Skupina č.
Soutěž botanické zahrady pro žáky ZŠ
– nižší stupeň
Název školy:
Jména žáků:
Hodnocení:
Úkol č. 1: ……………………..
Úkol č. 2: ……………………..
Úkol č. 3: ……………………..
Úkol č. 4: ……………………..
Úkol č. 5: ……………………..
Úkol č. 6: ……………………..
Úkol č. 7: ……………………..
Úkol č. 1:
K jednotlivým částem rostliny přiřaďte odpovídající názvy:
kořen, stonek, list, květ
Úkol č. 2:
Doplňte neúplné věty a písmena v šedých políčcích jsou řešením tajenky.
Podzemní části rostliny jsou
.
Nadzemní části rostliny jsou
.
Stonky mohou být
nebo
.
Dužnatý stonek s listy je
a bez listů je stvol.
Stéblo je dužnatý stonek s
.
Rostliny s dužnatým stonkem jsou
.
Dřevnatý stonek mají
.
Stonek dřevin nazýváme
.
Listům
dřevin říkáme jehlice.
Tajenka:
vonná
Úkol č. 3:
Vyberte správnou odpověď a písmeno zapište do tajenky.
ANO
NE
1. Byliny nesbíráme za každého počasí.
Z
R
2. léčivé byliny sbíráme u silnic a polí postříkaných proti škůdcům.
V
D
3. Byliny sbíráme do košíků.
R
A
4. Pořádně je do košíku namačkáme.
P
A
5. Vše, co jsme nasbírali, musíme ihned usušit.
V
W
6. Nejlépe byliny usušíme na prudkém slunci.
E
I
Tajenka:
Léčivé byliny obsahují látky, které jsou důležité pro naše _ _ _ _ _ _ .
Úkol č. 4:
Když zakroužkujete písmena u správných odpovědí, vyřešíte tajenku.
Na 1 řádku může být více správných odpovědí.
1.
Byliny mají stonek
B
dřevnatý
V
N
žádný
J
dužnatý
dýchá
O
je upevněná v
půdě
2.
Bylina kořeny
S
přijímá
vodu
3.
Bezlistý stonek je
A
stéblo
U
stvol
I
lodyha
4.
Listy byliny
přijímají
O
sluneční
energii
K
pyl
Z
kyslík
5.
Části květů jsou
D
pestík
O
tyčinky
M kořeny
6.
Plody se vyvíjejí z
B
květů
S
listů
C
stonků
7.
Suché plody jsou
A
malvice
O
lusk
U
oříšek
8.
Dužnaté plody se
jmenují
P
peckovice
R
malvice
I
bobule
9.
Prudce jedovatý je
R
rulík
zlomocný
H
kapraď
samec
O
blín
černý
D
2 různé druhy A
2 odrůdy
Y
2 různí jedinci
10. Růže a pivoňka jsou
Tajenka:
Byliny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Úkol č. 5:
Rozlušti názvy 7 rostlin (5 názvů 2slabičných, 2 názvy 3slabičné).
Nalezené názvy rostlin zapiš do správné skupiny uvedených rostlin.
RU
RŮ
HEŘ
JE
TEL
ČES
JA
ZLA
MÁ
CE
LÍK
TI
NEK
NEK
VOR
ŽE
Okrasné byliny:
Léčivé rostliny:
Jedovaté byliny:
Hospodářské plodiny:
Zelenina:
Stromy:
Keře:
Úkol č. 6
Zaškrtněte pouze jednu správnou odpověď:
1. Zelenina je
a. pórek
b. jablko
c. okurek
2. Jehličnaté stromy jsou
a. modřín
b. jeřáb
c. lípa
3. Divizna je
a. strom
b. bylina
c. keř
4. Tulipán roste na
a. zahrádce
b. poli
c. louce
5. Pampeliška má květ
a. červený
b. oranžový
c. žlutý
6. Trny má
a. dub
b. kapradina
c. kaktus
7. Mezi obilniny nepatří
a. pšenice
b. ječmen
c. pýr
8. Len je
a. obilnina
b. přadná rostlina
c. okopanina
9. Sněženka kvete
a. v létě
b. na jaře
c. na podzim
10. Leknín bílý roste
a. ve vodě
b. na poušti
c. na horách
Úkol č. 7
Z uvedených možností zvolte správné názvy předložených rostlin a napište je:
1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………
4) ……………………………………
5) ……………………………………
6) ……………………………………
7) ……………………………………
8) ……………………………………
9) ……………………………………
10) ……………………………………
Obrázky byly převzaty z literatury: Kol.autorů, Klíč ke květeně ČR, Akademia, Praha 2010
Download

Soutěž botanické zahrady pro žáky ZŠ