klubový zpravodaj 2/2014
MOPS KLUB ČR
MultiBISS. Monpasie Fokus - Pokus
V1, CAC, KV, BOB
Otec: Ch. Anglaglans Bob Dylan
Matka: Monpasie Vitejte Ja Vase Teta
Chovatel: I. Khayut
Majitel: Panýrek Patrik
http://www.mopsklub.cz
/
klubový zpravodaj 2/2014
OBSAH
Výbor Mops klubu České republiky
Orgány Mops klubu České republiky
Konzultanti
Platby a bankovní spojení na Mops klub České republiky
Kontaktní informace na Českomoravskou kynologickou unii
Propozice a přihláška na CHP
Zápis z 4. výborové schůze
Chovatelská činnost (hlášení krytí a vrhu)
Výsledky z 29. klubové výstavy mopsů + 3. ročníku Memoriálu Zdeňka Bláhy
Canisterapie a mopsice Ája – Mgr. Jana Hornová
Problémy? Pryč s nimi! pan Karel Háček
Blahopřejeme
Plán výstav – rok 2014
Redakční uzávěrka
2
3
4
5
6
7
9
11
18
32
35
37
37
38
1
klubový zpravodaj 2/2014
VÝBOR MOPS KLUBU ČR
Prezident:
JUDr. Josef Plachý
Letiny 17, 336 01 Blovice
e-mail: [email protected]
mobil: +420 604 404 227
Sekretář, redakce zpravodaje, tiskový mluvčí:
Ing. Petra Procházková
Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 - Michle
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected]
mobil: +420 732 186 524
Hlavní poradce chovu:
Alena Hromová
Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun
e-mail: [email protected]
tel.: +420 415 676 230
mobil: +420 607 970 667
Ekonom, evidence členské základny:
Ing. Lucie Olivová
Italská 210/15, 120 00 Praha 2
e-mail: [email protected]
mobil: +420 724 057 486
Referent CHP, Welfare:
Helena Kecová
Mostiště 26, 338 28 Radnice
e-mail: [email protected]
mobil: +420 736 200 152
Sídlo Mops klubu na adrese:
JUDr. Josef PLACHÝ
Letiny 17, 336 01 Blovice
2
klubový zpravodaj 2/2014
Čestný prezident klubu:
MUDr. Milan RABA
Nová Kolonie1451/3a
155 00 Praha 5 - Stodůlky
e-mail: [email protected]
tel./fax: +420 251 511 992
mobil: +420 724 049 739
Revizní komise
Předseda komise:
Jana Klozová
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: [email protected]
mobil: +420 774 801 094
Člen komise:
Jana Nosková
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: [email protected]
mobil: +420 776 112 235
Člen komise:
Taťana Šlesingrová
I.Olbrachta 113, 273 08 Pchery
e-mail: [email protected]
mobil: +420 723 321 937
INTERNETOVÉ STRÁNKY
http://www.mopsklub.cz/
Beky a.s.
Zákolany 40, 273 28 Zákolany
e-mail: obsah článků [email protected],
grafika a kód [email protected]
tel.: +420 315 783 153
mobil: +420 607 912 203
3
klubový zpravodaj 2/2014
Členská schůze Mops klubu schválila změnu chovatelského řádu.
Ruší se pozice krajských poradců chovu a nahrazují je konzultanti.
Tito členové Mops klubu, navržení hlavním poradcem chovu a schválení
výborovou schůzí, budou zajišťovat poradenskou činnost pro chovatele.
Jmenování byli:
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ
Nám. Osvobození 137
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: 583 239 317
mobil: +420 607 288 587
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ
332 03 Šťáhlavy 574
tel.: 377 969 142
mobil: +420 605 180 721
Jana HOLUBOVÁ
Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: +420 608 702 574
Renata ŠIMANDLÍKOVÁ
Zlončice 19
278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil:+420 724 970 795
e-mail: [email protected]
Jiří PIFFL
Nad Mazankou 14/1125
182 00 Praha 8
mobil:+420 603 786 387
Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu.
NV Klatovy, 29.6. 2014, Jessica Bard – BOB, NV, 1.místo skupina FCI IX
4
klubový zpravodaj 2/2014
PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR
IČ MK ČR: 452 49 474
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň
název účtu:
číslo účtu:
kód banky:
konstantní symbol:
IBAN:
variabilní symbol:
Mops klub ČR
0725280329/0800
0800
0308
CZ19 0800 0000 0007 2528 0329
člen MK ČR přidělené osobní číslo xxxx
nový člen před schválením 9999
nečlenové 5555
Specifický symbol (označuje druh platby):
členský příspěvek
chovná přehlídka
krycí list
poplatek za štěně
klubová výstava
inzerát
zájezd
sponzorský dar
dobírka (mimo krycí list)
přeregistrace
welfare
0300
0250
0140
0170
0500
0200
0400
3333
1111
2222
4444
NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL!
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
pro člena MK ČR 500,- Kč
pro člena MKČR - důchodci a studenti 350,- Kč
pro zahraniční členy 20,- €
zápisné pro nové členy + 50,- Kč
POPLATKY:
za vystavení krycího listu 140,- Kč
za štěně 170,- Kč
za chovatelskou přehlídku 250,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč
za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/ od 100,- Kč
Nečlenové platí vše dvojnásobně !
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok následující !!!
5
klubový zpravodaj 2/2014
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8 – Kobylisy
Fax : 234 221 371
GSM : 602 216 874
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
I .Jarošová
tajemnice ČMKU
[email protected]
tel.: 234 221 371
Ing. K. Fialová
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby
[email protected]
tel.: 234 221 375
Bc. L. Křeček
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 372
S. Hurábová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 377
L. Fairaislová
Šampioni, chovatelské stanice
[email protected]
tel.: 234 221 370
M. Truksová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 374
L. Pečená
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 376
T. Lemerová
Podatelna, výstavy ČMKU
[email protected]
tel.: 234 221 371
6
klubový zpravodaj 2/2014
PŘIHLÁŠKA
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v sobotu 7.9. 2014 v restauraci Keltovna v Nižboru.
