ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ
Jednočetná těhotenství:
Ultrazvukové vyšetření v 6.- 10. týdnu & 1 fotografie
UZ screening Downova syndromu v 11.-14. týdnu & 2 fotografie (včetně screeningu preeklampsie)
Screening vrozených vad v 18.- 23. týdnu & 2 fotografie
Echokardiografické vyšetření srdce plodu
Ultrazvukové vyšetření ve 30.- 32. týdnu & 2 fotografie
Genetický ultrazvuk včetně echokardiografického vyšetření srdce & 2 fotografie
3D/4D UZ vyšetření & 3 fotografie (1xbarevná) & DVD (obsahuje i kontrolu morfologie a anatomie plodu)
Ultrazvukové vyšetření růstu a anatomie plodu & 2 fotografie
UZ vyšetření růstu a anatomie plodu po 14. týdnu & 2 fotografie
Dopplerovské vyšetření stavu krevní cirkulace plodu a průtoku placentou
Ultrazvukový screening předčasného porodu
Samostatné určení pohlaví na žádost pacientky
Vícečetná těhotenství:
Kromě screeningu předčasného porodu je pro nutnost vyšetření více plodů účtován příplatek 50%.
CZK 600.00
CZK 1,600.00
CZK 1,300.00
CZK 600.00
CZK 1,300.00
CZK 1,600.00
CZK 2,200.00
CZK 1,300.00
CZK 1,300.00
CZK 700.00
CZK 600.00
CZK 600.00
SPECIÁLNÍ ZLEVNĚNÉ BALÍČKY ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ
Jednočetná těhotenství:
UZ vyšetření v 11.-14.týdnu & 3D/4D UZ & DVD & 3 fotografie (1xbarevná)
Genetický ultrazvuk & fetální echokardiografie & 3D/4D UZ & DVD & 3 fotografie (1xbarevná)
Vícečetná těhotenství:
Pro nutnost vyšetření více plodů je účtován příplatek 50%.
CZK 2,200.00
CZK 2,600.00
INVAZIVNÍ VYŠETŘENÍ
Jednočetná těhotenství
CVS (odběr choriových klků placenty)
Jehla na CVS
Amniocentéza (odběr plodové vody)
Jehla na amniocentézu
Vícečetná těhotenství:
Pro nutnost vyšetření více plodů je u výkonů účtován příplatek 50%, cena jehly je hrazena plně.
CZK 1,700.00
CZK 500.00
CZK 1,500.00
CZK 200.00
NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ TEST
Natera (Panorama)
Harmony (Ariosa)
MaterniT21 (Sequenom)
CZK 15,000.00
CZK 16,500.00
CZK 25,500.00
KONSULTACE NÁLEZU
Konzultace nálezu pacientkou bez vyšetření v našem centru
Konsultace nálezu a výsledků vyšetření během vyšetření v našem centru
DOPLŇKOVÁ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
(účtovány u nepojištěných pacientek a při vyšetření bez žádanky od ošetřujícího gynekologa /genetika)
Biochemický screening Downova syndromu
Standardní vyšetření chromozómů ze vzorku plodové vody
Standardní vyšetření chromozómů z klků placenty
Rychlé vyšetření chromozómů (Q-PCR) ze vzorku plodové vody/ klků placenty
CZK 1,000.00
zdarma
CZK 600.00
CZK 7,000.00
CZK 10,000.00
CZK 7,000.00
Poznámka: U pojištěných pacientek je možno při rizikové anamnéze nebo abnormálním výsledku ultrazvuku zařídit
genetickou konsultaci ve spolupracujících zařízeních v Praze, ev. Benešově u Prahy (dle bydliště pacietky). Při této
konsultaci budou v případě indikace invazivního výkonu (amniocentéza/CVS) genetikem vystaveny žádanky na analýzu
vzorku plodové vody/klků placenty (analýza bude hrazena pojišťovnou)
ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
Zpráva z vyšetření v angličtině (včetně češtiny)
Tisk standardní UZ fotografie na žádost pacientky (většina vyšetření má 1-2 fotografie již v ceně vyšetření)
Tisk UZ fotografie vysoké kvality (inkoustová tiskárna) na žádost pacientky
Příplatek za tisk fotografie v inkoustové tiskárně (vysoká kvalita)
Zpětné vystavení obrazové dokumentace z vyšetření na CD-DVD (osobní vyzvednutí, případně platba za zaslání 300Kč)
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ (TĚHOTENSTKÉ) PORADNĚ
Komplexní vyšetření v prenatální poradně (ultrazvuková datace těhotenství, vystavení těhotenské průkazky, klinické
vyšetření, laboratorní testy nutno uhradit zvlášť)
Běžná kontrola v prenatální poradně (bez UZ vyšetření, případné laboratorní testy nutno hradit zvlášť)
Běžná kontrola v prenatální poradně včetně orientačního UZ vyšetření (případné laboratorní testy nutno hradit zvlášť)
VYŠETŘENÍ MIMO ORDINAČNÍ DOBU NA ŽÁDOST PACIENTKY
Příplatek za vyšetření mimo ordinační hodiny na žádost pacientky (po dohodě)
CZK 200.00
CZK 50.00
CZK 100.00
CZK 50.00
CZK 1,500.00
CZK 1,500.00
CZK 500.00
CZK 1,000.00
CZK 1,000.00
Download

Stažení kompletního ceníku v pdf