klubový zpravodaj 2/2013
MOPS KLUB ČR
Ch. Savanah Dog – Lome
V1, CAC, Klubový vítěz fena, BOB
Narozena: 23.1.2010
Otec: Wizard Pibaro
Matka: Charlinne Dog-Lome
Chovatelka: Jiřina Krsová
Majitel: Plachý Josef + Věra
http://www.mopsklub.cz
klubový zpravodaj 2/2013
MOPS KLUB ČR
JCh. CZ Miss Lisa – FV Dei Piccoli
Pagliacci
V1, CAC
Narozena: 17. 9. 2011
Otec: Pearl Ysioux Tatanka-FV
Matka: Tito D'Agata Blu Laura
Chovatel: Ettore Domenico
Majitelka: Hromová Alena
http://www.mopsklub.cz
OBSAH
Výbor Mops klubu České republiky
Orgány Mops klubu České republiky
Konzultanti
Platby a bankovní spojení na Mops klub České republiky
Kontaktní informace na Českomoravskou kynologickou unii
Propozice a přihláška na CHP 5.10. 2013
Pozvánka na Den Mopse
Prosba Welfare MK ČR
Chovatelská činnost (hlášení krytí a vrhu)
Klubová výstava - postřehy, shodnocení …
Výsledky z II. ročníku memoriálu Zdeňka Bláhy a XXVIII. Klubové výstavy
Zápis z 4. výborové schůze
Naše tiché chvilky. Bárníček a správná výživa – pan Karel Háček
Blahopřejeme
Plán výstav – rok 2013
Redakční uzávěrka
2
3
4
5
6
7
9
10
11
17
18
29
30
32
33
34
klubový zpravodaj 2/2013
VÝBOR MOPS KLUBU ČR
Prezident:
JUDr. Josef Plachý
Letiny 17, 336 01 Blovice
e-mail: [email protected]
mobil: +420 604 404 227
Sekretář, redakce zpravodaje, tiskový mluvčí:
Ing. Petra Procházková
Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 - Michle
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected]
mobil: +420 732 186 524
Hlavní poradce chovu:
Alena Hromová
Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun
e-mail: [email protected]
tel.: +420 415 676 230
mobil: +420 607 970 667
Ekonom, evidence členské základny:
Věra Plachá
Letiny 17, 336 01 Blovice
e-mail: [email protected]
tel.: +420 377 527 883
mobil: +420 737 107 854
Referent CHP, Welfare:
Helena Kecová
Mostiště 26, 338 28 Radnice
e-mail: [email protected]
mobil: +420 736 200 152
Sídlo Mops klubu na adrese:
JUDr. Josef PLACHÝ
Letiny 17, 336 01 Blovice
2
klubový zpravodaj 2/2013
Čestný prezident klubu:
MUDr. Milan RABA
Nová Kolonie1451/3a
155 00 Praha 5 - Stodůlky
e-mail: [email protected]
tel./fax: +420 251 511 992
mobil: +420 724 049 739
Revizní komise
Předseda komise:
Jana Klozová
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: [email protected]
mobil: +420 774 801 094
Člen komise:
Jana Nosková
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: [email protected]
mobil: +420 776 112 235
Člen komise:
Taťana Šlesingrová
I.Olbrachta 113, 273 08 Pchery
e-mail: [email protected]
mobil: +420 723 321 937
INTERNETOVÉ STRÁNKY
http://www.mopsklub.cz/
Beky a.s.
Zákolany 40, 273 28 Zákolany
e-mail: obsah článků [email protected],
grafika a kód [email protected]
tel.: +420 315 783 153
mobil: +420 607 912 203
3
klubový zpravodaj 2/2013
Členská schůze Mops klubu schválila změnu chovatelského řádu.
Ruší se pozice krajských poradců chovu a nahrazují je konzultanti.
Tito členové Mops klubu, navržení hlavním poradcem chovu a schválení
výborovou schůzí, budou zajišťovat poradenskou činnost pro chovatele.
Jmenování byli:
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ
Nám. Osvobození 137
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: 583 239 317
mobil: +420 607 288 587
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ
332 03 Šťáhlavy 574
tel.: 377 969 142
mobil: +420 605 180 721
Jana HOLUBOVÁ
Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: +420 608 702 574
Renata ŠIMANDLÍKOVÁ
Zlončice 19
278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil:+420 724 970 795
e-mail: [email protected]
Jiří PIFFL
Nad Mazankou 14/1125
182 00 Praha 8
mobil:+420 603 786 387
Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu.
4
klubový zpravodaj 2/2013
PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR
IČ MK ČR: 452 49 474
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň
název účtu:
číslo účtu:
kód banky:
konstantní symbol:
IBAN:
variabilní symbol:
Mops klub ČR
0725280329/0800
0800
0308
CZ19 0800 0000 0007 2528 0329
člen MK ČR přidělené osobní číslo xxxx
nový člen před schválením 9999
nečlenové 5555
Specifický symbol (označuje druh platby):
členský příspěvek
chovná přehlídka
krycí list
poplatek za štěně
klubová výstava
inzerát
zájezd
sponzorský dar
dobírka (mimo krycí list)
přeregistrace
welfare
0300
0250
0140
0170
0500
0200
0400
3333
1111
2222
4444
NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL!
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
pro člena MK ČR 500,- Kč
pro člena MKČR - důchodci a studenti 350,- Kč
pro zahraniční členy 20,- €
zápisné pro nové členy + 50,- Kč
POPLATKY:
za vystavení krycího listu 140,- Kč
za štěně 170,- Kč
za chovatelskou přehlídku 250,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč
za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/ od 100,- Kč
Nečlenové platí vše dvojnásobně !
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok následující !!!