PES/FENA
Jméno psa / feny včetně chovatelské stanice
Datum narození………………….číslo zápisu………………….. barva…………………
Otec psa / feny : Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………..
Číslo zápisu: …………………………………………………………………………………….
Matka psa/ feny: Jméno a chovatelská stanice…………………………………………………
Číslo zápisu: ……………………………………………………………………………………
Účast na výstavě (místo a datum): ……………………………………………………………...
Známka zapsaná v rodokmenu: …………………………………………………………………
Patelly: …………………………………………………………………………………………
Jméno a adresa chovatele………………………………………………………………………..
Jméno a adresa majitele…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
E-mail, telefon:
……………………………………………………………………………...
Prosíme vyplňte vše dle skutečnosti.
Jsem člen MKČR:
Ano ID(osobní číslo)…………..
Ne
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky CHP.
…………………………….
Podpis majitele psa/feny
Přihlášku a fotokopii rodokmenu(zapsaná výstava a patelly) zašlete do uzávěrky jako
obyčejnou zásilku na adresu referenta:
Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, tel.: 736200152, e-mail:[email protected]
Uzávěrka přihlášek: 25.8.2014
7
klubový zpravodaj 2/2014
PROPOZICE
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v neděli 7.9. 2014 v restauraci Keltova v Nižboru
MK ČR se jako člen ČMKU řídí Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu zvířat a při chovu.
Veterinární přejímka – 9:00 – 10 hod.
Začátek přehlídky - v 10 hod.
PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY
Zúčastnit se můžou psi a feny ve věku od 12 měsíců

V rodokmenu musí být potvrzená účast na výstavě: mezinárodní, národní nebo
klubové a to ve třídě mladých nebo dospělých.

Doklad o zaplacení členského příspěvku MK ČR na rok 2014

Očkovací průkaz s vyznačením očkování proti vzteklině, parvoviroze ne kratší než
jeden měsíc a ne starší jeden rok.

Psi a feny musí absolvovat povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky (patelly)
s výsledkem maximálně do 2/2 od certifikovaného veterináře, který svůj závěr
zapíše do průkazu původu.
Doklad o zaplacení poplatku CHP (ústřižek složenky nebo potvrzení o vkladu na účet)
členové 250,- Kč . Nečlenové 500,- Kč.
Při přihlášení na místě konání platí členové 500,- Kč. Nečlenové 1000,- Kč.
ČÚ: 0725280329/0800, VS: členské číslo , SS: 0250
Přihlášky spolu s fotokopií rodokmenu s potvrzenou a zapsanou výstavou a vyšetřením
patelly (bez nich je přihláška neplatná) zaslat do uzávěrky 25.8. 2014 jako obyčejné psaní
na adresu referenta CHP pro přijetí přihlášek je rozhodující datum na razítku podání na poště.
Přihlášky došlé po uzávěrce budou posuzovány jako přihlášení na místě za zvýšený poplatek!
Potvrzení o přijetí na přehlídku bude potvrzeno e-mailem týden před přehlídkou
V rodokmenu musí být podpisy chovatelů (přední strana PP) a majitelů
včetně adres ( na PP zadní strana ).
Zapsána a potvrzena výstava a vyšetření patelly
Adresa referenta CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 736200152
[email protected]
8
klubový zpravodaj 2/2014
Zápis z 4. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo jednání:
Účastníci:
Omluveni:
Zapsala:
Přílohy:

číslo
6/1
6/5
1/2
2/2
24.5. 2014 Nižbor
Hromová Alena, Kecová Helena, Ing. Olivová Lucie, JUDr.
Plachý Josef, Ing. Procházková Petra.
Procházková Petra
Kontrola úkolů
téma
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2014:
Bonitace 2014 – 7.9. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
13.6. 2015 – 30. Klubová výstava mopsů + 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy.
Rozhodčí Mgr. Zuzana Brotánková.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Úprava webových stránek – řeší se.
1.12. 2013 – současné stránky jsou nevyhovující. Pan Snop přislíbil vytvoření nových
webových stránek – jednalo by se o sponzorský dar klubu. Záměr se neuskutečnil.
Webmaster – pan Ivan Smejkal garantuje vytvoření webových stránek v první pololetí
roku 2014 zdarma.
24.5. 2014 – pan Smejkal byl pozván na VS, nedostavil se.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý, termín: dle textu
Petra Procházková
Evropská výstava 2014 – výbor klubu přednese na členské schůzi návrh, aby člen
klubu, který přihlásí psy na tuto výstavu, dostal příspěvek ve výši 1000,- Kč (bez
ohledu na počet přihlášených psů).
22.3. 2014 – schváleno členskou základnou.
24.5. 2014 - Přípěvek bude přiznán na jednoho psa ve vlastnictví člena klubu, který je
zapsán jako majitel v PP a je uveden ve výstavním katalogu. Pes musí být na EDS dne
26.10.2014 vystaven. Vyplaceni příspěvku proběhne v den konání výstavy oproti
předchozí žádosti zaslané na adresu ekonoma klubu [email protected] včetně
kopie PP přihlašovaného psa.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Den mopse – se uskuteční 4. října ve Vinoři. Organizuje paní Renata Šimandlíková +
pan Martin Sysel.
typ: I
odpovídá: Renata
termín: dle textu
Šimandlíková
9
klubový zpravodaj 2/2014
2/3

4/1
4/2
4/3
14.6. 2014 – 29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
8.3. 2014 – uzávěrky budou 14. a 23.5. 2014. Sponzoring klubové výstavy:
Poděkování patří chovatelské stanici PIBARO – pan Panýrek a pan Piffl darovali
poháry pro všechny třídy!
Sklárny Nižbor darují křišťálové poháry pro BOJ, BOB, BOV.
Firma Husse – pan Koněčný.
