ÚNOR 2014
www.mncl.cz
VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA • MĚSÍČNÍK • DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK • VYCHÁZÍ 14. ÚNORA 2014
ZASTUPITELSTVO
SCHVÁLILO ROZPOČET
Se schodkem necelých 23 milionů korun, což je o 19 milionů méně
než vloni, bude v letošním roce hospodařit město Česká Lípa. Na lednovém zasedání o tom rozhodli
zastupitelé, když schválili rozpočet
na rok 2014, z něhož zároveň vyplývá, že celý schodek město pokryje
ze svých zdrojů.
Skončila tak doba rozpočtového
provizoria, se kterým město vstupovalo do roku 2014. Pro dokument, který je klíčový zejména
z pohledu dalšího rozvoje města,
zvedlo ruku celkem 16 z 25 přítomných zastupitelů. Zbylých devět
(šest z ČSSD, 2 z VV a 1 za Suverenitu) se při hlasování zdrželo.
Město bude v letošním roce hospodařit se zhruba 513 miliony na
straně příjmů, což je o 13 milionů
méně než v loňském roce. Necelých 535 milionů korun, což je
o 33 milionů nižší částka než v loni,
pak město plánuje vynaložit na
výdajích. Celý rozpočet najdete na
str. 13–17.
„Původní návrh rozpočtu, který
zastupitelé v prosinci 2013
neodhlasovali, počítal s vyšším
schodkem, neboť jsme plánovali
Pokračování na str. 3
SVATBA NA HRADĚ LIPÝ
Talentovaní siláci, krásné modelky a nadaní tanečníci zpestřili návštěvníkům letošní, již 16. ročník
Reprezentačního plesu města Česká Lípa v Kulturním domě Crystal. Téma světlo a stín se odráželo v nápaditě
vyzdobeném sále, kde hosty jako tradičně uvítali představitelé města, starostka Hana Moudrá a místostarostové
Jiří Kočandrle a Tomáš Vlček. Moderátorskou dvojicí byli tentokrát sličná Pavla Charvátová a charizmatický
Pavel Poulíček. K tanci a poslechu hrál Big Band Relax z Mladé Boleslavi a českolipským dobře známá
kapela Pegas. (Více snímků na str. 22)
TÉMA ANKETA:
NOVÉ LOGO ČESKÉ LÍPY
PRODEJ DOMŮ
Již několik let areál hradu
Lipý patří k příjemným historickým zákoutím České
Lípy. Jeho atraktivitu a genia
loci si mohou vychutnat nejenom turisté…
Víte, co má Česká Lípa ve svém
heraldickém znaku? Hradby.
A víte, co mají ve svém heraldickém znaku Nový Bor, Doksy,
Zákupy? Hradby. Možná, kdybyste dali tyto znaky, přesněji
řečeno erby, vedle sebe, jen
málokdo by poznal, který z nich
patří právě České Lípě. Přitom
by město, ve kterém žije 37 tisíc
lidí, měl podle znaku poznat přece každý.
POŠKOZENÉ JAVORY
NA ŠKROUPOVĚ NÁMĚSTÍ
Období vegetačního klidu využilo město Česká Lípa i k pokácení
třech fyziologicky narušených
javorů (viz. snímek).
Celkem 5,75 milionu korun
by mohlo získat město za prodej
domu č. p. 135 na náměstí
T. G. Masaryka. Jeho prodej…
STRANA 8
STRANY 7, 10, 11, 19
STRANA 21
STRANA 3
02
Z RADNICE A MĚSTA
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
Z bloku starostky
VÍTÁNÍ DĚTÍ
Nejdůležitější lednovou událostí bylo bezesporu
přijetí rozpočtu. Pro město tak skončilo rozpočtové
provizorium a všechny subjekty napojené na tyto
veřejné prostředky mohou začít naplno pracovat.
A proto i jedním z hlavních témat únorového vydání
Městských novin je konečná verze rozpočtu, jakou
odsouhlasilo zastupitelstvo. Ze zveřejněného rozpočtu se nejlépe dozvíte,
jaké jsou pro letošek plánované příjmy a co všechno by se z nich mělo
hradit.
Koncem ledna jsme také zahájili informační kampaň a hlavně veřejnou
anketu k návrhům nového loga našeho města. Bude probíhat po celý únor
a nové logo je proto také druhým tématem rozšířeného únorového vydání
Městských novin, kde zcela výjimečně najdete i několik plnobarevných
stran. Ty jsou věnované právě třem návrhům loga, neboť v černobílé podobě
by se vám špatně rozhodovalo, jakému návrhu dát svůj hlas. K tomu vám
poslouží anketní lístky, které najdete také v těchto novinách a to hned dva,
abyste se v rodině nemuseli dohadovat v případě, když se neshodnete na
jednom návrhu. Ze stejného důvodu jsou další anketní lístky připravené
pro vaše hlasování i v Městském informačním centru (na náměstí T. G. M.).
Hlasovat můžete také prostřednictvím internetových stránek www.mncl.cz,
www.i-noviny.cz.
Všechny tři návrhy mají svou symbolikou něco do sebe a bude zajímavé,
jaký by pro své město vzala za svůj českolipská veřejnost. Jestli parafrázi
historického znaku, lipové srdce anebo symbol elektronického „pohybu“.
To už je na vás. V každém případě na výsledky čeká zastupitelstvo, které
nás uspořádáním veřejné kampaně k logu pověřilo.
Nakonec bych chtěla popřát hodně úspěchů našim školákům a studentům
do dalšího pololetí, ve kterém je už brzy čekají jarní prázdniny. Jestli budou
na sněhu nebo na blátě se dá zatím jen těžko odhadnout, protože nástup
letošní sněhové nadílky se odmlčel prakticky až do samého závěru ledna.
Pro lyžaře tohle zpoždění sice příjemné nebylo, ale pro město to rozhodně
dobré bylo. Úklid sněhu jsme tak mohli začít provádět podle nových smluvních podmínek. Ty začaly platit od ledna a zásadní novinkou je, že se místo
písku používá jemný štěrk, jehož hlavní výhodou je, že tolik nepráší a na
jaře se lépe uklízí. Hezký a klidný zbytek zimy vám přeje a na vaše hlasy
k logu se těší Hana Moudrá.
K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly pozvány nově narozené děti:
14. 12. 2013: Sandra Ella Šímová, Matěj Hloucal, Anežka Vítů, Kristýna
Malečková, Alena Hlavatá, Tomáš Ledinský, Tomáš Pocnar, Daniel
Boleslav, David Loun, Ondřej Hybler, Lucie Černá, Patrik Pavlas, Martin
Pavlas, Matěj Ficu, Anežka Kalistová, Štěpán Rückel, Tom Lorenz,
Sebastián Erik Matoušek, Jan Dvořák, Eliška Biegelová, František Byrtek,
Tereza Majarová, Kristýna Vachová, Daniel Friml.
25. 1. 2014: Ondřej Broulík, Tomáš Matz, Tobiáš Pohořelý, Michal
Šedivý, Terezie Bojkovská, Jan Krčmář, Arvin Sládek, Tomáš Dvořák,
Nella Procházková, Nela Rovenská, Klára Žitavská, Petr Válek, Eliška
Gyüreová, Justýna Paterová, Sofie Dančová, Mikoláš Stracený, Marie
Anna Holly, Matěj Musil, Annie Netušilová, Filip Mudruňka, Sabrina
Houdková, Jakub Janák, Štěpán Řepka, Šimon Čavojský, Dušan Kožuško,
Jakub Slavík, Patrik Špáta, Jan Stejskal.
Významné životní jubileum
v lednu oslavili
80 let: pan Zdeněk Ulman, paní Lidmila Ducháčková,
pan Oldřich Talkner, paní Weberová Marie,
paní Věra Šuhájková, MUDr. Jan Prokůpek
85 let: paní Helena Hlaváčová, paní Emilie Nováková,
pan Václav Šindelář, paní Františka Kohnová
91 let: paní Milena Nedomová, paní Anna Kubíková
92 let: pan Karel Vávra
96 let: pan František Kubíček
Všem oslavencům blahopřejeme.
HODINY PRO VEŘEJNOST
Hodiny pro veřejnost, kdy mohou občané České Lípy navštívit
představitele města bez předchozího objednání, jsou v prvním pololetí
roku 2014 následující: 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6.
V těchto dnech budou lidem od 16 do 18 hodin k dispozici členové vedení
města, tedy starostka České Lípy Hana Moudrá i místostarostové Jiří
Kočandrle a Tomáš Vlček.
MASARYKŮV ODKAZ
Městská policie
NA LINCE
156
• Na základě statistických údajů z oblasti řešení přestupků a správních
deliktů, což je jedna z hlavních náplní práce strážníků, lze z těchto dat
Městské policie Česká Lípa uvést: Během roku 2013 zaznamenali českolipští strážníci celkem 5 981 přestupků a správních deliktů. Z uvedeného
počtu jich bylo řešeno 71 % v blokovém řízení, 23 % na místě domluvou
a 6 % oznámením do správního řízení. Pokud jde o skladbu přestupků
v blokovém a správním řízení, největší počet tvoří přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterých je z celkového počtu asi
80 %. Ostatní statistické údaje Městské policie Česká Lípa jsou k dispozici
na adrese www.mpcl.cz
• Devastaci majetku na několika místech ve středu města Česká Lípa
zjistili přibližně dvě hodiny po půlnoci strážníci městské policie. Na
základě zanechaných stop kolem převrácených popelnic, kontejnerů nebo
vytrhaných značek byli pro tento skutek po několika minutách v jednom
z místních barů zadrženi tři podezřelí muži ve věku 31 až 43 let. Po vyčíslení
škody a zadokumentování případu bude jejich počínání hodnotit správní
orgán, který může jmenovaným uložit pokutu až do výše 20 tis. Kč.
• Každou zimu se projevuje problematika lidí bez domova, kteří hledají
útočiště ve veřejných budovách. Pokud nedochází z jejich strany k páchání
Pokr. na str. 8
trestné činnosti nebo přestupků, případně neporušují
U příležitosti březnového výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka
(7. března 1850) pořádá město Česká Lípa ve spolupráci s Klubem přátel
muzea Česká Lípa dne 7. března od 16 hodin tradiční veřejné setkání
u jeho busty na náměstí T. G. M., kde si každoročně připomínáme historický
význam této osobnosti. Osobnosti, se kterou je spojena naše státnost,
a proto na setkání zazní v původní podobě i státní hymna, o kterou se
postará Základní umělecká škola z České Lípy. Součástí letošního programu
bude rovněž vernisáž mimořádné výstavy „Masarykův odkaz“, která
bude zahájena v klubovně českolipského vlastivědného muzea v 16.30
hodin. Samotná expozice je umístěna v Maštálkově síni, kde potrvá až
do 21. dubna. Tato výstava zahajuje ve vlastivědném muzeu letošní
návštěvnickou sezonu a přináší zajímavé fotografie a dokumenty, které
prezentují dílo a odkaz zakladatele československého státnosti. Byla
uspořádána a instalována ve spolupráci s Masarykovým demokratickým
hnutím, jehož zástupci budou přítomni i na slavnostní vernisáži.
NA RADNICI ZNOVU ZAVLAJE TIBETSKÁ VLAJKA
Padesáté páté výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase,
při kterém zemřelo přibližně 80 000 příslušníků tohoto národa, si připomene také Česká Lípa. Českolipští radní totiž na svém lednovém zasedání
odsouhlasili zapojení města do mezinárodní akce s názvem „Vlajka pro
Tibet“. Na důkaz solidarity s národem, ze kterého více než milion lidí
zemřelo v letech následujících po okupaci ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru, bude 10. března na českolipské radnici
kromě vlajky města vlát ještě vlajka tibetská.
Z RADNICE A MĚSTA
ÚNOR 2014
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET
Dokončení ze str. 1
„využít investiční fond města i na několik nových investic. Na lednovém
zasedání však uspěl protinávrh zastupitelů za KSČM, kteří navrhli zrušit
financování veškerých nových akcí z investičního fondu města. Zároveň
navrhli, jak některé z nich hradit z jiných položek. Těmito úpravami se
výdaje města snížily o celkem devět milionů korun. Konkrétně se tyto změny
týkaly projektové přípravy na revitalizaci Domu humanity, první etapu
rekonstrukce Poříční ulice, stavbu nového vodovodu v Častolovicích, rekonstrukci KD Crystal a také přeložky trafostanice u Jiráskova divadla. Protinávrh
zastupitelé odsouhlasili, čímž se o 5,5 milionu korun snížil rozpočet odboru
rozvoje, majetku a investic, a o dalších 3,5 milionu korun se snížila i plánovaná rezerva města. Z investičního fondu tak na základě odsouhlaseného
rozpočtu budeme financovat jen dvě velké akce, které jsou již rozjeté. Do
většiny ostatních, kterých se týkala navrhnutá změna rozpočtu, se pustíme
také, jen jsme pro ně našli peníze jinde,“ poznamenala starostka Hana
Moudrá. Zároveň doplnila, že dvě velké investiční akce – rekonstrukce Jiráskova divadla a stěhování městské knihovny do KD Crystal – jsou finančně
hodně náročné. Radnice si tak nechá prověřit i další možnosti řešení. „Chceme
prověřit, zda by bylo možné přebudovat velký sál v kulturním domě Crystal
i na divadelní sál. Používal by se tak na koncerty, plesy, ale také pro divadelní
představení. Pokud by to bylo technicky možné, a pokud by se zastupitelé
pro tuto variantu rozhodli, Jiráskovo divadlo by se už nepřebudovávalo.
Naopak přestavbou KD by získala důstojné multikulturní centrum,“ prozradila
jednu z dalších zvažovaných možností Hana Moudrá.
I v letošním roce by pak měl ze strany radnice pokračovat trend snižování
výdajů a provozních nákladů města a jeho příspěvkových organizací. K prodeji bude dál město nabízet i svůj nepotřebný majetek a klást důraz na
údržbu toho majetku, který si město chce, nebo musí nechat. To se týká
především údržby a provozu škol a školek. Jak připomíná místostarosta
Jiří Kočandrle, po základní škole Špičák a mateřinkách ve Zhořelecké
a Brněnské ulici město již podalo žádost o dotaci na zateplení dalších takovýchto objektů – MŠ Roháče z Dubé a ZŠ Slovanka, aby i další školy do
budoucna výrazně ušetřily za teplo.
Z pohledu ostatních investic je pak prvořadým úkolem dokončit rozjeté
stavby. „Z těch největších se jedná především o zateplení ZŠ 28. října.
Nákladná rekonstrukce, v rámci které dostane škola nová okna a meziokenní
vložky, dveře, všechny její budovy se zateplí a zčásti také staticky zajistí,
by měla být hotová na konci června 2014. Letos by také město mělo dokončit
kompletní rekonstrukci jižní části ulice 5. května, tedy úsek od Hrubínovy
ulice až po železniční přejezd směr Lovosice. Tam kromě kompletní rekonstrukce vozovky město vybuduje také dešťovou kanalizaci a nové chodníky.
Celkově je v rozpočtu odboru majetku, rozvoje a investic v letošním roce
vyčleněno 98,4 milionu korun. Nejnákladnější novou investicí budou plánované úpravy v okolí Hrnčířské ulice, které prakticky navážou na rekonstrukci ulice 5. května,“ zdůrazňuje místostarosta Jiří Kočandrle. Nová
dešťová kanalizace by tak v rámci III. etapy této rekonstrukce měla být
vybudována také v Barvířské ulici a ve Wedrichově ulici. Tu chce město
navíc prodloužit tak, aby se zároveň vyřešil komplikovaný nájezd na hlavní
silnici v Hrnčířské ulici a lokalita se lépe propojila s parkovištěm, které
vzniklo v Barvířské ulici po přesunu skateparku.
„Peníze jsou vyčleněné také na rekonstrukci vrchní části ulice Prokopa
Holého a Tržní ulice, která přímo navazuje na náměstí T. G. Masaryka.“
Podle místostarosty už není možné s opravou poničených ulic, které vedou
přímo k náměstí, déle čekat. „Povrch, který je ve špatném stavu, tak vystřídá
stejná kamenná dlažba, jaká je na náměstí. Kromě dlažby by se měly opravy
dočkat také podzemní inženýrské sítě. Na tuto rekonstrukci je v rozpočtu
připravená částka 5 milionů korun. Kromě ulice Prokopa Holého a Tržní
by se měli lidé dočkat také prvních stavebních úprav v Pražské ulici na
sídlišti Lada, kde se musí opravit chodník.“ Kromě rekonstrukcí a oprav
město myslí také na přípravu nových investičních projektů. V letošním roce
tak bude připravovat stavbu vodovodu v Častolovicích, první část rekonstrukce Poříční ulice nebo výstavbu nového Domu humanity.
Do rozpočtu jsou rovněž zahrnuté úpravy areálu koupaliště v Dubici,
kde by se mělo především odplevelit parkoviště, posekat tráva, upravit keře
03
a stromy, opravit sociální zařízení a zprovoznit minigolf, aby se během
sezony mohl přírodní areál alespoň částečně využívat.
V rozpočtu také město pamatuje na školská zařízení a to nejenom na
jejich provozní výdaje, ale také na opravy a rekonstrukce jejich budov.
„V letošním roce by měla například proběhnout rekonstrukce podlahy v ZŠ
Slovanka. Opravovat se bude také část střech na ZŠ Sever, kam zatéká.
V Základní škole Jižní pak město plánuje dvě nevyužívané třídy přebudovat
na prostory pro předškoláky, čímž se posílí kapacita v mateřských školách,“
vypočítává některé větší investice do údržby škol místostarosta Tomáš
Vlček.
„V letošním roce se chceme pustit také do přípravy plánu Regenerace
panelových sídlišť, který by především lidem na českolipském sídlišti
Špičák měl otevřít nové možnosti parkování. V dokumentu by se totiž mělo
počítat s výstavbou nových parkovacích míst ve vytipovaných lokalitách
a dalšími úpravami zeleně. S prvními drobnějšími stavebními úpravami by
se pak mohlo začít už v letošním roce. Na základě zpracovaného plánu
regenerace chceme podat také žádost o dotaci do programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR právě na podporu regenerace panelových sídlišť. Po
sídlišti Špičák by stavební úpravy čekaly také sídliště Lada a další sídlištní
lokality ve městě,“ doplnil místostarosta Jiří Kočandrle.
MĚSTO NABÍZÍ K PRODEJI DALŠÍ NEMOVITOSTI K BYDLENÍ
ČI PODNIKÁNÍ ZA JASNĚ STANOVENÝCH PODMÍNEK
Celkem 5,75 milionu korun by
mohlo získat město za prodej domu
č. p. 135 na náměstíT. G. Masaryka.
Jeho prodej totiž odsouhlasili českolipští zastupitelé na svém lednovém zasedání. Objekt s několika
byty a nebytovým prostorem, který
je součástí uliční fronty mezi hlavním a Škroupovým náměstím, si
hodlá koupit zájemkyně, která tady
chce bydlet a provozovat obchod.
Ze tří zájemců nabídla městu za
dům nejvyšší cenu.
Vprůběhu loňského roku nabídlo
město Česká Lípa k prodeji celkem
devět budov. Vesměs domy, pro které město nemá dlouhodobě využití,
přesto ale musí investovat do jejich
údržby.
Prvních pět budov nabídla radnice k prodeji v březnu. Jednalo se
o polovinu budovy č. p. 131 na
náměstí T. G. Masaryka vedle restaurace U Hrabala (tu zastupitelé
v listopadu 2013 odsouhlasili prodat
za 2,3 milionu korun majitelce druhé poloviny objektu), dále pak dům
č. p. 252 v proluce Jeřábkova
náměstí za 800 tisíc korun, budovu
v Moskevské ulici 686 za minimální
částku 2,2 milionu korun, bývalou
služebnu městské policie na Škroupově náměstí č. p. 137 za 1,8 milionu korun a ještě TESCO dům
č. p. 1969 v Bendlově ulici na Slovance. Podmínky prodeje u tohoto
domu zastupitelé stanovovali celkem třikrát. Původně byl dům k prodeji za minimální cenu 400 tisíc
korun. Ta však platila jen v případě,
že v budově zůstane zachována škola. Když škola, která tu byla dlouhá
léta v nájmu, od nákupu upustila,
zastupitelé podmínku zrušili a dům
chtěli znovu nabídnout k prodeji za
1,2 milionu korun. Výbor pro prodej
a pronájem nemovitostí pak navrhl
snížit tuto cenu na rovný jeden
milion korun. Zastupitelé se však
na lednovém zasedání usnesli ponechat nabídkovou cenu v původní
výši 1,2 milionu korun.
V září pak zastupitelé odsouhlasili zveřejnění záměrů prodejů dalších čtyř budov. Kromě zmíněného
domu č. p. 135 to byl na náměstí T.
G. Masaryka objekt č. p. 164, areál
bývalé hasičské zbrojnice v Havlíčkově ulici a areál v Pivovarské ulici.
