NEMLENDİRME İLE İLGİLİ TÜM SORULARA
YANIT:
ULTRASONİK NEMLENDİRİCİLER
TAZE SEBZE-MEYVEYİ NEDEN NEMLENDİRMEK GEREKİR?
Tüm soğuk odalarda, teşhir dolaplarında veya soğutmalı raflarda soğutma sisteminin evaporatörü,
evaporatörün soğuk yüzeyindeki su buharını yoğuşturmak suretiyle havadan nem çeker. Paketlenmemiş
taze ürünle dolu bir vitrinde bu etki direkt olarak belirgin değildir. Taze ürün solunum yapmakta
olduğundan, nem ölçümleri gerçekte olandan daha yüksek bağıl nem değerleri verir. Fakat taze ürünle,
soğutulan hava arasındaki su buharı basınç farkından dolayı nem, üründen ayrılıp onu çevreleyen havaya
karışır.
Hatta ürün, soğutma olmadan açıkta teşhir edildiğinde dahi klimalı veya kışın ısıtmalı modern
süpermarketlerin ortamındaki son derece kuru hava (bazen >%20 bağıl nem), taze ürünün kurumasına ve
istenen görüntüsünü kaybetmesine sebep olmaktadır.
Taze ürünün su içeriğindeki kayıp ise çeşitli olumsuz etkilere sebep olur:
•
Görüntüde bozulmalar,
•
Renk değişiklikleri (et ve yeşilliklerde)
•
Yapısal değişiklikler ( yeşilliklerde solma, örneğin turpta yumuşama)
•
Kabuk oluşumu (hamur ve hazır yapılmış mezelerde)
•
Ağırlık kaybı (taze soğanda 6 gün içinde %40’a kadar; biftekte 60 saatte %14’e kadar kayıp)
1
Bu sistemlere nemlendirici eklemek yukarıdaki olumsuz etkileri ciddi oranda azaltıp aşağıdaki
avantajları sağlar:
•
Ciro artışı:

Daha taze görüntü kazanan ürünler satın alma kararını etkiler

Ürünün hazırlanması ve tüketilmesi sırasında tazelikten memnun kalan müşteri daha sık
döner

Ürün bu denli iyi göründüğünden fiyatını düşürmeye gerek kalmaz, ürün değerini korur

Kiloyla satılan ürünlerde ürünün ağırlık değeri sabit kalır. Hatta bazı ürünler doğal bir
süreç şeklinde yapraklarıyla nem çekerek ağırlık bile kazanır

Görece daha düşük satış devir hızı olan daha pahalı ürünler bile bir hafta sonra zayi olma
riski olmaksızın satışa sunulabilir
•
Zayiatın azaltılması:

Etin kuru ve rengi bozulmuş yüzeyinin kesilip atılması ihtiyacı ortadan kalkar

Hazır satılan mezelerin üst katmanlarını kabuklandığı için atmaya gerek kalmaz

Taze görünümünü kaybettiğinden genellikle %50’den fazlası atılan sebze ve meyveler
kurtarılabilir
•
İşgücü maliyetlerinden tasarruf:

Vitrinleri gün sonunda boşaltmaya gerek kalmaz; taze ürünler gece boyu vitrinde
bırakılabilir

Vitrinin tekrar doldurulması yoğunluğun az olduğu gün sonunda yapılabileceğinden ertesi
güne daha az iş kalır; iş gücü daha iyi kullanılır

Taze ürünleri su kaybını önlemek için sarmaya gerek kalmaz
NEDEN ULTRASONİK NEMLENDİRME?
Ultrasonik nemlendiriciler 1 mikron büyüklüğünde ince su partikülleri üretirler. Su partikülleri buharlaşır ve
dış havadan buharlaşma enerjisi çekerler (adyabatik etki). Sonuç olarak çevre havanın sıcaklığı
düşecektir. Bu yönüyle ultrasonik nemlendirici soğutma sürecine de katkıda bulunur.
Ürünler ultrasonik nemlendirmede ıslanmaz ve ıslaklık hissi vermez.
Ultrasonik nemlendirme çok az enerji kullanır. Ultrasonik nemlendiricilere alternatif, sprey sistemleri ve
buhardır. Buhar üretmek için ultrasonik nemlendiriciye göre 10 kat fazla enerji sarf etmek gerekir ve sıcak
buharın tekrar soğutulması ihtiyacı söz konusudur. Sprey sistemleri ise kompresör ve yüksek basınçlı
pompadan oluşan ciddi bir tertibat gerektirdiği gibi gürültülü çalışırlar. Aynı zamanda, su partikülleri daha
büyük olduğundan damlamaya ve ürünlerin ıslanmasına sebep olurlar. Ultrasonik nemlendirici ise ısınma
olmaksızın direkt olarak tepki verir ve gürültüsüz çalışır.
2
NEDEN CONTRONICS ULTRASONİK NEMLENDİRİCİLER?
•
Hijyen:
Nemlendirme sürecinde hiçbir bakterinin döngüye karışmaması ve bakterilerin yaşamasına
elverişli koşulların yaratılmaması son derece gereklidir. Contronics, bunun için aşağıdaki
önlemleri almış durumdadır:
Nemlendiricinin tasarımı

