aneb
dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického
lékařství, lázeňství.
Lázeňský dům Libuše - velký sál
Česká lékařská komora
Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Vás srdečně zvou na vzdělávací akci v Karlově Studánce 15. – 17. ledna 2015
Systém celoživotního vzdělávání:
1) Lékaři (Stavovský předpis ČLK č.16): Akce je zařazena v Centrálním
registru akcí ČLK pro rok 2015 pod číslem 37204, číslo akreditace
0004/16/2006, je ohodnocena 18 kredity.
2) Zdravotní sestry (Vyhláška 321/2008Sb.): Česká asociace sester registruje
akci pod číslem ČAS/KK/ 2787/2014 v rozsahu 12 hodin teorie,
odpovídající počet kreditů: 12.
3) Fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci (dle zákona č. 96/2004Sb.
ve znění vyhlášky (4/2010Sb.): Unie fyzioterapeutů ČR vydala souhlasné
stanovisko se započítáním akce do kreditního systému pro vydání
osvědčení pod číslem --------, odpovídající počet kreditů 12.
ODBORNÝ PROGRAM
Všechny přednášející žádáme o předání podkladů
pro přednášku (flash disk apod.) v den konání přednášky do 8.00 hodin
technické obsluze v přední části sálu!
Čas stanovené doby přednášky musí být dodržen, jinak předsedající do
přednášky zasáhne.
Čtvrtek 15.1.2015
8.00 - 8.20
Zahájení ve velkém sále lázeňského domu Libuše
MUDr. Radomír Maráček
doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MUDr. Jan Vrabec
MUDr. Milan Svoboda
2
ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
8.20 -11.50
Odborný program sestavil: doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
Téma I.: Tinnitus
Předsedající: doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.
1.) 8.40 – 9.00 Tinnitus,diagnostika a léčba
Hahn, A.: FN Královské Vinohrady, (20 min.)
2.) 9.00 – 9.10 Porucha sluchu jako projev granulomatózního
onemocnění: Kešner, A., Řepová, B., Skřivan, J., Betka, J.:
FN Motol, Praha, (10 min.)
Téma II.: Nádory horních cest dýchacích – blok I.
Předsedající: MUDr. Milan Svoboda, MUDr. Jiří Svárovský
3.) 9.10 – 9.22 Endoskopické operace nádorů vedlejších nosních
dutin a baze lební: Vokurka, J., Styrke, M., Gärskog, O.:
NUH Sweden, (12 min.)
4.) 9.22 – 9.32 Operace adenomu hypofýzy z pohledu ORL:
Svoboda, M.: Nemocnice České Budějovice, (10 min.)
5.) 9.32 – 9.42 Řešení kranionazálních malignit s invazí do očnice
a intrakrania: Fiedler, J., Svoboda, M.: Nem. Č. Budějovice,
(10 min.)
6.) 9.42 – 9.50 Neuropatie n.opticus vzniklá vlivem v.s. kongenitální
mukokély VDN (kazuistika) : Krátký, M., Vopálenský, J.,
Svárovský, J., Podlešák, T.: Nemocnice na Bulovce, Praha, (8 min.)
7.) 9.50 – 10.00 Invertovaný papilom nosní dutiny – přehled a kasuistika:
Klozar, J., FN Motol, Praha, (10 min.)
10.00 – 10.30. Přestávka s vystavovateli
3
Blok II.
Předsedající: MUDr. Petr Schallek, MUDr. Jana Markalousová
8.) 10.30 – 10.38 Alveolární rhabdomyosarkom laryngu: Černá, L.,
Jurovčík, M.: FN Motol, Praha, (8 min.)
9.) 10.38 – 10.46 Chondrohamartom trachey – kazuistika:
Traboulsi, J., Jirák, P., Šimovič, J.: Nem. Na Homolce, Praha
(8 min.)
10.) 10.46 – 10.54 Chondrosarkom prstencové chrupavky – kazuistika:
Formánek, M., Zeleník, K., Komínek, P.: FN Ostrava, LF OU, (8min.)
11.) 10.54 – 11.02 Obrovská vnitřní laryngokéla způsobující obstrukci cest
s nutnosti tracheotomie – kazuistika:
Staníková, L., Zeleník, K., Komínek, P.: FN Ostrava, (8 min.)
12.) 11.02 – 11.22 Cizí tělesa v dýchacích a polykacích cestách u dětských
pacientů: Máchalová, M., Machač, J.:FN a LF MU Brno, (10 min.)
