
HRADEC KRÁLOVÉ - ALDIS
Technika a technologie pro zásobování teplem a chladem, energetické využití
odpadů, elektroenergetiky, obnovitelných zdrojů a nejlepších dostupných technik
pro ochranu životního prostředí.
Výstavu budou doprovázet odborné konference
a semináře, více na:
www.teplarenske-dny.cz/cs/odborne-konference
již od roku 1994
20 let
www.teplarenske-dny.cz
TÉMA Z OBÁLKY
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
ALiSENSOR™ Level
CMMS, s.r.o.
ALiSENSOR™ Level je systém navržený pro superpřesné geometrické měření 0,001° resp. 0,017mm/m, a je
ideální pro spektrum geometrických měření prostorové geometrie – obráběcích center, lisů, výrobních linek aj.
Programové měření (přímost, kolmost, rovinnost, rovnoběžnost a kolmost vřetena obráběcího centra, kolmost
a vodováhu válců, hodnoty inklinometrů) lze zdarma stáhnout z App Store. Komunikace mezi iPad a senzorem
je bezdrátové.
OLEJE A MAZIVA
LMX® Červené Mazivo UltraLube®
ČERMÁK trading, s.r.o.
Prémiové, voděodolné mazivo s přídavky aditiv EP, které splňuje náročné požadavky GC-LB, dané institutem NLGI. Excelentní mazivo pro podvozky osobních a nákladních aut a ložiska jejich kol, ložiska návěsů,
pro aplikace v loďařství, zemědělství a zpracování plodin, stejně tak pro průmyslové použití, zejména pak
pro aplikace s vysokým zatížením. Mazivo registrováno v programu USDA BioPreferred SM. Více informací o tomto produktu naleznete na straně 36-37.
Potravinářský olej pro řetězy & kabely - H1 UltraLube®
ČERMÁK trading, s.r.o.
Olej schválený NSF splňuje všechna kritéria dle vyhlášky č. 21 CFR 178.3570 „Maziva s náhodným kontaktem
s potravinami“. Olej podporuje mazání řetězů, kabelů a válečků. Olej poskytuje excelentní mazací schopnosti
pro ochranu pohyblivých částí zařízení. Vytváří méně olejové „mlhy“ než tradiční produkty na bázi ropy. Neobsahuje chlór. Je bezpečný pro kovy, nenarušuje jejich povrch. Více informací o tomto produktu naleznete
na straně 36-37.
Univerzální lubrikant & penetrant UltraLube®
ČERMÁK trading, s.r.o.
Pokud hledáte univerzální lubrikant a penetrant, pak je tento ten pravý! Svojí širokou paletou využití jej uplatníte
opravdu všude, kde lubrikanty a penetranty potřebujete – od průmyslových požadavků ve výrobě a údržbě až
po jednoduché použití v domě i kolem něj. Použijte UltraLube k uvolnění rezivých a zaseknutých součástek nebo
k mazání kluzných částí, válečkových dopravníků, řetězů, pantů aj. Více informací o tomto produktu naleznete
na straně 36-37.
Vysoce adhezní olej Klübersynth NH1 4-68
ve formě pěny
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
Vysoce adhezní olej Klübersynth NH1 4-68 ve formě pěny v sobě spojuje vynikající mazací vlastnosti syntetického oleje s výbornými adhezivními vlastnostmi pěny. Inovativní kombinace pěny a oleje, kterou produkt
nabízí, zajišťuje, že se olej na základě kapilárního účinku dostane přesně na požadované místo Díky vynikající
adhezi pěny také na mazacím místě zůstává a oproti oleji se tak redukuje skápnutí. Produkt je ideální pro personál údržby. Více informací o tomto produktu naleznete na straně 40.
Molykote® Cu-7439 Plus
ULBRICH HYDROAUTOMATIK, s.r.o.
Měděná pasta pro díly vystavené vysokým teplotám, vysokému tlaku a působení koroze. Velmi vhodná tam, kde je
nezbytná ochrana proti vodě, páře a korozi, např. v brzdových systémech, přírubových těsněních, u spojů na ventilátorech. Ke klíčovým vlastnostem patří široký teplotní rozsah použití, dobrá odolnost vůči tlaku, je velmi přilnavá
a odolná proti vymytí vodou, má dobrou odolnost proti korozi atd.
16 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
PRODUKT ROKU
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
PRŮMYSLOVÁ CHEMIE
Systém chemického čištění výměníku tepla
a chladičů v průmyslu
CMMS, s.r.o.
Systém obsahuje chemikálie a procesy, které dokonale vyčistí chladicí systémy bez poškození. Odstraní vodní
kámen a koroze, následuje alkalická inhibice koroze pro zajištění dlouhodobého provozu po čištění. Na konci
procesu se použité roztoky neutralizují a stanou ekologicky neškodnými. Při použití čisticích výrobků výměníků tepla a chladicích systémů, jejich účinnost je zlepšena o 10–60 %.
LOCTITE® SI 5660™
Henkel ČR spol. s r.o. – divize Adhesive Technologies
LOCTITE® SI 5660™ je silikon vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Tixotropní charakter silikonu zabraňuje
jeho stékání z místa nanesení. Je určen zejména pro těsnicí aplikace tam, kde je vyžadována dobrá odolnost
vůči olejům a chladicím kapalinám. Typické aplikace zahrnují převodovky a lité kovové skříně. Jedná se
o silikonové těsnění šedé barvy, vhodné pro velké spáry, které není nebezpečné.
LOCTITE® SI 5980™
Henkel ČR spol. s r.o. - divize Adhesive Technologies
LOCTITE® SI 5980™ je určen speciálně pro těsnicí aplikace. Téměř okamžitě odolává zkoušce nízkým tlakem
provedené ještě před začátkem vytvrzování produktu. Vysoce výkonné silikonové těsnivo, s vynikající pevností na všech typech přírub včetně kovových, plastových, litinových splňuje všechny požadavky pro opravy
a údržbu. Produkt byl vyvinut speciálně pro těsnění přírub, kde je požadována vynikající odolnost vůči oleji.
LOCTITE® SI 5990™
Henkel ČR spol. s r.o. - divize Adhesive Technologies
LOCTITE® SI 5990™ je nekorozivní silikon, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Tixotropní charakter zabraňuje jeho
stékání z místa nanesení. Je speciálně určen pro lepení a těsnění u těch aplikací, kde je vyžadována vynikající teplotní odolnost. Rovněž se používá pro elektroizolační aplikace. Typické použití je pro aplikace do teploty 350 °C.
Silikonové těsnění LOCTITE® SI 5990™, v barvě mědi, není nebezpečné.
PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ
Etikety ToughWash™
Brady s.r.o.
Trvanlivé voděodolné etikety ToughWash™ jsou odolné vysokým teplotám, agresivním chemikáliím i čištění
vysokotlakou vodní tryskou tak aby odolali pravidelnému čištění strojů a zařízení, které jsou použité ve zpracovatelských zařízeních potravinářského průmyslu. Etikety ToughWash™ spojují vynikající trvanlivost potisku
s konstrukcí určenou pro dlouhou životnost, neporuší se a ani se neodlepují.
Tiskárna štítků Brady BMP™41
Brady s.r.o.
Tiskárna etiket BMP™41 je všestranné robustní mobilní zařízení pro tisk předvysekaných nebo kontinuálních
štítků šířky až 25 mm přesně podle vaší potřeby. Tiskárna je vhodná pro množství aplikací jako je značení kabeláže, tisk smršťovacích bužírek, označení elekro panelů, svorkovnic, obecné značení nebo laboratorní identifikace.
Tiskárna je vhodná i do nejnáročnějšího prostředí.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
17
TÉMA Z OBÁLKY
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
e-Mark Eco – malý ekonomický CO2 laser
Leonardo technology s.r.o.
Jedná se o levnější variantu CO2 laseru Solaris. Laser je ovládán přes iPhone ovládací terminál, systém CO2
10W je chlazen pouze vzduchem a životnost trubice se pohybuje kolem 45 000 hodin. Laser má jednoduchou
obsluhu s plně automatickým chodem a zaručuje nejrychlejší způsob značení produktů. Plocha tisku se standardně pohybuje kolem 35 x 35 mm (statické značení) a 100 x 35mm (značení za pohybu).
Kontinuální inkoustová tiskárna 9232
ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM spol. s r.o.
Tiskárna 9232 získala ocenění odborné poroty „Zlatý Embax 2012“ za inovace. Inkoustová tiskárna 9232
přináší optimální, transparentní označování a jeho správu, a to díky lepší kontrole nákladů, snížení odpadu,
eko-šetrné inkoustové možnosti, lepší výkonnost tisku a spolehlivější každodenní provoz. Tiskárna je vyrobena z kvalitní nerezové oceli. 80 % použitých materiálů je recyklovatelných. Konstrukčně je navržena
tak, aby ji bylo možno používat v nejnáročnějších provozech.
SmartLase C350
ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM spol. s r.o.
Laserová tiskárna SmartLase C350 je vhodná pro označování zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu. Je použitelná na jakýkoliv materiál, dokonce i na flexibilní obaly. Obsahuje patentovanou inovativní technologii vykreslování znaků. Má prodlouženou životnost, vyšší odolnost laserové hlavy a provozní disponibilitu
až 99,9 %. Vysokokontrastní tisk probíhá rychlostí nad 100 000 produktů za hodinu.
STLAČENÝ VZDUCH
LENTO SCD
ALUP CZ spol. s r.o.
Bezmazné šroubové kompresory LENTO nabízejí vysoce kvalitní 100% bezolejový stlačený vzduch, který je požadován všude tam, kde jsou vyráběny produkty nejvyšší kvality. Během komprese je šroubový blok mazán a chlazen uzavřeným vodním okruhem, který je vybaven filtrem vody a dochlazovačem. Výsledkem je čistý vzduch bez
oleje, nečistot a prachových částic. Odloučený kondenzát může být odváděn do kanalizace bez jakýchkoli úprav.
MAXIMA 160 R
MONDO s. r. o.
Energeticky vysoce úsporný rotační lamelový kompresor MAXIMA 160 R je vybaven integrovanou sadou pro
využití odpadního tepla a mikroprocesorovou řídicí jednotkou. Kompresory řady MAXIMA charakterizuje
provoz při velmi nízké konstantní frekvenci otáček 1 000 1/min. Kompresory jsou nejvhodnější pro aplikace,
kde je vysoká spotřeba stlačeného vzduchu a značný podíl, případně celá spotřeba stlačeného vzduchu stabilní.
SONOAIR – Průtokoměry tlakového vzduchu
SONOTEC s.r.o.
Průtokoměry SONOAIR měří současně 3 základní parametry tlakového vzduchu: průtok, tlak a teplotu. Konstrukce snímače umožňuje jeho snadné použití pro různé průměry potrubí (DN15…DN600). Snímač je robustní
bez jediné pohyblivé součástky a tím vysoce odolný tlakovým rázům a obecně vhodný pro průmyslové použití.
SONOAIR kombinuje nejnovější technologii měření průtoku a jednoduchost instalace a použití.
18 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
PRODUKT ROKU
www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku
SYSTÉMY PRO POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ ÚDRŽBY
HELIOS Mobile
Asseco Solutions, a.s.
Řešení HELIOS Mobile rozšiřuje možnosti informačního systému HELIOS Green a umožňuje zaměstnancům
přístup do systému kdykoliv a odkudkoliv přes mobilní zařízení. Mezi hlavní výhody mobilního řešení patří
zejména maximální uspokojení potřeb zákazníků, zvýšení produktivity zaměstnanců a kvality pořizovaných
dat. To vede ke zvýšení efektivity, zrychlení procesů a tím k úspoře finančních prostředků.
Maintis
ATACO spol. s r.o.
Maintis je aplikace, která patří do kategorie systémů EAM. Systém obsahuje moduly pro správu objektů,
plánování preventivní údržby, sledování stavu zařízení, tvorbu pracovních příkazů, tvorbu rozpisů oprav
většího rozsahu, plánování nákladů a controlling, řízení skladů ND, výdejny nářadí a ochranných pomůcek. Systém je modulární a lze sestavit a nabídnout takovou sestavu, aby vyhověla konkrétním potřebám
zákazníka.
WIN + ANDON bezdrátová informační síť
AXIMA spol. s r. o.
WIN Systém může být integrován do stávajících zařízení. Jednoduchý bezdrátový systém ANDON je schopen
rychle reagovat na vzniklé problémy a přerušení výroby, a tím minimalizovat nežádoucí prostoje. Do jednoduchého nízkonákladového bezdrátového monitorovacího systému s názvem WIN (Wireless Information
Network) lze začlenit jakýkoliv výrobní stroj nebo strojní zařízení, nezávisle stáří a funkčním určení.
MaintPlan CMMS
EasySoft spol. s r.o.
MaintPlan CMMS je řešení pro zlepšování řízení údržby. Je významnou pomůckou při sběru dat o poruchách i při
plánování a optimalizaci údržby. Důležitým přínosem je i sledování prostojů a analýzy příčin. Základním cílem
softwaru MaintPlan je pomáhat produktivněji řídit proces provozu a údržby zařízení. Poskytne klíčové informace
o zařízeních a k nim přiřazených servisních činnostech. Více informací o tomto produktu naleznete na straně 18–19.
eControl – Computerized Maintenance
Management System (CMMS)
ESP holding a.s.
eControl je systém správy preventivní a operativní údržby libovolných zařízení. Umožňuje provádět pravidelné
i náhodné kontroly, revize a opravy zařízení a strojů a zaznamenávat o činnostech informace. Řešení vychází
z předpokladu označení sledovaných zařízení odolnými etiketami s čárovým kódem, nebo pomocí RFID tagů,
jejichž načtení potvrdí fyzickou přítomnost pracovníka a provedení konkrétního kroku údržby.
Anketa Produkt roku 2013 je v letošním roce vyhlašována i za časopis Control Engineering Česko.
Za uplynulý rok budou oceněny nejlepší produkty v deseti kategoriích:
• Aplikační a programovací software
• Řízení strojů a zabudované řízení
• Automatizace budov
• Roboty a manipulátory
• Měření a regulace
• Rozhraní člověk-stroj (HMI) a průmyslová PC
• Motory, pohony a polohování
• Síťový a komunikační hardware a software
• Řízení procesů a pokročilé řízení
• Strojové vidění, RFID a čtečky čárových kódů
Více informací o přihlášených produktech a možnosti hlasování naleznete v tištěném únorovém vydání
nebo na www.controlengcesko.com/produkt-roku.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
19
TÉMA Z OBÁLKY
Prechod od excelovských tabuliek
ku skutočnému informačnému systému
pre riadenie údržby
Ing. Eduard BALÁŽ, EasySoft spol. s r.o. Nitra
echnické zabezpečenie výroby je neodmysliteľnou
súčasťou každého výrobného procesu, pri ktorom
sa využívajú stroje a zariadenia na vyprodukovanie finálneho výrobku. Mnohé firmy na to využívajú vlastné oddelenie údržby, ktoré denno-denne rieši
všetky technické problémy vo výrobe a vhodne zvolenou
údržbou sa im snaží predchádzať. Aby si mohli údržbári
plniť túto svoju dôležitú úlohu, čiže udržiavať kontinuitu
výroby bez zbytočných strát a prestojov, potrebujú k tomu
informácie, na základe ktorých sa dokážu včas a správne
rozhodnúť a zorganizovať si svoju činnosť.
Keďže sme firma, ktorá vyvíja a dodáva práve takýto
informačný systém, chodíme často do výrobných podnikov a zaujíma nás, ako majú túto problematiku vyriešenú.
Nezriedka tak narazíme na paradox, že napriek modernému technickému vybaveniu výroby je často jediným
„informačným systémom“ pre pracovníkov v údržbe len
klasický papierový záznam, v lepšom prípade svojpomocne vytvorená excelovská tabuľka. Dostať sa potom
k informáciám, kedy sa aká súčiastka na danom stroji
menila naposledy, ktorý pracovník túto výmenu vykonal
a ako dlho mu to trvalo, nemusí byť práve jednoduché
a rýchle. Takýto stav je spravidla po určitom čase nepostačujúci a nezostáva nič iné, len začať uvažovať o vhodnom
informačnom systéme, ktorý
by sa mal stať skutočným
pomocníkom.
