Monitor srdečního tepu
Pulsuhr >>HRM-111<<
2
Monitor srdečního tepu
Návod k použití
Předmluva
Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení našeho produktu. Hodinky mají pět funkcí: Aktuální čas,
chronologické sledování frekvence tepu, paměť, stopky a okamžitá tepová frekvence.
Tyto hodinky spolu s hrudním pásem vám umožní získat okamžitou tepovou frekvenci,
stejně tak umožňují dlouhodobé monitorování spolu s hrudním pásem. Dále je
sledována celková doba cvičení a spálené kalorie.
Varování:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že jste seznámeni s funkcí a vlastnostmi hodinek, před tím, než je
začnete využívat.
Tyto hodinky jsou doplňkem pro měření tepové frekvence; v žádném případě se
nejedná o náhradu lékařských nástrojů. Měli byste pravidelně srovnávat výsledky
naměřené hodinkami s výsledky od Vašeho lékaře.
Nastavení dolního a horního limitu tepové frekvence proberte nejprve s Vaším
lékařem, nebo trenérem.
Nevystavujte hodinky extrémním podmínkám.
Vyhněte se hrubému zacházení s hodinkami.
Nerozebírejte hodinky – toto může provádět pouze autorizovaný servis.
Hodinky pravidelně čistěte suchou jemnou látkou.
Hodinky skladujte na suchém místě.
Monitor srdečního tepu
3
sd
2. Ovládací tlačítka na hodinkách a jejich funkce
Tlačítko mód [M]
•
•
•
Stisknutím přepínáte mezi jednotlivými módy / funkcemi: Domácí čas, Denní
budík, chronograf, Odpočet, Srdeční monitor a Druhý čas.
Přepínání mezi funkcemi: Vzdálenost, Srdeční tepová frekvence, Uživatel a
Historie záznamů
Stisknutím v režimu nastavení přepínáte mezi jednotlivými nastaveními.
Tlačítko Escape [Esc]
•
•
•
•
Přepíná mezi hodinami a menu senzorů.
Pro opuštění nastavení.
Pro návrat na předchozí úroveň menu.
Podržením rozsvítí podsvícení displeje na 3 vteřiny. (Při vypnutí funkce
podsvícení je tato funkce deaktivována)
Tlačítko Start/Stop [S/S]
•
•
•
Pohyb v menu směrem nahoru.
V módu „Chronograf“ aktivuje funkci Start / Stop
Zvýšení nastavované hodnoty.
Tlačítko Kolo/Obnovit [L/R]
•
4
Pohyb v menu směrem dolů.
Monitor srdečního tepu
•
•
V módu „Chronograf“ aktivuje funkci Kolo / Reset
Snížení nastavované hodnoty.
3. Hlavní funkce – Menu hodiny
Aktuální čas
Budík
Chronograf
Druhý čas
Monitor tempa
Odpočet Menu Snímače
Poznámky:
• Po výběru některého módu z uvedeného menu se tento mód zobrazí během
několika vteřin. Okamžitě do něj můžete vstoupit stisknutím tlačítka [M].
• Stisknutím [S/S] se v menu pohybujete opačným směrem.
Monitor srdečního tepu
5
sd
4. Hlavní funkce – Menu senzory
Poznámky:
• Po výběru některého módu z uvedeného menu se tento mód zobrazí během
několika vteřin. Okamžitě do něj můžete vstoupit stisknutím tlačítka [M].
• Stisknutím [S/S] se v menu pohybujete opačným směrem.
6
Monitor srdečního tepu
5. Menu hodiny – Nastavení hodinek
Stisknutím a podržením tlačítka [M] spustíte menu nastavení:
4. Uživatel
Menu hodiny:
4.1. Pohlaví
1. Čas
4.1.1. Muž
1.1. Vteřiny *1
4.1.2. Žena
1.2. Minuty *1
4.2. Datum narození
1.3. Hodiny *1
4.2.1. Rok *1
1.4. Formát času 12/24 *1
4.2.2. Měsíc *1
2. Datum
4.2.3. Den *1
2.1. Rok *1
4.3. Výška
2.2. Měsíc *1
4.4. Hmotnost
2.3. Den *1
4.5. Délka kroku
3. Nastavení
4.5.1. Chůze
3.1. LCD
4.5.2. Běh
3.1.1. Úroveň
5. Jednotky
kontrastu: 1-16
5.1. Rychlost
3.2. Zvuky
5.1.1. Km/h
3.2.1. Zvuk tlačítek
5.1.2. Mi/h
3.2.2. Hodinové pípnutí *4
5.1.3. knot
3.3. Světlo *2
5.2. Ostatní
3.3.1. Normální
5.2.1. Metrické
3.3.2. Noční
5.2.2. Imperiální
3.3.3. Vypnuto
3.4. Připojení *3
Poznámky:
*1 Stisknutím [M] přepínáte mezi jednotlivými nastaveními.
