SLAVÍME 125.
výročí založení
českého gymnázia v Opavě
ROČENKA
Mendelovo gymnázium,
Opava
Ročník 119
školní rok 2008/ 09
(duben 08 – březen 09)
Obsah letošního vydání:
Pedagogický sbor ve školním roce 2008/2009.................................................................4
Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia........................................................................5
Studenti - osmileté studium ...............................................................................................5
Studenti - čtyřleté studium ................................................................................................ 6
Maturanti 2009.................................................................................................................. 8
Sdružení přátel Mendelova gymnázia .............................................................................. 13
Hospodaření na MGO....................................................................................................... 14
Školní jídelna .................................................................................................................... 15
Maturitní zkoušky 2008 ................................................................................................... 16
Postřehy výchovného poradce .......................................................................................... 17
Maturitní témata z jazyka českého 2009 .........................................................................18
Ze školní kroniky ..............................................................................................................18
Z předmětových komisí … ............................................................................................... 20
Český jazyk ................................................................................................................... 20
Anglický jazyk............................................................................................................... 22
Německý jazyk.............................................................................................................. 23
Francouzský jazyk .........................................................................................................27
Španělský jazyk .............................................................................................................27
Ruský jazyk................................................................................................................... 28
Matematika .................................................................................................................. 28
Fyzika ........................................................................................................................... 29
Dějepis........................................................................................................................... 31
Základy společenských věd ...........................................................................................33
Biologie......................................................................................................................... 38
Chemie.......................................................................................................................... 39
Zeměpis ......................................................................................................................... 41
Informatika a výpočetní technika ................................................................................ 42
Hudební výchova.......................................................................................................... 43
Výtvarná výchova ......................................................................................................... 44
Tělesná výchova a sport ............................................................................................... 46
Školní akademie očima studenta......................................................................................47
SOČ................................................................................................................................... 48
JEDEN SVĚT na školách ................................................................................................. 49
OSS Luscinia. OSS Luscinia! OSS Luscinia? ................................................................... 49
Opava CANTAT 2008 ....................................................................................................... 51
Provence 2008 .................................................................................................................. 51
Dopad finanční krize na obyvatelstvo frankofonní Evropy .............................................52
Návštěva studentů ze slovenského Martina .....................................................................53
EVVO.................................................................................................................................54
Předvánoční šachový turnaj .............................................................................................54
Den zdraví 2008 ...............................................................................................................54
Joyeux Rossignols.............................................................................................................55
Poznej sám sebe ................................................................................................................56
Slavíme 125. výročí vzniku českého gymnázia v Opavě … ...............................................56
3
Pedagogický sbor ve školním roce 2008/2009
Vedení školy:
ředitel školy:
Petr Pavlíček
zástupce ředitele:
Mgr. Václav Pustějovský
výchovný poradce:
Mgr. Zbyněk Nesvadba
Jméno:
Vyučuje:
Baďurová Zuzana, RNDr.
IVT, F
Bartošíková Hana, Mgr.
Ch
Beierová Jiřina, Mgr.
ČJ
Beyerová Miluše, Mgr.
AJ
Bielka Dalibor, Ing.
Ch, Bi
Binarová Radomíra, Mgr.
D
Borunská Hana, Mgr.
Ps, SV
Cupalová Jana, Ing.
SV, Ek
Čechová Jana, Mgr.
TV, Z
Černínová Danuše, Mgr.
F, M
Flugrová Ruth, Mgr.
ČJ
Gebauerová Blažena, Mgr.
M, Bi
Gráfová Hana, Mgr.
NJ
Hamřík Radomír
M, Dg
Hanzliková Zdeňka, Mgr.
Bi, CH
Herrmann Rostislav, RNDr.
Bi
Hlistová Emílie, Mgr.
NJ, RJ
Hronková Šárka
AJ
Chmelařová Magdalena, Ing.
IVT
Janšta Petr, Mgr.
ČJ, NJ
Jedličková Eva, Mgr.
F, M
Kavecký Patrik, Mgr.
M, IVT
Klapková Monika, Mgr.
M, F
Klotzmannová Šárka, Mgr.
Bi
Kolářová Hana, Mgr.
AJ, ŠJ
Kolářová Kateřina, Mgr.
AJ
Kolovrat Oldřich, Ing.
VV
Kořínek Milan, Mgr.
F, M
Kotzurová Marie, Mgr.
ČJ, AJ, La
Koutná Marie, Mgr.
Bi, TV
Koutný Hynek, RNDr.
F, M
Krajcarová Simona, PhDr.
NJ, D
Krajčová Květoslava, PhDr.
FJ, D
Krejčíř Jan, Mgr.
Z, TV
Krystová Ivana, Mgr.
ČJ, VV
Křižanovská Barbora, Mgr.
SV
Langrová Pavlína, Bc., (do 31. 12. 2008) AJ
Libosvárová Jaromíra, Mgr.
NJ, ČJ
Lipková Jitka, Ing.
AJ
Maschke Kamil, Mgr.
ŠJ, AJ
Moravcová Marie
AJ
Moravcová Petra, Mgr.
AJ
4
Jméno:
Mrosková Jiřina, Mgr.
Murová Barbora, Mgr.
Neničková Jana, Mgr.
Nesvadba Zbyněk, Mgr.
Novotná Marcela, Mgr.
Odstrčil Tomislav, Mgr.
Onderková Gabriela, Mgr.
Pavelková Alena, PaedDr.
Pavlíček Petr
Prošvicová Jana, Mgr.
Puhačová Helena, Mgr.
Pustějovský Václav, Mgr.
Schorník Pavel, Mgr.
Slovík Jiří, Mgr.
Slovíková Eliška, Mgr.
Sobotková Kamila
Staněk Aleš
Svobodníková Lenka, Mgr.
Škrabalová Romana, Mgr.
Štec Petr, Mgr.
Štěpánová Michaela, Mgr.
Švachová Jolana, Mgr.
Týnová Miroslava, Mgr.
Vávra Jana, PaedDr.
Vítek Daniel, Mgr.
Vystrk Pavel, (do 31. 1. 2009)
Zemková Dáša, PaedDr.
Vyučuje:
NJ
Bi, Ch
Ch
TV
M, TV
TV, Z
HV, ČJ
TV, Z, RJ
F
D, SV
AJ
Ch
TV
HV
HV, ČJ
HV
Z, TV
Ch, Bi
FJ
ŠJ
M, Ch
AJ
ČJ, VV
AJ
D, ČJ, AJ
TV, Z
F, M
Zahraniční lektoři:
Brym Anneliese, SRN
Watt Steve, USA
NJ
AJ
Učitelé zastupující v době nemoci:
Hozová Libuše, PaedDr.
M
Šindlerová Silvie
M
Mateřská dovolená:
Czechová Eva, Mgr.
ČJ, NJ
AJ
Gebauerová
Hana, Mgr.
ČJ, AJ, VV
Jašková Lenka, Mgr.
AJ
Zápecová Kamila, Mgr.
AJ
Nováková Sonnková Hana, Mgr. ČJ, D
Použité zkratky předmětů:
AJ anglický jazyk
NJ německý jazyk
FJ francouzský jazyk
ŠJ španělský jazyk
ČJ český jazyk
SV společenské vědy
Ek ekonomie
M
F
Ch
Bi
Z
D
OV
matematika
fyzika
chemie
biologie
zeměpis
dějepis
občanská nauka
IVT
TV
HV
VV
RJ
Ps
Dg
výpočetní technika
tělesná výchova
hudební výchova
výtvarná výchova
ruský jazyk
psychologie
deskriptivní geometrie
Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia
Binarová Dana
Ďurajková Květoslava
Eschingerová Eliška
Fajkus Vítězslav
Hájek Antonín
Holá Zdena
Klementová Eva
Kočvara Marek
Mošová Marie
Seidlerová Anna
Vyklická Valtrauda
Weinertová Šárka
uklízečka
uklízečka
sekretářka
školník
údržba
uklízečka
uklízečka
správce sítě
uklízečka
uklízečka
uklízečka
hospodářka
Zaměstnanci školní jídelny:
Bielaková Zuzana
kuchařka
Gališová Marie
kuchařka
Korčáková Milena
Kubánková Marta
Kuzníková Petra
Michalovská Petra
Prusková Helena
Řehová Iva
Teuerová Dana
Vendelínová Lidie
Vltavská Svatava
Vybrančíková Iveta
Wronová Jana
kuchařka
ved. jídelny
provoz ŠJ
provoz ŠJ
provoz ŠJ
ved. kuchařka
účetní ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka
skladnice ŠJ
Mateřská dovolená:
Budinová Pavla
Buchtelová Marcela
Chlebková Vendula
kuchařka
kuchařka
provoz
Studenti - osmileté studium
1. A - třídní profesorka: Mgr. Jiřina Beierová, zastupující třídní: Mgr. Daniel Vítek
Jiří Blahut, Kristýna Dumbrovská, Vanda Dumbrovská, Eva Dvořáková, Natálie Gabrielová,
Jana Gebauerová, Nikola Golová, David Gráf, Vít Grosser, Kateřina Grygarová, Zuzana
Hlubková, Veronika Hrdová, Pavel Hub, Lukáš Klocek, Michael Kotzur, Jaroslav Kroutil,
Alžběta Labudová, Nikola Lubojacký, Magdaléna Lukášová, Lukáš Miketa, Nelly Musilová,
Jan Olšr, Jakub Palát, Ondřej Pavelka, Jakub Pechník, Veronika Římanová, Tereza Stiborská,
Dušan Svoboda, Alexandra Tomášová, Anna Tošková, Petra Ulbrichtová, Veronika
Volkmerová, Hana Weiglhoferová, Veronika Wranová
2. A třídní profesorka: Mgr. Gabriela Onderková, zast. třídní: Mgr. Kateřina Kolářová
Zuzana Benšová, Kristina Běrská, Ondřej Dupal, Denisa Falharová, Ondřej Fisher, Ondřej
Fréhar, Daniel Galis, Kateřina Hlisnikovská, Marie Hoppová, Jakub Klemens, Šimon
Komárek, Anna Kurková, Marie Kurková, Zuzana Lenertová, Veronika Matušková, Zuzana
Mikušová, Petr Musila, Petra Pavelková, Pavla Peterková, Jakub Poledne, Lucie Poustková,
Barbora Premusová, Václav Rezek, Jindřich Rimel, Tomáš Rychlý, Alžběta Skupníková,
Barbora Smékalová, Jan Stoklas, Jan Škubník.
3. A - třídní profesor: Ing. Dalibor Bielka, zast. třídní: Mgr. Milan Kořínek
Ajganym Bajzakova, Dominika Bártková, Petra Bieláková, Martina Buchalová (přestoupila
k nám 17. 11. 2008 z gymnázia Terezy Novákové v Brně), Lucie Černohorská, Michal Čížek,
Petr Gola, Tereza Chládková, Patrik Chlebek, Štěpán Kopečný, Daniel Kubela, Klára Kurková,
Barbora Lukášová, Alžběta Luňáčková, Jan Mazáč, Kateřina Melecká, Alžběta Muroňová,
Eduard Nabielek, Matouš Novák, Vít Obrusník, František Pavlíček, Hana Poláčková, Patrik
Rajnoha, Lucie Salzmannová, Nikola Slaninová, Jana Ševčíková, Václav Šmach, Daniel Štěrba,
Jan Urbanský, David Varyš, Natálie Volná, Josef Zimola.
5
4. A - třídní profesor: RNDr. Rostislav Herrmann, zast. třídní: Mgr. Danuše Černínová
Marie Adamcová, Jakub Adametz, Alena Bakalová, Lenka Bartošová, Jana Brhelová, Barbora
Bučková, Michaela Budinová, Andrea Grygarčíková, Sabina Hábová, Radka Hadámková, Filip
Horák, Tereza Ivanovová, Daniel Kapinos, Adam Klocek, Filip Komárek, Petra Krejčí, Ondřej
Lamich, Jan Mareček, Břetislav Martínek, Eva Nagyová, Zuzana Olbrechtová, Denisa
Onderková, Alena Otýpková, Petra Peřinková, Petra Pluschková, Lada Poštulková, Jan
Premus, Adam Svoboda, Robert Šupola, Martin Vacula, Tomáš Vystrk, Lucie Winklerová.
5. A - třídní profesorka: Mgr. Milan Kořínek, zastupující třídní: Mgr. Barbora
Křižanovská
Daniel Bartonec, Filip Benna, Matěj Burda, Martin Dominik, Jakub Dušek, Šárka
Havrlantová, Michaela Holleschová, Nicole Kalužíková, Martina Kollárová, Matěj Kostruh,
Jana Kremserová, Marie Kroutilová, Lenka Mikulová, Kristýna Montagová, Jan Mučka,
Markéta Nováková, Kristina Pallová, Matouš Pepřík, Jana Režnarová, Veronika Riemlová, Jan
Sekret, Sára Schneiderová, Lukáš Solný, Nikola Svobodová, Jan Šotola, Kateřina Šromová,
Nikola Tesařová, Jan Tofel, Martin Vaněk, Štěpán Veselý.
6. A - třídní profesorka: Mgr. Eva Jedličková, zastupující třídní: Mgr. Blažena
Gebauerová
Jiří Bilík, Klára Černínová, Jiří Dluhoš, Petr Dočekal, Eva Dominiková, Nella Gabrielová,
Tomáš Grabec, Adam Heinrich, Eva Hellebrandová, Prokop Horný, Beáta Kerlínová, Vojtěch
Korduliak, Petra Koščáková, Tereza Kotulová, Gabriela Křesťanová, Michal Kuča, Aleš
Kuchařík, Anna Kutíková, Filip Lenert, Jakub Motyka, Andrea Muchlová, Nikol Nesvadbová,
Jakub Pavelek, Tereza Silonová, Radim Sosna, Dominik Škrabal, Marek Šnapka, Marie
Štefková, Martin Štěrba, Michal Vojkůvka, Kateřina Wranová.
7. A - třídní profesorka: PhDr. Simona Krajcarová, zast. třídní: RNDr. Rost. Herrmann
Simona Baranková, Daniel Bartoň, Jana Bednárková, Richard Galis, Jana Havrlantová, Lukáš
Helebrandt, Drahomíra Holčáková, Jiří Hon, Anna Chamráthová, Milada Jiráková, Nela
Klímová, Matúš Kopf, Adam Kurka, Alena Leciánová, Kateřina Luzarová, Klára Daňková,
Jana Murasová, Šárka Neuwirthová, Dominik Nevřela, Hana Palyzová, Michal Pečonka,
Gabriela Petkova, Miloslav Rozsypal (přestoupil k nám z gymnázia Holešov), Tomáš Skřont,
Karolína Slovíková, Martin Svoboda, Lenka Svobodová, Klára Škrobánková, Kateřina
Víchová, Kateřina Vrublová, Martina Zedková, Lenka Žáčková.
Studenti - čtyřleté studium
1. B - třídní profesorka: Mgr. Zdeňka Hanzliková, zastupující třídní: Ing. Jana
Cupalová
Roman Birka, Miroslav Drössler, Patrik Filip, Sebastián Filip, Lenka Fryčová, Petra
Graclíková, Tomáš Hadámek, Darja Holčapková (přestoupila v březnu 2009 na Střední škola,
Opava, Husova 6), Daniel Honka, Markéta Hrbáčová, Jaromír Hřivnáč, Kateřina Kocurová,
Lucie Korpasová, Pavel Kučeja, Veronika Kulišanová (přestoupila v září z gymnázia v Krnově),
Nicola Lampová, Petra Mlýnková, Zbyněk Moravec, David Oczka, Eliška Olbrechtová, Jakub
Pastrňák, Miloslav Rajský, Patrik Stoniš, Petr Šmalec, Pavlína Šomanová, David Štěpaník,
David Vala, Barbara Vaňková, Ondřej Vícha, Lucie Viskupová (přestoupila do třídy v únoru
z Frýdku Místku).
1. C - třídní profesorka: Mgr. Ivana Krystová, zastupující třídní: Mgr. Eliška Slovíková
Zuzana Balová, Veronika Benešová, Tomáš Farda, Jakub Frank, Marie Haasová, Veronika
Hanzlíková, Darina Hendrychová, Iva Honajzrová, Tereza Hrůzová, Renata Kleinová, Ellen
Kozelská, Karolína Kuřecová, Tomáš Langer, Daniel Lorenc, Iveta Lyčková, Dominika
Mochová, Marie Nevludová, Daniela Nosová, Anežka Nováková, Eva Pojetová, Kateřina
Pokorná, Zuzana Raidová, Tomáš Rell, Simona Říhová, Dan Sláma, Diana Sommerová, Petr
Stloukal, Matyáš Strnad, Klára Špičáková, Dominik Trulej, Nikola Vlašánková, Denisa
Zápecová, Blanka Žuffová, Marie Žurková
6
1. D - třídní profesorka: Mgr. Barbora Murová, zast. třídní: Mgr. Barbora Křižanovská
Jan Böhm, David Brhel, Stanislav Drastík, Tomáš Gazda, Jan Glabasňa, Sabina Hlubková,
Nela Chobotová, Regina Jašková, Ludmila Jiráková, Petra Kapusňaková, Daniel Kinnert,
Vojtěch Klein, Hedvika Kramářová, Martin Kümpel, Markéta Labajová, Kateřina Masiariková,
Antonie Melecká, Nikol Mikysková, Marian Mrózek, Natálie Nosková, Kateřina Novotná,
Veronika Pavlenková, Lukáš Slížek, Markéta Svačinová, Miriam Svobodová, Adriana
Širancová, Nela Šmejkalová, Michael Štefek, Jiří Toloch, Kateřina Tvrdá, Ondřej Vaněk,
Tomáš Vícha, Pavel Žídek
1. E - třídní profesorka: Mgr. Marcela Novotná, zast. třídní: PaedDr. Alena Pavelková
Bajužík Michael, Blaževič Martin, Böhm David, Buchtová Eva, Cink Dominik, Fialová Andrea,
Fojtíková Kateřina, Grygarčíková Ivana, Havlásek Jakub, Holanová Alžběta, Horský Tomáš,
Hořínek Martin, Kaspříková Jana, Kleinová Vendula, Kolková Michaela, Monincová Adéla,
Mravcová Soňa, Nováková Veronika, Pavlíková Barbora, Raška Lukáš, Režný Filip, Rotrekl
Jaroslav, Rožnovská Veronika, Sklenářová Dorothea, Slavík Jiří, Soukal Marek, Szwarc
Marek, Šidáková Lucie, Tkačíková Michaela, Vícha Stanislav, Weissová Alena, Zlotá Eliška,
Zvěřinová Štěpánka
2. B - třídní profesorka: Mgr. Eliška Slovíková, zastupující třídní: Mgr. Ivana Krystová
Kamila Barvíková, Karolína Bořucká, Kateřina Bublová, Petra Čajková, Zoltán Domonkos,
Denisa Hánová, Hoang Thanh Tung, Sabina Honová, Ivana Chalupová, Matěj Chřibek, Adam
Kočí, Martin Kostřeba, Jakub Kremser, Samuel Lövy, František Marec (přestoupit v září 2008
na obchodní akademii), Lucie Prášilová, Veronika Římalová, Kristýna Seidlová, Michal Strak,
Matěj Stuchlík, Jan Škorvan, Lucie Šnejdarová, Šimon Tirol, Viktor Turok, Petr Večeřa,
Simona Vykydalová, Pavel Zona (od září studuje na Moravském reálném gymnáziu
v Olomouci), Kateřina Žáková.
2. C - třídní profesorka: RNDr. Zuzana Baďurová, zast. tř.: PhDr. Květoslava Krajčová
Sylvie Bašusová, Martina Beinhauerová, Hana Celtová, Antonín Čech, Barbora Hadámková,
Tereza Hrablíková, Matyáš Hrčka, Jindřich Hrubý, Lucie Illíková, Vítězslav Imrýšek, Jiří
Jančík, Alena Ježková, Marie Kalužová, Adam Klimeš, Marie Králová, Alena Krenželoková,
Natálie Kubesová, Jan Kupčík, Matěj Kůrečka, Tereza Malá, Iva Melíšková, Michaela
Musálková, Barbora Němcová, Vojtěch Pacík, Radka Porubová, Lucie Pospěchová, Filip
Ressler, Tomáš Seibert, Michal Schaffartzik, Alžběta Skálová, Michael Skřeček, Daniela
Škrobánková, Eliška Teichmannová, Šimon Wojnar.
2. D - třídní profesor: Mgr. Kamil Maschke, zastupující profesor: Mgr. Patrik Kavecký
Václav Adamec, Kamila Ausficírová, Vanda Burdová, Kristýna Červenáková, Ondřej Hlaváč,
Magdalena Kaczurová, Jana Klapková, Jiří Klepek, Sylvie Kociánová, Stanislav Konečný,
Veronika Kováříková, Vít Kozák, Kateřina Macková, Michaela Martiníková, Karolína
Onderková, Veronika Pargačová, Veronika Potočárová, Barbora Rašková, Vojtěch Rotrekl,
Eva Samohýlová, Petra Seidlová, Barbora Sonnková, Petr Svoboda, Tereza Šimetková, Matěj
Šponiar (v září 2008 přestoupil na obchodní akademii v Opavě), Pavel Tazbirek, Pavla
Večerková, Kateřina Večeřová.
2. E - třídní profesorka:Mgr. Monika Klapková, zast. třídní: Ing. Dalibor Bielka
David Adametz, Petr Binar, Daniel Burdiga, Martin Černý, Matěj Dominik (přerušil ze
zdravotních důvodů studium k 1. 2. 2008), Kateřina Dostálová, Aneta Ďurajková, Hubert
Holásek, Jakub Honěk, Martin Honka, Prokop Honzík, Jakub Hvězda, Jakub Hylš, Nela
Jahodová, Aleš Kajzar, Erik Klinger, Ivana Králová, Štěpán Pořízek, Tomáš Riemel, Barbora
Rohanová, David Roupec, Štěpán Solný, Anna Sosíková, Sandra Soušková, Lenka Stiborská,
Jitka Stolaříková, Martina Theinertová, Jonáš Trantina, Jan Vaněk, Lukáš Verner, Pavel
Vítek, Martin Židek.
3. B - třídní profesorka: Mgr. Romana Škrabalová, zast. třídní: Mgr. Hana Borunská
Markéta Adamcová, Renáta Adámková, Oliver Bartusek, Petra Grossmannová, Eva
Grulichová, Blanka Gvoždíková, Tereza Haasová, Veronika Harazimová, Veronika Hartošová,
Andrea Hurníková (v září 2008 přestoupila na konzervatoř v Ostravě), Martina Jalamasová,
Pavlína Janíková, Radim Kirschner, Petra Klevetová, Hana Komárková, Martin Král, Kryštof
7
Krba, Eva Kubná, Kateřina Kučerová, Denisa Lerchová, Nikola Liberová, Magdaléna
Manderlová, Ondřej Náhlík, Tereza Piskořová, Jiří Slivka, Kateřina Středulová, Ivan Sůra,
Amálie Urbišová, Jiří Válek, Jakub Werner, Pavlína Zvěřinová.
3. C - třídní profesor: Mgr. Petr Štec, zast. třídní: RNDr. Rostislav Herrmann
Tereza Adamcová, Tereza Baroťáková, Veronika Fusová, Veronika Gratzová, Adéla Halfarová,
Kateřina Halfarová (přerušila studium na rok – pobyt v USA), Adéla Hendrychová, Michaela
Hrubcová, Vladimír Chmelař, Klára Jahnová, Aneta Kalužíková, Šárka Konečná, Petr Kotrla,
Vít Krupa, Michal Kuchař, Zdeněk Kunčar, Alexandra Machová, Iva Musilová, Pavel Novák,
Markéta Přibylová, Lukáš Rychta, Tomáš Stodůlka, Dita Stonišová, Daniela Strnadlová, Patrik
Šimeček, Daniel Špiller, Monika Tomanová, Michal Trávníček, Táňa Vimmerová, Petr
Zbedina.
3. D - třídní profesorka: Mgr. Radomíra Binarová, zast. třídní: PaedDr. Dáša Zemková
Petr Antončík, Adam Bernat, Markéta Bláhová, Lukáš Boželník, Nikol Englišová, Tomáš
Honka, Barbora Hrdinová, Tereza Klemensová, Martina Klimešová, Kamila Kohutová,
Barbora Kupková, Jakub Lasák, Ondřej Latka, Ondřej Lipka, Kristýna Lokočová, Vojtěch
Martinek, Josef Melecký (v tomto školním roce studuje v Kandě), Jakub Mráz, Jana Novotná,
Jan Olbrecht, Beáta Paláčková, Barbora Parysová, Adam Pavlík, Ondřej Popek, Martina
Pospíšilová, Markéta Pravdová, Daniel Seemann, Monika Smějová, Lukáš Sukeník, Jana
Šteyerová, Jana Vavrečková, Alice Veseloušová, Jakub Zatloukal.
3. E - třídní profesorka: PaedDr. Dáša Zemková, zast. třídní: Mgr. Radomíra Binarová
Natálie Andrýsková, Zdeňka Bočková, Nikol Čišecká, Eliška Fischerová, Petra Fišerová,
Tomáš Fryč, Pavel Gajdušek, Veronika Gattnarová, Pavlína Güntherová, Jakub Havlíček,
Lucie Hendrychová, Nikola Hodkovicová, Petra Honková, Táňa Klemensová, Nikol Kretková,
Vanesa Kristianová, Tereza Kučková, Eliška Kvarčáková, Petr Lebeda, Filip Lefenda, Eva
Máchová, Lukáš Němec, Markéta Prusková, Petr Stein, Radim Stuchlík, Ivona Světlíková,
Vojtěch Šimetka, Martin Štěrba, Sabina Trojková, Jiří Vaněk, Viktorie Vlčková, Vojtěch Volf,
Martin Ženka.
Maturanti 2009
4. B - třídní profesorka: PhDr. Květoslava Krajčová, zast. třídní: Mgr. J. Libosvárová
motto: Je třeba to střídat …
Ota Baďura, Barbora Dajčová, Andrea Jarošová, Martin Jašek, Lenka Klečková, Ondřej
Kopička, Lucie Laciaková, Pavel Olšar, Linda Opluschilová, Ondřej Paleček, Jan Papoušek,
Pavla Peterová, Veronika Poláková, Andrea Prusková, Adam Rabinský (ukončil studium
a přestoupil na obchodní akademii), Jana Roháčková, Lenka Růžičková, Eliška Seidlerová,
Kateřina Slaninová, Ondřej Sobočík, Monika Svrčková, Jana Štenclová, Filip Šustek, Dominik
Švéda, Vendula Trunčíková, Nina Urbánková, Sabina Vespalcová, Martin Vícha, Darina
Volná.
Vše má svůj konec
Vše to začalo před čtyřmi lety přijímacími zkouškami. Měli jsme jen jednu šanci, jednu
přihlášku, a ta vyšla, byli jsme rádi. Po prázdni-nách přišel den D - pondělí, září 2005, 8 hodin
a 5 minut. 32 žáků sedí na svých budoucích místech. V tento okamžik jsme byli překřtěni na
studenty, začíná se s námi jednat jako s dospělými. Nemůžete čekat, že jsme si ihned padli do
oka. Vše se ale mělo změnit ještě první týden, jak jinak než adaptačním kurzem. Stal se z nás
kolektiv, třída, svým způsobem rodina.
První školní rok byl jako „poznávací zájezd po Zemi Nezemi“ – Mendelově gymnáziu. Chvíli to
trvalo si zvyknout. Nedokážu ani přesně určit, kolikrát jsme slyšeli větu: „To znáte ze ZŠ.“ My,
studenti, víme své. Náročných deset měsíců, zpestřených lyžařským kurzem, jsme zakončili
několikadenním výletem do stověžatého hlavního města. Předání vysvědčení, zasloužený
odpočinek, a jede se dál. Bohužel nás v září čekaly nepříjemné změny a velká loučení.
Školní rok, v pořadí číslo 2, jsme začínali bez několika tváří, ale byli zde i nováčci, kteří měli
doplnit náš počet. Prvním pololetím jsme se doslova protančili. Ano, taneční – skvělá zábava,
společenská událost. Následovalo druhé pololetí, které už tradičně patří sportovně
turistickému kurzu. I když ne všichni se účastnili, užili jsme si to a je na co vzpomínat. Po
8
druhém ročníku se objevuje další dezertér, opouští nás další člověk, ale netruchlete, jen přešel
o rok níže. Po prázdninách, které nejsou nikdy dost dlouhé, jsme se zakousli do třeťáku, který
bych nazvala pohodovým.
Mílovými kroky jsme se přibližovali k maturitnímu ročníku. Jen co jsme se vrátili
z prosluněné a tymiánem provoněné Provence, začalo odpočítávání posledních dnů na tomto
ústavu. Stužka, tričko,
tablo, maturitní večírek
– to je jen malý výčet
témat, která se u nás,
rozumějte ve třídě,
probírala velmi hlasitě
a divoce. Ale to je jen
a jen dobře, alespoň je
na co vzpomínat.
