Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 1.1 Výměny mládeže
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
Podpořené žádosti:
CZ-11-E13-2013-R1 The Spirit of Volunteering
DoK Dobrovolnictví v ČR
7 890,40 EUR
CZ-11-E15-2013-R1 Free your spirit co connect and create II -
Česká Footbagová Asociace
16 134,00 EUR
CZ-11-E16-2013-R1 Youth camp 2013
Město Bystré
22 020,00 EUR
CZ-11-E19-2013-R1 Můj pohled Tvýma očima
Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou
34 552,00 EUR
CZ-11-E20-2013-R1 FILM CAMP 2013 - MOVIE FACTORY
Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3,
22 722,00 EUR
The green line
Prostějov
CZ-11-E22-2013-R1 Towards Green Europe
Humanitas - Profes, o.p.s.
18 872,00 EUR
CZ-11-E27-2013-R1 Knock Knock Culture!
United Games of Nations - Czech
12 698,00 EUR
Republic
CZ-11-E28-2013-R1 The Traditional Country Life
Sdružení na podporu mezinárodního
13 287,40 EUR
přátelství ,,Slunce", o. s.
CZ-11-E30-2013-R1
Together Czech Republic
14 880,00 EUR
CZ-11-E32-2013-R1 To the Source!
Folklore - Culture of Heart
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
10 088,00 EUR
CZ-11-E33-2013-R1 Roma culture is not dead
SVČ Déčko Náchod
15 168,00 EUR
CZ-11-E34-2013-R1 So Media, So Europe
Together Czech Republic
13 530,00 EUR
CZ-11-E40-2013-R1 Fryšták očima... (Frystak through the eyes)
Fair Play Fryšták
15 205,00 EUR
CZ-11-E49-2013-R1 NEVER AGAIN
Tmelník o.s.
20 258,00 EUR
Zamítnuté žádosti:
CZ-11-1-2013-R1
Cantalon´s gardens
Sunshine Cabaret
0,00 EUR
CZ-11-2-2013-R1
Able Friends 2013
PROTEBE
0,00 EUR
CZ-11-E1-2013-R1
Černá a bílá je šedá?!
Střední odborná škola a Střední odborné
0,00 EUR
učiliště technické, Třemošnice, Sportovní
322
CZ-11-E10-2013-R1 Media kolem nás - Media around us
neformální skupina Czech Media
0,00 EUR
CZ-11-E11-2013-R1 Čech a Lech aneb rozhovory o dobrém
Orlický klub
0,00 EUR
Masarykova střední škola zemědělská a
0,00 EUR
sousedství
CZ-11-E12-2013-R1 Tanzen weltweit
Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
CZ-11-E18-2013-R1 Veď mě dál
Klepeto
0,00 EUR
CZ-11-E23-2013-R1 Atletika jako prostředek neformálního
Dům dětí a mládeže hlavního města
0,00 EUR
vzdělávání
Prahy
CZ-11-E24-2013-R1 Voda a technika
Dům dětí a mládeže hlavního města
0,00 EUR
Prahy
CZ-11-E25-2013-R1 Help for health
Občanské sdružení Hodina H
CZ-11-E26-2013-R1 European and Social Awareless of the Youth Biskupské gymnázium J.N.Neumanna
0,00 EUR
0,00 EUR
of Urban and Rural Areas
CZ-11-E3-2013-R1
Granum, o.s.
0,00 EUR
CZ-11-E31-2013-R1 Where are you from?
Is easy to eat but not easy to do
Pionýrské centrum Šumperk
0,00 EUR
CZ-11-E35-2013-R1 Mládež tančí-Young people dancing
Agrární mládež
0,00 EUR
1
CZ-11-E36-2013-R1 Jak proti handicapu
AE Sibyla
0,00 EUR
CZ-11-E37-2013-R1 Společně ke kreativitě
Město Dolní Kounice
0,00 EUR
CZ-11-E38-2013-R1 MOTIVACTION
FRIENDS
0,00 EUR
CZ-11-E39-2013-R1 We in the future, the future in us
Babylonie
0,00 EUR
CZ-11-E4-2013-R1
Euroteam
0,00 EUR
Středisko volného času, Ivančice, okres
0,00 EUR
Move on!