*2 Podržení [ESC] zapne podsvícení je li vybrán režim „Normal“. V režimu „Night“ se
podsvícení zapne stisknutím libovolného tlačítka. Je-li vybráno „off“, bude
podsvícení vždy vypnuto.
*3 Pro tuto funkci musíte mít nasazený hrudní pás.
Monitor srdečního tepu
7
sd
*4 Je-li zapnuto hodinové pípnutí (na displeji se zobrazuje
celou hodinu pípnou.
), pak hodinky každou
6. Menu Budík – Vypnutí a Zapnutí budíku
Budík
vypnutý
Denní budík
Týdenní
budík
Budík 1 / 2
Poznámky:
•
•
•
8
Čas buzení
Je-li zapnutý denní nebo týdenní budík, na displeji se zobrazí
. Hodinky
budou v nastaveném čase pípat denně / týdně.
Budík budí pípáním hodinek po dobu přibližně 30 vteřin. Pípání lze zastavit
stisknutím libovolného tlačítka.
Budík 1 a budík 2 (Alarm 1 a 2) lze nastavit na denní anebo týdenní buzení,
více viz kapitola 5.1.
Monitor srdečního tepu
7. Menu Budík – Nastavení
Poznámky:
* 1. Je-li vybrán denní „Daily“ budík, budík se zapne a hodinky budou v nastavený čas
budit každý den.
* 2. Je-li vybrán týdenní „Weekly“ budík, budík se zapne a hodinky budou v nastavený
čas budit v nastavený den jednou týdně.
* 3. Pomocí tlačítka [L/R] se v menu pohybujete v obráceném pořadí.
Monitor srdečního tepu
9
sd
8. Menu Chronograf (stopky) – použití
Poznámky:
* 1. Hodinky umožňují zaznamenat až padesát kol: L1…L50
* 2. Stisknutím a podržením tlačítka [L/R] po dobu dvou vteřin (při zastavených
stopkách) resetujete paměť stopek. Tímto se smažou rovněž záznamy o
jednotlivých kolech.
10
Monitor srdečního tepu
9. Menu Chronograf – vyvolání uložených záznamů
Poznámky:
• Pomocí tlačítka [L/R] se v menu pohybujete v obráceném pořadí.
• Smazání záznamů viz kapitola 6.
10. Menu odpočet – nastavení času
Poznámky:
* 1. Mód odpočet odpočítává čas od nastavené hodnoty do nuly.
Monitor srdečního tepu
11
sd
* 2. Hodinky mají 5 přednastavených hodnot pro odpočet: 3, 5, 10, 15 a 45 minut, tyto
hodnoty nejdou upravit.
* 3. Uživatelsky nastavitelnou hodnotu lze měnit, více v kapitole 7.1.
11. Menu odpočet – Nastavení vlastního odpočtu
Poznámky:
Maximální nastavitelná doba odpočtu je 99 hodin 59 minut a 59 vteřin.
12. Menu odpočet – používání odpočtu
Poznámky:
* 1. Hodinky během odpočtu upozorňují následujícím způsobem:
a) Během posledních 10 minut pípnou každou celou minutu.
b) Během poslední minuty pípnou každých 10 vteřin.
c) Během posledních 5 vteřin pípnou každou vteřinu.
d) Po dosažení nuly pípají 30 vteřin. Stisknutím libovolného tlačítka pípání
zastavíte.
* 2. Nastavený čas se po skončení odpočtu automaticky resetuje.
12
Monitor srdečního tepu
Monitor srdečního tepu
13
sd
13. Monitor tempa – použití
14
Monitor srdečního tepu
14. Monitor tempa – nastavení
Poznámky:
Tempo lze nastavit v kroku po pěti b/m (pulzy za minutu). Například 30, 35, 40, 45, 50
atd.