Akú cestu zvoliť pri výbere
a zavádzaní informačného
systému pre údržbu? V prvom
rade by sme mali začať...
od konca. Je vhodné najskôr
definovať, aké zmeny od jeho
zavedenia očakávame a ako
bude fungovať naša údržba
po sprevádzkovaní nového
systému. Čím detailnejšie si
tento želaný stav popíšeme,
t ý m pre snejšie k r it é r ia
na výber si vieme stanoviť.
Treba si ujasniť, aké výstupy
sú pre nás dôležité, aké analýzy získaných údajov požadujeme a ako na základe nich Obr. 1: Karta zariadenia
T
20 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
chceme zlepšiť celkové fungovanie oddelenia údržby.
Musíme sa vyhnúť tomu, aby sme znovu neskončili pri
(ne)obľúbených tabuľkách, do ktorých budeme ručne
prepisovať množstvo čísiel, aby sme sa dopracovali
k nejakému použiteľnému výsledku.
Dôležitým kritériom pri zvažovaní zavedenia informačného systému pre riadenie údržby je aj spôsob, akým
bude prebiehať výmena informácií medzi operátormi vo
výrobe a pracovníkmi údržby. Zadávanie požiadaviek
priamo operátormi nám totiž zjednodušuje proces evidencie porúch a odbremeňuje údržbu od dodatočného
prepisovania papierových žiadaniek či informácii
do počítača. Ďalšou výhodou je dokázateľnosť histórie
zápisov a ich zmien. Dobre nastavený systém chráni obe
strany – výrobu aj údržbu – od zbytočných konfliktov
pri riešení problémových situácií.
Okrem toho zapojením ľudí z výroby do systému evidencie porúch získame aj ďalšiu výhodu – umožníme im
hodnotiť výkony údržby. V praxi to znamená možnosť
vyjadriť spokojnosť alebo nespokojnosť s vykonanou
prácou údržbára takou formou, ktorú vieme následne
vyhodnocovať aj štatisticky. Rozsah vykonanej práce
ešte nemusí byť jediným smerodajným kritériom pre
hodnotenie pracovníkov údržby, keďže tu môže dochádzať k skresleniu v dôsledku
opakovaných opráv tej istej
poruchy kvôli zlej identifikácii príčiny alebo nekvalitne vykonanej práci. Počet
reklamácií môže poukázať
na mieru kvality jednotlivých pracovníkov údržby,
na úroveň ich odborného
vzdelania či znalosť riešenej
problematiky. To sú neoceniteľné informácie, pokiaľ
chceme údržbu zlepšovať aj
po personálnej stránke.
Naša snaha zapojiť do systému čo najviac ľudí však
môže naraziť na problém –
a to na licenčné obmedzenia
vybraného systému, kedy nás
každý ďalší nový používateľ
alebo inštalovaný prístup môže stáť ďalšie peniaze nad
rámec pôvodne plánovanej investície. Tieto obmedzenia
treba zvážiť už pri výbere. Nami dodávaný informačný
systém MaintPlan to rieši jednoducho – počet prístupov
do modulu pre evidenciu porúch či zápis výkazov práce
MPTerminal aj počet jeho inštalácií je neobmedzený. Takto
dokážeme postupne rozšíriť systém na všetky potrebné
miesta firmy bez zvyšovania nákladov na zavedenie systému. Zjednotením vstupov všetkých požiadaviek smerom
k údržbe sa sprehľadní celý informačný tok k spokojnosti
všetkých zúčastnených strán – žiadateľov aj riešiteľov.
Obr. 2: Prehľadný plán údržby
Samozrejme, práca oddelenia údržby nepozostáva len
z „hasenia“ problémov, ale aj z preventívnych činností,
ktorými by sa malo proaktívne predchádzať výpadkom
kľúčových zariadení s cieľom znižovať prestoje a straty vo
výrobe. Preto by mal informačný systém údržby obsahovať
aj moduly pre plánovanie údržby zariadení podľa rôznych
kategórií (preventívna, prediktívna, revízie a pod.), ale aj
podľa rôznych veličín. Najčastejšie používanou veličinou
je čas, ale nie pri všetkých zariadeniach je možné pri
plánovaní údržby aplikovať pevný časový interval. Pri
zavádzaní systému MaintPlan v spoločnostiach Visteon
Nitra či Faurecia Hlohovec sme riešili plánovanie údržby
vstrekovacích foriem na základe uskutočnených výrobných
cyklov, ktoré sú závislé od plánu výroby. Pre jednotlivé
formy preto sledujeme denník diagnostiky, do ktorého sa
zapisujú prírastky a aktuálny stav počtu cyklov. Na základe
týchto údajov a tiež podľa nastaveného denného tempa
výroby sa potom počíta predpokladaný termín údržby
príslušnej formy. Pokiaľ teda forma nejaký čas nevyrába,
posúva sa adekvátne aj čas jej údržby.
Ďalším dôležitým prínosom plánovania údržby prostredníctvom informačného systému je možnosť najprv
definovať pracovné postupy pre jednotlivé profesie
a predpokladanú materiálovú spotrebu na daný typ údržby.
Potom systém už sám vypočíta, aké zásoby príslušných
dielov či spotrebného materiálu je potrebné objednať,
aby sa príslušné plánované činnosti dali bez problémov
zrealizovať. Takéto plánovanie nákupu materiálu na sklad
pomáha optimalizácii zásob a podieľa sa na celkovej
úspore financií. Navyše si údržbári dokážu jednoduchým
a rýchlym spôsobom zobraziť alebo vytlačiť kompletný
pracovný postup, ktorý im uľahčí a sprehľadní samotný
výkon údržby.
Mnohé výrobné informačné systémy už obsahujú možnosti evidencie výpadkov výroby, čiže prestojov. Hoci sú
tieto údaje pre celkové riadenie a vyhodnocovanie údržby
spravidla nepostačujúce, je možné ich využiť, aby sa predišlo duplicitnému zadávaniu tých istých údajov do dvoch
rôznych systémov. Pokiaľ je to technicky možné, riešenie
sa ponúka vo forme integrácie systému pre riadenie údržby
priamo s výrobným systémom. Integráciou sa vytvorí
cesta pre prenos údajov z jedného systému do druhého
tak, aby sa zachovala konzistentnosť dát a ich vzájomné
prepojenie. Na riešenie podobných situácií využívame
náš vlastný modul MPIntegrator, ktorým sme dokázali
prepojiť MaintPlan napr. s výrobným softvérom v spoločnosti Secop Zlaté Moravce alebo vyriešiť integráciu
na systém schvaľovania objednávok v závode Faurecia
Hlohovec.
Výstupné prehľady a analýzy by nám mali poskytovať všetky relevantné dáta pri hodnotení práce údržby
a nákladov s tým spojených. Ideálne je, pokiaľ nám informačný systém dovolí definovať si vlastné výstupy tak,
ako to vyhovuje nám. Pokiaľ systém ponúka rozpadové
analýzy, ktoré nám umožňujú nazerať na dáta z rôznych
pohľadov a vnárať sa do rôznych úrovní, tak nám už nič
nebráni tomu, aby sme sa jednoduchou cestou dopracovali
k potrebným súvislostiam. Potom je jedno, či chceme
vidieť časový priebeh prestojov podľa konkrétneho typu
poruchy, alebo podiel jednotlivých typov porúch na prestojoch určitej skupiny zariadení za zvolené obdobie – stačí
iba pozmeniť kritéria rozpadu a výslednú tabuľku či graf
máme ihneď k dispozícii.
Samozrejme, existuje ešte veľa ďalších aspektov, ktoré
môžu ovplyvniť rozhodovanie, ktorý systém je pre nás
najvhodnejší. Pokiaľ uvažujete nad zavedením vhodného
informačného systému pre vaše oddelenie údržby, radi
sa s vami podelíme o naše skúsenosti.
Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach www.maintplan.com alebo www.easysoft.sk.
Obr. 3: Rozpadové analýzy
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
21
ELEKTROTECHNIKA
Obrázek 1: Je možné ponechat současné konstrukční
provedení daného rozváděče
a modernizovat pouze aktivní
komponenty, a to tak, že je
osadíme nejmodernějšími jističi. Všechny obrázky poskytla společnost Schneider
Electric.
Třetí varianta, když řešíte problematiku
rozváděčů
Modernizace může být alternativou běžných oprav rozváděčů nebo jejich kompletní
výměny.
H.L. "Hal" Theobald
Schneider Electric
22 • únor 2014
lektrické rozváděče se skládají ze
dvou druhů komponent, které tvoří
systém, a mohou být označovány
jako pasivní a aktivní. Pasivní komponenty tvoří prvky, jako jsou např. ocelové
nosné U-profily, krycí desky, přepážky, horizontální a vertikální sběrnicové konstrukce,
a jiné komponenty, jež tvoří mechanickou
konstrukci zařízení. Kritické aktivní (činné)
komponenty představují výkonové jističe
nebo pojistky, z nichž je vytvořen systém
nadproudové ochrany.
Obecně řečeno, časové období 20
let je považováno jako standardní provozní životnost zařízení určených pro
E
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
distribuci elektrické energie, která byla
udržována v souladu s dopor učením
výrobce. Samozřejmě že existuje celá řada
instalovaných zařízení, jež jsou v provozu
již více než 20 let. U mnoha těchto zařízení
se může zdát, že fungují bez větších nedostatků, avšak existují provozní problémy,
které je třeba řešit.
I když máte zavedenu roční preventivní
údržbu, mohou existovat případy, kdy se
životnost zařízení zkracuje. Faktory, které
je třeba vzít v úvahu, jsou provozní prostředí
a dostupnost náhradních dílů. Ale existují
způsoby, jak nejen prodloužit, ale také
optimalizovat životnost daného zařízení.
Mýtus č. 1: Pokud nastanou problémy
s rozváděčem, jedinou možností je údržba
stárnoucího zařízení nebo výměna za nové.
Při řešení dilemat, zda opravit nebo
vyměnit stárnoucí zařízení, se v současné
době vedoucí údržeb mohou rozhodnout pro
modernizaci stávající řady rozváděčů. Jak
bylo uvedeno, pasivní i aktivní komponenty
vyžadují pravidelnou preventivní údržbu, aby
byla optimalizována spolehlivost zařízení. Je
pravidlem, že pasivní prvky mají delší životnost než aktivní, protože jejich konstrukce je
obvykle jednodušší.
Jaký je důvod pro výměnu celé konstrukce,
pokud vzniknou obtíže? Z hlediska nákladů by
vhodnou alternativou bylo ponechat současné
konstrukční provedení daného rozváděče
a modernizovat aktivní komponenty tím, že
je osadíme nejmodernějšími jističi.
V současné době můžeme modernizovat
rozváděče buď přímou náhradou, nebo
pomocí retrofitových sad. Díky těmto řešením jsme schopni osadit stávající spínací
zařízení nebo rozváděče elektrickými jističi
vyrobenými podle nejmodernější technologie.
Řešení jsou dostupná jako náhrada většiny
originálních nn jističů a vn vypínačů. Obě
možnosti jsou navrženy pro zvýšení spolehlivosti a schopnosti daného zařízení a v rámci
omezení nutnosti údržby.
Přímá náhrada: Jističe určené pro
přímou náhradu jsou navrženy tak, aby se
pomocí připojovací konstrukce (adaptéru)
vešly do stávající skříně rozváděče, a to buď
bez jakýchkoli úprav, nebo s minimálními
požadavky na úpravu rozváděčové skříně.
Technické řešení pomocí přímé náhrady zkracuje prostoje, jelikož dochází jen k minimální
odstávce sběrnicových systémů.
Retrofitové připojovací sady: Stávající
rozváděčové skříně a sběrnice jsou přestavěny
tak, aby byly schopny přijmout nový jistič. To
vyžaduje delší odstávku sběrnice z důvodu
nutné úpravy vnitřku skříně.
Jak u řešení prostřednictvím přímých
náhrad, tak u retrofitových připojovacích sad
bývají instalovány nové dveře skříní, které
jsou přizpůsobeny stávajícímu zařízení a nové
přední části jističe. Návrh lze v podstatě
adaptovat pro jakéhokoli výrobce rozváděčů.
Modernizace přináší řadu výhod:
• Zvýšená spolehlivost: Kataraktové tlumiče nebo vzduchové odpínače u stávajících
jističů mohou mít problémy se spolehlivostí
a stárnoucí materiály všeobecně snižují spolehlivost zařízení.
Obrázek 2: Když zvažujeme
modernizaci zařízení rozváděče, je důležité, abychom
vzali v úvahu nejen náklady
na potřebné komponenty,
ale i další nákladové faktory.
• Snížené náklady na údržbu: Starší
výkonové jističe vyžadují pravidelnou údržbu
a generální opravy, což je docela nákladná
a časově náročná záležitost, a kromě toho se
mnoho součástí pro starší jističe v současné
době již nevyrábí.
• Zvýšené možnosti a schopnosti:
Přerušení poruchového proudu, přesnost
a opakovatelnost vypínací spouště, použitelnost jističe omezujícího obloukový výboj,
měření výkonu, kvalitnější komunikace
a monitoring.
Mýtus č. 2: Náklady jsou příliš vysoké.
Při kompletní výměně stávajícího rozváděče existuje kromě pořizovací ceny nového
zařízení celá řada nákladových položek, které
je zapotřebí pečlivě zvážit:
• Náklady na demolici a odstranění stávající sestavy rozváděčů.
• Potenciální narušení procesů a pracovního toku v podniku v průběhu kompletní
výměny tohoto zařízení. Pokud při demolici
starého zařízení a instalaci nového zařízení
nelze přesměrovat odběr proudu, může dojít
k ztrátám z nerealizované produkce.
• Často přehlíženým aspektem je rozmístění rozvodů. Instalace nového rozváděče
(který je zpravidla menší než starší/zastaralé zařízení, jež je navrženo na výměnu)
vyžaduje, aby stávající elektrické rozvody,
nacházející se nad a pod zařízením, byly
přesunuty. Z tohoto důvodu musí být kabeláž
prodloužena, nebo dokonce rovnou vyměněna, což rovněž zvyšuje celkové náklady.
KLÍČOVÉBODY
• Mezi faktory, které je
třeba zvážit při posuzování
životního cyklu rozváděče,
patří provozní prostředí
a dostupnost náhradních
dílů.
• Výhody modernizace rozváděče zahrnují zvýšenou
spolehlivost, nižší náklady
na údržbu a rozšíření možností.
• INTERAKTIVNĚ na LinkedIn, Facebooku: Jaká
je úroveň spolehlivosti při
modernizaci rozváděčů
ve vašem podniku?
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
23
ELEKTRO TECHNIKA
Obrázek 3: V rámci úvah, jak
nejlépe modernizovat zařízení, nepřehlédněte faktory,
mezi které mj. patří přeložky
instalačního vedení nebo
postupy provádění pravidelné údržby rozváděčů.
Přímá náhrada nebo řešení pomocí retrofitových sad snižuje tyto náklady na minimum.
Nejsou zapotřebí žádné demoliční práce
na stávající řadě rozváděčů. Díky tomu je přerušení výroby skutečně minimální a může být
dokonce sníženo na dobu potřebnou k vysunutí starých jističů ze systému a k následnému
zasunutí nových jednotek.
Modernizace systému přispívá k eliminaci
časově náročného a nákladného úkolu, jenž se
skrývá za rekonstrukcí elektrických rozvodů
a náhradou silových kabelů, protože rozměry
a půdorys stávajícího zařízení zůstávají beze
změny. Není zapotřebí s kabeláží cokoli dělat,
což eliminuje možnost jejího poškození.
Obrázek 4: Bez ohledu
na to, zda zvolíme opravu,
výměnu nebo modernizaci,
cíl je stále stejný: zvýšení
spolehlivosti a snížení nákladů spojených s životním
cyklem.
24 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Mýtus č. 3: Pokud zařízení nějakým
způsobem upravíte, UL certifikace pozbude
platnosti.
UL certifikace indikuje, že originální zařízení opustilo výrobní závod a splňuje přijaté
podmínky bezpečnosti a provozních parametrů v daném průmyslovém odvětví, tedy
je v souladu s normami UL a NEC. Úprava
zařízení nemusí nutně znamenat zrušení UL
certifikátu. Mnohé výrobky jsou navrženy
tak, aby se při montáži na místě daly upravit,
jde např. o vyřezání otvorů pro vstup kabelů.