CZ-11-E41-2013-R1 Mládež v týmu
Brno-venkov
CZ-11-E42-2013-R1 Human Rights in Practice
FRIENDS
0,00 EUR
CZ-11-E43-2013-R1 Workshop Legion
D-KLUB Ostrava, o.s.
0,00 EUR
CZ-11-E45-2013-R1 CityBound Praha
Tmelník o.s.
0,00 EUR
CZ-11-E46-2013-R1 Inkluzí k prevenci drogových závislostí
Fido
0,00 EUR
CZ-11-E48-2013-R1 IACEA 2013CZ
START 7 odb SLCR
0,00 EUR
CZ-11-E5-2013-R1
GREEN BRIDGES
Občanské sdružení EDUCA při OA
0,00 EUR
CZ-11-E6-2013-R1
Česko - saské partnerství mládeže
SKR- spoluprací k rozvoji
0,00 EUR
CZ-11-E7-2013-R1
Local and regional traditions - Bridge into
neformální skupina Kuchtíci Česko
0,00 EUR
Tmelník o.s.
0,00 EUR
CZ-11-E47-2013-R1 Menandros and Thais
Die Prager Fraktion
0,00 EUR
CZ-11-E8-2013-R1
Město Sušice
0,00 EUR
Karviná, s. r. o.
future...2
Vyřazené při formální kontrole:
CZ-11-3-2013-R1
TAKE IT
Travel Free
2
Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 1.2 Iniciativy mládeže
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
Podpořené žádosti:
CZ-12-6-2013-R1
Taneční klub
Neformální skupina pod vedením
5 034,00 EUR
Tomana Lecha
CZ-12-E12-2013-R1 Dimenze H2O
Dimenze H2O
5 247,68 EUR
CZ-12-E13-2013-R1 Bolestné kameny
Výběr OA Písek
5 500,00 EUR
CZ-12-E17-2013-R1 Biozvěst - neformální biologické vzdělávání
Biozvěst
4 000,00 EUR
CZ-12-E18-2013-R1 Odkud jsi? Skamasi?
NESEHNUTÍ Brno
5 420,00 EUR
CZ-12-E2-2013-R1
02/03 Základní organizace Českého
5 517,60 EUR
pro mládež
Wodník aneb vodní workshop
svazu ochránců přírody Benešov
CZ-12-E22-2013-R1 3D Element
Photo Team Přerov
4 000,00 EUR
CZ-12-E24-2013-R1 Generace FB
Jiné jeviště o. s.
5 000,00 EUR
CZ-12-E30-2013-R1 Toulavý autobus
Sunshine Cabaret
5 000,00 EUR
CZ-12-E33-2013-R1 Klub sebeobhájců
APLA Praha
5 900,00 EUR
CZ-12-E34-2013-R1 Across the way
Rodinné centrum Kamarád-Nenuda o.s
5 175,00 EUR
CZ-12-E36-2013-R1 Otevřené žonglérské dílny
Mix Trix
3 276,00 EUR
CZ-12-E38-2013-R1 Tvorbou proti diskriminaci
Spolu a jinak
5 000,00 EUR
CZ-12-E40-2013-R1 Revitalizace zahrady Café Start
Saop
4 650,00 EUR
CZ-12-E41-2013-R1 Teenagers singing beyond the borders
Ten Sing Ústí nad Labem
4 670,00 EUR
CZ-12-E42-2013-R1 LetFest 2013
ELIM Letovice, o.s.
4 887,00 EUR
CZ-12-E45-2013-R1 Mezi řádky
Lužánky - středisko volného času
5 700,00 EUR
CZ-12-E51-2013-R1 Library for all
Petrklíč help, o.s.