Nemlendiriciler, bakterilerin cihaz gövde maddesinin gözeneklerinde saklanamayacağı
şekilde kimyasal olarak boyanmış RVS316L paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Bir tür sifon programı, sistemi saat bazında temizleyip üniteyi yeniden taze suyla
doldurmaktadır.

Nemlendirici kapatıldığında geride hiç su kalmaz. Rezervuar drenajla boşaltılır.
Temiz besleme suyu:

Taze ürünle birlikte demineralize su kullanılmalıdır ve Contronics bunun için ters osmoz
prensibine dayalı ekonomik bir filtre sistemi sunmaktadır. Bu sistem bakterilerin, hatta
virüslerin nemlendiriciye girmesini önler. Aynı zamanda, bakterilerin beslenebileceği her türlü
ortam sudan filtrelenerek ayrılır.
Temiz hava ve sistem:

Nemlendirme işleminde çoğu durumda havayı arıtmaya gerek yoktur. Fakat, bakterilerin
üremesinin muhtemel olduğu (et ürünleri), veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda (fırınlar) hava
arıtması eklemek makul bir uygulamadır. Contronics, bu amaçla nemlendiriciye isteğe göre
eklenen Ozon jeneratörleri sunmaktadır. Bu jeneratörlerle gecede 2 saat boyunca ozon gazı
(O3) nemlendirici ve bağlı sistem boyunca püskürtülür; Ozon en küçük noktalara bile girerek
bakterileri öldürür. Ozonun çok kısa bir yaşam döngüsü olduğundan kısa zamanda, tortu
bırakmadan, normal Oksijene (O2) dönüşür. Bu şekliyle Ozon, verimli ve güvenli bir
temizleyicidir.
•
Çevre:

Nemlendirici, 1000 gr suyu nebülize ederken (mikronlarına küçültürken) yalnızca 80 watt
enerji kullanır.
Adyabatik soğutma etkisi ise 1000 gr su buharlaştırırken 700 watt enerji üretir.
Bu şekilde, 1000 gr buharlaştırılmış suda 620 watt enerji tasarrufu sağlanır.
Bu da, ortalama bir düzenekte, yılda 16.000 KW ve 12 tonluk CO2 azaltılması anlamına
gelir.

Tüketiciye taze ve bakterisiz ürün sunulur.

Zayi olan ürünlerde %50 oranında azalma elde edilir.
3
•
Ödüllü geliştirme:
Contronics Nem Sistemi, dünyada özellikle taze ürün için geliştirilmiş
tek sistemdir. Bu inovasyon ve dünya pazarındaki başarı 2002 yılında
prestijli Eureka Lynx Award ile ödüllendirilmiştir.
CONTRONICS ULTRASONİK NEMLENDİRİCİLER VE BAKTERİLER
(LEGIONELLA: LEJYONER HASTALIĞI BAKTERİSİ)
Legionella bakterisi içme suyunda genel olarak küçük miktarlarda bulunur. Bakteriler bu durumda zararlı
değildir. Fakat, durgun suda 25-60ºC sıcaklıkta ciddi oranda çoğalırlar ve Legionella içeren su
buharlaştırıldığında durum tehlikeli bir boyuta ulaşır. Legionella içeren küçük aeroblar (su partikülleri)
insanlar tarafından solunduğu takdirde hastalıklara sebep olabilir.
Contronics’in stratejisi bakteri çoğalmasını önlemektir. Bunun için şu önlemler alınmıştır:

Normal çalışma esnasında rezervuardaki su sürekli olarak hareket halindedir. Buna ek olarak,
dönüştürücülerin ürettiği enerji miktarı her tür bakterinin ölmesini sağlar.

Stand-by modunda su rezervuar içinde kalır. Dışarıdan gelen havanın ve ortam sıcaklığının
bir şekilde daha yüksek olduğu durumlarda rezervuardaki suyun sıcaklığı 35ºC’ye
yükselebilir. Fakat, cihaza entegre olarak bulunan püskürtme döngüsü suyu saat bazında
tazeler.

Nemlendirici kapatıldığında rezervuar tamamen boşaltılır.