22.3., 24.5. 2014 – proběhla kontrola dílčích úkolů.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Nové úkoly
Šampión Mops klubu ČR – výbor klubu upozorňuje, že účinnost udělování titulu je od
1.1. 2013 – tzn. pro udělení titulu jsou započítány pouze výstavy od tohoto data,
tj. 1.1. 2013 NE ZPĚTNĚ.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Dopis paní Maškové – 12.3. a 14.3. proběhlo krytí feny Xambada Pug ze Sametu psem
Eastwood Dog-Lome. 10.5. 2014 se narodila černá štěňata. Následně byl proveden
odběr stěru sliznice u feny Xambada Pug ze Sametu a psa Kirby Dog-Lome (oba ve
vlastnictví paní Maškové) pro stanovení genetického profilu rodičů a následné paternity
genetického profilu pro jejich potomky. Stěry sliznice byli provedeny veterinární
lékařkou, proběhlo ověření jedinců na základě předložených PP a načtením čipu. Čeká
se na výsledky testu.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Nová členka klubu - paní Kmentová.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace
Zapsala: Ing. P. Procházková
Četl: JUDr. J. Plachý
MVP České Budějovice, 27.4. 2014, BIS Monpasie Fokus - Pokus
10
klubový zpravodaj 2/2014
HLÁŠENÍ KRYTÍ
08.03.2014 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
X
RANDORA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny ,tel.: 732 402 998
09.03.2014 LAKOSTA DOG-LOME X
UMME M. DOG-LOME
Jolana Pillarová, Ponědrážka 5,379 01 Třeboň, tel.: 724 535 481
23.03.2014 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
X MERCI DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny ,tel.: 732 402 998
24.03.2014 BILLY DOG-LOME
X CONNIE
HAVAVLON
Hana Nýčová, 439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
28.03.2014 DEANDRA CHAD X CHARISMA DOG-LOME
Hana Nýčová, 439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
Ch. Lovely Guy The Black Hejakral
11
klubový zpravodaj 2/2014
31.03.2014 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
X ERICA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny ,tel.: 732 402 998
31.03.2014 GREGORY PIBARO
X CH. BABETE PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
31.03.2014 X-TRÉM DOG-LOME X
BRIA ŠIMÍČEK
Renata Šimandlíková, Zlončice 19,278 01 Kralupy n./Vl. ,tel.: 608 608 271
05.04.2014 GCH.MONTY JR. DE LAMICO
X
C.I.B.VALESPES SEVERNOE SIANIE
MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519,417 42 Krupka, tel.:728 817 829
05.04.2014 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
X MARNA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny ,tel.: 732 402 998
09.04.2014 ICH.,CH. MONPASIE FOKUS-POKUS X
CH.ALISON PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761
10.04.2014 ALBERT KELLY BOHEMIA X CHRISTINA BLACK HEJAKRAL
Vlasta Šubrtová, Janáčkova 1002,277 13 Kostelec n./L., tel.: 731 136 630
14.04.2014 FOUKY FOUK PUG OTAKON
X
TABITA MAOKAMA
MUDr. Lenka Kožušníková, u Luhu 5 , 635 00 Brno
30.04.2014 GERRY PUG OTAKON
X
SHAKIRA OD ŽELEZNÉ PANNY
Václav Ždánský, Pražská 1041, 269 01 Rakovník, tel.: 601 553 428
02.05.2014 KIRBY DOG-LOME X
MADAM DOG- LOME
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 775 436 643
07.05.2014 MONTY JR.DE LAMICO X
LORAINE
AIFI
Lucie Ponerová, Železniční 181/18,460 01 Liberec 11, tel.: 603 764 677
07.05.2014 KEVIN COSTNER MAD MOPS
X
VANDA HAVAVLON
Lucie Ponerová, Železniční 181/18,460 01 Liberec 11, tel.: 603 764 677
08.05.2014 BAXXY DOG-LOME X CAPPY DOG-LOME
Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, tel.:736 200 152
09.05.2014 ICH.,CH. GERONIMO PIBARO
X
CH. CURLY PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.: 603 453 761, 326 391 564
10.05.2014 GCH.ETTI PERALI MORAVIA X
ELA GRACIELA SNUG
Mirka Mazáková , Opatovec 188, 568 02 Svitavy
14.05.2014 EASTWOOD DOG - LOME X REMIZMENTI BUFLÁK REBEKA
Jarmila Hájková, Štefánikova 1895, 440 01 Louny, tel.: 732 646 926,415 654 895
12
klubový zpravodaj 2/2014
14.05.2014 KIRBY DOG- LOME
X
NIOBE -DOG LOME
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 775 436 643
16.05.2014 ZUMA´ S BOMBASTIC FANTAZTIC X YASMINE ISTAKO
Alena Hromová, Čechova 93, 440 01 Veltěže ,tel.: 607 970 667
M – Karthago Mad – Mops
17.05.2014 JOHNY OD RIVETY X ROXI OD ŽELEZNÉ PANNY
Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5, Č. Budějovice, tel.: 777 883 477
20.05.2014 ZUMA´ S BOMBASTIC FANTAZTIC X
V.I.P. VICTORY PUG ZE SAMETU
Jarmila Hájková, Štefánikova 1895, 440 01 Louny, tel.: 732 646 926,415 654 895
25.05.2014 DORIÁN DOG-LOME X CHEER OD ŽELEZNÉ PANNY
Jiřina Peroutková, Klec 52 , 379 01 Třeboň, tel.: 776 041 135
05.06.2014 CEZAR AMILKA
X CECILY MOPS BREEDING
Marcela Korešová, Karlovarská 220,363 01 Ostrov n./Ohří
13
klubový zpravodaj 2/2014
19.06.2014 OZIRIS DOG-LOME
X
KARLA DOG-LOME
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.: 723 437 520
24.06.2014 BILLY DOG-LOME
