BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
SEMINÁŘ O MODERNÍCH TRENDECH A ZDROJÍCH VEŘEJNÝCH
KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB
Cílem semináře bylo informovat o současném vývoji v oblasti poskytování
informačních zdrojů a zároveň představit Zemědělské poradenské a vzdělávací
centrum a Knihovnu Antonína Švehly jako oborovou informační bránu. Seznámit
účastníky s novými zdroji a nástroji pro vyhledávání informací, které jsou k dispozici
v Knihovně Antonína Švehly.
Ing. Vítek, MBA, ÚZEI
Ing. Chmelíková, MZe
Setkání pracovníků ministerstva zemědělství, v.v.i., OSS bylo zaměřené na moderní
knihovnické a informační služby, seznámení s nabízenými službami a možnostmi
vzájemné spolupráce s Knihovnou Antonína Švehly.
1
PhDr. Synková
Mgr. Doboš
Ing. Vojnar
Mgr. Sadílková, MZe
V případě semináře předčila účast naše očekávání a dosáhla na maximum
kapacity studovny pro sedící posluchače. Potěšil nás zájem o seminář zejména
ze strany knihovnických pracovníků odborných knihoven, v.v.i. i OSS. I přes
velké množství zúčastněných byla atmosféra velmi plodná a přívětivá. Podnítila
další pracovní jednání v rámci resortu zemědělství.
2
 Prezentace přednášejících na semináři v elektronické podobě viz
prezentace_seminar:
přednášející
prezentace
Záměry Knihovny
Antonína Švehly v oblasti
poskytovaných služeb pro
knihovníky
Mgr. Jan Doboš – vedoucí oddělení
Knihovny Antonína Švehly, ÚZEI
Knihovna Antonína Švehly
2014
Mgr. Barbora Sadílková – oddělení
Seminář o moderních trendech a zdrojích
veřejných knihovnických a informačních
služeb
vzdělávání a poradenství, MZe
Koncepce knihoven
27. 3. 2014
Mgr. Barbora Sadílková
Oddělení vzdělávání a poradenství
PhDr. Veronika Synková –
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
V KNIHOVNĚ ANTONÍNA
ŠVEHLY
systémový knihovník KAŠ, ÚZEI
Knihovna Antonína Švehly
27.3.2014
Veronika Synková
Ing. Martin Vojnar – Multidata
Možnosti využívání
sdílených knihovních služeb
Praha, s.r.o.
ÚZEI, 27. března 20 4
Martin Vojnar, MULTIDATA Praha s.r.o.
[email protected]
3
Download

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ - Knihovna Antonína Švehly