13.) 11.22 – 11.30 Supraglotoplastika - chirurgická léčba závažného
kongenitálního stridoru: Zeleník, K., Formánek, M., Komínek, P.:
FN Ostrava, LF OU
14.) 11.30 – 11.42 Epistaxe-banální i život ohrožující akutní stav:
Schalek,P.: FN Královské Vinohrady, 3. LF UK, (12min.)
15.) 11.42 – 11.50 Vykazování ORL péče očima revizního lékaře:
Markalousová, J.: ORL Ordinace, Praha, (8 min.)
11.50 – 12.00 Diskuse k tématům
12.00 hod. Oběd a setkání s vystavovateli
20.00 hod. Večerní program s video-prezentací:
Řídí: doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
16.) 20.00 – 20.30 20.RAPPL aneb co mi 20 let Karlova Studánka
dala a co vzala
17.) 20.30 – 21.00 Proměny Karlovy Studánky a kongresů RAPPL během
20 ročníků v letech 1996-2015 : Vrabec, J.: Karlova Studánka
18.) 21.00 – 21.10 Od FEESU k RAPPLU aneb Karlova Studánka pokaždé
jiná: Markalousová, J., Markalous, B.: ORL ambulance, Praha
(10 min.)
4
Pátek 16.1.2015
PNEUMOLOGIE
8.00 – 12.55
Odborný program sestavil: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Téma I.: Hemoptýza
Předsedající: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., MUDr. Vladimír Herout
19.) 8.00 – 8.15 Hemoptýza, doporučený postup:
Herout, V., Skřičková, J.: KNPT, FN Brno, (15 min.)
20.) 8.15 – 8.25 Idiopatická plicní hemosideróza:
Žurková, M., Kolek, V., Lošťáková, V.: FN Olomouc (10min.)
21.) 8.25 – 8.30 Plicní hemosideróza – kazuistika:
Hobzová, M.: FN a LF UP Olomouc, (5 min.)
22.) 8.30 – 8.40. Hemoptýza při vzácném zánětlivém onemocnění plic:
Štefániková, M., Hrazdirová, A., Skřičková, J.: FN Brno, (10min.)
23.) 8.40 – 8.50 Co nebyla neobvyklá hemoptýza:
Jakubec, P., Rozsívalová, D., Kolek,V.: FN a LF UP Olomouc, (10 min.)
24.) 8.50 – 9.00 Raritní příčina život ohrožující hemoptýzy mladého muže:
Hrazdirová, A.: FN MU Brno, (10 min.)
25.) 9.00 – 9.15 Extrémní řešení hemoptýzy:
Lakomá, L., Kolek, V.: FN Olomouc, (15 min.)
9.15 – 9.30 Diskuse
Téma II.: Moderní léčba karcinomu plic
Předsedající: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Dr.Sc.
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
26.) 9.30 – 9.45 Vývoj a přínos biologické léčby nemocných s nemalobuněčným
karcinomem plic: Skřičková, J.: FN Brno, (15 min.)
5
27.) 9.45 – 10.05. Role imunitního systému v nádorové imunitě:
Šťastný, M. (Bristol-Myers Squibb), (20 min.)
28.) 10.05 – 10.20 Současné výsledky imunoterapie karcinomu plic:
Kolek, V. FN Olomouc, (15 min.)
10.20 – 10.30 Diskuse k tématům
10.30 – 10.45. Přestávka s vystavovateli
Téma III.: Neobvyklé nádory v dolních dýchacích cestách
Předsedající: MUDr. Martin Trefný, MUDr. Pavel Horažďovský
29.) 10.45 – 10.55 Bronchiální adenom z buněk slinných žláz – kazuistika:
Horažďovský, P., Hytych, V., Vašáková, M., Konopa, Z.,
Tašková, A., Bláha, K.: 1.LF UK a TN Praha, nem. Kolín, (10min.)
30.) 10.55 – 11.05 Endobronchiální nádorová infiltrace jako unikátní projev
Waldenströmovy choroby: Bartáková, H., Novák, J.,Střítezský, J.,
Jakša R., Votruba J., Praha (10min.)
31.) 11.05 – 11.15 Glomus tumor trachey: Trefný, M., Veselá, E., Kodetová, D.,
Hornofová, L.: FN Motol, (10 min.)
32.) 11.15 – 11.25 Myofibroblastický zánětlivý pseudotumor v bronchu:
Kolek, V., Voláková, E., Tichý,T.: FN Olomouc, (10 min.)