Monitor srdečního tepu
15
sd
15. Monitor tempa – použití s chronografem (stopky)
Poznámky:
V módu chronograf (stopky) stiskněte [S/S] pro spuštění/zastavení stopek spolu
s monitorem tempa, je li tento aktivován.
16. Duální čas – nastavení druhého času
16
Monitor srdečního tepu
Poznámky:
Vteřinový ukazatel aktuálního a duálního času jsou identičtí.
17. Menu senzory – spuštění/vypnutí, časování a záznamy
Poznámky:
1. V režimu „měření tepu“, „uživatelský“, nebo „měření vzdálenosti“ se funkce
senzoru aktivuje automaticky po pěti vteřinách.
2. Je-li nastaveno automatické „AUTO“ spuštění viz kapitola 14, spustí se
automaticky i ukládání záznamů.
3. Je-li spuštěno zaznamenávání, zobrazí se na displeji „LOG“.
4. Hodinky mají nezávislé stopky pro měření celkového času cvičení v režimech
„měření tepu“, „uživatelský“ a „měření vzdálenosti“.
Monitor srdečního tepu
17
sd
18. Menu senzory – Reset, Cvičení, časování
Poznámky:
1. Podle diagramu resetujte aktuální záznam / cvičení / stopky / krokoměr.
2. *Pouze v uživatelském režimu.
3. Hold [L/R] = podržet [L/R], release [L/R] = uvolnit [L/R]
19. Menu vzdálenost – funkce vzdálenost
Aktuální rychlost
Průměrná rychlost
Vzdálenost
Spotřebované kalorie
Aktuální tempo
Maximální rychlost
Čas pohybu
Krok
18
Měření rychlosti běhu/chůze.
Měření průměrné rychlosti běhu/chůze.
Výpočet celkové uražené vzdálenosti.
Výpočet spotřebované energie.
Zbývající čas pro dokončení aktuálního cvičení při
dané rychlosti.
Maximální změřená rychlost.
Doba jakou je uživatel v pohybu.
Celkový počet kroků.
Přehled funkcí
Monitor srdečního tepu
20. Menu vzdálenost – Získání měření
Poznámky:
1. Po nastavení režimu měření vzdálenosti se snímač aktivuje automaticky po
pěti vteřinách. Manuální aktivace viz kapitola 10.
2. Je-li funkce snímače zapnuta, hodinky budou údaje zaznamenávat do paměti
aktuálního měření.
3. Data je možné uložit do denního záznamu (kapitola 11.3.1), nebo je možné je
prohlížet (kapitola 11.3.2) přes menu „funkce“.
4. Denní záznamy lze prohlížet přes menu „funkce“ (kapitola 11.3.3). Hodinky
umožňují uložit až 10 denních záznamů.
5. Pro reset aktuálního měření postupujte podle kapitoly 10.1
21. Menu vzdálenost – Zobrazení menu
Monitor srdečního tepu
19
sd
20
Monitor srdečního tepu
Poznámky:
1. Počítadlo doby cvičení počítá nezávisle, není ovlivněn vypnutím snímače,
nebo změnou zobrazovaného menu. Počítá nezávisle na nastaveném režimu:
Frekvence srdečního tepu, Vzdálenost, Uživatelský mód.
2. Spálené kalorie se vypočítávají z tepové frekvence a z krokoměru. Výpočet
není ovlivněn změnou zobrazovaného menu – pokud není vypnut snímač.
Počítá nezávisle na nastaveném režimu: Frekvence srdečního tepu,
Vzdálenost, Uživatelský mód.
22. Menu vzdálenost – Menu
Menu 1 – „Save“ – uložení
Uloží záznamy aktuálního cvičení do denního záznamu.
Menu 2 – „Session“ – aktuální cvičení
Slouží pro prohlížení statistických dat o aktuálním cvičení.
Menu 3 – „Daily Record“ – denní záznamy
Slouží k prohlížení denních záznamů (10 pozic).
Menu 4 – „Sleep“ – Uspání
Slouží k nastavení automatického uspání krokoměru.
Menu 5 – „Sense“ – Citlivost
Slouží k nastavení citlivosti krokoměru.
Poznámky:
1. Pro vstup do menu stiskněte a podržte tlačítko [M] v módu vzdálenost. Toto
menu obsahuje dodatečná nastavení.
2. Nebylo-li poslední cvičení uloženo manuálně, bude uloženo automaticky o
půlnoci do denního záznamu.