5
klubový zpravodaj 2/2013
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8 – Kobylisy
Fax : 234 602 278
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
I .Jarošová
tajemnice ČMKU
[email protected]
tel.: 234 221 371
Ing. K. Fialová
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby
[email protected]
tel.: 234 221 375
Bc. L. Křeček
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 372
S. Hurábová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 377
L. Fairaislová
Šampioni, chovatelské stanice
[email protected]
tel.: 234 221 370
M. Truksová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 374
L. Pečená
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 376
T. Lemerová
Podatelna, výstavy ČMKU
[email protected]
tel.: 234 221 371
6
klubový zpravodaj 2/2013
PROPOZICE
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v sobotu 5.10. 2013 v Penzionu Klamovka nedaleko
Nižboru.(www.klamovka-stradonice.cz )
MK ČR se jako člen ČMKU řídí Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu zvířat a při chovu.
Veterinární přejímka – od 8:30 hod.
Začátek přehlídky - od 9:00 hod
PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY
Zúčastnit se můžou psi a feny ve věku od 12 měsíců

V rodokmenu musí být potvrzená účast na výstavě: mezinárodní, národní nebo
klubové a to ve třídě mladých nebo dospělých.

Doklad o zaplacení členského příspěvku MK ČR na rok 2013

Očkovací průkaz s vyznačením očkování proti vzteklině, parvoviroze ne kratší než
jeden měsíc a ne starší jeden rok.

Psi a feny musí absolvovat povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky (patelly)od
certifikovaného veterináře, který svůj závěr zapíše do průkazu původu.
Doklad o zaplacení poplatku CHP (ústřižek složenky nebo potvrzení o vkladu na účet)
členové 250,- Kč . Nečlenové 500,- Kč.
Při přihlášení na místě konání platí členové 500,- Kč. Nečlenové 1000,- Kč.
ČÚ: 0725280329/0800, VS: členské číslo , SS: 0250
Přihlášky spolu s fotokopií rodokmenu s potvrzenou a zapsanou výstavou a vyšetřením
patelly /bez nich je přihláška neplatná/ zaslat do uzávěrky 22.9. 2013 jako obyčejné psaní
na adresu referenta CHP pro přijetí přihlášek je rozhodující datum na razítku podání na poště.
Přihlášky došlé po uzávěrce budou posuzovány jako přihlášení na místě za zvýšený poplatek!
Potvrzení o přijetí na přehlídku bude potvrzeno emailem týden před přehlídkou
Potvrzení o zaplacení je nutno vzít s sebou na přehlídku.
V rodokmenu musí být podpisy chovatelů (přední strana PP) a majitelů
včetně adres ( na PP zadní strana ).
Zapsána a potvrzena výstava a vyšetření patelly
Adresa referenta CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 736200152
[email protected]
7
klubový zpravodaj 2/2013
PŘIHLÁŠKA
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v sobotu 5.10. 2013 v Penzionu Klamovka ve
Stradonicích nedaleko Nižboru.
Jméno psa / feny včetně chovatelské stanice
Datum narození………………….číslo zápisu………………….. barevný ráz…………………
Otec psa / feny : Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………..
Matka psa/ feny: Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………
Účast na výstavách:
Datum………………Druh výstavy a místo……………………………………………………
Jméno a adresa chovatele………………………………………………………………………..
Jméno a adresa majitele…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Telefonní spojení(E-mail):
…………………………………………………………………………..
Prosíme vyplňte vše dle skutečnosti.
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky CHP.
……………………………………
ČITELNĚ A ÚPLNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE SPOLU S FOTOKOPIÍ
RODOKMENU DO ÚZÁVĚRKY 22.9. 2013 JAKO OBYČEJNOU ZÁSILKU NA
ADRESU REFERENTA CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel:
736200152,[email protected]
.
8
klubový zpravodaj 2/2013
POZVÁNKA NA DEN MOPSE
Vážení přátelé a příznivci plemene mops. Jako každým rokem i letos
pořádá Mops klub České republiky podzimní sraz.
Letošní mopsí párty pořádáme v nádherném areálu penzionu Klamovka
(www.klamovka-stradonice.cz/).
Termín konání 5. října od 10:00 ráno.
Zažijete spoustu her a soutěží o ceny, či jen pro potěšení vaše i vašich
pejsků.
Věříme, že se celý den ponese v duchu dobré nálady a naleznete zde i
nové přátele.
Program dne:
10:00 zahájení přejímky psů – kontrola očkovacího průkazu + zahájení
zápisu do soutěží (běh přes překážky, dostihy, nejvíce zakroucený
ocásek, slalom, nejžravější mops, malé agility, módní přehlídka).
Na konci soutěžního programu proběhne vyhlášení absolutního vítěze.
Ani letos nebude chybět tombola.
Zajištěno bude občerstvení v rámci restaurantu. Ubytování není
zajištěno. Registrovaní členové mopsklubu a děti do 15 let mají vstup
zdarma, ostatní 50 Kč.
Místo konání: Pension a restaurace Klamovka, Stradonice 3, 267 05 Nižbor
GPS: 49°59'31.898"N, 14°1'16.832"E
Kontakt pro bližší informace: paní Renata Šimandlíková,
e - mail: [email protected], tel.: +420 608 608 271, +420 724 970 795
9
klubový zpravodaj 2/2013
PROSBA Welfare MK ČR
Vážení přátelé,
bohužel, množství opuštěných a nalezených mopsíků v útulcích v poslední době stále stoupá.
Všichni dobře víme, že jednou z nejdůležitějších věcí pro život mopse je kontakt s člověkem.
Proto je tak důležité dostat mopse z útulku co nejdříve. A to nemluvím o zimních měsících.
Nalezení nových spolehlivých majitelů trvá však někdy trochu déle.
Protože moje bytové prostory jsou omezené a nemohu si všechny vzít ihned k sobě, obracím
se proto na všechny ty, kterým osud těchto opuštěných mopsů není lhostejný a byli by ochotni
a schopni vzít si takového mopse do své péče na dobu pouze nezbytnou k nalezení vhodné
náhradní rodiny. Vytvořili bychom tak depozita po celé ČR.