4 742,00 EUR
CZ-12-E53-2013-R1 Konus klub
Středisko volného času, Ivančice, okres
5 900,00 EUR
Brno-venkov
CZ-12-E59-2013-R1 Kontejner
Containall
3 680,00 EUR
CZ-12-E60-2013-R1 Dobrovolníkem může být každý!
Vlastní cestou
5 900,00 EUR
Zamítnuté žádosti:
CZ-12-1-2013-R1
multimediální webový magazín - Kontrol
-kontrol
0,00 EUR
CZ-12-3-2013-R1
Čarostroj
Escargot o.p.s.
0,00 EUR
CZ-12-4-2013-R1
Univers gallery
Brahma Kumaris
0,00 EUR
CZ-12-5-2013-R1
AFRO PRO ZDRAVÍ
Cultura Africa, o.s.
0,00 EUR
CZ-12-E1-2013-R1
CIRKONET
Zahrada o.p.s.
0,00 EUR
CZ-12-E11-2013-R1 Vyměň bydlení
Neformalni DS
0,00 EUR
CZ-12-E14-2013-R1 Freestyle in the Neighbourhood 2: The
Jan Weber
0,00 EUR
Asociace vedoucích při Odboru mládeže
0,00 EUR
Perfomance
CZ-12-E16-2013-R1 Vzhůru nohama
Církve bratrské
CZ-12-E19-2013-R1 Pojďte s námi
ALCEDO středisko volného času Vsetín
0,00 EUR
CZ-12-E20-2013-R1 Workshopy finanční gramotnosti
Michal Červa
0,00 EUR
CZ-12-E21-2013-R1 Banka her
Neformální skupina Ondřeje Baara
0,00 EUR
CZ-12-E23-2013-R1 Žena ve vědě
Žena ve vědě
0,00 EUR
3
CZ-12-E25-2013-R1 Zkus změnu uvidíš......mládež jako nedílná
Pionýrské centrum Šumperk
0,00 EUR
Centrum handicapovaných lyžařů
0,00 EUR
CZ-12-E28-2013-R1 Projekt maringotka 2013
Divadlo koňa a motora
0,00 EUR
CZ-12-E32-2013-R1 Intonata
intonata
0,00 EUR
CZ-12-E35-2013-R1 Summer Job 2013
Pontes
0,00 EUR
CZ-12-E39-2013-R1 Kidz 4 Streetz
Kidz for Streetz
0,00 EUR
CZ-12-E4-2013-R1
Jeden svět
0,00 EUR
Skupina mladých vedoucích při TO
0,00 EUR
součást komunity města
CZ-12-E26-2013-R1 Krkonoše for young people with handicap
2013
Čajovna Jeden svět
CZ-12-E43-2013-R1 Bezbariérové úpravy zázemí pro činnost
oddílu a přilehlého dvorku
Draci
CZ-12-E44-2013-R1 Běhu míru a harmonie - výstava
Neformalni skupina dobrovolniku
0,00 EUR
Svetoveho behu harmonie
CZ-12-E46-2013-R1 Tradiční řemeslné dílny v Lanškrouně
Neformální skupina mladých lidí
0,00 EUR
CZ-12-E47-2013-R1 Wor(k)ship 2013
OMIgang
0,00 EUR
CZ-12-E48-2013-R1 Centrum mládeže v Králíkách
Sbor Jednoty bratrské v Králíkách
0,00 EUR
CZ-12-E50-2013-R1 Elekce
Elekce
0,00 EUR
CZ-12-E54-2013-R1 Poznej sám sebe
Experience Outdoor
0,00 EUR
CZ-12-E55-2013-R1 ReligioWeb
Open Mind Generation o.s.
0,00 EUR
CZ-12-E57-2013-R1 LIVE ACTIVE LIFE
TANDEM TEAM, o.s.
