Echokardiografie - 15 21.3.2003 10:19 Stránka 235
Tabulky • 15
15 Tabulky
Tabulka č. 1: Normální hodnoty měřené způsobem M v PLAX projekci
Tloušťka IVS
6-12 mm
Průměr LK (index BSA)
< 31 mm/m2
Tloušťka zadní stěny LK
6-12 mm
Poměr IVS/zadní stěna
< 1,5 (< 1,3)
Frakční zkrácení LK - FS
28-46%
Průměr PK
< 31 mm
Tloušťka PK
< 5 mm
Kořen aorty (index BSA)
< 21 mm/m2
Levá síň (index BSA)
< 22 mm/m2
Separace aortálních cípů
> 15 mm
Tabulka č. 2: Normální hodnoty měřené 2D způsobem M v A4C projekci
EDVi LK
< 94ml/m2
ESVi LK
< 44ml/m2
PK
< 42 mm (< 21 mm/m2)
PS
< 45 mm (< 22 mm/m2)
235
Echokardiografie - 15 21.3.2003 10:19 Stránka 236
15 • Tabulky
Tabulka č. 3: Normální dopplerovské rychlosti
Mitrální chlopeň
0,5 – 1,0 m/s
Trikuspidální chlopeň
0,3 – 0,7 m/s
Pulmonální chlopeň
0,7 – 1,0 m/s
Aortální chlopeň
1,0 – 1,7 m/s
LVOT
0,8 – 1,2 m/s
Tabulka č. 4: Skóre pro hodnocení morfologie mitrální chlopně pro indikaci k balónkové
valvuloplastice (dle Abascala)
Skóre
Mobilita
Ztluštění cípů
Subvalvulární
ztluštění
Kalcifikace
1
Vysoce mobilní
chlopeň s restrikcí
pohybu okrajů cípů
Téměř normální
tloušťka cípů
(4 - 5 mm)
Minimální ztluštění
šlašinek pouze
lehce pod úrovní
cípů
Lokalizovaná
oblast zvýšené
echodenzity
2
Normální mobilita
středních a bazálních
částí cípů
Zřetelné ztluštění
okrajů cípů
(5 - 8 mm)
Ztluštění šlašinek
zasahující do 1/3
jejich délky
Několik zvýšeně
echodenzních
oblastí
na okrajích cípů
3
Zachovaný
dopředný
diastolický pohyb
bazálních částí cípů
Ztluštění v rozsahu
celého cípu
(5 - 8 mm)
Ztluštění šlašinek
zasahující na
distální třetinu
jejich délky
Zvýšená
echodenzita
zasahující do
střední části cípu
4
Žádný nebo
minimální
dopředný
diastolický pohyb
cípů
Výrazné ztluštění
v rozsahu celého
cípu
(> 8 - 10 mm)
Extenzivní ztluštění
a zkrácení šlašinek
Extenzivní
echodenzita
zahrnující většinu
tkáně cípu
Totální skóre je získáno součtem bodů za každou z výše uvedených 4 charakteristik.
Chlopně se skórem < 8 jsou vhodné k provedení balónkové valvuloplastiky s dobrým výsledným
efektem, skóre nad 8 je spojeno se suboptimálními výsledky valvuloplastiky.