Věřím, že moje prosba nezůstane bez odezvy a my budeme schopni všem potřebným mopsům
co nejrychleji efektivně pomáhat.
Děkuji.
Helena Kecová
Daimont – pejsek k adopci – více informací Welfare MK ČR
10
klubový zpravodaj 2/2013
HLÁŠENÍ KRYTÍ
12.02.2013 DOLLAR BABY MAN DU CHEVALIER DE SAINT MAXIME
X
ILLUSION DOG-LOME
Ing. Táňa Hozmanová, V Pěšinách 158,251 64 Mnichovice, tel.: 733 951 118
20.03.2013 DEANDRA CHAD
X
KAMICAS KNJAZHEGO DVORA
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
24.03.2013 FAETON DOG-LOME
X
KISMET PUG ZE SAMETU
Vladimíra Lexová, Předbořice 28,398 55 Kovářov, tel.: 773 796 745
25.03.2013 CH. ETTI PERALI MORAVIA
X
ELA GRACIELA SNUG
Mazákovi V.+M ,Opatovice 188,568 02 Svitavy, tel.: 603 313 250
26.03.2013 BILLY DOG-LOME
X
KARLA DOG-LOME
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
04.04.2013 CH.MONPASIE FOKUS-POKUS X
CH.ALISON PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564
10.04.2013 LOTUS DOG-LOME
X
MELLONA DOG-LOME
Jaroslava Voltrová, Havlíčkova 153, 353 01 V.Hleďsebe,tel.:777 216 399
12.04.2013 JCH.KEVIN COSTNER MAD MOPS X
BEST OF HEJAKRAL
MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519,417 42 Bohosudov,tel.:728 817 829
14.04.2013 DORIÁN DOG-LOME
X
CHEER OD ŽELEZNÉ PANNY
Jiřina Peroutková, Klec 52,379 01 Třeboň,tel.:776 041 135
30.04.2013 DORIÁN DOG-LOME
X
DEZIREE AIFI
Jana Holubová, Radostín 108, 591 01 Žďár n./Sázavou, tel.: 608 702 574
03.05.2013 CH. MONPASIE FOKUS- POKUS X
CH. GOTIKA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
03.05.2013 CH. SEMLANS IVAN ALEXANDER
X CH. EVITA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
03.05.2013 ICH.,CH. JOSHUA PIBARO
X
CH. NIKITA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
02.05.2013 JONÁŠ HAVAVLON
X
KORNELIE NANG-LHAMO
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
08.05.2013 FAETON DOG-LOME
X
Hana Karásková, 512 61 Přepeře 183
HAPPY ZLATÁ NYMFA
11
klubový zpravodaj 2/2013
08.05.2013 BAXXY DOG-LOME
X
HONEY BARD
Plachý Josef +Věra, Letiny 17,336 01 Blovice, tel.:737 107 854
09.05.2013 WIZARD PIBARO
X
MADICA DOG-LOME
Jiřina Krsová , Kbelnice 33, 336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
15.05.2013 CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER
X ICH.,CH. GILLIAN PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
19.05.2013 GERRY PUG OTAKON
X
CHAMPAGNE HAJAKRAL
Ing. Petra Procházková, Ohradní 1359,140 00 Praha 4- Michle, tel.: 732 186 524
23.05.2013 X-TREM DOG-LOME
X
LORELAINE AIFI
Lucie Ponerová, Železniční 181/18,460 01 Liberec, tel.: 603 764 472
26.05.2013 GERRY PUG OTAKON
X MISS LISA FV
DEI PICOLLI PAGLIACCI
Alena Hromová, Čechova 93,440 01 Veltěže, tel.: 607 970 667
26.05.2013 SAMUEL HAVAVLON
X
HEDVIKA BARD
Kateřina Kouřilová, Řečice 70,380 01 Dačice, tel.: 773 522 907
28.05.2013 NUKKY DOG-LOME X AFRODITHE Z ÚDOLÍ VZPOMÍNEK
Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov, tel.: 606 823 689
30.05.2013 GERRY PUG OTAKON
X
MAYA PUG ALTBOX
Jana Altschulová, Skupice 58,440 01 Louny, tel. :737 670 472
30.05.2013 CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER X CH. CHARLOTTE PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
03.06.2013 ICH.,CH. GERONIMO PIBARO
X
WILD TEA PUG ZE SAMETU
Taťana Šlesingrová, I. Olbrachta 113,273 08 Pchery , tel. :723 321 937
05.06.2013 GASTON PIBARO X ANNI ANNABELLA ROZÁRKA
Kateřina Rejnková, Jelmo 9, 373 71 Rudolfov, tel.: 606 823 689
11.06.2013 ALBERT KELLY BOHEMIA X
CHRISTINA BLACK HEJAKRAL
Vlasta Šubrtová, Janáčkova 1002, 277 13 Kostelec nad Labem, tel.: 731 136 630
15.06.2013 HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
X
O´ YESS PUG ZE SAMETU
Blanka Hubálková, Komenského novostavba , 276 01 Mělník,tel.:732 233 410
15.06.2013 ICH.,CH. GERONIMO PIBARO
X
CH. ZYRA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
21.06.2013 GERRY PUG OTAKON X
XAMBADA PUG ZE SAMETU
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 775 436 643, 313 582 032
12
klubový zpravodaj 2/2013
04.07.2013 ALF MON KELLY X FAIT HILL Z´ ERIDANU DOG LOVE
Jana Klozová, Vitiněves 51,506 01 Jičín, tel.: 774 801 094
05.07.2013 CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER X CH. CAROLINA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
05.07.2013 ICH.,CH. ZIKMUND PIBARO X CH. PENELOPE PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
Alletta Pejsek Kolodějský
06.07.2013 ICH.,CH. JOSHUA PIBARO X CH. ALPACA PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