X
DENNY MAJBO - JALIBO
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.: 723 437 520
26.06.2014 CH. SEMLANS IVAN -ALEXANDER
X
ICH., CH. KRASIVAJA PI BARO IZ STROGINO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.: 603 453 761, 326 391 564
HLÁŠENÍ VRHU
24.03.2014 „BARD“
O: LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
M: SAVANAH DOG-LOME
JUDr. Josef Plachý, Letiny 17,336 01 Blovice, tel.: 604 404 227,737 107 854
1/1 béžová, 2/0 černá
18.03.2014 „ALTBOX“
O: EASTWOOD DOG-LOME
M: PIPPI PUG ALTBOX
Jana Altschulová, Skupice 58, 440 01 Louny, tel.: 737 670 472
2/2 béžová
26.03.2014 „PIBARO“
O: ICH., CH. MONPASIE FOKUS-POKUS
M: CH. GOTIKA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
1/3 béžová
28.03.2014 „PIBARO“
O: CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDR
M: CH. ISABELLA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
0/2 béžová
14
klubový zpravodaj 2/2014
Amálka Dog – Lome
30.03.2014 „PIBARO“
O: ICH., CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDR
M: CH. USARA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
2/3 béžová
10.04.2014 „BILLBOARD“
O: CH.SAMUEL HAVAVLON
M: HEDVIKA BARD
Kateřina Kouřilová, 380 01 Řečice 70,tel.: 773 522 907
2/0 béžová,1/1 černá
23.04.2014 „ZE SAMETU“
O: ZUMA´S BOMBASTIC FANTAZTIC
M: PRINCESS PUG Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny, tel.: 732 646 926
1/3 béžová
24.04.2014 „Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ“
O:DORIÁN DOG-LOME
M: LINDA Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
Jiřina Peroutková, Klec 52, 379 01 Třeboň, tel.: 776 041 135
1/2béžová
15
klubový zpravodaj 2/2014
30.04.2014 „ŠIMÍČEK“
O: GERRY POUG OTAKON
M: BIBI ŠIMÍČEK
Renata Šimandlíková, Zlončice 19,278 01 Kralupy n./Vl., tel.: 608 608 271
2/1 béžová
30.04.2014 „OD ŽELEZNÉ PANNY“
O: JOHNY OD RIVETY
M: VIKY OD ŽELEZNÉ PANNY
Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5,370 06 Č. Budějovice, tel.: 777 883 477
3/1 béžová
Eastwood Dog- Lome Klubový vítěz mladých, CAJC 2x CAC, r. VDH CAC,
r. Club CAC DE
07.05.2014 „DOG-LOME“
O: LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
M: RANDORA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
2/1 béžová, 2/2 černá
08.05.2014 „Z LOBKOVICKÝCH VINIC“
O: CH. TANGETOPPEN´S BEEF TARTAR
M: NELA Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba, 276 01 Mělník
tel.: 732 233 410
3/1 béžová
16
klubový zpravodaj 2/2014
09.05.2014 „ARCITA“
O: KIRBY DOG-LOME
M: XAMBADA PUG ZE SAMETU
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 313 582 032, 775 436 643
3/1 černá
10.05.2014 „PIBARO“
O: ICH., CH. GERONIMO PIBARO
M: ICH.,CH. BLÄ MANDAG´S ATRACTIVE LADY PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
2/2 béžová
26.05.2014 „PIBARO“
O: CH. SEMLANS IVAN-ALEXANDR
M: CH. ISABELLA PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62,294 77, tel.:603 453 761, 326 391 564
0/2 béžová
28.05.2014 „HAVAVLON“
O: BILLY DOG-LOME
M: CONNIE HAVAVLON
Hana Nýčová, 439 08 Pátek u Loun, tel.: 723 437 520
0/4 béžová
28.05.2014 „DOG-LOME“
O: LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
M:MERCI DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
1/2 béžová, 2/1 černá
01.06.2014 „ŠIMÍČEK“
O: X-TÉM DOG-LOME
M: BRIA ŠIMÍČEK
Renata Šimandlíková, Zlončice 19, 278 01 Kralupy n./Vl.,tel.: 608 608 271
0/2 béžová, 3/2 černá
10.06.2014 „ KELLY BOHEMIA“
O: ALBERT KELLY BOHEMIA
M: CHRISTINA BLACK HEJAKRAL
Vlasta Šubrtová, Janáčkova 1002, 277 13 Kostelec n./L., tel. 731 136 630
0/1 béžová, 2/3 černá
02.07.2014 „ARCITA“
O: KIRBY DOG-LOME
M: MADAM DOG-LOME
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 313 582 032, 775 436 643
4/4 černá
17
klubový zpravodaj 2/2014
MVP Litoměřice dne 25.5.2014 - LEILA Nang-Lhamo - tř.mladých V1 CAJC
Výsledky z 29. klubové výstavy mopsů + 3. ročníku
Memoriálu Zdeňka Bláhy
Posuzoval: pan Otakar Vondrouš
Zapsala: paní Helena Kecová
FENY APRICOT
Třída mladých
1.
Grace Kelly Istako
V1,CAJC
o : Gerry Pug Otakon
m : Miss Lisa-FV dei Piccoli
Pagliacci
ch : Hromová Alena
maj : Hromová Alena
18
klubový zpravodaj 2/2014
PSI BÉŽOVÍ
Třída dorost
2.
Candy Cute Pug ze Sametu
VN1
o : Ch.Hrabě Ann'si z
Lobkovických vinic
m : Ch.Remizmenti Buflák Rebeka
ch : Hájková Jarmila
maj : Hubálková Blanka
Třída mladých
3.
4.
Chip Helza
V2
o : Baxxy Dog-Lome
m : Cappy Helza
ch : Kecová Helena
maj : Kmentová Dobroslava MUDr.
Nosferatt Pibaro
V1,CAJC,KVM, BOJ
o : Joshua Pibaro
m : Nikita Pibaro
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
Multi. Ch. Chips Pibaro
19
klubový zpravodaj 2/2014
Mezitřída
5.
6.
7.
8.
Chips Pibaro Ch.
V1,CAC
o : Fokus-Pokus Monpasie
m : Alison Pibaro
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
Gold Pug Helza
V2,res.CAC
o : Deandra Chad
m : Cappy Helza
ch : Kecová Helena
maj : Vašíček Vladimír MVDr.