0,00 EUR
CZ-12-E6-2013-R1
Studentské kulturní sdružení České
0,00 EUR
Budějovický Majáles 2013
Budějovice
CZ-12-E61-2013-R1 Dej životu šanci
TOM 0412 Kasiopea
0,00 EUR
CZ-12-E7-2013-R1
Husitské léto
Společenství Veselských bojovníků
0,00 EUR
CZ-12-E8-2013-R1
Mimo
Spolurádi
0,00 EUR
CZ-12-E9-2013-R1
MusicAid
MusicAid
0,00 EUR
Mládí v akci
0,00 EUR
CZ-12-E15-2013-R1 Žonglobalizace
Žonglér o.s.
0,00 EUR
CZ-12-E29-2013-R1 Sunshine Studio
Sunshine Cabaret
0,00 EUR
CZ-12-E62-2013-R1 Plavání pro všechny
Vlastní cestou
0,00 EUR
Vyřazené při formální kontrole:
CZ-12-2-2013-R1
bm(X)treme fest
4
Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 1.3 Projekty participativní demokracie
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
Podpořené žádosti:
CZ-13-E2-2013-R1
Exod-us
OUTDOORGAME o.s.
20 151,00 EUR
CZ-13-E5-2013-R1
Evropské občanství jako nástroj
Integrace a rovné příležitosti, o. s.
24 179,00 EUR
participativní demokracie
Zamítnuté žádosti:
CZ-13-E4-2013-R1
Krajina a srdce na dlani
Občanské sdružení LUNARIA
0,00 EUR
CZ-13-E6-2013-R1
The Chain of Change
Občanské sdružení Hodina H
0,00 EUR
Místní akční skupina Šumperský venkov
0,00 EUR
Vyřazené při formální kontrole:
CZ-13-E3-2013-R1
Místní parlamenty mládeže
5
Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 2 Evropská dobrovolná služba
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
Podpořené žádosti:
CZ-21-11-2013-R1
Therapeutic center Ledovec
Ledovec, o.s.
7 290,00 EUR
CZ-21-12-2013-R1
Volunteering as a learning opportunity
Slezská diakonie
CZ-21-13-2013-R1
Institute of Lighting Design - space for
ČOSDAT o.s.
7 470,00 EUR
7 425,00 EUR
106 806,00 EUR
networking and cooperation
CZ-21-14-2013-R1
EnviroValec Voluntarily
AREA viva
CZ-21-15-2013-R1
JOIN US!
AKROPOLIS, o.s.
CZ-21-17-2013-R1
I love Nisa
LOS-Liberecká občanská společnost
7 355,00 EUR
CZ-21-18-2013-R1
Tudy z nudy 3
Středisko volného času, příspěvková
7 110,00 EUR
CZ-21-19-2013-R1
Dobrovolně všemi směry 2013
30 320,00 EUR
organizace
Západočeská univerzita v Plzni,
51 939,00 EUR
Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže Tandem
CZ-21-2-2013-R1
Volunteers united by solidarity
INEX-SDA
9 060,00 EUR
CZ-21-20-2013-R1
EVS - Experience by Exchange
Lužánky - středisko volného času
8 430,00 EUR
CZ-21-21-2013-R1
EVS in SVKUL
Severočeská vědecká knihovna v Ústí
5 580,00 EUR
nad Labem, p.o.
CZ-21-22-2013-R1
INTER-CULTURES
Dům dětí a mládeže Český Těšín
8 220,00 EUR
CZ-21-23-2013-R1
Volunteering in school - come and go learn
YMCA v ČR
5 751,00 EUR
and grow
CZ-21-25-2013-R1
NZDM Střep - Otevřeno světu 3
Občanské sdružení AVE
7 992,00 EUR
CZ-21-26-2013-R1
New friendship and experiences
Dům dětí a mládeže Kamarád,
7 605,00 EUR
CZ-21-27-2013-R1
Volunteers nest
SVČ Déčko Náchod
89 325,00 EUR
CZ-21-28-2013-R1
Vysocina in European Whirl
Občanské sdružení Hodina H
14 417,00 EUR
CZ-21-29-2013-R1
Meet me 2013
Dům dětí a mládeže Český Těšín
7 650,00 EUR
CZ-21-4-2013-R1
EDS v Klubíčku / EVS in Klubicko
Mateřské centrum Klubíčko, o.s.