07.07.2013 GERRY PUG OTAKON
X
ELYADA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
19.07.2013 BILLY DOG-LOME
X
JENNY HAVAVLON
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
13
klubový zpravodaj 2/2013
19.07.2013 WIZARD PIBARO
X
KARLA DOG-LOME
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
19.07.2013 JONÁŠ HAVAVLON X
ERICA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
19.07.2013 CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER X
ICH.,CH. STELANOVA DEBORA ETERNAL
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
HLÁŠENÍ VRHU
07.04.2013 „BILLBOARD“
O: SAMUEL HAVAVLON
M: ELSA PES VÍTACÍ
Kateřina Kouřilová, Řečice 70,380 01 Dačice tel.:773 522 907
3/1 černí
14.04.2013 „VEJVODA DE CHRISTIE“
O: DOLLAR BABY MAN DU CHEVALIER DE SAINT MAXIME
M: ILLUSION DOG-LOME
Ing. Táňa Hozmanová, V Pěšinách 158,251 64 Mnichovice, tel.: 733 951 118
1/1 béžoví,0/1 černí
24.04.2013 „ PEJSEK KOLODĚJSKÝ“
O: CHATEAU DE CARLIN BOUFFON BEL AMY
M: GISSEL ZLATÁ NYMFA
Bronislava Tomčíková, Ponrepova 457/22,190 16 Praha 9, tel.:777 255 419
2/1 béžoví
23.04.2013 „HELZA“
O: BAXXY DOG-LOME
M: CAPPY HELZA
Helena Kecová, Mostiště 26,338 28 Radnice, tel.:736 200 152
2/1 béžoví
09.05.2013 „PIBARO“
O: CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER
M: CH. ARISTA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
2/1 béžoví
09.05.2013 „OD ŽELEZNÉ PANNY“
O: DORIÁN DOG_LOME
M: ROXI OD ŽELEZN0 PANNY
Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5,370 06 České Budějovice,
tel.: 777 883 477
0/1 béžoví, 2/1 černí
14
klubový zpravodaj 2/2013
vrh N – HEJEKRAL
15.05.2013 „SNUG“
O: GCH.:ETTI PERALI MORAVIA
M:ELA GRACIELA SNUG
Vladislav Mazák, Opatovice 188,568 02 Svitavy,tel.:739 149 756,603 313 250
0/1 béžoví
19.05.2013 „Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ“
O: BRUNO MON KELLY
M: HOLLY Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
Jiřina Peroutková, Klec 52,379 01 Třeboň, tel.: 776 041 135
1/1 černí
06.06.2013 „BLACK MONKEY“
O: LOTUS DOG-LOME
M: MELLONA DOG-LOME
Jaroslava Voltrová,Havlíčkova 155, 353 01 V.Hleďsebe, tel.: 777 216 399
3/2 černí
14.06.2013 „HEJAKRAL“
O: JCH.KEVIN COSTNER MAD MOPS
M:BEST OF HEJAKRAL
MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519,417 42 Bohosudov, tel.: 728 817 829
3/1 béžoví
15
klubový zpravodaj 2/2013
03.07.2013 „PIBARO“
O: ICH., CH.JOSHUA PIBARO
M: CH. NIKITA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
2/1 béžoví
05.07.2013 „DOG-LOME“
O:WIZARD PIBARO
M: MADICA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
1/1 béžoví, 2/0 černí
vrh B – BILLBOARD
05.07.2013 „PIBARO“
O: CH.SEMLANS IVAN-ALEXANDER
M: CH. EVITA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77,tel.:603 453 761, 326 391 564
4/4 béžoví
16
klubový zpravodaj 2/2013
08.07.2013 „BARD“
O: BAXXY DOG-LOME
M: HONEY BARD
Plachý Josef +Věra, Letiny 17,336 01 Blovice, tel.:737 107 854
4/2 béžoví
18.07.2013 „BILLBOARD“
O: SAMUEL HAVAVLON
M: HEDVIKA BARD
Kateřina Kouřilová, Řečice 70,380 01 Dačice tel.:773 522 907
2/0 béžoví,0/2 černí
16.07.2013 „PIBARO“
O:CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDER
M: ICH.,CH. GILLIAN PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
1/1 béžoví
Klubová výstava – postřehy, shodnocení …
Klubová výstava Mops klubu ČR se letos konala v sobotu 22. června v restauraci Stará
Keltova v Nižboru u Berouna. Posuzovala paní Mag. Sabina Chiesa-Folbrecht.
Přihlášeno bylo celkem 54 mopsů, jedna fenka se z důvodu nemoci nedostavila.
Začátek nebyl nijak jednoduchý. Sál restaurace je prostorný, ale bylo třeba ho upravit natáhnout koberce, odklidit přebývající stoly a židle, vystavit poháry a medaile,
instalovat stojany na ohraničení výstavního kruhu a další. Této mravenčí práce se ujali
manželé Plachých a pan Karel Peroutka, který nám dělal vedoucího kruhu. Veškerou
administrativu zpracovala paní Kecová – katalog, posudkové listy, vstupní listy,
diplomy. Při této práci se nám již několik let osvědčuje počítačový program, který si
Mops klub pořídil.
Velký dík také patří panu ing. Konečnému, zástupci firmy HUSSE, která nám
připravila hodnotné sponzorské dárky pro všechny vítěze. Zároveň přispěla svými
propagačními materiály i k výzdobě sálu.
Paní rozhodčí posuzovala velmi důsledně a zodpovědně. Sama má s vystavováním
mopsů letité zkušenosti a tak věděla, na co se zaměřit a žádné nedostatky jí neunikly.