Nemlendirici paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kimyasal olarak boyanmıştır. Yüzey son
derece pürüzsüz olduğundan bakteriler saklanacak yer bulamazlar.
Cihazın standart yapısıyla ilgili bu önlemlerin yanı sıra ürüne isteğe göre eklenebilen arıtma filtresi ve
Ozon jeneratörü seçenekleriyle güvenlik önlemlerini arttırmak mümkündür:

Contronics, nemlendiricilerle birlikte demineralize su kullanılmasını önermektedir. Bakım
ve çalışma ömrüne olan olumlu etkilerinin yanı sıra ters osmoz sistemi bakterilerin su
aracılığıyla nemlendiriciye girmesini önler. Buna ek olarak, demineralize olmuş su bakteri için
besin kaynağı içermeyecektir.

Nemlendiriciler görece sıcak çevrelere (fırınlar) ve yüksek bakteri içeren yerlere (et
vitrinleri) yerleştirildiklerinde Contronics, Ozon gazıyla (O3) dezenfeksiyon yapılmasını
önermektedir. Ozon, bakterileri çevreye zararlı etki bırakmadan öldüren güçlü bir oksidandır.
Ozon jeneratörleri nemlendiriciler içine isteğe göre eklenmektedir.
4
Contronics’in 1997 yılında başlattığı “Nemlendiriciler ve Ozon’la dezenfeksiyon” projesi kapsamında
İngiltere’deki Reading University çeşitli testler yapmış; sisteminde nemlendirici ve ozon jeneratörü
bulunan teşhir buzdolaplarının çeşitli bölümlerine bakteri yerleştirilmiştir. 2 saat boyunca Ozon’la
dezenfeksiyon işleminin ardından Salmonella ve Legionella kolonilerinde aşağıdaki etkiler elde edilmiştir:
Nemlendirici ve bağlı borulardaki havada
%72,9 yok edildi
Teşhir buzdolabındaki havada
%89,7 yok edildi
Nemlendirici ve bağlı boruların üst yüzeyi
%100 yok edildi
Teşhir buzdolabının üst yüzeyi
%40,5 yok edildi
Sonuç, bakterilerin sadece üremesinin durması değil aynı zamanda etkisiz hale getirilmiş olmaları
şeklinde olmuştur. Contronics 2002 yılında bu yenilikçi ve başarılı proje için Eureka Lynx Ödülü ile
ödüllendirilmiştir.
DEZENFEKSİYONDA DEVRİM: OZON

Ozon Nedir?
Ozon, Oksijen’in yüksek voltajlı elektrik akımından geçirilerek elde edilen kararsız bir gazdır.
Normal Oksijen (O2) Ozona (O3) dönüşür ve hemen Oksijene geri dönüşmeye çalışır.

Nasıl Elde Edilir?
Pratikte, 1/5 oranında Oksijenden oluşan kuru hava O 2’nin 3 molekülünü O3’ün 2 molekülüne
çeviren bir elektrik akımından geçirilir. Bu gaz depolanamaz ve kullanım noktasında üretilmesi
gerekir.

Nasıl ayırt edilir?
Oksijene geri dönüşmeye çalışan kararsız renksiz bir gaz olan Ozon’un son derece ayırt edici bir
kokusu vardır. Bu koku, elektrikli aletlerin çıkardığı kıvılcım veya fotokopi makinesindekine
benzer. Temiz, nisbeten metalik bir kokudur. 0.03 ppm * oranındaki bir konsantrasyonda dahi
kokuyla tespit edilebilir.

Avantajları Nelerdir?
-
Oksidasyon prosesi ile güçlü bir sterilizatördür. Bakteri ve mantarları öldürür, çürüyen
bakterilerin sebep olduğu kokuları ortadan kaldırır.
-
Kesinlikle kimyasal kalıntı bırakmaz.
-
Bir gaz olarak diğer sterilizatörlerin ulaşamayacağı bölgelere ulaşır ve suda çözünebilir.
Düşük konsantrasyonlarda açıktaki yiyecekler üzerinde hiç bir etkisi yoktur.