(Společnost Underwriters Laboratories /UL/
je nezávislá organizace, která se zabývá
certifikací bezpečnosti produktů, přezkušuje
produkty a vytváří bezpečnostní normy; pozn.
red.)
Je na zodpovědnosti příslušného orgánu,
aby posoudil přijatelnost úprav provedených v terénu nebo zjistil, zda jsou natolik
významné, aby vyžadovaly přítomnost servisního pracovníka společnosti UL přímo
v terénu, který následně provede vyhodnocení
upraveného výrobku. Společnost UL není
schopna potvrdit, že výrobek i nadále splňuje příslušné požadavky na bezpečnost dle
vydaného certifikátu, aniž by její zástupce
podrobně prozkoumal úpravy provedené
v terénu. Za poplatek provede společnost UL
inspekci nově instalovaného jističe (jističů)
přímo v provoze a vydá pro dané zařízení
nový příslušný certifikát.
Elektrická zařízení a systémy pro distribuci
elektrické energie nebyly nikdy navrženy tak,
aby zůstaly trvale pod napětím bez jakéhokoli
ovlivnění ze strany provozovatele. V závislosti
na tom, kdy byl daný rozváděč instalován a jak
moc je využíván, může být zařízení ve stavu,
kdy podává uspokojivý výkon, anebo již
přestává správně fungovat. K tomu dochází
obvykle tehdy, když se blíží konec očekávané
projektované životnosti daného zařízení.
Pokud navíc nebyla údržba prováděna pravidelně, může tento neuspokojivý stav nastat
předčasně a jeho výsledkem bude zkrácená
životnost všech komponent.
I když přímá náhrada a možnosti aplikace
retrofitových sad představují dvě různá řešení
modernizace, poskytují ve finále stejný výsledek: zvýšení spolehlivosti systému napájení
a snížení nákladů spojených s životním
cyklem.
H.L. "Hal" Theobald je account manažer
ve společnosti Schneider Electric.
ELEKTRO TECHNIKA
Obrázek 1: Toto je příklad umístění
mazacího nástavce na ložisku motoru.
Všechny obrázky poskytla společnost
Danfoss.
Frekvenční měniče: cesta
k prodloužené životnosti
Správná údržba a cit pro detail přispívají ke zvýšení
produktivity.
a co nejdelší životnosti jakékoli části
daného zařízení je zcela zásadní správné
seřízení všech pohyblivých dílů, včetně
aplikace správného druhu maziva.
Nesprávné seřízení řemenů nebo
hřídelí bude mít za následek zvýšení
napětí nebo vibrací. Vzájemné ustavení
hřídelí a řemenic by mělo být pravidelně
kontrolováno. Současně by měl být
kontrolován stav řemenů. Nadměrné
opotřebení řemenů může někdy indikovat problémy se vzájemným ustavením
zařízení.
Samozřejmě že udržovat správnou
úroveň mazání všech ložisek je zcela
nezbytné. Nedostatečné mazání nebo
v některých případech nadměrné
mazání může mít za následek enormní
opotřebení ložiska. Další oblastí zájmu
v souvislosti s touto záležitostí by mělo
být použití správného druhu maziva.
Někdy rozhodnutí o tom, který druh
oleje nebo maziva bude použit, závisí
na pořizovací ceně dané látky. Je ovšem
důležité si uvědomit, že špatný druh
maziva může být stejně škodlivý, jako
kdybychom neaplikovali mazivo vůbec.
Vždy je třeba se řídit technickou specifikací výrobce zařízení, pokud jde o typ
maziva a četnost jeho aplikace.
Chuck Yung, Electrical Apparatus Service Association (EASA)
edním z hlavních faktorů pro získání dlouhodobého spolehlivého
provozu libovolné části zařízení
je údržba. Jakýkoli elektrické
nebo mechanické zařízení časem podléhá určitému stupni opotřebení. Stav
se může dále zhoršovat vlivem nežádoucích podmínek prostředí, v němž se
daná část či zařízení nachází.
Nadměrné teplo, vlhkost, prach,
špína, nesprávně provedené elektrické
spoje a uzemnění – všechny faktory
vedou k předčasnému selhání a poruše
zařízení. Bývají příčinou výrazného
zkrácení běžně projektované životnosti
zařízení. Části zařízení, využívající
motor, který je řízen frekvenčním měničem (VFD), nejsou žádnou výjimkou.
Mnoho výrobců motorů a frekvenčních měničů, stejně jako řada firem
J
specializujících se na servisní služby
pro tento typ výrobků nabízí produkty,
jež úzce souvisejí s poskytováním
jejich služeb, jako jsou např. smlouvy
o zajišťování preventivní údržby (PM),
které pomáhají uživateli udržovat dané
zařízení v nejlepší kondici.
Bez ohledu na typ nebo značku
motoru či frekvenčního měniče existují
společné oblasti, jež vyžadují během
provádění údržby naši zvýšenou pozornost. Můžeme je rozdělit do tří různých
kategorií – elektrická, mechanická
a vnější (okolní) prostředí. Ačkoli tyto
kategorie mohou být někdy vzájemně
propojeny, budeme je řešit individuálně.
Mechanická část
Každý mechanik vám řekne, že
za účelem získání nejvyšší spolehlivosti
Elektrická část
Pravděpodobně nejčastější činností
v rámci preventivní údržby jakékoli části
elektrického zařízení je provádění kontroly, zda jsou všechny elektrické spoje
řádně dotaženy. Vadné spojení může
způsobit řadu problémů, od okamžitého
výpadku až po nadměrné mechanické
opotřebení.
Všechny šroubované kontakty
elektrických spojů by měly být kontrolovány nejméně jednou ročně, aby bylo
zajištěno, že jsou dotaženy správným
utahovacím momentem.
Personál údržby se často dopouští
jedné chyby, a to té, že má ve zvyku
dotáhnout šrouby svorek tak silně, jak
je to jen možné. Avšak toto není téměř
nikdy správně. Každý typ šroubovací
elektrické svorky má svou vlastní specifikaci utahovacího momentu. Často se
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
25
ELEKTRO TECHNIKA
Obrázek 2: Toto je příklad
napájecí svorkovnice frekvenčního měniče zobrazující
utahovací moment na štítku.
VÍCEINFORMACÍ
Vyhledejte si následující
články související s tématem na www.plantengineering.com, klíčové slovo
„VFDs“:
• Jak postupovat při výběru frekvenčního měniče
• Možnosti a omezení frekvenčních měničů
• Sladění spotřeby energie
podle požadavků na výkon
pomocí frekvenčních
měničů
26 • únor 2014
v stanovené hodvšak
nnoty utahovacího
m
momentu mohou
zzdát poněkud nízké
vvzhledem k velikkosti připevňovac
cího
šroubu.
Mnoho pracovn
níků
vidí velký
šroub svork y
a instinktivně jej
c
chce
dot á h nout
v
velkým
utahovac
cím
momentem.
M
Mějte
na paměti,
ž velikost šroubu
že
svorky má spojitost spíše s množstvím proudu
v daném obvodu než s požadavkem na fyzickou sílu. Pokud šrouby utahujeme nadměrným
momentem, může dojít k deformaci svorky
nebo drátu, což způsobí špatné provedení
elektrického spoje.
Pokud se v daném okolí nachází značné
množství nečistot, oleje nebo jiných znečišťujících látek, vyžadují pravidelné čištění rovněž
exponované plochy spoje. To platí v případě,
že povrchy ve spoji jsou zoxidované nebo
zkorodované.
Zemnicím přípojkám je zapotřebí věnovat
zvýšenou pozornost v případě elektrické
instalace. To platí zejména v případě, kdy je
motor řízen frekvenčním měničem. Kromě
množství potenciálního rušení šumem, ke kterému dochází pokaždé, když je AC motor
připojen ke zdroji elektrické energie, musíme
počítat i se spínací frekvencí z frekvenčního
měniče spolu s určitým souhlasným napětím
souvisejícím s použitím frekvenčního měniče.
Existují dvě hlavní funkce uzemnění.
Jednou z nich je vytvoření zemnicího potenciálu na krytu zařízení, aby byli všichni pracovníci, kteří mohou přijít do styku se zařízením,
chráněni před úrazem elektrickým proudem.
To se obvykle označuje jako nízkofrekvenční
(LF) uzemnění.
Dále je důležité zajistit, aby jakákoli konstrukce nebo kryt fungovaly jako štít, který je
schopen zabránit pronikání elektromagnetického šumu ze zařízení, stejně jako do něj. Jde
o vysokofrekvenční (HF) uzemnění, s nímž
je integrita spoje mnohem příznivější.
Zemnicí přípojky by měly být kontrolovány
a čištěny v pravidelných intervalech, aby
bylo zajištěno, že bude zachována vysokofrekvenční schopnost daného spoje. Kvalitní
vysokofrekvenční uzemnění na motoru
může snížit škody způsobené ložiskovými
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
proudy indukovanými součtovým napětím
a vířivými proudy z asymetrického vinutí
cívky v motoru.
Vnější (okolní) prostředí
Existuje několik faktorů okolního prostředí,
které mohou mít vliv na životnost a spolehlivost motoru/systému frekvenčního měniče.
Jedním z hlavních faktorů je pochopitelně
teplota. Svůj vliv na to má aktuální stav počasí
v místě, kde je nainstalován daný systém,
nebo teplo, které je produkováno samotným
zařízením.
Teplo může být považováno za společného
nepřítele pro jakýkoli typ zařízení, ať už se
jedná o elektrické, nebo mechanické zařízení.
Účinnost frekvenčních měničů se obvykle
pohybuje mezi 92–98 %. Z každého užitého
kilowattu elektrické energie je tedy 20–80 W
rozptýleno ve formě tepla.
Většina výrobců motorů a frekvenčních
měničů zahrnuje do konstrukčního řešení
svých výrobků různé metody pro odstranění přebytečného tepla. Obvykle se skládají z chladicího média (buď vzduch, nebo
kapalina), které protéká výměníkem tepla či
chladičem. Podstatné je v tomto případě slovo
protéká – aby bylo chladicí médium schopno
efektivně odvádět svou práci, musí mu být
umožněn průtok skrz výměník tepla.
Hlavní funkcí údržby je zajistit, aby
kanálky, jimiž proudí chladicí vzduch nebo
kapalina, nebyly ucpány a nevyskytovaly se
v nich překážky, které snižují průtok. Proto
musejí být chladiče a výměníky tepla pravidelně čištěny, aby byly odstraněny veškeré
nečistoty nebo látky bránící řádnému průtoku.
Když je frekvenční měnič nainstalován
v krytu typu 12, 4 nebo 3R dle klasifikace
NEMA, bývá kvůli zadržení nečistot často
aplikován vzduchový filtr. Filtry je nutno
pravidelně čistit nebo měnit. Frekvence čištění/výměny závisí na aktuálním množství
znečišťujících látek.
Samozřejmě že musejí být kontrolovány
všechny ventilátory a oběhová čerpadla,
aby bylo zajištěno, že se nacházejí v provozuschopném stavu.
Naprosto zásadní v této problematice je
čistota. Prach, špína a jiné nečistoty mohou
být příčinou vzniku poruch v každém aspektu
daného motoru/systému frekvenčního měniče.
A proto je hlavním úkolem každého pracovníka zodpovědného za údržbu náležité čištění
zařízení včetně jeho okolí.
Pokud je frekvenční měnič nebo jakékoli
jiné elektrické zařízení nainstalováno do krytu
typu 12, 4, 4X nebo 3R, musí
být rovněž kontrolován stav
těsnění dvířek skříně, aby byla
zachována neporušenost krytu.
Je nutno si také uvědomit, že
dvířka skříněk by měla být
náležitě uzavřena a zajištěna
ihned poté, co byla v daném
prostoru ukončena práce.
Často se v praxi stává, že
narazíte na kryty typu 4X,
jejichž dvířka jsou uzavřena
pouze pomocí nedostatečně
dotaženého dveřního uzávěru.
Klasifikace daného krytu je
však platná pouze v případě, že dvířka jsou
náležitě uzavřena a zajištěna.
Nedostatek pravidelné údržby může vést
k předčasnému selhání ať už frekvenčních
měničů, nebo motorů. Náklady na pravidelný
program preventivní údržby jsou velmi nízké
ve srovnání s výdaji na opravy nebo výměnu
motorů a frekvenčních měničů.
Hlavním důvodem pro použití frekvenčních
měničů je zvýšení efektivity v procesech,
Lockout / Tagout
Obrázek 3: Toto je příklad
běžné filtrační sestavy
panelu dle klasifikace
NEMA 12.
snížení spotřeby energie a dosažení úspor
finančních prostředků. Díky řádné údržbě
budete schopni pokračovat na této cestě
po celou dobu životnosti daného systému.
Gregory Finch je odborný lektor pro servis
pohonů VLT společnosti Danfoss.
Bezpečnostní značení Řešení pro rozlité látky
Označování prostor
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Obrázek 1: Na trhu jsou v současné
době k dispozici krabicové verze
bezdrátových směrovačů a mostů,
které poskytují převodník sériového
portu na Wi-Fi. Ethernetový port
(viz níže) vám umožní připojení
ke stejnému bezdrátovému směrovači nebo mostu. Všechny obrázky
poskytla společnost B&B Electronics.
Bezdrátová M2M komunikace zvyšuje
hodnotu kabelové infrastruktury
Nová technologie překonává omezení dřívějších systémů a dodává jim vyšší hodnotu.
KLÍČOVÉBODY
• Když se Ethernet poprvé
objevil v podnicích, byl
bezdrátový Ethernet přijat
jakožto stabilní platforma.
• Nový standard Wi-Fi
802.11n pomohl vyřešit některé přetrvávající
problémy s bezdrátovým
připojením.
• Na trhu je k dispozici
několik nových směrovačů
a mostů ve formě samostatných krabicových verzí
určených pro bezdrátové
ethernetové prostředí.
• Kabelová síť bude
ve skutečnosti posílena,
nikoli nahrazena novými
bezdrátovými systémy
a strategiemi.
28 • únor 2014
vět informačních technologií začal se
standardizací síťových infrastruktur
v devadesátých letech minulého
století a usiloval o interoperabilitu
ve všem – počínaje kabely a konektory
a architektonickým OSI (Open System
Interconnection) sedmivrstevným modelem
konče. Náklady na připojení výrazným způsobem klesly a výkonnost prudce vzrostla.
Průmyslový svět se však dlouhé roky držel
v ústraní, kde byl uvězněn v rámci jednotlivých komunit prodejců s proprietárními
Fieldbus systémy v důsledku obecného přesvědčení, že technologie Ethernetu je příliš
nestabilní pro výrobní prostředí.
Časem však enormní rozdíl v nákladech
mezi síťovým připojením v IT a v „průmyslovém prostředí“ vedl k bodu zlomu.
Prodejci začali poskytovat robustní zařízení
a Ethernet se stal nedílnou součástí průmyslové automatizace.
V současné době se blížíme k dalšímu bodu
zlomu. Stejně jako rané formy kabelového
Ethernetu byl bezdrátový Ethernet dlouho
vnímán jako příliš nespolehlivá technologie pro průmyslové aplikace. Selhání nebo
přerušení bezdrátového připojení v místní
S
Mike Fahrion
B&B Electronics
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
kavárně je obvykle pouhou nepříjemností, ale
v průmyslovém světě to může představovat
hotovou katastrofu. A stejně jako u kabelového Ethernetu musely být i u bezdrátového
Ethernetu provedeny určité změny předtím,
než mohl být použit pro technologie M2M
(machine-to-machine).
Spolehlivá Wi-Fi připojení
Interoperabilita Wi-Fi a levné čipové sady
způsobily, že se Wi-Fi stala přirozenou volbou
pro bezdrátové aplikace IT. Avšak rané standardy Wi-Fi se potýkaly s různými problémy,
mj. s vícecestným šířením signálu, což je
jev, ke kterému dochází, když jsou rádiové
vlny absorbovány a odráženy od překážek
v místním prostředí. Překážkami může být
cokoli, od běžných stavebních materiálů až
po vegetaci, a každá z nich ovlivňuje rádiový
signál svým vlastním způsobem.