236
Echokardiografie - 15 21.3.2003 10:19 Stránka 237
Tabulky • 15
Tabulka č. 5: Normální hodnoty chlopenních náhrad v mitrální pozici
Vmax (m/s)
PGmean (mmHg)
PHT (ms)
Kuličkové
Starr-Edvards
1,9 ± 0,4
5±2
109 ± 27
Jednodiskové
Björk-Shiley
Medtronic-Hall
Omniscience
1,6 ± 0,3
1,7 ± 0,3
1,8 ± 0,3
3±2
3 ± 0,9
3 ± 0,9
90 ± 22
89 ± 19
125 ± 29
Dvoudiskové
St. Jude Medical
1,6 ± 0,3
3±1
76 ± 17
Heterografty
Hancock
Carpentier-Edwards
Ionescu-Shiley
1,5 ± 0,3
1,8 ± 0,2
1,5 ± 0,3
4±2
6±2
3±1
129 ± 31
90 ± 25
93 ± 25
Tabulka č. 6: Normální dopplerovské hodnoty chlopenních náhrad v aortální pozici
Vmax (m/s)
PGmean (mmHg)
Doppler velocity index
Kuličkové
Starr-Edvards
3,1 ± 0,5
24 ± 4
0,32 ± 0,09
Jednodiskové
Björk-Shiley
Medtronic-Hall
Omniscience
2,6 ± 0,4
2,4 ± 0,2
2,8 ± 0,4
14,5 ± 5
14 ± 3
14 ± 3
0,40 ± 0,10
0,39 ± 0,09
Dvoudiskové
St. Jude Medical
2,5 ± 0,6
12 ± 7
0,41 ± 0,12
Heterografty
Hancock
Carpentier-Edwards
Ionescu-Shiley
2,4 ± 0,3
2,4 ± 0,5
2,5 ± 1,7
11 ± 2
14 ± 6
14 ± 4
0,44 ± 0,21
Homografty
1,9 ± 0,4
7,7 ± 2 ,7
0,56 ± 0,10
237
Echokardiografie - 15 21.3.2003 10:19 Stránka 238
15 • Tabulky
Tabulka č. 7: Normální hodnoty pro chlopenní náhrady typu St. Jude Medical dle velikosti
protézy a místa implantace
Aortální protézy
Velikost
Vmax (m/s)
PGmean (mmHg)
DVI
AVA (cm2)
19
3,0 ± 0,6
17 ± 7
0,37 ± 0,07
0,99 ± 0,2
(2,2 - 4,2)
(8 - 30)
(0,26 - 0,47)
(0,73 - 1,32)
2,7 ± 0,3
14 ± 5
0,40 ± 0,06
1,25 ± 0,21
(2,5 - 3,5)
(9 - 27)
(0,29 - 0,55)
(0,92 - 1,73)
2,8 ± 0,5
16 ± 6
0,37 ± 0,06
1,28 ± 0,31
(2,0 - 3,8)
(8 - 29)
(0,28 - 0,51)
(0,93 - 2,20)
2,6 ± 0,5
13 ± 6
0,42 ± 0,08
1,80 ± 0,41
(1,8 - 3,7)
(6 - 28)
(0,27 - 0,61)
(1,20 - 2,76)
21
23
25
27
29
31
2,2 ± 0,5
11 ± 5
0,46 ± 0,10
2,43 ± 0,63
(1,8 - 3,1)
(6 - 20)
(0,33 - 0,60)
(1,54 - 3,15)
2,0 ± 0,1
7±1
0,49 ± 0,04
2,66 ± 0,26
(1,8 - 2,1)
(6 - 9)
(0,43 - 0,55)
(2,26 - 2,97)
2,1 ± 0,6
10 ± 6
0,49 ± 0,19
3,08 ± 1,09
(1,5 - 2,7)
(5 - 16)
(0,31 - 0,69)
(2,07 - 4,23)
Mitrální protézy
Velikost
Vmax
(m/s)
PGmean
(mmHg)
PHT
(ms)
MVA rovnice
kont. (cm2)
MVA-PHT
(cm2)
23
1,54
4
160
1,03
1,38
25
1,34 ± 1,12
2,5 ± 1,0
75,8 ± 4,1
1,35 ± 0,17
2,91 ± 0,16
(1,18 - 1,46)
(2,0 - 4,0)
(72 - 81)
(1,13 - 1,52)
(2,72 - 3,02)
1,62 ± 0,27
5,0 ± 1,7
71,8 ± 11,2
1,67 ± 0,17
3,13 ± 0,49
(1,25 - 1,98)
(3,0 - 7,0)
(58 - 85)
(1,50 - 1,97)
(2,59 - 3,79)
1,50 ± 0,26
2,8 ± 0,8
74,1 ± 15,2
1,75 ± 0,24
3,07 ± 0,59
(1,10 - 1,88)
(1,0 - 4,0)
(55 - 104)
(1,39 - 2,15)
(2,12 - 4,00)
1,51 ± 0,27
3,6 ± 1,5
70,7 ± 14,1
2,03 ± 0,32
3,24 ± 0,70
(0,98 - 2,10)
(1,0 - 7,0)
(46 - 98)
(1,65 - 2,63)
(2,24 - 4,78)
1,51 ± 0,25
3,5 ± 1,5
74,6 ± 19,1
1,82 ± 0,36
3,10 ± 0,65
(0,98 - 2,10)
(1,0 - 7,0)
(46 - 160)
(1,03 - 2,63)
(1,38 - 4,78)
27
29
31
Celkem
238
Download

Tabulky