Na lednovém zasedání proto zastupitelé odsouhlasili nejenom prodej
„stopětatřicítky“, ale také podmínky
prodeje domu č. p. 164 na náměstí
a obou zmíněných areálů. Dům
č. p. 164 na náměstíT. G. Masaryka
je tak k mání za 4,6 milionu korun,
areál bývalé hasičské zbrojnice za
6,5 milionu korun a areál v Pivovarské ulici za 6,8 milionu korun.
Základní podmínkou u všech prodejů je, aby v domě nevznikl žádný
bar, herna nebo restaurace s automaty. Na podání svých nabídek mají
zájemci podle jasně stanovených
podmínek, podle kterých město při
každém takovém prodeji postupuje,
vždy nejméně 50 dnů.
04
ZAJÍMÁ VÁS
ÚNOR 2014
ZÁVADY A NEDOSTATKY
V této rubrice vás pravidelně informujeme oněkolika závadách, které město
řešilo na základě oznámení veřejnosti, která využila jeho internetovou rubriku
Závady anedostatky azaslala svůj podnět e-mailem na [email protected]
MMS na telefonní číslo 733 255 972, kam můžete i vy směrovat své podněty
týkající se zejména čistoty a pořádku v českolipských ulicích.
Všechny zaslané e-maily do této internetové rubriky se vyvěšují na městský
web (www.mucl.cz) do sekce „Závady a nedostatky“, zde se pak dozvíte, jak
se podnět řeší. Vyřešené podněty se přesouvají do sekce „Odstraněné závady
a nedostatky“.
!!! ODPOVĚDI SE E-MAILEM NEZASÍLAJÍ!!!
Kluzký povrch lávky u tenisových kurtů: Lávka u tenisových kurtů je
vyrobena z nebezpečného materiálu – dřevěný povrch je kluzký, tzn. nebezpečný. I přes veškerou snahu lávku přejít pomalu, jsem na ní upadla. Nejsem
první, komu se zde něco podobného stalo. Kolega z práce byl se zlomenou
rukou v pracovní neschopnosti dva měsíce. Zajistěte prosím, aby lávka byla
schůdná a nebyla nebezpečná!
K lávce bude přistavena nádoba s posypovým inertním materiálem a prostřednictvím pracovníků na veřejně prospěšné práce bude zajištěn posyp.
Oprava chodníku Na Blatech: Po čtyřech letech marného čekání znovu
posíláme prosbu o odfrézování starého a položení nového asfaltu na chodníku
u našich dvou domů Na Blatech. Domy (64 bytů) i cesta jsou postavené asi
v roce 1976. Po naší minulé prosbě se několikrát „flikovalo“, ale výsledný
efekt je bohužel nulový.
Jedná se o účelové komunikační připojení nemovitosti na komunikace
města. Je-li zřízení takovéto komunikace vyvoláno potřebou vlastníka nemovitosti, je podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. v § 12, odst. 4) vlastník nemovitosti
stavebníkem připojovací komunikace a podle odst. 6 si zajišťuje řádnou
údržbu takovéto komunikace. Město Česká Lípa tak na základě této vyhlášky
nemůže takové komunikační napojení opravovat.
Natočení zrcadla u výjezdu z Husovy ulice: Prosím o natočení zrcadla
do správné polohy. Zrcadlo je přetočeno minimálně o 90°. Při vyjíždění od
školy v ulici Husova není vpravo vidět.
Úprava polohy zrcadla byla provedena.
Výměna kanalizačního potrubí v Havlíčkově ulici: Bude v návaznosti
na výměnu kanalizačního potrubí u domu 2263 v Havlíčkově ulici provedena
také úprava prostranství za domy.
Výměna kanalizačního potrubí je záležitostí Společenství vlastníků bytových jednotek domu 2262 a 2263, které zastupují pověření zástupci. Informaci
o chystané výměně kanalizačního potrubí máme od bývalého člena představenstva. Eventuální úprava chodníku za domy v Havlíčkově ulici bude
provedená až po výměně kanalizačního potrubí.
Oprava poklopů u kanalizace na Špičáku:V ul. U Nemocnice na sídlišti
Špičák jsou poklopy kanalizace bez betonového potahu. Auta proto vybočují
ze směru jízdy, aby se těmto poklopům vyhnula, což je někdy nebezpečné
pro protijedoucí vozidla a vozidla, která opouštějí parkovací místo. Další
podobný poklop je v ul. Purkyňova pod kruhovou křižovatkou u Penny
a téměř na celém sídlišti Špičák. (Dobře to bylo opraveno např. v Dlouhé
ulici na Špičáku.) Protože platíme za vodu téměř nejvíce v republice, měla
by SVS tomuto problému, který je i na jiných místech našeho města, věnovat
potřebnou pozornost.
Město prostřednictvím referenta oddělení technické správy majetku
doporučí výměnu poklopů v ulici U Nemocnice, eventuálně na celém sídlišti
Špičák. Výměna zmiňovaných poklopů je však zcela v kompetenci SčVK
Česká Lípa, neboť se jedná o splaškovou kanalizaci.
Nové jízdní řády MHD:Podle nového jízdního řádu MHD Česká Lípa se
lidé z Holého Vrchu a Dolní Libchavy nedostanou z odpoledních směn
autobusy domů. Poslední spojení linkou 505205, která odjíždí ze stanice
www.mncl.cz
Banco ve 22 hod., ani jedním spojem od hlavního nádraží ČD nestihneme
a nám nezbývá, než jezdit na sídliště Slovanka a odtud v noci pěšky domů.
Přitom by stačilo namísto 22 hod. odjezd posunout na 22.20.
Autobus spoje č. 41 linky 207 s odjezdem ze Sosnové otočka ve 22.10
s příjezdem 22.37 do Dolní Libchavy byl v minulém jízdním řádu velmi
málo cestujícími používán – průměrně cca 3 až 4 cestující na celý jeden
spoj. K tomuto faktu přihlédla komise pro sestavování jízdního řádu při
zpracování nového jízdního řádu. Z ekonomických a provozních důvodů
byla zkrácena trasa linky 207 o úsek Nádraží ČD – Dolní Libchava. Tím
byl odstraněn neekonomický souběh linek 205 a 207 v úseku Dolní Libchava –
Banco. Spoje linky 205 byly nově nastaveny tak, aby umožňovaly přestup
na linku 225 a na navazující spoje linky 207 a opačně. V novém jízdním
řádu byly spoje všech linek přečíslovány tak, aby čísla spojů byla uspořádána
chronologicky za sebou a cestující tak měli větší přehled. I když se málo
využívané spoje musejí rušit, město na základě připomínek veřejnosti
provedlo novou úpravu jízdního řádu platnou od 2. března 2014. Byla tam
zařazena také změna týkající se linky 205. Spoj č. 76 tak bude v pracovní
dny prodloužen z Banco II s odjezdem ve 22.30 do Dolní Libchavy.
ČESKOLIPANÉ SE PTAJÍ,
RADNICE ODPOVÍDÁ
V této rubrice Městských novin vás pravidelně seznamujeme s dotazy, které občané
adresují českolipské radnici. Například prostřednictvím webových stránek města Česká
Lípa (www.mucl.cz), kam může veřejnost v sekci „ostatní dotazy“ již od loňského roku
vkládat své dotazy týkající se činnosti městského úřadu asamosprávy města Česká Lípa.
Pokud se ivy chcete na něco zeptat, využijte www.mucl.cz. Pro vložení dotazu v sekci
ostatní dotazy jej stačí odeslat na e-mail [email protected] Zodpovězeny jsou pouze jasně
formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. (Více na www.mucl.cz)
Poplatek za odpady v České Lípě: Budeme v roce 2014 platit poplatky
za odpad? Ani v letošním roce město o znovuzavedení místního poplatku
za svoz a likvidaci komunálního odpadu neuvažuje. Všichni občané s trvalým
pobytem v České Lípě jsou od takového poplatku také pro rok 2014 osvobozeni. Kromě toho, že mohou svůj komunální odpad bezplatně odkládat
do příslušných nádob, mohou nadále bezplatně svůj nadměrný nebo nebezpečný odpad odložit ve sběrném dvoře. Město Česká Lípa svým občanům
také i nadále nabízí dotovaný svoz objemného odpadu, kterým jsou různé
součásti výbavy domácností (ledničky, pračky, televize, nábytek a kuchyňské
linky). Na telefonním čísle 602 180 400 lze každý pracovní den od 8.00
do 17.00 hod sjednat termín odvozu objemného odpadu. Za symbolickou
spoluúčast 100 Kč pak vozidlo firmy Marius Pedersen a. s. odveze objemný
odpad, připravený před domem, na sběrný dvůr.
(Dlužné částky za poplatky, které nebyly uhrazeny v letech, kdy město
příslušný poplatek od občanů vybíralo, se nadále vymáhají.)
Pátrání po podvodníkovi:Koncem loňského roku jsem se stal obětí podvodu. Od administrátora webového portálu jsem dostal výpis všech inzerátů
daného podvodníka, včetně telefonního čísla a e-mailu. Tak jsem zjistil, že
uvedený telefon v inzerátu se neshoduje s ověřeným telefonním číslem při
registraci. Vjednom inzerátu byla navíc uvedena lokalita: Pardubice, v jiném
zase: Liberec a nakonec i Břeclav. Navíc na ověřené telefonní číslo měl
podvodník zaregistrováno několik e-mailů. Oba dva e-maily mají stejnou
IP adresu, která mne dovedla až do České Lípy na uživatele s e-mailovou
adresou. Tento uživatel po různých internetových stránkách nabízí k prodeji
identické věci, pod všemi e-maily: PC hry, řetízky, doplňky a podobné předměty. Pro upřesnění, já si nechal na dobírku zaslat hru a přišlo mi prázdné
CD v obalu od DVD. Bohužel na poště si balíček nemůžete před zaplacením
rozbalit a po rozbalení, jak mi bylo u přepážky řečeno, s tím nejde již nic
dělat. Nyní již „prodejce“ neodpovídá na e-maily a nebere telefon.
Tímto se tedy dostávám k dotazu, zda mi městský úřad v daném
problému může vyjít vstříc a pomoci mi tohoto podvodníka dopátrat?
Městský úřad bohužel ani v takovém případě pomoci ve vypátrání hledaného člověka nemůže, brání tomu platná legislativa, která nedovolí poskytovat jakékoliv údaje z evidence obyvatel. Vše musíte řešit prostřednictvím
orgánů činných v trestním řízení, tj. v první řadě Policie ČR.
INVESTICE
ÚNOR 2014
05
Projekt na dopravní úpravy v Hrnčířské ulici
Odstranit nebezpečný výjezd
vozidel z Barvířské ulice směrem
na Hrnčířskou. To je jen jedna
z mnoha změn, které čekají Hrnčířskou ulici. Kromě toho by se
měla rozšířit ulice za budovou spořitelny tak, aby se v ní dalo jezdit
oběma směry. Úprav by se měl
dočkat také dlouhý a nebezpečný
přechod pro chodce u budovy spořitelny a v této části ulice by měl
vzniknout také nový odstavný
pruh pro obchodníky. Veškeré tyto
úpravy budou součástí jedné projektové dokumentace, kterou českolipští radní na svém lednovém
zasedání přidělili vítěznému dodavateli. Kromě této zakázky rozhodli také o vítězné firmě, která
zpracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci části ulice Prokopa Holého v centru města.
Proměnu Hrnčířské ulice bude
mít na starosti Dopravně inženýrská společnost s. r. o. z Hradce Králové, která zakázku zpracuje za
zhruba 440 tisíc korun. Firma bude
mít v rámci zpracování projektové
dokumentace za úkol vyřešit
dopravní obslužnost v lokalitě okolo Hrnčířské ulice, zpracovat studii
dopravních vazeb celého území,
navrhnout způsob odvodu dešťových vod z Barvířské ulice, části
Hrnčířské ulice, Wedrichovy ulice
a bezejmenné ulice podél budovy
spořitelny. V neposlední řadě
budou muset projektanti zajistit
také územní povolení a zpracovat
dokumentaci pro stavební povolení. „Abychom snížili provoz na
problematické křižovatce mezi
Barvířskou a Hrnčířskou ulicí, kam
nyní díky nově zpřístupněným parkovacím místům jezdí mnohem
více aut, plánujeme Barvířskou ulici propojit s Wedrichovou ulicí.
Tam, kde je nyní jen louka (viz snímek), by měla stát nová komunikace. Barvířskou ulici navíc
zjednosměrníme tak, aby se do ní
dalo pouze vjet. Díky tomu budeme moci v Barvířské ulici rozšířit
chodníky a přidat další podélná
parkovací stání. V místě, kde bude
ležet nová komunikace, je potřeba
nejdříve vybudovat dešťovou
kanalizaci. Letos by měla být na
řadě stavba zhruba 150 metrů dlouhé stoky, která by začínala u parkoviště za budovou spořitelny
a ústila do Ploučnice u parkoviště
v Barvířské ulici. Začít stavět
bychom měli v dubnu letošního
roku. Předpokládané náklady na
stavbu stoky jsou šest milionů
korun,“ doplnil místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.
Dopravně inženýrská společnost s. r. o. z Hradce Králové pak
bude mít za úkol připravit rovněž
projekt na rekonstrukci vrchní části ulice Prokopa Holého a Tržní
ulice, neboť díky nejnižší nabídnuté ceně ve výši necelých 155
tisíc korun vyhrála i tuto zakázku.
REKONSTRUKCI JIRÁSKOVA DIVADLA ZKOMPLIKOVALO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Udělat první malý viditelný krůček směrem k dlouho připravované
a veřejně diskutované rekonstrukci
Jiráskova divadla v České Lípě chtělo město v roce 2014. Na tento rok
byla naplánovaná přeložka trafostanice, která stojí v bezprostřední
blízkosti divadla. V místě trafostanice by měl totiž v rámci rekonstrukce vyrůst vestibul s novým
hlavním vchodem do kulturního
stánku. Proto musí trafostanice
putovat na nové místo na nádvoří
divadla. Nyní však není stoprocentně jisté, zda na přeložku letos dojde.
Město totiž přišlo o stavební povolení na celkovou rekonstrukci divadla.
Důležité povolení, bez kterého
celková rekonstrukce divadla není
možná, zatím pozbylo město kvůli
sporu s majitelem domu sousedícího
s divadlem. Českolipští radní se proto již na svém prosincovém zasedání
zabývali odstoupením od smlouvy
se společností ČEZ Distribuce, která
měla přeložku trafostanice zajistit.
„Společnost ČEZ Distribuce již
vyřídila na přeložku trafostanice
veškerá povolení a nechala zpracovat projekt. Za to vše zaplatila firma
zhruba čtyři sta tisíc korun, které jí
bude muset město s největší pravděpodobností uhradit. Po uhrazení
těchto nákladů pak městu připadnou
všechny dokumenty k přeložce.
Takže pokud se v budoucnu bude
trafostanice přesouvat, nebudeme
už muset všechny náležitosti ke
stavbě vyřizovat znovu a celou akci
zdržovat,“ upřesnila starostka města
Česká Lípa Hana Moudrá.
Především je nutné dodat, že
s majitelem sousedního domu vede
hned dvě řízení českolipský stavební úřad. První z nich se týká společného rozhodnutí (o umístění
a povolení stavby) na rekonstrukci
Jiráskova divadla, ve druhém jde
o odstranění několika staveb a stavebních úprav, které si vlastník
předmětného domu postavil na
svém pozemku v centru památkové
zóny bez potřebných povolení.
Společné rozhodnutí, kterým
v červnu 2011 českolipský stavební
úřad povolil rekonstrukci Jiráskova
divadla, zrušil 4. dubna 2013 Krajský úřad Libereckého kraje na
základě rozhodnutí libereckého
krajského soudu. Ten se celou věcí
zabýval na základě žaloby vlastníka,
který zažaloval Krajský úřad Libereckého kraje. Ato poté, co krajský
úřad zamítl odvolání vlastníka proti
rozhodnutí českolipského stavebního úřadu a rozhodnutí potvrdil.
Celý soudní proces se tak českolipského úřadu týkal pouze nepřímo.
Vsoučasné době pokračuje řízení
o vydání společného rozhodnutí.
Město Česká Lípa jako samosprávný celek má do 28. února 2014 lhůtu
na to, aby dodalo českolipskému
stavebnímu úřadu dokumenty, které
je pro další řízení potřeba doplnit.
Jedná se především o technické
řešení odvodnění, hydrogeologický
!
posudek a detailní řešení způsobu
provedení opravy štítové stěny včetně řešení zajištění pochozí lávky na
pozemku vlastníka, přiléhající ke
štítové stěně a opěrné zdi.
Z rozhodnutí Krajského úřadu LK
nevyplývá, že by tyto dokumenty
původní projekt vůbec neobsahoval.
Je pouze úkolem města tyto dokumenty rozpracovat více do detailu.
Podle původního, nyní zrušeného,
rozhodnutí, se tímto detailním zpracováním měla zabývat až prováděcí
Pokračování na str. 8
ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉ SPISOVNY
Protokoly, průvodky, smlouvy, usnesení, zápisy a další důležité dokumenty musí ve své spisovně uchovávat i město Česká Lípa. K tomu
českolipské radnici slouží již několik let spisovna v Hálkově ulici.
Prostory, které využívá, jí však vzhledem k velkému množství dokumentů již nestačí. Proto se radnice rozhodla, že pro potřeby spisovny
se musí uzpůsobit i druhé patro budovy, které dříve sloužilo K-centru.
Přidělení veřejné zakázky vítězné firmě, která provede první etapu
plánovaných prací, odsouhlasila koncem roku rada města.
O stavební úpravy včetně výměny oken se tak postará firma FASSAX,
spol. s r. o. za zhruba 181 tisíc korun. Práce začaly ještě před koncem
minulého roku a hotovo by mělo být v únoru. Díky tomu spisovna
získá přibližně šedesát metrů čtverečních dalšího volného prostoru.
Ale ten bude moci využívat až po realizaci druhé etapy stavebních
prací, která zahrnuje úpravu elektroinstalace a topení.
06
HISTORIE
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
Svojkov v dějinách České Lípy
Malá vesnice na okraji skalního
města položená nad mělkým širokým údolím, přes nějž se rozevírá
výhled do členitého kraje Českého
středohoří k západu a Ještědského
hřebene k východu.
Svojkovem protíná několik
různorodých linií dějin procházejících Českou Lípou. Není to jen
blízkost okresního města, které i trochu vykukuje u paty Špičáku. Na
prvním místě je vztah českolipských k poutnímu místu Modlivý
důl. Nejmladšímu na Českolipsku,
nikoliv jednoznačně církevně
schválenému, ale oblíbenému cíli
poutí vycházejících z českolipského farního kostela Narození Panny Marie. Pouť se konala v září.
Pro podporu poutního hnutí založila hraběcí rodina Kinských ve třicátých letech 19. století velký poutní
a současně zájezdní hostinec. Místo
u lesa na samém okraji údolí bylo
vhodné také pro tajné politické
schůzky, protože účastníci se mohli
nenápadně vytratit do stínu starých
stromů. Právě taková místa vyhledávalo počínající socialistické dělnické hnutí plné konspirace
a prosycené i konfidenty.
22. února 1874 se v hostinci
konala tajná schůzka zástupců dělnických spolků ze širokého okolí,
která projednávala otázky vzájemné
spolupráce s možností vytvoření
buď federace spolků, nebo samostatné strany zastupující zájmy pracujících vrstev. Ve Svojkově bylo
rozhodnuto připojit se ke vznikající
celorakouské sociální demokracii,
jejíž ustavující konference se usku-
tečnila začátkem dubna roku 1874
v rakouském Neudörfelu blízko
Vídně. Samostatná česká sociální
demokracie vznikla o čtyři roky
později.
Z České Lípy se na schůzku do
Svojkova dostavil Karl Schmidt,
o němž bych řekl, že patří k otcům
moderní sociální politiky. Ještě o tři
desetiletí později stojí v čele politických zápasů o všeobecné hlasovací právo, bez něhož by žádná
skutečná pluralita politických názorů nemohla existovat.
Tajnou schůzku policie nerozehnala. Nebylo to ani třeba. Důležitější bylo vědět, co zde shromáždění
předáci spolků zamýšlejí v budoucnu učinit. Měla tu svého člověka,
který udělal pečlivý zápis a předal
ho policejním orgánům.
Ve Svojkově byl zámeček,
o němž nelze než říci, že byl
rozkošný. Ve dvacátých letech
20. století se stal z iniciativy českolipských augustiniánů místem
setkávání mladé německé katolické
inteligence sdružující se do modlitebních, meditačních a debatních
skupin: Iniciativa Staffelstein. Jednalo se o hledání orientace katolických křesťanů, řečeno slovy
českého historika Jaroslava Šebka,
mezi křížem a národem, mezi nadnárodní religiozitou a nacionálně
podbarveným německým katolicizmem.
