CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR AXIAL
PRECI-BALL ATTACHMENTS
PRECI-CLIX DENTIST KIT
# 1299
SOUPRAVA
2 x 1291
kořenové kuličkové attachmenty PRECI-CLIX RTI
1 x 1226
sada 3 rozšiřovačů
1 x 1222
nástroj pro vkládání
1 x IMP-XS-042 šroubovák
1 x RE H 2
pomůcka pro otiskování (2 kusy)
1 x RE H 14
analog (2 kusy)
1 x 1234
náhradní matrice (3 x 2 kusy)
1 x CB1
CEKA BOND: anaerobní adhezivum k prevenci
postupného uvolňování šroubů
CEKA EXTRACORONAL
PRECI-VERTIX
PRECI-CLIX EC EXTRACORONA
EXTR
EX
TRAC
ACOR
ORON
ONAL
AL
PRECI-SAGIX AT
ATTA
TACH
CHME
MENT
NTS
S
PRECI-52
ATTACH
HMENTS
PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP PROFILE
ATTACHMENTS
PRECI-CLIX RTI
# 1291
Pouzdro na matrici pro včlenění do pryskyřice.
Titanový čep k nacementování se snímatelnou
titanovou patricí.
sada
PRECI-CLIX HOUSING
# 1235
6 kusů
# 1235B
50 kusů
Pouzdro na matrici z eloxované titanové slitiny
pro upevnění v pryskyřičných protézách.
Výška: 2,65 mm - ø 4 mm
PRECI-CLIX FEMALE
Polyacetalová. Výška: 2,65 mm - ø 3,55 mm
S normální retencí:
# 1231
žluté
6 kusů
# 1231B
žluté
50 kusů
Se sníženou retencí:
# 1232
bílé
6 kusů
# 1232B
bílé
50 kusů
Se zvýšenou retencí:
# 1233
červené
6 kusů
# 1233B
červené
50 kusů
Kombinované balení:
# 1234
2 + 2 + 2 kusy
PRECI-CLIX MALE V
Vyměnitelné patrice z titanové slitiny.
Výška: 3,05 mm - ø 2,25 mm - Vnitřní šestihran: 0,9 mm
# 1206 C
1 kus
PRECI-CLIX POST
Čepy z titanové slitiny k nacementování.
Délka čepu: 7 mm - ø 1,35 mm
ø základny: 3,4 mm - Závity: M2
# 1291 C
1 kus
PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
CEKA Multi
SPECIALTIES
SPEC
SP
ECIA
IALT
LTIE
IES
S
PRECI-CLIX
RADICULAR
WWW.CKPL.EU
CEKA PRECI-LINE APP
Prospekt č. 274.CZ-ed.B
© Copyright ALPHADENT NV 9/2014 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk
ALPHADENT NV • Mannebeekstraat 33 8790 Waregem, Belgium
T +32 56 629 531 - E [email protected]
ČEŠTINA
PRECI-CLIX
RADICULAR
PRO PŘÍMÉ OŠETŘENÍ V ZUBNÍ ORDINACI
PRECI-CLIX RADICULAR umístí zubní lékař během
jedné návštěvy ordinace. Pacient získá bezpěcné
a trvalé ukotvení hybridní protézy.
Titanové patrice a plastové matrice jsou snadno
vyměnitelné. Pacientovi dodává jistotu slyšitelné
cvaknutí při nasazování protézy.
VČLENĚNÍ ATTACHMENTŮ PRECI-CLIX
Zubní lékař má možnost včlenit patrici do stávajícího
kořene a matrici do protézy přímo v ordinaci nebo
může nechat matrici včlenit do hybridní protézy v zubní
laboratoři.
1. Preparačnim vrtáčkem proveďte preparaci
kořenového kanálku a diamantovým brouskem
připravte zùakladnu čepu PRECI-CLIX.
K úpravě na průmer čepu použijte rozšiřovač.
2. Na čep nasaďte černou pomůcku pro otiskování.
Zkontrolujte správnost polohy čepu a čep
nacementujte. Pomůcka je užitečná při otiskování
a chrání závity.
3. Otiskněte spolu s černou pomůckou pro otiskování
a společně s analogem odešlete do laboratoře.
4. V otisku sestavte pomůcku pro otiskování a analog
a model odijte z kamenné sádry.
5. Na analog pomocí šroubováku našroubujte patrici.
6. Na plochou část nasaďte pouzdro. Žlutou plastovou
matrici dejte na nástroj pro vkládání a vtlačte do
pouzdra.
7. Na patrici nasaďte černý držič místa. Na patrici
nasaďte matrici. Vykryjte veškeré podsekřiviny.
Oblast kořene je možné odlehčit dodanou tenkou fólií.
8-10. Protézu přes matrice vytvrďte a závity patrice
zajistěte před postupným uvolňováním pomocí
CEKA BOND.
Údržba
Matrici odstraňte pomocí horkého nebo ostrého nástroje.
Na nástroj pro vkládání dejte novou matrici a vtlačte
do pouzdra.
Pohodlí pacienta:
PRECI-CLIX RADICULAR je řešením pro
několik zbývajících oslabených abutmentů.
Snadné a úsporné:
snadný postup včlenění zubním lékarěm při
jedné návštevě ordinace; levnější než konvenční
kuličkové attachmenty.
Snadná údržba:
vyměnitelné patrice a plastové matrice
ve třech různých úrovních retence.
• Žluté matrice mají normální retenci.
• Bílé matrice mají sníženou retenci.
• Červené matrice mají zvýšenou retenci.
Download

PRECI-CLIX RADICULAR - Ceka Preci-line