Vedoucí kruhu s přehledem organizoval nástupy jednotlivých vystavujících,
zapisovatelky byly rychlé, nedocházelo ke zbytečnému zdržování a posuzování bylo
pružné.
Zvolili jsme tentokrát jinou formu předávání pohárů. Vítězové nemuseli čekat až na
ukončení výstavy, ale poháry dostávali při postupu do klání o jednotlivé tituly. Myslím,
že tento způsob použijeme i do budoucna. Přítomní měli o umístění vystavujících lepší
přehled a okamžitě věděli, kdo vyhrává jaký pohár.
Novinkou byla v letošním roce možnost sponzorovat některé předávané poháry a tím
napomoci k lepšímu ekonomickému výsledku. Zapojili se manželé Rabovi, paní Irina
Soboleva, Ing. Petra Procházková, manželé Plachých a paní Helena Kecová. Díky jim a
maximálnímu úsilí všech organizátorů, po dlouhé době skončilo vyúčtování letošní
klubové výstavy ziskem.
17
klubový zpravodaj 2/2013
Výsledky jednotlivých účastníků výstavy jsou uvedeny na našich webových stránkách a
ve Zpravodaji. I když zvítězit mohl jen jeden, určitě jsou všichni přesvědčení, že ten
jejich mopsík je ten nejkrásnější. A tak to má být. Klubová výstava roku 2013 je za
námi a již nyní začíná výbor pracovat na přípravě klubové výstavy v roce 2014. Věřím,
že se přihlásí hodně mopsíků a výstavu využijí jejich majitelé i k přátelskému setkání.
Alena Hromová
Výsledky z II. ročníku memoriálu Zdeňka Bláhy a
XXVIII. Klubové výstavy mopsů konáné dne 22.6. 2013,
Nižbor.
Posuzovalaí: Mag. Sabina Chiesa – Folbrecht
Zapsala: Helena Kecová
PSI BÉŽOVÍ
Třída dorost
1.
Chips Pibaro
nar : 7.11.2012
o : CH.Monpasie Fokus-Pokus
m : CH.Alison Pibaro
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
VN 1
Třída mladych
2.
3.
4.
5.
Georg Pes vítací
nar : 1.3.2012
o : Merlin z Lobkovických vinic
m : Babou-Beba Schmeichel
ch : Šlesingrová Taťana
maj : Valachová Jaroslava
Gold Pug Helza
nar : 21.7.2012
V 1,CAJC
o : Deandra Chad
m : Cappy Helza
Klub. vítěz ml. pes
ch : Kecová Helena
maj : Vašíček Vladimír MVDr. BOJ
MC FLY Dog-Lome
nar : 21.7.2012
o : Deandra Chad
m : Kamila s Knjazhego dvora
ch : Krsová Jiřina
maj : Nýčová Hana
Zuma's Bombaztic Fantaztic
nar : 2.9.2012
o : Red Gables Mr.Darcy
m : Zuma's Just N Other Boggie Girl
ch : Larsson Susanne
maj : Hájková Jarmila
VD 4
V3
V2
18
klubový zpravodaj 2/2013
Mezitřída
6.
Eastwood Dog-Lome
nar : 30.9.2011
o : Deandra Chad
m : Carrine Zlatá Nymfa
ch : Krsová Jiřina
maj : Altschulová Jana
V 1, CAC
Gold Pug Helza - V1, CAJC, Klubový vítěz mladých pes, BOJ
Třída otevřená
7.
8.
9.
Alwa Dog-Lome
nar : 7.12.2010
V4
o : Wizard Pibaro
m : Madica Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Hebedová Petra
Baxxy Dog-Lome
nar : 12.4.2011
o : Jan od Rivety
m : Kamila s Knjazhego dvora
ch : Krsová Jiřina
maj : Kecová Helena
Chateau De Carlin Jonne De Josse
nar : 9.6.2010
o : Ridgewooder Max
m : Vnuchka Buddy Pulkheria s Bulvara Briosh
ch : Gvozdeva Anastasiya
maj : Shmaltsel Elena
V3
V 1, CAC
19
klubový zpravodaj 2/2013
Chateau De Carlin Jonne De Josse – V1, CAC
10.
11.
12.
Theodor Altbox
nar : 27.12.2009
VD
o : Jolly Dog-Lome
m : Maya Pug Altbox
ch : Altschulová Jana
maj : Šimáčková Eva
York Istako
nar : 9.7.2010
o : Elzagar Fiji
m : Viky Istako
ch : Hromová Alena
maj : Hromová Alena,Mathiová Simona
Zikmund Pibaro ICH.,CH.
nar : 29.3.2008
o : CH.,Pugsies Jimuny Cricket
m : ICH.,CH.,Fergie Malý sen
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
VD
V 2, RES CAC
20
klubový zpravodaj 2/2013
Třída vítězů
13.
14.
Chateau De Carlin Bouffon Bel Amy
nar : 9.11.2008
V 2, RES CAC
o : Breizhou Des Hauts De France
m : Evlampiya
ch : Gvozdeva Anastasiya
maj : Shmaltsel Elena
Monpasie Fokus-Pokus CH.
nar : 30.12.2010
o : CH.,Anglaglans Bob Dylan
m : Ch.,Monpasie Zdravstvuyte Ya Vasha Tetya
ch : Drozdovskaya E.
maj : Panýrek Patrik
V 1, CAC
Klub. vítěz pes
Monpasie Fokus – Pokus – V, CAC, klubový vítěz
Třída veteránů
15.
V 1, Nejlepší
Aleks iz Strogino ICH.,CH.
nar : 25.5.2005
o : CH.Idea Fix Aman
m : CH.Lalechka iz Strogino veterán pes
ch : Lutsenko L.
maj : Panýrek Patrik
Třída čestná
21
klubový zpravodaj 2/2013
16.