Monitor srdečního tepu
21
sd
2.22.1.Menu vzdálenost – Menu 1 – uložení
2.22.2.Menu vzdálenost – Menu 2 – Aktuální cvičení
22
Monitor srdečního tepu
Pohyb v menu pomocí tlačítek [S/S] a [L/R].
2.22.3.Menu vzdálenost – Menu 3 – Denní záznamy
Monitor srdečního tepu
23
sd
2.22.4.Menu vzdálenost – Menu 4 – Uspání krokoměru
24
Monitor srdečního tepu
2.22.5.Menu vzdálenost – Menu 5 – Nastavení citlivosti
Poznámka: Toto nastavení mění citlivost krokoměru – vyzkoušejte si funkci při chůzi
i při běhu, tak aby při zvoleném nastavení hodinky správně počítaly kroky.
23. Monitor srdeční činnosti – funkce
Aktuální tepová
frekvence
Limity pro upozornění
Výpočet spálených
kalorií
Statistika srdečního tepu
Stopky času
v nastaveném limitu
Uložení / Prohlížení
záznamů a denních
záznamů
Monitor srdečního tepu
Zobrazuje aktuální frekvenci srdečního tepu v tepech za
minutu (bpm).
Upozorní uživatele, překročí-li frekvence nastavené limity.
Zobrazuje spálené kalorie – výpočet je založený na srdeční
činnosti a krokoměru.
Zobrazuje průměrnou, minimální a maximální hodnotu
frekvence srdečního tepu.
Zobrazuje dobu cvičení v jednotlivých limitech frekvence
srdečního tepu.
Ukládá záznamy o frekvenci srdečního tepu a další
statistiky do aktuálního záznamu a denního záznamu.
25
sd
24. Monitor srdeční činnosti – hrudní pás
Použití hrudního pásu
Návod na použití hrudního pásu:
1) Připojte jednu sponu elastického pásu do hrudního pásu. Ujistěte se, že spona
dobře zapadla.
2) Uvolněte elastický pás tak abyste si jej mohli volně nasadit na hrudník.
3) Připojte druhou sponu do hrudního pásu.
4) Dotáhněte elastický pásek tak aby pás dobře a pohodlně držel.
5) Upravte polohu pásu tak aby kontaktní plochy senzorů měly dobrý kontakt
s pokožkou.
DŮLEŽITÉ: Nenoste hrudní pás přes oblečení! Senzor by nebyl v kontaktu
s pokožkou a nemohl by měřit srdeční tep.
TIP: Je-li Vaše pokožka suchá, doporučujeme trochu navlhčit kontakty pro zlepšení
přenosu signálu.
26
Monitor srdečního tepu
25. Monitor srdeční činnosti – Měření
Poznámky:
1. Po nastavení režimu měření vzdálenosti se snímač aktivuje automaticky po
pěti vteřinách. Manuální aktivace viz kapitola 10.
2. Je-li funkce snímače zapnuta, hodinky budou údaje zaznamenávat do paměti
aktuálního měření.
3. Data je možné uložit do denního záznamu (kapitola 11.3.1), nebo je možné je
prohlížet (kapitola 11.3.2) přes menu „funkce“.
4. Denní záznamy lze prohlížet přes menu „funkce“ (kapitola 11.3.3). Hodinky
umožňují uložit až 10 denních záznamů.
Monitor srdečního tepu
27
sd
26. Monitor srdeční činnosti – funkce
Poznámky:
1. Počítadlo doby cvičení počítá nezávisle, není ovlivněn vypnutím snímače,
nebo změnou zobrazovaného menu. Počítá nezávisle na nastaveném režimu:
Frekvence srdečního tepu, Vzdálenost, Uživatelský mód.
2. Spálené kalorie se vypočítávají z tepové frekvence a z krokoměru. Výpočet
není ovlivněn změnou zobrazovaného menu – pokud není vypnut snímač.
Počítá nezávisle na nastaveném režimu: Frekvence srdečního tepu,
Vzdálenost, Uživatelský mód.