Do Svojkova přišla postupně
řada osobností. Jmenuji alespoň tři
augustiniány: Paulus Sladek,
původně novic v českolipském
klášteře, později univerzitní kazatel
mezi německými studenty v Praze.
Po roce 1945 byl jedním z těch, kteří
významným způsobem pomáhali
hledat cestu k usmíření s českým
národem. Dalším byl František
Schubert, který našel nakonec cestu
k české mládeži před druhou světovou válkou na jejím začátku
a dovedl ji oslovit. Za to ho čekala
smrt v koncentračním táboře. Třetím byl Franz Franke. Za války byl
z pražského kláštera sv. Tomáše přeložen do České Lípy a zde žil až do
internace v roce 1950. Později ve
Vídni shrnul svědectví o osobnostech a postavách, které se scházely
ve Svojkově.
Svojkovský zámek byl po válce
přeměněn na Domov důchodců
a zanikl při požáru v roce 1958.
Hostinec se v sedmdesátých letech
málem rozpadl a jeho obnova byla
tak trochu zázrakem. Kaple v Modlivém dole byla zasvěcena Pan-
ně Marii Lurdské, jejíž svátek je
11. února a tento den byl vyhlášen
Světovým dnem nemocných.
O tomto svátku sem chodívaly již
dávno za minulého režimu sestry
z Domova důchodců ve Sloupu.
Od devadesátých let se zde 1. května koná pravidelně mše svatá. Tato
místa si oblíbil zvěčnělý litoměřický biskup Josef Koukl.
Ladislav Smejkal
UPŘESNĚNÍ HISTORICKÝCH DAT
Chci upozornit na nepřesné údaje, které jsem našel v článku na straně 6 – Z prosincového historického
kalendáře České Lípy. Císař František Josef I. dlel na zámku v Zákupech 8. července 1876, nikoliv jak
uvádíte v roce 1878. Setkal se zde
s carem Alexandrem II., nikoliv
pouze s Alexandrem.
Petr Bergman
Zámek ve Svojkově
Z ÚNOROVÉHO KALENDÁŘE
20. února 1969 pronesl poslanec Národního shromáždění
Vilém Nový svůj slavný projev
k voličům v České Lípě, kteří se
sešli v hotelu Merkur. Svého času
jsem označil tři politické projevy,
z nekonečného množství řečí pronesených na Českolipsku, jako
události, které se dotkly citů
a mínění celé československé společnosti a vzbudily širokou reakci
veřejnosti.
První bylo Henleinovo vystoupení na Ptačí louce 21. října 1934,
druhý byl projev Viléma Nového
v Mimoni 11. ledna 1969 a třetí
jen o pár týdnů později řeč před
přeplněným sálem v Merkuru.
Oba poslední proslovy spolu
souvisejí nejen osobou řečníka.
Patří k základním dokumentům
násilné normalizace poměrů po
sovětské okupaci. VMimoni ji hájil
a odsoudil všechny demokratizační
snahy v Československu. Činil to
ovšem chytře. Postupně zpochybňoval všechny kroky ve společenském životě směřující k odstranění
nedemokratických poměrů a označil je za ústup a zradu socializmu.
V Merkuru v tom dále pokračoval, ale vzal si do rukou silnější
argumentaci. Pět dnů po mimoňském projevu se upálil Jan Palach.
Poslanec Nový se odvážil jménem
všech prosovětsky smýšlejících
činitelů vzít na sebe odvahu hovořit o statečném činu studenta
Filozofické fakulty UK jako
o politické manipulaci a vlastně
podvodu, protože mladík se měl
zapálit takzvaným studeným
ohněm a měl mít následovníky,
kteří by v akci pokračovali a zvyšovali tím neklid ve veřejném
životě.
Vystoupení poslance Nového se
setkalo s bouřlivým nesouhlasem
většiny účastníků mítinku. Bylo
pokládáno za zahájení frontálního
útoku proti dosavadnímu oslabenému vedení komunistické strany.
Nastalo období tuhé a totální normalizace.
Ladislav Smejkal
Hotel Merkur v podobě
před rokem 1938
Veřejné hlasování o novém logu města Česká Lípa
NOVÉ LOGO
MĚSTA ČESKÁ LÍPA
Víte, co má Česká Lípa ve svém heraldickém znaku? Hradby. A víte, co mají ve svém heraldickém znaku
Nový Bor, Doksy, Zákupy? Také hradby. Možná, kdybyste dali tyto znaky přesněji řečeno erby všechny
vedle sebe, jen málokdo by poznal, který z nich patří právě České Lípě. Přitom by město, ve kterém žije
37 tisíc lidí, měl podle znaku poznat snad každý …
Proč město potřebuje nové logo?
Jednoduše proto, že žádné nemá. Když se chce město
v současnosti nějakým způsobem prezentovat navenek,
tedy dát najevo, že něco patří jemu nebo k němu, použije svůj historický znak. Erb, který patří k tomu nejvzácnějšímu, co město má, se tak často objevuje i tam, kde
ztrácí svou důstojnost a výsadní postavení, což tuto grafickou zkratku degraduje. Znak, který je dokladem bohaté historie města, by se měl objevovat pouze na těch
nejvíce reprezentativních místech a věcech.
Všude jinde by mělo být logo. Jinými slovy grafická
značka, malý obrázek s prostým textem firmy, města
či organizace, které patří. Logo musí být naprosto jedinečné a nezaměnitelné s čímkoli, co kdy kdo člověk
viděl. Podle něj by měli daný subjekt okamžitě poznat
úplně všichni. Vzpomeňte, všichni přeci víme, co znamená velké žluté M, malá puma, nebo pět spojených barevných kruhů. Hned víme, co to je a co od organizace
s tímto logem můžeme očekávat.
Cílem projektu nového loga České Lípy je pomoci městu v propagaci v rámci České Lípy i mimo ni a sjednotit
veškerou vnitřní komunikaci města. Především by však
mělo nové logo pomoci místním obyvatelům najít vztah
k městu, ve kterém žijí, pracují, baví se a vychovávají své
děti. Mělo by to být něco, co by mohli místní lidé přijmout za své. Tedy logo, na které když by se někdo zeptal, mohli by prostě odpovědět: „To je moje město“.
Kde všude se bude logo používat?
Logo by se po jeho vytvoření mělo začlenit do běžné komunikace města. To znamená, že by mělo být na všech
hlavičkových papírech, na všech vizitkách, obálkách,
blahopřáních, osvědčeních a dalších tiskopisech,
které město a městský úřad běžně používají. Logo by se
ale mělo objevit také na všech propagačních materiálech – tedy na plakátech na městské akce, pohledech,
tužkách, taškách, klíčenkách, hrníčcích, zvonečkách
a dalších předmětech, které si mohou lidé koupit v Městském informačním centru nebo které město rozdává
jako dárky. Podle loga by se také nově změnily internetové stránky města, web Městských novin a samozřejmě
samotné Městské noviny, které právě držíte v ruce. Pokaždé, když by někdo chtěl někde město prezentovat,
použil by místo znaku právě nově vytvořené logo.
Pro koho logo je?
Logo je především určené městu jako takovému. Tedy
nejen samosprávě, která je bude používat pro svoje účely, tak pro státní správu, která ho bude využívat na svých
tiskovinách. Logo však budou moci využívat i ostatní
subjekty . Po souhlasu vedení města jim bude k dispozici, aby dali najevo, odkud jsou a koho reprezentují.
Kdo návrhy loga vytvořil?
Prvotní podnět k tomu, aby se vůbec v České Lípě začalo
mluvit o novém logu, vzešel od členů Komise pro komunikaci s veřejností, která je poradním orgánem Rady
města Česká Lípa. Komise má také celý projekt na starosti. Grafickou podobu variant loga České Lípy, o kterých budou na základě usnesení českolipských zastupitelů lidé hlasovat, vytvořili dva autoři – Tomáš Červenka
a Radka Rábová. Spoluautorem obsahové koncepce
je Michal Babka. Tomáš Červenka v komisi působí jako
odborný konzultant. Za vytvoření grafické a obsahové
koncepce loga město jemu a jeho kolegům zaplatilo
celkem 55 tisíc korun. V momentě, jakmile měla Komise pro komunikaci s veřejností tři návrhy loga v ruce,
okamžitě je předložila zastupitelům k posouzení.
08
Z RADNICE A MĚSTA
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
REKONSTRUKCI JIRÁSKOVA DIVADLA ZKOMPLIKOVALO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Dokončení ze str. 5
projektová dokumentace. Řízení
o vydání nového společného rozhodnutí je nyní přerušeno do
doplnění požadovaných dokladů
městem Česká Lípa v tomto řízení.
Město Česká Lípa s vlastníkem
jednalo několikrát. Jedním zdůvodů,
proč s rekonstrukcí divadla nesouhlasí, je to, že by podle jeho názoru případná stavba nenávratně
poškodila jeho dům, což mimo jiné
uvedl ina lednovém jednání zastupitelstva města, kde vystoupil. Řešením by podle něj mohlo být to, že si
město jeho dům odkoupí za cca 7 až
8 milionů korun. Jeho dům je přitom
sbudovou Jiráskova divadla spojený
pouze jednou stěnou, přístěnkem,
kde je kotelna divadla ajedna zdivadelních šaten. Město je připraveno
rekonstrukci Jiráskova divadla provádět tak, aby v maximální míře
minimalizovalo vliv na okolní stavby. Pokud by však přesto v průběhu
rekonstrukce došlo kpoškození soukromého objektu, je město připraveno vzniklou škodu uhradit.
Druhé řízení, které vede českolipský stavební úřad s majitelem
domu, se týká opěrné zdi, která na
první pohled odděluje pozemek
města (areál Jiráskova divadla)
a jeho pozemek. Podle majitele
domu provoz Jiráskova divadla bez
ohledu na to, zda je rekonstruované
nebo ne, narušuje statiku této zdi
a hrozí, že se celá zeď sesune na
jeho pozemek. Včervenci 2013 proto požádal českolipský stavební
úřad o tzv. státní dozor. Úkolem stavebního úřadu bylo na základě jeho
žádosti zjistit skutečný stav této zdi
a nařídit opravy, pokud by to bylo
nutné. Prohlídkou na místě však statici žádné narušení zdi nezjistili.
Dále se také ukázalo, že celá zeď
stojí na pozemku města. Kromě
toho je vedle zdi umístěno schodiště
a lávka, které vedou k zadnímu
vchodu do jeho domu. Tyto drobné
stavby jsou také zčásti postavené
na pozemcích města, a to bez jeho
souhlasu a rovněž bez povolení
a vyjádření pracovníků památkové
péče. Povinností majitele domu je
tak nyní vyřešit s městem majetkoprávní vztahy. Teprve poté si může
podat žádost o vydání dodatečného
povolení k těmto stavbám. Pokud
to neudělá, může stavební úřad nařídit, aby tyto stavby odborná firma
odstranila.
Kromě toho, že si majitel domu
svou žádostí zkomplikoval svou
vlastní situaci, ztížil tím také městu
možnost dopracovat projektovou
dokumentaci tak, aby bylo možné
pokročit v řízení o vydání společného rozhodnutí. Město totiž do
doby, než se vyřeší celá věc
s černými stavbami, nedokáže
dostatečně přesně vymezit projektantovi rozsah potřebných úprav
projektové dokumentace právě
v místě sporných staveb.
Pro detailní představu, jakým
způsobem probíhá řízení o vydání
společného rozhodnutí, uvádíme,
že veškeré řízení vede českolipský
stavební úřad jako zástupce státní
správy. Město Česká Lípa jako
samospráva je pouze účastníkem
řízení. Proti odpovědnému úředníkovi stavebního úřadu, který řízení
vede, podal v červenci 2013 majitel
domu podnět pro podjatost. Tímto
podnětem se zabýval také Krajský
úřad Libereckého kraje, který
potvrdil závěr českolipského stavebního úřadu, že odpovědný úředník podjatý není.
Městská policie
NA LINCE
156
Dokončení ze str. 2
další zákonné normy, není právní důvod k zákroku proti těmto osobám.
Ale například strážníci českolipské městské policie museli užít donucovací
prostředky k vyvedení dvaatřicetiletého bezdomovce z budovy autobusové
čekárny. V uvedeném případě u něho došlo k porušení tzv. „Tabákového
zákona“, jelikož v rozporu s tímto zákonem se v těchto místech pohyboval
pod vlivem alkoholu. Vstup do veřejných prostor, veřejných dopravních
prostředků a souvisejících zastávek a prostor se sportovními akcemi je
zakázán zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových
látek, které ohrožují sebe, jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek.
Svatba na hradě Lipý
Již několik let areál hradu Lipý patří k příjemným historickým zákoutím
České Lípy. Jeho atraktivitu a genia loci si mohou vychutnat nejenom turisté
a návštěvníci zde pořádaných kulturních akcí, ale také novomanželé. Je totiž
také místem, kde snoubenci mohou uzavřít svůj sňatek. Dokonce si mohou
vybrat, zda si své ANO řeknou v gotickém sklepení, na nádvoří nebo v zámecky
laděném prostoru Branské věže.
„V letošním roce zůstane po
celý rok z technických důvodů
uzavřený ambit ve vlastivědném
muzeu. Českolipští snoubenci tím
přijdou o možnost uzavřít svůj sňatek v Biebrově síni. Zajímavou
a adekvátní náhradou se tak pro
budoucí manželské páry, které
chtějí svůj sňatek uzavřít jinde než
na radnici, může stát náš hrad
Lipý,“ podotýká starostka Hana
Moudrá. Navíc hrad nenabízí
zájemcům prostory pouze k důstojnému obřadu, ale dokonce na
nádvoří mohou v letních měsících
uspořádat také svatební hostinu.
Jak mají snoubenci v případě
zájmu o svatební obřad na hradě
Lipý postupovat, vysvětluje ředitelka příspěvkové organizace Lipý,
Jiřina Kučerová: „Podobně jako
u klasického obřadu na radnici,
Pokud je hrad obsazený nějakou
jinou akcí, rádi nabídnou jiný termín. Potom už organizace uzavře
se svatebčany pouze Smlouvu
o pronájmu nebytových prostor.
„Na svatební obřad naše organiza-
V prostorách hradu lze svatební
obřad uspořádat:
1. Nádvoří hradu – nezastřešený
romantický prostor (během letní sezony, vhodné pro velký
počet svatebčanů)
2. Sklepení hradu – unikátní
prostředí gotických sklepů
(celoročně, do celkového počtu
cca 50 osob)
3. Branská věž – (zrekonstruovaný vytápěný zámecký interiér) (celoročně, vhodné pro
menší svatby, cca do 25 osob)
Cena svatebního obřadu: 1 700 Kč
Svatební hostina na nádvoří
hradu od 12–22 hodin, ev. podle
dohody.
nejdříve kontaktovat na českolipském městském úřadě oddělení
matriky, aby si dojednali termín
obřadu. Následně matrika zkontaktuje naši organizaci kvůli ověření volného termínu na hradě.“
ce zapůjčí také židle v počtu do 50
kusů, květiny na stůl či sklenice na
přípitek,“ dodává ředitelka. Celou
prezentaci služeb spojených se svatebním obřadem na hradě Lipý najdou zájemci na www.lipy.cz.
Na svatební obřad organizace
zapůjčí i židle v počtu 50 ks, stoly
v počtu 7 ks, prostory k uložení
potravin a občerstvení. Výzdobu
prostoru nádvoří si svatebčané po
dohodě mohou připravit sami.
Cena pronájmu za svatební hostinu: 8 800 Kč.
Z RADNICE A MĚSTA
ÚNOR 2014
09
„Pohledy z cyklostezky“ – fotosoutěž o křišťálový pohár města
Vážení čtenáři,
děkujeme všem, kteří nám posíláte
svoje fotografie do naší soutěže
„POHLEDY Z CYKLOSTEZKY“. Vaše snímky jsou natolik
zajímavé a krásné, že bývá hodně
těžké vybrat finalistu. Pokud se
chcete do soutěže o hodnotné ceny
zapojit, stačí, když na adresu Městských novin zašlete fotografii, kterou jste pořídili během své
návštěvy cyklostezky Varhany,
odkud je nádherný pohled do krajiny. Soutěž je více kolová. Každý
měsíc od října až do května ze
zaslaných fotografií vybíráme
jeden (až dva) nejkrásnější záběr,
který zveřejníme jak v následujícím vydání MN, tak na
www.mncl.cz a autora odměníme
věcnou cenou.
Součástí odměny je dárkový
poukaz na snížené vstupné do
bazénu ve Sportareálu, který
soutěžícím věnuje příspěvková
organizace Sport. Domácí spotřebiče od firmy Remington
a Russell Hobbs jim pak daruje
generální partner této soutěže,
společnost Spectrum Brands.
Ale tím naše soutěž ani zdaleka nekončí, protože vítězové
z jednotlivých kol potom postoupí do velkého červnového finále,
kde porota složená z odborníků
vybere z vítězných fotografií tři
snímky, ze kterých nechá město
Vítězem lednového kola naší soutěže se stává Radek Hortenský. Své foto nám zaslal s podtitulem „Za
každého počasí“. Stručným komentářem nejlépe vystihl, že na cyklostezku se dá s horským kolem vyrazit
i v zimě. Samozřejmě za předpokladu, že sněhová pokrývka vytváří jen příjemnou zimní náladu v prosluněné
krajině a nikoliv hluboké závěje.
vyrobit pohlednice se jménem
autora. Slavnostní vyhodnocení
tohoto finálového kola proběhne
během hlavního programu na
červnových městských slavnostech a na absolutního vítěze naší
fotosoutěže čeká kromě křišťá-
lového poháru další hodnotná
odměna, kterou obdrží také autoři stříbrného a bronzového snímku.
Svou účastí v jednom či více
kolech se budete podílet na osobitém zachycení proměny krajiny
v okolí cyklostezky Varhany v průběhu několika ročních období
a získáte tak jedinečnou šanci stát
se autorem pohlednice sloužící
k propagaci našeho regionu. Přejeme vám dobré světlo a těšíme se
na vaše fotografie.
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO ÚNOROVÉ KOLO:
Své snímky z cyklostezky Varhany nám v elektronické podobě (minimální rozlišení 2 MB ve formátu JPEG/JPG, TIF) zasílejte na e-mailovou
adresu: [email protected] nebo poštou (na CD) na adresu město Česká Lípa, redakce MN, náměstí T. G. M. 1, 470 01 Česká Lípa. (Případně
po předchozí dohodě s redakcí je možné snímky předat i jinak.) Termín uzávěrky únorového kola je 27. února.
U zaslaných fotografií nezapomeňte uvést: jméno a příjmení autora, kontaktní telefon a datum, kdy byla fotografie pořízena.
Vítězná fotografie lednového kola. Autor: Radek Hortenský, Česká Lípa
Co odvál čas
Jak vypadala Česká Lípa před
více než sto lety a jak běžní obyvatelé města žili svůj život v obyčejné pracovní dny a naopak ve
dny sváteční. To je téma nové knihy Ladislava Smejkala „Co odvál
čas, Česká Lípa v letech
1893–1898“, kterou koncem loňského roku vydalo město Česká
Lípa. Kniha je k dostání v Městském informačním centru za 250
korun a v omezených nákladech
také v několika knihkupectvích.
Dějovou linku inspirovala vzác-
ná sbírka diapozitivů ze sbírek
Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě. Nikdo dodnes neví,
pro koho byl soubor diapozitivů
určen. Snímky však zajímavým
způsobem zachycují nejrůznější
momenty ze života České Lípy
v různých ročních obdobích. Ke
každé zdokumentované události
pak autor, historik Ladislav Smejkal připojil krátký příběh. Kniha
vás tak slovem i obrazem zavede
do historie našeho města na sklonku 19. století.
A
B
C
Varianta A
Byla vytvořena v duchu hesla: „Lípa žije!“ Tento návrh je velmi moderní, jednoduchý a dynamický.
Nabízí prostor k výrazné symbolice a práci s názvem v dalších spojeních a vytvoření jednoduchých
sloganů prezentující naše město. Tento návrh přitáhne především mladé lidi žijící aktivním životem.
Prezentuje Českou Lípu jako město se širokou nabídkou volnočasových aktivit, kde se stále něco děje, město, které pulsuje životem a má co nabídnout.
Varianta B
„Lípa je historie i budoucnost!“ Tento návrh je konzervativní, nejvíce statutární, je zde zastoupena
důstojnost a symbolika města. Logo je jednoduché a srozumitelné všem, nabízí prostor pro objevování nových významů a souvislostí. Prezentuje Českou Lípu jako město s bohatou a významnou historií,
které se však nezastavilo a snaží se stále rozvíjet.
Varianta C
„S Lípou v srdci!“ Tento návrh je založený na touze lidí patřit k nějaké komunitě. Pracuje s postojem,
že každý si své město nese v srdci a je rád, když jednoduchým znakem může dát najevo, že patří zrovna
do České Lípy, nebo že Lípa je, či byla jeho domovem. Jde o velmi jednoduchý, a naprosto jasný logotyp přijatelný pro všechny generace, které ve městě žijí. Zastupuje nejen město jako takové, ale i okolní
přírodu a především lidi, kteří v Lípě žijí, tvoří, sportují, baví se, pečují o ni, vzdělávají a mají Českou Lípu
rádi. Je to funkční a nadčasový návrh.