Geronimo Pibaro ICH.,CH.
nar : 16.1.2009
o : ICH.,CH.,Aleks iz Strogino
m : ICH.,CH.,Feli Pibaro
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
V1
PSI ČERNÍ
Třída otevřená
17.
X-trem Dog-Lome
nar : 8.8.2010
V 1, CAC
o : Jan od Rivety
m : Kamila zs Knjazhego dvora
ch : Krsová Jiřina
maj : Šimandlíková Renata
Třída vítězů
18.
19.
Monty jr de Lamico
nar : 21.3.2011
V1
o : Lanveng Zhelanny Uspeh
m : Kobolds of Zalaforest Annja
ch : Tiborcz Norbert
maj : Šikulová Jana MVDr.
Samuel Havavlon
nar : 1.1.2010
o : Venda Dog-Lome
m : Oxanna Dog-Lome
ch : Nýčová Hana
maj : Kouřilová Kateřina
V2
FENY BÉŽOVÉ
Třída puppy
20.
21.
Ann Marry Pug ze Sametu
nar : 5.1.2013
VN 2
o : Hrabě Anns'i z Lobkovických vinic
m : Princess Pug z Lobkovických vinic
ch : Hájková Jarmila
maj : Pumr Patrik
El-Fayum Dream Life
nar : 14.1.2013
o : Guivercelli Domeniko
m : Monpasie Sdobochka
ch : Grushitskaya O.V.
maj : Šimandlíková Renata
VN 1
Třída dorost
22.
Babette Kelly Bohemia
nar : 30.9.2012
VN 3
o : Albert Kelly Bohemia
m : Christina Black Hejakral
ch : Šubrtová Vlasta
maj : Otradovec Jaroslav
22
klubový zpravodaj 2/2013
23.
24.
25.
Raulina Dog-Lome
nar : 19.12.2012
VN 2
o : Deandra Chad
m : Xadhaa Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Šikulová Jana MVDr.
Repita Dog-Lome
nar : 19.12.2012
o : Deandra Chad
m : Xadhaa Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Straka Jiří
Vanilka z Lobkovických vinic
nar : 8.12.2012
o : CH.Hrabě Anns'i z Lobkovických vinic
m : CH.Nika z Lobkovických vinic
ch : Hubálková Blanka
maj : Hubálková Blanka
N4
VN 1
Třída mladych
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Christiana Dog-Lome
nar : 29.4.2012
V4
o : Jan od Rivety
m : Coffi Helza
ch : Krsová Jiřina
maj : Nýčová Hana
Curly Pibaro
nar : 4.6.2012
V 1, CAJC
o : CH.Monpasie Fokus-Pokus
m : CH.Zyra Pibaro
Klub.vítěz mladých
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
fena
Gina Pes vítací
nar : 1.3.2012
VD
o : Merlin z Lobkovických vinic
m : Babou-Beba Schmeichel
ch : Šlesingrová Taťana
maj : Rylichová Jana Bc.
Gábi Helza
nar : 21.7.2012
o : Deandra Chad
m : Cappy Helza
ch : Kecová Helena
maj : Kecová Helena
Iana Dog-Lome
nar : 5.5.2012
o : Jan od Rivety
m : Viva Astarte Gold
ch : Krsová Jiřina
maj : Kecová Helena
Moya Dog-Lome
nar : 21.7.2012
o : Deandra Chad
m : Kamila s Knjazhego dvora
ch : Krsová Jiřina
maj : Straka Jiří
VD
V3
VD
23
klubový zpravodaj 2/2013
32.
Utaja z Lobkovických vinic
nar : 6.7.2012
o : CH.Tangetoppen's Beef Tartar
m : CH.Maggie z Lobkovických vinic
ch : Hubálková Blanka
maj : Hubálková Blanka
V2
Curly Pibaro – V1, CAJC, klubový vítěz mladých fena
Mezitřída
33.
34.
35.
Fatima Helza
nar : 3.1.2012
V 2, RES CAC
o : Deandra Chad
m : Collet Zlatá nymfa
ch : Kecová Helena
maj : Kecová Helena
Miss Lisa-FV Dei Piccoli Pagliacci
nar : 17.9.2011
o : Pearl Ysioux Tatanka-FV
m : Tito D'Agata Blu Laura
ch : Ettore Domenico
maj : Hromová Alena
Wild Tea Pug ze Sametu
nar : 6.8.2011
o : Tangetoppen's Beef Tartar
m : Remizmenti Buflák Rebeka
ch : Hájková Jarmila
maj : Šlesingrová Taťana
V 1, CAC
V3
24
klubový zpravodaj 2/2013
36.
Xarah's Pug ze Sametu
nar : 17.12.2011
VD 4
o : Tangetoppen's Beef Tartar
m : V.I.P.Viktory Pug ze Sametu
ch : Hájková Jarmila
maj : Pejšová Ilona
Třída otevřená
37.
38.
39.
Elizabeth Helza
nar : 3.11.2011
V1
o : Deandra Chad
m : Cappy Helza
ch : Kecová Helena
maj : Vaverková Eva
Sasanka od Železné panny
nar : 4.5.2011
o : Dorian Dog-Lome
m : Cora z Nadějských rybníků
ch : Ducháčková Petra
maj : Mašková Ivana
Vanda Havavlon
nar : 29.6.2010
o : Bard Havavlon
m : Jenny Havavlon
ch : Nýčová Hana
maj : Ponerová Lucie
VD 2
nepřítomna
Třída vítězů
40.
41.
Aivovo Goldy Star
nar : 30.9.2009
o : Medovyi Pryanik Kankan Kokteil
m : Zuleika
ch : Stepanenko L.
maj : Soboleva Irina
Nela z Lobkovických vinic
nar : 4.2.2010
o : Jch.Semlans Qupido
m : O'yess Pug ze Sametu
ch : Hubálková Blanka
maj : Hubálková Blanka
V 2, RES CAC
V 1, CAC
Třída veteránů
42.