27. Monitor srdeční činnosti – EMHR a %EMHR
28
Monitor srdečního tepu
Odhadovaná maximální frekvence (EMHR)
•
EMHR = 220 – věk uživatele
Zátěž vyjádřená v % odhadované max. frekvence (%EMHR)
•
%EMHR = Naměřená frekvence / EMHR x 100%
Příklad výpočtu EMHR a %EMHR pro osmnáctiletého uživatele
• EMHR = 220 – 18 = 202
• Naměřená frekvence = 140
• %EMHR = 140 / 202 x 100% = 69%
Poznámka:
• Údaj o zátěži vyjádřené v procentech v poměru k odhadnuté maximální zátěži
%EMHR lze použít pro nastavení limitů Alarmu aktivity. Například lze
nastavit dolní hranici na 50% a horní hranici na 85% EMHR.
Varování:
Limity Alarmu musí být nastaveny s ohledem na zdravotní stav uživatele a na zvolené
cíle cvičení. Nastavení limitů konzultujte se svým lékařem, nebo trenérem.
Monitor srdečního tepu
29
sd
28. Monitor srdeční činnosti – Nastavení limitů
Poznámka: Uživatelské nastavení limitů alarmu lze provést podle kapitoly 12.8.4.
30
Monitor srdečního tepu
29. Monitor srdeční činnosti – Vypnutí / Zapnutí alarmu
limitů
Monitor srdečního tepu
31
sd
30. Monitor srdeční činnosti – Neměří, nebo měření trvá
dlouho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
32
Příčina: Suchá pleť
Řešení: Použijte vodivý gel, nasliňte, nebo navlhčete místo kontaktu se
snímačem.
Příčina: Špatný kontakt s pokožkou
Řešení: Ujistěte se, že je senzor v kontaktu s pokožkou.
Příčina: Svalové chvění způsobené přetažením pásku
Řešení: Ujistěte se, že je senzor v kontaktu s pokožkou.
Příčina: Odumřelá pokožka na hrudi
Řešení: Obvykle pomůže otření hrudi ručníkem nebo osuškou.
Příčina: Tenký film mastnoty izolující signál
Řešení: Otřete hruď a senzor jemným ručníkem nebo ubrouskem.
Příčina: Zarostlá hruď
Řešení: Použijte vodivý gel.
Příčina: Nepravidelný srdeční rytmus
Řešení: Není – u osob s arytmií je obtížné správně měřit frekvenci srdečního
tepu.
Příčina: Slabá baterie
Řešení: Baterie v hrudním pásu, nebo baterie v hodinkách může být slabá –
vyměňte baterii.
Příčina: Rušení jinými RF zařízeními (při měření hrudním pásem)
Řešení: Vzdalte se od zdroje rušení.
Monitor srdečního tepu
31. Monitor srdeční činnosti – Funkce
Menu 1 – „Save“ – uložení
Uloží záznamy aktuálního cvičení do denního záznamu.
Menu 2 – „Session“ – aktuální cvičení
Slouží pro prohlížení statistických dat o aktuálním cvičení.
Menu 3 – „Daily Record“ – denní záznamy
Slouží k prohlížení denních záznamů (10 pozic).
Menu 4 – „Zone“ – Zóna
Slouží k nastavení horního a dolního uživatelského limitu pro alarm.
Poznámky:
1. Pro vstup do menu stiskněte a podržte tlačítko [M] v módu vzdálenost. Toto
menu obsahuje dodatečná nastavení.
2. Nebylo-li poslední cvičení uloženo manuálně, bude uloženo automaticky o
půlnoci do denního záznamu.
Monitor srdečního tepu
33
sd
2.31.1.Monitor srdeční činnosti – Menu 1 – uložení
34
Monitor srdečního tepu
2.31.2.Monitor srdeční činnosti – Menu 2 – aktuální
2.31.3.Monitor srdeční činnosti – M. 3 – Denní záznamy
Monitor srdečního tepu
35
sd
2.31.4.Monitor srdeční činnosti – Menu 4 – Zóna
36
Monitor srdečního tepu
32. Uživatelský mód – Uživatelské funkce
Z uvedených 16 funkcí si lze vybrat, co se bude zobrazovat na displeji v horním,
prostředním a dolním řádku při uživatelském zobrazení.
Upozornění: Tento mód funguje s použitím hrudního pásu – podívejte se do kapitoly
11 pro více informací.
Monitor srdečního tepu
37
sd
33. Uživatelský mód – Měření
Poznámky:
1. Po nastavení režimu měření vzdálenosti se snímač aktivuje automaticky po
pěti vteřinách. Manuální aktivace viz kapitola 10.
2. Je-li funkce snímače zapnuta, hodinky budou údaje zaznamenávat do paměti
aktuálního měření.