Konečným výsledkem pak bylo, že signály
Wi-Fi dorazily do přijímače v různou dobu
a v nesprávném pořadí. Připojení, které
v jednom okamžiku funguje bezvadně, může
o pět minut později zcela selhat jen proto, že
někdo pohnul vysokozdvižným vozíkem nebo
přemístil hromadu kartonů.
Obrázek 2: Když 4G bezdrátový směrovač s Wi-Fi připojíme k sériovému zařízení, poskytneme danému sériovému zařízení jeho vlastní Wi-Fi hotspot, takže technici mohou navázat
komunikaci prostřednictvím notebooků, tabletů, nebo dokonce chytrých telefonů.
vzdálený
přístup
na PLC
video
signály
na dálku
vzdálené
připojení
k PC
technologie LTE
neboli dlouhodobá
evoluce (Long Term
Evolution)
bezpečnostní
kamera
Obrázek 2: I když jsou kompaktní válce dražší, lze je snáz
začlenit do systému než kruhové válce a navíc nevyžadují
obrobené
vodicímonitorování
plochy. indikace stavu
indikace tlaku
prostřednictvím Wi-Fi
signálu
stavu čerpadla hladiny proprostřednictvím střednictvím
Wi-Fi signálu Wi-Fi signálu
4G bezdrátový směrovač s Wi-Fi
Wi-Fi standard 802.11n řeší tento problém
pomocí technologie multiple-input a multiple-output (MIMO – mnohonásobný vstup
i výstup). Tento standard využívá více antén
na vysílací i na přijímací straně bezdrátového připojení a rozděluje data do mnoha
prostorových proudů. Proudy jsou přenášeny
prostřednictvím samostatných antén a sesbírány příslušnými anténami v přijímacích
zařízeních, kde palubní software používá
algoritmy na zpracování signálu, aby mohla
být napravena a interpretována příchozí data.
Zařízení 802.11n, využívající technologie
MIMO, rovněž používají kódovací techniky,
jako je prostorové tvarování vysílaného
paprsku. Prostorové tvarování vysílaného
paprsku modifikuje fázi a relativní amplitudu signálu, aby bylo možno vytvořit vzor
konstruktivní a destruktivní interference
ve vlnoploše, která usnadňuje interpretaci
na přijímací straně. Standard 802.11n přidává
agregaci rámců na MAC vrstvu a umožňuje
specifikovat informace o řízení méně často,
a to pomocí seskupení několika datových
rámců do jednoho většího rámce.
Množství uživatelských dat vzhledem
k celkovému objemu dat je vyšší, což
umožňuje lepší propustnost. Standard 802.11n
rovněž přidává k fyzické vrstvě (PHY) kanály
o šířce 40 MHz, což je dvojnásobek šířky
pásma, která byla k dispozici v rámci staršího
standardu 20 MHz. Všechny tyto modifikace
technologie 802.11n v rámci standardu Wi-Fi
nakonec vyústily ve vytvoření bezdrátové
technologie, která je dostatečně spolehlivá
i pro průmyslové aplikace.
Zastarávání není volbou, nýbrž nezbytnou
nutností
Pokud si koupíte v těchto dnech nový
stolní počítač, bude dodán s několika USB
porty, které jsou dnes považovány za standardní vybavení. Ale pokud budete chtít také
sériový port, budete pravděpodobně muset
nainstalovat rozšiřující kartu. Sériový přenos
se v domácím či kancelářském prostředí stal
irelevantním, jelikož neschopnost připojit
se k nějaké staré jehličkové tiskárně je sotva
důvodem ke znepokojení.
V průmyslovém prostředí se věci mají trochu jinak. Společnosti a organizace po celém
světě mají ve vybavení pro přenos dat sériovým rozhraním stále uloženy enormní
kapitálové investice. Ve skutečnosti má
Všechny modifikace
technologie 802.11n
v rámci standardu
Wi-Fi nakonec vyústily ve vytvoření bezdrátové technologie,
která je dostatečně
spolehlivá i pro průmyslové aplikace.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
29
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Obrázek 3: Současné bezdrátové směrovače jsou
často schopny podporovat
zařízení se sériovým rozhraním.
Prostřednictvím virtuálních privátních
sítí můžete používat
mobilní sítě natolik bezpečně, jako
kdyby byly součástí
vaší vlastní infrastruktury.
30 • únor 2014
nízká cena a robustní spolehlivost sériových
protokolů vliv na to, že i nadále je sériová
instalace hodnocena jako velmi atraktivní
a počet instalovaných sériových zařízení stále
roste. Takže co bychom měli udělat pro to, aby
tato sériová zařízení vzájemně komunikovala
napříč moderními sítěmi, a jakým způsobem
zajistíme jejich bezdrátové spojení?
Sériové servery s kabelovým připojením
k síti a media konvertory zde byly k dispozici
po dlouhou dobu. Takže jedna z možností
bezdrátové komunikace Wi-Fi by spočívala
v zajištění jejich spojení s externím bezdrátovým zařízením. Avšak existuje i jiný způsob,
jak se s tím vypořádat.
Na trhu jsou v současné době k dispozici
krabicové verze bezdrátových směrovačů
a mostů, které poskytují převodník sériového
portu na Wi-Fi.
Zařízení můžete použít pro zajištění bezdrátové komunikace u nových, ale i u starších sériových zařízení. Obvykle je rovněž
k dispozici i Ethernet port, který vám umožní
připojení lokálních sítí nebo samostatných
ethernetových zařízení ke stejnému bezdrátovému směrovači nebo mostu.
Další možnost představuje bezdrátový
přístupový bod. Když ho připojíme k sériovému zařízení, poskytneme danému sériovému zařízení jeho vlastní Wi-Fi hotspot,
takže technici mohou navázat komunikaci
prostřednictvím notebooků, tabletů, nebo
chytrých telefonů. Pokud projektujete nové
sériové zařízení, můžete zabudovat totožné
funkce přidáním zabudovaných modulů,
které duplikují funkce externích směrovačů/
mostů/přístupových bodů.
Bezdrátové směrovače/mosty/přístupové
body mohou být rovněž použity k začlenění
mobilních zařízení do sítě, což jim umožní
připojení k síti nebo ke kapesním zařízením,
kdykoli se ocitnou v dosahu. Wi-Fi zařízení
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vybavená duálním pásmem vám umožní
výběr mezi bezlicenčními pásmy 2,4 GHz
a 5 GHz v prostředích, kde je televizní
a rozhlasové vysílání přeplněno přenosy
z konkurenčních zařízení.
Sdělovací technika s velkým dosahem
Standard 802.11n je schopen poskytovat
rozsahy v linii pohledu (LOS) měřené v kilometrech a s kapacitou až 150 Mbps. To je
užitečné v případech, kdy potřebujete překonat
bariéru typu řeky nebo dálnice. Avšak jak
síť expanduje, narůstá potřeba bezdrátového
připojení v oblastech, kde zatím neexistuje
infrastruktura Ethernetu a kde ani nejmodernější Wi-Fi zařízení nemají dostatečný dosah.
Mobilní M2M datová síť může problém
vyřešit. Stejně jako některé průmyslové
Wi-Fi směrovače jsou i současné bezdrátové
směrovače často schopny podporovat zařízení
se sériovým rozhraním. Model s I/O porty,
ethernetovými porty a Wi-Fi připojením
na internet umožní připojení široké škály
zařízení k internetu přes mobilní telefonní
sítě a zároveň je schopen podporovat starší
sériové protokoly. Prostřednictvím virtuálních
privátních sítí můžete používat mobilní sítě
natolik bezpečně, jako kdyby byly součástí
vaší vlastní infrastruktury.
Výstavba 4G sítí je těsně před dokončením.
Síťoví projektanti budou brzy moci kombinovat šířku pásma 4G a služby s nízkou latencí
s vylepšeným Wi-Fi připojením a tím vnesou
do sítí neuvěřitelné možnosti bezdrátového
připojení. Nebudete se muset vzdát stávajících zařízení nebo kabelové infrastruktury.
Kabelové sítě nepřestanou existovat – naopak,
úroveň celého prostředí se jen zvýší.
Mike Fahrion je ředitel produktového managementu ve společnosti B&B Electronics.
VÍCEINFORMACÍ
Následující související obsah naleznete
na stránkách www.plantengineering.com,
klíčové slovo „Industrial Ethernet“:
• Webové vysílání na téma průmyslového
Ethernetu, část 1: Technologie.
• Video: Valné shromáždění organizace
PINA (Profibus Profinet North America)
hledí kupředu na stále větší využívání průmyslového Ethernetu.
• Nejlepší postupy v rámci průmyslového
Ethernetu – aplikace eGuide.
Levný systém sledování efektivity výroby
ystém Workmonitor je určen
k okamžitému a přehlednému
zobrazení stavu výrobních
strojů, ke sledování jejich běhu
a k počítání jejich pracovních cyklů. Je
tedy nástrojem určeným pro zvýšení
efektivity výroby a k minimalizaci
prostojů.
S
Jak to funguje
U každého stroje je umístěn malý
monitorovací modul Workmonitor
(obrázek 1), má tři vstupy a podle typu
stroje snímá monitorované veličiny.
Obvykle se monitorují pracovní cykly,
běh stroje, poruchy.
Ty to vel iči ny posílá modu l
Workmonitor po Ethernetu (počítačové
síti) na firemní server. Zde jsou data
archivována a distribuována ke klientům, tedy k vedoucím pracovníkům
výroby a manažerům. Data jsou aktualizována každou minutu.
Obr. 1: Snímací modul Workmonitor
Přehledné zobrazení
Každý pracovník, pro něhož jsou
data z výroby zajímavá, má v počítači
program Workmonitor. Může jej mít
individuálně nastaven, tedy může vidět
stroje, veličiny a statistiky, které ho zajímají. Nastaven není složité, uživatel si ze
seznamu vybere stroje či jejich skupiny,
směny nebo časová období.
Obr. 2: Základní okno programu ukazuje přehledně aktuální stav
Zá k lad n í ok no prog ra mu je
na obrázku 2. Ukazuje přehledně aktuální stav vybraných strojů. V okně je
graficky znázorněn průběh pracovního
procesu po hodinách a začátky směn.
Sloupeček Celkem znázorňuje souhrnné
zobrazení a vyhodnocení za vybraný
časový úsek. Kliknutím na buňku
v tabulce lze přejít na detailní zobrazení.
Pomocí tlačítek hod a den lze prohlížet
data po hodinách, dnech či směnách.
Hodinový detail je na obrázku 3.
Celý systém je velmi levný – základní
program je zdarma, zpoplatněny jsou
pouze jednotky Workmonitor. Sledování
výroby tedy lze pořídit v ceně 3 490,- Kč
za každý monitorovaný stroj. Pokud je
třeba do programu doplnit specifické
funkce (přehledy, propojení s podnikovým ERP systémem, sledování neobvyklých strojů), je to řešeno individuální
nabídkou.
Analýza a export dat
Složitější analýzy dat nebo například
pravidelný export vybraných dat a jejich
zasílání vedoucím pracovníkům je
možné v části Filtr. Oblíbenou funkcí
této části je export do Excelu. Nastavené
filtry si lze uložit a vytvářet pak jedním
stiskem tlačítka požadované sestavy.
Systém je levný a vyzkoušení zadarmo
Líbí se Vám popsaný systém
Workmonitor? Pak není nic jednoduššího, než si zdarma zapůjčit modul
Workmonitor a vše vyzkoušet. Pro
pokusy lze systém nainstalovat jednoduše na jakýkoliv počítač.
Obr. 3: Hodinový detail práce stroje
Neváhejte si tedy Workmonitor,
který dodává Papouch s.r.o, vyzkoušet,
pracovníci dodavatele poradí s jeho
aplikací.
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Mobilní aplikace a nová řada terminálů
Magelis zvyšují dostupnost informací
technologického procesu
Stále častěji se lze setkat s požadavkem, aby i na vysoce výkonném terminálu bylo
možné provozovat aplikační software pod operačním systémem Windows. Další
klíčovou vlastností pro HMI/SCADA systémy se stává vzdálený přístup – ať už pro
diagnostiku, sledování nebo ovládání aplikačního programu.
Michal Křena
Schneider Electric
chneider Electric – coby
klíčový hráč na poli řízení
procesů i strojů – má ve svém
portfoliu rozsáhlou nabídku
operátorského rozhraní. Nabízí svým
zákazníkům vše, od mikropanelů
Magelis HMI STU a Magelis HMI
STO přes pokročilé terminály Magelis
GTO až po průmyslové počítače iPC
Magelis.
S
Široký výběr procesních panelových
iPC Magelis
Konkrétně průmyslové počítače
(iPC) dodává Schneider Electric
ve třech základních provedeních:
Optimum, Universal a Performance.
Provedení Optimum s 10" nebo 15"
displejem představuje díky svému bezúdržbovému provedení bez rotačních
částí optimální kompaktní řešení pro
nejjednodušší aplikace. Tyto typy
dosahují nejlepších parametrů z hlediska seizmicity a odolnosti proti
otřesům. Využívají operační systém
Windows Embeded 2009 a ukládání
dat na CF.
Lepší technické parametry a ukládání dat na CF, HD nebo SSD nabízí
provedení Universal s 15" XGA nebo
19" SXGA displejem. Jako operační
systém si lze zvolit Windows Embeded
2009 nebo Windows XP Professional.
Pro nejvyšší nároky z hlediska
v ý ko nu je u r č e n o p r ove d e n í
Performance s dvoujádrovým procesorem 2,26 Hz (CPU Intel Core Duo
P8400) a instalovanou 64bitovou
verzí Windows 7 Ultimate. Volitelně
si může uživatel své iPC doplnit
o mechaniku DVD, RAID disky,
DVI/VGA adaptér nebo zálohovací
bateriový modul. Vybrané typy lze
dodat v bezúdržbovém provedení
s polovodičovou pamětí SSD a s předinstalovaným SCADA systémem
Vijeo Citect.
Nové 12" iPC Magelis 3. generace
V tomto roce rozšířila společnost
Schneider Electric svou nabídku iPC
s displeji 10", 15" a 19" o novou řadu
Magelis Panel PC s 12" dotykovým
displejem s rozlišením XGA.
Bezúdržbové typy Universal disponují nízkoenergetickou CPU iCore 3.
generace 827E s pamětí CFast (SLC)
4 GB. Externí monitor lze připojit přes
videovýstup DVI. Využívají 64bitovou
verzi Windows 7 Ultimate s možností
ukládání dat na polovodičovou paměť
SSD 60 GB nebo 500GB HD.
Vy s o c e v ý ko n n á p r ove d e n í
Performance jsou osazena nízkoenergetickou CPU iCore 3. generace
3217UE v provedení bez ventilátoru.
Obrázek 1: Pro přístup k podnikovým systémům
systémů
mům
m se budou stále častěji používat chytré mobilní telefony a tablety
32 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Oproti předchozím typům obsahují
navíc 2 PCI sloty. Pro náročné systémy s redundantním PAC a zdvojenou komunikací lze využít dvou
ethernetových portů RJ45 s podporou
10/100/1000 Mbps.
Certifikace pro náročné průmyslové
podmínky
Pr ůmyslové počítače Magelis
vykazují velkou odolnost vůči nepříznivému vnějšímu prostředí. Vybrané
typy v nerezovém provedení lze proto
s úspěchem použít jak ve farmaceutickém, tak v chemickém průmyslu.
Disponují totiž příslušným certifikátem ATEX pro výbušné prostředí
do zóny II – prach/plyn. Při vyšších
nárocích na seizmicitu nebo odolnost
vůči EMC – typicky pro jaderné elektrárny – dokládá Schneider Electric
příslušné certifikáty na vyžádání.
Předinstalovaný doplňkový software
K r o m ě o p e r a č n í ho s y s t é mu
Windows obsaženého v základu mohou
být iPC Magelis volitelně vybaveny
také aplikací Vijeo Designer nebo
Vijeo Citect.
Vijeo Designer slouží jako jednotný
inženýrský nástroj pro operátorské
panely Magelis nebo jako „run time“
SCADA systém pro iPC Magelis. Plně
vyhoví požadavkům jak na základní
prezentaci grafiky, trendů a alarmů,
tak na tvorbu receptur.