12
TÉMA – ROZPOČET
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
Rozpočtové provizorium skončilo, Česká Lípa má schválený rozpočet
Kolik milionů přiteče letos do
městské kasy a kolik z toho plánuje
radnice vynaložit na investice,
veřejnou dopravu, opravu komunikací, kulturu, sport či provoz
škol. Odpověď najdete ve schváleném rozpočtu města Česká Lípa
na rok 2014, který je hlavním
tématem únorového vydání MN.
Předkladatelkou návrhu byla starostka Hana Moudrá, neboť městské finance patří do jejích
kompetencí. Na téma rozpočtu
a jeho přípravy jsme ji proto požádali o rozhovor.
Cesta ke schválení letošního
rozpočtu byla o něco komplikovanější, neboť v prosinci zastupitelé návrh nepodpořili
a rozpočet odsouhlasili až na lednovém zasedání. Město tak
muselo několik týdnů hospodařit v rozpočtovém provizoriu.
Bylo to pro město hodně náročné
období?
Rozpočtové provizorium vychází ze zákona. Pro město to znamená, že se jeho výdaje omezí na
nezbytné provozní výdaje
a smluvní závazky, tj. na nejnutnější platby spojené s chodem
města, úřadu a příspěvkových
organizací. Takže město jako takové tento režim zvládne a vypořádá
se s ním, i když nemůže například
zahájit žádnou novou investici. Do
mnohem horšího postavení se ale
dostávají další subjekty, které každoročně čekají ze strany města
nějakou finanční podporu. Tu
mohou získat až po odsouhlasení
řádného rozpočtu, a proto mne
mrzelo, když v prosinci rozpočet
neprošel. Jeho příprava trvala
několik měsíců a při jeho sestavování jsme se opravdu snažili
akceptovat připomínky, které
zazněly ze strany zastupitelů.
Ostatně za dobrou přípravu rozpočtu zazněla pochvala i ze strany
opozice, která přesto odmítla
návrh podpořit.
Co je na přípravě rozpočtu
nejnáročnější?
Uspokojit veškeré požadavky,
což je prakticky nemožné, protože
i město může financovat jenom to,
na co má. Je to stejné, jako u rodinného rozpočtu, kde své výdaje také
musíte přizpůsobit příjmům, případně naspořeným rezervám.
U obecního rozpočtu musíte
pamatovat na zajištění provozních
nákladů a služeb spojených s chodem města a teprve potom se
mohou plánovat další výdaje třeba
na investice.
Příprava obecního rozpočtu má
proto jasná pravidla a trvá několik
měsíců, než se sestaví konečná
verze návrhu, o kterém jednají
zastupitelé na veřejném zasedání.
Jak jsem již nejednou zdůraznila,
ale ani odsouhlasený rozpočet není
a nikdy ani nemůže být dogma,
které se v průběhu roku nemění.
Je to však důležitý dokument odrážející reálný výhled do ročního
hospodaření s veřejnými prostředky. Výchozím bodem jsou tudíž
odhadované příjmy, ze kterých se
odvíjejí veškeré výdaje. Pro město
jsou největším zdrojem daňové
příjmy, které získáváme zejména
na základě zákona o rozpočtovém
určení daní.
Celkové rozpočtované příjmy
ve výši 512 986 tisíc korun jsou
ve srovnání s rokem 2013 téměř
o 15 milionů nižší. Proč? Je to
důsledek krize, že pro rok 2014
odhadované příjmy klesly?
Chápu, kam míříte, že jsou naše
příjmy nižší kvůli výběru daní. Ale
není tomu tak, když se podrobně
podíváte do rozpočtu, zjistíte, že
naše odhadované příjmy jsou na
všech položkách zhruba stejné.
Ten početní rozdíl je dán především tím, že jsme vloni do našich
odhadovaných příjmů zahrnuli
půjčku svazku obcí na stavbu třetí etapy cyklostezky Varhany.
Respektive se do příjmů muselo
promítnout to, že nám svazek půjčené peníze z našeho investičního
fondu do konce roku zase vrátí
z přiznané dotace, kterou na stavbu
získá po dokončení investice.
Jenom pro úplnost dodávám, že
svazek nám převážnou část půjčených peněz vloni skutečně vrátil
a letos nám doplatí zbylé 2 miliony. Ostatně i tuto částku najdete
v letošních příjmech odboru rozvoje.
A jak je to tedy s odhadovanými daňovými příjmy, jsou ve
srovnání s rozpočtem roku 2013
nižší, nebo vyšší?
Pro letošek odhadujeme, že by
to mohlo být cca 414 milionů
korun. Což je o něco více, než jsme
odhadovali pro rok 2013, kdy
začala platit novela zákona, která
daňový podíl obcí a měst zvýšila.
Avšak hlavním předpokladem
jakéhokoliv navýšení bylo a je, že
stát daně vybere v předpokládané
výši. Při sestavování letošních rozpočtovaných daňových příjmů
jsme tak vycházeli z loňské skutečnosti. Zároveň ale musím
zdůraznit, že se dál držíme střízlivějšího odhadu, abychom si
nenaplánovali výdaje, na které
potom nebudeme mít. Od daňových příjmů se pak z větší části
odvíjejí i naše výdaje, neboť, jak
jsem již uvedla, zákonný podíl na
sdílených daních představuje i pro
naši obecní kasu největší zdroj
příjmů. Zbylé příjmy potom tvoří
odhadované příjmy z různých
správních a místních poplatků,
z prodejů a pronájmů majetku,
dotací, výnosů z dividend, atp.
Odhadované výdaje jsou letos
vyčísleny na cca 536 milionů
korun. Jak město cca 23 milionový rozdíl mezi výdaji a příjmy
pokryje?
Ano, i letošní rozpočet byl koncipován jako mírně schodkový,
ale stejně jako vloni počítáme, že
celý schodek pokryjeme výhradně
z vlastních zdrojů. Tím zůstává
investiční fond, který již několik
let město využívá na základě
odsouhlasených pravidel k financování větších investic a především předfinancování dotovaných
investic. Získané dotace se po proplacení vracejí zpátky do investičního fondu. Jedním z pravidel
také je, že pokud se převedené
prostředky z IF do rozpočtu do
konce příslušného roku nevyčerpají, vracejí se rovněž zpátky do
fondu. Již několik let tak tento
fond představuje pro město jakousi „investiční rezervu“. Pro letošek
chceme fond využít na dotovanou
stavbu regenerace a zateplení
základní školy na Špičáku, která
začala vloni a letos by měla být
dokončena a na dokončení stavby
dešťové kanalizace a rekonstrukci
komunikace na Kopečku. Na
základě schváleného rozpočtu by
se už žádná nová investice převodem prostředků z IF financovat
neměla. Oproti poslední předložené verzi rozpočtu totiž zastupitelé odsouhlasili pozměňovací
návrh klubu KSČM, kterým došlo
ke snížení výdajů o 9 milionů
korun a tím i ke snížení čerpání
prostředků z fondu.
Kolik je na kontě fondu?
K 1. lednu to bylo 109 milionů,
po převodu odsouhlasených prostředků do rozpočtu odboru rozvoje tam zůstane bezmála
70 disponibilních milionů. K těm
v průběhu roku přibydou dotace
ve výši cca 41 milionu a vrátí se
tam také 3,5 milionů, které jsme
vloni převedli na nezbytné opravy
škol s tím, že tam letos prostředky zase vrátíme. Takže sečteno
a podtrženo, v investičním fondu
budeme mít nadále více než
100milionovou rezervu.
Naznačila jste, že nastavit
výdaje k očekávaným příjmům
je při koncipování rozpočtu to
nejtěžší. Bylo to pro tentokrát
hodně náročné?
Bylo to obdobné jako každý rok,
když se pustíme do sestavování
rozpočtu. V první verzi byl výdajový schodek mnohem vyšší, než
v konečné. Takže se opět škrtalo
a snižovalo. U některých položek
to jde velice těžko, protože nemůžete například školám seškrtat
Pokračování na str. 17
TÉMA – ROZPOČET
ÚNOR 2014
13
Rozpočet města Česká Lípa 2014
PŘÍJMY
Org. jednotka
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
CELKEM
v tis. Kč
700
1 000
1 176
0
1 372
0
0
1 600
0
204
11 927
25 370
464 237
2 000
3 400
512 986
VÝDAJE
org. jednotka
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
PŘÍJMY-VÝDAJE
v tis. Kč
1 590
39 250
61 224
622
21 347
29 779
13 630
21 779
76 622
14 968
136 135
3 676
16 531
98 416
180
535 749
–22 763
FINANCOVÁNÍ
Kladné financování:
Využití IF – investice
Regenerace ZŠ 28. října čp. 2733 – zateplení budov ZŠ
Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček – dokončení II. etapy
a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská
a prodloužení Wedrichovy ul.)
Převod prostředků z roku 2013
Projekt „Zlatý oříšek“ – převod z r. 2013
Osvětlení přechodu pro chodce – křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská
Záporné financování:
Splátky jistiny úvěru – Sportareál
IF – vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany
Vrácení prostředků do IF podle usnesení ZM č. 478/B/2013
FINANCOVÁNÍ CELKEM
–15 863
–2 000
–3 600
22 763
PŘÍJMY
org. jednotka / tř. 1 – daňové příjmy
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
CELKEM
v tis. Kč
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
413 460
0
0
414 160
org. jednotka / tř. 2 – nedaňové příjmy
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
v tis. Kč
700
300
1 176
0
1 372
0
0
1 600
0
20 000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
CELKEM
204
11 427
2 370
3 000
2 000
3 400
27 549
org. jednotka / tř. 3 – kapitálové příjmy
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
CELKEM
v tis. Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
23 000
0
0
0
23 500
org. jednotka / tř. 4 – přijaté transfery
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
PŘÍJMY CELKEM
v tis. Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 777
0
0
47 777
512 986
VÝDAJE
org. jednotka / tř. 5 – provozní výdaje
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
CELKEM
v tis. Kč
1 590
39 250
60 530
622
21 347
28 869
13 630
21 779
76 622
14 968
135 564
1 176
16 531
22 516
180
455 174
org. jednotka / tř. 6 – investiční výdaje
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
Oddělení školství
Městské informační centrum
Kultura
Sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
Městská policie
Mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení technické správy majetku
ORMI – majetkový úsek
Všeobecná pokladní správa
ORMI – investice, územní plán dotace
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
VÝDAJE CELKEM
v tis. Kč
0
0
694
0
0
910
0
0
0
0
571
2 500
0
75 900
0
80 575
535 749
24 000
35
191
14
TÉMA – ROZPOČET
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
příjmy z vydobývacích prostor
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené
ochrana životního prostředí
monitorování ovzduší
ekologická výchova
granty pro ŽP
analýza, rozbory a havárie
povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
VÝDAJE CELKEM
ODBOR DOPRAVY A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Zkoušky odborné způsobilosti
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Sankční platby – pokuty
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
Městská doprava
dopravní obslužnost Libereckého kraje
posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.)
zakrytí reklam
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
VÝDAJE CELKEM
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
odpisy
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
303 – MŠ Arbesova 411 – ostatní provozní náklady
303 – MŠ Arbesova 411 – odpisy (závazný ukazatel)
310 – MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 – provozní náklady
312 – MŠ Pastelka, Svárovská 2063 – ostatní provozní náklady
312 – MŠ Pastelka, Svárovská 2063 – odpisy (závazný ukazatel)
313 – MŠ Šikulka, Moskevská 2434 – ostatní provozní náklady
313 – MŠ Šikulka, Moskevská 2434 – odpisy (závazný ukazatel)
314 – MŠ Severní 2214 – ostatní provozní náklady
314 – MŠ Severní 2214 – odpisy (závazný ukazatel)
325 – MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 – ostatní provozní náklady
325 – MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 – odpisy (závazný ukazatel)
326 – MŠ Bratří Čapků 2864 – ostatní provozní náklady
326 – MŠ Bratří Čapků 2864 – odpisy (závazný ukazatel)
402 – ZŠ Pátova 406 – ostatní provozní náklady
402 – ZŠ Pátova 406 – odpisy (závazný ukazatel)
403 – ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 – ostatní provozní náklady
403 – ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 – odpisy (závazný ukazatel)
404 – ZŠ Partyzánská 1053 – ostatní provozní náklady
404 – ZŠ Partyzánská 1053 – odpisy (závazný ukazatel)
405 – ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 – ostatní provozní náklady
405 – ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 – odpisy (závazný ukazatel)
406 – ZŠ a MŠ Jižní 1903 – ostatní provozní náklady
406 – ZŠ a MŠ Jižní 1903 – odpisy (závazný ukazatel)
414 – ZŠ Školní 2520 – ostatní provozní náklady
414 – ZŠ Školní 2520 – odpisy (závazný ukazatel)
415 – ZŠ 28. října 2733 – ostatní provozní náklady
415 – ZŠ 28. října 2733 – odpisy (závazný ukazatel)
415 – ZŠ 28. října 2733 – mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel)
416 – ZŠ Šluknovská 2904 – ostatní provozní náklady
v tis. Kč
700
700
970
20
40
20
500
10
30
1 590
0
1 590
v tis. Kč
416 – ZŠ Šluknovská 2904 – odpisy (závazný ukazatel)
4070 – ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 – ostatní provozní náklady
4070 – ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 – odpisy (závazný ukazatel)
420 – DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 – ostatní provozní náklady
420 – DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 – odpisy (závazný ukazatel)
420 – DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 – akce celoměstského významu
420 – DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 – činnost dětského zastupitelstva
410 – ZUŠ Arbesova 2077 – ostatní provozní náklady
410 – ZUŠ Arbesova 2077 – odpisy (závazný ukazatel)
465 – SŠJ 28. října 2733 – ostatní provozní náklady
465 – SŠJ 28. října 2733 – odpisy (závazný ukazatel)
ostatní výdaje školství
granty
projekt „Zlatý oříšek“
projekt Finanční vzdělávání na ZŠ grant EU – zádržné
údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky)
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM
116
3 935
24
1 177
3
190
20
1 600
83
1 472
85
30
1 000
185
100
100
60 530
Výdaje investiční (tř. 6)
303 – MŠ Arbesova 411 – profi myčka MŠ Roháče z Dubé
310 – MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 – myčka nádobí MŠ Eliášova
404 – ZŠ Partyzánská 1053 – bezstravenkový systém do ŠJ
405 – ZŠ Slovanka, Ant. Sovy 3056 – myčka do ŠJ
405 – ZŠ Slovanka, Ant. Sovy 3056 – robot do ŠJ
416 – ZŠ Šluknovská 2904 – traktůrek
4070 – ZŠ, PrŠ, MŠ Moskevská 679 – plynový sporák s troubou do ŠJ
Výdaje investiční celkem
VÝDAJE CELKEM
60
45
200
109
130
60
90
694
61 224
700
300
1 000
38 150
1 000
50
50
39 250
0
39 250
v tis. Kč
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
propagace města
Městské informační centrum
granty v oblasti cestovního ruchu
ediční činnost
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
KULTURA
1 176
1 176
2 495
57
1 758
1 296
70
1 184
8
2 094
10
4 060
38
1 124
42
2 394
105
4 308
132
3 015
31
4 077
150
4 167
74
4 814
144
7 616
4
307
4 836
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Prodej vstupenek – reprezentační ples města Česká Lípa
Odpisy – Kultura, příspěvková organizace
Odpisy – Městská knihovna, příspěvková organizace
Odpisy – PO Lipý, příspěvková organizace
Finanční dar ČET a. s.
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
Městská knihovna, příspěvková organizace – příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)
Městská knihovna, příspěvková organizace – příspěvek na OON (závazný ukazatel)
Městská knihovna, příspěvková organizace – příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)
Městská knihovna, příspěvková organizace – příspěvek na ostatní provozní náklady
Kultura, příspěvková organizace – příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)
Kultura, příspěvková organizace – příspěvek na OON (závazný ukazatel)
Kultura, příspěvková organizace – příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)
Kultura, příspěvková organizace – příspěvek na ostatní provozní náklady
Lipý, příspěvková organizace – příspěvek na mzdy (závazný ukazatel)
Lipý, příspěvková organizace – příspěvek na OON (závazný ukazatel)
Lipý, příspěvková organizace – příspěvek na odpisy (závazný ukazatel)
Lipý, příspěvková organizace – příspěvek na ostatní provozní náklady
Malá kultura
Finanční dary – Poděkování starostky
Kulturní granty
Kronika města
Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a. s.) – Bohemorum s. r. o. (Festival Lípa Musica)
Příspěvek ZM – Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal)
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
v tis. Kč
0
90
198
100
234
622
0
622
v tis. Kč
130
171
26
45
1 000
1 372
5 900
50
26
2 133
3 671
456
171
3 424
1 012
95
45
764
1 200
50
1 000
50
1 000
300
21 347
0
21 347
TÉMA – ROZPOČET
ÚNOR 2014
SPORT
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
v tis. Kč
0
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) 11 716
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) 1 822
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) 1 292
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – příspěvek na ostatní provozní výdaje
5 639
Sportovní granty
8 000
Mimořádný příspěvek ZM – Česká florbalová unie (Euro Floorball tour 2014)
400
Výdaje provozní celkem
28 869
Výdaje investiční (tř. 6)
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – nákup vzduchot. jednotky klimatizace strojovna chlazení 190
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – rekonstrukce podlahy sportovní haly Hrnčířská
70
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – oprava rolby
500
Sport Česká Lípa, příspěvková organizace – oprava střechy budovy správy na městském stadionu
150
Výdaje investiční celkem
910
Výdaje celkem
29 779
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MěÚ
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
materiál spotřební
knihy, tisk
služby pošt
služby peněžních ústavů
školení
nákup služeb, vč. str. poukázek pro zam., poplatky státnímu rozpočtu
cestovné
sociální fond vč. příspěvků, náhrady
nákup kolků
daně a poplatky
cestovní pojištění
reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty
fond RM
příspěvek na družební styky
městské noviny
tvorba komunikačního stylu
měsíčník Lípa
členství města Česká Lípa v organizacích
členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
MĚSTSKÁ POLICIE
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
příjmy sankčních plateb
příjmy z poskytovaných služeb
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
materiální vybavení
nákup dlouhodobý majetek
energie
služby a opravy
mzdy
odvody
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
v tis. Kč
0
200
200
1 400
350
1 237
4 800
300
2 200
50
50
5
420
350
200
700
100
126
502
440
13 630
0
13 630
v tis. Kč
1 100
500
1 600
400
200
785
1 480
14 115
4 799
21 779
0
21 779
MZDY
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
Městský úřad – mzdové výdaje
Ostatní osobní výdaje
Zastupitelstvo města – mzdové výdaje
Povinné pojistné a zákonné pojistné
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Příjem z výdeje opiátových receptů
Splátka půjčky od Most k naději, o.s.