43.
Babou-Beba Schmeichel
nar : 6.5.2005
V4
o : Noe' Gio.Do.Gio.
m : Jezebel Maokama
ch : Hodek Jindřich
maj : Šlesingrová Taťana
Dafi Perali Moravia
nar : 10.11.2004
o : Grant Pug Arcita
m : Passiflora Bonomiella
ch : Hniličková Dana
maj : Kyselková Iva
V3
25
klubový zpravodaj 2/2013
44.
45.
Queen Mary Istako
nar : 19.6.2005
V 1, Nejlepší veterán
o : Galway Pug Arcita
m : Jane Istako
fena, BOV
ch : Hromová Alena
maj : Procházka Jaroslav
Remi Star Angelika CH.
nar : 30.12.2003
o : Lubimchik Monpasie iz Strogino
m : Sveitana Geil Beauty Funny
ch : Boitsova Svetlana
maj : Šikulová Jana MVDr.
V2
FENY ČERNÉ
Třída dorost
46.
Bonny Kelly Bohemia
nar : 30.9.2012
N1
o : Albert Kelly Bohemia
m : Christina Black Hejakral
ch : Šubrtová Vlasta
maj : Chvála Václav
Savanah Dog – Lome – V1, CAC, BOB
26
klubový zpravodaj 2/2013
Třída mladych
47.
48.
49.
Jasmína Bard
nar : 17.5.2012
o : Kesander's Merlin
m : Savanah Dog-Lome
ch : Plachý Josef JUDr.
maj : Plachý Josef + Věra
Jessica Bard
nar : 17.5.2012
o : Kesander's Merlin
m : Savanah Dog-Lome
ch : Plachý Josef JUDr.
maj : Hebedová Petra
Kayka Dog-Lome
nar : 25.6.2012
o : Faeton Dog-Lome
m : Xalidya Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Nýčová Hana
V 1, CAJC
V2
VD 3
Mezitřída
50.
Lolly Boop Black Hejakral
nar : 12.3.2012
V 1, CAC
o : Valid Argument My Royal Present
m : Valespes Severnoe Sianie
ch : Šikulová Jana MVDr.
maj : Šikulová Jana MVDr.
Třída otevřená
51.
52.
Christina Black Hejakral
nar : 30.11.2010
V 1, CAC
o : Venda Dog-Lome
m : Valespes Severnoe Sianie
ch : Šikulová Jana MVDr.
maj : Šubrtová Vlasta
Jrmile Rossi Zharmin Triumf
nar : 13.7.2010
o : Kuba vom Sachsen Adel
m : Jrmile Charovnitsa Nochi Feya
ch : Milyukova I.
maj : Soboleva Irina
V 2, RES CAC
Třída vítězů
53.
54.
Savanah Dog-Lome
nar : 23.1.2010
V 1, CAC
o : Wizard Pibaro
m : Charlinne Dog-Lome
Klub.vítěz fena
ch : Krsová Jiřina
maj : Plachý Josef + Věra
BOB
Valespes Severnoe Sianie
nar : 18.3.2008
o : Fantasys Sune Sweet Habenero
m : Valespes Elina Rogers
ch : Pestova Elena
maj : Šikulová Jana MVDr.
V 2, RES CAC
27
klubový zpravodaj 2/2013
nejlepší dvojice: Nela z Lobkovických vinic a Utaja z Lobkovických vinic
nejlepší pár: Monty jr.de Lamico a Lolly Boop Blacky Hejakral
28
klubový zpravodaj 2/2013
Zápis z 4. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo jednání:
Účastníci:
Omluveni:
Zapsala:
Přílohy:

číslo
4/3
13.4. 2013, Stradonice
Hromová Alena, Plachá Věra, JUDr. Plachý Josef, Ing.
Procházková Petra.
Kecová Helena
Procházková Petra
Kontrola úkolů
téma
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2013:
22.6. 2013 – 28. klubová výstava mopsů + 2. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Restaurace Keltovna - Nižbor, rozhodčí – Mag. Sabina Chiesa-Folbrecht, Bulharsko.
5.10. 2013 – Den mopse, Nižbor – Pension a restaurace Klamovka
http://www.klamovka-stradonice.cz/.
13.4. 2013 – proběhla kontrola dílčích úkolů
Den mopse – členové klubu a děti vstup zdarma, nečlenové 50,- Kč na osobu.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
4/5 Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě
kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně
předložena na ČS v roce 2014.
typ: Ú
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
5/3 Bonitace 2013 – 5.10. 2013 - Nižbor – Pension a restaurace Klamovka
http://www.klamovka-stradonice.cz/
13.4. 2013 – proběhla kontrola dílčích úkolů
typ: I
odpovídá: Helena Kecová termín: dle textu
1/7 Valná hromada ČMKU – klub zastoupí prezident klubu.
13.4. 2013 – podána zpráva prezidentem klubu
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
2/1 Dva mrtví mopsíci: dne 7.2. 2013 byl MK ČR Odborem ochrany životních prostředí
magistrátu města České Budějovice informován o nálezu mrtvých mopsíků
v kontejneru na odpadky (béžová fenka a černý pejsek). Klub byl požádán o pomoc při
identifikaci pejska - byl čipován. S pejsky bylo špatně zacházeno - byli týráni. Za
pomoci ČMKU byl pejsek identifikován. Následně byl dohledán majitel pejsků. Případ
řeší Policie ČR. O průběhu šetření budou členové průběžně informováni.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace
Zapsala: Ing. P. Procházková
Četl: JUDr. J. Plachý
29
klubový zpravodaj 2/2013
NAŠE TICHÉ CHVILKY.