Dezavantajları Nelerdir?
Genellikle yoktur. Yüksek konsantrasyonda solunduğu zaman ağız kuruluğu, öksürük ve bulantı
gibi belirtilere sebep olabilir. Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleri günlük 15 dakikaya kadar 0.3
ppm’lik bir konsantrasyona izin vermektedir fakat Ozon 0.03 ppm’lik bir konsantrasyonda dahi
kokuyla tespit edilebildiğinden problem çıkma olasılığı yok denecek kadar düşüktür. Teşhirdeki
ürünlerin üzerindeki konsantrasyon oranı ise 0.01 ppm civarında olmaktadır.
ppm, (İng.: parts per million) milyonda bir birime verilen isimdir. Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda 1
birimlik maddesine 1 ppm denir.
*
5
ÜRÜNLERİ
Nemlendirici HU-25 (OG)
Teknik Özellikler:
Dönüştürücü frekansı
25ºC su tankı sıcaklığında kapasite
Su sertliğine göre dönüştürücü ömrü
Su taneciği başına ölçüm
Hava çıkış çapı
Hava giriş çapı
Hava akışı
Çıkış başına maksimum boru uzunluğu
Ana su basıncı
Su bağlantısı
Maksimum su sertliği
Sifon frekansı
Drenaj çıkışı
Su tankı hacmi
Ana güç kaynağı
Maksimum yük
Ortam sıcaklığı
Su sıcaklığı
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığına göre ortam sıcaklığı
Ebatlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)
Ağırlık
Materyal
1.7 MHz
0-1.2 kg/saat (ayarlanabilir)
10.000 saat (sürekli olarak 13 ay)
1-3 mikron
2 x 40 mm
80 mm
ayarlanabilir (0-60 m3/0 Pa)
6m
1-6 bar
3/4” dış
8° Alman Sertliği (demineralize su önerilir)
Saatte bir (ayarlanabilir)
1/2” dış
300 cm3
230 V ± 10% 50/60Hz
120 W
0…35 °C
5…15°C
-5…35°C
max. +15K (max. %75 bağıl nem)
270 x 260 x 160 mm
8 kg
paslanmaz çelik 316L
Cihaz İçine Eklenebilen Seçenekler
Harici Ek Seçenekleri
Dahili Ozon Jeneratörü (OG)
Ozon Kapasitesi : 0-20 mg/hr (ayarlanabilir)
Ozon Kontrolü : Timer
HTR-10
Uzaktan Kumanda REMCO-12
Nem Sensörü HS-90
Nem Sensörü HS-91
Dead Zone Higrostatı DZR-43
6
Nemlendirici HU-45 (OG)
Teknik Özellikler:
Dönüştürücü frekansı
25ºC su tankı sıcaklığında kapasite
Su sertliğine göre dönüştürücü ömrü
Su taneciği başına ölçüm
Hava çıkış çapı
Hava giriş çapı
Hava akışı
Çıkış başına maksimum boru uzunluğu
Ana su basıncı
Su bağlantısı
Maksimum su sertliği
Sifon frekansı
Drenaj çıkışı
Su tankı hacmi
Ana güç kaynağı
Maksimum yük
Ortam sıcaklığı
Su sıcaklığı
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığına göre ortam sıcaklığı
Ebatlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)
Ağırlık
Materyal
1.7 MHz
0-3 kg/saat (ayarlanabilir)
10.000 saat (sürekli olarak 13 ay)
1-3 mikron
4 x 40 mm
80 mm
ayarlanabilir (0-60 m3/0 Pa)
6m
1-6 bar
3/4” dış
8° Alman Sertliği (demineralize su önerilir)
Saatte bir (ayarlanabilir)
1/2” dış
650 cm3
230 V ± 10% 50/60Hz
250 W
0…35 °C
5…15°C
-5…35°C
max. +15K (max. %75 bağıl nem)
325 x 265 x 215 mm
11.5 kg
paslanmaz çelik 316L
Cihaz İçine Eklenebilen Seçenekler
Harici Ek Seçenekleri
Dahili Ozon Jeneratörü (OG)
Ozon Kapasitesi : 0-20 mg/hr (ayarlanabilir)
Ozon Kontrolü : Timer
HTR-10
Uzaktan Kumanda REMCO-12
Nem Sensörü HS-90
Nem Sensörü HS-91
Dead Zone Higrostatı DZR-43
7
Nemlendirici HU-85 (OG)
Teknik Özellikler:
Dönüştürücü frekansı
25ºC su tankı sıcaklığında kapasite
Su sertliğine göre dönüştürücü ömrü
Su taneciği başına ölçüm
Hava çıkış çapı
Hava giriş çapı
Hava akışı
Çıkış başına maksimum boru uzunluğu
Ana su basıncı
Su bağlantısı
Maksimum su sertliği
Sifon frekansı
Drenaj çıkışı
Su tankı hacmi
Ana güç kaynağı
Maksimum yük
Ortam sıcaklığı
Su sıcaklığı
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığına göre ortam sıcaklığı
Ebatlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)
Ağırlık
Materyal
Cihaz İçine Eklenebilen Seçenekler
1.7 MHz
0-6 kg/saat (ayarlanabilir)
10.000 saat (sürekli olarak 13 ay)