Lakosta Dog-Lome
V4
o : Jan od Rivety
m : Baira Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Pillarová Jolana
M-Karthago Mad-Mops
V3
o : Best of Retsos Viper
m : Grácia Mad-Mops
ch : Kornél Nagy MVDr.
maj : Krsová Jiřina
Třída otevřená
9.
10.
11.
12.
Alwa Dog-Lome
V3
o : Wizard Pibaro
m : Madica Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Hebedová Petra
Baxxy Dog-Lome
VD
o : Jan od Rivety
m : Kamila z Knjazhego Dvora
ch : Krsová Jiřina
maj : Kecová Helena
Chateau De Carlin Jonne De
Josse
V2,res.CAC
o : Ridgewooder Max
m : Vnuchka Buddy Pulkheria S
Bulvara Briosh
ch : Gvozdeva A.
maj : Shmaltsel Elena
Expert Helza
VD
o : Deandra Chad
m : Cappy Helza
ch : Kecová Helena
maj : Bittner Luboš
20
klubový zpravodaj 2/2014
13.
Ivan- Alexander Semlans Ch.
V1,CAC
o : Guess Who Sparvöga's
m : Sigrid Semlans
ch : Gunilla Hirwing
maj : Panýrek Patrik
Multi. Ch. Semlans Ivan – Alexander
14.
15.
16.
Lester Dog-Lome
VD
o : Jan od Rivety
m : Baira Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Krsová Jiřina
Logan z Nadějských rybníků
V4
o : Bruno Mon Kelly
m : Holly z Nadějských rybníků
ch : Peroutková Jiřina
maj : Kaválková Kristýna,Vávra
Pavel
Quentin od Železné panny
V
o : Dorian Dog-Lome
m : Fina Perali Moravia
ch : Ducháčková Petr
maj : Kaválková Kristýna,Vávra
Pavel
21
klubový zpravodaj 2/2014
17.
Rasty z Lobkovických vinic
VD
o : Tangetoppen's Beef Tartar
m : Nika z Lobkovických vinic
ch : Hubálková Blanka
maj : Ježková Miluše
Třída vítězů
18.
Fokus-Pokus Monpasie Ich., Ch. V1,CAC,KV,
BOB
o : Bob Dylan Anglaglans Ch.
m : Zdravstvuyte Ya Vasha Tetya
Monpasie Ch.
ch : Drozdovskaya E.
maj : Panýrek Patrik
Třída veteránů
19.
Joshua Pibaro Ich.,Ch.
V1
o : Dharma Do'Dl'Bug By Teaseltail
m : Feli Pibaro Ich.,Ch.
Ch.
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
Multi. Ch. Joshua Pibaro
22
klubový zpravodaj 2/2014
Třída čestná
20.
Zikmund Pibaro Ich.,Ch.
V
o : Pugsies Jiminy Cricket Ch.
m : Fergie Malý sen Ich.,Ch.
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
PSI ČERNÍ
Třída puppy
21.
Derwin Ringelmann Haus
VN1
o : Intar Savlaar Treasure Haus
m : Cogritos Dorotea Dolores
ch : Ringelmann-Lange Olga
maj : Hebedová Petra
Třída dorost
22.
23.
Obama Black Hejakral
VN2
o : Monty Jr. de Lamico
m : Valespes Severnoe Sianie
ch : Šikulová Jana
maj : Ustimenko Alina
Othello Black Hejakral
VN1
o : Monty Jr.de Lamico
m : Valespes Severnoe Sianie
ch : Šikulová Jana MVDr.
maj : Šikulová Jana MVDr.
Třída mladých
24.
Glorious Future Deklareishen
Men
V1,CAJC
o : Cash vom Sachsen Adel
m : Monirentes Riviera
ch : Zhirova Ekaterina
maj : Olivová Lucie Ing.
23
klubový zpravodaj 2/2014
Glorious Future Deklareishen Men
Mezitřída
25.
Oziris Dog-Lome
V1,CAC
o : Faeton Dog-Lome
m : Carrine Zlatá Nymfa
ch : Krsová Jiřina
maj : Nýčová Hana
Třída vítězů
26.
27.
Black Jade Pakony Bosco Ch.
V3
o : Black-Schnau Goodwil
m : Töpszli-Mopszli Leila
ch : Pethö Beatrix
maj : Olivová Lucie Ing.
Garvard Monpasie Ch.
V1,CAC
o : Jadakies Del Sur Andalusi
m : Baranochka Monpasie
ch : Drozdovskaya E.
maj : Panýrek Patrik
24
klubový zpravodaj 2/2014
28.
Lovely Guy The Black Hejakral
V2,res.CAC
o : Valid Argument My Royal
Present
m : Valespes Severnoe Sianie
ch : Šikulová Jana MVDr.
maj : Krsová Jiřina
Multi. Ch. Monpasie Garvard
FENY BÉŽOVÉ
Třída dorost
29.
30.
31.
Weina z Lobkovických vinic
VN3
o : Tangetoppen's Beef Tartar
m : Nela z Lobkovických vinic
ch : Hubálková Blanka
maj : Kyselková Iva
Wendy z Lobkovických vinic
VN1
o : Ch.Tangetoppen's Beef Tartar
m : Ch.Nela z Lobkovických vinic
ch : Hubálková Blanka
maj : Hubálková Blanka
Whani Dog-Lome
VN4
o : Deandra Chad
m : Coffi Helza
ch : Krsová Jiřina
maj : Pillarová Jolana
25
klubový zpravodaj 2/2014
32.
Wiwa Mad-Mops
VN2
o : Jackie Chan Mad-Mops
m : Melissa Mad-Mops
ch : Nagy Kornél MVDr.
maj : Risová Renata
Třída mladých
33.
34.
35.
36.
37.
38.