Maturita je označována
za
„zkoušku
dospělosti“, ale pro nás
je
také
velkou
zkouškou
našeho
přátelství, které snad
překoná i dálky, které
nás budou od sebe
dělit. Vysoké škole už
klepeme
na
dveře
a mně nezbývá nic jiného, než za celou třídu 4. B říci: „благодарю вас, enchanté, it was my
honor a zase na viděnou…“
Andrea Jarošová, 4. B
4. C - třídní profesorka: Ing. Jana Cupalová, zast. třídní: Mgr. Jana Prošvicová
motto: Ne každej netopýr je betmen
Zuzana Benšová, Ivana Doležalová, Zdeněk Dubový, Denis Fiebrich, Lenka Gallusová, Jiří
Grätz, Lukáš Chřibek, Vendula Juchelková, Jakub Klein, Klárka Kocurová, Klára Konečná,
Martin Kulaga, Veronika Kušniriková, Monika Pálková, Karel Pásek, Václav Pernikář, Nikola
Petrošová, Vladimíra Pospíchalová, Markéta Puchalová, Jakub Rezner (od září 2008 studuje
na gymnáziu ve Vítkově), Monika Richtrová, David Saltzmann, Lucie Seďová, Marek Solný,
Mikuláš Sýkora, Pavel Šefránek, Martin Šrajer, Markéta Švančarová, Monika Vágnerová.
Ohlédnutí 4. C
Mendelovo gymnázium se stalo neoddělitelnou součástí našich životů 1. 9. 2005. Od té doby
ale uplynuly téměř čtyři roky, během kterých jsme mnoho zažili a spousta věcí se v našich
životech během těchto čtyř let změnila. Poznali jsme mnoho nových lidí, z nichž se někteří
stali našimi nejlepšími přáteli, viděli jsme spoustu zajímavých věcí a strávili nespočet hodin ve
školních lavicích. Dovolte mi tedy, abych stručně shrnul naše vzpomínky.
Před začátkem prvního ročníku mnozí z nás absolvovali adaptační kurz, kde se seznámili se
svými budoucími spolužáky a nástup do školy tím měl být snadnější. První ročník jsme
formálně začínali v počtu 31 studentů, nicméně, jak se zanedlouho ukázalo, dva nastoupili ke
studiu na jiné gymnázium, takže hned v září nás bylo o dva méně. Jako třída jsme nebyli právě
příkladem vzorného chování a excelentních výsledků. To se odrazilo i na vztazích s profesory.
Některé z nich jsme si ihned oblíbili, k jiným jsme postupně hledali cestu, kterou se nám ne
vždy podařilo nalézt. Jako kolektiv jsme zažili v průběhu studia několik společných akcí. První
v pořadí byl v zimě v prvním ročníku lyžařský kurz na chatě Kurzovní v Jeseníkách, kde jsme
si užili spoustu zábavy, ale také jsme při lyžování utržili nějaký ten šrám.
Začátek druhého ročníku byl ve znamení výletu do Prahy vedeného naší třídní a paní
profesorkou Prošvicovou, která nám dělala průvodkyni po pražských památkách. Je nutno
připustit, že i v druhém ročníku jsme jako třída měli určité potíže, a proto jsme absolvovali
sérii sezení s profesorem Bielkou. Zpočátku jsme měli pocit, že se všechna sezení minula
účinkem, ale další školní rok jsme konečně překonali pověst problémové třídy. Tento rok jsme
ještě absolvovali cyklistický kurz v autocampu Podhradí a pořádně jsme si na kolech protáhli
9
nohy. Na konci druhého ročníku dva z našich spolužáků přestoupili na jiné školy a také
sestava našich profesorů se změnila.
Jak už jsem výše poznamenal, ve třetím ročníku se o naší třídě postupně přestalo hovořit jako
o spolku „potížistů“. I rámec našich školních aktivit se zvětšoval. V nultých hodinách naše
třída absolvovala kurz dramatické výchovy, kde mnozí z nás mohli uplatnit své herecké
dovednosti, a především trochu zkrotit svůj temperament. V tomto roce jsme společně s 4. E
jeli na školní výlet do jižní Francie a Španělska, kde jsme si patřičně užili moře, v Barceloně
Gaudiho fantastické stavby a večerní pohled na fontány, aquapark, procházku po Avignonu
a spoustu dalších úžasných věcí. Na konci třetího ročníku z naší třídy odešel další spolužák.
Ve čtvrtém ročníku nám přibyly dvě spolužačky a společně s námi se začaly připravovat na
maturitu, která se
neúprosně blíží. Mezi
významné události se
v tomto ročníku dá
zařadit účast několika
našich spolužáků na
projektu Akademie ke
125. výročí založení
naší
školy
a také
stužkovací
večírek
U Klapetků.
Teď všichni doufáme,
že
odmaturujeme
podle svých představ
a úspěšně zvládneme
další významný životní
krok na novou školu.
Tento krok mnohé
z nás naplňuje očekáváním, ale také jistými obavami z budoucna. A i když se nad tím teď
spousta lidí jen zasměje, tak s odstupem několika let budeme určitě v dobrém vzpomínat na
čas, který jsme na naší škole strávili.
Denis Fiebrich, 4. C
4. D - třídní profesorka: Mgr. Danuše Černínová, zast. třídní: Mgr. Blažena Gebauerová
motto: … přes překážky ke hvězdám …
Ondřej Anlauf, Iveta Beranová, Markéta Bílková, Marie Bitomská, Josef Blahut, Žaneta
Bobalová, Ludmila Honková, Martin Jesínek, Pavel Klásek, Lucie Kolarčíková, Barbora
Koziolová, Gabriela Miklušová, Lucie Moravcová, Jiří Neminář, Dagmar Nevřelová, Veronika
Polcrová, Silvie Rymlová, Pavlína Seibertová, Michaela Špakovská, Kristina Štefková, Jan
Vícha, Pavel Vícha, Jana Vykoukalová, Adéla Výstrková, Martin Winkler, Lenka Zaoralová,
Michal Žůrek.
Zkrátka 4. D
Když jsem byla požádána o záznam čtyřletého působení (někdy spíše jen účasti) naší třídy
4. D na Mendláku do letošní ročenky, okamžitou reakcí na stávající situaci byla, řekla bych
poněkud naturalisticky, slabost v kolenou a mrazení v zádech. Tedy, jak by řekl každý správný
„gymplák“, jev psychologicko-fyziologického charakteru. Ne, že bych se snad vyhýbala práci
navíc či byla emočně nevyrovnaným jedincem, jen jsem si až v tuto chvíli uvědomila, že tímto
zápisem do ročenky (a samozřejmě maturitou) definitivně ukončujeme studium na střední
škole a s tiskem této publikace se stáváme historií Mendelova gymnázia, která zůstane
zachována jen v archivních spisech. Nechci být přehnaně melancholická, ale právě v tomto
období, kdy něco dlouhodobého končí, se troše přecitlivělosti a bilancování vyhne málokdo
z nás.
Adaptační kurz a lyžařský výcvik, jakožto první společné výlety, byly prostředníky vzájemného
sbližování se spolužáky. Kolektivní hry a aktivity, v rámci kterých jsme se na „adapťáku“
prezentovali ostatním, neodhalily naše pravé já a nepřispěly k vytvoření kolektivu do takové
míry, jako neorganizované dýchánky v čajovně, hospůdkách nebo na lavičce v parku.
10
Završením prvního ročníku se stal výlet do Hranic, s v dnešní době unikátním zážitkem
z letního kina.
Téměř celou první polovinu druháku má většina z nás spojenou s tanečními kurzy. Krok, sun,
krok a quick, slow, quick, quick se nejen nesmazatelně vryly do paměti, ale také pomohly
s menšími úlevami ve škole. Uznejte sami, že pozdě večer po lekci je nesnadné opět se zabývat
problematikou probírané látky. Jelikož se naše třída již od začátku profilovala, co se cizích
jazyků týče, spíše na němčinu, byli jsme zapojeni do spolupráce s německým Campe
gymnáziem z Holzmindenu. A tak jsme měli to štěstí na Mendláku a v našich domovech tyto
nové zahraniční přátele jak se patří „počesku“ pohostit. Pak už jen Auf Wiedersehen, a jedeme
dál... a to doslova. Turistický kurz řádně proškolil fyzickou kondici jedinců, kteří mají sedavé
studium (tedy nás). Vody Janských Koupelí jsme probrázdili nejen na loďkách, ale i cykloa pěškobusem. Na lenošení a odpočinek rozhodně nezbyl čas. Poslední oficiální akcí tohoto
roku se pro nás stal vydařený výlet do Kroměříže.
Další krok spolupráce naší třídy s Německem spočíval v opačném výměnném pobytu, a tak
jsme se pod vedením naší třídní a němčinářů vydali na západ, do Holzmindenu. Program byl
zaměřen na poznávání místního okolí, stejně jako zdejších pivních specialit typu: banánové
pivo, pivo s limetou a podobně. Po absolvování dvoudenního kurzu o Židech a holocaustu
v Pražské židovské obci se můžeme chlubit hlubokými vědomostmi v oblasti problematiky
židovského národa. Od Bohem vyvoleného národa jsme neupustili ani na výletě do města
s největší židovskou obcí, Třebíče, kde jsme byli ubytováni v malebném hostelu hned vedle
židovské čtvrti. Na konci třetího školního roku jsme spáchali naši prozatím nejanarchističtější
akci, kdy jsme se uprostřed školního týdne vydali na pronajatou chatu za Strahovice, která
nabízela nocleh a polopenzi, v podobě špekáčků u táboráku a čerstvých koblížků ráno
zakoupených v místním
konzumu. Jako každá
správná parta mladých
lidí, i my jsme výlet pojali
samozřejmě
také
sportovně a zamluvili si
místní volejbalové hřiště.
Začátkem čtvrťáku jsme
se vydali na průzkum
vinařské oblasti v okolí
Znojma. Fotbalové hřiště
v malé vesničce Šatov
nám na dva dny poskytlo
přístřeší spíše krizového
typu, jelikož jsme byli
ubytováni
ve
velice
nízkorozpočtových chatk
ách při extrémních podmínkách. U celkového hodnocení této excelentní vinné mise můžeme
tak zanedbatelný fakt vynechat. Tradičním úvodem maturitního roku je stužkovací večírek.
Ten náš se konal v restauraci Minerva za doprovodu velice úspěšného hudebního programu,
školní besídky a promítání videa autorů ze 4. D. Posledním výletem do Prahy se stala honba
za tajemstvím českého undergroundu, hlavně v podobě skupiny the Plastic People of the
Universe a dění okolo ní.
A co příští výlet? Už jen před maturitní komisi.
Iveta Beranová, 4. D
4. E - třídní profesorka: Mgr. Jana Prošvicová, zast. třídní: Mgr. Ivana Krystová
motto: „Není to konec světa, je to konec střední.“
Martin Balhar, Matěj Černý, Jakub Dümler, Petr Frýdl, Eva Gebauerová, Marek Havelka,
Markéta Hrubá, Petra Juranová, Veronika Kanioková, Hana Komárková, Martin Kožušník,
Marie Kvarčáková, Anna Lázorišáková, Klára Marecová, Sára Mašínová, Nikol Miketová,
Kateřina Mravcová, Lucie Nováková, Lucie Ovčáčková, Václav Petr (přerušil na rok studium –
studijní pobyt v USA), Pavlína Piskovská, Ivana Popková, Petr Sliž, Jana Straková, Lenka
Šimkovská, Michal Šoman, Tadeáš Turok, Eva Válková, Jan Vavroš, Lucie Žatková, Žaneta
Žurková.
11
Dvacetina života
Lidé buď věří, že je jejich život řízen osudem, a tudíž vše je naplánováno, nebo se domnívají,
že jej ovlivňují sami svými rozhodnutími. Ať tak či onak, nám bylo určeno sejít se a čtyři roky
spolu vycházet, hádat se, poznávat se, vítat se i loučit. Pro většinu z nás to byly roky prvních
opravdových lásek, důležitých rozhodnutí, nových životních zkušeností a nelehkých zkoušek.
Troufám si říci, že tyto čtyři roky byly velmi obohacujícími, směrodatnými pro náš budoucí
život a rozhodně nezapomenutelnými.
Kdo ví, jestli bychom, nebýt našeho studia na Mendelově gymnáziu, kdy smočili nohy
v monackém moři při západu slunce, viděli pravé španělské flamenco od mistrů svého oboru,
mluvili španělsky s nefalšovanými Španěly nebo objevili krásu Avignonu a jeho uliček. Jaká by
to byla škoda nezažít ten nepopsatelně úžasný pocit, když z vody vyskočí tři kosatky. Byli
bychom kdy poznali Prahu tak důkladně a dopodrobna, jak nám bylo umožněno? A co Brno
a jeho technické a historické unikáty?
Bylo by nám jindy umožněno
absolvovat výlety i do takových míst,
jako jsou Dlouhé Stráně, Dukovany
nebo vídeňské kavárny?
Možná ano, možná i ne. Avšak
mnohem důležitější než to, co jsme si
odnesli, je to, co jsme dali, co jsme
pro druhé a pro sebe navzájem
udělali. Snad děti, které se účastnily
Dětského dne na naší škole, nikdy
nezapomenou na péči, kterou jim
žáci naší třídy věnovali. Nám
zůstanou v paměti jiskřičky v jejich
očích, které nebyly o nic jiné než ty,
které jsme viděli v očích diváků
školní akademie, na níž jsme
účinkovali. Společnými silami jsme
se vrhli i do organizace plesu MGO
a zkusili si, jaká je to obrovská
zodpovědnost. Získali jsme nové
přátele ze slovenského Martina, se
kterými jsme mohli strávit pár dní
jak na Slovensku, tak u nás.
Žije-li člověk průměrně 80 let, byly
tyto čtyři roky právě dvacetinou
našeho života. Byla to pestrobarevná
paleta, malovali jsme a malovali …
a výsledný obraz by byl vskutku mistrovským dílem. Z dětí se stali dospělí, rozumně uvažující
lidé, kteří díky svým rodičům, profesorům, přátelům a zkušenostem, které jsou k nezaplacení,
získali vlastní pohled na svět, úžasné znalosti a možnost ukázat jiným, co v nás opravdu je. Na
TYTO čtyři roky budeme vzpomínat až do konce života.
Jana Straková, 4. E
8. A - třídní profesorka: Mgr. Marie Kotzurová, zastupující třídní: Mgr. Monika
Klapková
moto: „Každý mlčí za sebe.“ K. Klapková
Jan Bednárek, Alexandra Cetlová, Václav Čech, Tereza Filipková, Fabian Fronček, František
Géla, Lukáš Gráf, Daniela Hahnová, Daniel Jadrníček, Petr Kolář, Tomáš Kolich, Jakub
Krátký (ukončil u nás studium a pokračuje od září 2008 ve Frenštátě pod Radhoštěm), Jiří
Krist, Jan Kudela, Václav Kurfürst, Leander Lazarczyk, Ivona Lhotská, Lucie Lubojacká, Lucie
Lukačková, Jitka Neuwirthová, Jana Pytelová, Tomáš Rohan, Radka Solná, Kateřina Stříbná,
Vojtěch Svak, Ondřej Tomis, Adéla Urbanská, Gabriela Vilímková, Aleš Zapletal, Tomáš
Zwinger.
12
Manifest (r)evoluce - 8. A
Téměř celých osm let uplynulo od doby, co se z naší společnosti vydělila skupina zhruba třiceti
osob pod krycím názvem 1. A, která bezprostředně po svém vzniku započala svůj nesmiřitelný
a lítý boj s nástrahami memorických nevědomostí, logického znevažování a nepraktických
znalostí. Nejednalo se pouze o konflikt s většinovou společností, každý ze členů této skupiny
musel svádět také svůj vlastní interní boj. Mnozí pocítili i světobol.
Zejména pak vlivem tohoto vnitřního rozporu docházelo k jakési metamorfóze jednotlivých
osobností. Tato evoluce probíhala postupně, avšak relativně spojitě. V povahách daných osob
nebyly patrné žádné skoky, zvraty ani náhlé zkraty, změna přicházela plíživě. Den po dni,
týden po týdnu, rok po roce. Tak jako se krycí název skupiny měnil s každým dalším rokem,
iluze jednotlivých členů
se prazvláštním vlivem
okolního
prostředí
rozplývaly,
ideály
mizely, boj ustával.
Všichni se pomalu, ale
jistě měnili v další
prašivé kotzourkovské
postavy, tedy v osoby
připravené na vstup do
skutečně reálné reality
každodenního života,
našeho malého světa.
Nyní
se
již
nezadržitelně blíží den,
kdy se slova změní ve
skutečnost
a naše
skupina, jejíž krycí
název už nabyl hodnoty 8. A, bude nucena opustit Kotzourkov a vydá se do skutečného
všedního kocourkovské-ho života. Tento přechod však nebude tak poklidný, jak by se dalo
očekávat! Vždyť se jedná o přímo drastickou změnu v životním stylu každého kocourkovského jednotlivce! Naše skupina 8. A se navíc odlišuje od všech ostatních! My jsme prohlédli! My
jsme jiní! Jsme noví! Jsme revolučně evoluční! Své ideály jsme neztratili! Byly sice potlačeny,
ale nyní přichází čas, kdy opět vyplují na povrch! Kotzourkovská uniformita v nás se rozplyne
a každý z nás bude opět individualitou, která bude ze společnosti vyčnívat nad ostatní!
Kotzourkovská (r)evoluce je tady! Evoluce jinak, revoluční evoluce! I Darwin by se divil…
František Géla a Tomáš Gráf, 8. A
Sdružení přátel Mendelova gymnázia
Občanské sdružení s názvem „Sdružení přátel Mendelova gymnázia“ vzniklo k datu 1. 1. 1999
a bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR Praha.
Správní rada sdružení:
předseda:
Petr Pavlíček
místopředseda:
JUDr. Petr Havlíček
hospodářka:
Eliška Eschingerová
revize hospodaření: Ing. Kamila Halfarová
členové:
JUDr. Hana Lasáková, MBA, Ing. Jan Sedláček, Mgr. Blažena
Gebauerová, Mgr. Zbyněk Nesvadba.
Občanské sdružení slouží ke zkvalitnění výuky na naší škole a k dalšímu rozvíjení schopností
a znalostí studentů nad rámec řádné výuky. Cílem sdružení je spolupracovat s pedagogy
a rodiči při vytváření podmínek pro optimální rozvoj žáků naší školy, podporovat
a organizovat kulturní, sportovní a odborné mimoškolní práce a akce, získávat a účelně
využívat finanční prostředky, spolupracovat s územními a vyššími zastupitelskými orgány pro
podporu školství, podporovat práci Mendelova gymnázia na veřejnosti.
Příjmy tvoří příspěvky od rodičů (pro tento školní rok činí 500,- Kč na žáka) a příspěvky od
sponzorů.
13
Výdaje tvoří nákup učebnic a pomůcek, knižní poukázky a věcné dary jako odměny nejlepším
studentům za umístění v soutěžích, jízdné, startovné a kurzovné při olympiádách
a sportovních soutěžích, částečná úhrada hromadné dopravy při družebních zájezdech,
přednášky odborných lektorů, zvelebování učeben, tříd a společných prostor a pitný režim.
Způsob hospodaření s prostředky sdružení se řídí Stanovami občanského sdružení.
Hospodaření sdružení je pravidelně kontrolováno a dosud nebyly zjištěny žádné závady.
Eliška Eschingerová, sekretářka školy
Hospodaření na MGO
Celkový objem dotací organizace činil 35 553,3 tis. Kč, v tom na přímé náklady 30 728 tis. Kč,
provozní náklady 4 825,1 tis. Kč a 62,1 tis. Kč z obce.
Náklady hlavní činnosti – škola.
Spotřeba materiálu – 985,2 tis. Kč
Spotřeba energií – 2 073,7 tis. Kč
Opravy a udržování – 263,7 tis. Kč
Cestovné – 176,8 tis. Kč
Ostatní služby – 1 065,9 tis. Kč
Mzdové náklady – 20 440,9 tis. Kč
(včetně doplňkové činnosti a ostatních
zdrojů)
Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální)
– 7 122,1 tis. Kč
Zákonné sociální náklady – 406 tis. Kč.(FKSP)
Ostatní sociální náklady – 9,2 tis. Kč
Jiné ostatní náklady – 338,3 tis. Kč
Odpisy – 233 tis. Kč
Náklady hlavní činnosti – jídelna.
Spotřeba materiálu – 3 202,6 tis. Kč
Spotřeba energií – 436,9 tis. Kč
Opravy a udržování – 99,6 tis. Kč
Ostatní služby – 58,9 tis. Kč zůstává na
loňské úrovni
Mzdové náklady – 2 129,8 tis. Kč. (i
s doplňkovou činností)
Zákonné pojištění (zdravotní a sociální) –
659,4 tis. Kč
Zákonné sociální náklady – 37,7 tis. Kč
Ostatní sociální náklady – 16,4 tis. Kč
Jiné ostatní náklady – 433,5 tis. Kč
Odpisy – 152,3 tis. Kč
Celkové náklady organizace v roce 2008 v hlavní činnosti, tj. škola a jídelna, činí
40 042,3 tis. Kč.
Výnosy hlavní činnosti školy (bez jídelny) činily 33 080,4 tis. Kč,
z toho dotace 31 737,6 tis. Kč. Příspěvek na provoz poskytnutý přes účet zřizovatele (přímé
náklady a provozní), v tom dotace na ESF 76,9 tis. z celkové zálohy 267,2 tis. Kč a dále dotace
od obce 62,1 tis.
Na výnosech jsme se podíleli také vlastními zdroji. Příjem školy ovlivňují prostředky získané
z jiných zdrojů, a to vlastních nebo cizích.
Tržby z reklamy a prodeje služeb – 111,2 tis. Kč (v tom tržba za Opava Cantat)
Úroky – 1 tis. Kč
Aktivace materiálu – 4,9 tis. Kč
Zúčtování fondů – 694,7 tis. Kč
Jiné ostatní výnosy – 467,8 tis. Kč, v tom např. výnosy z pronájmu majetku a služeb,
Penzijního fondu.
Sponzorské dary – získáno 989,1 tis. Kč, tj. 480 tis Kč v materiální podobě, 497,6 tis. Kč ve
financích (v tom dotace Nadace ČEZ 250 tis. Kč) a 11,5 tis. Kč ve službách.
Výnosy jídelny činily 6 964,8 tis. Kč.
Tvoří je dotace prostřednictvím MSK ve výši 3 623 tis. Kč na provoz a přímé náklady (tyto
dotace se nám však jeví jako nedostatečné pro provoz takto velké jídelny), a dále cizí zdroje
3341,8 tis. Kč, v tom tržby – 3275,8 tis. Kč tvoří příjem za stravné. Zúčtování fondů –
53,3 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy jsou tvořeny pronajímáním bufetu, prodejem zbytků.
Výnosy organizace jako celku (škola + jídelna) činí 40 045,2 tis. Kč.
Doplňkovou činnost provádíme ve školní jídelně prodejem stravy cizím strávníkům a ve škole
organizováním kurzů. Náklady doplňkové činnosti v roce 2008 činily 923,8 tis. Kč, ve
výnosech jsme dosáhli 924,6 tis. Kč. Byl vytvořen výsledek hospodaření ve výši 1,2 tis. Kč.
14
Porovnáním nákladů a dosažených výnosů v činnosti organizace jako celku (škola, jídelna,
doplňková činnost) vznikl výsledek hospodaření 4 094 Kč a jeho přerozdělení bylo navrženo
takto: do fondu odměn 1 000 Kč a do rezervního fondu 3 094 Kč.
Účelové prostředky jsou součástí rozpočtu a jsou označeny zvláštními účtovými znaky. V roce
2008 byly organizaci přiděleny MSK na základě žádostí.
Na Space Camp v Norsku, na opravu havarijního stavu rozvodny elektrické energie,
prostředky na soutěž TOPík, prostředky na zajištění ICT byly taktéž čerpány v souladu
s poskytnutím, účelové prostředky na krytí odpisů, prostředky na zahájení realizace projektu
ESF z finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. 11.
08. Název projektu: Tvoříme a učíme s ICT. Zkratka projektu: TAUSICT. Registrační číslo
projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0014. Celková výše dotace projektu: 1 780, 97 Kč.
Budova vyžaduje velké množství oprav, např. rekonstrukce chlapeckých WC 440 tis. Kč
(financováno z investičního fondu). Prostředky získané darem využíváme na opravy podlah
a osvětlení ve třídách. Každoročně provádíme inventarizaci, která slouží jako nástroj k zjištění
stavu majetku a jeho opotřebení.
Škola je kontrolována nadřízenými orgány, hygienickou stanicí, ČŠI, orgány správy
nemocenského pojištění a zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem.
Šárka Weinertová, hospodářka školy
Školní jídelna
Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Mendelova gymnázia. Pro studenty zajišťuje
školní stravování. Školští pracovníci, cizí strávníci a studenti Slezské univerzity jsou zahrnuti
v doplňkové činnosti.
V roce 2008 bylo zapsáno ke stravování 1072 strávníků celkem, z toho 899 studentů, 110
školských pracovníků a 63 cizích osob. Stravují se zde studenti gymnázia, podnikatelské školy,
střední průmyslové a umělecké školy a vyšší odborné školy.
Přes narůstající náklady – zvýšení cen energie a topení, změna DPH z 5 % na 9 %, zvýšení
cen potravin a ostatních komodit, jsme poplatky za stravování u studentů nezvyšovali. Před
několika lety nebyly některé suroviny a sezónní produkty k dispozici. Dnes naopak čelíme
opačnému problému – přetlaku velmi široké nabídky. Nechceme používat ty nejlevnější
suroviny, které by měly negativní dopad na kvalitu a dietetickou hodnotu jídla, protože
stravujeme zdravotně velmi citlivou skupinu obyvatel - děti a mládež. Polotovary používáme
v omezené míře. Jelikož máme z větší části kvalitní zařízení, vlastní zaměstnanci zvládnou
suroviny správně, rychle a levně zpracovat, a proto nemusíme platit cenu práce, dopravy,
nákladů a zisk dodavatele. Prvotní suroviny jsou bez tzv. éček (nebezpečné přísady, které
škodí zdraví). Rovněž využíváme cenové akce potravin od dodavatelů.
Abychom netvořili stereotypní jídelníček, zařazujeme nové receptury, technologické
postupy a experimenty s novými jídly, saláty a zeleninovými a bezmasými pokrmy. Strávníci si
mohou dle své chuti denně vybírat ze tří druhů jídel a také se seznámit se stravou světové
kuchyně.
Pro větší pohodlí strávníků a abychom zlepšili informovanost rodičů jsme zařadili
jídelníček na internetové stránky Mendelova gymnázia.
Marta Kubánková, vedoucí jídelny
Nejlepší studenti na konci školního roku 2007/2008 (prospěch 1,00)
1. A HLISNIKOVSKÁ Kateřina, KOMÁREK Šimon, PAVELKOVÁ Petra, RYCHLÝ Tomáš
1. B BARVIKOVÁ Kamila
1. C KUPČÍK Jan, PACÍK Vojtěch
1. E HONĚK Jakub, HONKA Martin, ROHANOVÁ Barbora
2. B GVOŽDÍKOVÁ Blanka, WERNER Jakub
2. D HRDINOVÁ Barbora, KOHUTOVÁ Kamila, PAVLÍK Adam, ŠTEYEROVÁ Jana
3. A HÁBOVÁ Sabina, HADÁMKOVÁ Radka, HORÁK Filip, PLUSCHKOVÁ Petra,
WINKLEROVÁ Lucie
3. B JAROŠOVÁ Andrea, POLÁKOVÁ Veronika, ROHÁČKOVÁ Jana
15
3. D HONKOVÁ Ludmila, ŠTEFKOVÁ Kristina
3. E MARECOVÁ Klára, STRAKOVÁ Jana, TUROK Tadeáš
4. A HOLLESCHOVÁ Michaela, KROUTILOVÁ Marie, REŽNAROVÁ Jana, RIEMLOVÁ
Veronika
4. C ROHOVSKÁ Eva
4. D CIGÁNKOVÁ Tereza, HANZLÍKOVÁ Petra
4. E BARVÍKOVÁ Martina, ČECHOVÁ Jarmila, MALANÍK Jan, VRBICKÁ Martina
5. A DOMINIKOVÁ Eva, KOŠČÁKOVÁ Petra, LENERT Filip, ŠTEFKOVÁ Marie
6. A KLÍMOVÁ Nela, SKŘONT Tomáš
7. A BEDNÁREK Jan, GRÁF Lukáš, LHOTSKÁ Ivona, SVAK Vojtěch, VILÍMKOVÁ Gabriela
8. A BELOVÁ Petra, LEXOVÁ Alžběta, LUKÁŠOVÁ Klára, MIKOŠKOVÁ Jana, ORLÍKOVÁ
Jana, PRAVDOVÁ Lucie
(označení tříd se vztahuje ke školnímu roku 2007/2008)
Maturitní zkoušky 2008
Četnost výběru maturitních předmětů při ústních zkouškách:
Český jazyk a literatura
185
Chemie
Anglický jazyk
158
Biologie
Německý jazyk
36
Základy společenských věd
Francouzský jazyk
7
Španělský jazyk
Dějepis
62
Informatika a výpočetní technika
Zeměpis
31
Estetická výchova – hudební
Matematika
44
Estetická výchova – výtvarná
Fyzika
11
Německý jazyk (dobrovolná zkouška)
43
48
82
15
13
3
2
1
Ústní maturitní zkoušky proběhly ve dnech 19. - 22. 5. 2008 (třídy 4. B, 4. C a 4. E) a 26. až
29. 5. 2008 (třídy 4. D, 4. F a 8. A). Maturovalo se po dva týdny ve třech maturitních
komisích.