Vijeo Citect poskytuje komfort
výkonného, objektově orientovaného
SCADA systému s implementovaným
modelem „zařízení“ (equipment) a propracovaným procesním analyzátorem
pro vyhodnocení trendů. Typickou
architekturou může být tenký web
klient Vijeo Citect na iPC určený pro
místní ovládání a připojený na centrální SCADA systém.
Mobilní aplikace
Významný trend v HMI/SCADA
systémech představují také mobilní
aplikace. Nedávná studie společnosti
Gartner, která se průzkumu trhu průmyslové automatizace dlouhodobě věnuje,
předpovídá, že asi polovina světových
společností zavede do roku 2017 firemní
politiku označovanou jako BYOD (tzn.
přines si své vlastní zařízení). Tento
krok jim totiž při současném snížení
nákladů slibuje i zajištění větší mobility.
Důsledek je zřejmý: od zaměstnanců se
bude očekávat, že pro přístup k podnikovým systémům použijí své vlastní
chytré telefony a tablety.
Schneider Electric vychází zmiňovanému trendu vstříc a již dnes nabízí
dvě zajímavá řešení: Web Gate a Vijeo
Designer Air.
Web Gate umožňuje vzdálené připojení na HMI Magelis prostřednictvím
webového prohlížeče z běžného PC.
Po zadání IP adresy příslušného terminálu může uživatel jeho prostřednictvím svěřenou aplikaci na dálku nejen
monitorovat, ale i ovládat – a to včetně
využití přístupu k diagnostickým
funkcím.
Aplikace Vijeo Designer Air se
používá pro přímé spojení iPC Magelis
a mobilních telefonů, resp. tabletů
na platformě Android (min. 2.3.3.) nebo
Apple iOS (min. 6.0). Mezi panelem
(server) a například tabletem (klient)
lze zvolit komunikaci typu WiFi,
3G, 4G nebo nově implementovanou
technologii LTE. Využívat je možné
tzv. view only (pouze monitorování)
nebo plnohodnotný přístup a ovládání
formou vzdálené plochy. Pro specifické
Obrázek 2: Vijeo Designe Air se používá pro přímé spojení IPC Magelis
a mobilních telefonů nebo tabletů
úlohy lze „povolat“ Vijeo Designer Air
Plus, který dokáže navíc zobrazit grafiku nebo proměnné určené pro mobilní
zařízení. Konkrétním příkladem využití
může být souhrn aktuálních provozních
dat nebo klíčových parametrů výroby
(KPI).
Užitkové vlastnosti iPC a operátorských panelů Magelis významně rozšiřuje i možnost připojit k nim přes USB
celou řadu příslušenství. Jmenovat lze
například biometrický snímač otisků
prstů Harmony XB5S, podsvětlený
LED spínač Magelis HMIZRA nebo
novou generaci LED signálních sloupů
Harmony XVU.
Co dodat závěrem? Aktuální verze
HMI softwaru si lze bezplatně stáhnout
z www.schneider-electric.cz a www.
schneider-electric.sk – Home page /
Důležité odkazy / Software k bezplatnému stažení.
www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.sk
NAOBZORU
Prague Fire & Security Days 2014
6. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb – FSDays, pro obory
FIRE&SECURITY, IT PROTECTION, SAFE TRAFFIC, RESCUE PRAGUE a INTELIGENTNÍ BYDLENÍ, se uskuteční ve dnech 16.–20. září 2014 v PVA
EXPO PRAHA, opět souběžně s komplexem stavebních veletrhů FOR ARCH 2014.
Za dobu svého trvání si FSDays získalo pověst kvalitního odborného veletrhu, jehož úlohou je představovat nejnovější trendy, postupy a systémy
v protipožární ochraně, dále pro zabezpečení, ostrahu a ochranu objektů, systémy pro inteligentní budovy, ochranu dat a informací, bezpečnost
v dopravě, kybernetickou bezpečnost, ale i možnosti materiálně technického vybavení pro záchranáře a prostředků pro zvýšení bezpečnosti státu.
www.fsdays.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
33
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Objevení skutečné hodnoty
skryté ve validaci hierarchie aktiv
Vynaložte dostatečné úsilí, abyste v rámci vašeho procesu ušetřili čas a peníze.
Paul Langan
Life Cycle Engineering
KLÍČOVÉBODY
• Přesná hierarchie systému
aktiv je v dnešním provozním
prostředí zcela nezbytná.
• Vztah typu nadřízený–podřízený v rámci hierarchie
aktiv umožňuje koncovému
uživateli klasifikaci vlastních
aktiv.
• Během procesu validace
aktiv postupujte krok za krokem.
• Pokud je vaše hierarchie
systému aktiv v systému
CMMS zastaralá, je zapotřebí najít si čas a dát vše
do pořádku.
34 • únor 2014
e všech odvětvích průmyslu neustále slyšíme výroky typu:
„Vůbec nestíhám své povinnosti.“
„Jen tak tak zvládám udržovat
podnik v chodu a vy po mně ještě chcete,
abych prováděl validaci (ověřování platnosti)
hierarchie systému?“
„Řekněte mi, kdo se bude zabývat údržbou
zařízení, zatímco se já budu věnovat tomuto
úkolu?“
„Nezlobte se, ale mně skutečně uniká
jakýkoli přínos validace hierarchie, mám
za to, že se jedná o ztrátu času a peněz.“
Zní vám to povědomě? Ve většině výrobních podniků a zařízení byl personál údržby
natolik racionalizován a oklestěn, že je téměř
nemožné uskutečnit vše, co je třeba každý
den udělat. Už tak se snažíme vše maximálně
zjednodušit a zefektivnit, abychom udrželi
podnik v plynulém chodu. Pravidelná údržba
stále více pokulhává, zatímco reaktivní
údržba často diktuje pracovní zatížení
daného dne.
Bez ohledu na to, jaký softwarový systém
počítačového řízení údržby (CMMS) je použit pro zachycení a zpracování informací,
přesná hierarchie systému aktiv je v současném provozním prostředí nesmírně důležitá.
Tím, jak budeme prozkoumávat důležitost,
význam a úskalí hierarchie aktiv, která není
platná, bude zřejmé, že se jedná o plýtvání
času i peněz, pokud hierarchie systému není
aktuální.
Pokud hierarchie není přesná, je nemožné
získat správnou úroveň spolehlivosti, udržovatelnosti a požadované sledovatelnosti
aktiv. Jak mohou plánovači vykonávat svou
práci, když nemají k dispozici správné informace o aktivech daného podniku a zejména
údaje, v jakém vzájemném vztahu jsou daná
aktiva s ostatními aktivy? Jediným odkazem
pro plánovače je přece hierarchie systému
aktiv a zavedené vztahy ve smyslu nadřízený–podřízený v rámci hierarchie.
Existuje několik oblastí, které musíme při
provádění validace hierarchie vzít v úvahu:
V
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
1. aktuální hierarchie systému a zavedení
vztahu ve smyslu nadřízený–podřízený;
2. zrušená nebo vyřazená aktiva;
3. nová aktiva, která ještě nejsou zařazena
do hierarchické struktury;
4. soupis materiálů na podporu udržovatelných aktiv;
5. skladování náhradních dílů ve skladišti
pro podporu aktiv;
6. preventivní údržba přiřazena k aktivům.
Aktuální systém hierarchie aktiv
Poté, co v rámci hierarchie aktiv dojde
k zavedení vztahu ve smyslu nadřízený–
podřízený, může koncový uživatel snadno
určit, která aktiva jsou určena pro údržbu
a která jsou chápána jako položky v seznamu
materiálu. Norma ISO 14224 nám slouží pro
ilustraci toho, jak má vypadat vztah nadřízený–podřízený v pyramidové taxonomii.
Jedna z výhod, která pramení ze zavedení
vztahu nadřízený–podřízený, je plánování
preventivních a prediktivních činností
údržby. Například pokud plánovač naplánuje údržbu nádrže, pak všechny prostředky
spojené s uvedenou nádrží (čerpadla, hnací
motory, přístrojové vybavení, pojistné tlakové ventily, doprovodné potrubí a uzavírací ventily) mohou být rovněž vhodnými
kandidáty na údržbu, když je nádrž v režimu
off-line.
Ušetří nám to spoustu času a peněz, protože můžeme najednou provést pravidelnou
údržbu celé jedné skupiny zařízení a nemusíme se zdržovat mnoha odstávkami, které
bychom museli naplánovat a uskutečnit,
pokud bychom izolovaně prováděli údržbu
jednotlivých zařízení.
Další výhodou zavedení vztahu nadřízený–podřízený v rámci hierarchie aktiv
je schopnost vyúčtování nákladů až na tu
nejnižší možnou úroveň aktiv, čímž jasně
identifikujeme oblasti, do nichž vkládáme
finanční prostředky určené na údržbu
zařízení. Navíc poté, co byl zřízen vztah
nadřízený–podřízený v rámci hierarchie
aktiv, mohou pracovníci v provozu sepsat
pracovní ohlášení na správnou úroveň
aktiv, nikoli pouze obecně. Tento přístup
napomáhá rozvíjet objem historických dat,
jež mohou být použita k identifikaci tzv.
špatných herců, kteří nám nejvíce zatěžují
údržbu.
Při zavádění příslušných úrovní v rámci
hierarchie aktiv nám může být užitečným
vodítkem standardní taxonomie dle ISO/DIS
14224. Norma platí pro ty CMMS programy,
v nichž bývá uplatňována hierarchie aktiv.
Společnosti si mohou strukturu znázorněnou na taxonomii přizpůsobit podle svých
potřeb, což vede k lepšímu řízení vlastních
jedinečných požadavků.
Validace a optimalizace aktiv
Validace a optimalizace aktiv je proces,
který vyžaduje zapojení odborníků ve svých
oborech, procesních inženýrů, pracovníků
na pozici reliability engineer, plánovačů,
zaměstnanců oddělení údržby atd. Validace
aktiv je metodický postup, v rámci kterého
jsou využívány nejaktuálnější výkresy
procesů a přístrojového vybavení (P&ID),
diagramy toku procesů a elektrická schémata,
aby mohla být identifikována aktiva ve vztahu
k aktuální konfiguraci systému.
Nejlepší způsob, jak přistoupit k validaci
aktiv, je ten, že si nejdříve svůj podnik
rozdělíte na spravovatelné oblasti či úseky.
Nejefektivnější způsob, jak to udělat, je
vytvořit komisi, ve které využijete znalosti
a dovednosti systémových inženýrů, pracovníků na pozici reliability engineer a plánovačů
z různých oddělení podniku.
Poté, co byly identifikovány a upřednostněny určité oblasti, to bude pro nás představovat ten nejlepší způsob, jak zvládnout velký
projekt, a poskytne nám to metodu, díky níž
budeme schopni sledovat pokrok, zatímco
bude probíhat validace aktiv v rámci celého
podniku.
Jakmile je podnik rozdělen do spravovatelných sektorů, sestavte tým odborníků, který
bude zapojen do validace aktiv. V okamžiku,
kdy si vyberete odborníky pro svůj tým, by
mělo následovat shromažďování všech referenčních materiálů, které budou potřebné pro
validaci aktiv:
• aktuální revize P&ID výkresů pro oblast,
v rámci které bude provedena validace aktiv;
• aktuální diagramy toku procesů pro
oblast, v rámci které bude provedena validace
aktiv;
• aktuální, aktivní aktiva stažená z uživatelského systému CMMS, která mají být
použita jako reference při validaci aktiv;
• aktuální elektrická schémata pro
oblast, v rámci které bude provedena validace aktiv;
• poté, co jste získali všechny referenční
materiály, svolejte tým odborníků, který se
bude zabývat validací a optimalizací hierarchie aktiv, a informujte jeho členy o procesu
validace/optimalizace a o předpokladech,
které by validace měla splnit.
Mezi hlavní body, které byste na tomto
jednání měli projednat, patří:
• proces podávání zpráv o aktuální
validaci aktiv;
• metodika vyznačování změn na P&ID
výkresech, pomocí níž označujeme aktiva,
která už nejsou funkční, a na druhou stranu
ta aktiva, jež byla nainstalována, ale dosud
se tato skutečnost neprojevila na výkresech;
• požadovaná metodika, v rámci které
srovnáváme provozní validační data se staženými daty z CMMS a provádíme potřebné
korekce za účelem validace systému CMMS
tak, aby odrážel aktuální konfiguraci
systému zjištěnou během vyhodnocování
v provozu;
• požadovaná metodika, v rámci které
je zapotřebí zavést u ověřených aktiv vztah
nadřízený–podřízený ještě před odesláním
zpět do systému CMMS.
Obrázek 1: Devítiúrovňová pyramida zobrazující typické vztahy typu nadřízený–podřízený v rámci hierarchie aktiv, která je založena na taxonomii dle
ISO/DIS 14224. Obrázek poskytla společnost Life Cycle Engineering.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
35
ÚDRŽBA & SPRÁVA
náklady na provádění těchto 1 800 úkolů
PM na 99 000 dolarů ročně. Avšak aktiva
vyžadující tyto úkoly preventivní údržby
již přece nejsou provozována.
V tomto okamžiku lze vstoupit do fáze
validace/optimalizace s použitím stažených
dat CMMS, aktuálních P&ID výkresů
a technologických schémat. Snaha o validaci/optimalizaci je vlastně podrobné
a metodické srovnání všech systémů a aktiv,
jež se nacházejí v provoze, se seznamem
aktiv, který se nachází v CMMS, a s těmi,
které jsou znázorněny na P&ID výkresech
a technologických schématech.
Pokud hierarchie
není přesná, je
nemožné získat
správnou úroveň
spolehlivosti, udržovatelnosti a požadované sledovatelnosti
aktiv.
36 • únor 2014
Zrušená a odstraněná aktiva
Zrušená aktiva a aktiva, která byla odstraněna z podniku, avšak stále se zobrazují jako
aktivní aktiva v systému CMMS – to vše
vyvolává velké problémy. Jedním z hlavních
problémů je, že obvykle stále ještě existují
úkoly preventivní údržby (PM) přiřazené
těmto aktivům. Pokud správně nefunguje
program řízení změn, plánovači nevědí, že
dané aktivum není aktivní. Z tohoto důvodu
nebyly plány preventivní údržby revidovány
tak, aby došlo k odstranění zbytečných
činností.
Podíváme-li se do podniku, kde se počet
aktiv pohybuje kolem 45 000, a budeme-li kalkulovat, že 2 % z těchto aktiv byla
odstraněna nebo časem přestala plnit svou
funkci, pak můžeme předpokládat, že cca
900 aktiv již není aktivních. Pokud bychom
měli přiřazeny jen dva úkoly preventivní
údržby ke každému z těchto aktiv, máme
najednou 1 800 úkonů preventivní údržby,
které by byly aplikovány na tato aktiva.
Budeme-li odhadovat, že ke splnění každého úkolu PM je zapotřebí jednu hodinu,
a použijeme-li relativně nízkou hodinovou
sazbu ve výši 55 dolarů, vychází nám
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Nová aktiva
V rámci našeho úsilí o validaci a optimalizaci hierarchie aktiv bude existovat
řada aktiv, která budou identifikována
s tím, že nejsou uvedena v zavedeném
systému CMMS nebo na P&ID výkresech
či v technologických schématech. Tato
aktiva byla obvykle přidána v průběhu
vylepšení a upgradu systému. Panuje obava,
že nová aktiva obvykle nejsou zavedena
do programu prediktivní údržby nebo řádně
podporována dostatečným množstvím
náhradních dílů ve skladě. Efektivní program řízení změn (change management) by
přispěl k odstranění tohoto problému.
Pokud pracujete v prostředí, kde je hierarchie aktiv v systému CMMS neúplná
a zastaralá, je pravděpodobné, že pro vás
nebude zcela jednoduché najít si čas, abyste
dali vše do pořádku. Avšak pokud chcete
zefektivnit vaši práci, budete nuceni věnovat
tomuto problému svůj čas.
Chtěl bych vám doporučit, abyste použili
některé z úvah a příkladů, jež jsem v tomto
článku poskytl, když budete vedení vaší
společnosti vysvětlovat význam vyčlenění
zdrojů na to, abyste mohli provést validaci
a optimalizaci vaší hierarchie aktiv. Peníze
a čas, které ušetříte z dlouhodobého hlediska, jednoduše ospravedlní objem vašich
počátečních investic.