33.) 11.25 – 11.35 Překvapivě nízce maligní sarkom mladé ženy:
Jakubec, P., Jakubcová, T., Grygárková, I., Kolek, V., Tichý ,T.,
Pieranová L.: FN Olomouc, (10 min.)
11.35 – 11.45 Diskuse
Téma IV.: Varia
Předsedající: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
34.) 11.45 – 12.00 Velká chřipková loupež
Fischer, O., Kultan, J., Kolek, V.: FN Olomouc, (15 min.)
6
35.) 12.00 – 12.10 Papilomatóza a biologická léčba:
Kufa, J., Kultan, J.: FN Olomouc, (10 min.)
36.) 12.10 – 12.25 Patofyziologické mechanismy idiopatické plicní fibrózy
Petřek, M, Kishore, A, Navrátilová, Z, Kolek, V.: FN Olomouc,
(15 min.)
37.) 12.25 – 12.35 Vliv vzpřímeného a kyfotického sedu na ventilační
parametry: Neumannová, K., Krupíková I.: UP Olomouc, (10 min.)
38.) 12.35 – 12.45 Dysfunkce respiračního systému u pacientů s míšním
poraněním. Výsledky rehabilitace v dlouhodobém vývoji:
Šulc, J., Kříž J., Slabý, K., Kolář, P.: FN Motol, Praha, (10 min.)
12.45 – 12.55 Diskuse
12.55 hod. Oběd a setkání s vystavovateli
20.00 hod. SPOLEČENSKÝ VEČER s rautem.
K tanci a poslechu hraje skupina Řebřiňák.
Sobota 17.1.2015
ALERGOLOGIE
8.00 – 11.00
Přednáškový blok připraven pod patronací ČIPA
Odborný program sestavil: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
K XX. Výročí RAPPL
Novinky v diagnostice a léčbě alergie
Koordinátor: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
39.) 8.00 – 8. 20 Novinky v diagnostice alergie –Molekulární diagnostika:
Panzner, P.: LF UK a FN Plzeň, (20 min.)
40.) 8.25 – 8.45 Novinky v léčbě alergické rýmy
Seberová, E.: Plzeň, (20 min.)
7
41.) 8.45 – 9.10 Novinky v léčbě dětského astmatu
Novák , J.: Praha, (20 min.)
9.10 – 9.30. Přestávka s vystavovateli
42.) 9.30 – 9.50 Novinky v léčbě lékových alergií- Indukce lékové tolerance
(desenzitizační léčba): Novotná, B., FN Brno, (20 min.)
43.) 9.55 – 10.15 Novinky v diagnostice a léčbě potravinové alergie
Solařová, V.: Šumperk, (20 min.)
44.) 10.20 – 10.40 Klimatická léčba v rámci komplexní léčby
alergie a astmatu u dětí: Petrů, V.: nem. Na Homolce, Praha,
(20 min.)
45.) 10.40 – 11.00 Naše zkušenosti s thalassoterapií u dětí:
Šimoníčková, J.: nem. Na Homolce, Praha, (20 min.)
BALNEOLOGIE
Odborný program sestavil: MUDr. Jan Vrabec
46.) 11.00 – 11.20 Ovlivní pobyt v léčivém klimatu Horských lázní Karlova
Studánka fyzickou zdatnost klienta?
Vrabec, J.: Horské lázně Karlova Studánka, (20 min.)
11.20 – 11.30 hod.
Diskuse k balneologii
11.30 – 12.00 diskuse – témata pro r. 2016
Zakončení XX. Dnů RAPPL, vyhlášení témat a termín konání
XX. Dnů RAPPL v roce 2016.
8
POSTER:
47.) Využití lymfatických drenáží a lymfotejpu v ORL a pneumologii:
Autor: MUDr.Jana Vlčková, Ph.D.: Horské lázně Karlova Studánka
Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava
48.) Vztah akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin
a znečištění ovzduší PM10 na území města Ostravy.