Když jsem někdy v letním vedru
usedával ke katedru,
chtělo se mi spíše říci:
„Moji milí studentíci,
tahle „sauna“ svádí k hříchu,
aby raděj v letním tichu
hledali jsme vědy kořen,
neboť člověk byl též stvořen,
aby povznášel i ducha,
v čemž mu někdy věda suchá
svými fakty trochu brání.
Oddejte se proto vlání,
jež přináší lehký vánek
a když přemůže vás spánek,
nechte myslí projít snění,
které život okoření.“
Teď, když na zahradě sedím,
do očí Berníčka hledím,
nacházím tam pochopení,
je třeba zklidnit dění,
když už síly nejsou k mání
a oddat se rozjímání.
Bárny – toť filozof velký,
se mnou na zahradě „lelky“
proto rád ve stínu loví,
aniž by se trápil slovy.
Ač jsme tiši – nemluvíme,
přec si spolu rozumíme.
Tušíme, že naše bytí
jak moucha v pavoučí síti
k závěru se zvolna chýlí,
že už blížíme se k cíli …
Zatím snažíme se ale
žít tyhle radosti malé,
na něž ještě síly máme
a tak se jim oddáváme.
Karel Háček
30
klubový zpravodaj 2/2013
BÁRNÍČEK A SPRÁVNÁ VÝŽIVA.
Mnou poučen Bárny to ví,
že se nemá plýtvat slovy
a bez řečí mít se k činu
a z přírodních vitamínů
v čase léta dělat schránku,
dle vědou daného plánku,
aby, až nastanou časy,
kdy se nám chřipka ohlásí,
proti ní jsme zbraně měli,
jak nám páni MUDr. velí.
Tak štěknutím pána prosí,
ať mu sladké třešně nosí.
V koutě zahrady pak v mžiku
češe plody maliníku
a blaženě přitom mlaská:
Maliny jsou jeho láska!
Později o švestky, blumy
přihlásit se Bárniík umí.
Když pániček jabka sklízí
Bárníček ho hned pobízí:
„Páníčku, tak neleň už
a vytáhni z kapsy nůž!
Jablíčka mě potom krájej
a dlouho s tím neotálej!“
A když v městě banán koupím,
tak určitě neprohloupím,
že nabídnu Bárníčkovi,
jenž v nákupní tašce „loví“.
Prostě možno říci krátce,
že to nedá mnoho práce
s mým pejskem se domluvit,
jak je třeba zdravě žít.
Karel Háček
31
klubový zpravodaj 2/2013
Blahopřejeme k získání titulu!
Grand šampion ČR
SEMLANS IVAN-ALEXANDER
MONPASIE FOKUS – POKUS
MONTY JR. DE LAMICO
Veterán šampion ČR
AlLEKS IZ STROGINO
Český šampion
MONTES AURI HRIZANTEMA MONTERO
Český junior šampion
MISS LISA-FV DEI PICCOLI PAGLIACCI
CURLY PIBARO
GREGORY PIBARO
MONPASIE GARVARD
LOLLY BOOP BLACK HEJAKRAL
Slovenský šampion
SEMLANS IVAN-ALEXANDER
Šampion Slovinska
XELA PIBARO
Šampion ČMKU
MONTES AURI HRIZANTEMA MONTERO
Grand šampion Slovenska
MONPASIE FOKUS-POKUS
Šampion mladých Slovenska
GREGORY PIBARO
MONPASIE GARVARD
Veterán šampion Slovenska
ALEKS IZ STROGINO
32
klubový zpravodaj 2/2013
Seznam výstav v kategorii Mezinárodní
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Termín konání: 5.10.2013 - 6.10.2013
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub,
p.o. box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice
Místo konání: České Budějovice
Kontaktní údaje telefony: 387 203 926, 387 330 454
www: http://www.cmkj.info
E-mail: [email protected]
Mezinárodní výstava psů Praha
Termín konání: 2. – 3. 11.2013
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Místo konání: Praha
Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235
www: http://www.vystavapsu.cz
E-mail: [email protected]
Seznam výstav v kategorii Národní
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Termín konání: 24.8.2013 - 25.8.2013
Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, NVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá
Boleslav
Místo konání: Mladá Boleslav
Telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041
www: http://www.interdogbohemia.com
E-mail: [email protected]
Moravskoslezská národní výstava psů
Termín konání: 7.9.2013 - 8.9.2013
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, NVP, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Místo konání: Brno
Kontaktní údaje telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026
www: http://www.intercanis.cz
E-mail: [email protected]
Seznam výstav v kategorii Klubové a ostatní
EuroDogShow 2013 Geneva, Svitzerland
Termín konání: 30.8. - 1.9. 2013
Kontaktní údaje http://www.eurodogshow.ch/
33
klubový zpravodaj 2/2013
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 3/2013 je 17.11. 2013
Vážení přátelé,
chci Vám poděkovat za Váš zájem a aktivní přístup ke spolupráci s redakcí zpravodaje.
Děkuji za vaše příspěvky a fotografie. Očekávám další pro zpestření našeho zpravodaje.
Fotografie posílejte přednostně ve formátu .jpg na e-mail: [email protected]
REDAKCE: e-mail: [email protected]
Klubový zpravodaj 2/2013 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 130 ks.
Vydavatel: MOPS KLUB ČR
Odpovědný redaktor: Petra Procházková, tisk: Hanzar, Přeštice, tel.: 377 982 713
34
Švédská superprémiová
krmiva pro psy a kočky,
se závozem zdarma až domů
www.husse.cz
husse_banner_A5_10.indd 1
27.8.2010 15:04:27
klubový zpravodaj 2/2013
MOPS KLUB ČR
Queen Mary Istako
V1, nejlepší veterán fena, BOV
Narozena: 19.6. 2005
Otec: Galway Pug Arcita
Matka: Jane Istako
Chovatelka: Alena Hromová
Majitel: Jaroslav Procházka
http://www.mopsklub.cz
Download

2/2013 - Mops klub ČR