1-3 mikron
2 x 80 mm
80 mm
ayarlanabilir (0-60 m3/0 Pa)
6m
1-6 bar
3/4” dış
8° Alman Sertliği (demineralize su önerilir)
Saatte bir (ayarlanabilir)
1/2” dış
1500 cm3
230 V ± 10% 50/60Hz
500 W
0…35 °C
5…15°C
-5…35°C
max. +15K (max. %75 bağıl nem)
450 x 265 x 290 mm
18 kg
paslanmaz çelik 316L
Harici Ek Seçenekleri
Dahili Ozon Jeneratörü (OG)
Ozon Kapasitesi : 0-20 mg/hr (ayarlanabilir)
Ozon Kontrolü : Timer
HTR-10
Uzaktan Kumanda REMCO-12
Nem Sensörü HS-90
Nem Sensörü HS-91
Dead Zone Higrostatı DZR-43
8
Nemlendirici HU-245 (OG)
Teknik Özellikler:
Dönüştürücü frekansı
25ºC su tankı sıcaklığında kapasite
Su sertliğine göre dönüştürücü ömrü
Su taneciği başına ölçüm
Hava çıkış çapı
Hava giriş çapı
Hava akışı
Çıkış başına maksimum boru uzunluğu
Ana su basıncı
Su bağlantısı
Maksimum su sertliği
Sifon frekansı
Drenaj çıkışı
Su tankı hacmi
Ana güç kaynağı
Maksimum yük
Ortam sıcaklığı
Su sıcaklığı
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığına göre ortam sıcaklığı
Ebatlar (uzunluk x genişlik x yükseklik)
Ağırlık
Materyal
1.7 MHz
0-18 kg/saat (ayarlanabilir)
10.000 saat (sürekli olarak 13 ay)
1-3 mikron
2 x 110 mm
80 mm
ayarlanabilir (0-60 m3/0 Pa)
6m
1-6 bar
3/4” dış
8° Alman Sertliği (demineralize su önerilir)
Saatte bir (ayarlanabilir)
3/4” dış
4000 cm3
230 V ± 10% 50/60Hz
1.3 KW
0…35 °C
5…15°C
-5…35°C
max. +15K (max. %75 bağıl nem)
450 x 265 x 290 mm
43 kg
paslanmaz çelik 316L
Cihaz İçine Eklenebilen Seçenekler
Harici Ek Seçenekleri
Dahili Ozon Jeneratörü (OG)
Ozon Kapasitesi : 0-20 mg/hr (ayarlanabilir)
Ozon Kontrolü : Timer
HTR-10
Uzaktan Kumanda REMCO-12
Nem Sensörü HS-90
Nem Sensörü HS-91
Dead Zone Higrostatı DZR-43
9
Nemlendirici HU-64
Sebze-meyve teşhir standları için tasarlanmış boru şeklindeki bu sistemle, süpermarketlerde yazın klima,
kışın ise ısıtma sisteminden kaynaklanan düşük bağıl nemden dolayı sebze meyvelerin nemini çevredeki
havaya vererek tazeliğini kaybetmesi önlenebilmektedir.
Montajı son derece kolay olan HU-64’de su arıtım ünitesi ve drenaj pompası paslanmaz çelik çerçeveye
yerleştirilmiş durumdadır. Sistemi çalıştırmak için şehir suyunu, drenajı, güç kaynağını ve çıkış borusunu
bağlamak yeterlidir.
Bağlantıların tavanda olması durumunda boruları kamufle etmek için paslanmaz çelikten boru
kullanılabilir (bkz. illüstrasyon).
Paslanmaz çelik dağıtım borusu bir masanın veya ürünler sandıkta teşhir edilecekse bir çerçevenin
üzerine sabitlenir. Montaj 4 saatten kısa bir zamanda tamamlanır.
10
11
HARİCİ EK SEÇENEKLERİ
HTR-10
HTR-10 Contronics HU-25, HU-45, HU-85 ve HU-245 nemlendiricilerini kontrol
etmek için tasarlanmış “Higrostat-Uzaktan Kumanda-Nem Sensörü” işlevleri
gösteren bir cihaz olup son derece hassas bir nem ve sıcaklık sensörü
içermektedir.
Sıcaklık ve nemi hisseden eleman içersine entegre bir ısıtma cihazı sensörün aşırı
doymuş durumlarda kuru kalmasını sağlar.
Elektronik aksamın kalbi, Contronics tarafından tasarlanmış ve programlanmış bir
mikroçiptir. Elektronik kart neme karşı korumalıdır.
Özellikler:
•
Güncel bağıl nemi gösteren LCD ekran
•
Güncel sıcaklığı gösteren LCD ekran
•
Kontrol düğmeleri
•
Nemlendiricinin ilgili andaki kapasitesini gösteren mavi LED
(nemlendiricinin ön panelindeki ile aynı)
•
Nemlendiricinin güncel durumunu gösteren yeşil/kırmızı
LED (nemlendiricinin ön panelindeki ile aynı)
Uzaktan Kumanda REMCO-12
Contronics nemlendiriciler için uzaktan kumanda
Özellikler:
•
•
•
•
Püskürtme/Alarm için LED
Kapasite için LED
Minimum kapasite için ön-ayar
Maksimum kapasite için ön-ayar
12
Bağıl Nem ve Sıcaklık Sensörü HS-91
•
Sıcaklığı da hisseden özel bir çiple çalışmakta olup aynı
zamanda %100’e kadar nemli bölgelerde hassasiyetini