3. Data je možné uložit do denního záznamu (kapitola 11.3.1), nebo je možné je
prohlížet (kapitola 11.3.2) přes menu „funkce“.
4. Denní záznamy lze prohlížet přes menu „funkce“ (kapitola 11.3.3). Hodinky
umožňují uložit až 10 denních záznamů.
5. Pro vymazání aktuálního měření postupujte podle kapitoly 10.1. Při
problémech s měřením srdečního tepu postupujte podle kapitoly 12.7.
38
Monitor srdečního tepu
34. Uživatelský mód: změna zobrazení
Poznámka:
Funkci zobrazenou v horním řádku změníte podle návodu v kapitole 13.3.4.
Monitor srdečního tepu
39
sd
35. Uživatelský mód – Funkce
Menu 1 – „Save“ – uložení
Uloží záznamy aktuálního cvičení do denního záznamu.
Menu 2 – „Session“ – aktuální cvičení
Slouží pro prohlížení statistických dat o aktuálním cvičení.
Menu 3 – „Daily Record“ – denní záznamy
Slouží k prohlížení denních záznamů (10 pozic).
Menu 4 – „Zone“ – Výběr funkcí
Slouží ke změně funkce (Na výběr z 20 funkcí).
Poznámky:
1. Pro vstup do menu stiskněte a podržte tlačítko [M] v módu vzdálenost. Toto
menu obsahuje dodatečná nastavení.
2.35.1.Uživatelský mód – Menu 1 – uložení
40
Monitor srdečního tepu
2.35.2.Uživatelský mód – Menu 2 – aktuální
Monitor srdečního tepu
41
sd
2.35.3.Monitor srdeční činnosti – M. 3 – Denní záznamy
42
Monitor srdečního tepu
2.35.4.Monitor srdeční činnosti – Menu 4 – Funkce
36. Záznamy – funkce záznam
Menu 1 – „View“ – zobrazení záznamů
Zobrazí detailní záznamy.
Menu 2 – „Start / Stop“ – Start / Stop
Slouží pro spuštění / zastavení ukládání dat o aktuálním cvičení.
Menu 3 – „PC Link“ – Připojení k PC
• Spárování hodinek s programem pro přenos dat.
• Stažení záznamů do PC.
Menu 4 – „Log Rate“ – Perioda záznamu
Monitor srdečního tepu
43
sd
Slouží k nastavení intervalu ukládání dat.
44
Monitor srdečního tepu
Menu 5 – „Auto“ – Automatické logování
Slouží k nastavení automatického ukládání dat.
Menu 6 – „Erase“ – Mazání
Slouží ke smazání uložených dat.
Menu 7 – „Mem“ – volná paměť
Zobrazí volnou paměť.
Poznámky: Pro vstup do menu stiskněte a podržte tlačítko [M] v módu vzdálenost.
Toto menu obsahuje dodatečná nastavení.
2.36.1.Záznamy – Menu 1 – zobrazení záznamů
Tlačítky [S/S] a [L/R] můžete volit mezi jednotlivými uloženými záznamy (1/30,
2/30 ... 30/30).
Upozornění: Záznam nelze zobrazit, probíhá-li ukládání měření.
Monitor srdečního tepu
45
sd
2.36.2.Záznamy – Menu 2 – Start / Stop
Poznámky:
1. Je-li spuštěna funkce záznam, zobrazuje se na displeji „LOG“, a hodinky
ukládají data do nového záznamu v přednastavených intervalech.
2. Tato funkce lze spustit i zastavit v módech Monitor srdeční frekvence,
Vzdálenost a Uživatelský mód stisknutím [S/S], viz kapitola 10.0.
46
Monitor srdečního tepu
2.36.3.Záznamy – Připojení k PC
Upozornění:
Tato funkce používá k připojení „PC Pod“, před použitím si přečtěte příslušnou
kapitolu.
Poznámky:
1. Nainstalujte si na Váš počítač aplikaci „Data Manager“.
2. Zapojte „PC Pod“ do USB portu Vašeho PC.
3. Spusťte upload záznamů z hodinek.
Monitor srdečního tepu
47
sd
2.36.4.Záznamy – Menu 4 – Perioda záznamu
Důležité:
Je-li spuštěno zaznamenávání, nelze již měnit periodu záznamu.