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
Akce sociální prevence dětí a mládeže
Sociálně právní ochrana
Výbor lidského porozumění
Sociální granty
Klubovna Paramisa
Sociální služby Česká Lípa, p. o. – příspěvek na mzdy
Sociální služby Česká Lípa, p. o. – příspěvek na OON
Sociální služby Česká Lípa, p. o. – příspěvek na odpisy
Sociální služby Česká Lípa, p. o. – příspěvek na ostatní provozní výdaje
Tiskopisy opiátových receptů
Podpora sociální terénní práce
Centrum ZPLK – cílený grant na osobní asistenci v České Lípě
Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) – půjčka
Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu
Úhrada zdravotních výkonů
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY MAJETKU
15
v tis. Kč
0
52 342
1 000
3 600
19 680
76 622
0
76 622
v tis. Kč
4
200
204
320
9
90
1 000
300
8 321
60
123
3 567
6
250
270
200
450
2
14 968
0
14 968
v tis. Kč
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
hřbitov – nájem
nájemné – smuteční obřadní síň
příjmy z pronájmů – krátkodobé
pojistné náhrady + náhrada škody
příspěvek na třídění odpadu
smlouvy – zřízení společ. jednotky SDH
nájem bytů v Union
nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění
předplacený nájem z bytů
BD Lada – splátka anuity vč. pojištění
BD Lada – odměna správců bytů
městské lesy
Kapitálové příjmy (tř. 3)
příjmy z prodeje ostat. hm. majetku
prodej bytů
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
11 927
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
hřbitovy – provoz a opravy
správa a údržba smuteční obřadní síně
místní komunikace – oprava, údržba
čištění a zimní údržba
platba za energii – parkoviště
správa a provoz parkovišť
480
400
14 000
18 000
200
750
480
300
77
200
3 000
60
50
5 200
200
1 800
30
30
100
400
16
TÉMA – ROZPOČET
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
likvidace autovraků, odtahy
údržba a provoz zastávek MHD
správa a provoz světelné signalizace
drenážní a dešťová kanalizace
nájmy pozemků
DHIM
PHM
opravy a údržba MěÚ
pojištění
povinné a havarijní pojištění
svoz komunálního odpadu
sběrný dvůr
úklid černých skládek
skládka Kozly – monitoring, nájemné
odměna za třídění odpadu
správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž)
drobná architektura – prolézačky, pískoviště, lavičky
venkovní sportoviště
vánoční výzdoba v centru města
VO – elektrická energie
VO – údržba a opravy smluvní, výměna lamp
městské slavnosti – technické zabezpečení
informatika – služby dodavatelským způsobem
správa a provoz dětského dopravního hřiště
údržba památníků
kontejnerové ohrádky – údržba, opravy
památné stromy
služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava)
materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ
granty v oblasti památkové péče
pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu
ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu
správa a provoz čp. 423 Havlíčkova – hasičárna
integrace azylantů – úhrada čistého nájemného
Osadní výbor Dobranov
výdaje provozní MěÚ
léky a zdravotnický materiál
služby telekomunikací
voda MěÚ
teplo – dálkové vytápění
plyn MěÚ
elektrická energie MěÚ
nájemné kancelářské techniky
opravy kancelářské techniky
výdaje provozní SDH a krizové řízení
SDH Stará Lípa 602
SDH Dobranov 603
krizové řízení
služby požární ochrany
výdaje provozní – majetkový úsek
deratizace
havárie vody, kanalizace, topení a plynu
náklady po exekuci – likvidace majetku
smlouvy na věcná břemena
veřejné WC + kašny
provoz „N“ centra
prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek
správa a údržba nemovitostí – kotelny a výměníky (ČLT)
správa bytů
správa nebytových prostor
údržba areálu koupaliště v Dubici
vodní hospodářství
Výdaje provozní celkem
70
250
30
10
420
600
150
100
900
2 800
50
60
135 564
Výdaje investiční (tř. 6)
počítačka mincí – FO
referentské vozidlo
osvětlení přechodu pro chodce – křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
130
250
191
571
136 135
ORMI – MAJETKOVÝ ÚSEK
v tis. Kč
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
nájemné zahrádky
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění
příjem z pronájmu tenisové haly
Kapitálové příjmy (tř. 3)
prodej nemovitostí – budovy
prodej nemovitostí – pozemky
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
Výdaje
Výdaje provozní (tř. 5)
1 200
500
700
2 000
40
700
700
1 000
2 500
320
38 000
5 400
100
100
200
8 000
900
200
300
5 000
4 400
200
10 000
400
180
130
20
2 670
960
500
130
170
100
234
20
20
700
600
280
2 000
1 400
50
100
2 000
700
350
120
220
1 500
650
16 000
7 000
25 370
právní a poradenské služby + výpisy z KN
geometrické plány – zpracování
nájem pozemků včetně nepeněžního plnění
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
výkup nemovitostí – pozemky, budovy
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost
daň z příjmu fyzických osob – z podnikání
daň z příjmu fyzických osob – z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
správní poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
pobytové poplatky
poplatek za komunální odpad
odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her
tř. 1 celkem
Nedaňové příjmy (tř. 2)
příjmy z úroků
dividendy, podíly na zisku
tř. 2 celkem
Kapitálové příjmy (tř. 3)
tř. 3 celkem
Přijaté transfery (tř. 4)
neinvestiční dotace od státního rozpočtu – výkon státní správy
převody z hospodářské činnosti
tř. 4 celkem
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
daň z příjmu právnických osob za obce
prevence kriminality – projekty cizí
prevence kriminality – projekty vlastní
rezerva města
penzijní připojištění
životní pojištění
výdaje z finančního vypořádání minulých let
služby peněžních ústavů, poradenství
úroky z úvěru – Sportareál
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
ORMI – INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
Školská, kulturní a sportovní zařízení – opravy
Bytové domy Lada – splátka úvěru
Bytové domy Lada – splátka úroků
Opravy budov městského úřadu
Oprava rybníka Žizníkov
Opravy vodního hradu Lipý
Opravy drobných památek
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Územně plánovací dokumentace
Příprava staveb, technická dokumentace
Cyklostezka Varhany – příspěvek svazku obcí
Rezerva ORMI
Revitalizace chodníků a veřejných prostranství
Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Slovanka
Příspěvek města na regeneraci MPZ
Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček – dokončení II. etapy
a III. etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.)
200
250
26
700
1 176
2 500
2 500
3 676
v tis. Kč
77 000
5 000
7 500
75 000
8 000
160 000
37 000
11 000
1 100
200
150
10
1 500
30 000
413 460
1 500
1 500
3 000
0
38 276,9
9 500,1
47 777,0
464 237,0
8 000
290
340
43
900
8
5 000
150
1 800
16 531
0
16 531
v tis. Kč
2 000
2 000
5 650
12 316
3 000
300
800
300
150
22 516
600
2 500
1 000
500
1 000
1 100
250
24 000
TÉMA – ROZPOČET
ÚNOR 2014
Regenerace ZŠ 28. října čp. 2733 – zateplení budov ZŠ
Opravy havarijního stavu střech na školských objektech
Příspěvek DČOV Častolovice
Rekonstrukce mostků Písečná
Vodovod Častolovice
ZŠ Dr. Tyrše – instalace termoregulačních ventilů
ZŠ Jižní – úprava prostoru pro MŠ
Rekonstrukce ulice Prokopa Holého
Stavební úpravy ulice Pražská
Koupaliště Dubice – zprovoznění pozemní části
Městská doprava – nové zastávky a zálivy
Regenerace sídlišť – parkoviště
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
20 000
3 000
1 200
2 300
5 000
350
1 500
5 000
1 500
1 600
1 000
2 500
75 900
98 416
ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ
PŘÍJMY
Daňové příjmy (tř. 1)
Nedaňové příjmy (tř. 2)
sankční platby – pokuty
Kapitálové příjmy (tř. 3)
Přijaté transfery (tř. 4)
Příjmy celkem
17
v tis. Kč
3 400
3 400
VÝDAJE
Výdaje provozní (tř. 5)
znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby
Výdaje provozní celkem
Výdaje investiční (tř. 6)
Výdaje investiční celkem
Výdaje celkem
180
180
0
180
Rozpočtové provizorium skončilo, Česká Lípa má schválený rozpočet
Dokončení ze str. 12
jejich náklady na provoz tak, že
nebudou mít na elektřinu. Mimochodem provozní výdaje na školství, ze kterých financujeme naše
základní a mateřské školy, jsou
letos vyčísleny na bezmála
60 milionů korun. U investic se
zase zvažuje každá stavba, kterou
je třeba zrealizovat. Nejtěžší je
rozhodnout, jestli například upřednostníme rekonstrukci ulice před
zateplením školy nebo rekonstrukcí kulturního domu, protože nejde
zařadit víc, než na co máme. Absolutní přednost mají každoročně
rozestavěné akce, které se musejí
dokončit. Což byl i letošní případ,
protože největšími investičními
položkami jsou dvě rozestavěné
akce. K dalším důležitým výdajovým položkám, které jsou nedílnou součástí každoročního
rozpočtu, patří údržba a úklid
komunikací, provoz veřejného
osvětlení, zajištění likvidace
komunálního odpadu včetně provozu sběrového dvora či údržba
zeleně, které najdete v rozpočtu
oddělení technické správy majetku. V rozpočtu odboru dopravy je
zahrnut další důležitý výdaj na
provoz městské dopravy. Přičemž
základním předpokladem je, aby
se služby zajišťované městem
nemusely kvůli nedostatečnému
finančnímu pokrytí omezovat.
Jednotlivé výdajové položky
si naši čtenáři mohou vyhledat
ve zveřejněném rozpočtu, ale to
jsou „pouhá čísla“. Můžete proto na závěr alespoň ve zkratce
konkretizovat, na co se na základě rozpočtu mohou ze strany
města těšit?
Chceme pokračovat v nastaveném trendu snižování nákladů
a především racionální údržbě stávajícího majetku. Budeme tedy
určitě nabízet další nepotřebné
městské budovy k prodeji, abychom ušetřili. Budeme také pokračovat v opravách českolipských
škol. Vloni jsme zateplili dvě
mateřské, letos dokončíme revitalizaci a zateplení Základní školy na
Špičáku a žádáme o další dotace na
zateplení školy na Slovance a školky v ulici Roháče z Dubé. Také
jsme rozjeli nový systém parkování
ve městě, který je pro obyvatele
levnější a pohodlnější. Navíc veškeré peníze, které z tohoto systému
město získá, chceme zpětně investovat do oprav našich komunikací
a chodníků. Od ledna začala také
fungovat v lepším smluvním režimu „staronová“ firma zajišťující
zimní údržbu i blokové čištění ulic.
Budeme méně solit a místo písku
používat štěrk. Po této změně lidé
už dlouho volali, tak doufám, že
změnu přivítají. Na ručním úklidu
se navíc budou moci mnohem více
podílet pracovníci zaměstnaní měs-
tem na veřejně prospěšné práce,
kteří nám pomáhají s klasickým
úklidem, pletím záhonů, údržbou
hřbitovů atp. Přijmeme jich proto
o několik desítek víc. Také budeme
znovu vysazovat květinové záhony
a přesazovat odrostlé keře, aby
město bylo hezčí a pestřejší. Co se
týče investic, chceme pokračovat
ve zvelebování centra a to konkrétně rekonstrukcí horní části ulice
Prokopa Holého a Tržní (viz snímek), která bezprostředně navazuje
na náměstí T. G. M. Dále to je nový
vodovod v Častolovicích, který tato
obec potřebuje. Dodnes tam mají
lidé jen studny s ne příliš kvalitní
vodou. Předešlý projekt byl pro
město příliš drahý, ale podařila se
dohoda o spolupráci s firmou
v SčVaK, která část rekonstrukce
uhradí. Letos dokončíme i již zmíněné opravy v ulici 5. května a měli
bychom opravit a upravit také
Wedrichovu ulici. Chceme ji prodloužit, abychom vyřešili komplikovaný nájezd na hlavní silnici
v Hrnčířské a zároveň lépe propojili
ulici s novým parkovištěm, které
vzniklo v Barvířské ulici.
Samozřejmě proběhnou také tradiční akce, na které jsou obyvatelé
zvyklí. Počínaje plesem města
a rozsvícením vánočního stromu
konče. Snad občané uvítají také to,
že i pro tento rok jsou všichni osvobozeni od poplatku za likvidaci
komunálního odpadu. Čtyřčlenná
domácnost tak ušetří cca 2 000
korun. Ze strany města je to satisfakce za to, že se před několika lety
občanům zvýšila daň z nemovitostí,
která je na základě zákona příjmem
města. Osobně se domnívám, že si
podobnou úlevu obyvatelé ze strany města zaslouží. Na straně druhé
si město zaslouží, aby nám lidé svůj
odpad nehromadili kolem kontejnerů a pro nadměrný a nebezpečný
odpad využívali sběrový dvůr, kde
ho mohou zadarmo odložit. Mrzí
mne, když se vracím domů a u kontejnerů je nová černá skládka.
Naštěstí se to už hodně lidí odnaučilo, ale pořád jsou mezi námi ti,
kterým je to jedno.
18
PRAKTICKÉ
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ORDINAČNÍ HODINY
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY • 8–12 HODIN
SOBOTA 15. 2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel.: 487 834 603
NEDĚLE 16. 2.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel.: 487 954 969
SOBOTA 22. 2.
MUDr. Jitka Červenková
náměstí Svobody 250, Zákupy
tel.: 487 726 134
NEDĚLE 23. 2.
MUDr. Jitka Červenková
náměstí Svobody 250, Zákupy
tel.: 487 726 134
SOBOTA 1. 3.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel.: 487 727 912
NEDĚLE 2. 3.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel.: 774 649 096
SOBOTA 8. 3.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98,
Jablonné v Podještědí
tel.: 487 762 223
NEDĚLE 9. 3.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel.: 487 871 429
SOBOTA 15. 3.
MUDr. Miloš Pánek
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel.: 487 954 963
NEDĚLE 16. 3.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel.: 487 831 763
PŘÍPADNÉ ZMĚNY V ROZPISU NELZE
VYLOUČIT, AKTUÁLNÍ VERZI NAJDETE
NA ZDRAVOTNICTVI.KRAJ-LBC.CZ
!
ZMĚNA
JÍZDNÍHO ŘÁDU MHD
Od 2. března 2014 dochází na základě připomínek občanů k těmto změnám v jízdním řádu MHD:
_ v pracovních dnech:
• u linky 205 spoj č. 76 bude prodloužen z Banco II s odjezdem ve
22.30 do Dolní Libchavy a zároveň bude zrušen spoj č. 78, který
měl odjezd od Výsluní ve 22.53
• linky 212 spoje č. 1 a 3 od Alberta
se posouvají ze 7.28 na 4.32
a z 8.28 na 7.22
• u linky 235 spoj č. 3 od Výsluní se
posouvá ze 6.33 na 6.30 a tím
předchozí spoj č. 2 od Vagonky se
posune ze 6.12 na 6.09
– o víkendech a ve svátcích:
• u linky 218 spoj č. 116 od Nádraží
ČD se posouvá z 18.33 na 18.40
atím následný spoj č.115 od Vlčího
Dolu se posune z 19.01 na 19.08.
Seznamte se s novým občanským zákoníkem
Od 1. ledna roku 2014 se v ČR začneme řídit novým občanským zákoníkem,
který vytváří obecný základ soukromého práva, a proto se dotýká každého
z nás. Obsahuje 3 081 paragrafů a nově přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví
bytů či zákon o sdružování občanů).
Smyslem a účelem nového
občanského zákoníku tak je, až
na výjimky, upravit soukromá
práva, povinnosti a postavení
osob v jednom kodexu.
Pro čtenáře Městských novin
jsme proto ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR připravili nový seriál, kde vás na
modelových situacích budeme
seznamovat s nejdůležitějšími
novinkami a změnami, které
vyplývají z nového občanského
zákoníku.
4. DÍL:
NÁHRADY ŠKODY ZA
USMRCENÍ NEBO
UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ
Paní Horváthová je od svých
čtyřiceti let na vozíku. Před půl
rokem ji postihla další životní
pohroma. Manžela, který se o ni
celá léta staral a zabezpečoval
chod domácnosti, srazilo auto
a těžkým poraněním nakonec
podlehl. Smrt manžela přinesla
bezdětné vdově nejenom osamělost, ale i existenční potíže. Soud
jí sice přiznal odškodné, jenže
tyto peníze stěží vystačily na
splátky úvěru, který si manželé
vzali v době, kdy měli společný
příjem.
Podle občanského zákoníku,
který platil do konce minulého
roku, byla při tzv. škodě usmrcením přiznána pozůstalým jednorázová částka ve výši 240
tisíc Kč. Podobně striktně zákoník určoval i tzv. škodu na zdraví,
tedy bolestné a ztížené společen-
ské uplatnění. V těchto případech
se výše náhrady stanovovala
pomocí bodového ohodnocení,
které bylo vymezeno v lékařském
posudku a které se přepočítávalo
podle vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR. Hodnota jednoho bodu činila 120 Kč. V praxi
to pak znamenalo, že pokud vám
někdo např. zlomil dolní čelist,
dostanete od státu maximálně
2 400 Kč. Za těžký otřes mozku
to bylo o něco více, 7 200 Kč,
a pokud jste náhodou něčí vinou
ohluchli, mohli jste od státu čekat
360 000 Kč.
Samozřejmě se nabízí otázka,
zda lze lidské zdraví vůbec nějak
finančně vyčíslit. Podle autorů
nového občanského zákoníku
ano, ale na základě naprosto jiné
filozofie. Rozhodující má být
okolnost konkrétního případu,
nikoliv předem stanovené finanční rozmezí. Nový kodex proto
ruší výše zmíněné tabulky a otevírá prostor pro individuální
soudní rozhodnutí.
DOTACE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK PRO ROK 2014
Od ledna roku 2014 je možné
žádat o dotace na obnovu kulturních
památek. Jedná se o dotační program Ministerstva kultury ČR –
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádat mohou
vlastníci objektů, které jsou zapsány
jako kulturní památky. Formulář
žádosti je ke stažení na webových
stránkách Ministerstva kultury ČR:
www.mkcr.cz – granty a dotace
nebo na Městském úřadě České
Lípy, stavebním úřadě, úseku
památkové péče.
Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
(dále jen „Program“) je efektivně
se podílet na zachování a obnově
kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování
vybraného segmentu památkového
fondu České republiky v souladu
s účelem zákona č. 20/1987 Sb.
Finanční prostředky v Programu
jsou určeny na zachování a obnovu
nemovitých kulturních památek,
které se nalézají mimo památkové
rezervace a zóny, nejsou národními
kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky,
popř. na obnovu movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou,
jako jsou např. oltáře nebo varhany
v kostelech, pokud je tato stavba
kulturní památkou.
Z programu nelze hradit náklady
na:
a) modernizace objektů – např.
zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody,
kanalizace, vzduchotechnika,
zdravotně technická instalace,
nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové
vikýře, atd.
b) úpravy veřejných prostranství –
úpravy komunikací, terénní
úpravy
c) pořízení stavebně-historického
a restaurátorského průzkumu,
projektové dokumentace.
Seznam dalších neuznatelných
nákladů je uveřejněn na webových
stránkách Ministerstva kultury ČR:
www.mkcr.cz – granty a dotace.
Potřebné informace, konzultační
a metodickou pomoc k postupu při
zpracování žádosti podávané do
Programu a odborně metodickou
pomoc k obnově kulturních památek, poskytne vlastníkům kulturních památek Městský úřad Česká
Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče – Tereza Horňáková,
e-mail: [email protected], tel.:
487 881 215.
Rozpis státní finanční podpory
pro ORP Česká Lípa v roce 2014
činí 2 084 000 Kč.
Příjem žádostí o dotaci na obnovu
kulturních památek trvá do 30. dubna 2014.
BENEFIČNÍ UTKÁNÍ
V HOKEJI!!!
Ve čtvrtek 20. února se od
9 hodin na Zimním stadionu
v České Lípě uskuteční benefiční utkání českolipských profesionálních hasičů v ledním
hokeji mezi četou „C“ a četou
„A“.
Výtěžek utkání poputuje na
účet Fondu ohrožených dětíKlokánek v Brništi.
Vstupné dobrovolné „do kasičky“ pro Klokánek :o).
Všichni jsou srdečně zváni!
Informace: Michal Toráň,
HZS Č. Lípa, tel.: 603 759 321
Jitka Mankovecká, Klokánek
Brniště, tel.: 724 567 557
Jak hlasovat?
Dát svůj hlas vašemu favoritovi můžete až do 28. února 2014.
Hlasovat můžete jedním ze dvou způsobů:
na webu www.mncl.cz nebo www.i-noviny.cz
nebo prostřednictvím hlasovacích lístků.
Pokud budete hlasovat prostřednictvím webových stránek, můžete poslat jen jeden hlas z jedné
IP adresy. Dva anketní lístky najdete ve spodní části této stránky, další anketní lístky budou k dispozici
v Městském informačním centru na nám. T. G. Masaryka. Tam se také budou všechny anketní
lístky odevzdávat (otevírací doba Po-PÁ 8:30 -16:00).
Co se stane s vašimi hlasy?
Po skončení veřejné ankety se spočítají všechny hlasy, výsledky hlasování budou mít zastupitelé města
k dispozici na svém březnovém zasedání. Na něm by také měli rozhodnout, která z navržených variant
se stane novým logem města Česká Lípa. Na zpracování grafického manuálu má město ve svém rozpočtu
na rok 2014 připravených 100 tisíc korun.
ANKETNÍ LÍSTEK – NOVÉ LOGO ČESKÉ LÍPY
varianta C
bydliště (obec nebo město): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . věk: . . . . . . . . .
varianta B
Za nové logo města Česká Lípa bych zvolil/a (zvolenou variantu zakroužkujte):
varianta A
Hlasovací lístky odevzdávejte na Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka
v budově radnice č. p. 2., otevírací doba: PO-PÁ 8:30-16:00, do 28. února 2014.
ANKETNÍ LÍSTEK – NOVÉ LOGO ČESKÉ LÍPY
varianta C
bydliště (obec nebo město): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . věk: . . . . . . . . .
varianta B
Za nové logo města Česká Lípa bych zvolil/a (zvolenou variantu zakroužkujte):
varianta A
Hlasovací lístky odevzdávejte na Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka
v budově radnice č. p. 2., otevírací doba: PO-PÁ 8:30-16:00, do 28. února 2014.
20
PRAKTICKÉ
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
Nemocnice informuje
ÚŘAD PRÁCE INFORMUJE
Prvním novorozencem roku 2014, kterému jsme v českolipské
porodnici pomohli na svět byl Honzík Vilímek z Horní Libchavy. Narodil
se 1. ledna v 9.34 hodin. Po bezproblémovém porodu vážil 3730 gramů
a měřil 52 centimetrů. Doma má o čtyři roky starší sestřičku Nelli.