El-Fayum-Dream Life
V2
o : Guivercelli Domeniko
m : Monpasie Sdobochka
ch : Grushitskaya O.V.
maj : Šimandlíková Renata
Felina ze Žďánské zahrady
V
o : Gerry Pug Otakon
m : Shakira od Železné panny
ch : Žďánský Václav
maj : Hromová Alena
Gábinka Istako
V
o : Gerry Pug Otakon
m : Miss Lisa FV dei Piccoli
Pagliacci
ch : Hromová Alena
maj : Šikulová Jana MVDr.
Helga Pes vítací
V4
o : Geronimo Pibaro
m : Wild Tea Pug ze Sametu
ch : Šlesingrová Taťana
maj : Šlesingrova Taťana
Lolita Nang-Lhamo
V3
o : Faeton Dog-Lome
m : Klotylda Nang-Lhamo
ch : Nováková Anna
maj : Češková Radka
Orry Pibaro
V1,CAJC,KVM
o : Ivan-Alexander Semlans
m : Evita Pibaro
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
26
klubový zpravodaj 2/2014
Orry Pibaro
39.
Yvetka od Železné panny
V
o : Dorian Dog-Lome
m : Roxi od Železné panny
ch : Ducháčková Petra
maj : Charvátová Eva Mgr.
Mezitřída
40.
41.
42.
Felicia Havavlon
V3
o : Billy Dog-Lome
m : Denny Majbo-Jalibo
ch : Nýčová Hana
maj : Risová Renata
Heidi Helza
V2,res.CAC
o : Ananas Helza
m : Collet Zlatá nymfa
ch : Kecová Helena
maj : Kecová Helena
Narica Dog-Lome
V4
o : Jan od Rivety
m : Chantall Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Tesárková Martina Ing.
27
klubový zpravodaj 2/2014
43.
Vanilka z Lobkovických vinic
V1,CAC
o : Ch.Hrabě Anns'i z
Lobkovických vinic
m : Ch.Nika z Lobkovických vinic
ch : Hubálková Blanka
maj : Hubálková Blanka
Třída otevřená
44.
45.
46.
Calypso Šimíček
V2,res.CAC
o : Deandra Chad
m : Amálka Šimíček
ch : Šimandlíková Renata
maj : Šimandlíková Renata
Gábi Helza
V3
o : Deandra Chad
m : Cappy Helza
ch : Kecová Helena
maj : Kecová Helena
Vanesa Havavlon
V1,CAC
o : Bard Havavlon
m : Jenny Havavlon
ch : Nýčová Hana
maj : Vašíček Vladimír MVDr.
Třída vítězů
47.
48.
49.
Aivovo Goldy Star
V2,res.CAC
o : Medovyi Pryanik Kankan
Kokteil
m : Zuleika
ch : Stepanenko L.
maj : Soboleva Irina
Curly Pibaro Ch.
ABSENCE
o : Fokus-Pokus Monpasie
m : Zyra Pibaro
ch : Panýrek Patrik
maj : Panýrek Patrik
Miss Lisa FV Dei Piccoli Pagliacci
V1,CAC
o : Pearl Ysioux Tatanka
m : Tito D' Agata Blu Laura-FV
ch : Ettore Domenico
maj : Hromová Alena
28
klubový zpravodaj 2/2014
Miss Lisa FV Dei Piccoli Pagliacci a Grace Kelly Istako,
majitelka Alena Hromová
Třída veteránů
50.
51.
Eliza Dog-Lome
V3
o : Gaston Pibaro
m : Extra-Ebony Dog-Lome
ch : Krsová Jiřina
maj : Plachá Věra
Fergie Malý sen Ich.,Ch.
V1,BOV
o : Dharma Do'Dl'bug By Teaseltail m : Carin Malý sen
ch : Slabá Jana
52.
maj : Panýrek Patrik
Queen Mary Istako
V2
o : Galway Pug Arcita
m : Jane Istako
ch : Hromová Alena
maj : Procházka Jaroslav
29
klubový zpravodaj 2/2014
FENY ČERNÉ
Třída dorost
53.
Oda Mae Black Hejakral
VN1
o : Monty Jr.de Lamico
m : Valespes Severnoe Sianie
ch : Šikulová Jana MVDr.
maj : Krsová Jiřina
Třída mladých
54.
55.
Catherine Billboard
V2
o : Samuel Havavlon
m : Hedvika Bard
ch : Kouřilová Kateřina
maj : Kouřilová Kateřina
Leila Nang-Lhamo
V1,CAJC
o : Faeton Dog-Lome
m : Klotylda Nang-Lhamo
ch : Nováková Anna
maj : Jonášová Dagmar
Třída otevřená
56.
57.
58.
Jessica Bard
V1,CAC
o : Kesander's Merlin
m : Savanah Dog-Lome
ch : Plachý Josef JUDr.
maj : Hebedová Petra
Jrmile Rossi Zharmin Triumf
V3
o : Kuba vom Sachsen Adel
m : Jrmile Charovnitsa Nochi Feya
ch : Milyukova I.
maj : Soboleva Irina
Klotylda Nang-Lhamo
V2,res.CAC
o : Jan od Rivety
m : Chantalle Pibaro
ch : Nováková Anna
maj : Nováková Anna
Třída vítězů
59.
Jasmína Bard
V1,CAC,KV
o : Kesander's Merlin
m : Savanah Dog-Lome
ch : Plachý Josef JUDr.
maj : Plachá Věra
30
klubový zpravodaj 2/2014
VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
DVOJICE: Miss Lisa FV Dei Piccoli Pagliacci
Alena Hromová
Grace Kelly Istako
PÁRY:
Lovely Guy The Black Hejakral
Jiřina Krsová
Oda Mae Black Hejakral
Lovely Guy The Black Hejakral a Oda Mae Black Hejakral,
majitelka Jiřina Krsová
CHOVATELSKÁ SKUPINA: PIBARO – Patrik Panýrek
Nosferatt Pibaro
Joshua Pibaro
Zikmund Pibaro
Orry
Pibaro
Chips
Pibaro
31
klubový zpravodaj 2/2014
Canisterapie a mopsice Ája
Canisterapie aneb terapie za pomoci psů
Canisterapie aneb léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou
náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem
původu, ale i bez něj.