Paul Langan, senior reliability technik
ve společnosti Life Cycle Engineering, se
specializuje na provádění nejlepší praxe
v rámci strategií řízení aktiv podporujících
implementaci CMMS.
VÍCEINFORMACÍ
Vyhledejte si více informací souvisejících
s obsahem našeho článku na stránkách
www.plantengineering.com, klíčové slovo
„asset management“:
• Technologie je základním prvkem bezpečnosti a správy aktiv.
• Bezpečnost strojů a správa aktiv.
• Pokládejte správné otázky, abyste byli
schopni vytvořit finanční plán pro správu
aktiv.
Čtyři klíčové prvky pro zajištění
úspěšného dodavatelského řetězce
a konferenci pořádané organizací AME (Association for
Manufacturing Excellence), která
se konala v japonském Tokiu
v říjnu 2013, hovořil Michael Rackley,
vedoucí dodavatelského řetězce společnosti
Ryder Systéme, o rostoucích požadavcích ze
strany výrobců a spotřebitelů v rámci celého
dodavatelského řetězce. Michael Rackley
identifikoval devět hlavních trendů, které
v současné době ovlivňují dodavatelský
řetězec:
1. stále kratší doba nutná pro realizaci díla
(rychlost se v současné době cení více než
hotovostní platba);
2. vliv on-line a mobilního přístupu
k informacím;
3. akcelerace sociálních médií;
4. zvýšená náchylnost k přírodním
katastrofám;
5. politické a měnové turbulence;
6. kratší životní cykly výrobku;
7. rychlejší dodací lhůty;
8. další, levnější konkurenti;
9. nároční akcionáři.
„Musíme vyrábět ještě efektivněji než kdy
předtím. A jakým způsobem to ovlivní náš
dodavatelský řetězec? Naše 12- až 14týdenní
dodací lhůty se musejí podstatným způsobem
zkrátit,“ uvedl Rackley. „Rychlost je tím,
co řídí a ovládá celý dodavatelský řetězec.
Zákazníci definují cíl, který musíme splnit,
a rychlost, kterou musíme vyvinout.“
Klíčem k dosažení těchto nových cílů je
spolupráce. Spíše musíme vytvořit novou,
vícestupňovou síť lidí, kteří vzájemně spolupracují, než aby jednotlivci vytvářeli plány
pro dodavatelský řetězec.
Dodavatelský řetězec řízený poptávkou
se má točit kolem zákazníka a spotřebitele.
Musíme pozorně naslouchat svým zákazníkům. Musíme zabezpečovat naše dodávky
podle přání a požadavků našich zákazníků.
Rovněž se mění vztah mezi prodejem
a výrobou. Výroba, distribuce a prodej
– všechna tato oddělení musejí vzájemně
spolupracovat. Každý musí mít přehled,
co se týče aktuální poptávky spotřebitelů.
Všichni by měli vědět, co spotřebitelé aktuálně nakupují.
N
Dynamika takového systému se mění
z lineárního procesu na hvězdicový systém.
Klíčovým aspektem je viditelnost procesu.
Tím nejnáročnějším úkolem je vytvoření sítě,
ale musíte usilovat o vytvoření vícestupňové
sítě, díky které získáte potřebnou viditelnost
procesu a přehled o aktuální situaci. Ve společnostech, v nichž zavedli tento systém, byli
svědky zvýšení prodeje, snížení provozních
nákladů o 5 % až 10 % a snížení nákladů
na skladování o 20 % až 30 %.
Ve svém příspěvku citoval čtyři hlavní
složky úspěšného systému dodavatelského
řetězce:
• Design výrobku/balení: M. Rackley
uvedl příklad dvou různých mřížek chladiče
na čelní části vozidla, jednu s logem V6
a jednu bez tohoto loga. Tím, že vynalezli
způsob, jak tato loga jednoduše připevnit,
místo toho, aby pokaždé tvořili a měnili
výlisek celé mřížky, byli schopni vyrábět
jednu mřížku a tím snížit stav zásob.
• Systém/síť: Musíte vyhledávat oblasti,
ve kterých lze maximálně ušetřit, a definovat
oblasti, kde je možné ušetřit méně. Tím, že
budete schopni lokalizovat hotové výrobky
a náhradní díly, můžete snížit dodací lhůty,
což může pomoci vykompenzovat jakékoli
cenové rozdíly ve srovnání s levnějším
dodavatelem, který však má vyšší náklady
na dopravu nebo delší dodací lhůty.
• Viditelnost a spolupráce: M. Rackley
uvedl výrobce, který přeorganizoval svůj
logistický systém pro příchozí dodávky.
Výrobce vytvořil centrum materiálového
toku, které ze strategického hlediska umístil
tak, aby podporovalo montážní závod a každé
lince vždy dodalo potřebné díly v potřebném
množství. Díly jsou dodávány na správné
místo ve správný čas. Sekvencování je velmi
důležité. Poskytuje přehled o veškerém příchozím materiálu.
• Štíhlá/lean výroba: Nejedná se o zavedení principů štíhlé výroby jen interně,
v rámci vaší výroby, nýbrž ve všech částech
dodavatelské základny. Musíte tyto principy
dostat z vašich čtyř stěn (podniku) a rozšířit
je do celého dodavatelského řetězce.
Bob Vavra
Plant Engineering
„Rychlost je v současné době ceněna
více než hotovostní
platby.“
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Michael Rackley,
Ryder Systems
únor 2014
•
37
ÚDRŽBA & SPRÁVA
UltraLube® – revoluce
v oblasti maziv
Ještě do nedávné doby platilo, že maziva jsou buď
účinná, nebo ekologicky šetrná. Spojit tyto dvě
vlastnosti v jednom produktu se podařilo až nyní.
Maziva UltraLube® americké společnosti LubriMatic
jsou vyráběna z vysoce olejnatého sojového oleje, tedy z obnovitelného zdroje. Testy
prokázaly, že jejich mazací schopnost je v průměru čtyřikrát vyšší než běžných maziv
na ropné bázi. V praxi to znamená nižší spotřebu samotných maziv, prodloužení
mazacích cyklů a hlavně snížení opotřebení strojů – tedy i výrazné omezení nákladů
na údržbu a provoz.
Vlastimil Pastucha
ČERMÁK trading, s.r.o.
38 • únor 2014
ato unikát ní vlast nost maziv
UltraLube ® je dána tím, že molekuly oleje na rostlinné bázi jsou
,,polární“. To znamená, že rychle
pronikají a váží se k povrchu kovů a vytvářejí trvalý a pevný film, který snižuje
tření účinněji a po delší dobu, než jak je
tomu u běžných ropných maziv. Maziva
UltraLube ® mají širší rozsah pracovních
teplot, vyšší bod odkapávání a vzplanutí
a přirozeně vyšší viskozitu.
Ty to unikátní vlastnosti produkty
UltraLube® předurčují k použití v nejnáročnějších aplikacích s vysokými krouticími
momenty, vysokým tlakem a rázovým
T
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
zatížením. Škála sortimentu produktů
UltraLube® pokrývá všechny běžné i méně
obvyklé aplikace, které naleznou uplatnění
ve všech průmyslových odvětvích.
Jsou to plastická maziva různých specifikací, včetně těch určených do potravinářského průmyslu, zemědělství, strojírenství
a těžařství. Kromě vysoké účinnosti a trvanlivosti jsou vyhledávána pro svou neobyčejnou odolnost proti vymývání vodou, vybrané
produkty jsou vybaveny vysokotlakými EP
aditivy. Maziva mají excelentní uplatnění
pro podvozky aut a nákladních vozů, ložiska
a kluzná uložení strojů, vhodná jsou rovněž pro aplikace v loďařství, zemědělství
a průmyslu. Zabraňují korozi a je možné je
použít i na plastové díly.
Významným sektorem jsou průmyslové
penetranty a lubrikanty, převodové a hydraulické oleje a antikorozní přípravky, které
svými vlastnostmi výrazně předčí většinu
konkurenčních produktů. Kapaliny a oleje
pro opracování kovů značky UltraLube ®
patří v této oblasti dle zkušeností z praxe
mezi absolutní špičku. Ekologický, vodou
ředitelný a biologicky odbouratelný separátor pro betonové a asfaltové formy se
výborně uplatňuje ve stavebnictví a výrobě
stavebních prefabrikátů.
V nabídce lze objevit i produkty určené
k specifickým aplikacím – např. se jedná
o špičkové mazivo pro vrtací tyče, kapalinu
pro ovládání lodních motorů, převodový olej
pro lodní motory či hydraulický olej pro
výtahy, který je doporučen pro ,,Zelenou
výstavbu“.
Významným argumentem je rovněž zvýšená bezpečnost práce. Maziva na bázi rostlinného oleje jsou méně náchylná k hoření,
neobsahují dráždivé látky. Uvolňují méně
výparů a vytvářejí méně olejové mlhy, což
zabraňuje vzniku dýchacích potíží a alergií.
Manipulace s nimi je tedy podstatně bezpečnější a komfortnější než s ropnými deriváty.
Produkty UltraLube® jsou netoxické, biologicky odbouratelné a nemají negativní vliv
na vodní zdroje, neobsahují zinek ani chlór.
Většina produktů je registrována v programu
USDA BioPreferred.
Maziva UltraLube® se prosazují zejména
v potravinářském průmyslu a zemědělství,
kde jsou hygienická a bezpečnostní pravidla
přísnější než v průmyslových podnicích.
Stále více strojírenských firem si však začíná
uvědomovat, že používání ekologických
maziv je vzhledem ke společenským trendům velmi dobře marketingově využitelné.
Jejich užívání posouvá image firmy směrem
k odpovědnému nakládání s přírodními
zdroji v souladu s ideou udržitelného rozvoje, což je výrazným argumentem v rozhodování stále významnějšího procenta
spotřebitelů.
Legislativní tendence v rámci zemí
Evropské unie ukazují, že tlak na užívání
ekologických produktů v průmyslové výrobě
se bude v příštích letech významně zvyšovat,
podniky budou tedy postupně nuceny hledat
vhodnou alternativu ke stávajícím mazivům.
Maziva UltraLube® přicházejí s řešením,
které není kompromisem v otázkách kvality.
Ba právě naopak. Jejich užívání prokazatelně vede k prodloužení mazacích cyklů
a ke snižování výrobních nákladů. Včasné
zachycení tohoto rozvíjejícího se trendu
bude v blízké budoucnosti citelnou výhodou
v konkurenčním boji. Vzhledem k tomu, že
tato unikátní maziva jsou již v současnosti
na českém trhu k dispozici, neexistuje nic,
co by podnikům bránilo nastoupit do tohoto
rozjíždějícího se vlaku.
Všechny přihlášené produkty společnosti
můžete podpořit svým hlasováním v letošním ročníku ankety Produkt roku 2013
na www.udrzbapodniku.cz/produkt-roku.
Podrobnější informace o produktech
naleznete na webových stránkách distributora www.maziva-UltraLube.cz.
ČERMÁK trading, s.r.o.
Račerovice 54
674 01 Třebíč
Telefon: +420 568 821 380
info@maziva-UltraLube.cz
obchod@maziva-UltraLube.cz
EKOLOGICKÁ
MAZIVA
S
VYŠŠÍ
ÚČINNOSTÍ
VÍCEINFORMACÍ
Ekologicky-přátelské výhody UltraLube:
• Oleje a maziva jsou vyráběny z obnovitelných zdrojů.
• Vedlejší produkty výroby se vrací zpět
do potravinového řetězce.
• Biologicky odbouratelný.
• Neutrální ve vodě, takže neznečišťuje řeky
a ostatní vody.
• Okamžitě nahrazují a bez problémů se
smíchají s produkty na bázi ropy.
www.maziva-ultralube.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
0343 ULTRALUBE inz 100x134 kor1.indd 7
únor 2014
•
39
2/7/14 1:28 PM
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Deset tipů pro poloautomatické
MIG svařovací hořáky
Andy Monk
Bernard
Vaše svařovací činnosti, stejně jako všechny
ostatní oblasti podnikání, nabízejí příležitosti k úspoře vynakládaných prostředků.
Zamyslete se pro začátek
Z
nnad 10 tipy, které nabízejí
nnápady, jak ušetřit v oblasti
ppéče a údržby vašich MIG
hořáků.
h
A nebuďte přek
kvapeni,
když zjistíte, že
vám
tyto návrhy zároveň
v
pomohou
zvýšit výkon
p
svařovacích
procesů.
s
1. Chraňte si svůj
majetek
m
Udržujte hubice, plynové
rozptylovače
a proudové
r
špičky
v původním obalu,
š
ve
v kterém byly dodány, až
do
d té doby, dokud nejste
připraveni
je použít. Pokud
p
budete
takto postupovat,
b
z
zabráníte
jejich poškození,
j
jelikož
právě na těchto
p
poškozených
místech se
m
může
hromadit rozstřik
svarového kovu a způsobovat předčasné
selhání spotřebního materiálu. Zabráníte
rovněž špíně, oleji a jiným nečistotám, aby
ulpívaly na spotřebním materiálu a nechtěně
vstupovaly do svarové lázně.
2. Využívejte všechny možné alternativy
provedení krku svařovacích hořáků
Zvolte si ten nejvhodnější krk pro vaše MIG
svařování s cílem zvýšit komfort a ovladatelnost a ještě přitom ušetřete nemalé finanční
prostředky. K dispozici jsou ergonomické
designy s kulovým kloubem mezi rukojetí
a hadicí, které umožňují otočit krk hořáku
do požadované polohy bez použití dalšího
nářadí. Pro obtížně přístupná místa můžete
také zvážit použití spojky krku, jež umožňuje
spojení dvou stávajících krků dohromady,
a tím prodloužit svůj svařovací hořák – opět
bez nákladů na nákup nového nebo speciálního krku.
3. Pravidelně kontrolujte, čistěte a dotahujte všechny díly
40 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Pravidelně provádějte vizuální kontrolu
vaší hubice (zevnitř i zvenku), hlídejte si,
zda se někde netvoří nánosy nečistot a rozstřiku svařovacího kovu. Došlo-li k většímu
nánosu, vyčistěte hubici pomocí speciálního
nástroje, v případě potřeby vyměňte celou
hubici za novou. V rámci kontroly rovněž prověřte řádné dotažení hubice, proudové špičky
a držáku špičky, protože během svařování
dochází k přirozenému uvolňování těchto
komponent.
4. Upravte bovden na patřičnou délku
Vždy upravte bovden pro MIG hořák
na patřičnou délku dle doporučení výrobce,
a to pomocí vhodného nástroje, a zkraťte jej
na požadovanou délku. Příliš dlouhý bovden
může způsobit zauzlování svařovacího drátu,
ovšem když jej příliš zkrátíte, budou se vám
tvořit nečistoty mezi bovdenem a rozptylovačem plynu. Ať tak či onak, nesprávná délka
bovdenu může způsobit problémy s podáváním drátu a vede k předčasnému selhání jak
bovdenu, tak i proudových špiček.
5. Urychlete výměnu bovdenu
Pro snazší a rychlejší výměnu bovdenu
zvažte použití MIG hořáku, u něhož se bovden instaluje zepředu. Tento typ bovdenu
zkracuje dobu instalace téměř na polovinu
v porovnání s použitím bovdenu, jenž se
zakládá zezadu, což vám ušetří prostoje
a zbytečné mzdové náklady na jeho výměnu.
Někteří výrobci nabízejí pružinový modul,
který pracuje v kombinaci s bovdenem, jenž
se instaluje zepředu, aby se minimalizovaly
problémy, pokud jste náhodou zkrátili bovden
na nesprávnou délku.
6. Pokud to svařovací proces umožňuje,
používejte spotřební materiál pro nižší
proudové zatížení
V případě potřeby může záměna proudových špiček pro velké proudové zatížení
za špičky pro standardní zatížení pomoci snížit vaše celkové náklady na spotřební materiál
a zároveň poskytovat spolehlivý svařovací
výkon. Pokud svařujete s nižším tepelným
příkonem krátké stehy a svary nebo používáte směsné ochranné plyny a malé průměry
drátu, mohou proudové špičky pro standardní
zatížení představovat lepší a levnější variantu.