Složení maturitní komise ve třídě 4. B
Předseda:
Mgr. Kamil Plaček ze Slezského gymnázia v Opavě
Místopředseda:
PhDr. Simona Krajcarová
Třídní učitel:
Radomír Hamřík
Složení maturitní komise ve třídě 4. C
Předseda:
RNDr. Josef Čech ze Soukromého šestiletého gymnázia v Ostravě
Místopředseda:
Mgr. Ivana Krystová
Třídní učitel:
Mgr. Eliška Slovíková
Složení maturitní komise ve třídě 4. D
Předseda:
Mgr. Miluše Sklenářová ze Slezského gymnázia v Opavě
Místopředseda:
Mgr. Romana Škrabalová
Třídní učitel:
Mgr. Blažena Gebauerová
Složení maturitní komise ve třídě 4. E
Předseda:
Mgr. Martin Kowalik ze Soukromého šestiletého gymnázia v Ostravě
Místopředseda:
Mgr. Petr Štec
Třídní učitel:
RNDr. Rostislav Herrmann
Složení maturitní komise ve třídě 4. F
Předseda:
Mgr. Jana Repková z Gymnázia Vítkov
Místopředseda:
Mgr. Monika Klapková
Třídní učitel:
Mgr. Marta Kumstátová
16
Složení maturitní komise ve třídě 8. A
Předseda:
Mgr. Jaroslav Herman z Gymnázia Vítkov
Místopředseda:
Mgr. Eva Jedličková
Třídní učitel:
Mgr. Evžen Beyer
Přehledné výsledky ústních maturitních zkoušek
Třída
4. B
4. C
4. D
4. E
4. F
8. A
Celkem
Počet
žáků
29
33
29
31
33
32
187
Ústní
zkoušku
konalo
29
33
29
30
32
32
185
Průměrná
známka
1,86
1,71
1,86
1,79
1,61
1,39
1,70
Prospěch
PV
P
N
13
19
18
15
17
25
107
16
14
9
14
15
7
75
0
0
2
1
0
0
3
nebylo
připuštěno
0
0
0
1
1
0
2
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 30. května 2008 v sále
Minoritského kláštera. Dva žáci neukončili úspěšně 4. ročník a nebyli k maturitě připuštěni.
Jeden z nich nevykonal ani opravnou zkoušku z M a MS a v tomto roce maturitu nedělal
vůbec. Tři žákyně nesložily maturitní zkoušku, z toho dvě z předmětu základy společenských
věd a jedna z dějepisu. V opravném termínu 1. září 2008 všechny tři úspěšně maturitu složily.
Jeden ze studentů nepřipuštěných k maturitě vykonal maturitní zkoušku až v lednu 2009.
Mgr. Václav Pustějovský
Postřehy výchovného poradce
Ve školním roce 2007/2008 bylo ze 185 maturujících žáků přijato 96,6 % ke studiu na VŠ.
Největšímu zájmu se těšila MU Brno s 27 % přijatých, dále UP Olomouc a SU Opava shodně
po 15 %, UK Praha 8 %, OU Ostrava a VŠE Praha 6 %. Ostatní se rozptýlili na další VŠ
a univerzity v ČR.
Co se studijních oborů týče, tak 20 % žáků studuje na fakultách ekonomických, 18 % na
filozofických, 15 % lékařských, 12 % právnických, 7 % informatiky, 6 % přírodovědeckých
a stejné procento na fakultách pedagogických. Ostatní jsou v menší míře zastoupeni i na
jiných fakultách. Žáci posledních ročníků už tradičně každoročně navštěvují veletrh
pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně, který jim umožňuje setkat se se zástupci
vysokých škol, vyšších odborných škol a celé řady vzdělávacích institucí a získat tak potřebné
informace o možnostech studia v zamýšleném oboru.
Nejsou-li si studenti doposud jisti, pro kterou VŠ či volitelný předmět se mají s ohledem
na své schopnosti a zájmy rozhodnout, mohou absolvovat psychologické testy zaměřené na
jejich obecné studijní předpoklady a profesní orientaci, které organizuje naše škola ve
spolupráci s psychologem diagnostikem PhDr. O. Ropem.
Při přípravě na další VŠ studium využívají naši žáci docházkových kurzů vzdělávací
agentury Socrates a internetových a nově i prezenčních kurzů agentury Scio, se kterou již
dlouhá léta spolupracujeme na přípravě přijímacích zkoušek, Národních srovnávacích
zkoušek a nejrůznějších cvičných a porovnávacích testů.
Před maturitní zkouškou pořádáme pro žáky 4. ročníků besedu s pracovníky Všeobecné
zdravotní pojišťovny.
Žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování je věnována patřičná
pozornost. Vyučující jsou seznámeni s výsledky vyšetření a bere se na ně ohled v jednotlivých
předmětech. Jejich situace je konzultována nejen s nimi samotnými, ale i s jejich rodiči. Ve
4. ročníku pak mohou uplatňovat u maturitní písemky úlevy odpovídající závěrům vyšetření.
K preventivnímu a včasnému odhalení problémových projevů chování žáků napomáhá již
léta ve spolupráci s vyučujícími Monitorovací systém.
Zbyněk Nesvadba
17
Maturitní témata z jazyka českého 2009
Písemné maturitní zkoušky proběhly dne 7. dubna 2009.
Témata písemných zkoušek:
1.
„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich
dětí.“
Antoine de Saint-Exupéry
(Kritické zamyšlení nad vztahem člověka k přírodě.)
2.
„Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější,
co nám může život dát. Kromě lásky ovšem.“
Jaroslaf Seifert
(Esej o smyslu umění a lásky v technické civilizaci 20. a počátku 21. století.)
3.
Dějiny jsou plné křivd, které se nedají vrátit.
(Úvaha s výkladovými prvky na libovolné téma z historie.)
4.
„Člověk nikdy není sám, pokud je člověk.“
Jan Werich
(Volný slohový útvar.)
Jak vybírali naši studenti?
třída
4. B
4. C
4. D
4. E
8. A
celkem
téma č. 1
15
6
13
10
9
53
téma č. 2
4
12
2
8
4
30
téma č. 3
0
4
1
5
4
14
téma č. 4
9
6
11
7
12
45
Ze školní kroniky
V kronice neuvádíme soutěže, kterých se zúčastnili naši studenti. Ty naleznete spolu
s výsledky u jednotlivých zpráv předmětových komisí.
Duben 2008
3. 4.
10. 4.
10. 4.
18. 4.
23. 4.
23. 4.
Den J. G. Mendela. Přednášky o genetice.
Výchovný koncert Léčba neklidem pro třídy 1. A, 1. B a 7. A.
Multimediální program Austrálie, Slezské muzeum pro 2. B a studenty
zeměpisného semináře .
Festival Další břehy, Japonsko-má láska – 4. A.
Nebezpečný Internet – akce Informačního centra při MGO.
Festival Další břehy - Malé divadlo kjógenu, 2. ročníky.
Květen 2008
22. 5.
23. 5.
26. 5.
28. 5.
29. 5.
18
Exkurze Po stopách J. A. Komenského určená prvním ročníkům.
Beseda s Mgr. Tomášem Radějem, bývalým pracovníkem velvyslanectví
v Bagdádu, pro studenty 3. E a zájemce z ostatních tříd.
V období maturitních zkoušek již tradičně první ročník navštěvuje
Planetárium Johana Palyzy v Ostravě. Návštěva vhodně doplňuje výuku
fyziky a zeměpisu.
Paralympijský den. Studenti z celé školy měli možnost poznat nelehký
život našich postižených spoluobčanů.
Výprava za uměním do Ostravy se studenty 3. D.
Červen 2008
2. 6.
2. 6.
5.
10.
10.
10.
23.
6.
6.
6.
6.
6.
23. 6.
25. 6.
26. 6.
Trosečník II - Cesta kolem světa pro studenty nižšího gymnázia ke Dni
dětí
Týdenní sportovně turistický kurz 6. A a 2. D v Podhradí. Zbývající druhé
ročníky se zúčastní kurzu v následujícím týdnu.
Projekt ADRA ve třídě 3. A a 2. C.
Dopravní výchova pro 3. A.
Třídenní návštěva studentů z partnerské školy v Holzmindenu.
Předání nové počítačové učebny sponzorované nadací ČEZ.
Koncert tensingu Lommedalen, Norsko v Elimu pro studenty prvních
ročníků a 5. A.
Týdenní exkurze do Londýna a okolí pro zájemce z celé školy.
Sportovní a filmový den, šachový turnaj.
Tradiční Den zdraví.
Září 2008
1.
4.
11.
11.
15.
16.
9.
9
9.
9.
9.
9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
24. 9.
Výměnný zájezd Holzminden, Berlín, pro zájemce.
Adaptační kurz pro 1. B, C, D, Janské Koupele.
Imatrikulace žáků 1. ročníků v prostorách Minoritu.
Adaptační kurz pro studenty 1. A v Klokočově.
Adaptační kurz třídy 1. E, Klokočov.
Setkání s ředitelem agentury Sokrates Ing. Kotlánem - informace
o kurzech a přijímacích zkouškách na VŠ.
Imatrikulace žáků 1. A v prostorách Minoritu.
Král Artuš - divadelní představení v rámci festivalu Bezručova Opava pro
2. ročníky.
Beseda Právní vědomí, pro studenty 4. C a 4. A.
Přednášky RNDr. Jiřího Grygara ke 125. výročí školy: Pohledy do nebe
a Okna vesmíru stále dokořán.
Světluška - charitativní sbírka, při které pomáhala třída 2. D.
Exkurze na opevnění: Milostovice, Darkovičky, 4. A.
Kontrolní testy 1. ročníků z matematiky
Říjen 2008
1.
3.
3.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
13. 10.
14.
14.
14.
21.
10.
10.
10.
10.
Exkurze studentů biologického semináře na patologii SN Opava.
Literární pořad Jan Kryl - Bratříček, pro studenty 4. C, D, E, 8. A a 3. B.
Vernisáž výstavy Bez tíže o letní škole v Omiši v Chorvatsku.
Exkurze na INVEX do Brna, zájemci o novinky ve světě informatiky.
Soutěž raketek – konstrukce a závody, kterou organizovali studenti Jiří
Krist z 8. A a Martin Černý ze 2. E.
Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany pro 8. A a dále pro zájemce ze
čtvrtých ročníků.
Televizní soutěž Bludiště, 4. A.
Exkurze studentů 3. E ke koním v Albertovci.
S Tebou o Tobě, beseda pro dívky prvních ročníků.
Beseda s Mgr. Pavlem Skácelem, pplk v. v., o české účasti ve vojenských
misích. Účastník války v bývalé Jugoslávii a Iráku.
Listopad 2008
12. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
20. 11.
20. 11.
Exkurze do skláren, slévárny a Kofoly, které se zúčastnili studenti 7. A,
2. D a 2. E.
Exkurze do muzea Anthropos, Brno pro studenty 1. B, D a E.
Finále soutěže TOPÍK, které se zúčastnili učitelé Moravskoslezského
kraje, kteří ve svých hodinách dokáží zajímavě využívat moderních
informačních technologií.
Exkurze třídy 5. A do čistírny odpadních vod.
Exkurze studentů 2. C do firmy TEVA.
OPAVA CANTAT.
19
24. 11.
26. 11.
28. 11.
Dny bezpráví - projekce filmu a beseda s pamětníky p. Žídkem a Lekavým
pro čtvrté ročníky.
Multimediální program Planeta 3000, Brazílie-Amazonka v rytmu
samby, v kině Mír pro studenty primy a sekundy.
Beseda s dálkovým plavcem, přemožitelem kanálu La Manche, naším
absolventem Davidem Čechem.
Prosinec 2008
2.
4.
4.
5.
5.
5.
10.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
Den otevřených dveří na MGO.
Exkurze do Osvětimi tříd 8. A, 4. D, 4. E.
Přednáška dr. Wágnera z astrofyziky.
Exkurze do Osvětimi, 4. B a 4. C.
Mikuláš v chemii.
Beseda se zástupci Masarykovy univerzity v Brně pro maturanty.
Návštěva partnerské školy v Mons spojená se sociologickým průzkumem.
leden 2009
16. 1.
24. 1.
28. 1.
5. školní přírodovědná konference v Aule Slezské univerzity.
Týdenní lyžařský kurz tříd 1. B a 1. D ve sporthotelu Kurzovní chata.
Multimediální program Richarda Pogody o Semaforu pro maturanty.
Únor 2009
3. 2.
4. 2.
17. 2.
18. 2.
20.
20.
24.
28.
2.
2.
2.
2.
Beseda s RNDr. Pavlem Moravcem; ved. oddělení parazitologie Slezské
nemocnice v Opavě na téma "Paraziti kolem nás“.
Beseda žáků 4. ročníků se zástupci Matematického ústavu Slezské
univerzity v Opavě.
Přednáška o římském právu pro studenty dějepisných seminářů.
Beseda o Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě (MZLU) v Brně fakulta agronomická, provozně ekonomická, lesnická a dřevařská,
zahradnická pro studenty čtvrtých ročníků.
Exkurze studentů psychologie do Speciální školy na ulici Dostojevského.
Besedy p. Středuly o hosp. krizi, Lisabonské smlouvě aj.
Exkurze studentů biologického semináře na Veterinární kliniku.
Týdenní lyžařský kurz tříd 2. A a 1. C na chatě Barborka.
Březen 2009
3. 3.
4. 3.
6. 3.
13. 3.
Exkurze studentů fyzikálního semináře na oddělení nukleární medicíny
a rentgen ve Slezské nemocnici.
Školní akademie k 125. výročí školy v kině Mír.
Beseda s Mgr. Tomášem Radějem.
Ples MGO.
Z předmětových komisí …
Český jazyk
Když tak rekapituluji uplynulý rok, nemohu nevzpomenout na Murphyho zákony. Takže mi
dovolte, abych tento příspěvek uvedla větami, které se mi při tomto vzpomínání derou na rty.
Jakmile se do něčeho pustíme, objeví se něco, co je třeba udělat dřív.
První zákon cestování:cesta tam trvá vždycky déle, než cesta zpět
Thomasův zákon: ten, koho je potřeba do hry nutit, nakonec vždycky vyhrává.
Dopisní zákon: chcete-li, aby vás ještě něco nového napadlo, vložte dopis do obálky a zalepte ji. atd.
Opusťme drsný životní humor a podívejme se, co se nám v tomto roce podařilo:
Září – opavský kulturní festival Další břehy – představení O králi Artušovi – třídy 2. ročníků
čtyřletého studia a 3. A
Říjen – čtvrté ročníky a 3. B se zúčastnily pořadu, který uváděl Jan Kryl, bratr písničkáře
Karla Kryla. Vyprávěl o životních osudech tohoto člověka nevelké postavy, ale velkého (skoro
se to až bojím napsat) vlastence, který se angažoval hlavně v roce 1968 a později si musel
zvolit život v emigraci. Vyprávění prokládal nejznámějšími písněmi svého bratra a zazpíval
také některé své písně.
20
Začátkem prosince studenti čtvrtých ročníků navštívili již tradičně koncentrační tábor
Osvětim. Asi se mnou budete souhlasit, že k této akci není nutný další komentář…
Prosinec – Slezské divadlo – komedie Lakomec (Molière) – 1. a 2. ročníky čtyřletého studia,
třídy 5. A, 6. A, 3. E
Leden – R. Pogoda připravil pro naše studenty pořad o J. Suchém a J. Šlitrovi „Kamarádi“.
Tento program navštívili studenti čtvrtých ročníků.
Únor – třídy 1. A, B. a 3. A navštívily představení Robinson (Teátr Víti Marčíka) v Loutkovém
divadle
Březen – podíleli jsme se na přípravě Almanachu i akademie k 125. výročí školy. Do
Almanachu naši studenti přispěli několika krásnými literárními pracemi; stejně tak přispívají
i do této ročenky.
Duben – studenti třetích ročníků zhlédli v Loutkovém divadle scénickou koláž autorů české
a světové literatury skupiny p. Pivovarči „Svět je báječné
místo“.
DALŠÍ AKTIVITY už jen stručně.:
POJETOVÁ
♦ V letošním roce jsme zaznamenali obrovský zájem
AKROSTICH
o školní divadelní představení. Slezské divadlo zařadilo
Tutanchámon
do svého repertoáru hry Shakespeara, není se tedy čemu
divit, ale nemenší zásluhu má jistě i prof. Flugrová, která
Určil návrat ke starým
má tuto aktivitu na starosti.
Tradicím
♦ Ruce pro úsměv – organizovala prof. Slovíková.
A také
♦ Opět jsme se zapojili do akce MF Dnes „Studenti čtou
Náboženskému uctívání v
a píší noviny“. Organizuje prof. Kotzurová.
♦ Připravujeme se na poslední ročník maturit podle
Celém
„starého modelu“, příští rok už nastupují státní maturity.
Horním
(Letošní témata maturitních prací přpravovala prof.
Ale i Dolním Egyptě.
Slovíková.)
Můj
♦ V červnu nás čekají ještě minimálně dvě akce: Po stopách
Komenského s 1. ročníky a v posledním červnovém týdnu
Obdiv
již tradiční filmový den.
Nemá žádný jiný faraón!
Soutěže
Olympiáda v českém jazyce. Z velkého počtu řešitelů
olympiády bych chtěla jmenovat alespoň ty nejúspěšnější: Daniel Kubela a Jan Mazáč z 3. A,
Radka Solná z 8. A a Tereza Silonová z 6. A.
Do krajského kola se v I. kategorii probojoval jako náhradník Jan Mazáč ze 3. A, v II. kategorii
postupuje do krajského kola Radka Solná z 8. A.
Literární soutěž O cenu Filipa Venclíka – soutěžili Kateřina Stříbná, Iva Melíšková, Michal
Vojkůvka, Tereza Hrablíková, Jana Vykoukalová, Pavel Vícha, Iveta Beranová, Michal Žůrek.
Recitační soutěž – Wolkerův Prostějov – příspěvek napsal p. Janšta, hlavní organizátor
akce:
Recitace
Také v tomto školním roce měli studenti naší školy možnost zúčastnit se recitační soutěže,
a to jak tzv. Dětské scény pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, tak
Wolkrova Prostějova pro studenty středních škol. Školní kolo se uskutečnilo v půlce února
a z něj se rekrutovali postupující do okrskového kola Dětské scény respektive do okresního
kola Wolkrova Prostějova. Bohužel účast nebyla adekvátní významu akce, a proto vyzýváme
poezie a přednesu chtivé studenty k větší aktivitě na tomto poli v příštím roce. Do okrskového
kola Dětské scény postoupili Jan Mazáč a Štěpán Kopečný (oba 3. A), do okresního kola
Wolkrova Prostějova se probojovaly Klára Škrobánková (7. A), Tereza Hrablíková (2. C),
Nella Gabrielová (6. A) a Kristýna Montagová (5. A).
V okrskovém kole Dětské scény a okresním kole Wolkrova Prostějova postoupili jak
Štěpán Kopečný, tak Jan Mazáč do okresního kola a do regionálního kola Wolkrova
Prostějova se probojovaly v I. kategorii Nella Gabrielová a ve II. kategorii Tereza Hrablíková.
Nella Gabrielová tam získala krásné 2. místo.
13. března dosáhl Jan Mazáč velmi pěkného výsledku, když si úspěšně vedl v konkurenci
nejlepších recitátorů okresu, obsadil 2. místo a postoupil do krajského kola.
21
Všem studentům gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.
Těšíme se příští školní rok na větší zájem ze strany studentů o recitaci a krásné slovo.
Mgr. Petr Janšta a Mgr. Ivana Krystová
Studentské předplatné
K celkovému kulturnímu vzdělání studentů gymnázia patří i pravidelné návštěvy divadelních
představení. Slezské divadlo je bezesporu instituce, která tento rozhled umožňuje.
V letošní divadelní sezóně se nabízí celá řada titulů, které můžeme zahrnout do výukových
předmětů jazykových i společenskovědních.
Například jsou na repertoáru studentských skupin čtyři hry geniálního anglického
dramatika Williama Shakespera - tři tragédie a jedna komedie, dále činohra J. K. Tyla
Strakonický dudák v novém svižném pojetí, jeden muzikál MY FAIR LADY podle G. B. Shawa,
balet Radúz a Mahulena podle J. Zeyera a Carmen o osudové lásce, kterou proslavil G. Bizet.
Jediná opera v předplatném je Lucie z Lammermooru G. Donizettiho, s níž náš soubor slavil
velký úspěch na Přehlídce profesionálních divadel v Praze. Jistě mi dáte za pravdu, že takový
repertoár je velmi lákavý, naši studenti plně využili kapacity celého divadla a ještě obsadili
70 míst v další studentské předplatitelské skupině.
Jsme rádi, že zájem o divadlo opět stoupá, že nemusíme nikoho přesvědčovat, aby využil
možnosti našeho města. Vždyť měst se stálou divadelní scénou není zase tolik.
Mgr. Ruth Flugrová
Anglický jazyk
Ve školním roce 2008/2009 ze 733 studentů naší školy studuje angličtinu 727. Třinácti
učitelům zdatně pomáhá americký lektor Steven Watt. Kromě povinného předmětu Anglický
jazyk mohou studenti zdokonalovat své znalosti a schopnosti ve volitelném předmětu
Anglická konverzace, ve kterém se zájemci mohou také připravovat na složení mezinárodně
uznávané zkoušky Cambridge First
Certificate.
V průběhu školního roku se řada
studentů účastní různých soutěží
v anglickém jazyce. V listopadu 2008
se čtyři studenti poprvé zúčastnili
mezinárodní překladatelské soutěže
všech zemí Evropské unie Juvenes
Translatores. Za angličtinu to byly
studentky 7. A Alena Leciánová
a Anna
Chamráthová,
které
překládaly z angličtiny do češtiny.
Soutěže se celkem zúčastnilo 2000
studentů ze všech zemí EU a vyhrát mohl vždy jen jeden z každé členské země. To se sice
našim studentkám nepodařilo, ale překlad Anny Chamráthové se dostal mezi deset procent
nejlepších překladů.
V prosinci 2008 proběhlo školní kolo anglické olympiády pro nižší gymnázium.
V kategorii IB se na první tři místa probojovali Jan Škubník, Ondřej Fischer a Lucie
Poustková (všichni ze 2. A), první dva jmenovaní postoupili do okresního kola. V kategorii IIB
bylo pořadí na prvních třech místech Lucie Winklerová (4. A), Barbora Lukášová (3. A) a Jana
Brhelová (4. A). Rovněž Lucie Winklerová a Barbora Lukášová postoupily do okresního kola.
V lednu 2009 pak proběhlo školní kolo anglické olympiády pro vyšší gymnázium (kat. III).
První místo obsadil Zoltán Domonkos ze 2. B, druhý skončil Lukáš Helebrandt ze 7. A a třetí
byl Jakub Lasák ze 3. D. První dva postoupili do okresního kola. V okresních kolech se výše
jmenovaní umístili ve svých kategoriích takto: Ondřej Fischer zvítězil, Jan Škubník obsadil
druhé místo, Lucie Winklerová skončila pátá, Barbora Lukášová sedmá, Zoltán Domonkos
obsadil druhé místo a Lukáš Helebrandt byl třetí.
Již počtvrté se naše škola zúčastnila krajské soutěže v anglickém hláskování Spelling Bee.
Tentokrát školu reprezentovali Zoltán Domonkos z 2. B a Jiří Klepek z 2. D. Ve finále obsadil
Zoltán Domonkos 3. místo.
22
V červnu 2008 jsme uspořádali již třetí poznávací exkurzi do Velké Británie. Během
týdenního pobytu se studenti seznámili s řadou významných památek v Londýně a navštívili
známá města a místa v okolí Londýna. Byli ubytováni v anglických rodinách, takže se mohli
alespoň trochu seznámit s životem
běžné anglické rodiny a vyzkoušet
si
své
jazykové
schopnosti.
Účastníci exkurze byli spokojeni
s programem
i se
svými
hostitelskými rodinami, počasí
nám přálo, a tak měla tato akce
veskrze pozitivní ohlas, což je
patrné i z příspěvků samotných
studentů.
Mgr. Helena Puhačová
... Navštívili jsme řadu míst. Za
zmínku stojí bezpochyby Brighton
se svým Královským pavilonem
a zábavním molem. Nádhernou
pláží jsme se mohli projít
v přístavním
městě
Hastings
a představovat
si
přitom
„smugglers“ neboli pašeráky, kteří tady v minulosti pašovali zboží a mají zde i muzeum.
Oxford v nás podnítil studentského ducha při pohledu na impozantní univerzitní budovy. Do
starých příběhů sepsaných Williamem Shakespearem jsme se přenesli v jeho malebném
rodném městečku Stratfordu ...
Nikdo určitě nelitoval času ani peněz vložených do tohoto bezchybného týdne. Přívětiví
nebyli jen samotní Britové, ale i počasí, kterému můžeme mít za zlé snad jen to, že jako jediné
nebylo typicky anglické.
Jakub Lasák, 3. D
... Angličané jsou přátelští a pohostinní. Jen jsme si museli zvyknout na jiný denní režim.
Ráno vydatná snídaně, s sebou balíček s obědem na celý den a po návratu teplá večeře, která
nás opět zasytila. Každý den jsme viděli spoustu zajímavých věcí a díky naší průvodkyni a také
učitelkám, které nás doprovázely, nám nic důležitého neuniklo ...
Na tomto zájezdu vzniklo mnoho nových kamarádství, což patří k nejpříjemnějším
důsledkům tohoto pobytu. Jen velmi neradi jsme se s Anglií loučili. Byl to bezesporu úžasný
zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.
Martin Kostřeba, Matěj Chřibek, 2. B
Německý jazyk
duben – červen školního roku 2007/2008
Německý jazykový diplom II. stupně 2007/2008
Už několik let mají studenti našeho gymnázia možnost připravit se na naší škole na jazykovou
zkoušku z německého jazyka, tzv. Německý jazykový diplom II. stupně. Zkouška je jedinečná
zejména v tom, že je pro studenty našeho gymnázia bezplatná, ve srovnání s „běžnou“
maturitou z německého jazyka dle SERR (Společný evropský referenční rámec) je na vyšší
úrovni šestistupňového dělení (jedná se o úroveň C1, maturita je na úrovni B1 a B2) a je
uznávána jako jedna z prestižních jazykových zkoušek z němčiny v naší republice.
Možnost složit tuto zkoušku mají jen studenti na vybraných 17 gymnáziích v České
republice.
Naše gymnázium je jedno z osmi moravských gymnázií, která jsou zkušebním centrem pro
skládání této zkoušky. Výuka a příprava na zkoušku je garantována německým lektorem
a českými učiteli německého jazyka, kteří jsou pravidelně proškolováni, a někteří z nich získali
rovněž certifikát zkoušejícího DSD-C1. Německá strana podporuje výuku německého jazyka
na naší škole jak materiálně technickým vybavením, tak i pravidelnými odbornými semináři
a studijními pobyty pro vyučující, obohacováním naší německé knihovny apod.
V minulém školním roce složilo tuto zkoušku na našem gymnáziu celkem
18 studentů.
23
Podrobnější informace k obsahu této zkoušky a podmínkám pro její složení naleznete na
webových stránkách našeho gymnázia nebo se můžete dotazovat u koordinátora této zkoušky,
Mgr. Petra Janšty na adrese: [email protected] nebo na telefonním čísle 555 55 74 17.
Deutsche Schülerakademie (DSA)
Stejně jako vloni, také v tomto školním roce se dvě studentky třetích ročníků ucházely
o stipendium na mezinárodní letní studentské akademii v německém městě Metten. Tato
funguje pod patronátem německého prezidenta Horsta Köhlera a již dvacet let podporuje
mimořádně nadané žáky z Německa, České republiky, Slovenska a Maďarska. Pořádá pro ně
osmnáctidenní prázdninové kurzy zaměřené na matematiku, přírodní a společenské vědy
a také vědy hudební a umělecké. Výukovým jazykem všech kurzů je němčina.
Ve výběrovém řízení letošního ročníku DSA byla úspěšná a mezi více než 60 účastníky
z České republiky vybrána i studentka našeho gymnázia, Jitka Neuwirthová (7. A).
A jaké byly její zážitky a dojmy?
„Studenti našeho gymnázia mají možnost účastnit se letní školy pořádané organizací
Deutsche Schülerakademie. Já jsem tuto možnost využila a tak jsem se dostala do letního
kurzu konaného ve vesničce Metten v Bavorsku. Spolu s dalšími 63 účastníky nejen z Česka
a Německa, ale i ze Slovenska, Maďarska a Rumunska jsem strávila příjemných 16 dní
poznáváním cizích kultur, nových přátel a studiem biologie (což nebyla jediná možnost –
studenti si mohli vybrat ze čtyř kurzů zabývajících se biologií, železniční sítí, ekonomií
a dějepisem). V našem kurzu jsme sbírali různé organismy, které jsme v moderně vybavené
laboratoři zařazovali do taxonomického systému. Abychom neměli stále stejné organismy,
vydávali jsme se „na lov“ také v noci, takže kromě štírků a nočních motýlů jsme mohli
pozorovat i hvězdy, které ve městě neuvidíte. Byla to pro mne ve všech ohledech dobrá
zkušenost, takže ji všem, kterým se také naskytne, vřele doporučuji využít.“
Jitka Neuwirthová, žákyně 7. A
Další informace k mezinárodní letní akademii je možné získat na www.deutscheschuelerakademie.de.
Září - březen školního roku 2008/2009
V tomto školním roce studovalo němčinu 268 žáků. Výuka probíhala ve 22 skupinách, z toho
v pěti skupinách se vyučovala jako první cizí
jazyk, v 17 skupinách jako druhý cizí jazyk a ve
ŘÍHOVÁ
čtyřech skupinách jako volitelný a nepovinný
předmět Konverzace v německém jazyce. Také
AKROSTICH
letos byl zájem studentů o nepovinný předmět
Tutanchamon nejznámější jest,
Německá konverzace k přípravě na Německý
Už od mládí faraonem
jazykový diplom (DSD II). Výuku osmi skupin
Táta jeho oslněn Atonem,
v tomto předmětu a tedy i přípravu žáků na
jazykovou zkoušku vede paní Anneliese Brym,
A v Brně my jsme měli sjezd.