Svůj příběh Vám poví mopsice Ája.
Ahoj, jmenuje se Ája. Většina z Vás mě zná z výstav, vždyt´už jezdím spoustu let.
Narodila jsme se v roce 2006 v chs Otakon, odmala jsem byla takovou princeznou, hýčkanou
a tak se chovatelé rozhodli, že budu jejich štěně, které z vrhu zůstane doma. Náhoda či osud
mě však v 9 měsících zavál k jedné slečně, která přišla o štěňátko a já jsem k ní jela jen na
návštěvu na 14dní. Jenže se z nás stala dvojka nerozlučných kamarádek a z té návštěvy se stal
domov a nejkrásnější přátelství.
Vlastně odmala jsem si dokázala získávat lidská srdce. Moje nová panička mě brala zkrátka
všude, je zastánkyní toho, že nemá psa na ozdobu, ale je to její přítel a parťák. První rok jsme
bydleli v Praze, chodila jsem do velkého parku Folimanka, navštěvovala restaurace a
zahrádky. V létě jsem navštívila své rodiče v chs Otakon a dokonce jsem podnikla
adrenalinovou jízdu v kanoi a sjela s paničkou Vltavu. Po nějaké době se moje panička
stěhovala k rodičům, kde měla svého prvního hafíka šarpeje Enkiho. Navázala jsem tak nové
kamarádství s dospělím psem, který se ke mě choval moc galantně a já ho občas zlobila.
Prožili jsme spolu krásné dva roky než Enki ve 13letech umřel.
Pak se moje paní rozhodla, že nastal čas mít vlastní bydlení a tak jsme se přestěhovali do
Mladé Boleslavi, vlastně jen o 15km od domečku, kde jsme dosud bydleli. A je to super,
protože aspoň častěji jezdím na návštěvy k lidské babičce.
Minulý rok jsem absolvovala i její firemní teambuilding, kdy moje paní skákala tandem. Já
trnula hrůzou na zemi a pak jsem ji moc moc vítala, když mi „spadla“ z nebe.
V létě panička slyšela v místním rádiu informaci o tom, že se bude konat kurz Canisterapie.
Věděla jsem, že mě čeká něco nového, byla to příležitost, jak poznat nové psí kamarády v
novém městě,jak se naučit další pro mě vlastně nové povely (protože mám svou hlavu a
kromě „Ke mě“ mě bylo všechno fuk) a také jak někomu udělat radost.
Bylo letní páteční odpoledne a psí areál byl relativně plný lidí se psy. Paní trenérka, která
vedla tento kurz nás přivítala na první hodině a sdělila nám plán výcviku. Pak jsme se
představili a trenérka každého pejska trošku „proklepla“, zda není agresivní a zda má
potenciál stát se psem „Canis asistentem“. První hodina ...a já prošla, panička na mě byla
hrdá a řekla mi, že uvidíme, zda půjdeme ke zkouškám nebot´povelů je hodně a, že chápě, že
už nejsem nejmladší, zkrátka at´ to beru tak, že to je taková psí škola, kde budeme trávit
pátky, pokecáme s kámoši a něco se naučíme.
Canisterapeutický kurz měl rozsal 10 hodin, cvičení a praxe v LDN. Každou hodinu jsme se
naučili něco nového a pak doma pilně trénovali.
Povely-sedni, lehni, vstaň, otáčení u nohy, chůze, běh a povel zůstaň, který nemám ráda.
Panička se mnou třeba chodila na poštu a já měla čekat, občas jsem zlobila a utekla.
Nicméně nastal den D, den kdy se psí žáčci sešli, aby složili zkoušky a stali se Canis psem.
Zkouška měla dvě části, první byla hlavně o povelech - to jsem měla skoro plný počet bodů
(body mi strhli jen za aport), ale dohnala jsem to na dalších povelech, které jsem měla za plný
počet. První část byla za mnou a vypadalo to nadějně, dostávám pamlsek a čekám až i ostatní
hafíci tuhle část absolvují a přejdeme k další etapě zkoušky. Druhá etapa, byla více o
konktaktu s lidmi. Pejsek musel absolvovat ve skupince lidí, hlazení, česání srsti od cizího
32
klubový zpravodaj 2/2014
člověka, sundání obojku. Poté projít tzv. úzkou uličkou, jejíž zdi tvořili právě lidé. Opět povel
zůstaň a človíčci přes pejska přecházeli. Během celé doby vše sledovala paní zkoušející, která
nás viděla poprvé v životě, pejsek se nesměl bát, být agresivní..za chování ve skupině se zase
davály body. Následovala scénka, kdy hafík je u lidí a najednou odněkud přiletí lahev, opět
nesmělo dojít k agresi pejska. Pak přijel vozíčkář, paní s berlemi a nebo se otevřel dešník.
Ttohle jsme museli absolvovat.
Čekání-čekání-čekání.
Verdikt - mopsice Ája Otakon se stává canis asistentem, tj. pejskem, který může chodit
dělat radost do nemocnic, domovu seniorů, dětských domovů.
Ája spadá do skupinky canis asistentů pod záštitou dobrovolnického sdružení, které je v
Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.
Její práce spočívá v tom, že má domluvené návštěvy v LDN či dětském domově. Zkrátka dělá
radost, nechává se hladit a dostává piškotky.
Osvědčení trvá vždy na jeden rok, nebot´povaha psa se mění a tak po roce následuje
prozkoušení.
Cena canis kurzu se liší, může být od pár set korun až po xx tisíc. Nás kurz stál 500 Kč díky
dotacím, které nemocnice získala.
Mgr. Jana Hornová
33
klubový zpravodaj 2/2014
34
klubový zpravodaj 2/2014
P R O B L É M Y ? PRYČ S NIMI !
Bárny zírá na pánička,
když ho na kolenou hýčká.