„Maximálně spokojení jsme byli v českolipské porodnici už u prvního porodu, stejně tak i nyní, a to již během těhotenství, kdy jsme sem
docházeli na různá vyšetření,“ řekla Iva Vilímková. „Všichni jsou tu
velice milí, šikovní, nadšení a ochotní, a nemyslím si, že nyní to je tím,
že jsme byli ,první‘, zkrátka mám pro zdejší porodníky jen chválu a chválu,“ dodala matka novorozeného Honzíka.
V uplynulém roce 2013 proběhlo v porodnici Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. celkem 884 porodů. Pro srovnání, o rok
dříve (2012) to bylo 867 porodů. Za rok 2013 se zde narodilo celkem
894 dětí. Z toho bylo 473 chlapců a 421 děvčat. Nejvíce porodů proběhlo v měsíci březnu, celkem 89. Nejméně porodů pak v měsících
říjen, listopad a prosinec 2013 (vždy 63 porody).
Nemocnice v České Lípě se řadí mezi nevelký počet zařízení s titulem „baby friendly hospital“, které se týká počtu plně kojených dětí při
odchodu z porodnice. NsP je v rámci republiky špičkou v odběrech pupečníkové krve. Umožňuje jak bezplatný odběr pupečníkové krve do tzv.
Banky pupečníkové krve v hematologickém ústavu, tak odběry hrazené
s využitím pro vlastní potřebu.
Gynekologicko-porodnické oddělení českolipské nemocnice má
kvalitní obsazení jak lékařského, tak středně zdravotnického personálu,
které umožňuje poskytovat vysoce profesionální služby. V současné době
připravuje vytvoření rodinného, domácího pokoje pro vedení porodu pro
rodičky nejen z regionu českolipského okresu. Půjde o moderní pokoj
vybavený důstojným nábytkem, sedací soupravou, porodním polohovatelným lůžkem, vakem, míčem i dalšími pomůckami. „Veškeré vybavení
by mělo navodit rodičce a jejímu doprovodu pocit útulnosti domova v bezpečí
porodnice – tedy ideální prostředí pro porod. Díky přirozenému prostředí
jsou rodičky psychicky i fyzicky uvolněné, porod probíhá klidně a s nižším
rizikem případných komplikací,“ uvedl primář MUDr. Radek Havlas,
předseda představenstva a lékařský ředitel NsP Česká Lípa.
(pop)
NEZAMĚSTNANOST V ZÁVĚRU ROKU
Poděkování primáři chirurgie a jeho kolektivu
V prosinci loňského roku jsem se musel bez odkladu podrobit dosti
závažné operaci střev. Nebyl čas na rozhodování, do které nemocnice
půjdu a navíc jsem si vědom toho, že i ti nejlepší lékaři jsou také jenom
lidé a ne kouzelníci. Ne vždy se každý zákrok stoprocentně zdaří, a pak
se hledá chyba jen na příslušné nemocnici. Pokud se nezdaří zákrok
v některé z nemocnic mimo naše město, většinou se o tom nikdo mimo
nešťastné rodiny nedozví. Pokud se to týká NsP v České Lípě, šíří se
taková negativní zpráva rychlostí blesku po celém okrese.
Za sebe však mohu říci, že jsem se v naší nemocnici setkal s příkladnou
péčí. Chtěl bych proto tímto p. primáři chirurgie NsP Česká Lípa
p. MUDr. Vernerovi a jeho kolektivu upřímně poděkovat a do roku
2014 popřát co nejvíce úspěchů jak při výkonu náročného povolání,
tak i v soukromém životě.
Jaromír Valošek, Česká Lípa
Tradičně v prosinci vzrostla nezaměstnanost na Českolipsku o několik
set nezaměstnaných osob. Podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 9,1%.
V posledním měsíci roku 2013 vstoupilo do evidence úřadu práce v celém
okrese Česká Lípa 633 nových nezaměstnaných. Oproti listopadu tak vzrostl
podíl nezaměstnaných osob o 0,5%, což představovalo nejvyšší meziměsíční
nárůst v uplynulém roce. Situace se však neliší od předchozích let, kdy se
v prosinci tradičně evidují uchazeči o zaměstnání po ukončení sezonních
prací, stavební profese apod. Bohužel proti předchozímu roku byl však počet
nezaměstnaných v okrese Česká Lípa opět vyšší, celkem 6 709 osob k 31. 12.
2013. Českolipsko nadále převyšuje republikový průměr v podílu nezaměstnaných osob. Na konci roku byl tento ukazatel v rámci celé ČR 8,2 %.
Pozitivní byl mírný nárůst počtu volných pracovních míst. V závěru roku
jich bylo nabízeno celkem 414. V okrese Česká Lípa tak na 1 volné pracovní
místo připadá 16 evidovaných uchazečů o zaměstnání.
Počet nezaměstnaných v okrese Česká Lípa je sice nejvyšší v Libereckém
kraji, ale díky realizaci aktivní politiky zaměstnanosti se v roce 2013 podařilo
na Českolipsku podpořit přes 800 pracovních míst, která obsadili uchazeči,
evidovaní na úřadu práce. Polovinu pracovních míst vyhradili pro nezaměstnané
obce, města i další organizace, v rámci veřejně prospěšných prací. Tento
nástroj tak dlouhodobě pomáhá zmírnit nezaměstnanost zejména lidí s nízkou
nebo žádnou kvalifikací, osob ve věku nad 50 let, obyvatel obcí s malou
dopravní obslužností nebo dlouhodobě nezaměstnaných.
I v roce 2014 budou veřejně prospěšné práce důležitou součástí aktivní
politiky zaměstnanosti v okrese Česká Lípa. Kontaktní pracoviště Úřadu práce
ČR v okrese Česká Lípa uspořádají v měsíci únoru setkání se starosty obcí
a měst celého okresu s cílem předání a výměny informací a nastavení další
spolupráce.
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POKRAČUJE
Zaměstnavatelé mohou od února 2014 žádat o další možnost příspěvku na vzdělávání svých zaměstnanců.
Nový projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje
na řadu projektů realizovaných v České republice od roku 2009 s cílem
podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměřuje zejména na
vzdělávání zaměstnanců, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně
činných, kteří i přes negativní nebo stagnující vývoj ekonomiky mají na
trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Projekt bude zahájen 1. 2.
2014 a aktivity budou probíhat do konce června 2015.
Projektu se mohou účastnit zaměstnavatelé (popř. OSVČ), kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb (příjmů) než je
5 %. Projekt umožní zaměstnavatelům, kteří mají svoji provozovnu v okrese
Česká Lípa, získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci
svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavatelům hrazeny mzdové
náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.
Žádosti je možné podávat na Kontaktním pracovišti Úřadu práce
ČR Česká Lípa, ul. Paní Zdislavy 419. Kontaktní osobou je Veronika
Novotná. Bc. Marcela Ottová, pověřená vedením kontaktního pracoviště
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa
Již třetí rodinný pokoj v rámci oddělení léčebny pro dlouhodobě
nemocné zřídila českolipská nemocnice s poliklinikou. Předchozí dva
jsou ve 4. patře a tento, zatím poslední, byl za přítomnosti pozvaných
hostů slavnostně zprovozněn v 9. patře. Speciálně vybavený pokoj je
určen pro pacienty v terminálním stádiu nemoci a jejich blízkým, kteří
nemají možnost se o těžce nemocného postarat doma. Péče je zde zabezpečována v součinnosti s Hospicovou péčí svaté Zdislavy a hlavním smyslem je vytvořit podmínky pro to, aby pacienti a jejich blízcí mohli společně
a důstojně prožít obtížnou fázi jejich životní cesty – v soukromí, v klidu,
v příjemném prostředí a s potřebným ošetřovatelským zázemím. Pro
rodinu nebo přátele je to příležitost, jak být u lůžka pacienta. Na vybavení
pokoje přispělo nemalou částkou město Česká Lípa (podobně jako na oba
předchozí). K dalším sponzorům patří firmy Lasvit a Ježek software.
Z RADNICE A MĚSTA
ÚNOR 2014
21
MĚSTO MUSELO POKÁCET TAKÉ TŘI NARUŠENÉ JAVORY NA ŠKROUPOVĚ NÁMĚSTÍ
Období vegetačního klidu využilo město Česká Lípa i k pokácení
třech fyziologicky narušených javorů na Škroupově náměstí (viz. snímek). Podle odborníků hrozil jejich
samovolný pád, a proto musely být
odstraněny.
„Kácení bylo řádně povoleno.
Součástí bylo i odborné vyjádření
ke stavu dřevin Agenturou ochrany
přírody a krajiny České republiky
v Liberci. Agentura vyhodnotila stabilitu dřevin jako značně sníženou,
představující vysoké riziko pro své
okolí nepředvídatelným chováním.
Stromy vykazovaly známky akutního odumírání vlivem silného
fyziologického poškození kvůli
navezené zemině v kořenové zóně,
což způsobilo nevratný zásah do
respirace, růstu, metabolismu a normální činnosti celé kořenové soustavy. V průběhu let tak došlo
k odumírání kořenů, které pak způsobilo aktivitu houbových patogenů,“ vysvětluje Ivana Bínová
z oddělení technické správy majetku města. Stabilizační zásah je
v těchto případech nereálný a neper-
spektivní s ohledem na problematickou vitalitu a rozsáhlé mechanické poškození.
Na veřejných prostranstvích jsou
v současné době pokáceny i další
dřeviny povolené k odstranění rozhodnutím příslušného správního
orgánu ochrany přírody a krajiny
na podzim 2013. Vesměs šlo o dřeviny nevhodně vysázené na sídlišti
Střelnice a Špičák,
které poškozovaly
bytové domy. Dále
to bylo několik
smrků v Manušicích poškozujících
silnici. Z bezpečnostních důvodů
muselo být pokáceno i několik
javorů v aleji Pod Holým vrchem
a pyramidálních topolů u STK
Kovářova. Pokáceno bylo také
několik vrb pod Sparem v ulici
Děčínská, které poškodily zařízení
SČVK.
Z bezpečnostních a zdravotních
důvodů probíhají další řízení
u správního orgánu, která se týkají
kácení dalších několika javorů v aleji Pod Holým vrchem, lip v aleji
Bezručova, javorů v aleji Českých
bratří, vrb v ulici Českých bratří a ve
Staré Lípě, lip před hřbitovem
v Manušicích a bříz na sídlišti Slovanka a U Kapličky.
Jakmile skončí období vegetačního klidu, kdy je nezbytné odstranit
nemocné a nevhodně vysazené dřeviny, přijde ke slovu naopak nová
výsadba. Ta zeleň
rostoucí na veřejných prostranstvích zase omladí
a zpestří. Kromě
nových dřevin to
budou i květinové
záhony, které by
se měly znovu objevit hned na několika místech ve městě.
V souvislosti s kácením je třeba
dodat ještě jednu důležitou informaci pro zájemce o palivové dříví.
„Pokud je kácení městu povoleno,
je palivové dříví z pokácených stromů občanům k dispozici do konce
března. Zájemci se mohou přihlásit
písemně a podle data jejich přihlášení budou zapsáni do pořadníku.
Do takové žádosti musejí uvést svůj
telefonický kontakt a o jaký objem
palivového dříví mají zájem,“
vysvětluje Petra Novotná, vedoucí
oddělení technické správy majetku
města.
Dřevo se řeže na metrové kusy
a je ponecháno v místě kácení, kde
je pro zájemce připraveno k odvozu.
„Odběr musí být bez prodlevy v den
pokácení, aby nedošlo k odcizení
dřeva. Odvoz ani rozřezání dřeva
na kratší kusy město nezajišťuje. Je
však možné dohodnout se s firmou
provádějící kácení, aby to za poplatek zájemci zajistila.“
Cena města za palivového dříví:
1 m2 z vrby, topolu, lípy
– 262 Kč bez DPH (DPH 15%),
1 m2 z jehličnanů
– 600 Kč bez DPH,
1 m2 z listnatých středně tvrdých
stromů (javor, jasan, bříza, jilm
– 800 Kč bez DPH,
1 m2 z listnatých tvrdých stromů
– 1 000 Kč bez DPH (buk, dub,
habr, akát).
ČESKOLIPŠTÍ ZASTUPITELÉ ODSOUHLASILI ZBYLÉ ZÁSADY UDĚLOVÁNÍ GRANTŮ V ROCE 2014,
KDY MĚSTO ROZDĚLÍ MEZI ŽADATELE VÍCE PENĚZ Z ROZPOČTU
Po zásadách udělování školských a sportovních grantů
a grantů v oblasti životního prostředí odsouhlasených v prosinci
schvalovali českolipští zastupitelé na svém lednovém zasedání
ještě zásady udělování kulturních
grantů a grantů v sociální oblasti.
I tyto zásady obsahují přísnější
kritéria pro posuzování jednotlivých žádostí. I v těchto dvou skupinách grantů se tak město
připravuje podle doporučení
Ministerstva vnitra ČR na případné stížnosti, které by mohl
někdo proti rozdělení peněz podat. Zásady jsou také upraveny ve
smyslu nového občanského
zákoníku.
V rámci posuzování žádostí
o kulturní granty na celoroční činnost budou mít výhodu ti, kteří se
kultuře věnují neprofesionálně.
Posuzovat se bude například velikost členské základny, tradice
vyvíjené aktivity, vícezdrojové
financování, velikost cílové skupiny, pro kterou organizace svoji
činnost dělá. Při žádostech o příspěvek na jednotlivou kulturní
akci bude důležité, aby účinkující
na akci přesáhli rámec Libereckého kraje. Posuzovat se bude
například předpokládaný počet
účastníků, charakter akce, tradice
akce a rovněž vícezdrojové financování. Žádosti o udělení grantu
na podporu celoroční kulturní činnosti budou přijímány do 28. února 2014, granty na realizaci
kulturních akcí budou přijímány
do 30. dubna 2014. Závěrečné
vyúčtování pak organizace musí
podat do 28. listopadu 2014.
Žádosti o granty v sociální
oblasti mohou lidé podávat do
27. února 2014. Posuzovat se
nově bude to, nakolik je projekt
v souladu s Komunitním plánem
města České Lípy, vícezdrojové
financování, účelnost projektu,
odborné předpoklady žadatele,
přínos projektu pro cílovou skupinu, časový rozsah projektu. Veškerá kritéria jsou rozdělená do čtyř
oblastí. Za každou z oblastí může
žadatel získat 25 bodů, celkem
tedy maximálně 100 bodů.
Pozitivní zprávou pro všechny,
kteří využívají grantových programů města je, že v rámci rozpočtu na rok 2014 schválili
zastupitelé na svém lednovém
zasedání navýšení téměř všech
částek, které město rozdělí mezi
jednotlivé žadatele. Stejná suma
jako v letošním roce zůstala pouze
u sportovních grantů – 8 milionů
korun, a u grantů v oblasti cestovního ruchu – 100 tisíc korun.
„V rámci školských grantů je
k dispozici o 750 tisíc korun více
než v loňském roce, částka se zvýšila na rovný jeden milion korun.
Peníze navíc jsme uvolnili i do
grantů v oblasti životního prostředí, a to rovných 300 tisíc. K dispozici tedy bude rovných půl
milionu korun. Zkrátka nepřijdou
ani kulturní organizace, těm se
částka na granty zvýšila ze šesti
set tisíc na rovný jeden milion
korun. Stejná suma se podle rozpočtu bude rozdělovat také pro-
střednictvím sociálních grantů,
oproti loňskému roku to bude
o 550 tisíc korun více. O polovinu
víc peněz se bude moci rozdělit
také na granty v oblasti památkové péče. V rámci nich bude připraveno rovných pět set tisíc
korun. Na granty prevence kriminality je připravených celkem 630
tisíc korun, tedy o 50 tisíc korun
více než vloni,“ vypočítává starostka Hana Moudrá.
„Jsem velmi ráda, že se podařilo schválit rozpočet na tento rok
již v lednu a ne v březnu, jak jsem
se obávala. Nejvíce totiž rozpočtovým provizoriem trpěly právě
nejrůznější sportovní, kulturní,
školské a další organizace, kterým se opozdila šance na získání
tolik potřebných finančních prostředků z grantových programů
města. Nyní je budou moci získat
jen s mírným zpožděním, díky
kterému budou moci dál vcelku
bez problémů vykonávat svoji
činnost,“ uvedla starostka České
Lípy Hana Moudrá.
22
FOTOREPORTÁŽ
ÚNOR 2014
www.mncl.cz
Objektivem MN: Jaký byl Reprezentační ples
města Česká Lípa 2014 v KD Crystal
(VÍCE SNÍMKŮ Z LETOŠNÍHO PLESU MĚSTA NAJDETE NA WWW.MNCL.CZ)
KULTURA
ÚNOR 2014
!
NAŠE PROGRAMOVÉ TIPY – VÍCE NA WWW.MNCL.CZ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
487 954 033, NsP. | Vstupné 250 Kč.
• Úterý 18. února 2014 od 17.00
hod. čítárna městské knihovny |
PÁKISTÁN | pěšky, stopem, s batohem… Drsnou zemí mnoha kontrastů a protikladných tváří nás
provedou Rosťa a Bára Součkovi
v rámci svého přednáškového cyklu
Dvouleté putování po Asii.
• Čtvrtek 20. února 2014 od 9.30
hod. pobočka Špičák, ul. Červeného
kříže | HRAVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI IRODIČE | pohádky, dílničky.
• Sobota 22. února 2014 9–12 hod.
Oddělení dětské literatury,
nám. T. G. Masaryka | BAVÍME SE
S VEČERNÍČKEM | Hudebně-výtvarná
dílna.
• Středa 26. února od 16.00 hod.
Oddělení dětské literatury,
nám. T. G. Masaryka | JAK TO BYLO
POHÁDKO? | Divadelní představení. |
Hraje Divadlo Rolnička.
• Úterý 4. března od 17.00 hod. čítárna městské knihovny | BUDOUCNOST
TISKU – 3D TECHNOLOGIE | Možnosti
a budoucnost 3D tisku a 3D scanování přiblíží Ing. Petr Zelený, Ph.D.
a Ing. Jiří Šafka z TUL Liberec |
Uvádíme v rámci nového cyklu
populárně-vědeckých přednášek
„Vědecké kavárničky“.
• Každý čtvrtek od 16.00 hod.
Oddělení dětské literatury,
nám.T. G. Masaryka | ČTENÍ PŘI LAMPIČCE… | Nemáte čas číst dětem
nahlas? Budeme to dělat za vás!
Předčítání pohádek a příběhů, pro
klídek a pohodu!
• Každé úterý od 10.00 hod. pobočka Špičák, ul. Červeného kříže | CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU | Cvičení
s hudbou a vsedě (!) pro každého,
vhodné nejen pro seniory.
Více na www.knihovna-cl.cz
KULTURA ČESKÁ LÍPA, p. o.
• 19. 2. v 19.30 hodin, Jiráskovo
divadlo | V hlavní roli Karel Roden
| SAM | Dovedeme si představit, co
to znamená, když nás většina lidí
zná, ale my neznáme většinu… |
Vstupné 320 Kč | Studio Hrdinů
Praha.
• 22. 2. ve 20 hodin, kulturní dům
Crystal – pronájem | XII. REPREZENTAČNÍ PLES NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
ČESKÁ LÍPA | Hraje O. H. TONY
BLACK BAND z Litoměřic
a STRATOSBAND. Květinový
dárek, předtančení, pěkná tombola
a další. Rezervace a prodej vstupenek: Eva Bartůňková, tel.
• 28. 2. ve 20 hodin, Kulturní dům
Crystal | Možná přijde i pekelník
Tour 2014 | DIVOKEJ BILL | V loňském
roce oslavil patnácté výročí a do
České Lípy přijíždí s novou deskou
„15“, ale zaznějí samozřejmě i největší hity za celou historii. Předkapela: Zelenina, která mile překvapí.
| Vstupné 300 Kč v předprodeji, na
místě 350 Kč.
• 1. 3. ve 20 hodin, kulturní dům
Crystal | 17. EROTICKÝ PLES | Hraje skupina Koneckonců, dámská a pánská
striptýzová show, ukázka travesti
show a jako host pole dance taneční
duo Bonita. | Vstupné 350 Kč.
• 7. 3. v 19 hodin, kulturní dům
Crystal | FLERET | Koncert jedné z nejvýraznějších českých folkrockových skupin. | Vstupné 190 Kč.
• 14. 3. ve 20 hodin, Kulturní dům
Crystal | TOUR KREYSON 2014 – NÁVRAT
KRÁLE | Po 18. letech vydal rockový
titán naší hudební scény Láďa Křížek nové CD… | Vstupné 220 Kč.
PŘEDNÁŠKY V AKADEMII JAK
• 20. 2. od 19 hodin | PhDr. Jefim
Fištejn: Svět na prahu roku 2014.