48
Monitor srdečního tepu
2.36.5.Záznamy – Menu 5 – Automatický záznam
Poznámka:
Je-li funkce zapnuta, dojde automaticky ke spuštění záznamu kdykoliv bude aktivován
některý ze snímačů: Vzdálenosti, Srdečního tepu, nebo Uživatelský režim.
Monitor srdečního tepu
49
sd
2.36.6.Záznamy – Menu 6 – mazání záznamů
50
Monitor srdečního tepu
2.36.7.Záznamy – Menu 7 – volná paměť
37. Program PC Link – Instalace
1.
2.
3.
Vložte přiložené CD a spusťte obsah.
Vyberte instalaci programu – „PC Software“ a spusťte ji.
Postupujte podle pokynů instalačního programu.
Monitor srdečního tepu
51
sd
2.37.1.PC Link – Připojení k PC
Poznámky: - připojení k PC
1. Hodinky musí být v módu „Záznamy“ a funkce „PC-link“ musí být
aktivována.
2. Hrudní pás musí být nasazený, nebo se musíte dotýkat obou kontaktů – musí
běžet měření tepu.
1.
2.
3.
Po dokončení instalace spusťte program „Wireless Data Manager Program“
z menu Start.
Program zobrazí průvodce připojením k hodinkám a hrudnímu pásu.
Jakmile proběhne nastavení přes průvodce, uloží se ID (identifikátor) hodinek
a hrudního pásu do programu.
Tip:
Při dalším spuštění programu se již průvodce nebude otevírat. Budete-li chtít změnit
uložení programu, můžete tak učinit v menu „Option“ – „Setting option“.
52
Monitor srdečního tepu
2.37.2.PC Link – odesílání dat přes „PC Pod“
Důležité:
Umístěte hodinky / hrudní pás do vzdálenosti maximálně 6 metrů od PC Pod, na delší
vzdálenost by přenos nemusel fungovat.
1. Data odesílaná z hrudního pásu:
Aktuální frekvence srdečního tepu, průměrná hodnota frekvence srdečního tepu,
minimální hodnota frekvence srdečního tepu, maximální hodnota frekvence srdečního
tepu.
2. Data odesílaná z hodinek:
1.
2.
3.
4.
Záznamy chronografu: Čas kola, celkový čas, nejdelší, nejkratší a průměrný čas
kola.
48 hodinový záznam: Výška, teplota, tlak za posledních 48 hodin.
Záznamy cvičení: informace o jednotlivých cvičeních: čas začátku cvičení, doba
cvičení, a další souhrnná data (kalorie...)
Denní statistika: souhrn denních statistik – rychlost, vzdálenost, kalorie, srdeční
tepová frekvence, atd.
Monitor srdečního tepu
53
sd
2.37.3.PC Link – Download / Analýza / Uložení dat
Poznámky:
Aby byl přenos aktivován, musí být hodinky v módu Záznamy / PC-Link, a funkce
PC-Link musí být aktivní.
1.
2.
3.
4.
54
Klikněte na ikonu hodinek – zobrazí se menu.
Vyberte si z menu: Chronograf, Záznamy, nebo denní statistiky.
Stiskněte „Download“ pro stažení záznamů z hodinek. Data se po chvíli zobrazí na
Vašem monitoru.
V počítači lze data prohlížet, analyzovat pomocí nástrojů programu a také ukládat
pro pozdější porovnávání.
Monitor srdečního tepu
2.37.4.PC Link – Analýza / Uložení dat z hrudního pásu
Poznámka: Tato funkce se týká hrudního pásu.
1. Klikněte na ikonu hrudního pásu – zobrazí se menu.
2. Na monitoru se nyní zobrazují aktuální měřená data z hrudního pásu.
3. Data můžete analyzovat pomocí nástrojů programu a také ukládat pro pozdější
porovnávání.
38. Baterie – indikace vybité baterie
•
Zobrazí-li se na displeji indikátor vybité baterie (viz
obrázek) znamená to, že baterie dochází.
Doporučujeme vyměnit baterii co nejdříve. Typ
CR2032.
• Indikátor se může zobrazit, jsou-li hodinky používány
v chladném prostředí. Po ohřátí hodinek na normální
pokojovou teplotu může indikátor zmizet.
Poznámka: Výměnu baterie je doporučeno nechat provést
v autorizovaném servisu. Hodinky obsahují precizní
Monitor srdečního tepu
55
sd
elektroniku a senzoriku.
56
Monitor srdečního tepu
39. Výměna baterie v hrudním pásu
Výměna baterie v hrudním pásu
1.