Svoje velké, moudré oči
stále jenom po něm točí:
„Páničku, já bych byl rád,
kdybys zase začal psát
pro své mopsí přátele,
ne smutně, jen vesele.
Já vím, máš teď plnou hlavu,
i já sdílím tvou obavu,
ale hleď, je modré nebe,
to posílí mne i tebe,
tak si najdi pero, sešit,
na psaní se začni těšit,
své starosti vypusť z hlavy
/i to podporuje zdraví/,
potom zasedni si k stolu,
psaním zbav se svého bolu“!
Já, poslušen pejsčí rady
stavím se k problémům zády
a tak, přátelé vás zdravím –
teď si s vámi povyprávím.
Přece se však zmínit musím
/jenom krátce to zkusím/,
popsat vám, co mne teď trápí.
Sakra, vždyť jsme přece „chlapi“!
Tak vám tedy říci mohu –
devět měsíců mou nohu
v práci mají dva lékaři
a moc se jim to nedaří
naučit ji řádně sloužit,
přestat mne chorobou soužit.
Denně, mí přátelé drazí,
chodí sestry na převazy,
prášky i mastičky beru,
ale věřte, na mou věru,
moje noha, kdysi lehká,
stále zůstává dost křehká.
Já jen doufám, že čas změní
to, co zatím dobré není.
Naštěstí však pomoc tu je,
35
klubový zpravodaj 2/2014
protože mne ošetřuje
kamarádka Jiřinčina,
která přijíždí až z Brna.
A i když tu stále nedlí,
bez ní bychom nedovedli
svou domácnost tady vésti.
Je to pro nás velké štěstí.
Bárníček si také chválí,
její příjezd vítá z dáli,
k paničce se šťastně tulí,
nechává si bez skrupulí
Zdeničkou kožíšek „drásat“,
takže oba můžem´ jásat,
když tady Zdeničku máme,
plně si ji „užíváme“.
V její péči nelze zoufat
a my jenom můžem´ doufat,
že všechno zlé překonáme,
protože ji rádi máme.
Karel Háček
Ája Otakon
36
klubový zpravodaj 2/2014
Blahopřejeme k získání titulu!
Klubový šampion Mops klubu ČR
Utaja z Lobkovických vinic
Grandšampion ČR
Gregory Pibaro
Grandšampion SR
Gregory Pibaro
Šampion
ČR
Lovely Guy The Black Hejakral
Šampion
ČR
Curly Pibaro
Šampion
SR
Monpasie Garvard
Šampion
Slovinska
Monpasie Fokus - Pokus
Šampion
Slovinska
Semlans Ivan - Alexander
Český junior šampion
Nosferatt Pibaro
Český junior šampion
Orry Pibaro
Šampion mladých Slovinska
Orry Pibaro
Veterán šampion ČR
Joshua Pibaro
Veterán šampion SR
Joshua Pibaro
Seznam výstav v kategorii Mezinárodní
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Termín konání: 30.8. – 31.8. 2014
Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, MVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá
Boleslav
Místo konání: Mladá Boleslav
Kontaktní údaje telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041
www: http://www.interdogbohemia.com
E-mail: [email protected]
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
37
klubový zpravodaj 2/2014
Termín konání: 20 – 21.9. 2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub,
p.o. box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice
Místo konání: České Budějovice
Kontaktní údaje telefony: 387 203 926, 387 330 454
www: http://www.cmkj.info
E-mail: [email protected]
Double CACIB – Prague Expo Dog
Termín konání: 2.11. – 3.11. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Místo konání: Praha
Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235
www: http://www.vystavapsu.cz
E-mail: [email protected]
Seznam výstav v kategorii Národní
Moravskoslezská národní výstava psů
Termín konání: 27.9.2013 - 28.9.2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, NVP, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Místo konání: Brno
Kontaktní údaje telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026
www: http://www.intercanis.cz
E-mail: [email protected]
Seznam výstav v kategorii Klubové a ostatní
EuroDogShow 2014 Brno, Česká republika
Termín konání: 23. – 26. 10. 2014
Kontaktní údaje http://www.2014eurodogshow.cz/
WORLD DOG SHOW 2014, Helsinky, Finsko
Termín konání: 8. – 10.8. 2014
Kontaktní údaje http://www.worlddogshow2014.fi/
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 3/2014 je 9.11.2014
Vážení přátelé,
chci Vám poděkovat za Váš zájem a aktivní přístup ke spolupráci s redakcí zpravodaje.
Děkuji za vaše příspěvky a fotografie. Očekávám další pro zpestření našeho zpravodaje.
Fotografie posílejte přednostně ve formátu .jpg na e-mail: [email protected]
REDAKCE: e-mail: [email protected]
Klubový zpravodaj 2/2014 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 110 ks.
Vydavatel: MOPS KLUB ČR
Odpovědný redaktor: Petra Procházková, tisk: tiskárna Brouček, Praha.
38
klubový zpravodaj 2/2014
klubový zpravodaj 2/2014
MOPS KLUB ČR
JCh. Nosferatt Pibaro
V1, CAJC, KVM, BOJ
Otec: ICh. Joshua Pibaro
Matka: Ch. Nikita Pibaro
Chovatel: Panýrek Patrik
Majitel: Panýrek Patrik
39
http://www.mopsklub.cz
klubový zpravodaj 2/2014
klubový zpravodaj 2/2014
MOPS KLUB ČR
Ch. Jasmína Bard
V1, CAC, KV
Otec: Kesander's Merlin
Matka: Savanah Dog-Lome
Chovatel: Plachý Josef JUDr.
Majitel: Plachá Věra
40
http://www.mopsklub.cz
klubový zpravodaj 2/2014
klubový zpravodaj 2/2014
MOPS KLUB ČR
ICh. Fergie Malý sen
V1, BOV
Otec: Dharma Do' DI' bug By Teaseltail
Matka: Carin Malý sen
Chovatel: Jana Slabá
Majitel: Panýrek Patrik
http://www.mopsklub.cz
41
/
Download

2/2014 - Mops klub ČR