korur. Dahili bir ısıtma elemanı çiğlenme noktasında
sensörde yoğuşma oluşmasını önler.
•
Tamamen dijital olarak kalibre edilmiştir. Tekrar kalibrasyon
gerekmez, mükemmel düzeyde stabildir.
Teknik Özellikler:
Bağıl Nem Çıkışı
0-1 volt: %0-100 RH lineer veya;
0-10 volt: %0-100 RH lineer veya;
0-20 mA: %0-100 RH lineer (özel adaptörle)
Sıcaklık Çıkışı
0-4 volt DC: lineer
0 V = -50°C
0,5 V = 0°C
1,0 V = 50°C
min: -40°C
max: +123,8 °C
Güç girişi
min: 10 V DC
max: 15 V DC
Bağıl Nem Performans Özellikleri
Sıcaklık Performans Özellikleri
Çözünürlük
%0,5 bağıl nem (RH) minimum
%0,3 RH tipik
0,04 °C minimum
0,01 °C tipik
Mutlak
%2 RH altında %10-90
%2-4 RH’de %0-10
%2-4 RH’de %90-100
25 °C’de 0,5°C
Hassasiyet
Aralık
%0-100
-40 °C minimum
+123,8 °C maksimum
Yanıt süresi
4 sn.
5 sn
Uzun vadeli stabilite
Yılda %1 RH’den küçük
13
DZR-43 Dead Zone (Ölü Bölge) Higrostatı
Oda nemini kontrol etmek için
tasarlanmıştır.
Fonksiyonları:
•
Röle ve oransal kontrol (0-10 Volt veya 0-20 mA)
•
Bant genişliği ayarlama
•
Oransal kontrolün görüntülenmesi için led gösterge çubuğu
•
Set değeri ve bağıl nemin dijital olarak görüntülenmesi
•
Membran tuş takımı
•
Nemlendirme ve nem alma için led göstergeler
•
Nemlendirme ve nem alma rölelerinin açık olduğunu gösteren ledler
Oransal ve Röle Kontrol
Cihazın oransal kontrolleri vardır. Nemlendirme ve nem alma 0’dan 10 volt’a kadar sinyalle kontrol
edilmektedir.
Bağıl nem=set değeri ise her iki çıkışın da 0 volt olduğu anlamına gelir (nemlendirme ve nem alma).
Nemlendirme
Bağıl nem < set değeri ise cihazın nemlendirme çıkışı 10 volt’a çıkacaktır. Bu sinyal, oransal kontrol için
direkt olarak Contronics nemlendiricilere bağlanabilir.
Set değeri - bağıl nem farkı, ayarlanmış bant aralığını aşarsa (%1-10 arası), nemlendirme rölesi aktif hale
geçecektir.
DZR-43, oransal veya on/off kontrolü ya da ekstra nemlendirme gerektiği durumda her iki seçeneği de
sunmaktadır.
14
Nem Alma
Bağıl nem > set değeri ise DZR-43’ün nem alma çıkışı 10 volt’a çıkacaktır. Bu sinyal, oransal kontrol için
direkt olarak Contronics nem alıcılara bağlanabilir.
Bağıl nem - set değeri farkı, ayarlanmış bant aralığını aşarsa (%1-10 arası) nem alma rölesi aktif hale
geçecektir.
DZR-43, oransal veya on/off kontrolü ya da ekstra nemlendirme gerektiği durumda her iki seçeneği de
sunmaktadır.
Teknik Özellikler:
Ana voltaj
Kontak değerleri
Oransal çıktılar
Aralık
HS-90 sensörle ölçüm inceliği
HS-10 sensörle ölçüm inceliği
Maksimum yük
Ortam sıcaklığı
Ölçüler
Koruma sınıfı
230V ± %10 50/60 Hz
8 A 250 VAC
0-10 V
%20’den 95’e kadar
±% 2
±% 5
< 5W
0°C’den 50 °C’ye kadar
182 x 223 x 115 mm (uzunluk x genişlik x yükseklik)
kapak kapalı iken IP-55
Aksesuarlar
HS-10
bağıl nem sensörü ± %5
HS-90
bağıl nem sensörü ± %2
HK-01
Contronics nemlendirici için bağlantı kablosu
SU ARITMA SEÇENEKLERİ
Contronics’in, nemlendiricilerin kapasitesine uygun özel olarak tasarlamış olduğu ters osmoz su arıtma
sistemleri nemlendiriciye demineralize su sağlamaktadır.
Mineraller, tuz ve bakteri nemlendiricinin su rezervuarını kirletir. Nemlendiriciye entegre edilmiş sifon
programı bu süreci yavaşlatmakta olsa da tamamen durduramayacaktır. Suyun kalitesine bağlı olarak su
rezervuarında tortu birikecektir. Bunun sonucunda ise enerjilerini serbest bırakamadıklarından
dönüştürücülerin ömrü kısalır. Yüzer switch elektronik elemanlara yanlış bilgi verebilir ve bu da
elektroniklerin zarar görmesine sebep olur.
Besleme suyunda bulunan mineraller ve tuz nemlendirilen alanda toza sebep olabilir.
Legionella bakterisi rezervuarın içindeki görece sıcak su içersinde üreyebilir ve sağlık tehdidi oluşturur.
Demineralize su;