Mag. Phil., která od minulého školního roku
Nás jeho hrobka uchvátila
působí jako německá lektorka na MGO.
CHvályhodným pokladem přeplněna byla.
Podpora výuky jazyka na MGO
A už v 19-ti letech on došel klidu
Jak už bylo uvedeno výše, naše gymnázium má
Měl v hrobě posmrtnou masku,
již několik let akreditaci pro udělování
Ohromila mě genialita egyptského lidu
jazykové zkoušky Německý jazykový diplom II.
Na jejich zručnost dala bych vše v sázku.
stupně, jejímiž garanty jsou Centrála pro
zahraniční školství v Německu a v posledních
letech také německá vláda.
V pondělí 10. listopadu 2008 navštívil naši
školu pan Willi Krüsemann, spolupracovník
výše zmíněné „Centrály“, hlavní koordinátor Německého jazykového diplomu v České
republice a také na našem gymnáziu. Stejně jako vloni předal vyučujícím německého jazyka
dar německé vlády určený k další podpoře výuky němčiny a ke zkvalitnění přípravy studentů
k této jazykové zkoušce. Vedle dalšího materiálně technického vybavení pro jazykovou učebnu
NJ (počítač, projekční plátno, kopírka, laserová tiskárna, sada MP3 přehrávačů, digitální
fotoaparát, flipchart, sada česko-německých slovníků) obdrželi vyučující němčiny i finanční
podporu na zakoupení moderních učebnic pro žáky, odborné literatury, DVD a CD.
24
Mezinárodní projekt studentů třídy 5. A
V listopadových dnech tohoto školního roku pracovali studenti ze třídy 5. A pod vedením
Kathariny Molitor, studentky Schillerovy univerzity v Jeně a Bauhaus-univerzity ve Výmaru,
na zajímavém projektu nazvaném „Pozdravy z domova plné štěstí“. Katharina již v Opavě
pobývala na jaře 2008 a v rámci svého tříměsíčního praktika uspořádala v dubnu pro
studenty tehdejší tercie a kvarty tzv. „Večer her“ („Spieleabend“).
Tentokrát se jednalo o mezinárodní projekt, jehož se zúčastnili nejen studenti MGO, ale
i stejně staří vrstevníci z Humboldtova gymnázia ve Výmaru. Obě skupiny studentů vytvořily
své vlastní pohlednice, v nichž umělecky ztvárnily jak pro ně nejoblíbenější místa ve svém
městě, tak vlastní náhled na téma štěstí. Tyto pohlednice doplněné několika psanými řádky
o sobě a přáním štěstí poslali nejprve němečtí studenti „přes Katharinu“ našim studentům do
Opavy. Ti pak v rámci druhé fáze projektu zhotovili podobné pohlednice s opavskými místy,
kde se cítí mladí lidé nejlépe, a poslali tyto studentům do Výmaru. Cílem projektu bylo, aby se
studenti obou měst hlouběji zamysleli nad pojmy „štěstí“ a „domov“, výměna pohlednic pak
určitě přispěla také k lepšímu vzájemnému pochopení obou kultur. A možná i motivovala
některé naše studenty ke svému budoucímu rozhodnutí složit na našem gymnáziu zkoušku
DSD II a získat tak Německý jazykový diplom.
Olympiáda v německém jazyce
Ve středu 7. ledna 2009 se konalo školní kolo Olympiády v němčině (kategorie III A), kterého
se zúčastnili studenti 1. – 3. ročníku čtyřletého a osmiletého studia. Nejúspěšnější byl Daniel
Bartoň, žák ze 7. A, který v této kategorii zvítězil a postoupil do okresního kola této soutěže.
Také v něm prokázal výborné jazykové znalosti, které mu zajistily postup do krajského kola.
V náročné konkurenci soutěžících z celého Moravskoslezského kraje lze jeho 3. místo
považovat za velký úspěch, zvláště pak když jej v bodovém hodnocení dělil pouhý bod a půl od
bodového hodnocení vítěze tohoto kola soutěže.
Úspěšnými v okresním kole byli letos také studenti nižších ročníků osmiletého gymnázia
(kategorie II B). V této kategorii reprezentovaly naši školu dvě studentky ze třídy 4. A, Eva
Nagyová, (2. místo) a Lucie Winklerová (3. místo).
Rovněž v kategoriích pro žáky 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat
v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku (kategorie III B a II C), jsme měli letos naše
studenty. V těchto kategoriích naši školu reprezentovaly dvě studentky, Nikol Kalužik ze třídy
5. A (kategorie III B) a Lenka Bartošová ze třídy 4. A (kategorie II C), které postoupily ze
školního kola přímo do kola krajského. Také tyto studentky v něm prokázaly vynikající znalost
němčiny a především pohotovost v tomto jazyce komunikovat. Odměnou jim pak byla
výborná umístění v tomto kole soutěže, L. Bartošová skončila na 2. místě, N. Kalužik na místě
čtvrtém.
Německý jazykový diplom II. stupně 2008/2009 – nejen fakta a výsledky, ale
i jeho výhody
V prosinci a lednu tohoto školního roku se ucházelo 29 studentů našeho gymnázia o tuto
mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku. Její průběh byl již od minulého roku německou
stranou pozměněn, i když její dílčí části zůstaly stejné. K zásadní změně došlo především
v hodnotících kritériích zkoušky, neboť tato zkouška vychází stejně jako certifikátní zkoušky
v jiných jazycích z kritérií Společného evropského referenčního rámce a je uznávanou
zkouškou jak v zemích EU tak ve světě.
Výsledky jejích letošních uchazečů můžeme uvést aktuálně již v této ročence, neboť jsme je
obdrželi právě v posledních dnech její uzávěrky. A jaký byl letošní výsledek?
Zkoušku DSD II složilo úspěšně všech 29 maturantů našeho gymnázia!
Počet studentů, kteří úspěšně složili tuto jazykovou zkoušku, každým rokem na naší škole
stoupá. Letos však poprvé v historii naší školy skládal tento certifikát rekordní počet studentů
(na gymnáziu je akreditován od roku 2000).
Mnozí z těchto studentů již skutečnost, že vlastní Německý jazykový diplom, využili při
zkouškách na vysoké školy či při žádostech o udělení stipendia pro studium v zahraničí.
Také letos v lednu se ucházely tři studentky posledního ročníku osmiletého studia
o získání stipendia pro studium v Německu. O takové stipendium, které není pro naše
25
studenty zanedbatelné, neboť je udělováno německou vládou na dobu pěti let ve výši 50 000
eur, se mohou ucházet výhradně studenti gymnázií, na kterých je možné složit zkoušku
Německý jazykový diplom. Výběrové řízení pro udělení stipendia pak probíhá v několika
fázích, kdy studenti musí jak písemnou, tak ústní formou prokázat nejen velmi dobrou
jazykovou vybavenost pro studium v zahraničí, ale před porotou složenou pouze z rodilých
mluvčích zdůvodnit a obhájit své rozhodnutí pro zvolený obor studia i pro zahraniční studium
samotné. V tomto náročném (také po psychické stránce) výběrovém řízení, jehož se účastnilo
více než 30 studentů ze všech certifikátních škol v České republice, byly letos úspěšné dvě ze
tří našich studentek. Na závěrečný výsledek, kterých deset českých studentů nakonec
stipendium získá, si však budeme muset ještě několik týdnů počkat. Našim dvěma úspěšným
studentkám držíme palce! ☺
Deutschwettbewerb 2009 (Celonárodní soutěž v německém jazyce)
Pro studenty našeho gymnázia, kteří se připravují na německý certifikát, se již stalo tradicí, že
nejlepší z nich mají každoroční možnost zúčastnit se Celonárodní konverzační soutěže
v Praze.
Také v tomto školním roce jsme na soutěž vyslali čtyři studenty tříd 6. A a 7. A osmiletého
studia. Tři z nich vybojovali v silné konkurenci 82 soutěžících z 26 středních škol z celé
republiky velmi dobrá umístění. Beáta Kerlínová a Tereza Silonová ze třídy 6. A obdržely za
své výkony ocenění v podobě třítýdenního studijního pobytu v německém Marburgu, Daniel
Bartoň ze třídy 7. A si ze soutěže přivezl hodnotnou knižní odměnu.
Mgr. Hana Gráfová a Mgr. Petr Janšta
Výměnný studentský program s „Campe-Gymnasium“ v Holzmindenu
Předposlední loňský prázdninový den odjela skupina němčinářů ze 7. A spolu se svým
pedagogickým doprovodem p. Anneliese Brym a p. Simonou Krajcarovou do německého
Holzmindenu, aby se tak završila druhá část výměnné akce mezi našimi a tamějšími žáky.
Vše začalo více než před rokem, kdy naše škola získala od nadační organizace Fond
budoucnosti na základě námi zpracovaného projektu finanční podporu, která pak byla využita
jednak pro červnový pobyt německých studentů v Opavě, jednak pro výše uvedený srpnový,
resp. zářijový týden strávený v Holzmindenu. Program byl pro naše studenty připraven velmi
zodpovědně a zajímavě: poznávací prohlídka města, návštěva místní potravinářsko –
chemické firmy Symrise se zajímavým výkladem a možností prakticky si vyzkoušet několik
pokusů, ponoření se do legendou opředeného historického města Hameln, jízda na námi
řízené a do pohybu uvedené drezíně ... Vyvrcholením přátelských návštěv pak bylo
(ne)oficiální přijetí představiteli města Holzminden, společná fotografie a článek v místních
novinách, který podtrhl význam této výměnné akce.
Naši žáci se jen neradi loučili se svými německými kamarády, ale čekal je ještě dvoudenní
pobyt v Berlíně. Tak se jakoby vlastně zarámoval cíl tohoto projektu, totiž poznávat naše
západní sousedy a mít možnost prohloubit si znalosti němčiny.
Několik účastníků této více než půl roku trvající akce dodnes udržuje oboustranný
písemný kontakt, všichni bez rozdílu pak velmi oceňují a vzpomínají na dny strávené společně
s německými protějšky.
PhDr. Simona Krajcarová, Mag. Phil. Anneliese Brym
Jugend debattiert international (JDI)
Im April 2008 nahm Marie Stefkova aus der Klasse 5. A. als eine der drei Besten im
Schulverbundfinale in Havirov an der Landesqualifikation JDI in Prag teil.
Das Thema lautete: "Sollen in Tschechien Studiengebühren eingeführt werden?" Auch in
diesem Jahr werden drei Schülerinnen wieder Teilnehmerinnen am Schulverbundfinale sein,
wo diesmal das Thema: "Sollen in tschechischen Schulen regelmäßig unangemeldete
Drogenkontrollen durchgeführt werden?"
zur Debatte steht. Die teilnehmenden
Schülerinnen kommen aus der Klasse 6. A. und heißen Marie Stefkova, Tereza Silonova und
Beata Kerlinova. Die beiden letzt genannten Teilnehmerinnen gewannen am 27./28. März
2009 beim landesweiten Deutschwettbewerb in Prag jeweils ein Stipendium in Form eines
dreiwöchigen Aufenthalts in Deutschland (Marburg), wo sie bei Gastfamilien wohnen und ein
deutsches Gymnasium besuchen werden.
Mag. Phil. Anneliese Brym
26
Francouzský jazyk
Francouzsky mluví dvě stě milionů lidí v pěti světadílech; francouzštinu používá dvaačtyřicet
zemí jako rodný jazyk. Osmdesát milionů si zvolilo francouzštinu jako druhý cizí vyučovací
jazyk. K této skupině patří i naši studenti. Letos studují tento románský jazyk v 9 skupinách
jako druhý cizí jazyk a v 1 skupině jako třetí cizí jazyk v rámci volitelných předmětů. Rovněž je
otevřen volitelný předmět Francouzská konverzace, kde si prohlubují konverzaci a znalosti
francouzských reálií.
V únoru besedoval se studenty o rozdílech ve výuce jazyků v různých zemích
vysokoškolský učitel Jiří Satke, bývalý absolvent naší školy. Pan Satke učil francouzštinu
v Kanadě a ve Švédsku. V současné době připravuje učitele FJ na UP v Olomouci.
19. března se konalo v Ostravě krajské kolo francouzské olympiády. Naši školu skvěle
reprezentovali 3 studenti. Ve svých kategoriích obsadili tato místa: Eva Dominiková (6. A) –
4. místo, Petra Krejčí (4. A) – 5. místo a Martin Král (3. B) – 9. místo.
Marie Králová a Radka Porubová z 2. C se zúčastnily soutěže „ Ça m´évoque la France!“.
Jako každoročně byli studenti naší školy velmi úspěšní v soutěži „Frankofonie“. Této soutěže
se zúčastnilo přes 200 studentů ze 42 středních škol z celé republiky. Nejlepších 15 bylo
pozváno ke slavnostnímu vyhlášení výsledků, které proběhlo za účasti ministra zahraničních
věcí J. E. Karla Schwarzenberga, 1. náměstkyně ministra školství ing. Evy Bartoňové,
velvyslance Francie v ČR pana Charlese Friese, velvyslance ČR ve Francii pana Pavla Fischera
a dalších 48 velvyslanců. Do první patnáctky se dostali čtyři naši studenti, a ti byli pozváni na
vyhlášení výsledků a recepci: Radka Porubová (2. C), Lucie Illíková (2. C), Monika Svrčková
(4. B) a Martin Jašek (4. B).
V Černínském paláci
V druhé polovině března jsme s dalšími třemi studenty a dvěma profesorkami navštívili Prahu
za účelem převzetí ceny za umístění v soutěži Frankofonie. Pozváni jsme byli do Černínského
paláce. Hned u vchodu jsme se kvůli detektoru museli zbavit kovových věcí v kapsách.
Pokračovali jsme dále. Ze všech stran se
kolem vystavených obrazů ozývala
francouzština
velvyslanců
všech
francouzských zemí tak krásná, že nás
to podnítilo k dalšímu zapálenému
studiu tohoto libozvučného jazyka. Po
proslovech ministra zahraničních věcí
Karla Schwarzenberga, zástupkyně
MŠMT, velvyslance Francie v Česku,
českého velvyslance ve Francii a dalších
významných osob se přistoupilo
k předávání cen studentům základních,
středních a vysokých škol.
Poté následovalo malé občerstvení dvě místnosti s chutným jídlem, od
salátů, obložených mís, po ovoce
a zákusky. To na tvářích vyloudilo líbezné úsměvy. Po fotodokumentaci, která slouží jako
důkaz, že jsme nebyli za školou, jsme se vydali brouzdat setmělou Prahou. A zbyla už jen cesta
domů a plno dojmů z našeho překrásného hlavního města.
Radka Porubová, 2. C
PhDr. Květoslava Krajčová
Španělský jazyk
V letošním školním roce studuje španělštinu 217 studentů. Výuka probíhá v 17 skupinách,
z toho v 15 skupinách se vyučuje jako druhý cizí jazyk a ve dvou skupinách jako Konverzace ve
španělském jazyce pro studenty 3. a 4. ročníků v rámci volitelných předmětů. I letos se bude
ze španělštiny maturovat. Jako jeden ze čtyř maturitních předmětů si ji zvolilo osm studentů
ze 4. E a 2 studenti z 8. A, z nichž jeden si tento jazyk zvolil jako pátý maturitní předmět.
Dne 27. 1. 2009 jsme již tradičně ukončili první pololetí školním kolem Olympiády ve
španělském jazyce. Soutěž má celkem tři části: porozumění slyšenému textu, samostatný ústní
27
projev na vylosované téma a popis obrázku. Zájemci soutěží ve dvou kategoriích: kategorie I je
určena pro studenty, kteří se neučí španělsky déle než dva roky; v kategorii II soutěží studenti,
kteří se španělštinu učí déle než dva roky.
Do mladší kategorie se přihlásilo 6 studentů, v kategorii II soutěžilo 11 studentů. Porota ve
složení Mgr. Hana Kolářová, Mgr. Kamil Maschke a Mgr. Petr Štec měla před sebou nelehký
úkol. Po vyrovnaném souboji rozhodlo o konečném pořadí bodové hodnocení:
V kategorii I obsadili první tři místa studenti v tomto pořadí: 1. místo Simona Vykydalová
(2. B), dále 2. místo Sylvie Kociánová (2. D) a 3. místo Petra Seidlová (2. D).
V kategorie II bylo pořadí následující: 1. místo Lukáš Gráf (8. A), 2. místo Jan Vavroš
(4. E) a 3. místo Sára Mašínová (4 E)
Simona Vykydalová (2. B) a Lukáš Gráf (8. A) úspěšně reprezentovali naši školu
v krajském kole, které se konalo dne 24. 3. 2009 na bilingvním česko-španělském gymnáziu
Hladnov v Ostravě. Simona Vykydalová obsadila pěkné 10. místo a Lukáš Gráf se umístil na
vynikajícím 2. místě se ztrátou pouhého 1 bodu na vítěze. Upřímně blahopřejeme!
Mgr. Petr Štec
Ruský jazyk
V tomto školním roce se vyučoval ruský jazyk již v sedmi studijních skupinách. Ve čtyřech
skupinách (1. B, 2. C, 3. E, 4. B) jako druhý cizí jazyk, ve čtyřech skupinách pak jako třetí jazyk
nebo jako ruská konverzace v rámci volitelných či nepovinných předmětů.
Jako základní studijní literaturu používáme učebnice řady „Радуга“ spolu s doplňkovými
pracovními sešity a audionahrávkami. Výuku zpestřujeme zpěvem ruských písní, ale také
prací s jazykovými či geografickými videoprogramy – především pro nácvik poslechu
s porozuměním rodilým mluvčím, k rozvoji komunikace v každodenních situacích,
k rozšiřování vědomostí o reáliích rusky mluvících regionů. K rozšíření a prohloubení těchto
vědomostí využíváme také samostatné práce s internetem, tiskem a odbornou literaturou,
geografickými materiály v ruském jazyce.
Zvyšující se zájem o ruský jazyk letos přirozeně vyústil k maturitní zkoušce deseti
studentů.
PaedDr. Alena Pavelková
Matematika
Jako v každém roce se naši studenti zúčastňují celé řady soutěží s matematickou tematikou.
Někteří se zapojují do korespondenčních soutěží pořádaných vysokými školami a gymnáziem
v Bílovci, někteří se pak zúčastňují matematických soustředění. V tomto školním roce se
přibližně 9 žáků zúčastňovalo matematických pátků pořádaných Matematickým ústavem
Slezské univerzity. Mladší žáci se zapojují dále do Pythagoriády a spolu s ostatními do soutěže
Matematický klokan a především do nejprestižnější soutěže – matematické olympiády.
Nejdříve konečné výsledky z ročníku 2007/2008
Matematický klokan
Ve srovnání s ostatními žáky okresu se v kategorii Junior z 213 žáků umístila na 1. místě
Blanka Gvoždíková z 2. B, na 3. - 4. místě Kateřina Lazarová ze 6. A a Lukáš Sukeník z 2. D.
V kategorii Student ze 156 studentů na 1. - 3. místě místě Jan Kudela ze 7. A a Jan Stuchlík
z 8. A. V kategorii Benjamín pro mladší žáky se z 1285 žáků umístil na 2. místě Daniel Štěrba
z 2. A.
Matematická olympiáda
V okresním kole kategorie Z6 byli dva úspěšní řešitelé: Na 3. místě Zuzana Mikušová a na
7. místě Petra Pavelková. V kategorii Z7 byl jeden úspěšný řešitel, na 1. - 3. místě Daniel
Štěrba. V kategorii Z8 se umístili na 1. místě Filip Horák, na 4. - 5. místě Jan Premus a na
9. místě Břetislav Martínek
V krajském kole kategorie Z9 byl jeden úspěšný řešitel, a to na 14. místě Jan Tofel ze 4. A.
V kategorii C postoupilo do krajského kola 5 žáků, úspěšnou řešitelkou se stala na 18. místě
Petra Koščáková z 5. A. V kategorii B postoupili do krajského kola 2 žáci. Vynikajícího
úspěchu dosáhl Matúš Kopf, který se umístil na 2. místě, na 20. místě pak Tomáš Skřont, oba
ze 7. A.
28
Mezinárodní soutěž Genius Logicus
Této soutěže, které se zúčastnilo více jak 8000 soutěžících ze sedmi zemí, soutěžilo i 17 našich
studentů z 2. A a 3. A. V kategorii starší žáci jsme dosáhli vynikajících úspěchů. V porovnání
žáků naší republiky obsadil v kategorii starších žáků Daniel Kubela z 2. A první místo,
Břetislav Martínek z 3. A 17. místo a Martin Vacula z 3. A 46. místo. V rámci mezinárodního
srovnání se pak Daniel Kubela umístil na 30. místě.
V letošním školním roce jsou prozatímní výsledky následující
Pythagoriáda
Úspěšnými řešiteli ve školním kole byli z primy 3 žáci, Ondřej Pavelka, Pavel Hub a Lukáš
Miketa. Ze sekundy bylo úspěšných 7 žáků, Daniel Galis, Kristina Běrská, Petra Pavelková,
Jakub Poledne, Lucie Poustková, Jindra Rimel a Zuzana Mikušová. Všichni postupují do
okresního kola.
Matematický šampion
V této soutěži pořádané v Ostravě pro žáky našeho kraje a přilehlých polských oblastí se
v kategorii devátých tříd nejlépe umístil Filip Horák na 5. místě a Radka Hadámková na
10. místě. V kategorii středních škol pak ze 111 žáků na 6. místě Matúš Kopf.
Mezinárodní matematická soutěž Náboj 2009
V této soutěži pětičlenných družstev pořádané MFF UK v Praze, FMFI UK v Bratislavě
a Matematickým ústavem Slezské univerzity v Opavě naše družstvo ve složení Lukáš Gráf
z 8. A, Matúš Kopf a Tomáš Skřont ze 7. A, Petra Koščáková z 6.A a Tomáš Hadámek z 1.B
obsadilo v rámci kraje z 15 družstev výborné třetí místo a v rámci republiky 11. místo.
Matematický klokan
Kategorie Benjamin: Účast 50 žáků z 1. A a 2. A. Nejlépe se umístili: Kateřina Hlisnikovská,
2. A - 97 bodů, Jana Gebauerová, 1. A - 94 bodů a Denisa Falharová, 2. A, která dosáhla 93 b.
Kategorie Kadet: Účast 19 žáků ze 3. A a. 4. A. Nejlepší byli: Matouš Novák, 3. A, který získal
111 bodů, Hana Poláčková, 3. A - 86 bodů a Jan Premus, 4. A s 82 body.
Kategorie Junior: Počet řešitelů 39 žáků z prvních a druhých ročníků, z 5. a 6. ročníku
osmiletého studia. Nejlepší byla Petra Koščáková, 6. A - 88 bodů, dále Jan Böhm, 1. D, Tomáš
Hadámek, 1. B, Marek Schwarz, 1. E, Lukáš Verner, 2. E, kteří získali 81 bodů
Kategorie Student: Účast 31 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků, ze 7. A, 8. A, osmiletého studia.
Nejlepší byl Matúš Kopf ze 7. A s 98 body, Tomáš Skřont, 7. A, který získal 93 bodů a Vojtěch
Svak, 8. A – 85 bodů.
Matematická olympiáda
Do okresního kola v kategorii Z6 postoupili 4 žáci z 1. A, v kategorii Z7 čtyři žáci z 2. A
a v kategorii Z8 čtyři žáci z 3. A. Okresní kolo proběhne v dubnu.
Do okresního kola kategorie Z9 postoupili 4 žáci ze 4. A. Úspěšnými řešiteli byli tři žáci. Na 4.
až 6. místě Filip Horák, na 7. - 8. místě Břetislav Martínek a na 11. - 12. místě Martin Vacula.
Všichni postupují do krajského kola.
Do okresního kola kategorie C postoupili 4 žáci, všichni byli úspěšní řešitelé a postoupili do
krajského kola. Nejlepší byli v okresním kole na 1. - 3. místě Jan Tofel z 5. A a Tomáš
Hadámek z 1. B, na 5. místě Sebastián Filip a na 6. místě Patrik Filip, oba z 1. B. Do okresního
kola kategorie B postoupilo 8 žáků. Úspěšnými řešiteli s postupem do krajského kola byli na 1.
místě Petra Koščáková z 6. A, na 2. místě Veronika Kovaříková z 2. D, na 3. - 4. místě Eva
Dominiková z 6. A a Martin Žídek z 2. E. Krajská kola se uskuteční začátkem dubna
a výsledky budou známy později.
Do okresního kola nejvyšší kategorie A postoupilo 5 žáků, z toho 2 žáci byli úspěšní řešitelé
s postupem do krajského kola. Nejlepší byli na 1. místě Lukáš Gráf z 8. A, na 2. místě Matúš
Kopf ze 7. A a na 4. místě Petra Koščáková z 6. A. V krajském kole pak obsadil Matúš Kopf
ze 7. A 11. místo. a 18.- 21. místo Lukáš Gráf z 8. A.
RNDr. Hynek Koutný
Fyzika
Jelikož se ročenka našeho gymnázia uzavírá vždy ke konci března, nepokrývá toto období pro
fyziku celý školní rok. Výsledky některých soutěží jsou rozděleny do dvou školních roků.
29
Školní rok 2007/08 – období duben – srpen
Naše gymnázium se zúčastnilo ve dnech 10. až 11. dubna 2008 již 21. ročníku národního finále
Turnaje mladých fyziků (TMF) letos konaného v Rumburku. Ve složení Jan Koščák v roli
kapitána, Libor Šmejkal, Vojtěch Šimetka, Ivana Moravcová, Vojtěch Horný bojovalo vítězně
naše družstvo s dalšími šesti družstvy a umístilo se na vynikajícím 1. místě.
Po vítězství v českém národním kole se tým našeho gymnázia (Ivu Moravcovou z důvodu
maturity vystřídal Jan Koník) zúčastnil mezinárodního kola konaného v chorvatském Trogiru,
ve kterém obsadil v konkurenci 21 zemí pěkné 12. místo, což je výrazně nejlepší výsledek
České republiky v MTMF za posledních pět let. Mezinárodní finále bylo velmi náročné, tým si
přivezl mnoho zkušeností a poznatků pro další práci. Všem členům moc děkujeme za
výbornou práci! Novému vytvořenému týmu ve školním roce 2008/09 přejeme mnoho
úspěchů!
V soutěži SOČ v oboru fyzika obsadil Vojtěch Šimetka v celostátním kole 8. místo s prací
Elektromagneticky laditelný filtr pro terahertzové spektrální pole.
S prací Tvarová paměť naši školu reprezentoval v soutěži středoškolských prací v anglickém
jazyce First Step to Nobel Prize in Physics, které se každoročně účastní kolem stovky
studentů z celého světa. Tuto soutěž pořádá Polsko.
Další soutěží, ve které máme každoročně velmi hezké výsledky, je Fyzikální olympiáda.
V kategorii A byl úspěšným řešitelem Lukáš Gráf, který postoupil z krajského kola jako
úspěšný řešitel do kola celostátního. V něm z celkového počtu 41 řešitelů obsadil pěkné
23. místo. V kategorie B byl svým 2. místem úspěšným řešitelem opět Lukáš Gráf. Tato
kategorie končí krajským kolem. V kategorii D byli úspěšnými řešiteli 6., 8., 9. a 11. místem
Martin Černý, Jakub Honěk, Jiří Dluhoš, Petra Koščáková a Filip Lenert. 18. a 19. místo
obsadili Tomáš Grabec a Aleš Kajzar.
V kategorii E se v okresním kole umístili na 7. až 13. místě Jan Mučka, Jana Režnarová, Jan
Tofel, Daniel Bartonec a Šárka Havrlantová. Nejvyšším kolem kategorie E je kolo krajské.
Z úspěšného okresního kola postoupil z těchto pěti žáků našeho gymnázia do krajského kola
Jan Tofel, který se v něm umístil na pěkném 4. místě a Daniel Bartonec na 22. místě.
Nejvyšším kolem kategorie F je kolo okresní, kterého se zúčastnilo 17 žáků základních škol.
Úspěšnými řešiteli této kategorie byli Jan Premus, který se umístil na výborném 1. místě,
Radka Hadámková na 3. místě, na 6. místě Martin Vacula a na 12. místě Břetislav Martínek.
Všem moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů.
Zapojili jsme se také do 5. ročníku Astronomické olympiády, ve které jsme byli velice
úspěšní. V kategorii G – H se školního kola zúčastnilo 18 studentů, korespondenční kolo
vypracovali jen tři. Do finále sice nepostoupili, ale jejich umístění bylo pěkné. Jana Režnarová
ze 4. A byla 31., Šárka Havrlantová a Daniel Bartoniec z téže třídy se umístili kolem 50. místa.
V kategorii E – F soutěžilo ve školním kole 23 studentů, ale i v této kategorii korespondenční
kolo vypracovali jen 3. Nejúspěšnější Jan Mazáč z 2. A postoupil i do celostátního finále, ve
kterém své prvenství z minulého ročníku obhájil. Moc blahopřejeme! V nové kategorii C – D
školní kolo vyhlášeno nebylo. Korespondenční bylo tak náročné, že ho nevypracovali ani ti,
kteří byli v minulých ročnících v celostátním finále.
