Tepelné tvarování
fólií
INTERDENT
INTERDENT
®
100 00 Praha 10 • Foerstrova 12 • Tel.: 02-7481 4404, 7478 3114 • Fax: 02-7482 0130
®
Occluform
Dlahy proti skřípání zubů
Chrániče pro sportovce
Kapničky
Dlahy pro fluoridaci
Provizorní můstky
Playsafe
Heavy-pro
Obsah
Abecední seznam témat
Základní údaje
Baze náhrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Termoplastické fólie firmy ERKODENT vyhovují širokému
spektru indikací v dentálních laboratořích i ordinacích.
Fólie jsou zhotoveny z různých druhů materiálů v odlišných
sílách­pro jednotlivé aplikace. Dodávají se ve třech
rozměrech: kulaté (φ 120 mm nebo φ 125 mm) a čtvercové
(125 mm×125 mm). Některé typy fólií je možné objednat
v široké škále barev.
Bělicí dlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dlahy pro přenos zámečků v ortodoncii . . . . . . . . . 17
Dlahy proti skřípání zubů . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10
Dublování modelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Erkoform-RVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Erkopress 200 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fixační dlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funkční lžíce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7
Fluoridační dlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Individuální otiskovací lžíce . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
Kapničky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Michiganské dlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10
Miniplast dlahy (redukované) . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10
Nákusné dlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10
Nosič léčiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Occluform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 29
Playsafe - chrániče pro sportovce . . . . . . . . . 22 - 23
Pozicionér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 19
Provizorní můstky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 13
Předtvary pro lití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Přehled fólií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 31
• ERKODENT nabízí pro všechny druhy práce vhodný materiál.
K tomu poskytuje přesné návody ke zhotovení v jednotlivých
přístrojích. Všechny pomůcky a tipy, které k práci potřebujete,
najdete v tomto katalogu. Jsou zde uvedeny nejčastěji
využíva­né dlahy s podrobným pracovním postupem. Tato
technologie má však širokou oblast dalšího využití, a proto
do budoucna můžete očekávat další novinky.
• Modely mohou být zhotoveny z každého druhu sádry - nevadí,
když je ještě mírně vlhká. Když pracujete na modelové
podložce­případně se síťovým nosičem, musí být baze modelu­
zabroušená do roviny. Nízké modely s rovně zabroušenou bazí
postavte na síťový nosič.
• Umělé hmoty, jež nepropouštějí vzduch, nebo lakované modely, způsobují neúplné přiadaptování, nebo ­vzduch nemůže být
z prostoru mezi modelem a fólií dostatečně odsán.
• Snímání tvrdých fólií vede často k prasknutí modelu. Použití
zvláště tvrdých sáder tento problém neřeší, je lépe pracovat
s duplikátem.
• Adaptace fólií je provázena vždy natažením, respektive zeslabením původní tloušťky materiálu. Pro hrubou orientaci platí,
1 cm výšky modelu odpovídá 20% zeslabení. Proto je vhodné
zanořovat modely podle možnosti do granulátu tak hluboko,
aby fólie byla adaptována pouze v požadované oblasti.
• Axiální, kolmé adaptování zajistí stejnou tloušťku materiálu
po celém modelu.
Repoziční dlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Retenční dlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rovnátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15
Silensor - pomůcka proti chrápání . . . . . . . . . 24 - 26
Skusové šablony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7
• Biosnášenlivost všech materiálů je v souladu se směrnicemi
DIN/EN 30993-1.
• Zacházení se všemi materiály je zdravotně nezávadné, všechny mají certifikát BgVV a odpovídají směrnicím EG s označením CE. Jedná se o produkty pro zdravotnictví třídy 1 normy
93/42/EWG.
3
Obsluha přístrojů na příkladu výroby dlahy Miniplast
ERKOFORM-RVE
Zapněte hlavní vypínač (1a).
Tlačítkem (1c) zadejte dobu vyhří­vání
a pomocí (1b) potvrďte. Spustí se
přede­hřívání 1:45, nebo 1:30.
1
2 Držák fólií vytáhněte a otočte dopře­du.
Šrouby po stranách uvolněte
a vysuňte upínací kroužek­.
Vložte fólii a přitáhněte ji upínacím
kroužkem.
3
4 Model zanořte do granulátu, nebo...
...nízké modely s rovně zabrou­šenou
bazí postavte na síťový nosič­.
5
6 Na konci předehřívacího času
držákem otočte dozadu (po zarážku)
k vyhří­vání.
Po skončení vyhřívání držák rychle
otočte nad model a spusťte jej až
k zarážce. Automaticky se zapne­
vakuo­vání.
7
8 Po 1 min. se vypne vakuum a po
zchladnutí se může zformovaná fólie
vyjmout.
Zapněte hlavní vypínač (1a).