dönüştürücünün yıpranmasını,

su rezervuarının kirlenmesini

bakteri üremesini önler
15
LP-10/10BP/30BP/60BP
LP-10
LP-10BP
LP-30BP
LP-60BP
Özellikler:
LP-10
LP-10BP
LP-30BP
LP-60BP
25°C’de maksimum üretim (kg/gün)
375
375
1125
2250
10°C’de maksimum üretim (kg/gün)
220
220
660
1320
Tuz azaltma oranı minimum (%)
98
98
98
98
20-35
20-35
20-35
20-35
Maksimum sıcaklık (°C)
45
45
45
45
Minimum basınç (bar)
2
1
1
1
Ebatlar (boy x en x yükseklik cm)
36 x 23 x 38
36 x 23 x 46
50 x 35 x 54
50 x 35 x 54
Yedek tank kapasitesi (ø x H cm)
26 x 40
26 x 40
26 x 40
26 x 40
Yedek tank normal basıncı (bar)
0.45
0.45
0.45
0.45
Besleme suyuna oranla üretim (%)
16
ULTRASONİK NEMLENDİRİCİLER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
SOĞUK ODADA NEMLENDİRME
Bağıl nem %99’un altında ve sıcaklık 0°C ‘nin üzerine olduğu durumda nemlendirici ve ters osmoz
ekipmanı, soğuk odanın içine yerleştirilmelidir.
Diğer tüm koşullarda soğuk odanın üzerine veya dışına yerleştirilebilir. Fakat ortam koşulları yine de bağıl
nem %99’un altında ve sıcaklık 0 ile 40°C arasında kalacak şekilde olmalıdır.
Nemlendirici daha düşük pozisyonda iken kanal içindeki kontak yoğuşması drenaj yapılmalı veya
nemlendiriciye geri akması sağlanmalıdır. Çıkışlar soğuk oda evaporatörünün hemen arkasında ve en az
75 cm uzunluğunda olmalıdır.
Nemlendirici HS-91P sensör ile kullanılarak direkt olarak üzerindeki kontrol panelinden kontrol
edilebileceği gibi,

DZR-43/HS-91/HK-01 ile uzaktan;