Mezi další soutěže patří korespondenční soutěž FyzIQ pro ZŠ a nižší ročníky osmiletého
gymnázia. V loňském roce se celorepublikového semináře FyzIQ zúčastnilo z naší školy
celkem 37 žáků. Tento seminář byl zaměřen na řešení úloh z fyziky pro druhý stupeň
základních škol a nižších tříd osmiletého gymnázia, celkem řešily dvojice či jednotlivci 5 sérií
fyzikálních příkladů, které obsahují problémy probíraného učiva ze školské fyziky. V kategorii
7 s počtem soutěžících 182 v republice se na 23. – 27. místě v ČR a 1. místě v kraji umístily
Barbora Lukášová a Tereza Chládková. V kategorii 8 s počtem soutěžících v republice 188 se
na 8. až 23. místě v ČR, 2. – 3. místě v kraji umístily Radka Hadámková a Lucie Winklerová,
a v kategorii 9 s počtem soutěžících v republice 124 se na 9. – 10. místě v ČR, 1. místě v kraji
umístili Lukáš Solný a Štěpán Veselý. Jsou to moc pěkné výsledky.
V červenci odletěl náš student Lukáš Helebrandt, který vyhrál konkurz na ISC v Praze, do
mezinárodního kosmického kempu v Alabamě v USA. Byly to pro něho velmi zajímavé
okamžiky, v simulátorech si vyzkoušel např. chůzi po Měsíci, přetížení 4G, havárii
raketoplánu, v misích se pokoušel se členy družstva tvořeného studenty různých částí celého
světa řídit raketoplán. Vyslechl také přednášky konstruktérů raket, besedoval se skutečnými
astronauty. O svých zážitcích pak referoval na 5. školní přírodovědné konferenci. Velký
úspěch měla i naše absolventka Marie Drösslerová v Evropském kosmickém kempu,
30
konaném v Andøya Rocket Range (zde je nejseverněji položená odpalovací plocha vědeckých
raket na světě) v Norsku za Severním polárním kruhem. Blahopřejeme.
A začal nový školní rok 2008/09
O všech úspěších školního roku 2007/08 referovali naši studenti za přítomnosti rodičů
a hostů na 5. školní přírodovědné konferenci, která se uskutečnila 16. 1. 2009 v krásném
prostředí auly Slezské univerzity v Opavě. Z této akce byl opět vydán sborník.
V návaznosti na školní konferenci odjeli zástupci nejúspěšnějších soutěží referovat na
konferenci vítězů matematických, fyzikálních a programátorských soutěží České republiky.
V lednu letošního školního roku se Lukáš Gráf po úspěchu druhého místa v krajském kole
Fyzikální olympiády nejvyšší kategorie A probojoval do celostátního kola konaného v
Karlových Varech, ve kterém se v konkurenci spoluřešitelů umístil na velmi pěkném 22. místě
jako úspěšný řešitel. Soutěž v ostatních kategoriích však teprve začíná a výsledky se opět
dovíme až po vyhodnocení v dubnu či květnu 2009.
Téměř od začátku tohoto školního roku probíhá Astronomická olympiáda. V kategorii G – H
úspěšně zvládlo školní kolo a vypracovali i kolo korespondenční 4 žáci, totéž v kategorii E – F
jen jeden žák. Tudíž 4 žáci mají šanci dostat se do celostátního kola. Postoupí tedy do finále?
Držme jim palce!
Držme palce také všem našim studentům, které ještě zápolení v soutěžích do konce školního
roku čeká. O všech výsledcích budeme referovat v další ročence, ale také se můžete o nich
dovědět aktuálně na webových stránkách našeho gymnázia.
Exkurze:
K prohloubení a doplnění učiva slouží již pravidelně pořádané exkurze. Již tradičně se konají
exkurze na přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně a do planetária hvězdárny. Letošní školní rok
jsme navštívili také JE Dukovany společně s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně.
Pro 3. a 4. ročníky se uskutečnil Fyzikální kaleidoskop, který pořádala PřF UP Olomouc
v rámci Dne otevřených dveří. Věříme, že se všem tyto exkurze líbily.
Přednášky:
Žáci si vyslechli v průběhu školního roku řadu velmi zajímavých přednášek – Jak se podívat
na počátky vesmíru s přednášejícím RNDr. Vladimírem Wagnerem, přednášku prof. Ing.
Martina Libry, CSc. Energetika České republiky pořádanou JČMF na SU v Opavě. U
příležitosti 125. výročí založení našeho gymnázia se uskutečnily dvě přednášky RNDr. Jiřího
Grygara, který je významným českým astronomem a vědeckým popularizátorem (a také
bývalým studentem gymnázia) – Pohledy do nebe a Okna vesmíru stále dokořán.
PaedDr. Dáša Zemková
Dějepis
Již III. ročník dějepisné soutěže ...
pro žáky čtyřletého studia gymnázií Moravskoslezského kraje spoluorganizovalo naše
a Slezské gymnázium společně s Ústavem historických věd Slezské univerzity v Opavě. Letos
byla soutěž zaměřena na dějiny umění se zvláštním zřetelem k baroku a době a osobnosti Jana
Amose Komenského. Školního kola se v prosinci zúčastnilo 46 žáků, přičemž do nejvyššího
stupně této soutěže – krajského kola – se probojovalo 17 nadšených mladých historiků
z jedenácti gymnázií. Z náročného klání, které se uskutečnilo 27. ledna, si nakonec vítězné
vavříny odnášeli žáci našeho gymnázia: Jiří Neminář (4. D) na 1. místě a Jakub Honěk (2. E)
na 2. místě. Doufáme, že nám v Jakubovi vyrůstá nadějný nástupce Jiřího Nemináře, který
tuto soutěž vyhrál již třikrát za sebou, a kterému tímto držíme palce u maturity.
HISTORIÁDA
Toto velmi zajímavé dvoudenní klání je pro změnu určeno našim mladším žákům, kteří se
nebojí většinu dne soustředit natolik, aby zvládli veškeré podněty a z nich vyplývající
dějepisné úkoly. Soutěž je totiž celostátní, což znamená, že se na ni sjíždí ti nejlepší zástupci
prim, sekund, tercií a kvart z celé naší republiky. „Pamětníci“ si možná vzpomínají, že se před
několika lety soutěžilo i na našem gymnáziu, letos se pořádající školou pod záštitou hlavního
organizátora – agentury Hobit a p. Bauera – stalo gymnázium ve Zlíně.
31
16. a 17. duben tedy znamenal pro další z celé řady předcházejících zástupců naší školy věci
nové (Baťovo město toho mělo hodně v nabídce), ale, a to především, prokazování vlastních
znalostí, toho, co už bylo načteno, naučeno nebo prostě „odkoukáno“ za poslední léta. Ani
tentokrát naši žáci nezklamali a dokázali, že i na naší škole vyrůstají šikovní budoucí
myslitelé.
Olympiády a soutěže
Jako každoročně i v tomto školním roce se naši žáci 8letého
gymnázia účastní celorepublikové dějepisné olympiády. Letos se
koná 38. ročník, který je zaměřen na dobu hradů a zámků
v Čechách a na Moravě. Ze školního kola postoupili Jan Mazáč
ze 3. A a Lucie Winklerová ze 4. A. V únoru se konalo okresní
kolo, v němž byla úspěšnější Lucie Winklerová, která skončila na
druhém postupovém místě v konkurenci 46 účastníků a čeká ji
krajské kolo v Ostravě.
Vulcanalia aneb Vše, co jste vždy chtěli vědět a báli se
zeptat …
V lednu se vydali mnozí naši žáci do Brna jednak na výstavu
o Tutanchamonovi, ale řada z nich zavítala také na hrad
Špilberk, kde v tu dobu probíhala výstava méně efektní, ale za to
informačně daleko hodnotnější - 100 000 let sexu – O lásce,
plodnosti a rozkoši. Zřídka se totiž stává, aby se v hodinách
dějepisu hovořilo o dějinách sexu.
A tak někteří z nás nahlédli do dějin erotiky a sexuality od pravěku až po nedávnou
minulost. Pomocí exponátů z celé Evropy jsme si mohli udělat představu o této citlivé,
a přesto samozřejmé části našeho života v minulosti. Expozice byla jednou ze série
tematických výstav pořádaných Drents muzeem v Holansdsku. Viděli ji už v řadě evropských
velkoměst a v Brně byla doplněna o artefakty z území Čech, Moravy i našeho Slezska.
K prohlédnutí bylo připraveno několik stovek předmětů, mezi nimi originály plastik Venuší či
hrob muže se zlatou schránkou na penis z období pravěku.
Z antických exponátů zaujaly vázy s erotickými motivy, falické amulety nebo dokonce
mince s vyobrazením různých sexuálních poloh. Překvapivé byly také erotické artefakty
z prudérního středověku. Z nejmladšího období dějin upoutal naši pozornost unikátní
nejstarší dochovaný kondom na světě nebo pikantní stereobrázky z 19. století. V poslední
místnosti byla připomenuta i odvrácená strana sexuálního chování člověka. Pojetí výstavy
bylo takové, že se nikdo nemusel cítit trapně.
Prokletí zlata - 1000 let zlata Inků
Někteří naši žáci, milovníci zlata a předkolumbovské doby v Americe, využili
jedinečné příležitosti a nechali se unést kouzlem Inků a jejich fascinujícím
světem na výstavě, která probíhala v reprezentativních prostorách Nejvyššího
purkrabství v areálu Pražského hradu. Vrcholem výstavy bylo pro nás asi
devadesát originálních zlatých exponátů z muzea Museo de Oro z peruánské
Limy. Masky, poháry, mísy, šperky ze zlata zářily v magickém přítmí místností.
Byly tady ale i tašky na koku, obrovské pivní poháry či množství magických
předmětů, které dokládaly existenci halucinogenních obřadů v dávné incké minulosti. Řada
z nás zhlédla připravený dokument o historii a kulturním světě incké civilizace.
Zvláštním zážitkem byly hologramy archeologických nálezů, které odpočívají v Limě.
A kdo chtěl a byl při penězích, mohl zakoupit na závěr výstavy kopii zlatého amuletu, náušnice
či prstenu.
Republika
V symbolický den výročí vzniku Československa 28. 10. 2008 byla v Národním muzeu v Praze
otevřena výstava s příznačným názvem „REPUBLIKA“. Na tak rozsáhlou výstavu si museli
praví vlastenci počkat celých devadesát let. Rozhodli jsme se ji proto navštívit, čekat dalších
téměř sto let by mohlo být pro nás nereálné …
32
20. února jsme se tak za časného mrazivého rána vypravili do Prahy. Po několikahodinové
cestě našimi rychlovlaky jsme se konečně dostali k cíli. Hned po vstupu do muzea jsme spatřili
symboly naší moderní státnosti včetně trikolory.
Prohlédli jsme si jednotlivé části expozice. První z nich se nacházela ve vstupním sále
a byla věnována našim legiím, odboji za velké
války, vzniku a formování republiky. Řada našich
kluků byla nadšena ukázkami uniforem, zbraní,
válečných korouhví, listin a vším co se legií
týkalo. V této části se nacházely také vůbec
poprvé v našich dějinách vystavené originály
Mnichovské dohody.
Druhá
a třetí
část
byly
věnovány
každodennímu životu ve městě i na venkově.
Procházeli jsme prvorepublikovou školou,
sokolovnou, hospodou, statkem, kostelem,
dámským salónem, ordinací lékaře, knihovnou,
byty příslušníků všech společenských vrstev.
V sále Hollareum se naši spolužáci – nadšenci
pro umění a vědy – mohli pokochat
prvorepublikovou širokospektrální kulturou
včetně ukázek z Osvobozeného divadla, Spejbla
a Hurvínka, nebo si prohlédnout osobní
předměty naších proslulých herců, jako byly
třeba boty Mistra Oldřicha Nového. Poslední část
výstavy, nazvaná „Hračky naší Kačky“, potěšila
nás všechny, a musela potěšit vlastně všechny
návštěvníky s duší dítěte, protože jsme mohli na
vlastní oči vidět, s jakými hračkami si hráli naši
dědečkové a babičky.
A co napsat závěrem? Snad jen to, že si tato událost měla zasloužit pozornost každého
občana České republiky, a hlavně si ji neměl nechat ujít žádný český patriot!
Monika Smějová, Jana Vavrečková, Jakub Zatloukal ze 3. D
Škola hrou – aneb prožili jsme dobu Tutanchamona
... historicky
Podzim 2008 – polovina března 2009, Brno a unikátní výstava věnovaná Egyptu a především
faraónu Tutanchamonovi, jehož téměř nedotčenou hrobku objevil v roce 1922 v Údolí králů
Howard Carter. Každý návštěvník, včetně několika desítek našich žáků, zde měl možnost
prohlédnout si poklady z pohřbu Tutanchamona a seznámit se prostřednictvím filmů
s objeviteli a mecenáši, kteří umožnili odhalení jeho hrobky.
25. ledna navštěvují tuto výstavu také naši nejmladší – žáci primy. S pracovními listy
a propiskami v rukou „běhají“ bezmála dvě hodiny od jednoho vystaveného panelu
k druhému, tu se zastavují u repliky Rosettské desky, tu je zaujme nezvyklý pohled na Nil, jak
asi mohl vypadat ve starověku. Stále horečně sledují, zda ten „jejich“ úkol je zrovna tady nebo
snad tamhle... „Paní profesorko, my nemůžeme najít ty kanopy!“, „A co vlastně znamená ta
kobra?“ Jsou zaujati, sami pátrají, sami se stávají součástí týmů archeologů – badatelů.
Výsledky úsilí primánů na výstavě, ale i jejich pozdější týmová práce ve škole, případně doma
(za všechny splněné úkoly jeden příklad: dopis Tutanchamonovi, který napsalo několik žáků
v hieroglyfech), je ke zhlédnutí v jejich třídě a na panelech na chodbě naší školy ve
2. poschodí.
literárně ...
Haiku (vznik v Japonsku, záznam myšlenky, většinou se nerýmuje, 17 slabik)
Akrostich - [akrostych] (dříve také akrostych, z řeckého akrostichon, složeniny z akros,
„krajní“ a stichos, „verš“) je báseň, v níž počáteční písmena, slabiky nebo slova každého verše
nebo sloky tvoří slovo, jméno nebo větu. Naleznete je v celé letošní ročence.
PhDr. Simona Krajcarová
33
Základy společenských věd
Komise Základů společenských věd (ZSV) se za poslední rok snažila odvést velký kus práce
nejen ve výuce studentů, ale i prostřednictvím doprovodných akcí, přenášek a besed.
Protože Základy společenských věd v sobě zahrnují velkou škálu předmětů, domníváme
se, že každý student si z nabízených doprovodných akcí mohl najít přesně to, co mu vyhovuje.
O zrůstající důležitosti předmětu svědčí nejen současný způsob testování na VŠ, kde jsou ZSV
postaveny na úroveň matematiky, ale i důležitost věd, které se v rámci ZSV učí, pro
připravovanou státní maturitu. Snahou vyučujících je vést studenty k přemýšlení nad fakty,
která jsou jim sdělována, učit je argumentovat v diskuzích, formulovat vlastní názory. K tomu
přispívají samozřejmě i přednášky a diskuze, kterých se studenti účastní. Podobně tomu bylo
i při Dnech práva, které pro letošní
školní rok chceme inovovat. O dalších
akcích
vás
budou
informovat
NOVÁKOVÁ
samostatné příspěvky. Chci moc
AKROSTICH (na Tutanchamona)
poděkovat kolegyním za jejich práci
Tutanchamona jsme navštívili v jeho hrobce.
a studentům za neustále vzrůstající
Ustanovení byla jasná nefoťte s bleskem!
zájem o společenské vědy.
Mgr. Jana Prošvicová
Tu viděli jsme keramiku, zlato, šípy i bodce.
Ani nefňukali jsme po domově steskem.
Nás ohromily všechny ty skvosty.
Chvályhodné bohatství ten Tutanchamon měl,
Aniž bychom přesně věděli, co sám v životě chtěl.
Možná jen umřít s bohatstvím a zlatem?
Okolo něj a jeho hrobky nejprve mnoho záhad bylo,
Nějaký Carter však štěstí měl…a vše se objasnilo.
Psychologie
Přání být vstřícně přijímán okolím patří
k základním potřebám každého člověka.
Každý z nás je jedinečný - je určitou
směsicí
vlastností
a temperamentu
tvořících dohromady auru, ono určité
„něco“ někdo je přátelský, snadno
Bohatství není přeci vše… počkej, až tě to tvé
získává stoupence a spřízněná srdce,
pokouše.
vyzařuje vnitřní oheň. Jiný je omezen
psychickými dispozicemi, které mu
v tomto magickém vyzařování brání.
Každá osobnost však potřebuje dostat
šanci, aby se mohla rozvinout, aby mohla v sobě probudit charismatickou osobnost, která
v něm doposud dříme.
K rozvoji vlastních schopností i možností má přispět svou koncepcí seminář z psychologie.
Předmět je zprostředkováván studentům v teoretické i praktické rovině. V teoretické rovině se
jedná o přiblížení psychologie jako vědy, o práci se standardizovanými i nestandardizovanými
testy, o zážitková cvičení. V praktické rovině se jedná o besedy s odborníky z oblasti klinické
psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, o návštěvu specializovaných zdravotnických,
poradenských i sociálních zařízení.
Pro ilustraci uvádím exkurze a besedy s odborníky pro 3. a 4. ročník studia.
3. ročník
♦ Návštěva Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Opavě - beseda
s vedoucím poradny (s klinickým psychologem).
♦ Návštěva kontaktního a poradenského centra „ Pod slunečníkem“ v Opavě – seznámení
s variantami závislostí i terapií (beseda s pracovníkem nízkoprahového zařízení
a poradny).
♦ Exkurze do sociálního zařízení pro mentálně postiženou mládež Marianum, beseda
s ředitelem zařízení, se speciálním pedagogem.
♦ Návštěva Dětského stacionáře čtyřlístek v Opavě (dříve kojenecký ústav) - beseda
s klinickou psycholožkou o psychomotorickém vývoji dětí, o adopční péči.
♦ Hospitace ve třídě pro specifické poruchy učení a chování na Základní škole při
Psychiatrické léčebně v Opavě - beseda s ředitelkou školy, speciální pedagožkou
a etopedkou.
♦ Beseda s dr. Siwkem - problematika dětí s ADHD, obeznámení s metodou kineziologie.
♦ Psychiatrická léčebna v Opavě – oddělení neuróz – beseda s klinickou psycholožkou,
seznámení s terapií neuróz i provozem tohoto zařízení.
34
♦ Psychiatrická léčebna v Opavě oddělení psychóz (schizofrenie), beseda s klinickým
psychologem o terapii psychóz, seznámení s provozem zařízení.
4. ročník
♦ Exkurze do opavské Charity – návštěva chráněných a rehabilitačních dílen, beseda
s pracovníky.
♦ Opavská linka důvěry – seznámení s provozem.
♦ Pedagogickopsychologická poradna v Opavě – beseda s ředitelem poradny, seznámení
s činností, diagnostická kritéria.
♦ Logopedická poradna v Opavě, beseda s klinickou logopedkou o nápravné péči
logopedických vad u dětí i specifické péči pro dospělé.
♦ Exkurze ve Speciální základní škole na Dostojevského ulici v Opavě – beseda s ředitelem
školy o provozu zařízení, seznámení s problematikou různě handicapovaných dětí.
♦ Rehabilitační ústav v Hrabyni – seznámení s fyzioterapií, s provozem zařízení.
Mgr. Hana Borunská
Diskuze o světové hospodářské krizi
Nejen studenti čtvrtých ročníků se zapojili dne 20. 2. 2009 do besedy na aktuální téma
„Ekonomická krize a její důsledky a souvislosti“. Naše gymnázium hostilo předsedu
odborového svazu KOVO Josefa Středulu. Prostřednictvím poutavé besedy zpřístupnil
studentům základní informace o vzniku, charakteru, průběhu a předpokládaných následcích
krize. Pan Středula dále nastínil průběh krize v České republice a poukázal zejména na
důsledky zvyšování míry nezaměstnanosti: „Když porovnáme změny v míře nezaměstnanosti
během prosince 2008 a ledna 2009, zjistíme, že stoupla přibližně ze 6 na 6,8 %, přičemž
nejhorší situace nás údajně teprve čeká ke konci léta a před rokem 2012 nemůžeme očekávat
zlepšení.“
Pan Středula na závěr nabádal studenty, aby
SLÁMA
jako budoucí pedagogové, lékaři, ekonomové, ...,
AKROSTICH
byli vždy opatrní při vytváření názoru na podobná
ožehavá témata: „Není nutné věřit všemu, co se
Takové poklady se jen tak nevidí
vám předkládá, věřte svému úsudku. Bez základu
Uznávám, že jsou nádherné
nepochopíte, co a proč se odehrává. Snažte se získat
To se pak na střídmost nehledí
o dané věci co nejvíce informací. Nebuďte naivní,
Ale k čemu všechna krása
čtěte! Vždy mějte svůj názor a ten si nenechte vzít.“.
Na níž padá prach
Mgr. Barbora Křižanovská
CHytíš souchotiny
Beseda s Mgr. P. Skácelem
Akorát
Dne 21. 10. 2008 proběhla pro studenty beseda
o českých vojenských misích v Iráku a bývalé
Moci rozhodovat o
Jugoslávii, kterou pro studenty připravil pplk.
Osudu statisíců
Skácel, který se těchto misí sám účastnil. Pan
Nenáleží lidem
Skácel dokázal svým výkladem nejen zaujmout, ale
také pobavit. Jeho svérázný přístup a ochota
odpovídat byly pro studenty zajímavým zpestřením.
Mohli se dovědět něco o armádním zákulisí, o zemích s naprosto odlišnou kulturou
a tradicemi, a seznámit se i s osobními zážitky přímého účastníka.
Ing. Jana Cupalová
Ekonomický kongres Karviná 2008
Čtyřčlenný tým složený z žáků našeho gymnázia (Václav Čech z 8. A, Matěj Černý a Martin
Kožušník ze 4. E, Silvie Rymlová ze 4. D) pod dohledem paní ing. Cupalové se ve čtvrtek
9. října 2008 zúčastnil 5. ročníku Ekonomického kongresu, který se konal na půdě Obchodně
podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné.
Stejně jako mnoho jiných mladých a schopných studentů středních škol
Moravskoslezského kraje, i náš tým měl možnost ukázat, jak velký potencionál se v něm
skrývá. Kongres byl vyvrcholením několikaměsíčního úsilí v práci na projektech
s ekonomickou tematikou. Tým Mendelova gymnázia zpracovával přes léto práci s názvem
Řešení dopravní situace v Moravskoslezském kraji, ve které podrobně popsal současnost
35
a budoucnost situace. Práce byla doplněna moderními nápady a neobvyklými návrhy pro
zlepšení celkové situace v dopravě.
Jednotlivé projekty studentů zde měly možnost být prezentovány pod záštitou děkana
Obchodně podnikatelské fakulty Bohumila Fialy, paní poslankyně Anny Čurdové (ČSSD)
a honorárního konzula Ruské federace v Ostravě pana Aleše Zedníka. Vinou organizátorů
některé práce nedostaly šanci být představeny. Bohužel ani náš projekt nebyl prezentován,
avšak snaha našeho týmu nezůstala bez odměny a vypracovaný projekt bude zveřejněn
v Almanachu, který bude celý Ekonomický kongres Karviná 2008 mapovat.
Největší odměnou pro všechny účastníky i přihlížející však byla zkušenost s průběhem
a organizací kongresu.
Silvie Rymlová 4. D
Příběhy bezpráví
Jedním z důvodů, proč současní i bývalí členové komunistické strany vystupují proti formě
školní výuky dějin Československa od února 1948 do listopadu 1989, je projekt Příběhy
bezpráví, pořádaný společností Člověk v tísni. Příběhy bezpráví prostřednictvím filmových
projekcí a následných debat s pamětníky, často oběťmi komunistického režimu, žákům
a studentům základních a středních škol přibližují poválečné období našich dějin. Vzhledem
k nevelkému počtu vyučovacích hodin, jež jsou vyhrazeny tématu československé totalitní
minulosti, je projekt jednou z možností, jak se mohou studenti o tomto údobí dozvědět více.
Čtvrtý ročník, kterého se kromě více než šesti stovek dalších zúčastnila také naše škola, byl
zaměřen primárně na komunistické perzekuce 50. let, ale nejen na ně. Studenti
společenskovědních a dějepisných seminářů i ostatní zájemci o historii a lidská práva mohli
zhlédnout dokumentární film o jednom z neprávem zapomenutých českých hrdinů Muž, který
přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse a poté vyslechnout vyprávění pozvaných hostů.
Při poslechu a pouhé představě toho, čím si museli projít páter Stanislav Lekavý, kněz ze
Zlatých Hor vězněný v Jáchymově a Uherském Hradišti, a rovněž vězněný Leo Žídek, stávající
předseda ostravské pobočky Konfederace politických vězňů, vynikla banálnost jakýchkoliv
námitek ze strany komunistů. Osudy uvedených pánů a především fakt, že o nich dnes mohou
beztrestně zpravit ostatní, vnímám jako potvrzení stále platných slov Karla Čapka: „Pravda je
víc než moc, proto je trvalá“.
Martin Šrajer, 4. C
Sedmdesát let Mnichovské dohody
Na tak významné události, jako je Mnichovská dohoda, by se určitě nemělo zapomínat.
A proto jsme k jejímu 70. výročí my, žáci třídy 4. A, navštívili dvě z mnoha vojenských
opevnění v našem okolí. 23. září loňského roku jsme se vydali do Milostovic, kde jsme se
rozhlédli ze střechy bunkru po okolí. Poznali jsme také hrozné podmínky pro život vojáků.
Poté jsme se autobusem přesunuli k dalšímu opevnění, Darkovičkám, kde jsme dostali
vytouženou svačinu. S plnými ústy a blaženým výrazem ve tváři jsme poslouchali další
náročný výklad. Při prohlídce vnitřních prostor jsme mohli zkusit manipulaci s různými
zbraněmi.
Po poučném dopoledni jsme se vrátili domů. Za vše vděčíme Československé obci legionářské,
která tento zájezd zaštítila, a ing. Cupalové, která pro nás akci připravila.
Lada Poštulková, Radka Hadámková, 4. A
Soutěž Dvorek.eu
Tři studentky Mendelova gymnázia, Veronika Kováříková, Veronika Pargačová a Kateřina
Večeřová ze 2. D se během zimních měsíců zúčastnily soutěže vyhlášené českou
europoslankyní Zuzanou Roithovou. Jejich úkolem bylo vybrat si jeden z problémů EU, zjistit
o problému co nejvíce informací a navrhnout jeho alternativní řešení. Děvčata si vybrala téma
Islám a Evropa. Soutěž byla rozdělena do tří kol. Děvčata se v konkurenci bezmála 70 týmů
umístila na 12. místě v ČR.
Prvním úkolem vyhlášeným dvorkem.eu bylo sepsat článek a připravit rešerši o daném
tématu. Veroniky spolu s Kateřinou se důkladně seznámily a islámem, a to nejen s jeho
historií a pravidly, ale také způsobem života a muslimskou emigrací do Evropy. Úspěšné
sepsání článku a rešerše poslalo děvčata do druhého kola.
36
Druhým úkolem byl uskutečnit rozhovor s osobou, která se v daném tématu orientuje či jej
dobře zná a rozumí mu. Děvčata sepsala rozhovory dva: první s občanem Turecka, který
samozřejmě sám islám vyznává. Děvčata jej vysledovala na skypu a anglicky se s ním
dorozumívala. Druhým tázaným byl Mgr. Tomáš Raděj, absolvent našeho gymnázia nyní
působící na Masarykově univerzitě v Brně. Navštívil také mnoho zemí, ve kterých islám jako
náboženství i životní styl převládá. Zpracování tohoto úkolu bylo hodnoceno se ztrátou pouze
jednoho bodu.
Třetí a poslední kolo bylo nejnáročnější. Úkolem děvčat bylo prezentovat své téma
a především jej dostat na veřejnost. Na začátku měsíce února děvčata uspořádala přednášku
s názvem. Neházejte muslimy do jednoho pytle.“ Přednáška informovala o ideologii a historii
islámu a historii osídlování Evropy muslimy. Její odezvu měly ukázat rozdané dotazníky. Na
přednášku děvčata pozvala celostátní televizi ČT1. Ta o tomto projektu natočila reportáž, která
byla vysílána ve zprávách z regionu Ostrava. Totéž učinil jeden z našich starších spolužáků
Martin Balhar ze 4. E a svou reportáž zveřejnil jak na internetové stránce Mendelova
gymnázia, tak také na velmi známé internetové stránce YouTube. V Opavsko-Hlučínském
deníku vyšel v únoru 2009 o naší přednášce článek. Další článek o naší přednášce vyšel na
internetovém serveru www.iopavsko.cz. Samozřejmě nemalou pomoc nám poskytla paní
profesorka Jana Prošvicová, která nám poskytla knihy, vědomosti a zkušenosti.
Děvčata se nakonec umístila na 12. místě ze 70 týmů. Jsou nejen obohaceny o nové
zkušenosti, ale jsou na sebe opravdu pyšné.
Kateřina Večeřová, Veronika Pargačová, Veronika Kováříková, 2. D
Beseda a vědomostní soutěž o EU
V úterý 17. února proběhla v Ostravě, na akademické půdě VŠB-TU, beseda s českými
europoslanci L. Roučkem a R. Falbrem. Po dopolední diskuzi s europoslanci věnované
aktuálním evropským otázkám následoval vědomostní test zaměřený na znalost problematiky
EU pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje. Z naší školy se účastnili Václav Čech
(8. A), Barbora Dajčová (4. B) a Martin Kožušník (4. E). Vítězem soutěže se stal student
Václav Čech, který se v březnu zúčastnil poznávací exkurze do Štrasburku. Blahopřejeme!