Autoři: Tomášková H.1,2, Tomášek I.1, Šlachtová H.2, Polaufová P.1, Šplíchalová
A.1, Michalík J.1 :
1
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika
2
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ostrava, Česká republika
49.) Riziko karcinomu plic z prachu černouhelných dolů
– stručný přehled:
Autoři: Tomášková, H.1,2, Jirák Z. 2, Šplíchalová, A. 1, Šlachtová, H. 2:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, Česká republika
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ostrava, Česká republika
1
2
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Registrace účastníků, probíhá dne 14.01.2015 od 7.00 až do 20.00 hod
v budově Vyšetřovacího ústavu v přízemí. (Budova s bílými sloupy před
vstupem při hlavní silnici v centru Karlovy Studánky) Přijímací a ubytovací
kancelář. (14.01.2015 se večeře podává do 20.30 hod.). Ve dnech - čtvrtek
15.01.2015 a v pátek 16.01.2015 se účastníci hlásí v recepci hlavní lázeňské
budovy Libuše. (nepřetržitá provozní doba). Prosíme i účastníky, kteří nemají
ubytování v lázeňských budovách a uhradili registrační poplatek, aby se
k registraci dostavili. Obdrží certifikát a rozpis opravňující k využití
individuálních lázeňských procedur.
Registrace vystavujících firem a jejich zástupců: Stánek je možné instalovat
na rezervované výstavní ploše v lázeňské budově Libuše 14.01.2015
nejpozději do 20.00 hod., poté dne 15.01.2015 – v dopoledních hodinách,
podle pokynů předaných zástupcům firmy. Jednotlivé výstavní plochy jsou
vyznačeny na plánu firem ve vstupní chodbě a přímo v místnosti na
příslušných místech (stolech).
9
VÝDEJ STRAVY
Středa: 14.01.2015
Čtvrtek: 15.01.2015
Oběd: od 12.00 do 14.00 hod.
Večeře: od 17.00 do 20.30 hod.
Snídaně: od 7.00 do 8.30 hod.
Oběd: od 12.00 do 14.00 hod.
Večeře: od 17.00 do 19.00 hod.
Čtvrtek: 15.01.2015
Pátek: 16.01.2015
Snídaně: od 7.00 do 8.30 hod.
Oběd: od 12.00 do 14.00 hod.
Večeře: od 17.00 do 19.00 hod.
Snídaně: od 7.00 do 8.00 hod.
Oběd:
od 12.00 do 14.00 hod.
Večeře: od 17.00 do 19.00 hod.
Raut od 20.00 hod.
Sobota: 17.01.2015
Neděle: 18.01.2015
Snídaně: od 7.0 do 8.30 hod. Snídaně: od 7.00 do 8.30 hod.
Oběd:
od 12.00 do 14.00 hod. Oběd:
od 12.00 do 14.00 hod.
Večeře: od 17.00 do 19.00 hod.
Při registraci obdržíte stravenky podle Vaší objednávky.
Stravování probíhá v jídelnách lázeňské budovy Libuše I. patro.
PARKOVÁNÍ: ZÁKAZ PARKOVÁNÍ PŘED BUDOVOU LIBUŠE!
Pro účastníky XX. Dnů RAPPL je ve dnech 14.01.2015 – 18.01.2015.
(po vyřízení registračních a ubytovacích formalit) vyhrazena zdarma
kapacita parkovacích ploch Horských lázní Karlova Studánka a případně
obecního parkoviště v dolní části Karlovy Studánky (50 m pod hlavní
budovou Libuše)
Vyzýváme všechny účastníky k ohleduplnosti k životnímu prostředí
lázeňského centra a využití určeného parkoviště! Parkování je povoleno jen
na základě parkovací karty – obdržíte u příjmu nebo na recepci lázeňské
budovy Libuše.
10
PROVOZ PROCEDUR
A BAZÉNOVÉHO KOMPLEXU
Středa 14.1.
Čtvrtek 15.1.
Procedury
časování procedur
Libuše
14.00 – 20.30
14. 00 – 19.00
14. 00 – 13.30
v provozu finská
sauna
12. 00 – 20.00
10. 00 – 21.00
v provozu finská
a parní sauna
12. 00 – 20.00
10. 00 – 21.00
v provozu finská
a parní sauna
10. 00 – 21.00
v provozu finská
a parní sauna
časování procedur
Libuše
7.00 – 14.30
časování procedur
Letní lázně
15.00 – 18.30
Pátek 16.1.
časování procedur
Libuše
7.00 – 14.30
časování procedur
Letní lázně
15.00 – 18.30
Sobota 17.1.
pokladna bazénu
12. 00 – 20.00
pokladna bazénu
14. 00 – 19.00
Neděle 18.1.
Bazén
Prodej
11
14. 00 – 19.00
v provozu finská
a parní sauna
12
Download

odborný program - Horské lázně Karlova Studánka