LIPÝ ČESKÁ LÍPA, P. O.
• Centrum textilního tisku | 16. 2.
10.00–16.00 hod. | Zahájení
návštěvní sezony CTT | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | při příležitosti 4. výročí
otevření CTT
• 19. 2. 17.00 hod. | vernisáž výstavy
| JAN LUŇÁČEK – MALBA, GRAFIKA,
ŠPERK | Výstava 20. 2.–16. 4. 2014
• 8. 3. | MDŽ | Sleva na vstupné 50%
pro ženy.
• 26. 3. | KE DNI UČITELŮ 27. 3. | Vstupné
pro učitele zdarma.
• 22. 3. 10.00–15.00 hod. | WORKSHOP – JARNÍ ZDOBENÍ KVĚTINÁČŮ | lektor Dana Janová | Vstupné 30 Kč
(za materiál od 30 Kč)
Vodní hrad Lipý – uzavřen
KINO CRYSTAL
• 15. 2. So–16. 2. Ne – vždy
v 17.30 | 103 min. | od 120,– | česky
| příst. | NĚŽNÉ VLNY | ČR.
• 17. 2. Po–19. 2. St – vždy v 17.30
| 106 min. | od 140,– | česky | příst.
15+ | Pokračování hvězdně obsazené
kultovní komedie… | DĚDICTVÍ ANEB
KURVA SE NEŘÍKÁ | ČR.
• 17. 2. Po – pouze ve 20.00 | Filmový klub uvádí: | CIZÍ OBĚD | 104 min.
| 60 a 80,– | titulky | Indie, Francie,
Německo 2013.
23
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V CENTRU MĚSTA
Farní charita Česká Lípa chystá na poslední den masopustních oslav,
tedy na 4. března průvod masek v ulicích České Lípy, do něhož se může
zapojit každý, kdo si najde během úterního odpoledne čas a chuť. Nápad
vzešel od ochotnických herců, kteří se účastnili na začátku roku jiné akce
Farní charity, tradičního Tříkrálového průvodu. Do spontánní akce, která
může položit základ další tradici v centru města, se během pár dnů
připojily i DDM Libertin, který přislíbil k dispozici nejen část svých
kostýmů, ale i prostory ateliéru, který bude o únorových dnech sloužit
k výrobě tradičních masopustních masek, a ZUŠ Česká Lípa, která nabídla
pomoc v podobě hudebních těles. Ta poslouží k jedinému, aby rej masek
měl tu správnou energii a ten správný rytmus.
„Když jsme byli osloveni, abychom uskutečnili masopustní průvod,
neváhali jsme ani chvíli. Dali jsme si jedinou podmínku, chceme ty
krásné papírové masky, které známe z filmu Všichni dobří rodáci. Proto
předem uskutečňujeme workshop, kde si je mohou zájemci vyrobit. Zároveň natočíme instruktážní video s postupem, abyste si je mohli další
zájemci vyrobit doma,“ řekl za místní charitu Jiří Gottlieber. „Také vyzýváme místní muzikanty a divadelníky, aby se zapojili do průvodu. V průvodu musí být odvaz a energie.“
Pokud si chcete užít legraci a třeba i ochutnat domácí masopustní
koblihu, přijďte po 16.00 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě.
Podrobnější informace najdete na stránkách Farní charity Česká Lípa –
www.fchcl.cz.
ZAJÍMAVOSTI Z KNIHOVNY…
Na webu městské knihovny přibylo Kalendárium pro rok 2014 – sled
významných kulturních a historických výročí, připomenutí více či méně
známých osobností, které se zapsaly do naší historie, nebo ovlivnily
naši současnost. Je to zajímavé čtení – kolik našich rodáků se proslavilo,
jaké místní události ovlivnily zdejší společnost, kolik jich zasáhlo mimo
svůj region i dobu. Právě kalendárium regionálních výročí a událostí má
zvláštní kouzlo – s dnes již často neznámými jmény byly v minulosti
spojeny významné skutky nebo činnosti, dávno zapomenuté události
znamenaly pro mnohé výrazné změny v životě i místním
prostředí. Z Kalendária proto často čerpáme při výběru témat pro naše
vlastivědné a literárně historické přednášky, protože zapomínat na dějinné
souvislosti, i třeba prostřednictvím místních osudů a příběhů, není právě
prozíravé.
Pro nejbližší dny však chystáme poněkud jiné zaměření našich úterních
setkání v knihovně. Tradiční cestopisy vystřídají mimořádné přednášky
odborníků z Technické univerzity Liberec, kteří k nám zavítají v rámci
cyklu „Vědecké kavárničky“. A když kavárna, tak s kávou a drobným
pohoštěním. Vedle bioniky a 3D technologií se můžete těšit třeba i na
nanotechnologie nebo inteligentní budovy. Témata jsou otevřená a záleží
na zájmu veřejnosti.
A pokud potřebujete zabavit své ratolesti, v knihovně se nabízí hned
několik pořadů – pozvat chceme především na dopoledne s večerníčkem
nebo divadelní představení na motivy veršů Františka Hrubína Jak to
bylo, pohádko? No prostě se zastavte, sledujte náš web nebo facebook
a nechte se bavit knihou a knihovnou!
DO JIRÁSKOVA DIVADLA PŘIJEDE KAREL RODEN
Jiráskovo divadlo uvede 19. února výjimečné představení SAM, které
se hraje už jen mimo Prahu.
Režisérka Kamila Polívková zkoumá spolu s Karlem Rodenem nesmírnou přitažlivost popularity, která v lidech probouzí voyeuristické sklony
a dodává i nejbanálnějším věcem, činům a výrokům známé osobnosti –
umělce – zdání jedinečnosti a vyšší hodnoty. Z různých úhlů pohledu
nahlíží na normy související s tvůrčí prací, uměním a produktivitou
a rozebírá vztah mezi divákem a (uměleckým) objektem jeho zájmu.
Tradicí určená „nepsaná“ pravidla jsou jak v Samově performanci, tak
v samotné inscenaci vtipně narušována a vyhrocena do často až absurdních
situací.
24
ŠKOLY A MLÁDEŽ
ÚNOR 2014
www.mncl.cz
ODBORNÉ WORKSHOPY „LOGISTIKA“
A „MANAGEMENT“
ČESKOLIPŠTÍ SKAUTI NAVAZUJÍ NA ODKAZ
JAROSLAVA FOGLARA – JESTŘÁBA
Studenti Soukromé podnikatelské střední školy absolvovali celodenní
odborný workshop ve společnosti Modus na téma „Management a role
leadra“ a „Logistika v praxi“. Odborné workshopy jsou zařazovány do
výuky odborných předmětů a velmi nás těší, že partnerství naší školy s firmami umožňuje úzké propojení teorie s praxí.
Workshopy zahájil výrobní ředitel společnosti Ing. Milan Dolejší, který
studenty seznámil s historií, organizační strukturou a výrobky společnosti
Modus. Věnoval se také problematice managementu a logistice v praxi.
Poté se studenti vydali na exkurzi výrobním podnikem, kde měli možnost
shlédnout komplexní proces výroby jednotlivých svítidel a jejich komponentů.
Druhou část dne zahájila renomovaná lektorka s dlouholetou praxí paní
Ing. Jana Brathová ze společnosti JB Consulting Praha. Nejprve studenty
seznámila s podstatou a historií managementu. Vyzdvihla nejdůležitější
aspekty efektivního řízení lidí a celé organizace. Věnovala se řízení logistiky
v praxi, Lean managementu, organizaci výroby a výrobním systémům.
Seznámila studenty s Pull systémem a jednotlivými nástroji logistiky. Také
se podělila o řadu zajímavých zkušeností, které získala během působení ve
vysokých manažerských pozicích významných zahraničních a českých
firem. V další části workshopu proběhla simulace procesu zavádění nového
výrobku a simulační hra „Beer game“. V závěru získali studenti certifikát
o účasti na odborném semináři. Více informací naleznete na webových
stránkách školy www.sposs.cz.
Mgr. Eva Matoušková
Soukromá střední podnikatelská škola Česká Lípa
Členové Severočeské družiny čestného Svojsíkova oddílu Junáka
navazují na tradici a odkaz Jaroslava Foglara – Jestřába.
Strážce pyramidy nositelů
Odznak je symbolem pro ty, co
čestných odznaků „Březový lístek“
odmítají nečestnost, násilí a bezpráví. Mají vůli pomoci každému,
oblasti pod Ralskem Mimoňský
Balú, předal koncem minulého
kdo pomoc potřebuje, s touhou pro
pravé přátelství – bratrství.
roku českolipskému skautu MiroTím severočeští skauti pokračují
slavu Kubátovi – Sirovi, čestný
v tradici Jestřába udělováním
odznak „Žlutý, vontský Foglarův
a poděkováním těm, co se svojí
kvítek“ za jeho celoživotní práci
obětavou prací ve svém volném
pro výchovu naší mladé generace.
čase věnují dětem a mládeži
Skautský vůdce a spisovatel Jarov Junáku. Těch je dnes u nás už na
slav Foglar – Jestřáb uděloval tyto
tisíce a zasluhují si veřejné uznání
odznaky již v roce 1947 těm, kteří
a poděkování.
jsou všem příkladem a dělají vždy
Jiří Řeháček
něco navíc, zejména pro druhé.
STÁŽE VE FIRMÁCH NEJENOM PRO ABSOLVENTY
Na Úřadech práce v regionu Libereckého kraje bylo ke konci prosince
2013 registrováno přes 25 tisíc uchazečů o zaměstnání. Absolventi, osoby
na a po rodičovské dovolené a lidé starší 50 let jsou na trhu práce znevýhodněni. Právě pro ně je určen vzdělávací projekt Stáže ve firmách
– vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková
organizace MPSV, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Díky projektu získávají lidé, kteří nemohou dlouhodobě najít zaměstnání, praxi a stávají se na trhu práce konkurenceschopnějšími. O stáže
ve firmách je enormní zájem, momentálně je v celé České republice zaregistrováno téměř 30 000 uchazečů a přes 8 200 poskytovatelů. Výjimkou
není ani Liberecký kraj, kde je evidováno více než 1400 zájemců
o stáž a přes 200 společností, doposud pak bylo realizováno 68 stáží
a v současné době probíhá dalších 104.
Na webových stránkách www.stazevefirmach.cz je zájemcům k dispozici katalog stáží, kde jsou vždy vypsány aktuální karty stáží, ke kterým
se mohou zájemci přihlásit. Délka jednotlivých stáží se pohybuje od 1
do 6 měsíců. Stážistu v průběhu stáže odborně vede mentor, který je
hlavní osobou zodpovědnou za průběh a kvalitu stáže. Po úspěšném
absolvování získá účastník certifikát „Europass – doklad o stáži“ sloužící
jako potvrzení o získaných odborných dovednostech.
Bližší informace na www.stazevefirmach.cz nebo www.facebook.com/stazevefirmach. K dispozici je též bezplatná infolinka
800 779 977 v pracovní dny od 9 do 16 hodin.
TURNAJ V MINITENISE JE URČEN DĚTEM,
KTERÉ SI CHTĚJÍ ZKUSIT TENIS
V prostorách tělocvičny ZŠ Partyzánská v České Lípě proběhlo v lednu
již třetí kolo turnaje v minitenise. Tento turnaj je určen pro všechny děti,
které si chtějí zkusit tenis.
Prvního kola se zúčastnilo pouze 8 dětí a zvítězil Milan Vlasák z České
Lípy, cenu útěchy vyhrála Klára Jelínková.
Druhého kola se zúčastnilo 32 hráčů a přijeli i z Děčína a Varnsdorfu.
Hráči byli rozděleni do tří skupin podle věku a výkonnosti. Nejmladší
skupinu r. 2007 a mladší vyhrála Gabriela Podroužková z Varnsdorfu,
2. místo obsadil Marco Franeta a 3. Viktor Steinz, oba z Č. Lípy. Druhou
skupinu r. 2005 – 2006 tvořilo nejvíce hráčů, vyhrál Matyáš Derenin z Děčína,
2. místo Klára Jelínková z Č. Lípy a třetí byl Tomáš Nguyen z Děčína, cenu
útěchy získal Lukáš Slabion z Č. Lípy. Třetí skupinu r. 2004 – 2000 vyhrál
Jakub Hájek, 2. místo Tereza Šimková, oba z Č. Lípy, 3. místo vybojoval
Daniel Rybář z Nového Boru.
Třetího kola se zúčastnilo 27 hráčů. Vítěz nejmladší skupiny byl Viktor
Steinz, 2. místo vyhrál Ondřej Martinec a 3. místo Marco Franeta. Druhou
skupinu vyhrál Milan Vlasák, 2. místo Klára Jelínková a 3. místo Anička
Černá, všichni z České Lípy. Třetí skupinu vyhrála Tereza Šimková z Č.
Lípy, 2. místo patřilo Jaroslavu Krejčímu z Benešova n/Ploučnicí a 3. místo
vybojoval Daniel Rybář z Nového Boru.
Turnaje proběhly ve sportovním duchu a dětem se líbí a těší se na další
klání. Ještě proběhnou dvě kola a pak bude 13. 4. finále, do kterého se probojuje 16 nejlepších hráčů z každé skupiny.
Tenisový klub Slovanka Česká Lípa tímto děkuje vedení školy zejména
řediteli Mgr. Karlovi Minaříkovi za umožnění těchto turnajů a za spolupráci.
Dále bychom chtěli poděkovat městu Česká Lípa za podporu v rámci
grantu, neboť bez přispění bychom nemohli provádět činnost klubu a uspořádat podobné turnaje.
ŠKOLY A MLÁDEŽ
ÚNOR 2014
DĚTEM PRO RADOST
Ve speciální škole v Jižní ulici se hraje divadlo. Třídy v tomto areálu
spadají pod ředitelství ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská ulice. Žáci,
společně se svými pedagogy, připravili pro své spolužáky a rodiče malé
divadelní představení s názvem Zimní pohádka. Několikrát příběh ze
zimního lesa předvedli v předvánočním čase u příležitosti různých
školních besídek. Byla by škoda po novém roce kostýmy i kulisy sbalit
do kufrů a krabic, tak přišel nápad. Na své vystoupení pozvali žáky
různých mateřských škol z okolí. Pohádku o veselých sněhulácích, zvířátkách, hodných dětech a napravených loupežnících hrají ještě v průběhu
ledna a února letošního roku.
Využili prostor nové tělocvičny, do které si malé diváky na pohádku
zvou. Herci hrají s radostí a nadšením. Podle potlesku a ohlasů po představení se malým divákům pohádka líbí. Po jejím skončení si společně
s účinkujícími zazpívají písničky se zimní tématikou.
Tak vznikne prostor pro učitelky příchozích mateřských škol, které si
mohou prohlédnout nově zrekonstruované pavilony. Projít si mohou
učebny se speciálními pomůckami, pracovny a dílny. Touto cestou se
s prací speciální školy seznámí širší pedagogická veřejnost. Všechny
další, ještě neoslovené zájemce o návštěvu představení, srdečně zveme.
V případě zájmu volejte na tel.: 487 823 781 Mgr. Dana Kejklíčková
TMELNÍK PRO MLADÉ
Jaké to je zažít týden vkůži europoslance, si už brzy vyzkouší dvanáct studentů
astudentek, kterým ještě ani nebylo osmnáct let. Skupina středoškoláků zGymnázia Česká Lípa a mělnického Gymnázia Jana Palacha se na jaře vypraví na
mezinárodní simulaci Evropského parlamentu, která se bude konat v Lotyšsku.
Do lotyšské Jelgavy se sjede téměř osmdesát mladých lidí z šesti evropských zemí. Na projektu s názvem „Young MEP`s for European Democracy!“ pro ně bude připravena řada workshopů a různých neformálních
aktivit, dozvědí se více o fungování Evropského parlamentu, budou mít
příležitost najít nové přátele, procvičit si svoji znalost anglického jazyka
a zjistit více o cizích zemích. Kromě týmů z České republiky a Lotyšska
se do simulace zapojí skupiny z Rumunska, Litvy, Itálie a Chorvatska. Mezi
cíle projektu Young MEP`s for European Democracy! patří snaha motivovat
účastníky k aktivnímu občanství a posílit porozumění mezi lidmi z různých
částí EU. Setkání, které bude probíhat od 16. do 22. března, je podpořeno
z grantového programu Mládež v Akci a účastníci zaplatí jen malou část
z nákladů. Před odjezdem do Lotyšska bude pro českou skupinu zorganizován
přípravný Inkubátor. Celý tým se v únoru na tři dny setká v Novém Boru,
kde je v DDM Smetanka čeká několik seznamovacích her, úvodních aktivit
a prezentací i malý výlet po okolí. Po absolvování Inkubátoru budou studenti
přesně vědět, jak bude simulace v Lotyšsku probíhat. Projektu se účastní
třináct různých organizací, tým z České republiky na cestu připravuje
Tmelník o.s. Ten se dlouhodobě věnuje podpoře osobního rozvoje mladých
lidí a je to nezisková organizace z města Mělník, která byla založena roku
2011. Je tu pro všechny, kdo se chtějí aktivně bavit, zapojit se do dění kolem
sebe a zároveň se při tom něco naučit. Projekt je už plně obsazen, ale pokud
vás zaujal, můžete se podívat na naše další akce na našich webových
stránkách www.tmelnik.cz.
MC Pumpkin
• 16. 2. | MÁME NAROZENINY!!! | od 15 hod. oslava 5. výročí MC Pumpkin –
Maškarní bál s Inkou Rybářovou! Cena 80 Kč na osobu. Vstupenky na oslavy
5. výročí lze zakoupit v Pohádkovém světě na Špičáku, v bazárku Beruška
v Sokolské ulici, v mateřském centru, nebo je možné rezervovat na [email protected]
• 21. 2. | PO CELÝ DEN MASÁŽE | přijďte relaxovat, cena 180 Kč za masáž šíje a zad,
děti pohlídáme (15 Kč/h)
• 27. 2. | DEN S KOSMETIKOU LR | přijďte si vyzkoušet a možná i něco koupit pro
svůj dobrý pocit a péči o naše tvářičky a celé tělo!
!
25
NAŠE PROGRAMOVÉ TIPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
• 18. 2. 17.00 hod. foyer ZUŠ | KRÁSA
BAREV APROSTÉ LINIE | Vernisáž výstavy
prací žáků výtvarného ateliéru
Mgr. Aleny Skokanové. Hudební
vystoupení akordeonového dua Lucie
Michálkové a Marcely Pechouškové
zhudebního oboru. Vernisáž z důvodu
nemoci proběhne v náhradním termínu.
• 20. 2. 10.00 hod. velký sál ZUŠ |
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 2013/2014 – HRA DECHOVÝCH ORCHESTRŮ, HRA TANEČNÍCH
AJAZZOVÝCH ORCHESTRŮ | Okresní kolo
celostátní soutěže pro žáky základních uměleckých škol.
• 17.00 hod. malý sál ZUŠ | ÚNOROVÝ
KONCERT ŽÁKŮ | Tradiční interní koncert
žáků pro rodiče a širokou veřejnost.
• 27. 2. 9.00 hod. malý sál ZUŠ |
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 2013/2014 – HRA NA KLAVÍR
| Okresní kolo celostátní soutěže pro
žáky základních uměleckých škol.
• 28. 2. 17.00 hod. malý sál ZUŠ |
AUTOTVOR | Nultý díl přehlídky mladých literárně dramatických tvůrců…
Informace a přihlášky pro zájemce
na www.zuscl.cz. Termín uzávěrky
21. 2. 2014. Kontakt: [email protected]
• 5. 3. 10.00 hod. malý sál ZUŠ | ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 2013/2014 – LDO SÓLOVÝ
PROJEV PŘEDNESOVÝ, DRAMATICKÝ, LOUTKÁŘSKÝ | Školní kolo celostátní soutěže
pro žáky základních uměleckých škol.
• 6. 3. 18.00 hod. velký sál ZUŠ |
„VEČER S JAZZOVOU FARMOU“ | Pro příznivce nejen swingové hudby budou
hrát orchestry Swingový a taneční
orchestr ze ZUŠ Turnov, Big Band
z Konzervatoře vTeplicích a Jazzová
farma ZUŠ Česká Lípa.
• 20. 3. 19.00 hod. velký sál ZUŠ |
KINOMUSIC WHITE HOUSE | Školní kino
promítá koncert The Three Tenors –
In Concert 1994. Přijďte se podívat
na koncert, který byste měli vidět…
Pro veřejnost.
• 25. 3. 9.00 hod. velký sál ZUŠ | KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 2013/2014 – HRA DECHOVÝCH
ORCHESTRŮ | Krajské kolo celostátní
soutěže pro žáky základních uměleckých škol.
• 27. 3. 17.00 hod. velký sál ZUŠ |
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ | Tradiční koncert
žáků hudebního, tanečního a literárně
dramatického oboru pro rodiče
a veřejnost.