7. Dbejte na řádné spojení všech součástí
Zkuste se zaměřit na bezzávitové proudové
špičky, které jsou řádně spojené s rozptylovačem plynu. Tento typ konstrukce poskytuje
konzistentní elektrickou vodivost a pomáhá
snadněji odvádět teplo. To je důležité, protože spotřební materiál, jenž není zbytečně
tepelně zatěžován, déle vydrží a poskytuje
trvalejší výkon. Hubice se závitem vycentruje
proudové špičky pro lepší umístění svaru
a minimalizaci rozstřiku svarového kovu.
8. Udržujte součásti hladké a čisté
Jako další ochranu proti hromadění
rozstřiku pořizujte hubice, jež mají hladký
a neporézní povrch. Ujistěte se, že hubice
nemají ostré hrany a plochá místa, která
by dále umožňovala ulpívání rozstřiku. Při
manipulaci s bovdenem zkontrolujte, zda
máte čisté ruce, nebo použijte rukavice. Totéž
platí i pro manipulaci se součástmi nebo při
výměně hubice.
9. Zvolte správnou velikost a délku
Používejte MIG hořáky s co možná nejkratší
délkou kabelů v rámci vašich svařovacích
prací, protože tento postup pomáhá předcházet
zauzlování a předčasnému opotřebení jak
kabelu, tak i bovdenu MIG hořáku. Rovněž se
tím zabraňuje problémům s podáváním drátu,
což by mohlo vést k nepravidelnému oblouku
a následkem toho i ke špatné kvalitě svaru,
včetně zbytečných prostojů nutných na opravu
nebo výměnu spotřebního materiálu.
10. Nebuďte krátkozrací a přemýšlejte
v dlouhodobém horizontu
Vždy pořizujte jen takové MIG hořáky
a spotřební materiál, které se opírají o spolehlivou záruku výrobce, a používejte je
způsobem, k jakému jsou určeny, aby nedošlo
k propadnutí záruky.
Andy Monk je produktový manažer ve společnosti Bernard.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
41
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Klüberfoam – olej, sprej či pěna?
Odpověď zní jednoduše: 2 v 1
Jedná se totiž o vysoce adhezní olej Klübersynth NH1 4-68 ve formě pěny. Tento
jedinečný pěnový sprej společnosti Klüber Lubrication v sobě spojuje vynikající
mazací vlastnosti syntetického oleje s výbornými adhezivními vlastnostmi pěny.
Podívejte se, jaké výhody tento víceúčelový sprej na bázi syntetického oleje nabízí.
otřebujete mazivo, které
neskapává, jehož aplikace je snadná a přitom
splňuje široké spektrum
požadavků?
V tom případě čtěte dál. Inovativní
kombinace pěny a oleje, kterou produkt
Klübersynth NH1 4-68 Foam Spray
nabízí, zajišťuje, že se olej na základě
kapilárního účinku dostane přesně
na požadované místo. Na základě
této kombinace se výrazně redukuje
problém skapávání běžně používaného
oleje.
Kombinace pěny a oleje také snižuje
tvorbu mlhy, která se vyskytuje při
používání běžného spreje. Tím je rovněž eliminováno znečištění okolních
dílů a povrchů. Zároveň je eliminováno
riziko vdechování olejové mlhy.
I přes svoji nízkou viskozitu olej
poskytuje dobrý mazací účinek a dobrou ochranu proti opotřebení.
V případě použití toho produktu je
možná jak bodová aplikace, tak aplikace na velké plochy.
P
Ověřená kvalita – výhody pro Vás
• Produkt je registrován u NSF pro
kategorii H1 (potravinářský průmysl).
• Na základě vynikající adheze pěny
zůstává produkt v mazacím místě, což
je důležité např.
u pohybujících se strojních součástí.
• Zajišťuje dobrý mazací účinek
a snižuje opotřebení.
• Snížená spotřeba maziva díky
nulovému nebo sníženému přemazání.
• Možnost aplikace na spodní povrchy, oproti oleji ve spreji výrazně
redukovaná možnost skápnutí.
• V průběhu dezintegrace pěny je olej
pomalu uvolňován do třecího místa.
• Široký rozsah použití, vizuální
kontrola aplikace pěny je velmi snadná.
Oblasti použití produktu Klüberfoam
• Produkt Klübersynth NH1 4-68
Foam Spray je určen pro mazání vřeten,
otevřených převodů, závěsů, kluzných
vedení a řetězů (délky 3 až 5 metrů).
• Tento produkt je ideální například
pro personál údržby.
Shrnutí
• Na základě testů specialisté ze
společnosti Klüber Lubrication konstatují, že v porovnání s olejem ve spreji
olejová pěna zůstává v třecím místě
velmi dlouho.
• Pěna zůstává stabilní po dobu cca
2–3 minut v závislosti na podkladu –
na rovném povrchu je stabilní 3 minuty,
do článků řetězu difunduje rychleji.
• Produkt lze používat bodově
i na velkých plochách.
• Vizuální kontrola použití pěny je
velmi snadná.
• Bílá barva produktu je ideální pro
použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
• Z hlediska součinitele tření nepozorovali při testování a porovnání oleje
a pěny odborníci ve společnosti Klüber
Lubrication žádné rozdíly. Výkon pěny
tedy není horší než výkon oleje.
Máte-li doplňující otázk y,
kontaktujte společnost Klüber
Lubrication,
kde jsou pracovníci pro
technické porade n st ví v žd y
připraveni osobně zodpovědět Vaše
dotazy. Máte možnost rovněž napsat
e-mail na marketing@cz.klueber.com
či zavolat na 544 526 203.
Produktová data
NSF –H1 registrace
148 259
Dolní oblast použití
-35°C resp. -31°F
Horní oblast použití
120°C resp. 248°F
Barva
bezbarvý
Kinematická viskozita, DIN 51562, při 40°C
cca 68mm2 /s
Viskozitní index, DIN ISO 3448
68
Pour point
<= -36°C
Minimální doba skladování
24 měsíců
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
43
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Šetřete energii
a přírodní zdroje
se syntetickými
vysoce výkonnými
mazivy
Ochrana životního prostředí, stejně jako snaha o co nejvyšší energetickou účinnost,
jsou již delší čas v rámci řízení a údržby každého podniku velmi důležitými pojmy.
Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili
bilanci oxidu uhličitého. Kvůli tomu, že neustále stoupají náklady na energie, se
tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnějšími. Společnost
Klüber Lubrication vám v tomto směru nabízí řešení: KlüberEnergy.
Alexander Dörner
Odpovědná osoba pro oblast
servisu a energetickou účinnost ve společnosti Klüber
Lubrication München.
Drahomíra Wachtlová
Odpovědná osoba pro oblast
marketingu ve společnosti
Klüber Lubrication CZ.
44 • únor 2014
yužitím profesionálního projektu
KlüberEnergy, který na základě
zkušeností z oblasti tribologie
a maziv pro úspory energie vyvinula společnost Klüber Lubrication, se
vám nutné investice vrátí již v krátkém
časovém horizontu a ve srovnání s jinými
projekty v oblasti energetické účinnosti
jsou relativně zanedbatelné.
Všechny tribologické projekty energetické
účinnosti jsou založeny na výběru a použití
vhodného maziva, pomocí něhož lze příslušné úspory energie realizovat. Na základě
mnoha r ůzných měření u zákazníků
a na zkušebních zařízeních ve společnosti
Klüber Lubrication bylo zjištěno, že vysoce
kvalitní syntetická maziva této společnosti
poskytují v mnoha aplikacích skutečně velmi
dobrý základ pro projekty v oblasti zlepšování energetické účinnosti. Dosažitelné
úspory energie mohou být dány do přímé
souvislosti se změnou používaného maziva
v následujících případech:
• „U aplikací v oblasti mezního nebo
smíšeného tření vám pomůžeme dosáhnout úspor energie především snížením
tření,“ radí odborníci společnosti Klüber
Lubrication. Snížení tření je dáno jednak
použitým syntetickým základovým olejem
a jednak příměsí správných aditiv.
V
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
• „V případě aplikací, kde dochází ke kapalinovému tření, vám pomůžeme dosáhnout
energetických úspor především změnou viskozity v pracovním bodě. Lepší viskozitní index
syntetických základových olejů znamená
větší stabilitu viskozity při změnách teplot,
takže pak v mnoha případech lze zvolit nižší
průměrnou kinematickou viskozitu, aniž by
přitom došlo k ohrožení tvorby nosného filmu
maziva i při maximální teplotě,“ dodávají.
Energetické poradenství (tribosystémy)
Klíčovým faktorem pro úspěch projektů
energetické účinnosti je výběr aplikací,
v nichž lze úspory realizovat; dále je to použití vhodného maziva pro konkrétní aplikaci
(viz výše). Dokonce i vysoce kvalitní maziva
totiž mohou při nesprávném použití spotřebu
energie zvyšovat. Na základě zkušeností
odborníků společnosti Klüber Lubrication,
kteří již provedli více než 100 projektů
KlüberEnergy, a jejichž výsledky byly
ověřeny na zkušebních zařízeních, lze
úspěch projektů na úsporu energie
maximalizovat právě při spolupráci
se společností Klüber Lubrication.
Zásadní význam lze spatřit již ve fázi
konzultací se zákazníky, při kterých je
zástupci společnosti Klüber Lubrication
informují o tom, kde a jak mohou být
realizovány úspory energie v daném
tribologickém systému.
Měření energie
V každém případě má smysl pro
určitou aplikaci realizovat poloprovozní
zkoušky. Jsou-li již jednou tribologické
požadavky i rozhodující faktory známy,
mohou pak tyto poznatky být dále využity. Nicméně samotné měření spotřeby
energie většinou nestačí. Zejména pak
u diskontinuálních procesů s dalšími
ovlivňujícími faktory je důležité nejprve
všechny faktory rozpoznat a měřit je
v takovém rozsahu, který musí být stanoven již před měřením spotřeby energie, konstatují odborníci ze společnosti
Klüber Lubrication. Např. nyní probíhá
měření ve společnosti Lafarge Cement
na šroubovém kompresoru HAFI CM
01, výkon 110 kW. Průběžně je měřeno:
• spotřeba elektrické energie v 1 min.
intervalech,
• 2 x denně je odečítána provozní
teplota z displeje kompresoru,
• množství vyprodukovaného tlakového vzduchu v m 3, také v 1 min.
intervalech,
• hodnota tlaku vyprodukovaného
tlakového vzduchu rovněž v 1 min.
intervalech.
Část úspor lze vysvětlit příslušnou
specifikací strojních dílů pomocí
Rozdělení
celkových
úspor
zlepšení jejich stupně účinnosti. Četné
příklady však ukazují, že dalších úspor
lze dosáhnout také pomocí projektu
energetické účinnosti založeného
na tribologických poznatcích. Skutečné
úspory jsou proto často vyšší, než se
podle specifikovaného stupně účinnosti
strojních dílů očekávalo.
Vyhodnocení spotřeby energie
Po provedeném měření je obvykle
k dispozici velké množství dat. Nyní
je důležité se zaměřit na vyhodnocení
účinků jednotlivých částí projektu
energetické účinnosti a odfiltrovat
další ovlivňující faktory (např. měnící
se objem výroby, zhotovované produkty nebo okolní teplota). Společnost
Klüber Lubrication používá řadu
nejrůznějších metod pro analýzu dat
také v aplikacích, v nichž se vyskytují
i další faktory, jako jsou například
změny objemu výroby. Společnost
Klüber Lubrication si nechává patentovat postup vyhodnocení spotřeby
energie, který byl vyvinut na základě
mezinárodně uznávaných standardů.
Výsledná zpráva
Výsledky projektu energetické účinnosti představuje společnost Klüber
Lubrication v přehledné prezentaci
elektrických výkonových parametrů,
Úspory v přímé souvislosti se změnou maziva
(specifikace)
Úspory v přímé souvislosti se změnou maziva (v reálném
vyjádření)
ze které je možné vyčíst úspory v kWh,
ROI (návratnost investic), konkrétní
úspory nákladů i významné hodnoty
pro snižování emisí CO2.
Najděte potenciál pro úspory energií
u vašich výrobní zařízení
Ve výrobním podniku, kde lze
najít několik tisíc převodů, ať jsou to
čelní a kuželové ozubené převody pro
oblast středních výkonů nebo šnekové
převody s velmi vysokým výkonem
(např. 1900 kW). Je-li místo ropného
oleje používán speciální polyglykolový
olej, zvyšuje se stupeň účinnosti všech
převodů v průměru o 5,25 procenta.
Zejména u velkých převodů, které lze
nalézt např. u tenkovrstvých odparek,
bubnových sušiček, míchacích zařízení
a extrudérů, má přechod na syntetické
oleje obrovský smysl. Ale snižovat
náklady na energii lze samozřejmě
nejen u převodů. Také u vzduchových
kompresorů či řetězů přináší přechod
na syntetické oleje významné úspory
nákladů na energie.
Ing. Drahomíra Wachtlová PhD.
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
Bohunická 133/50
634 00 Brno
www.klueber.cz
Snížení součinitele tření / viskozity
Různá kvalita zařízení / Různé provozní podmínky
Úspory v nepřímé souvislosti se změnou maziva
Lepší provozní podmínky (méně vibrací / nižší teplota)
Úspory spojené se servisními službami
Čištění (olej, filtry), servisní opravy
Optimalizace procesů u zákazníka prostřednictvím
monitorování provozu
Zákazník se může vyhnout situacím, které vedou k vysoké spotřebě
Ve výše uvedeném přehledu je prezentováno pět způsobů, jak lze realizovat úspory. Kromě přímého účinku maziva se
mohou vyskytnout ještě další účinky, které snižují spotřebu energie. Tyto účinky se mohou projevovat různě. Kolik úspor lze
přičíst každému z pěti způsobů, je velmi závislé na konkrétní aplikaci.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
45
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
RFID principy fungování a možnosti
využití
RFID, podobně jako oheň, je dobrý sluha, ale zlý pán. Při úvahách o jeho možném
nasazení je vhodné vědět několik základních faktů o principech, typech a rizicích
RFID. Tento článek si neklade za cíl popis RFID do všech detailů, ale spíše poskytnutí
všeobecného přehledu na „uživatelské“ úrovni.
Ing. Michal Herštus
Point.X spol. s r. o.
Princip
RFID je zkratka „radio-frequency identification“, tedy metoda automatické identifikace založená na rádiové komunikaci
mezi čtečkou a identifikačním prvkem (tzv.
RFID tag nebo jen tag). Čtečka vysílá rádiový signál, tag odpovídá vysíláním svého
identifikačního čísla (unikátní identifikátor
daného RFID čipu), případně odesláním
obsahu své datové paměti.
Frekvence a standardy
R FID není „jedno“, právě naopak.
Prvním dělením je rádiová frekvence,
46 • únor 2014
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
na které funguje komunikace čtečka–tag.
Zde rozlišujeme 3 hlavní skupiny: LF
(125kHZ nebo 134kHz), HF (13,56MHz)
a UHF (868Mhz pro Evropu). Existují
RFID systémy, které pracují i s jinými
frekvencemi, např. 2,4GHz, ale to už je tak
trochu mimo „hlavní proud“. Aby to nebylo
tak jednoduché, vyskytují se i standardy
definující komunikační protokol čtečka–
tag, obsah paměti tagu nebo i zabezpečení
informací uložených v tagu: ISO 15693,
ISO1443 (ve variantě A, B, B'), ISO18000,
EPC. Ve skupině ISO1443 (osobní identifikace, elektronické jízdenky atp.) je
navíc možné se setkat s pojmy, jako
je Mifare, Desfire, Calypso. Prostě
trochu elektronická džungle! Proto je
vždy dobré ověřit si v praxi, že příslušná čtečka a tag spolu komunikují,
a vyloučit tak případné problémy.
Význam některých RFID standardů:
• ISO 15693 – standard pro RFID
v pásmu HF (13,56Mhz), určeno
pro obecné použití
• ISO 1443 – standard pro RFID
v pásmu HF (13,56Mhz), aplikace
pro identifikaci osob (řeší zabezpečení údajů uložených na čipu)
• ISO 18000-6 – standard pro RFID
v pásmu UHF
• EPC – standard organizace GS1
(dříve EAN), definuje strukturu
a obsah informace v RFID čipu,
zejména pro potřeby logistiky
a obchodu
RFID tag
S označením „tag“ se v souvislosti
s RFID setkáváme často, proto je
asi dobré objasnit význam tohoto
pojmu: jedná se o finální provedení
označovacího RFID prvku; tag již
lze upevnit např. na výrobek, který
má být označen. Tag se skládá ze tří
hlavních částí: RFID čip, anténa pro
rádiovou komunikaci a zapouzdření.