Poznávací exkurze do Štrasburku
Ve dnech 8. až 12. března jsem se zúčastnil jako jeden z 35 studentů Moravskoslezského kraje
poznávací cesty do Štrasburku.
Vyjeli jsme v neděli večer, v pondělí dopoledne jsme dorazili do německého Offenburgu,
kde jsme byli ubytováni v příjemném rodinném penzionu.
V pondělí odpoledne jsme navštívili Evropský parlament ve Štrasburku, kde jsme měli
besedu s europoslanci Liborem Roučkem a Richardem Falbrem, kteří nám představili svou
práci. My jsme se jich ptali na aktuální problematiku, která je v současnosti projednávána
v parlamentu. V diskuzi jsme se dotkli také některých ožehavých témat, např. řešení současné
hospodářské krize nebo společné zemědělské politiky EU. Poté jsme si prohlédli Evropský
parlament, který je architektonicky velmi výraznou stavbou. Všichni europoslanci se každý
měsíc na týden sjedou do Štrasburku, kde probíhá plenární zasedání. Každý europoslanec má
časový limit jedné minuty k tomu, aby se vyjádřil k čemukoliv. Někteří s tím ovšem mívají
problém, protože se nevejdou do stanovené doby. Tady platí, že méně je někdy více. Večer
jsme měli společnou večeři s europoslanci, kde jsme hodně diskutovali nejen o současných
problémech, ale i o budoucím směřování Evropské unie.
V úterý jsme si prohlédli samotné město Štrasburk, které určitě stojí za návštěvu. Mezi
významné pamětihodnosti patří např. katedrála Notre Dame, jež ve své době byla nejvyšší
stavbou světa.
Ve Štrasburku kromě Evropského parlamentu sídlí také řada jiných institucí, např. Rada
Evropy, Evropský soud pro lidská práva nebo Evropská agentura pro farmaceutiku.
Na zpáteční cestě jsme navštívili velké technické muzeum v německém Sinnsheimu, které
velmi doporučuji k navštívení. Mají tam nejen civilní, ale i vojenskou techniku.
Závěrem bych chtěl říct, že to bylo několik příjemně strávených dnů s novými kamarády
a seznámení se s fungováním Evropského parlamentu. Stálo to za to!
Václav Čech, 8. A
37
Biologie
Biologie je předmět, který se stále obohacuje o nové poznatky, a my se snažíme je přenést do
výuky. Používáme moderní metody vyučování a pomůcky nejen moderní, ale i takové, které se
dají označit jako historické a jsou velmi vzácné. Některé pamatují 125 letou historii školy. Naši
učitelé absolvují různé doplňující vzdělávací kurzy. Podílejí se také na projektu, který umožní
studentům studovat po internetu.
Konec loňského školního roku byl v biologii ve znamení ukončování různých kol soutěží.
Například se nám dařilo v nejvyšších kolech Biologické olympiády – tj. v kategorii C (krajské
kolo). To vyhrála Marie Kroutilová ze 4. A. V kategorii D je nejvyšším kolem okresní, a to
vyhrál Jan Mazáč z 2. A a Josef Zimola z 2. A byl druhý. Vynikajícího výsledku dosáhl Martin
Vacula z 3. A, který obsadil 2. místo v celostátním kole Chovatelské dovednosti mládeže.
V novém školním roce 2008/09 jsme začali vyučovat podle ŠVP v 1. a 2. ročníku
osmiletého studia. Předmět s názvem Biologie jsme
v těchto ročnících přejmenovali na Přírodopis.
Z akcí, které jsme organizovali, vybírám: V říjnu
Hmyz
2008 proběhla v chemické posluchárně beseda pro
V přírodě se vyskytuje,
dívky 1. ročníku a 5. A o intimních záležitostech
často lidi otravuje,
s názvem „S TEBOU O TOBĚ“ a pro dívky 1. A beseda
my však víme, nejen škodí,
s názvem „Čas proměn“. V listopadu 2008 soutěžilo 8
ve kvítkách svá těla brodí.
pětičlenných družstev ve Velké ceně ZOO Ostrava na
Když má křídla, poletuje,
téma Plazi. Ve velké konkurenci se podařilo vybojovat
když je nemá, poskakuje,
účast ve finále družstvu ze 4. A ve složení Adam Klocek,
vývin jejich, to je kouzlo,
Martin Vacula, Petra Krejčí, Radka Hadámková
co pramáti kdys uklouzlo.
a kapitán družstva Sabina Hábová. O 1 bod jim uniklo
3. místo.
Je jich více, než nás lidí,
1. prosince 2008 jsme se aktivně zúčastnili
složenými očky vidí,
jejich tělo - článků dvacet,
světového dne Boje proti AIDS v akci Červená stužka. V
dovedou však i les skácet.
programu bylo zapojeno 29 studentů z 1. C, 2. B, 2. C,
2. E, 3. C a 7. A.
Sice plíce nemají,
Od začátku roku 2009 se rozběhl kolotoč se
vzdušnicemi dýchají,
školními koly BiO všech kategorií. V krajském kole kat.
ale rychlí, hbití velmi,
A obsadila Jana Roháčková ze 4. B 8. místo a Ivona
nebezpeční jako šelmy.
Lhotská z 8. A 10. místo. Z ostatních kategorií
Našel bys je na seně,
postoupili do vyšších kol: Marie Kroutilová z 5. A, Petra
některé ve své koupelně,
Koščáková ze 6. A, Jan Mazáč ze 3. A, Josef Zimola ze
jejich život, dlouhý - krátký,
3. A, Dušan Svoboda z 1. A a Zuzana Benšová z 2. A.
je jich mnoho, jsou v nich zmatky.
V průběhu roku jsme uskutečnili několik exkurzí,
Koušou, lížou nebo sají,
např. na patologii SN Opava nebo jsme navštívili
trpělivost, tak tu mají,
farmaceutický komplex TEVA v Komárově, hřebčín
tvoří si i chodbičky,
Albertovec,
veterinární
kliniku
a další.
Asi
kde nakladou larvičky.
k nejzajímavějším patřila přírodovědná exkurze
v Přímořských Alpách a Provence ve Francii, kterou
Mnohých barev, různých tvarů,
odkazují vzácných darů,
vedl prof. Dr. Denis Allemand, ředidel vědeckého
i když tohle zvládají,
centra Oceánografického muzea v Monaku. Poznávali
často jméno nemají…
jsme flóru a faunu této úchvatné krajiny.
Prof.
Sylvie Bašusová, 2. C
Allemand nám také umožnil návštěvu specializovaných
laboratoří na výzkum korálů v Oceanografickém muzeu
v Monaku a seznámil nás s metodikou jejich výzkumu.
Co nás čeká v následujícím období? Připravujeme ŠVP pro ostatní ročníky nižšího
i vyššího gymnázia a chystáme se na novou maturitu.
Přikládám básničku o hmyzu, kterou složila Sylvie Bašusová z 2. C během přípravy na test
a zprávu O Dni J. G. Mendela.
Mgr. Blažena Gebauerová
Den Johanna Gregora Mendela
Dne 25. 3. 2009 proběhly na našem gymnáziu přednášky z genetiky v rámci již tradiční akce
Den Johanna Gregora Mendela. Témata přednášek byla velmi zajímavá a studenti tak získali
38
nové poznatky z genetiky a molekulární biologie. Oba přednášející k nám letos přijeli
z Katedry buněčné biologie a mikrobiologie z Přírodovědecké fakulty UP z Olomouce. První
vystoupila RNDr. Lenka Kučerová s přednáškou „Vrozené chromozomální syndromy člověka“
a jako druhý vystoupil RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D. s přednáškou „ Mechanismy evoluce“.
Akce proběhla dvakrát. Jednou pro studenty biologických a chemických seminářů 3. ročníků
a podruhé pro studenty ze 4. ročníků a další zájemce. Celkem se obou přednáškových cyklů
zúčastnilo 130 studentů. Našim hostům se líbil opravdový zájem studentů a přívětivá
atmosféra, takže přislíbili účast příští rok s jinými tématy přednášek.
Mgr. Zdeňka Hanzliková
Chemie
Předmět chemie se vyučuje ve třech ročnících čtyřletého gymnázia a v sedmi ročnících
osmiletého gymnázia. Pro studenty s hlubším zájmem o chemii nabízíme tříletý nebo dvouletý
chemický seminář. V semináři se věnujeme rozšíření učiva z obecné chemie, analytické
chemie, dále mechanismům organických reakcí, řešíme chemickou olympiádu atd. Navenek
by se někomu mohlo zdát, že v chemii se nic nového neděje, ale opak je pravdou. Kolektiv
učitelů chemie pořádá každoročně akce, exkurze a pomáhá organizovat přednášky pro
studenty, aby zvýšil zájem studentů o chemii a přírodovědné předměty vůbec. Každým rokem
pořádáme exkurze:
♦ chemických seminářů do firmy Teva
♦ studentů druhých ročníků do firmy Kofola, do sléváren v Krnově a do skláren Crystalex
Nový Bor, které sídlí ve Vrbně pod Pradědem
♦ studentů prvních ročníků do městské čističky odpadních vod
♦ chemických seminářů a zájemců do pivovaru Nošovice
♦ na dny otevřených dveří na katedře chemie a biologie Přirodovědecké fakulty OU.
Do výuky zařazujeme projektové vyučování a motivujeme studenty ke kreativitě a k účasti na
samotné výuce. Letos již druhým rokem proběhla mikulášská nadílka, na které se podíleli
studenti 3. B třídy Radim Kirschner, Jakub Werner, Petra Grossmanová, studentka 4. B třídy
Pavla Peterová a student 2. E třídy Martin Honka. Z vyučujících se na přípravě aktivně
podíleli Mgr. Hana Bartošíková, Mgr. Barbora Murová a Mgr. Zdeňka Hanzliková.
Nejúspěšnějším chemikem našeho gymnázia se stal Jiří Krist ze třídy 8. A, který se probojoval
do národního kola chemické olympiády kat. A a stal se úspěšným řešitelem, umístil se na
pěkném 25. místě. Letos naše gymnázium opouští
a my mu chceme touto cestou popřát hodně
úspěchů v dalším studiu chemie a chceme mu
poděkovat za vynikající reprezentaci naší školy.
Mikulášská nadílka
Byla to akce, kdy studenti z vyšších ročníků za
pomoci profesorů představili ostatním ukázky
chemických pokusů a ještě nás pobavili. Ne vždy
jim vyšlo všechno podle plánu, ale vždy si
poradili. Předvedli bengálské ohně, zápalnou
šňůru, peklo ve zkumavce a mnoho dalších pokusů. Zapojilo se i obecenstvo a vládl přátelský
duch. Čerti, za které se předvádějící převlékli, nebyli zlí a strašidelní, spíš svým chováním
bavili všechny přítomné. Věřím, že si každý našel něco, co ho pobavilo nebo zaujalo. Mně se
líbily všechny pokusy, a nejvíce si cením snahy starších studentů zábavně přiblížit chemii
a ještě nás něco naučit. Třešničkou na dortu byla sladká odměna. Ti, kteří na otázky čertů
ohledně pokusů odpověděli správně, dostali nadílku. Všichni ostatní nakonec, takže nikdo
nebyl ochuzen. Byla to pravá Mikulášská – chemická nadílka se vším, co k tomu patří.
Martina Buchalová ze třídy 3. A
Exkurze do Kofoly, skláren Crystalex Nový Bor a Slezských sléváren Krnov
Ve středu 12. listopadu se všichni studenti ze tříd 2. C, 2. D a 7. A nedočkavě sešli před
Zimním stadionem v Opavě. Mísila se v nás zvědavost na to, co ten den zažijeme, s únavou
z brzkého vstávání. Nikdo ale nelitoval. Krkolomnou jízdou skákajícím autobusem počínaje,
přes prohlídku firmy Kofola a foukání skla až po slévárny, vše stálo za to.
39
Tuším nejspíš správně, že se většina studentů nejvíce těšila na návštěvu Kofoly. Dozvěděli
jsme se postup její výroby, třebaže její tajemství nám neřekli, osvěžili se ochutnávkou a při
výkladu její historie byli mnozí překvapeni, kolik druhů nápojů se zde vyrábí a jak spletitou
minulost má tato firma již za sebou.
Naší další zastávkou se staly sklárny Crystalex Nový Bor ve Vrbně pod Pradědem. Kouzlo
výroby skla bylo dokonce některým našim studentům poodkryto, když si mohli jeho výrobu
vyzkoušet na vlastní kůži. Byla to moje první návštěva skláren a zkušenost to byla rozhodně
zajímavá. Řekla bych, že nás všechny ohromila namáhavost této práce, která má bohužel nyní
v ČR minimální odbyt.
Poslední destinací byly Spojené slévárny Krnov. Byli jsme svědky pro nás nových technik
a postupů, s kterými se většina z nás setkala pouze teoreticky v hodinách chemie. A opět jsme
měli možnost odnést si naprosto novou zkušenost a poznatky.
Pro nás všechny to byl ojedinělý zážitek a prohloubení našich znalostí kreativním a zábavným
způsobem.
Kateřina Víchová, 7. A
Projekt Voda
Žáci 2. A si v hodinách biologie a chemie pod vedením Mgr. Barbory Murové a Mgr. Hany
Bartošíkové vyzkoušeli projektovou výuku. Žáci byli rozděleni do skupin a byla jim zadána
podtémata a dílčí úkoly:
♦ Voda a chemie (složení, tvar molekuly vody, voda jako rozpouštědlo, tvrdost vody,
destilovaná voda)
♦ Voda a biologie (voda v těle člověka, denní příjem tekutin, koloběh vody v přírodě, voda
a rostliny)
♦ Voda a zeměpis (druhy vod, minerální vody v ČR, eroze)
♦ Voda a ekologie (čištění vody, kyselé deště, ekologické katastrofy související se znečištěním
vody)
♦ Voda a fyzika (skupenství vody, voda jako zdroj energie)
♦ Voda kolem nás (denní spotřeba vody, jak šetřit vodou …)
Úkolem každé skupinky bylo shromáždit materiál k danému tématu, zpracovat jej
a vytvořit projekt ve formě prezentace a plakátu (posteru). Žáci si sami rozdělili úkoly,
vyhledávali informace na internetu a v literatuře, učili se skupinové práci. Součástí projektu
bylo také laboratorní cvičení, kde si studenti vyzkoušeli přípravu a důkaz vodíku a kyslíku,
prvků, ze kterých je složena molekula vody. Navštívili také čističku odpadních vod v Opavě,
kde jim bylo vysvětleno a ukázáno, jaké procesy čištění se využívají, než je voda vrácena zpět
do přírody.
Vyvrcholením byla závěrečná prezentace, při které každá skupina předvedla svou práci
ostatním spolužákům a vyučujícím a představila svůj plakát. Práce žáků je možno vidět
v chemické posluchárně.
Nedílnou součástí projektu bylo také jeho hodnocení nejen učiteli, ale také samotnými
žáky. Vyplynulo z něj, že studentům se tento typ vyučování líbí a že jsou ochotni se na výuce
aktivně podílet.
Mgr. Hana Bartošíková
Výsledky chemických soutěží ve školním roce 2007/08
Jedná se o výsledky soutěží, které proběhly v době od dubna do června. V chemické olympiádě
kategorie B nás v krajském kole reprezentovalo pět studentů - Lukáš Gráf, Jiří Krist, Ivona
Lhotská ze 7. A, Tadeáš Turok ze 3. E a Pavla Peterová ze 3. B. Nejlépe si vedl Lukáš Gráf,
který obsadil 1. místo.
Dalším úspěchem byla pro nás účast v soutěži O pohár Becario, která se konala dnech 22.
až 23. dubna. 2008 proběhla v Praze. Naše gymnázium reprezentoval tříčlenný tým ve složení
Jiří Krist, František Géla a Fabián Fronček – všichni z letošní 8. A. Odbornou pomoc poskytla
paní profesorka Bartošíková, která je rovněž doprovázela. Úkolem studentů bylo vymyslet,
realizovat a prezentovat chemické pokusy na téma chemie a elektřina. Porota v čele s čestným
předsedou Akademie věd ČR profesorem Rudolfem Zahradníkem ocenila jejich práci
a studenti obsadili bronzovou příčku. Děkujeme jim za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho
úspěchů při studiu na vysoké škole.
40
Soutěže ve školním roce 2008/09
Letos v říjnu jsme organizovali soutěž Přírodovědný klokan, které se zúčastnilo 86 studentů.
V kategorii Kadet byl nejlepší Jan Mazáč, dále
Daniel Štěrba a Tereza Chládková, všichni ze 3. A.
Ve starší kategorii Junior si nejlépe vedl Jiří Dluhoš
ze 6. A,
Petra Koščáková rovněž ze 6. A
a o bronzovou příčku se podělili Jan Tofel z 5. A a
Martin Černý ze 2. E.
Také v chemické olympiádě nás studenti
nezklamali. V nejvyšší kategorii A pro maturanty
jsme měli v krajském kole tři zástupce. Byli to Jiří
Krist, Lukáš Gráf a Martin Černý. Nejlépe si vedl
Jiří Krist z 8. A, který se umístil na 3. místě.
V kategorii B bylo v době uzávěrky ukončeno
teprve školní kolo, ze kterého dále postupují
studenti Martin Černý, Aleš Kajzar, Kateřina
Dostálová, Jana Režnarová, Tomáš Riemel a Štěpán Solný. O jejich výsledcích se dočtete příští
rok.
V kategorii D již proběhlo i krajské kolo. Nelépe nás zde reprezentovala Radka
Hadámková ze 4. A, která obsadila 6. místo.
Mgr. Zdeňka Hanzliková
Zeměpis
Výuka zeměpisu je na naší škole zařazena do tří ročníků čtyřletého a sedmi ročníků
osmiletého studia vždy s dvouhodinovou týdenní dotací. Pro studenty s vyhraněným zájmem
o geografii, krajinu a cestování je určen volitelný předmět zeměpisný seminář. V letošním
školním roce pracovaly tři studijní skupiny zeměpisného semináře – jedna ve 3. ročníku a dvě
ve 4. ročníku. V těchto seminářích si žáci prohlubovali a rozšiřovali své geografické znalosti
a dovednosti, připravili geografickou exkurzi naším městem, navštívili magistrát.
Obohacením výuky zeměpisu i v tomto školním roce byly exkurze do elektráren Dukovany
a Dlouhé Stráně, které byly uspořádány ve spolupráci s kabinetem fyziky.
V září jsme přivítali ve škole partnerské gymnázium ze slovenského Martina. Pro naše
společné literárně kulturní setkání studenti vytvořili geografické tabule, na nichž přiblížili
martinským studentům různá zajímavá místa České republiky.
Třídy nižšího ročníků osmiletého studia se opět zapojily do celostátního výukového
projektu Planeta Země 3000, v němž zajímavou a poutavou formou poznávají vzdálené kraje
a kultury naší planety. Tento úspěšný multimediální výukový program se uskutečnil
v listopadu na téma „Brazílie – Amazonka v rytmu samby“.
Velké oblibě se těší u studentů geografické soutěže. Každoročně již od září soutěží mnohé
třídní kolektivy v celostátní soutěži Eurorebus. Po dvou korespondenčních kolech se do
regionálního kola 13. ročníku, které se uskutečnilo v dubnu 2008, probojovalo 8 třídních
týmů. Velmi úspěšně naši školu reprezentovala tříčlenná družstva tříd 4. A, 7. A, 3. B, D a E,
která postoupila do celostátního finále. Ve velké konkurenci si vedla dobře. Nejúspěšnější
z nich bylo družstvo 4. A ve složení Jana Režnarová, Jan Sekret a Martin Vaněk, které se
umístilo na 5. místě. V soutěži o nejúspěšnější školu jsme se letos umístili na 11. místě.
Největšího úspěchu však dosáhl Martin Vaněk, žák současné 5. A, v soutěži jednotlivců.
Umístil se na 2. místě a zajistil si tak již potřetí za sebou účast v Expedici Eurorebus 2008,
tentokrát do geograficky zajímavé oblasti Bavorska a Bodamského jezera. Své úspěchy pak
žáci prezentovali na lednové školní Přírodovědné konferenci.
V letošním 14. ročníku se do soutěže zapojilo ještě více našich studentů a do dubnového
krajského kola postoupilo 13 třídních týmů ve dvou kategoriích. Jak asi obstojí?
Významných úspěchů dosahují žáci také v tradiční soutěži - zeměpisné olympiádě. Ve
školním kole letošního ročníku zvítězili v jednotlivých kategoriích tito žáci: Dušan Svoboda
(1. A), Ondřej Fischer (2. A), Lucie Winklerová (4. A), Martin Vaněk (5. A), Pavla Peterová
(4. B). V okresním kole, které se uskutečnilo na naší škole, nás pak nejlépe reprezentovali
Dušan Svoboda – 1. místo, Martin Vaněk – 2. místo (ti postupují do krajského kola) a Pavla
41
Peterová – 3. místo. Všem soutěžícím, kteří postupují do krajských kol soutěží, držíme palce
a přejeme jim hodně úspěchů!
PaedDr. Alena Pavelková
Informatika a výpočetní technika
Píše se rok 09 a někde jsem četla, že tento rok bude lepší
než rok 08. Důvod je velice jednoduchý, protože 32 je více
než 23. A je to tady – studenti všech prvních ročníků už od
dalšího školního roku budou mít dvě hodiny informatiky
(podle RVP informatika a ICT) a získají znalosti
a dovednosti
ve
všech
oblastech
informačních
a komunikačních technologií (ICT). Nepůjde jen o výuku
aplikačního softwaru, ale hlavně o porozumění informatiky
jako vědního oboru a jeho uplatnění v ostatních vědních
oborech, a také o podporu algoritmického myšlení při
řešení úloh.
Začneme postřehy a informacemi z roku 2008, který znamenal úspěch v celostátním kole
57. ročníku olympiády v programování – Jan Koščák a 28. místo v ČR. Tento student nás
reprezentoval také na 13. ročníku mezinárodní soutěže přírodních věd, matematiky,
astronomie a programování QUANTA. Studenti Adam Heinrich a Marek Šnapka postoupili do
národního kola soutěže Eurorobot. Jejich mobilní robot se uměl vyhýbat překážkám, nabírat
míčky a zase je vysypávat. Na přednáškách získali nové znalosti, dovednosti a zkušenosti,
které Adam využil k sepsání odborné práce SOČ
a postoupil v oboru 10 této soutěže ze školního
kola do okresního. Práci nazval „Konstrukce
mobilního robota schopného pohybu ve
venkovním prostředí“ a my mu držíme palečky
a posíláme kouzelnou vločku pro trošičku
štěstíčka. Ani letos nás informatici nezklamali
a zúčastnili se druhé významné soutěže
v programování,
kterou
pořádá
MŠMT.
Okresního kola se zúčastnili tito studenti: Adam
Heinrich, Lukáš Helebrandt, Jiří Hon, Zbyněk
Moravec a Jakub Motyka. Adam Heinrich obsadil
skvělé 1. místo a postupuje do krajského kola.
Děkujeme všem za reprezentaci školy a držíme palečky v dalším kole ☺.
Naše aktivity jsme letos obohatili o uspořádání soutěže TOPík pod záštitou náměstkyně
hejtmana Moravskoslezkého kraje. Soutěžili učitelé a žáci. Tato soutěž nebyla nic jiného než
hledání nejpoutavějšího žákovského projektu.
Aktivity ICeMSK IC/012 na MGO
Karel Čapek kdysi dávno řekl: „Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď
víme líp, kdo je kdo. Kdo …“ a já mohu pokračovat. Informatici a nadšenci
z oboru na MGO vždy využívali své dovednosti k tomu, aby ve škole byly nové
technologie a nové přístroje, které umí implementovat do výuky nové
moderní metody práce. Proto nadšenci psali, píšou a snad i budou psát nové
projekty, které splní sny těch učitelů, kteří chtějí změnu výuky s propojením
teoretických poznatků s praxí. V tomto školním roce se nám povedlo vyhrát
v silné konkurenci podaných projektových záměrů v těchto vyhlášených
programech:
Realizujeme nadační projekt Nadace OKD s názvem „Pokusem
a praxi k zlepšení znalosti a dovednosti učitelů a žáků v oblasti přírodních
věd“, který nám umožní nakoupit měřící soupravu PASCO. Ta patří mezi
nejmodernější technologie pro měření a oživuje výuku přírodních věd.
Naměřená data můžeme zobrazit, analyzovat, tisknout nebo v programu
pomocí dostupných funkcí také graficky ztvárnit. Do jednoho okna dostaneme více měření
a díky tomu lze okamžitě porovnávat různé vlivy na měření. Žáci v přírodě nebo ve třídě
přijdou s nápadem a pomocí přístrojového zařízení PASCO utvoří relevantní odpovědné
42
řešení a lépe pochopí relativnost pohybu, závislost polohy na čase, zrychlení, Newtonovy
a Ohmovy zákony, tření nebo elektrické pole. Zároveň dojde k propojení přírodních věd
pomocí tohoto zařízení, které umí měřit veličiny, které se vyskytují ve F, CH, Bi, EVVO. Měřící
sondy jsou navržené tak, že vyhovují požadavkům na využití v odborné učebně či laboratoři.
Díky nadačnímu příspěvku Nadace OKD toto moderní zařízení bude také na naší škole.
Příspěvek nadace je 100 000,- Kč a my jim moc děkujeme a posíláme ☺ pro radost.
Od listopadu 2008 realizujeme také projekt ESF s názvem „Tvoříme a učíme s ICT“. Jde
o projekt ESF s finanční podporou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkratka projektu: TAUSICT. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/1.1.07/11.0014.
Cílem projektových aktivit je změna výuky v oblasti „Člověk a příroda“, matematika
a informatika zavedením nových metod práce s prvky ICT s důrazem na mezipředmětové
vazby, které vedou k rozvoji kompetencí u žáků. Zaměříme se na vznik modulárního systému
vzdělávání. Projekt vychází z koncepce ŠVP na MGO. Mezi stěžejní aktivity projektu patří:
♦ rozvoj vzdělávací oblasti Člověk a příroda s respektováním potřeb informační společnosti,
♦ vznik volitelných seminářů Enviromentální výchova a Mediální výchova,
♦ vznik 14 studijních materiálů a e-learningových studijních modulů v prostředí aplikace
Moodle,
♦ zprovoznění počítačové učebny v souladu s moderními trendy, notebooky a dataprojektory
pro podporu výuky ve třídách.
Cílovou skupinou jsou žáci 1. a 2. ročníků čtyřletého studia a část pracovníků školy. Finanční
podpora je ve výši 1 780 966,50 Kč a také EU posíláme ☺.
Konec citátu: „… Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví“.
Magdalena Chmelařová
Hudební výchova
„Hudba je záchrana před obyčejným slovem.“ R. Rolland
...rok se sešel s rokem...opět nadešel čas bilancování? Není sice konec kalendářního ani
školního roku! Ale je tu opět „ročenka“, a tak se mnohdy my, samotní aktéři, divíme, kolik
jsme toho zase za ten rok zvládli.
Do konce školního roku 2007-2008 jsme stačili ještě přivítat našeho už tradičního hosta –
Richarda Pogodu. Herec, zpěvák, bavič. Jeho povídání o Osvobozeném divadle bylo opět
výjimečné.
Prázdniny byly ve znamení horečných příprav – Luscinia odlétla 3. 9. 2008 na turné po
USA. Jak se jí tam dařilo, o tom se také dočtete v této ročence. To byla sice největší, ale
zdaleka ne jediná aktivita „hudebkářů“ v měsíci září. 2. A si připravila pro rodiče program
„Máme rádi hudebku.“ a 3. A se vydala na Hukvaldy po stopách Leoše Janáčka.
Přípravy a organizace 11. ročníku OPAVA CANTAT 2009 vyvrcholily v říjnu a listopadu.
Po dvouleté přestávce se znovu do Opavy vrátilo sborové soutěžení a zpívání. Také o této akci
se dočtete více na stránkách naší ročenky.
Ruce pro úsměv je také už tradiční aktivita naší školy. Je to akce s nádhernou myšlenkou
člověčenství a pomoci člověka člověku. Více na stránkách této tiskoviny.
Také letošní prosinec byl ve znamení nácviku koled a poznávání starých lidových obyčejů
a zvyků. 3. A a 4. A se vydaly „poznávat“ do Rožnova pod Radhoštěm – jako každý rok
připravilo Valašské muzeum v přírodě program „Vánoce na Valašsku.“
Ukončením kalendářního roku bylo vánoční zpívání na schodech. Letos ještě s kapkou
inovace – vánoční koledy a písně vítaly studenty už u vchodu do školy. Připojili se také naši
prvňáčci na flétny a tradičně Luscinia.
43
Tečku za rokem 2008 udělala Luscinia na svých vánočních koncertech v sále Minoritského
kláštera, ale také v okolních vesnicích. Snad nejkrásnější vánoční atmosféru vykouzlili
„slavíci“ a jejich posluchači v malém kostelíku v Raduni.
Leden – pan Richard Pogoda – tentokrát s povídáním o Semaforu. Pro čtvrté ročníky
spojení příjemného s užitečným, Semafor je totiž součástí maturitních otázek.