Otočte krytem pomocí mince proti směru otáčení hodinových ručiček podle
obrázku 1, tak aby šipka mířila k šipce.
2. Jemně otočte ještě o kus dále, kryt by měl vyskočit.
3. Odložte kryt baterie na stranu.
4. Vyjměte slabou baterii.
5. Vložte novou baterii, kladný pól (+) baterie by měl mířit vzhůru.
6. DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že gumový těsnící o-kroužek je na svém místě (na
krytu baterie).
7. Vložte zpět kryt baterie – šipky musí směrovat proti sobě, poté jej jemně
zatlačte na jeho místo – kryt musí být ve stejné rovině s okolní plochou.
8. Otočte krytem pomocí mince ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka
směřovala k tečce.
Tip: V případě že se po vložení nové baterie nepodaří navázat spojení – na
hodinkách se nezobrazí frekvence srdečního tepu – resetujte hrudní pás spojením
kontaktů pro baterii. Ke spojení lze použít samotnou baterii – jako propojku
použijte plochu kladného pólu baterie. Poté baterii nainstalujte zpět k normálnímu
použití. (Postup je zobrazen v krocích A, B a C.)
Monitor srdečního tepu
57
sd
40. Úsporný režim
•
•
•
Pro zapnutí úsporného režimu podržte v módu Aktuální čas alespoň 5 vteřin
stisknuté tlačítko [L/R].
LCD displej se vypne, ale funkce hodinek poběží dál.
Stisknutím libovolného tlačítka se na displeji opět zobrazí všechny informace.
41. Specifikace
Aktuální čas
•
•
•
Zobrazení: am, pm, hodiny, minuty, vteřiny
Formát času: 12/24 hodinový cyklus
Kalendář: datum a den; přednastavený pro roky 2000 až 2009
Budík
•
•
•
Dva denní nebo týdenní budíky
Hodinové pípnutí v celou hodinu
Délka buzení: třicet vteřin
Chronograf
•
•
•
58
Rozlišení 1/100 vteřiny
Maximální doba: 99 hodin 59 minut a 59.99 vteřin.
Paměť: 50 kol – jednotlivé časy a celkový čas
Monitor srdečního tepu
Odpočet
•
•
•
•
Rozlišení: jedna vteřina
Maximální doba: 99 hodin 59 minut a 59 vteřin.
Šest přednastavených hodnot odpočtu (3, 5, 10, 15 a 45 minut)
Zvuk: Posledních 10 minut pípne každou minutu; poslední minutu pípne
každých 10 vteřin; posledních 5 vteřin pípne každou vteřinu, po dosažení nuly
pípá 30 vteřin.
Měření tempa
Rozsah 30 – 180 kroků za minutu v kroku po 5.
Duální čas
Hodiny, minuty, vteřiny.
Záznamy
•
•
Až 7545 záznamů.
Perioda záznamu: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 vteřin, nebo 1, 2, 3, 5, 10 minut.
42. Specifikace – senzory a měření
Denní záznamy
10 denních statistických záznamů
Měření frekvence srdečního tepu
•
•
•
•
•
Rozsah: 40 – 240 tepů za minutu (bpm)
Nastavitelné limity pro upozornění
Měření času v limitu 00:00:00-23:59:59
Měření doby cvičení
Měření spotřeby kalorií 0-99999 kcal
Monitor srdečního tepu
59
sd
Vzdálenost
•
•
•
•
Zobrazí počet kroků 0-999999
Max 400 km.
Počitadlo kilometrů: Max 999 km
Nastavitelná citlivost krokoměru – sedm úrovní.
Podsvícení displeje
•
Elektroluminiscenční podsvícení
Baterie
•
1ks 3V lithiová CR2032
43. Upozornění
•
•
•
•
60
Tento produkt není terapeutický nástroj. Je určený k použití jako sportovní
tréninková pomůcka sloužící ke sledování srdeční činnosti.
U vysoce rizikových sportů může monitor představovat další zdroj zranění.
V případě nemoci, konzultujte hodnoty limitů se svým lékařem – může Vám
pomoci zlepšit výsledky Vašeho cvičení.
Upozornění: Lidé s arytmií a onemocněním oběhové soustavy by zařízení
měli používat pouze po konzultaci se svým lékařem.
Monitor srdečního tepu
Download

Monitor srdečního tepu