11 646,00 EUR
CZ-21-6-2013-R1
Kapraluv mlyn Volunteer Centre
Junák, Kaprálův mlýn
22 500,00 EUR
CZ-21-7-2013-R1
Healthy lifestyle through sport activity
Středisko volného času, Ivančice, okres
7 560,00 EUR
Brno-venkov
CZ-21-8-2013-R1
International Perspectives for Socially
DYNAMA,o.s.
6 892,00 EUR
Probiont o.s.
7 470,00 EUR
Disadvantaged Children and Youth
CZ-21-9-2013-R1
Space to raise
Zamítnuté žádosti:
CZ-21-1-2013-R1
For children and youth in Usti nad Labem
YMCA v Ústí nad Labem
0,00 EUR
VII
CZ-21-24-2013-R1
CONNECTED
Institut Euroschola
0,00 EUR
CZ-21-3-2013-R1
Sprechen Sie deutsch?
YMCA Orlová
0,00 EUR
Vyřazené při formální kontrole:
CZ-21-16-2013-R1
World of senses
Petrklíč help, o.s.
0,00 EUR
CZ-21-5-2013-R1
Be ready - Come as you are
Občanské sdružení Hodina H
0,00 EUR
6
Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 3.1 Spolupráce se sousedními státy EU - Školení a semináře
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
Podpořené žádosti:
CZ-31-E1-2013-R1
Youth participation for environment
Hnutí Brontosaurus
18 723,20 EUR
CZ-31-E10-2013-R1 The Golden Frame
Genesis
19 269,00 EUR
CZ-31-E3-2013-R1
Social Media - Social You
Be International
17 598,00 EUR
CZ-31-E4-2013-R1
Laboratory: Technology of Involvement
Be International
17 262,00 EUR
Vyřazené při formální kontrole:
CZ-31-E17-2013-R1 Snoezel&music for inclusion
AKROPOLIS, o.s.
7
0,00 EUR
Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 3.1 Spolupráce se sousedními státy EU - Výměny mládeže
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
CZ-31-E12-2013-R1 Use your hands
Genesis
17 573,00 EUR
CZ-31-E13-2013-R1 Experience Diversity
LOS-Liberecká občanská společnost
20 096,00 EUR
CZ-31-E18-2013-R1 Bourání stereotypů
DYNAMA,o.s.
10 164,00 EUR
CZ-31-E19-2013-R1 Putování po starých řemeslech Šumavy
KreBul, o.s.
15 821,49 EUR
CZ-31-E5-2013-R1
Středisko volného času, Ivančice, okres
23 952,00 EUR
Podpořené žádosti:
Do Sport - Be Active
Brno-venkov
CZ-31-E6-2013-R1
FOLKLOR PŘED FOLKLOREM
Středisko volného času Bájo Česká
29 280,00 EUR
Skalice
CZ-31-E8-2013-R1
Where the magic happens...
občanské sdružení Point - podpora a
21 747,00 EUR
sociální integrace
Zamítnuté žádosti:
CZ-31-E15-2013-R1 Get Citized
Centrum pro pomoc dětem a mládeži
0,00 EUR
Český Krumlov
CZ-31-E2-2013-R1
COLOURFUL WORLD
Občanské sdružení EDUCA při OA
0,00 EUR
Karviná, s. r. o.
CZ-31-E20-2013-R1 MulticulturaliTea
Petrklíč help, o.s.