V březnu byste mnohé z nás zastihli v horečných přípravách dvou velkých akcí – školní
akademie a akce s poetickým názvem „Motýlek v dlani“. A tak jsme vymýšleli, nacvičovali,
hráli, zpívali, recitovali, zlobili se, radovali, doháněli, měnili... Výsledky určitě stály zato.
„Hvězdy populární hudby a drogy“ – poslechová diskotéka pana Jiřího Černého ukončila
náročný březen.
No a máme tu uzávěrku Ročenky - tak zase příště, a věřte, že „Hudba je zjevení vyššího
rozumu a moudrosti.“ Ludwig van Beethoven.
Mgr. Eliška Slovíková
Výtvarná výchova
Umění pro všechny
V rámci 125. výročí školy proběhla výměna studentských prací na chodbách, kde byly
vystaveny zajímavé malby, grafiky i kresby z dílny žáků. Tyto drobné výtvory tak každému
zpříjemňují všední prostředí.
Nejvýznamněji obohatili školní prostory studenti 2. ročníku osmiletého gymnázia, a to
výzdobou jídelny. Prokázali své malířské dovednosti a společnými silami vytvořili dva
rozměrné obrazy s názvem Ubrousku, prostři se. Každý student zapojil nemalou část své
fantazie, zručnosti a představivosti tak, aby se z rozmanitých nápadů stal jeden provázaný,
kolektivní výtvor. Celkový dojem by nebyl kompletní bez pomoci pana údržbáře Hájka, který
malby instaloval.
Sanatoria Klimkovice očima a srdcem studentů MGO
Ke 125. výročí naší školy byla uspořádana výstava, dovolím si říci, ukázkových kreseb a maleb
moderní architektury blízkých Sanatorií Klimkovice. Práce dvaceti nejlepších studentů byly
loni na konci školního roku vystaveny pod názvem „Sanatoria Klimkovice očima a srdcem
studentů MGO“ v samotných sanatoriích na kolonádě. Hned poté byla tato výstava na výzvu
vedoucího katedry prof. Ing. arch. Mojmíra Kyselky, CSc. realizována na VŠB-TU Ostrava,
fakultě stavební. Výstava se setkala s velmi pozitivním ohlasem. O naše kreslířky
(P. Zvěřinovou, P. Janíkovou a E. Grulichovou z bývalé 2. E) šéf katedry vysloveně projevil
velký zájem. Gratuluji!
Přípravy na výstavu
Dalším v současnosti zpracovávaným tématem je zachycení zajímavého prostředí města
Hradce nad Moravicí podle vlastního výběru. V nové hradecké galerii vystavují významní naši
umělci a naši studenti – pravděpodobně v polovině listopadu příštího roku - ve spolupráci
s MÚ Hradec nad Moravicí – získají příležitost prezentovat zde své výtvarné práce. Touto
44
výstavou bychom mohli udělat krásnou tečku za oslavami 125. výročí naší školy. Co na to
říkáte, milí studenti?!
Ing. Oldřich Kolovrat
Zátiší s chlebem a solí aneb poděkování za námět
Na konci minulého školního roku mne oslovila u hlavního vchodu do školy jedna paní
uklízečka, jestli nemáme nějaký obrázek, na kterém by byl namalován chléb se solí. „Víte, mně
by se takový obrázek hodně líbil!“, asi těmito slovy doplnila svůj dotaz. „Nemáme, ale zadám
to Vaše krásné téma svým studentům“, slíbil jsem. Přitom jsem si uvědomil, že netradičních
námětů jsem vymyslel hodně a že na takový nádherně tradiční by už byl nejvyšší čas! Milá
paní Klementová, rád bych si dovolil Vám poděkovat za krásný námět pro kresbu a malbu
svých studentů. A protože jsou moji studenti opravdu šikovní, tak pro Vás tento obraz
nakreslili i namalovali. Ten, který se Vám
bude nejvíce líbit, je Váš! Autor Vám ho
předá s obrovskou radostí osobně! Zároveň
Vás chci požádat, abyste ho zapůjčila na
další výstavu chystanou na konec tohoto
roku v galerii v Hradci nad Moravicí.
Dovolte mi, abych Vám ještě jednou
poděkoval za krásné téma a společně
s mými studenty Vás na výstavu také pozval.
Ing. Oldřich Kolovrat
Prostorový objekt
Studenti VV si v tomto školním roce mohli
vyzkoušet další netradiční úkoly, které byly
založeny nejen na zručnosti a předchozím
dokonalém zvládnutí klasických technik, ale
i na poznávání našeho okolí a osvojování si kulturních znalostí. Za zmínku stojí projekt Naše
město, ve kterém měli žáci prostorově ztvárnit památné stavby Opavy, a tím si prohloubit své
historicko-kulturní vědomosti. Člověk by měl přece znát místa, kde žije, a umělecké stavební
slohy, se kterými se denně setkává, třeba prostřednictvím výtvarné výchovy.
Mgr. Miroslava Týnová
Nepovinná výtvarná výchova
Na přání studentů jsme letos otevřeli nepovinně volitelný předmět zaměřený na výtvarnou
výchovu pod vedením RNDr. Herrmanna. Vyučování je zaměřeno prakticky, tedy na
samotnou výtvarnou tvorbu. Důraz je kladen na několik priorit. K nim patří například
zvládnutí kresby a malby portrétu a figury. Proto vzniká celá řada studijních prací, které jsou
doplněny některými netradičními technikami, jako je bodypainting. Dále se snažíme
o propojení výtvarné činnosti s ekologickým myšlením. Tentokrát ke zpracovávaným tématům
patří malby temperami zaměřené na ochranu kytovců. Činnost předmětu bude završena
výtvarným plenérem v srpnu 2009. Ten se uskuteční v Brele v Chorvatsku. Vzniklé výtvarné
práce budou prezentovány výstavou v příštím školním roce.
Podobné akce proběhly na naší škole i v uplynulých letech. Jejich výstupy byly prezentovány
výstavami s názvem BEZ TÍŽE, které proběhly v září a říjnu 2008 na Gymnáziu Vítkov
(Galerie Gaudeamus) a v dubnu 2009 na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.
RNDr. Rostislav Herrmann
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří na Mendláku. Půlhodina pryč, a zatím nikdo. Co se děje? Většinou se
k nám do suterénu přijde podívat tak patnáct lidí – rodičů i snad budoucích studentů. A dnes
nikdo.
Á, slyšíme nějaký šramot. Už jdou. Dveře se nesměle pootvírají a vstupuje celkem
sympatický chlapík. Hned se hrne k jedné z našich keramiček: „ Ahoj, přišel jsem se na tebe
podívat…“ Vtisknu mu hlínu do ruky. Schválně, trumfne dceru? Trošku se vzpouzí, nechá se
přemlouvat, pak se ale v něm probudí dávný kluk a sedá a tvoří. Trápí se očividně, ale
45
zarputile mačká hlínu, až vykouzlí krásného čápa. Skvělé! Ale že to byla dřina! Vypálíme,
dcera naglazuje a bude se zase čím chlubit.
Trochu poťouchle jsem ji navedla, aby doma řekla, že se čáp rozbil. Blížily se totiž
Vánoce… …Pod stromečkem čekal čáp na tátu úplně vzadu.
Mgr. Iva Krystová, keramický kroužek
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport byly i v tomto školním roce nedílnou součástí života naší školy, ale
i pozitivní náplní života mnoha našich studentů. Nadšení, se kterým sportovaly předchozí
generace, již není vždy tak zjevné. Stále však je mezi našimi žáky dosti těch, kteří si s chutí
zasportují jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v čase po vyučování. Počet členů Školního
sportovního klubu při MGO v tomto školním roce opět překročil šedesátku. Všichni tito
studenti mohou využívat ve svém volném čase sportoviště školy a zapůjčit školní sportovní
náčiní.
V porovnání s minulým rokem došlo ke změně v počtu hodin TV ve druhých ročnících.
Z loňské tříhodinové dotace byla jedna hodina plavání změněna na nepovinný předmět. Ke
škodě věci došlo k výraznému úbytku žáků v lekcích plavání. Je škoda, že mnozí nedokážou
docenit zdravotní význam tohoto druhu sportu a jeho důležitost pro člověka i z hlediska
bezpečnostního.
Nedílnou součástí sportovní náplně života školy jsou sportovní kurzy. Ty jsou pro naše
studenty pravidelně zajišťovány předmětovou komisí TV již po několik desítek let!! Naši
frekventanti se těchto kurzů zúčastňují ve vysokém procentu. Sportovní disciplíny, se kterými
se žáci mají možnost seznámit a zdokonalit se v nich, jsou atraktivní a rozšiřují škálu možností
využití zdravých a relaxačně hodnotných aktivit v budoucnu.
Lyžařské výcvikové zájezd (LVZ) proběhly v atraktivním okolí nejvyššího vrcholu
Jeseníků. Po několika letech se PK TV podařilo opět zajistit dva turnusy v příjemném
prostředí Kurzovní chaty, jeden proběhl na Barborce. S velkým nárůstem zájemců
o carvingové lyžování a snowboarding již zdaleka nejsou tyto kurzy jen lyžařskými. Vhodným
doplňkem je navíc výcvik na běžkách, pro které jsou v tamní lokalitě velmi dobré podmínky.
Díky využití audiovizuální techniky zhlédnou žáci metodiku těchto nejmodernějších
a atraktivních sportů při večerních vzdělávacích přednáškách. V následných praktických
zaměstnáních jsou tyto poznatky vhodně využívány. A díky technice se mohou také někteří
studenti vidět ještě téhož večera na projekční ploše a mít tak okamžitou zpětnou vazbu
ohledně svých lyžařských dovedností.
Oblíbené a náplní bohaté jsou též letní sportovně-turistické kurzy. Tradiční útočiště nám
poskytují AC Podhradí a ÚHŠ v Janských Koupelích. Náplní kurzů je cykloturistika, sportovní
hry, vodácký výcvik na klidné vodě, pěší turistika a pro zájemce také horolezectví. Pětidenní
kurzy jsou za velkého zájmu studentů (až 90 %) pořádány vždy počátkem června.
Velký školní dvůr s dobrým povrchem nám umožňuje zařazovat do hodin TV také inline
bruslení. Díky chladné zimě nám po několika letech podařilo vytvořit i dostatečně velkou
ledovou plochu. Pro mnohé studenty tu byla možnost zpestření výuky klasickým bruslením.
Pravidlem je každoroční účast reprezentačních družstev naší školy, ve většině sportovních
soutěží pořádaných okresní Asociací školních sportovních klubů. Letos byly úspěšní naši
studenti zejména v těchto sportech:
Plavání
okresní finále SŠ
chlapci
1. místo
dívky 2. místo
Stolní tenis okresní finále SŠ
chlapci
1. místo
Silový čtyřboj okresní finále SŠ
dívky 2. místo
Individuálně byl úspěšný Tomáš Vystrk ze 4. A, který OF v přespolním běhu ZŠ skončil na
skvělém 2. místě. Samostatnou kapitolou jsou v tomto školním roce úspěchy našeho
basketbalového týmu chlapců.
Basketbalová pohádka
Vše začalo v listopadu minulého roku, kdy basketbalisté Mendelova gymnázia v Opavě
nastoupili vítěznou cestu vzhůru mezi nejlepší týmy středních škol v republice. Po utkáních
okresního kola, které absolvovali bez porážky, postoupili do kola krajského hraného v Krnově.
Ani tam nezaváhali a po třech vítězstvích se naprosto zaslouženě probojovali do kvalifikačního
turnaje o postup do republikového finále.
46
Kvalifikace se hrála v Novém Jičíně a soupeřem opavského týmu byli chlapci ze Zlína
a Karviné. Ani v tomto turnaji nepoznali studenti MGO porážku a zaznamenali největší
basketbalový úspěch v historii školy – postup do celorepublikového finále.
Závěrečný turnaj šesti družstev se hrál ve dnech 17. – 19. února v Praze v hale Sparty na Letné.
Družstva byla rozdělena do dvou tříčlenných skupin. Soupeřem Slezanů byla družstva SPŠ ST
Panská z Prahy a Sportovního gymnázia v Kladně. A tady jsou výsledky:
MGO – SPŠ ST Panská 50:32, MGO – SG Kladno 72:35. Černým momentem tohoto utkání
bylo zranění hráče základní sestavy Zdeňka Kunčara. Po těchto jednoznačných výsledcích byla
cesta do semifinále otevřena.
Družstvo Gymnázia Vídeňská Brno bylo velmi těžkým semifinálovým soupeřem. Byť oslabeni,
rvali se hráči MGO o úspěch do poslední vteřiny. Výsledek byl však krutý: MGO - G Vídeňská
Brno 36:37. Jediná porážka o jediný bod na celé dlouhé cestě k vrcholu znamenala hrát „jen“
o bronzové medaile a vzdát se naděje boje o postup na světové finále do tureckého Istanbulu.
V boji o třetí místo i napodruhé Opavané zvládli soupeře z Kladna, tentokráte výsledkem
46:38. Bronzové medaile ale byly nakonec pěknou odměnou za skvělou hru, kterou celé
družstvo od počátku až do konce předvádělo ve všech zápasech.
Děkujeme chlapcům za skvělou reprezentaci nejen naší školy, ale též celého opavského
okresu!
Družstvo MGO nastupovalo v této sestavě: Ota Baďura – kapitán, Šimon Wojnar, Jakub Šenk, Ondřej Paleček
(vybrán do All Stars Team turnaje), Adam Bernat, Zdeněk Kunčar, Vladimír Chmelař, Jan Kupčík, David Böhm,
Matěj Burda a Matúš Kopf.
Mgr. Pavel Schorník
Školní akademie očima studenta
Bylo chladné středeční ráno a desítky párů bot kráčely hrdě i nervózně ke kinu Mír, které již
nedočkavě čekalo na ten okamžik, až se třikrát naplní až k prasknutí. Byla to pro nás, dá se
říct, netradiční středa. Na rozdíl od klasických střed, které jsou v našich očích polovinou
školního týdne, a tudíž si přejeme, aby co nejrychleji uplynuly a my si mohli říct, že už je větší
půlka za námi, tato by se mohla opakovat donekonečna. Místo několikakilového knižního
závaží jsme měli v taškách kostýmy, mnozí termosku s čajem (když už nikdo jiný, tak čaj vás
v kině spolehlivě zahřeje), scénáře nebo hudební nástroje.
47
Všechno pečlivě zkontrolovat, nic nezapomenout, zkusit si to přehrát před spaním v hlavě,
soustředit se, nezaspat…, a když jsme si před kinem vydechli, že alespoň toto máme za sebou,
přišla další etapa - jeli jsme ,,na ostro“. Na rozdíl od předchozích zkoušek ve školním
divadélku, v tělocvičně, nebo i přímo na generálce v Míru se z hlubin našeho nitra vynořila
jistá obava. Bude na nás upřeno nespočet očí, houfy kriticky hodnotících spolužáků, učitelů
a rodičů přijdou, aby mohli dále okomentovat a rozšířit do světa, kterak jsme to zvládli, nebo
ne. Naše individuální chyba by mohla změnit názor na celou pasáž vystoupení. A to nikdo
z nás nechtěl. Nechtěli jsme zkazit ani vteřinu z vystoupení, přeřeknout se jen o slovíčko,
mluvit příliš potichu, ukrást repliku a tím omezit následující mluvčí, zakopnout při výskoku,
splést tón hudby, začít zpívat dřív, než ostatní, neodnést kulisy, pustit klip na 60. léta místo
první světové války… Každý z nás měl v srdci obavu a každý z nás to musel absolvovat třikrát.
Nelze se proto divit tomu, že ve čtvrtek někteří zůstali doma s teplotou a poleželi si i přes
víkend.
Ale stálo to za to. Již ty první okamžiky, kdy do hlediště přicházeli naši spolužáci, známé
tváře a profesoři, byly pro nás odměnou. Během toho, co někteří účinkovali se svou pasáží, se
ostatní bavili a připravovali v malé šatně, která, ač nikterak oddělená dvoupokojová
převlékárna, byla studenty rozdělena na dívčí a chlapeckou část. Vznikaly tam konverzace
mezi lidmi, kteří spolu dřív nepromluvili ani slovo, což dalo vzniknout novým přátelstvím
a milým úsměvům při setkání ve škole. A takových úsměvů, těch není nikdy dost. Dokážou
vám změnit náladu o 180 stupňů. Dokážou vás na jevišti zbavit trémy, když shlédnete dolů na
diváky. A že jich tam bylo (úsměvů i diváků)! Dovolte mi tedy ještě poopravit: úsměvů, diváků
v hledišti, přátel a opravdu dobrých rad není nikdy dost. Každý z nás účinkujících má v sobě
cosi, čím okouzlit, čím zaujmout ostatní. Jenže to, jak to správně udělat, jak nepřehánět, jak jít
tou správnou střední cestou, jak si správně stoupnout na určité místo, vědět, kdy je řada právě
na nás a jak zazářit, to je pro mnohé oříšek a dobrá rada je nad zlato. Měli jsme to štěstí, že
i takoví lidé tam pro nás byli. Ale jejich pomoc divák zaregistrovat nemohl, snad o ní alespoň
ví. Bez nich by to totiž nevyšlo. Bez organizace, bez plánu, bez výběru vystoupení, bez napsání
textu, bez sehnání některých kostýmů, aparatury… bychom to my, studenti, nejspíš nezvládli.
Jeden z diváků mi řekl, že to pro něj byly dvě hodiny velmi kvalitního programu, který by nám
mohlo leckteré divadlo závidět. A takových slov, těch NENÍ NIKDY DOST.
Jana Straková, 4. E
SOČ
Do 30. ročníku SOČ, který probíhal od března do června 2008, se zapojilo sedm studentů,
kteří obhajovali 6 prací. Pět z nich postoupilo až do celostátní přehlídky ve Varnsdorfu.
Číslo oboru
Název práce
01
Matematika
a statistika
02
Fyzika
Problém „3n+1“
Filtr laditelný
elekromagnetem
03
Luminiscenční
Chemie
pokusy
06
Prevence
Zdravotnictví kolorektálního
karcinomu
16
Vojáci
Historie
z Hlučínska ve
Wehrmachtu
48
Autor
umístění
Krajská
Okresní
přehlídka přehlídka
Opava
Opava
Celost.
přehlídka
Třída
Školní
přehlídka
Opava
6. A
1.
1.
1
9.
2. E
1.
1.
2.
8.
Jiří Krist
7. A
1.
1.
1.
14.
Denisa
a Marie
Kalužovy
4. D
1. C
1.
2.
1.
6.
Jiří
Neminář
3. D
1.
1.
1.
5.
Matúš
Kopf
Vojtěch
Šimetka
31. ročník se teprve rozbíhá a konečné výsledky budou známy až v polovině června 2009.
Letos soutěží 15 studentů, kteří obhajují 10 prací. Přejeme jim hodně úspěchů.
Číslo oboru
Název práce
02
Chemie
Nanotechnologie stříbra ve službách
analytické chemie
Umělá plicní ventilace pozitivním
přetlakem
06
Zdravotnictví
08
Ochrana a tvorba
životního prostředí
10
Elektrotechnika,
elektronika,
telekomunikace
a technická informatika
12
Tvorba učebních
pomůcek, didaktická
technologie
12
Tvorba učebních
pomůcek, didaktická
technologie
13
Ekonomika a řízení
14
Pedagogika,
psychologie, sociologie
18
Informatika
Autor
Třída
Jiří Krist
8. A
Eva Dominiková
6. A
Biomasa – její zdroje a vhodné využití
Petra Grossmannová
3. B
Konstrukce mobilního robota
schopného pohybu ve venkovním
prostředí
Adam Heinrich
6. A
Chemie a elektřina
Jiří Krist
Fabián Fronček
František Géla
8. A
Hobby Science Centrum aneb Hrou
k vědě a technice
Veronika Riemlová
Jana Režnarová
5. A
Podnikatelský záměr Skříňky s.r.o.
Jiří Krist
Jan Kuděla
Tereza Hrablíková
Kritické myšlení
Alena Ježková
Školák.cz – piš a sdílej své sešity, Jiří Hon
jednoduše, rychle, v pohodě
Lukáš Helebrandt
8. A
2. C
7. A
Mgr. Blažena Gebauerová
JEDEN SVĚT na školách
Každoroční cyklus dokumentárních filmů se konal letos v dnech 30. 3. - 3. 4. 2009
v Loutkovém divadle v Opavě. Promítání několika snímků se zúčastnili také žáci 14 tříd naší
školy, kteří měli zájem zhlédnout např.:
♦ zoufalou situaci afrických a indických dětí, které jsou nuceny místo školní docházky těžce
pracovat v životu nebezpečných podmínkách ...
♦ osudy dcery čínského otce, která je jeho jedinou nadějí, „pilířem budoucnosti“...
♦ afghánské ženy, které si navzdory přetrvávajícímu nebezpečí a nejistotě v zemi již mohou
dovolit mít jisté ambice a dívat se do budoucnosti ...
♦ význam nezávislých médií v boji proti totalitní moci v Barmě ...
♦ a nejnovější již oceněný časosběrný dokument Heleny Třeštíkové René
Názory našich žáků lze shrnout takto: „Často si ani neuvědomujeme, jaké máme štěstí, že
žijeme tam, kde žijeme. I u nás jsou problémy, ale zatím nás neohrožují a v podstatě je tak
moc nevnímáme na vlastní kůži jako tamti …“
Za návštěvníky festivalu PhDr. Simona Krajcarová
OSS Luscinia. OSS Luscinia! OSS Luscinia?
... Je neděle večer. A protože zítra musí být odevzdán článek do dalšího čísla ročenky, sedím
u počítače a pokouším se něco vytvořit. Vůbec se mi nechce. Proč?
!!! Dnes ráno v 5:30 přijel autobus plný zpěváků sboru LUSCINIA z Prahy. Takže vlastně
mohu začít povídání o sboru trochu netradičně – od konce!
Přestože zpíváme ve velmi obnovené sestavě, zúčastnili jsme se mezinárodní sborové soutěže
YOUNG2009PRAGUE. Tři dny zkoušení, nervů, soutěžení před mezinárodní porotou. Byli
jsme jediný český sbor z osmi soutěžících, a výsledek? Stříbrné pásmo a pochvala poroty za
dramaturgii soutěžního programu. Ale soutěže, to je jen malá část činnosti sboru. Když půjdu
opravdu zpět, tak tady byly Vánoce a spousta krásných koncertů v okolí Opavy i v samotném
městě. Plné sály, veselá nálada, trochu zamyšlení i snad odpočinku, to je to, co chceme svým
posluchačům v rámci těchto koncertů přinést. Mám velkou radost, že se opět po čase vrátil do
města festival Opava cantat, dnes již jako vyvrcholení celostátní přehlídky středoškolských
49
sborů. Na obnovené premiéře závěrečného festivalového koncertu vystoupil sbor s částí
koncertního programu, se kterým vystupoval v září v USA.
Vidíte, jak nám to jde pěkně od konce k začátku? A už jsme v USA. Podrobnosti se určitě
dočtete na jiném místě této ročenky, ale pro mne byl zájezd do USA uzavřením jedné etapy
a zároveň vstupní branou k novým možnostem sboru. Samozřejmě předcházelo soustředění,
příprava, nácviky programu, shánění dostatečného množství financí, zajišťování ubytování
i transportů z místa na místo ve Státech. Pro mnohé to bylo také první setkání s dálkovou
leteckou přepravou. Nakonec se vše podařilo, všechny koncerty byly přijaty s nadšením
americkým publikem, chválil nás i pan Robert Kopecký, kulturní atašé ve Washingtonu, který
se přišel na koncert podívat.
??? Abych nepřeskočil hranici jednoho roku, musím se také podívat do věštecké koule
a zjistit, co bude dál. Tak určitě opět tradiční Dánsko, které patří ke stálým příjemným
zájezdům našeho sboru a jen málo členů sboru nebylo alespoň jednou v Dánsku. Co dál? Rádi
bychom pracovali tak, abychom mohli dál natáčet, koncertovat, soutěžit, cestovat, radovat se
ze společné práce. Protože vidím každoročně spoustu nových a nadšených tváří, protože
vidím, že i ty nové baví společně rozdávat radost ze zpěvu, věřím, že OSS LUSCINIA, tedy
Slavík opavský, přežije...
Luscinia v USA
Vždy jsme svorně tvrdili, že nejvzdálenější místo, které jsme s Opavským středoškolským
sborem LUSCINIA navštívili, byla turecká Ankara. Od září roku 2008 to již není pravda. Po
náročných přípravách nejen uměleckých, ale i organizačních odcestoval sbor na své první
zámořské turné do USA. Od 3. 9. do 20. 9. jsme měli možnost navštívit New York,
Washington, Philadelphii a New Jersey. Pro mnohé již samotná cesta letadlem patřila
k nezapomenutelným zážitkům. Koncerty „Česká současná sborová tvorba v USA“ se převážně
konaly v prostorách kostelů, ale nebylo to vždy. Například první koncert v New Yorku jsme
zpívali v zahradní restauraci Bohemian Hall, kde sbor poslouchalo na 1000 posluchačů,
poslední pak v Bergen Community College v městě Paramus.
A co jsme všechno viděli? Místa, která mnozí známe z filmů: Broadway, kde jsme měli
koncert, Manhattan, Central Park, Metropolitní operu. Ve Washingtonu jsme se dostali do
Bílého domu a mohli tak vidět sídlo amerických prezidentů. Koncert jsme měli nedaleko
Capitolu a přišel na něj i kulturní atašé pan Robert Kopecký. Příznačně 11. září jsme navštívili
Arlingtonský hřbitov, viděli nově otevřené indiánské muzeum, prošli se v klidu po překrásném
a v moři zeleně utopeném městě. Zajímavý byl i pobyt v Philadelphii. Poprvé jsme se dostali
50
do amerických rodin a poznali tak život obyčejných lidí. Loučení bylo plné slibů, že se opět
někdy přijedeme podívat a zazpívat.
Celou cestu nás provázelo neskutečně teplé počasí kolem 35 ºC a ve Philadelphii dokonce
vlhkost vystoupala k 90 %. I přes toto počasí se zpěváci snažili a na koncertech získávali
zasloužený potlesk za svůj výkon. Přílet do Evropy byl pro všechny pěknou sprchou. A to nejen
obrazně, ale skutečně. 3 ºC, déšť, vítr. Ale to nevadí. V duších nám zůstalo sluníčko, potlesk
i úsměvy z koncertů v USA.
Mgr. Jiří Slovík, sbormistr
Opava CANTAT 2008
Ve dnech 20. - 23. 11. 2008 přivítalo MGO účastníky znovuzrozeného festivalu OPAVA
CANTAT 2008. Tento festival vznikl na naší škole v roce 1996. Deset let se vždy na podzim
sjížděly pěvecké sbory z celé republiky a také ze zahraničí, aby u nás předvedly své umění, aby
v několika kategoriích poměřily své síly, aby mohla vzniknout nová přátelství, aby… V roce
2005 proběhl desátý ročník a ten měl být také poslední.
Unie pěveckých sborů, Artama a Ministerstvo kultury ČR oslovily naše gymnázium,
a výsledek? 11. ročník OPAVA CANTAT.
Tento ročník byl nesoutěžní přehlídkou, prostě se zpívalo. Odpadla nervozita, rivalita mezi
zpěváky. Nicméně odborná porota pozorně naslouchala a také udělila ceny.
Oceněn byl sbor Datio ze Střední pedagogické a střední zdravotnické školy sv. Anežky
České v Odrách za dramaturgii festivalového vystoupení a originální instrumentální
doprovod, sbor Gymnázia Jakuba Škody z Přerova za vedení sboru ke kultivovanému
hlasovému projevu, další ocenění získal sbor Gymnázia Josefa Kainara z Hlučína za
entuziasmus a spontánní projev při provedení festivalového vystoupení a nakonec sbor
Gymnázia v Orlové za interpretaci písně Antonína Dvořáka Jablko. Na závěrečném koncertě
také vystoupil sbor našeho gymnázia- Luscinia. Předvedl část programu, se kterým na podzim
reprezentoval v USA. Skvělá atmosféra, spokojené sbory, přísliby, že příští rok se znovu
setkáme – to je odměna organizátorům.
Nutno dodat, že v průběhu festivalu došlo k dalším jednáním mezi Artamou a vedením
naší školy, takže už dnes víme, že příští rok se opravdu znovu setkáme ve zpívající Opavě.
Mgr. Eliška Slovíková
Provence 2008
Na přelomu září a října 2008 se naše třída 4. B vydala na dlouho očekávanou cestu na jih
Francie. Bylo by asi zbytečné podrobně se rozepisovat o všech místech, která jsme během
našeho týdenního pobytu v Provence navštívili. Proto jsme se rozhodli vybrat jen pár, na první
pohled možná nepodstatných, ale pro mnohé z nás určitě nezapomenutelných zážitků. Na
první z nich jsme nemuseli dlouho čekat.
Hned ráno po noci strávené v autobuse nás čekalo víc než příjemné probuzení. Průjezd
italským horským údolím s alpskými vrcholky nad hlavami mnohým vyrazil dech, ostatní
přinejmenším vyvedl z apatie. Jak jsme tak míjeli výše zmíněná horská údolí a proplétali se
průsmyky, krajina se začala měnit. Ve chvíli, kdy jsme spatřili první levandulová pole, nám
bylo jasné, že jsme tady správně.
Čekal nás týden hodně odlišný od těch, na které jsme z domova zvyklí. Chleby s máslem
a vysočinou jsme na chvíli vyměnili za podstatně atraktivnější a chutnější bagety se sýrem
a olivami, českou minerálku zase nahradilo něco více francouzského. Začali jsme nasávat.