Čip a anténu výrobci poměrně často
dodávají již spojené, ve formě tzv.
inlay (tedy čip + anténa na tenké
průhledné fólii). Inlay se používá jako
polotovar pro finální „zapouzdřený“
tag. Zapouzdření může mít nejrůznější formu, od papírové etikety přes
plastové kotoučky, karty, krabičky
až po velmi odolná zapouzdření,
např. pro vysoké teploty (keramická
pouzdra). Jak je zřejmé, smyslem
zapouzdření je umožnit fyzickou
manipulaci s tagem, jeho upevnění
na výrobek a zejména dodat mu
potřebnou mechanickou odolnost
odpovídající cílovému prostředí.
Pomocí speciálního zapouzdření se
řeší také problematika „tagu na kovu“
(RFID na frekvenci HF/UHF má problém s umístěním tagu přímo na kov).
Výše uvedené je důležité pro pochopení cen a vyvarování se nepříjemných omylů. V tisku často najdete údaj
o ceně RFID tagu v řádu eurocentů.
Tím je ale obvykle míněn jen samotný
čip nebo v lepším případě inlay, cena
kompletního tagu je výrazně vyšší
(minimálně celé koruny pro papírovou RFID etiketu). Ceny odolných,
zapouzdřených tagů se pak pohybují
v desítkách až stovkách korun (cenu
také obvykle výrazně ovlivňuje objednané množství – cena za 100 ks se
dosti liší od ceny za několik milionů
tagů).
Aktivní/pasivní RFID
Doposud jsme se zabývali jen
pasivní RFID technologií. V tomto
případě tag nemá vlastní zdroj napájení a energii pro odeslání informace
získává přeměnou rádiového signálu
čtečky na elektrický proud. Z toho je
jasné, že vysílací výkon tagu je velmi
malý a komunikace tudíž nemůže fungovat na velké vzdálenosti (pohybuje
se od několika centimetrů do několika
metrů, přičemž ta vyšší hodnota se
týká jen UHF frekvence, a to pouze
za „dobrých“ podmínek). Proto také
vznikla třída „aktivního RFID“, kdy
tag je vybaven vlastním napájecím
zdrojem (baterií). Tím samozřejmě
dramaticky vzrůstá komunikační
vzdálenost čtečka–tag, a to až
na několik stovek metrů. Ruku v ruce
s tím jde ovšem nárůst rozměrů tagu
(typicky se jedná o hranolek velikosti
cca půl krabičky cigaret) a také řádové
zvýšení ceny.
Prostor pro použití aktivního RFID
najdeme zejména v kontejnerové
dopravě, kde cena kontejneru a zboží
v něm je v relaci k vyšší ceně aktivního tagu.
RFID kontra čárové kódy
V čem je vlastně rozdíl mezi RFID
a čárovým kódem? Samozřejmě
ve způsobu čtení (optické versus
rádiové), to je zřejmé. Ale rozdílů
je víc. Čárový kód je „read only“
technologie, obsah etikety nemůžeme
pomocí čtečky změnit ani do ní nic
zapsat. V případě RFID to tak není.
Tag může být vybaven přepisovatelnou pamětí (obvykle až několik Kbit)
a informace do ní můžeme i zapisovat,
což je v řadě projektů velmi užitečná
schopnost. Druhým kardinálním rozdílem je možnost zapouzdření RFID
pro „drsná“ prostředí, kde je označení
čárovým kódem prakticky nemožné.
Příkladem je výrobek, který prochází
procesem lakování a vypalování,
nebo obaly v nápojářském průmyslu
(proces mytí) atp.
RFID a čárový kód jsou technologie, které se spíše doplňují, než
si konkurují. Naprosto se nenaplnil
předpoklad starý asi tak10 let, tj. že
RFID vytlačí čárové kódy a stane se
dominantní identifikační technologií.
Nicméně existuje řada oblastí, kde je
RFID logickou volbou a poskytuje
lepší výsledky než čárový kód.
Vzdálenosti čtení a zápisu
Možné vzdálenosti čtení rostou
s použitou frekvencí (tedy ve směru
LF->HF->UHF), a to od několika
centimetrů až po několik metrů.
Vzdálenost čtení ovšem není „konstanta“ pro danou čtečku, ovlivňuje
ji řada faktorů – zejména prostředí
(kov, voda), ale i typ a velikost antén
(čtečky i tagu), orientace tagu vůči
čtečce atd. Údaje z technického listu
čtečky proto berte vždy jenom jako
orientační a jako horní hranici možností čtečky, které se většinou v praxi
nedosáhne. Při nasazování RFID
lze vždy jen doporučit odzkoušení
na místě, tj. v reálných podmínkách.
Pok ud daná aplikace v y užívá
i možnosti zápisu informace do RFID
tagu, je důležité vědět, že vzdálenost
zápisu je obvykle výrazně menší než
maximální vzdálenost čtení. Je tedy
nezbytné umístit čtečku ve vzdálenosti umožňující bezpečný zápis
do tagu.
Důležitým parametrem (v případě
UHF frekvence) je polarizace antény
– ať už lineární, nebo cirkulární.
V prvním případě je důležitá orientace antény čtečky vůči anténě tagu,
v druhém nikoli.
Hromadné čtení tagů
Zejména v souvislosti s aplikacemi UHF technologie v logistice
a obchodě se obvykle uvádí příklady
použití, kde hlavní roli hraje hromadné čtení desítek nebo stovek tagů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
•
47
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
(průjezd nákupního vozíku pokladnou
a automatické načtení všech položek,
vjezd kamiónu do skladu přes RFID
„bránu“ a načtení všech palet/kartónů,
jednotlivých kusů zboží). Bohužel se
nikdy nepodařilo dosáhnout 100%
spolehlivosti přečtení všech položek,
a proto použití RFID nelze v současné
době doporučit, projekt by s největší
pravděpodobností skončil neúspěšně.
Mobilní versus stacionární čtečky
D vě mož né va r ia nt y čteček ,
výhody/nevýhody, použití. Různé
interface pro komunikaci, význam
I/O portů u stacionárních čteček.
R FID čtečky jsou k dispozici
ve dvojím provedení: jako mobilní
nebo jako stacionár ní. Mobilní
čtečka je ve své podstatě kompaktní
počítač se čtecím modulem RFID,
s různými možnostmi komunikace
48 • únor 2014
(po kabelu, WiFi, GSM atd.) a s většími či menšími možnostmi programování. Stacionární čtečka je určena
k pevné montáži na výrobní linku,
dopravník ve skladu atp. a je připojena
do podnikového IS nějakým typem
komunikační sítě (např. Ethernet
či Profibus). Anténa může být buď
integrována v těle čtečky, nebo, což
je obvyklejší, se dá ke čtečce připojit
kabelem několik samostatných antén
(obvykle až 4). Jejich vhodným rozmístěním, např. kolem dopravníku
ve skladu, pak získáte větší „čtecí
prostor“. Stacionární čtečky také
poměrně často mají další digitální/
analogové vstupy/výstupy. Přímo
ke čtečce tak můžete připojit čidlo
pohybu nebo světelnou/zvukovou
signalizaci atp.
Obecně lze ř íci, že realizace
systému s mobilními čtečkami je
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jednodušší než v případě čteček
stacionárních, kde je obvykle třeba
více zkoušet a hledat optimální konfiguraci a umístění antén.
Co říci na závěr? RFID je určitě
velmi zajímavá možnost, jak řešit
úlohy automatické identif i kace
ve výrobě, v logistice, identifikaci
osob a v dalších oblastech. Na druhou
stranu to není samospasitelná technologie, nehodí se všude, má své limity
a problémy. Před nasazením RFID lze
určitě doporučit pečlivou analýzu
a odzkoušení v rozsahu menšího
pilotního projektu. RFID také není
plošná náhrada čárového kódu, jeho
místo je naopak třeba hledat tam, kde
čárový kód z různých důvodů selhává.
Point.X spol. s r. o.
www.pointx.cz
K A TEL
ĚR OVA 14
ÁV TAV 20
U Z V Y S 2.
.
PR
O
14
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ AKCI S NOVÝM NÁZVEM
E
Dny teplárenství a energetiky navazují
na předchozích 19 ročníků konference
„Dálkové zásobování teplem a chladem“
Vrcholné setkání zástupců oboru
Zaměření akce:
Dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetika,
obnovitelné zdroje a související obory
Akce je určena:
■ vrcholovému managementu teplárenských společností
■ technickým pracovníkům a vedoucím odborů nákupu
teplárenských společností
■ předsedům bytových družstev, starostům a správcům
bytového fondu měst a obcí
■ technologickým firmám – dodavatelům pro teplárenství a energetiku
Pořadatel:
Organizátor:
název společnosti
strana
www stránky
telefon
ABF, a. s.
5
www.forindustry.cz
+420 225 291 111
Brady
25
www.bradyeurope.com
+421 233 004 800
ČERMÁK trading, s.r.o.
36–37
www.ultralube.cz
+420 568 821 380
EasySoft, spol. s r.o.
18–19
www.easysoft.sk
+421 903 633 809
Exponex, s. r. o.
47
www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz
+420 736 637 073
Foxon s.r.o.
II. strana obálky
www.foxon.cz
+420 484 845 555
IPA Slovakia, s.r.o.
39
www.ipaslovakia.sk
+421 41 23 99 080
Klüber Lubrication CZ, s.r.o.
41–43
www.klueber.com
+420 544 526 200
Leonardo Technology s.r.o.
1
www.lt.cz
+420 777 584 636
Papouch s. r. o.
29, IV. strana obálky
www.papouch.com
+420 267 314 267
PAREXPO, s.r.o.
13
www.teplarenske-dny.cz
+420 466 959 188
POINT.X spol. s r.o.
44–46
www.pointx.cz
+420 222 319 395
Sdělovací technika
11
www.stech.cz
+420 274 819 625
Schneider Electric CZ, s. r. o.
30–31
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
TERINVEST, spol. s r.o.
III. strana obálky
www.amper.cz
+420 221 992 144
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2014
Z A D A V AT E L É re k la m y
www.dnytepen.cz
www.tscr.cz
www.exponex.cz
e-mail: dnytepen@exponex.cz
tel.: +420 736 637 073
•
49
ZAOSTŘENO
Máte vlastní seznam přání?
Pak jste na správném místě
Bob Vavra
Plant Engineering
enerační mezera je téma,
o kterém mám ve zvyku
často psát, jelikož současná situace představuje
pro výrobní odvětví i nadále značný
problém. Lehkost, s jakou se mladí
technici a inženýři vypořádávají
s technologiemi a způsoby získávání
informací, jež jsou v současné době
dostupné ve většině systémů, relativně
kompenzuje nedostatek jejich zkušeností. Techničtí odborníci zralého věku
(doufám, že oceníte, jak se mi povedlo
vyhnout se použití výrazu „staří“)
vyrůstali s podložkami s klipem
a tužkami v rukou, jenže postupem
doby došlo v podnicích k tak mohutné
datové explozi, až se z toho člověku
občas svírá žaludek.
To, co se změnilo, je úroveň výrobků,
které jsou k dispozici pro techniky
a inženýry v podnikovém prostředí.
Když časopis Plant Engineering
pořádal před 26 lety první slavnostní
vyhlášení ankety Produkt roku, žili
jsme tehdy v úplně jiném světě. Dnes,
díky pokroku v oblasti správy databází
a vyhledávání produktů, je anketa něco
jako internetový obchod Amazon pro
nové výrobky. Když jsme však před 26
lety začínali, první záznamy v rámci
vyhlášení ankety Produkt roku se podobaly knize přání od Searse (Sears Wish
Book), především co se týče nových
výrobních produktů.
Ach, ty staré knihy přání od Searse.
Každý říjen dorazila poštou kniha přání,
což byly tlusté desky plné barevných
papírových archů zabalené do hnědého
přebalu, a ohlašovala začátek sezóny
vánočních nákupů a příchod všech těch
skvělých nových hraček – nebo alespoň
nových verzí těch starých.
Pro mě to tehdy byla elektrická
fotbalová hra. Jako dítě jsem si vždy
donekonečna představoval, jak asi
bude vypadat nová podoba elektrické
G
50 • únor 2014
fotbalové hry pro daný rok – nové
stadiony, nové dresy pro hráče, stále
stejně stupidní plstěný míč, který
zřejmě nikdy neměl v úmyslu zůstávat
na hrací ploše… Na tom však vůbec
nezáleželo. Vždy jsem toužebně vyhlížel novou hru.
Rovněž nezáleželo na tom, že hra
z předchozího roku byla obdobným
způsobem prozkoumána, toužebně
vyprošena a vymodlena a nakonec
nalezena úhledně zabalená pod stromečkem. Pak jsem ji otevřel, pár dní si
s ní hrál od rána do večera, následně ji
šoupnul pod postel, kde se na ní úspěšně
usazovala vrstva prachu, až nakonec
v rámci červnového úklidu zamířila
spolu s ostatním odpadem na skládku.
A celý proces začal znovu, když dorazila nová, aktuální kniha přání.
V současné době bývá takový systém/koncept označován jako „správa/
řízení životního cyklu“.
Jelikož jsme již zahájili proces oslav
letošních skvělých inovací ve výrobě,
bylo by velmi užitečné, abychom nezapomněli na skutečnost, že kořenem
produktivity je výrobek. To může znamenat jednak to, co se vyrábí, ale také
nástroje, které používáme při výrobě.
Jsme v současné době produktivnější,
protože v podnicích máme k dispozici
produktivnější stroje a snazší přístup
ke všem důležitým informacím. Je to
právě neustálé úsilí o zlepšení, které
oslavujeme v rámci letošního ročníku
ankety o nejlepší produkty roku.
Dobře víme, že nebudete hned zítra
potřebovat všechny prezentované
produktů. To je důvod, proč se mi
líbí koncept knihy přání od Searse.
Aktuální vydání tohoto časopisu
by mělo zůstat na vašem pracovním
stole, abyste jej měli po ruce po celý
tento rok. Představuje důležitý zdroj
pro identifikaci a pochopení, jak efektivně naslouchali produktoví manažeři
svým zákazníkům v průběhu celého
roku. Motorem pro vývoj nových produktů ve výrobě, stejně jako ve většině
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Jsme v současné době produktivnější, protože máme
k dispozici produktivnější stroje a snazší přístup
ke všem důležitým informacím. Je to neustálé úsilí
o zlepšení, které oslavujeme
v letošním ročníku ankety
o nejlepší produkty roku.
oblastí, je konstantní zpětná vazba
od zákazníků.
Rychlost změny odráží tempo, jakým
jsme v současné době vyzýváni, abychom dosahovali zlepšení. V našem
rozvíjejícím se světě s novým využitím starých technologií a zvýšenou
potřebou správy dat či viditelnosti
jsme svědky toho, jak se každoročně
objevují nové a nové nápady. A přesto
stále musíme provádět základní
úkony – rozsvěcovat světla v podniku,
udržovat ho tak, aby byl bezpečným
a pohodlným místem pro práci, včetně
údržby všech strojů a zařízení. Musíte
se postarat o bezpečnou a spolehlivou
dodávku elektrické energie či stlačeného vzduchu a přitom pozorně sledovat
celý provoz. A na rozdíl od malého
chlapce, který si mohl dovolit luxus
šoupnout elektrickou fotbalovou hru
pod postel, musíte rovněž rozumně
odůvodnit vynaložené náklady.
Kniha přání od Searse je památkou
na jednodušší dobu, ale nové produkty
jsou vlastně pokračujícím úsilím o to,
aby život zde na zemi byl zase o něco
snazší. Jsou chvíle, kdy bychom všichni
chtěli raději nastoupit do Wayback
Machine (Wayback Machine je pomyslný alternativní stroj času; internetový
archiv, který ukládá obsah a vzhled
většiny webů napříč historií; pozn.
překl.), ale většinou se pohybujeme
vpřed s pohledem do budoucnosti.
Budoucnost začíná již dnes, a to
uvedením finalistů ankety Produkt
roku 2013. Doufám, že najdete to, co
jste si přáli najít.
Download

Představení finalistů ankety Produkt roku 7