• 28. 3. 17.00 hod. foyer ZUŠ | KON-
CERT BÝVALÝCH ŽÁKŮ | Tradiční koncert
bývalých žáků ZUŠ. Tentokrát
vystoupí nynější studenti Konzervatoře v Teplicích: Josefína Eichlerová
– sólový zpěv, Chris Mares – sólový
zpěv, Václav Filip – fagot, Pavlína
Zahradníková – hoboj a Tonda Kropáček – bicí nástroje.
DDM Libertin
• 18. 2. | DDM Libertin | 8.30 | OLYMPIÁDA VANGLICKÉM JAZYCE | okresní kolo
olympiády vanglickém jazyce –kategorie střední školy, přihlášky a info:
[email protected] | pořádá DDM
Libertin
• 19. 2. | DDM Libertin | 8.30 | OLYMPIÁDA VANGLICKÉM JAZYCE | okresní kolo
olympiády vanglickém jazyce –kategorie IA, IIA, IIB, přihlášky a info:
[email protected] | pořádá DDM
Libertin
• 22. 2. | DDM Libertin | 9.00–12.00
| VÝROBA PŘÍRODNÍCH MÝDEL | workshop | zúčastnit se mohou osoby starší
15 let, přihlášky do 18.2.2014 na
[email protected], je jen 6 volných míst, vede R. Ondrušková
• 22. 2. | DDM Libertin | 13.00–15.00
| SETKÁNÍ MAMINEK A PŘÁTEL CELIAKŮ |
prezentace příspěvků pro celiaky
(O.Turnhöferová –VZP), prezentace
výrobků Jizerských pekáren, hlídání
dětí zajištěno | zdarma
• 27. 2. | SPŠ Česká Lípa | 13.00 | PROGRAMOVÁNÍ | kategorie ZŠ, SŠ, přihlášky odevzdejte do 21. 2. 2014
• 1. 3. | DDM Libertin | 9.00–12.00 |
OTEVŘENÁ SOBOTA | Otevřená keramická dílna, Otevřený teraristický koutek,
Chovatelská poradna, Magic the
Gathering - turnaj, více na www.libertin.cz
• 1. 3. | DDM Libertin | 14.00 | VÝROBA
PŘÁNÍČEK | výtvarný kurz pro dospělé
| výroba přáníček metodou cardmakingu, určeno pro začátečníky; přihlášky do 24. 2. 2014 na [email protected] | 200 Kč
• 2. 3. | KD Crystal | 14.00–16.00 |
KARNEVAL PRO DĚTI | karnevalová diskotéka pro děti, masky vítány | 20 Kč
| pořádá DDM Libertin | 10 Kč
• 9.–14. 3. | Albrechtice v Jizerských
horách | JARNÍ PRÁZDNINY NA TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU | pobyt | pro děti a mládež od 9 let, pro lyžaře a snowboardisty; plná penze, doprava, skipass v ceně, přihlášky do 15. 2. inf.
F. Skalický | pořádá DDM Libertin |
4 250 Kč, 4 650 Kč
• 9.–14. 3. | Kořenov – Jizerské hory
| JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH –BEZ LYŽÍ
26
NÁZORY / ORGANIZACE
ADRA UVÁDÍ
7. ROČNÍK ČESKOLIPSKÝCH OZVĚN EKOFILMU
EKOFILM je nejstarší Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví v Evropě. Koncem roku 2013 se
uskutečnil již 39. ročník tohoto festivalu. Ze 123 snímků tohoto ročníku
jsme jich pro vás vybrali 6, které budete moci shlédnout po 6 pátečních
večerů vždy od 18. hodin na pobočce humanitární organizace ADRA,
v ulici Čs. armády 1578 v České Lípě.
14. 3.
turecký snímek „Lidé od jezera“
21. 3.
německý dokument „Ekopia – moderní chrámy“
28. 3.
francouzsko-kanadský dokument „Válka o písek“
4. 4.
německý dokument „Tokio – skrytá zloba“
11. 4.
irský dokument „Na řece v Irsku“
18. 4.
německý dokument „Skandinávská divočina“.
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ
Základní organizace ČSCH Česká Lípa pořádá v sobotu 22. února od
8.00 do 14.00 hodin ve výstavní hale ve Staré Lípě prodejní výstavu
králíků a soutěžní výstavu chovných samců.
Na výstavě bude předvedeno téměř 200 králíků ve více jak 30 plemenech a barevných rázech, z nichž většina bude prodejná.
POZVÁNKA KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
22. 2. Viniční vršek vede Rostislav Kaprál (732 642 663) Trasa: Stará
Lípa – Viniční vršek – Dobranov – Písečná – Česká Lípa 10 km. Sraz:
9.00 na začátku cyklostezky na Špičáku směrem na Písečnou.
1. 3. Česká Lípa průmyslová – Mgr. Smejkal, A. Machová
(606 393 776) Sraz v 10.00 u muzea. Vycházka po městě za zajímavostmi.
2. 3. Zkusme zase běžky vede Ing. Svítek (732 278 798) Trasa: Jedlová –
Pod Ptačincem – chata Luž – U Jána – žst. Svor 20 km. Odjezd: vlak
9.41 z hl. n. v České Lípě (jízdenka do Jedlové) vedoucí přistoupí na
Střelnici.
8. 3. Za betlémy do Bělé vede Jana Dobrovolná (607 538 152) Trasa:
Bělá p. B. žst. – Páteřov – Bílý kámen – Bělá p. B. 10 km. Odjezd: 8.24
z hl. n. (zakoupit zpáteční Bělá p. B.).
15. 3. Po nové cyklostezce do Děčína vede VEKA (724 549 631) Benešov
n. Pl. – Malá Veleň – Březiny – Děčín 11 km. Odjezd: 8.30 (jízdenku
zakoupit do Benešova n. Ploučnicí).
N
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
NÁZOR: LOGO MĚSTA ČESKÁ LÍPA
Jak píše regionální mutace iDnes.cz pro Liberecký kraj, návrh na
nové logo města Česká Lípa rozdělil na prosincovém zasedání českolipské zastupitele. Proti návrhu ostře vystupuje exposlanec a zastupitel za VV Petr Skokan, který tvrdí, že změna loga města Česká Lípa
nikoho nezajímá a že občany trápí „jiné věci“, jako jsou rozbité lavičky
apod.
K tomu mám jednu podle mého názoru docela zajímavou připomínku.
Když se Petr Skokan v roce 2004 stal hejtmanem Libereckého kraje,
tehdy ještě za ODS!, jedna z jeho prvních iniciativ byla změna loga
Libereckého kraje. Liberecko logo mělo, řekl bych dokonce, že bylo
velmi zdařilé. Nové logo Libereckého kraje prosazené Skokanem
bylo naopak řadou odborníků v oboru kritizováno jako nepříliš podařené.
Nevím, jestli je Česká Lípa v situaci, kdy nové logo nutně potřebuje.
Jako občana města mě ale zajímá způsob prezentace města v elektronických i tištěných médiích, protože to může pomoci přitáhnout do
města jednak turisty, tj. návštěvníky, ale i nové obyvatele a nové podnikatele. Bylo by dobré, aby občané České Lípy měli možnost se
k návrhům nového loga vyjádřit. Především by ale měli být dostatečně
informováni: vzpomeňme zejména na ty, kteří „káží vodu a pijí víno“.
Jan Bartoň
PROGRAM ČESKOLIPSKÉHO KLUBU DŮCHODCŮ
BŘEZEN
20. 3. 2014 Přednáška MUDr. Truhlářová
13.30–14.30 h.
DUBEN
24. 4. Přednáška Eva Sadílková – Městská policie ČL 13.30–14.30 h.
KVĚTEN
22. 5. Beseda se starostkou města Mgr. Hanou Moudrou
13.30–14.30 h.
ČERVEN
12. 6. Přednáška – MUDr. Daďová
13.30–14.30 h.
Mimořádné akce: hry na zahradě, opékání vuřtů, návštěvy v přátelských
KD po celý rok
Turnaje: ŠIPKY, KUŽELKY, PETANQUE
Pravidelné schůzky v klubovně – pondělí a čtvrtek od 12.30–15.30 hod.
Přijďte si popovídat při kávě, jste srdečně vítáni.
Číslo tel. do KD – 487 853 945
i
SPORTAREÁL INFORMUJE
• 14. 2. Každý muž, který se rozhodne na Valentina pozvat do bazénu
svou milovanou, zaplatí za svou drahou polovičku pouze polovinu
ceny vstupného.
• 24.–25. 2. Happy days znamenají pro návštěvníky 3 hodiny pobytu
v bazénu za cenu 1,5 hodiny.
Sport Česká Lípa, p. o.
SPORTOVNĚ-KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ
V ROCE 2014 VE SPOLUPRÁCI
S ORGANIZACÍ SPORT ČESKÁ LÍPA
CHARITY EXHIBICE SHOW FUTSAL 2014
Pořádaný Sport Česká Lípa, p.o. a Reas agency
Program: Futsalové exhibiční utkání; Módní přehlídka; Pěvecká vystoupení muzikálových hvězd
Termín realizace: 16. 2. 2014 od 17.00
Místo realizace: Nová Sportovní hala
IV. HOKEJOVÉ HRY MLÁDEŽE „O KŘIŠŤÁLOVOU LÍPU“ – JARNÍ TURNAJ
Nejen hokejový turnaj – vybíjená, přetahovaná, plavání, All star games
Termín realizace: 28.–30. 3. 2014
Místo realizace: Zimní stadion „Sportareál“
EURO FLOORBALL TOUR 2014
Mezinárodní florbalová akce ve spolupráci s FBC Česká Lípa.
Termín realizace: 22.–27. 4. 2014
Místo realizace: Zimní stadion, nová Sportovní hala
SALMING FLOORBALL GAMES 2014
Florbalový turnaj domácího klubu FBC Česká Lípa.
Termín realizace: 23.–25. 5. 2014
Místo realizace: Zimní stadion, stará a nová Sportovní hala
MČR SPECIÁL 2014
Mistrovství republiky ve společenském a latino tanci.
Ve spolupráci s tanečním centrem
Enliven.
Termín realizace:
14.–15. 6. 2014
Místo realizace: Zimní stadion
KOUPÍM
RD NEBO CHALUPU
V OKRESE CL/LB
TEL.: 720 578 451
INZERCE
ÚNOR 2014
OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ,
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
A PRODEJ STARŠÍCH ŠICÍCH
STROJŮ NONSTOP
Telefon: 487 834 648
Mobil: 602 817 360
Adresa: Pavel Sehnoutek
Slovenská 2395
(Svárov u mlékárny)
Česká Lípa 470 01
e-mail: [email protected]
web: www.sehnoutek.eu
AQA
Stráž pod Ralskem
nabízí:
• převíjení
elektromotorů
• opravy a prodej
čerpadel
tel.: 603 588 691
AUTOSERVIS
SERVIS VÝFUKY
SERVIS: provozní náplně, nápravy, brzdy,
spojky, rozvody, diagnostika, autoskla,
výměny motorů | NÁHRADNÍ DÍLY
Kompletní prohlídka vozu ZDARMA!
NOVĚ: MONTÁŽ SERVIS E85 ETHANOL
VÝFUKY: nové výfuky, katalyzátory, vlnovce
Výměny nových výfuků ZDARMA!
RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ
Mariánská 3103, Č. Lípa (naproti SAN PLUS)
Žahourek Jan |
P
TEL.: 777 885 475
Máte nemocné zvíře?
ČRo Sever poradí.
Svět zvířat – to je zbrusu nový sobotní pořad Českého rozhlasu
Sever. Hosté za mikrofonem jsou z řad veterinárních lékařů, zkušených
chovatelů, zvířecích vychovatelů a dalších odborníků, kteří toho vědí
ozvířatech víc, než my„obyčejní“ páníčci. A celou hodinu před sobotním
polednem nám radí a pomáhají s problémy, které s chovem domácích
zvířat souvisejí. Máte-li tedy doma psa, kočku, papouška, králíky či jiné zvíře, jistě
vám přijde vhod možnost zeptat se po telefonu na rady a doporučení
našich hostů, poslechnout si zkušenosti ostatních posluchačů s chovem
domácích mazlíčků a dozvědět se o svých zvířecích kamarádech zajímavosti, které jste třeba dosud nevěděli.
„Svět zvířat je jeden z pořadů, který začal být úspěšný okamžitě.
To se vždy nestává. Telefony se ve studiu netrhnou ajá mám z toho velkou
radost. Jako hrdý majitel čivavy, což je mimochodem úžasný aneoprávněně
podceňovaný pes, jsem odbornou radu několikrát potřeboval. Kdyby
ten pořad existoval dříve, určitě bych zavolal,“ říká ředitel ČRo Sever
Milan Knotek.
Telefonovat s dotazy můžete přímo během pořadu na číslo
475 212 212. Každou sobotu v 11 hodin dopoledne se na vás těší průvodkyně pořadem Jindra Moravcová.
27
28
SPORT
www.mncl.cz
ÚNOR 2014
Filip Jiránek: Pro „A“ tým udělám
všechno, co je v mých silách!
Jeden z nenápadných talentů
FBC Česká Lípa je Filip Jiránek,
florbalista, který v příští sezoně
bude moci obléknout již mužský
dres. Při pohledu na jeho letošní
výkony to pro něj zásadní problém
nebude.
1. Jak hodnotíš víkendová
utkání, ve všech se podařilo
uspět ziskem tří bodů a posunout se v tabulce zase o něco
výše. Ty jsi měl v sobotu
v nohách tři utkání, cítil jsi to?
Víkend byl pro mě super, po
dlouhé době jsem dostal možnost
si zahrát útočníka a bylo to pro mě
neuvěřitelné, po dlouhé době mě
opět florbal chytil natolik, že hodlám pro jeho posunutí výš udělat
všechno, ať to stojí, co to stojí! Ano,
měl jsem za sebou tři utkání hned
v řadě, ale tak jsem si to neskutečně
užil. I když se přiznám, že jsem byl
rád za každé střídání, protože sil už
opravdu moc nebylo. Navíc, když
hrajete proti takovému týmu jako
je Liberec, který taktéž preferuje
rychlý a tvrdý florbal. Poprvé jsem
viděl na spoluhráčích, že dřou jeden
za druhého a byl to neskutečný
pocit.
2. V dorostencích bojujete
o postup na republiku. Myslíš,
že je to ve vašich silách?
Já osobně si myslím, že máme
velice ambiciózní tým a určitě
máme na to uhrát nějaký dobrý
výsledek. Ano, určitě tam jsou
týmy, které jsou trošku na jiné
úrovni, ale my se toho ani jeden
nebojíme a půjdeme do toho ze
všech sil!:)
3. Ty jsi jedním z prvních
výsledků spolupráce klubu
s Mimoňskou ZŠ Pod Ralskem,
vidíš své další nástupce, kteří by
mohli jít v tvých stopách a v budoucnu posílit tým dorostenců
a následně i další?
Určitě ano, kluci v Mimoni jsou
velice snaživí a myslím si, že určitě
chtějí taky ve florbale něco dokázat. Můj osobní favorit v Mimoni
je Jakub Penz, mohl jsem vidět
jeho postupný vývoj od mladšího
žáka až dosud a musím říct, že se
velice zvednul jak technicky
i fyzicky. Jediný problém je, že
rodiče mu zatím nedovolují dojíždět do Lípy… myslím si, že je to
veliká škoda.
4. Bydlíš v Mimoni, přes týden
studuješ v Liberci, jak je těžké
to skloubit s hraním v České
Lípě?
Není to moc lehké, ale přes týden
na to určitě nekašlu, chodím pravidelně běhat cca 15 km a dělám
svůj vlastní individuální plán. Chodím celý týden do fitka, kde se snažím dát důraz na sílu v nohách a na
dynamiku:). Na internát si sebou
vozím i florbalku, takže každý
večer nevynechám ani pravidelný
1 hod. dribling. Určitě jsem rád, že
mi trenér Štěpán Slaný vyhověl
a nechá mě stále hrát v České Lípě.
Jsem mu za to vděčný.
5. Již druhým rokem jsi jedním z tahounů dorosteneckého
týmu, v poslední době máš i stabilní místo v juniorském týmu.
Jsi zatím spokojený s vývojem
tvé kariéry, a kam bys to rád případně dotáhnul?
Tak co na sobě pozoruji za ty
dva roky v Lípě, tak určitě lepší
psychiku na hřišti, více si věřím,
nebojím se žádných vyhrocenějších situací, ba naopak je mi to
velice blízké a určitě se dají mé
výkony stále zlepšovat, takže budu
na sobě dál makat.
6. V příštím roce dostaneš
díky věku již možnost hrát soutěž za muže. Myslíš, že se dokážeš prosadit do mužského „A“
týmu?
Mužský „A“ tým je můj sen
a udělám všechno pro to, abych
byl jeho součástí, vím, že to bude
stát dost sil a úsilí, ale nebojím se
toho a myslím to absolutně vážně.
Udělám pro to všechno!
SPORT RELAX LETOS OSLAVÍ 20 LET, OD ROKU 1998 JE MEDAILOVĚ ÚSPĚŠNÝ NA ME A MS
Výčet úspěchů v našem ohlédnutí za uplynulým rokem zahájíme
vyhlášením nejprestižnější ankety
sportovců České republiky v bojových a silových sportech NOC
MISTRŮ, která se konala v pražském hotelu Clarion za přítomnosti televizních kamer ČT. Po
slavném červeném koberci
vystoupili na pódium také reprezentanti českolipského klubu
Sport Relax – Pavel Znamenáček,
Ondřej Samek, Jakub Kolek, Jan
Drobeček, Adam Zdobinský
a Jana Bělohlavová.
Úspěchy nejen na sportovním
poli řadí klub mezi špičku v České
republice.Dosáhli jsme umístění
našeho týmu na akcích jako je
Mezinárodní Vánoční cena, North
Bohemia, Silesia cup v Polsku,
mistrovství ČR FSKA a WKF.
Také jsme velmi skvěle bojovali
na regionálních pohárech a krajských přeborech, které jsou otevřené pro celou ČR. Zde se nám
podařilo být nejúspěšnějším klubem.
Naši karatisté v roce 2013 vzorně reprezentovali město i stát na
evropských a světových šampionátech jmenovitě: Jan Drobeček,
Ondřej Samek, Jakub Kolek,
Adam Zdobinský, Pavel Znamenáček, Jana Bělohlavová, Karin
Košíková a Tereza Zlatohlávková.
Rok 2013 se nám opět vydařil, zejména mládežnickému a seniorskému týmu. Naše zaměření a snaha
o kolektivní práci se povedla a má
smysl.
Pořádali jsme tradiční výukové
semináře za podpory příspěvkové
organizace SPORT Č. Lípa, které
jsou pro vývoj karate velmi důležité, aby došlo k dobrému přenosu
informací mladým i vyspělým
karatistům. Také nechyběla krajská kola mládežnického karate,
kde stále rozšiřujeme aktivity
o další disciplíny.
SPORT RELAX byl rovněž
pořadatelem akce M ČR FSKA
a bylo zde vidět několik reprezentantů, kteří se do České Lípy rádi
vracejí. To může potvrdit i náš
spřátelený polský tým Samuraj
Lubaň vedený J. Jaworskim. Pavel
Znamenáček opět převzal od
Hanshi Kennetha Funakoshiho
také certifikát, který ho opravňuje
vést organizaci v ČR jako hlavní
instruktor i pro rok 2014.
Do klubu se přihlásilo mnoho
mladých a věřím, že nadějných
karatistů, kterým přejeme obrovskou trpělivost a podporu rodičů.
SPORT RELAX se však nevěnuje jen karate, ale má záběr i v dalších aktivitách a to pod vedením
instruktorky 1. třídy Kačky Znamenáčkové. Spokojení cvičenci si
najdou cestu na Aerobic, Flexi-bar,
Fitball, nově Bosu a Aquaerobic.
Tradiční cvičení nejmenších dětí
s rodiči a velmi oblíbené pohybovky. Pokročilé cvičenky opět naplnily halu na oblíbené akci ,,Sobota
plná cvičení“.
UZÁVĚRKA NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA
24. 2. 2014
(VYCHÁZÍ 14. 3.)
NEDOSTÁVÁTE MN? INFORMUJTE NÁS NA TEL.: 487 881 227
MĚSTSKÉ NOVINY • měsíčník, náklad 17 500 kusů, ev. č. MK ČR: 10268 • Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 • IČO 00260428 • REDAKCE: MÚ, náměstí T. G. M. 1,
telefon: 487 881 227, 731 435 033, e-mail: [email protected] • ODPOVĚDNÝ REDAKTOR: Eva Markgrafová • KOMISE PRO KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ: předseda:
Tomáš Hudec, místopředseda: Rudolf Živec, členové: Daniel Švarc, Jaroslava Procházková, Šárka Motyčková, Miloslav Lomič, Josef Adamčík, Ing. Jiří Wawrečka • PŘÍJEM INZERCE:
tel.: 487 881 100, e-mail: [email protected]
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
Download

2/2014 Únor - Městské noviny Česká Lípa