0,00 EUR
CZ-31-E9-2013-R1
ČSCH ZO Varnsdorf
0,00 EUR
Středisko volného času, Ivančice, okres
0,00 EUR
Mezinárodní tábor mladých chovatelů / se
zvířaty /
Vyřazené při formální kontrole:
CZ-31-E14-2013-R1 Hurry up! Letś dance together
Brno-venkov
CZ-31-E21-2013-R1 Ecological Orientation of Young People:
Mladí zelení
0,00 EUR
KURO Hradec Králové
0,00 EUR
Five elements
CZ-31-E22-2013-R1 Food as a tool in youth participation
8
Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 4.3 Podpora vzdělávání a kontaktů mezi pracovníky s mládeží
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
CZ-43-E11-2013-R1 Prepare2Share
Charlie
18 851,00 EUR
CZ-43-E13-2013-R1 Butterfly Effect
Jižní vítr
31 138,00 EUR
CZ-43-E15-2013-R1 Back To The Trees (Back to the reality)
Lužánky - středisko volného času
18 103,00 EUR
CZ-43-E2-2013-R1
občanské sdružení Point - podpora a
24 966,00 EUR
Podpořené žádosti:
Beyond the comfort zone
sociální integrace
CZ-43-E4-2013-R1
Problem? Let´s solve it!
Evropské centrum mládeže
14 528,00 EUR
Břeclav/European Youth Centre Břeclav
o. s.
CZ-43-E6-2013-R1
Upgrade yourself
Občanské sdružení Hodina H
11 582,00 EUR
CZ-43-E7-2013-R1
42
DO SVĚTA
24 602,00 EUR
Zamítnuté žádosti:
CZ-43-E1-2013-R1
Nemám mámu a tátu
CZ-43-E12-2013-R1 CZech ESN Problem Solving Iniciative
Dům dětí a mládeže Kamarád,
0,00 EUR
Erasmus Student Network Česká
0,00 EUR
republika
CZ-43-E3-2013-R1
How can we be better?
Dobrovolnické centrum, o.s.
0,00 EUR
CZ-43-E8-2013-R1
See, hear, touch - experiences
Rodinné centrum Kamarád-Nenuda o.s
0,00 EUR
CZ-43-E9-2013-R1
Leaders for safety
Město Velké Meziříčí
0,00 EUR
BUBU klub dětské kultury,Vsetín
0,00 EUR
Vyřazené při formální kontrole:
CZ-43-E10-2013-R1 Praktická stáž pro aktivní loutkoherce
9
Výsledky výběrového řízení programu Mládež v akci
Žádosti o grant podané k uzávěrce 01.02.2013 (R1/2013)
Akce 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za
mládežnickou politiku
Číslo projektu
Název projektu
Žadatel
Přiděleno EUR
Slovo 21
16 100,00 EUR
Podpořené žádosti:
CZ-51-E3-2013-R1
International seminar The Young Roma in
Europe
CZ-51-E4-2013-R1
Ostrava, město vě kterém žiju!!!
Středisko volného času Korunka
21 660,00 EUR
CZ-51-E5-2013-R1
Kecejme do toho 4
Česká rada dětí a mládeže
39 000,00 EUR
CZ-51-E7-2013-R1
Mládež pro Králíky
Sbor Jednoty bratrské v Králíkách
3 195,00 EUR
Zamítnuté žádosti:
CZ-51-E1-2013-R1
Be Active: Make the Future Attractive!
Vysoké učení technické v Brně
0,00 EUR
CZ-51-E2-2013-R1
Studentský model Valného shromáždění
Plzeňská diplomatická simulace
0,00 EUR
OSN
CZ-51-E6-2013-R1
Veletrh Vím, proč volím
Česká rada dětí a mládeže
0,00 EUR
CZ-51-E8-2013-R1
Strukturovaný dialog studentských
Národní centrum participace mládeže,
0,00 EUR
samospráv
o.s.
10
Download

Výsledky výběrového řízení uzávěrky R1 2013