HTR-10 ile soğuk oda içinden veya

dış bir kontrol cihazı/bilgisayardan HK-01 kablosu* ile herhangi bir 0-10 volt sinyal ile kontrol
edilebilir.
*HK-
01: DZR-43 ile Contronics Nemlendirici arasında bağlantı kablosu
Nemlendirici soğuk oda dışında iken:
Nemlendirici soğuk oda içinde iken:
17
TEŞHİR DOLAPLARINDA NEMLENDİRME
•
Statik veya fanlı arkası açık yatay dolap
Nemlendirici ve ters osmoz ekipmanı dolabın altına yerleştirilir.
Kanal içindeki kontak yoğuşması drenaj yapılmalı veya nemlendiriciye geri akması sağlanmalıdır.Tüm
kanallar 40mm çapında PVC olup beyaz renkte Contronics’den temin edilebilir. Nemlendiricinin kapasitesi
200 gr/saat/metre uzunluk olmalıdır.
Nemlendirici REMCO-12, HS-91P sensör veya yalnızca statik dolaplarda HTR-10 ile kontrol edilebilir.
Sensör çizimde belirtildiği şekilde yerleştirilmelidir. Sensör elemanı üzerinde yoğuşma oluşmasını
önlemek için düşük seviyeye veya soğutma bobinine geri dönen hava akımı üzerinde yerleştirmemeye
dikkat edilmelidir.
Nemlendiriciye giden hava vitrinin altından alınmamalıdır çünkü bu hava bakteri içerir. Havanın 80 mm
PVC boru ile ortamdan alınması gerekir.
Nemlendirici, sifon ve aşırı dolma durumlarında fazlalıkların drenaj yapılmasına imkan verecek kadar
yükseğe monte edilmelidir.
Vitrinli Statik Dolapta Kurulum
Önden Görünüş:
18
Vitrinli Fanlı Dolapta Kurulum
Önden Görünüş
19
•
Önden Açık Dikey Teşhir Dolabı
Nemlendirici ve ters osmoz ekipmanı dolabın üst kısmına veya en alttaki rafın içine yerleştirilir. A/B
kanallama tipi veya C veya D veya E kullanılabilir (bkz. illüstrasyon).
A/B kanallama tipiyle nem ön tarafın arka kısmından soğuk hava içine enjekte edilir.
Görünür sis C/D/E kanallarında daha az olacaktır. Arka kısımda oluşacak kontak yoğuşmasından ötürü
bağıl nem de bir miktar düşük olacaktır. Ürünler üzerindeki bağıl nem C (veya D veya E) kanallama ile
%80-85 olacaktır.
A/B kanallama tipinde ise nem sisi net olarak görünür olacaktır . Sonradan soğuk havayla karışacak
buharlaşırken kaybolacaktır. Ürünler üzerindeki bağıl nem %85-90 olacaktır.
Kanal içindeki kontak yoğuşması drenaj yapılmalı veya nemlendiriciye geri akması sağlanmalıdır.Tüm
kanallar 40mm çapında PVC olup beyaz renkte Contronics’den temin edilebilir. Nemlendiricinin kapasitesi
1 kg/saat/metre uzunluk olmalıdır.
Nemlendiricinin kontrolü “kapasite” modunda ayarlanmış HTR-10 ile kontrol edilebilir. Higrostat modu
yalnız gece perdeli dolaplarda kullanılır. Bunlarda nem %90a ayarlanmalıdır. Tüm diğer durumlarda %99
ve altına ayarlanmış kapasite modu kullanılır. HTR-10’un sis akışının direkt içine değil vitrin içine
yerleştirilmesi gerekir.
20
Çok katlı soğutucuda nemlendiricinin kurulum örneği: Tüm kanallar kullanılmak durumunda değildir.
A&B veya C veya D veya E kullanılabilir.
21
KANAL SİSTEMLERİNDE NEMLENDİRME
Nemlendiricinin mümkün olduğunca kanalın düşük basınç tarafına kurulması gerekir. İlk engelden
çıkışlara en az 200 cm bırakılmalıdır (yaklaşık 2m/sn hava akımı).
Nemlendiricinin çıkış boruları içersindeki kontak yoğuşması drenajla atılmalı veya nemlendiriciye geri
dönmesi sağlanmalıdır. Çıkışlar her zaman damlamayı önlemek için hafifçe yukarı göstermelidir ve boru
uzunluğu en az 75 cm olmalıdır.
Nemlendirici Contronics DZR-43/HS-91/HK-01 ile kontrol edilmeli ve çıkışlardan yaklaşık 500 cm uzakta
konumlandırılmalıdır. Kontak yoğuşmasını önlemek için DZR-43’ün %80 bağıl neme ayarlanması veya ilk
engelin konumundaki nemin %100’ün altında olacak şekilde ayarlanması gerekir. Nemlendirilecek odanın
içine yerleştirilecek ve on/off şeklinde çalışan ikinci bir higrostat oda içindeki nemi kontrol etmek üzere
HK-01 kablo ile seri bağlanabilir.
Ünite yüksek basınç tarafına bağlanacak olursa drenajın suyu bloke eden bir sifonu olmalıdır ki kanal
içindeki dinamik basıncı eşitleyebilsin (100 Pa = 1 cm).
Ünite yüksek basınç tarafına paralel kurulursa kanal içindeki dinamik basınç 300 Pa’yı geçmemelidir.
Kanalın düşük basınç tarafında nemlendirici
22
Kanalın düşük basınç tarafına paralel nemlendirici
Kanalın yüksek basınç tarafında nemlendirici
23
Kanalın yüksek basınç tarafı dışında nemlendirici
Kanal sisteminde nem kontrolü
24
Download

Contronics Genel Katalog