Atmosféru, vůně a tak podobně.
Mezi první místa, která jsme navštívili, patřil Canyon du Verdon. Plavba na šlapadlech
mezi jeho vysokými stěnami určitě patří k těm nejnezapomenutelnějším zážitkům z celého
putování. Neuvěřitelně tyrkysová barva vody a skvělá nálada způsobily, že se ti odvážnější
z nás, i přes poměrně nízkou teplotu vody, rozhodli opustit svá šlapadla a trochu si zaplavat.
Ostatně, během pobytu jsme využili snad každé příležitosti namočit se. Když pomineme
luxusní sprchy v ubytovnách (formulích), stojí určitě za zmínku noční koupání v Monte Carlu
nebo neskutečně vysoké vlny ve městě Nice, které je samo osobě, jak už název angličtiny
znalým napovídá, krásné, milé a přívětivé. Prostě „najs“. Po jednom odpoledni stráveném na
pláži došlo taky na typicky francouzskou hru petanque, během které jsme se zase o něco víc
přiblížili životu místních obyvatel. Nakonec proběhla i vášnivá hádka o jeden jediný bod, takže
51
asimilace s francouzskou kulturou byla skoro dokonalá. K té jsme ostatně přičichli nejen
v přeneseném smyslu slova, ale taky doslovně. Konkrétně během prohlídky výrobny parfémů
Fragonard ve městě Grasse, kde jsme byli podrobně obeznámeni s postupy výroby drahých
parfémů. A protože průvodkyně nám přidělená byla ruské národnosti, měla ruštinu se učící
část naší třídy výbornou příležitost zdokonalit se. Ostatní se museli spolehnout na simultánní
překlad naší paní profesorky
třídní.
Protože jsme při poznávání
zdejšího života chtěli být opravdu
důslední, trávili jsme mnoho času
popíjením různých druhů káv
v místních kavárnách. V jednom
případě nám ale jazyková bariéra
v tomto
ušlechtilém
záměru
zabránila. Přestože každý z nás byl
vyzbrojen kapesním průvodcem,
nikdo netušil, že výraz „presso“
tady
neznamená
kávu,
ale
čepované pivo (z francouzského
pression). A tak jsme byli
přinuceni
k nedobrovolné
konzumaci alkoholu. Avšak našli
se dva hrdinní studenti, kteří se Prijížďa na šlapadlech v Canyon du Verdon patřila k velkým
obětovali v zájmu všech. Patří jim zážikům.
naše díky.
Ve chvíli, kdy už byla většina výletnictva dostatečně asimilována, byl čas překročit hranice
a navštívit další stát. Poslední zastávkou na naší cestě po jižní Francii se stalo Monako. Tady si
přišli na své opravdu všichni. Obdivovatelé podmořského světa v místním oceánografickém
muzeu, milovníci luxusních vozů při návštěvě servisních garáží Ferrari a Maserati nebo
penězchtiví jedinci v jednom z proslulých kasin. Na řadu se dostalo také zmíněné noční
koupání.
Popsané dojmy a zážitky jsou opravdu jen zlomkem v kvantu poznaného a prožitého.
Odnesli jsme si toho spoustu, jak hmotného, tak nehmotného. Měli jsme se prostě nádherně.
Celý týden si tak od nás zaslouží jednoznačně palec nahoru.
Martin Jašek a Pavel Olšar, 4. B
Dopad finanční krize na obyvatelstvo frankofonní Evropy
Studenti Mendelova gymnázia odvedli práci hodnou mezinárodní průzkumné stanice.
V prosinci 2008 se rozjeli do Belgie, země tak vstřícné
a otevřené cizincům východní Evropy, kde mimo jiné
navazovali přátelské vztahy v partnerské škole v Monsu,
a vzápětí již s bagetami v ruce zastavovali kolemjdoucí
pod Sacré-Coeur v Paříži. Cíl mise byl jasný - zjistit, jaký
má dopad finanční krize na obyvatelstvo frankofonní
Evropy a poté výsledky srovnat s názory opavských
občanů.
Na dotazy odpovídali lidé více než dvaceti národností.
Ke slovu se dostali samozřejmě Belgičané a Francouzi, ale
také Španělé, Turci, Nizozemci a spousta dalších.
Mladí lidé většinou zastávali názor, že krizi osobně
nepociťují, zatímco jejich rodiny ano. Starší lidé
odpovídali přesně opačně, domnívali se, že se jich krize
týká, kdežto rodiny nikoliv.
Jen málokdo z oslovených se však v tomto problému
orientoval, neznalost a neinformovanost také zabránily
vzrůstající panice - většina se přiznala, že nemají strach.
Setkání s příjemnými belgickými a francouzskými
52
obyvateli povzbudila studenty natolik, že po návratu do Opavy se do víru vyplňování
dotazníků vrhli znovu, tentokrát však již s použitím rodného jazyka.
Po vyhodnocení všech odpovědí vyšlo najevo, že i „naši“ to cítí podobně. Je to snad
důkazem toho, že se Česká republika může směle rovnat ostatním evropským státům?
Stoupající životní úroveň v naší zemi to jen potvrzuje.
Pro příště si studenti vytyčí vzdálenější, leč nejspíš jen idealistické cíle. Vždyť
i sociologický průzkum v takové Americe nebo Asii může být zajímavý! Kdo ví, jakých
výsledků se zde dočkáme?!!
Iva Melíšková, 2. C
Návštěva studentů ze slovenského Martina
Na začátku září jsme se dozvěděli, že naši školu v rámci výměnného pobytu navštíví asi
čtyřicetičlenná skupina studentů z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martině. Protože jsme chtěli
vyzkoušet něco nového a baví nás poznávat nové lidi, řekli jsme si se spolužáky
a spolužačkami, že se zapíšeme na seznam. A tak jsme všichni dostali „přiřazenu“ jednu
slovenskou studentku nebo studenta, se kterýma jsme se seznámili 24. 9. 2008, kdy k nám
přijeli.
Po příjezdu se naši vyhladovělí slovenští kamarádi naobědvali ve školní jídelně, kde byla
pronesena krátká úvodní řeč. Dozvěděli jsme se, že toto setkání je výroční - již pět let se totiž
uskutečňují výměnné pobyty mezi naším a martinským gymnáziem. Ale není to tak, že by naši
studenti v Martině nikdy nebyli. Místo setkání se totiž střídá. Jednou je to u nás v České
republice, další rok v sousedním Slovensku. Po krátké zastávce doma, jsme navázali na
naplánovaný program, a sice bowling nebo jiný jistě zábavný program a posezení v kavárně.
Přestože většina slovenských studentů hrála bowling poprvé, nebránilo to tomu, abychom si
hru užili a skvěle se při tom pobavili. Později večer jsme se setkali i s dalšími studenty naší
školy, kteří také ubytovávali slovenské studenty, a rozhodně jsme se nenudili. Zábava byla
v plném proudu a nám přišlo, jako bychom se znali delší dobu, a ne jen pár hodin. Večer se
neúprosně blížil, a my museli domů.
Ale zpátky k večeru a noci. Někteří to měli domů sotva pár kroků, ale někteří studenti
museli ještě absolvovat jízdu vlakem nebo autobusem do vesničky, kde žijí. Cestou domů nám
už začínalo kručet v břichu, takže nám domácí večeře, nebo spíš noční svačinka (přichystaná
hostící rodinou), přišla celkem vhod. Poté, co jsme se nasytili, jsme se odebrali do svých
pokojů a postelí a konečně jsme se mohli vyspat po namáhavém dni. Někteří z nás sice
nezamhouřili oka ještě dlouho, protože sdělování zážitků a vyměňování informací se
slovenskými studenty jim přišlo důležitější než spánek.
Ráno bylo jako každé jiné. Snídaně, hygiena a už jsme zase mířili do školy v těsném závěsu
se slovenskými kamarády. Ty jsme nechali před začátkem vyučování v Divadélku
a odpochodovali do hodiny. Ve čtvrtek 25. 9. čekala slovenské studenty a jejich doprovod
návštěva Arboreta v Novém Dvoře, ale ještě předtím prohlídka školy. Rozdělili se na dvě
skupinky, které postupně procházely školu pod vedením českých vybraných studentů. Kolem
desáté hodiny ranní přišlo na řadu již zmiňované Arboretum.
Venkovní rostliny jenom rychle oběhli a rychle zamířili do skleníku - depozitáře, kde na ně
alespoň nepršelo a bylo teplo. Také zde mohli zhlédnout výstavu. I přes nepříliš hezké počasí
se jim tam (podle nám sděleným zážitkům) líbilo.
Odpolední program byl společný pro české i slovenské studenty, a to literární pásmo
nazvané „City v city“. Vybraní studenti z českého gymnázia a slovenští studenti představovali
svá města a oblasti prostřednictvím různých textů, básniček a písniček ve svém rodném
jazyce. Každá skupina měla připravený asi půlhodinový program, po jehož skončení jsme si
naše slovenské kamarády opět rozebrali.
Někdo vyrazil rovnou domů, jiný do města pro dárky a někteří opět do kavárny/baru
prožít poslední společný večer. Sešlo se zde opět hodně lidí, takže o zábavu nebyla nouze.
A opět přišel večer, odebrali jsme se domů, najedli, lehli, nespali... Další den ráno, v pátek
26. 9., jsme s našimi kamarády opět zamířili do Divadélka, popřáli hezký den a pospíchali do
tříd. Na programu byla prohlídka Opavy, a to zejména kostelů a věží, a vzájemný zápas ve
volejbale. Po návratu zpět se všichni naobědvali a pomalu se s námi začali loučit. Odjeli kolem
druhé hodiny. Rychle jsme udělali na památku poslední fotky a bílým kapesníčkem zamávali
za jejich autobusem.
53
Doufejme, že s našimi novými přáteli zůstaneme nadále v kontaktu a příští rok nebo
i dříve se opět setkáme.
Šárka Havrlantová a studentky 5. A
EVVO
Recyklohraní
Ve školním roce 2008/2009 se naše škola zapojila do celostátního projektu Recyklohraní. Jde
o projekt zaměřený na zlepšení třídění odpadu, jehož hlavním organizátorem je firma
ASEKOL, s. r. o. z Prahy. Za školu je do projektu zapojeno především družstvo studentů, které
v pravidelných časových intervalech plní zadané úkoly teoretického i praktického rázu. Vedle
toho ve škole v rámci akce přibyly speciální sběrné nádoby na baterie a na drobný
elektroodpad. Na MGO se také již tradičně separuje papír, plasty, odpad z jídelny a zbytkový
komunální odpad. Ze studentů je zapojena především skupina ze 3. B, která u podobných
aktivit spolupracuje již tradičně. Připojili se také studenti ze 4. A.
RNDr. Rostislav Hermann
Ekologie ve škole
Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila loni v srpnu celokrajskou soutěž Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji. Soutěž monitorovala činnosti školy vedoucí k vytváření vztahu
k přírodě a životnímu prostředí mezi žáky. Nešlo o sledování jednorázových aktivit, ale
o komplexní zhodnocení činnosti školy z hlediska delšího časového intervalu. Mezi
zúčastněnými školami bylo vybráno 21, které byly oceněny referenčním listem. K těmto
školám patří i Mendelovo gymnázium v Opavě.
Ke konkrétním úspěšným krokům, kterých se u nás v uplynulém roce podařilo dosáhnout,
patří například zahájení výstavby venkovní ekoučebny, která je situována do klidné, zelení
obklopené části školního dvora. Tato stavba má charakter pergoly ve tvaru kruhové výseče.
V tomto školním roce je naplánováno její dokončení. Měla by v teplých měsících roku
pomáhat především při praktické výuce botaniky, ale také při vyučování v jiných předmětech.
Konstrukci pergoly postavila během týdenního pobytu ve škole skupina 50 amerických
studentů z organizace MCYM. Tohoto úspěchu se podařilo dosáhnout díky spolupráci
s centrem Elim.
RNDr. Rostislav Hermann
Předvánoční šachový turnaj
Jako již každý školní rok i letos se konal předvánoční šachový turnaj 19. 12. 2008. Přípravy
akce se zhostili spolužáci ze třídy 4. D paní profesorky Černínové a musím jim poděkovat za
skvěle zvládnutou organizaci. Celý turnaj řídili jako rozhodčí Jan Premus a Prokop Horný,
kteří se také onoho turnaje zúčastnili jako soutěžící. Hrálo se ve dvou kategoriích podle věku
hráčů.
V první kategorii mladších se na třetím místě objevil Nikola Lubojacký ze třídy 1. A,
o druhé místo se podělili Daniel Galis a Jakub Poledne, oba ze třídy 2. A, a konečně vítězem se
stal Vít Grosser ze třídy 1. A. V kategorii starších se na třetím místě umístil Prokop Horný za
třídu 6. A, druhé místo získal David Salzmann ze 4. C a vítězem se stal podle očekávání
mendlácký přeborník Jan Premus ze třídy 4. A.
Všem gratuluji, přeji mnoho dalších úspěchů, a v zájmu samotné hry nových zájemců
a soutěžících.
Jan Vavroš , 4. E
Den zdraví 2008
Tradiční akcí konce školního roku se stal Den zdraví. Ten loňský proběhl 26. června. Opět byl
určen studentům 1. – 3. ročníků čtyřletého gymnázia a odpovídajícím třídám osmiletého
gymnázia. Studenti měli možnost zúčastnit se několika zajímavých přednášek. Porodní
asistentka Hana Kotučová spec. přednášela na téma dárcovstí pupečníkové krve, porodní
asistentka Gabriela Klapuchová spec. na téma porodnictví v Saudské Arabii, MUDr. Ševčíková
z krajské hygienické stanice přednášela
o virových onemocněních a zdravotní sestry
z transfúzní stanice Šárka Králová a Martina Lučná poučili studenty o odběrech a vyšetření
krve a kostní dřeně.
54
Naše pozvání přijala také MUDr. Petrová, která se studenty třetích ročníků besedovala
o antikoncepci.
Kus práce odvedli studenti Střední zdravotnické školy a zdravotníci z ČČK, kteří si
připravili praktické ukázky poskytování první pomoci. Naši studenti se učili ošetřovat
otevřené zlomeniny, tepenné krvácení, pneumotorax atd. Jejich zranění spolužáci byli
namaskováni tak, že všechna poranění vypadala jako skutečná. Na Dni zdraví nechyběly
ukázky taekwon-do, které předvedli Beáta Paláčková, Adéla Grodová a Jan Vrchovecký.
V doprovodném programu byla také prezentace kosmetiky Oriflame paní Mgr. Pravdové
a ochutnávky firem Bonavita a Semix. Nechyběla ani stanoviště, kde si studenti mohli nechat
změřit krevní tlak nebo vypočítat BMI. Takže všichni účastníci si přišli na své, protože
program byl velmi bohatý.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Dne zdraví, zvláště pak
vysokoškolským studentkám Janě Hlubkové, Lucii Balarinové, Sylvě Tománkové, našim
studentům Nele Jahodové, Beátě Paláčkové, studentkám ze 4. C třídy, kteří pomáhali
s organizací, a všem vyučujícím, kteří se aktivně zúčastnili a přispěli k hladkému průběhu celé
akce.
V tomto školním roce se program Dne zdraví začlení do nového projektu Den ochrany
obyvatelstva.
Mgr. Zdeňka Hanzliková
Joyeux Rossignols
Joyeux Rossignols (čti žuaje rosiňol) neboli Veselí slavíci je skupina nadšených lidí, kteří mají
rádi zpívání, francouzštinu a taky zábavu. Joyeux Rossignols vznikli už před dvěma lety složení z příznivců francouzských písní ze tříd 4. A, 6. A a 3. B pod vedením naší
francouzštinářky Romany Škrabalové. Sklízeli úspěch, když zpívali „na vánočních schodech“
naší krásné školy a na vánočním koncertu pro děti ze ZŠ Riegerova. Letos jsme se k nim
přidali i my - pár nadšenců z 1. C - a s námi vzrostla i poptávka po Joyeux Rossignols. Kromě
tradičního zpívání „na schodech“ (kde jsme předvedli např. Douce nuit, Petit Papa Noël
a další) jsme dostali
nabídku
zpívat
na
benefičním
koncertu
„Zpíváme pro miminka“.
Akce
proběhla
18. března
v Minoritském klášteře.
Dopoledne jsme zpívali
pro dětské obecenstvo což není vždy lehký
úkol! Navíc jsme byli
docela nervózní, protože
kromě nás vystupovalo
i spousta
dalších
profesionálních sborů,
takže konkurence byla
veliká... Naštěstí se ale
vše povedlo a my jsme
svými
písničkami
Enfants de Palestine,
Tout, tout pour ma
cherie atd. rozproudili
atmosféru a sklidili velké ovace. Přišli jsme na řadu jako poslední, a tak by se dalo říci, že jsme
se stali pomyslnou „třešničkou na dortu“. Ohlasy na naše vystoupení byly velmi příznivé,
a proto jsme byli rádi, že naše práce nebyla marná ...
I francouzský proslov naší profesorky přispěl k důvěryhodnosti našeho tvrzení, že jsme
pravý francouzský sbor z Paříže a posluchači byli velmi zklamaní, když jsme nakonec řekli
pravdu, že jsme z MGO. O našem úspěchu nás přesvědčily i malé děti, které za námi po
vystoupení přišly a chtěly od nás podpis... no není to milé?!! Zúčastnili jsme se také 25. 3.
koncertu „ Motýlek v dlani“, kde jsme opět rozdávali svou energii a nadšení.
55
Veronika Benešová, Ellen Kozelská 1. C
Poznej sám sebe
Adaptační kurz je pořádán pro studenty 1. ročníků, aby jim usnadnil první kroky na nové
školy a dal jim možnost se navzájem poznat. Náš adaptační kurz se konal v Jánských
koupelích, v krásném prostředí plném lesů, luk a potoků, a už to signalizovalo příjemné
prožití následujících dnů.
Při odjezdu od gymnázia nám počasí přálo a nálada byla rozverná. Na místo činu jsem
dorazili asi po hodině cesty autobusem. Jakmile jsme vyložili všechny věci, byly nám
přiděleny naše útulné příbytky, ve kterých jsme těch pár dnů přežívali. Po výživném obědě
jsme využili odpolední siestu, abychom načerpali síly na následující bojovku. Byla to hra
velice zajímavá. Rozdělili nás do třech skupin, které taktizovaly, běhaly po lese, plížily se
houštinami a brodily se vodou. Po této bojovce jsme byli fyzicky na dně, a proto jsme doslova
slupli večeři a vrhli se na klidnější zábavu. Tou bylo kreslení obrazů v tamější klubovně. Tato
vydařená díla nám dodnes visí ve třídě jako výzdoba.
Druhý den jsme se probudili do slunečného rána se zvuky hučící řeky. Po snídani jsme se
vrhli do další hry s názvem: „Zachraňte vojína Ryana“. Už z názvu vyplývalo, že při této
náročné misi budeme muset držet spolu. Opět jsme přelézali kopce, brodili se přes řeku
a ošetřovali raněné. Můžeme říci, že hra
byla úspěšná, jelikož jsme Ryana
zachránili a nikoho jiného neztratili. Přes
naši únavu pro nás byla připravena další
hra se známým názvem - pexeso. I když
jsme předpokládali lehký průběh, pořádně
jsme se zapotili. Tato hra byla založena na
rychlosti, dobré spolupráci a výdrži.
Museli jsem si pamatovat obsah kartiček
a za každou chybu jsme běhali trestné
kolečko. Tuto hru jsme ukončili až za tmy,
a proto jsme s radostí zalezli do postelí.
Třetí den se už odvíjel klidněji. Mohli
jsme si zvolit jednu ze široké škály aktivit
a tu jsme potom absolvovali. Potom jsme
měli projevit svého literárního ducha
a napsat si dopis, který dostaneme na stužkovacím večírku ve čtvrtém ročníku. Odpoledne
jsme horlivě balili a sháněli vše, co se stačilo ztratit. Potom přijel autobus a dovezl nás
všechny ke škole, kde jsme se po vydařených dnech rozloučili a rozjeli domů.
Myslíme si, že nám adaptační kurz hodně dal, protože jsme se navzájem poznali, zahráli
jsme si hry a nastartovali zdravé vztahy v našem kolektivu.
Roman Birka a Lucie Korpasová z 1. B
Slavíme 125. výročí vzniku českého gymnázia v Opavě…
Asi jste mnozí zhlédli letošní školní akademii nebo o ní alespoň slyšeli vyprávět. Byla to jedna
z významných událostí letošního školního roku, která nám připomněla, že českému gymnáziu
v Opavě je již 125 let.
Akademie byla výsledkem společné práce žákyň, žáků, učitelek i učitelů, kteří zde
prokázali nejen vysokou tvořivost literární, hudební, pohybovou i hereckou, ale hluboký smysl
pro koncepčnost a týmovou práci. Sympatické na celém projektu bylo, že jsme zažili humorné
situace, ale i momenty, při kterých nás lehce mrazilo v zádech… Bylo to prostě příjemné
připomenutí věcí minulých a pokus o zodpovězení otázky: „Kam kráčíme?“
Dalším důležitým připomenutím výročí bylo vydání Almanachu, který rekapituluje historii
českého gymnázia v Opavě. Poslední Almanach vyšel před 25 lety ke 100. výročí založení
gymnázia. Současný Almanach, který připravili naši učitelé ve spolupráci s absolventy školy, si
mohou nejen naši bývalí studenti, ale i další zájemci zakoupit na sekretariátu Mendelova
gymnázia.
56
I já teď budu chvíli vzpomínat …
Pamatuji si dobu, kdy maturitní otázka z matematiky byla především prací s logaritmickým
pravítkem, pak přišly kalkulátory a s nimi boj, zda ho může žák při výuce používat.
České žákyně a čeští žáci odolávali a stále jsme byli ve světě jedničkou. Učitelé, kteří uměli,
mlčeli a pracovali, a ti, co nic neuměli, se vznášeli na vlně módnosti a mudrovali.
Objevilo se gymnasium, pak jedenáctiletka, pak dvanáctiletka, pak SVVŠ (Střední
všeobecně vzdělávací škola), pak gymnázium, pak lyceum, pak…. Stále se vymýšlely
a nacvičovaly nové koncepce – normální lidé se smáli a říkali antikoncepce.
České žákyně a čeští žáci odolávali a stále jsme byli ve světě jedničkou. Učitelé, kteří uměli,
mlčeli a pracovali a ti, co nic neuměli, se na vlně módnosti vznášeli a mudrovali.
Doba po roce 1968 byla pro některé lidi krutá, ale obyčejný učitel pracoval, tvořil a vedl
své žáky ve směru vyššího principu. A žáci opět soutěžili nejen v recitaci a v lásce k SSSR, ale i
ve vědách. Byla SOČka, olympiády… A proč asi zvítězil normální lid v roce 1989? Možná také
proto, že tu byli učitelé, a ti žákům sdělovali své sny, představy a touhy. A bývalí žáci je začali
proměňovat ve skutek.
České žákyně a čeští žáci odolávali a stále jsme byli ve světě jedničkou. Učitelé, kteří uměli,
mlčeli a pracovali a ti, co nic neuměli,...
Vzpomínám, jak se objevil zpětný projektor a školní inspekce dávala benefit za to, že ho
učitelka nebo učitel použili ve výuce. (Slovo benefit, a co je za ním utajeno, jsem tehdy
neznal.) Všichni jsme sháněli plastové blány a fixem na ně kreslili.
České žákyně a čeští žáci odolávali a stále jsme byli ve světě jedničkou. Učitelé, kteří uměli,...
Nedávno se objevil dataprojektor a interaktivní tabule a opět všichni tvoří vše. Co asi
dělají pedagogické fakulty a všechny výzkumné a jiné pedagogické ústavy?
České žákyně a čeští žáci odolávají a stále jsme ve světě jedničkou. Učitelé, kteří umí, mlčí
a pracují, a ti, co nic neumí, se vznášejí na vlně módnosti a mudrují...
Nemám rád řeči, že čeští žáci jsou špatní, že čeští učitelé nejsou dokonalí (nobody is
perfect). Tu a tam se v onom světě, kde jsou ekonomicky i jinak údajně „popředu“, pohybuji.
Bylo to v Německu. Česká a německá skupina žáků. Průvodce se ptal: „Chcete to vysvětlit?“,
a Němci pravili: „Nám to vysvětlete, ale ti Češi znají všechno, jim NE.“ Proč Češi, kteří kdysi
emigrovali, se ve světě vyšvihli na extratřídu?
Nevím, kdo u nás šíří zvěsti, že začínáme pokulhávat ve znalostech „za Evropou“, že naše
školství upadá a podobně, ale mám pocit, že to musí být člověk, který chce naše školství ubít
a pod záminkou her a hravé výuky touží vytvořit v česku omezené, ale oddané mloky, kteří
budou nadšeně pracovat v montovně aut pro svět.
Omlouvám se, ale i to je připomenutí 125. výročí existence českého gymnázia v Opavě.
Petr Pavlíček, ředitel školy
57
Vydalo Mendelovo gymnázium, Opava jako svoji interní publikaci č. 3/2009
Odpovědná redaktorka: Mgr. Miluše Beyerová
Korektury: PhDr. Květoslava Krajčová
Dále se na realizaci Ročenky č. 119 podíleli:
za technickou spolupráci odpovídá RNDr. Zuzana Baďurová,
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Na titulní stránce je pohled na historickou budovu Zimního stadionu s kluzištěm
a gymnázium – foto upravil Mgr. Patrik Kavecký
Grafické prvky uvnitř Ročenky vytvořila Lucie Winklerová ze 4. A
Náklad: 1 100 výtisků
Opava, 2009
Kontaktní adresa:
Sdružení přátel Mendelova gymnázia:
Mendelovo gymnázium
Komenského 5
OPAVA - 746 01
fax: 553 61 13 96
e - mail: [email protected]
ČSOB Opava,
č. účtu: 150778264/0300
IČO: 68177950
Mendelovo gymnázium,
Opava
Komenského 5, OPAVA – 746 01
tel.: 553 557 400
fax: 553 611 369
žáci 2008/09
počet žáků denního studia s maturitou: 744
průměrná velikost třídy: 31
učitelé 2008/09
počet učitelů: 70
průměrný věk učitelů: 45,7 let
počet žáků na učitele: 11,4
aktivity 2008/09
odborné učebny pro: jazyky, fyziku, počítače,
chemii, biologii, hudební výchovu,
výtvarnou výchovu
zařízení dostupná žákům ve volném čase:
jídelna, bufet, tělocvičny, posilovna,
keramická dílna, fotokomora, zrcadlový
sál, hřiště na dvoře, PC, internet (i na
chodbách školy)
přijímací řízení 2008/09
účast na olympiádách: 8 %
účast na SOČ: 2 %
účast v jiných soutěžích: 21 %
volitelné předměty: cizí jazyky, výpočetní technika,
biologie,
chemie,
matematika,
fyzika,
literatura, společenské vědy, ekonomika,
psychologie apod.
kroužky: keramický, šachový, videokroužek, sport.
kroužky, vodácký, španělština, francouzština.
žákovské aktivity: pěvecký sbor LUSCINIA,
sportovní
družstva,
šachy,
charitativní
koncerty, studentský parlament, EU, Globe,
ekologické aktivity, letní škola v Omiši, ples
exkurze: přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
Stráně, jaderná elektrárna Dukovany, INVEX
Brno, Anthropos Brno, Planetárium, Po
stopách J. A. Komenského, Tech. muzeum
Brno, SN Opava, Slezská univerzita, Arboretum
v Novém Dvoře, poznávací zájezdy do Francie,
Anglie, Švýcarska, Belgie a Itálie, exkurze do
Polska, Německo –zahraniční zájezdy atd.
odborné přednášky: besedy se spisovateli, Den
zdraví, den Mendela, SOČ, přírodovědné školní
konference, besedy
prezentace školy 2008/09
pro veřejnost jsou pořádány dny otevřených dveří,
vydávány publikace o škole, informační leták,
vývěska, www, tisk, interní publikace
vybavení školy 2008/09
knihovny: odborná,
literatura
Základní charakteristika školy:
škola založena:
1883
zřizovatel:
MSK
délka studia:
4, 8 let
zaměření studia:
všeobecné
žákovská
a cizojazyčná
studium: čtyřleté • osmileté
počet přihlášených/přijatých v prvním kole:
273/120 • 85/30
váha prospěchu na ZŠ: 50 % • 50 %
forma př. zkoušek: SCIO testy • SCIO testy
OSP • JČ, M, OSP
(OSP – obecné studijní předpoklady)
cizí jazyky 2009
volitelně / nepovinně vyučované jazyky:
R, A, N, F, Š / N, R
povinná výuka dvou volených jazyků, alespoň
v jednom jazyce jsou žáci rozděleni podle
úrovně znalostí
počítače 2008/09
počet žáků na počítač: 26
povinná výuka IVT v 1. ročníku čtyřletého
studia dvě hodiny týdně, ve 3. - 5. ročníku
osmiletého studia je dotace 2, 2, 2 hodin,
počítače se dále vyučují v rámci volitelných
předmětů
škola je připojena na internet
internet je přístupný ve volném čase studentů
(i v odpoledních hodinách)
ukončování studia 2008/09
maturita povinná z:
jazyka českého
cizího jazyka
počet volitelných maturitních předmětů: 2
Sdružení přátel Mendelova gymnázia
přispívá studentům na odměny za vynikající výsledky ve studiu a reprezentaci školy, na
nákup učebnic a jiných pomůcek
Download

FINALE 2009 - Mendelovo gymnázium