Tlačítkem (1c) zadejte dobu vyhřívání
a pomocí (1b) potvrďte. Spustí se
předehřívání 1:45, nebo 1:30.
1
2 Držák fólií oddělte od nádoby pro formování a upínací kroužek vytáh­něte
nahoru až k zarážce.
Upínací kroužek uvolněte
otáčením bajonetového zámku
a vyjmě­te. Fólii vložte a upněte.
3
4 Na konci předehřívacího času držák­
postavte dozadu (k zarážce) pod
vyhří­vání.
Model zanořte do granulátu nebo
postav­te na modelovou podložku.
Ještě před dokončením vyhřívání
zasuň­te nádobu pro formování
s držákem­pod vyhřívání.
5
6 Po dokončení vyhřívání rychle kyvetu
přesuňte doprava podél vodící lišty
k zarážce a otočným spínačem
přepně­te doprava.
Chlazení doběhne ještě na 1:30, poté
přepněte otočný spínač doleva,
vyběh­ne píst. Poté nastavte na "0".
7
8 Vyjměte kyvetu, uvolněte upínací
kroužek a vyndejte model s fólií.
ERKOPRESS 200 E
4
Použití přístrojů pro různé druhy výrobků
Nákusné dlahy
Individuální otiskovací lžíce
ERKODUR
ERKOLOC-pro
ERKOFLEX-95
ERKORIT (čirý)
ERKOPLAST-O
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200 E
ERKOFORM-RVE + OCCLUFORM
ERKOPRESS 200 E
Baze náhrad
Dlahy Miniplast
ERKOCRYL
ERKODUR
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200 E
ERKOFORM-RVE + OCCLUFORM
ERKOPRESS 200 E
Dlahy pro fluoridaci
Dlahy pro bělení
PLAYSAFE - chrániče pro
sportov­ce
ERKOFLEX
ERKOFLEX-bleach
ERKOFLEX
ERKODUR-S
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200 E
ERKOFORM-RVE + OCCLUFORM
ERKOPRESS 200 E
SILENSOR - dlahy proti chrápání
Dlahy pro přenos zámečků
v ortodoncii
ERKODUR
ERKOFLEX-95
ERKOFLEX
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200 E
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200 E
Formy pro dublování
Provizorní můstky
ERKOFLEX
ERKODUR-C
ERKOLEN
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200 E
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200E
Rovnátka
Fixační dlahy (upravené)
ERKOCRYL
ERKODUR
ERKOLOC-pro
ERKOFORM-RVE + OCCLUFORM
ERKOPRESS 200 E
ERKOFORM-RVE
ERKOPRESS 200 E
Pozicionéry
Kapničky, předtvary pro lití
ERKOFLEX
ERKODUR
ERKOLEN
UZF
ERKOFORM-RVE + OCCLUFORM
ERKOPRESS 200 E
ERKOFORM RVE
ERKOPRESS 200 E
Tučně vytištěno = nejvhodnější
Normálně vytištěno = vhodné
5
Individuální otiskovací lžíce, funkční lžíce,
skusové šablony
Pracovní prostředky
•K přípravě potřebujete
ERKOPLAST-R, -O nebo ERKORIT (řiďte se doporučovanou
tloušťkou fólie). ERKOPLAST-O a ERKORIT jsou při stejné
tloušťce tužší než ERKOPLAST-R. ERKORIT (před formováním
odstraňte ochrannou fólii) je čirý a dovoluje rozpoznání tlakových zón na lžíci. ERKOPOR 8 mm (ER110842) pro
ERKOPRESS a 3 mm (ER110845) pro přístroje ERKOFORM slouží jako držič místa. Držátka funkčních lžic (malé
ER222857, velké ER222858, umělohmotné pro dolní čelist
ER222901). Voskové valy pro skusové šablony (tvrdé
ER756300, střední ER756302, měkké ER756303).
•K přípravě modelu
ERKOGUM (ER110844) ke krytí a vykrývání. Vykrývací vosk
(ER725080) k vyplnění bublinek v sádře. Gumové distanční
kroužky (ER110846) při používání modelové podložky.
•K vypracování
Úzká fréza pravořezná s levotočivou spirálou (ER110836)
nebo její čtyřhranná varianta (ER110840) používaná
k vyříznutí požadovaného tvaru. Tvrdokovová fréza
s křížovým břitem­(ER110837) k jemnému obroušení.
Disky LISKO hnědé (ER223102) k zahlazení okrajů.
Tipy
•Oblasti modelu, jež zabraňují přiadaptování a ostré hrany
odstraň­te! Podsekřivá místa vykryjte!
•Pokud chcete mít při používání držiče místa ERKOPOR na lžičce
zarážky, zhotovte je vytvořením otvorů v ERKOPORU (pomocí
děrovacích kleští atp.) v oblasti hřebenu alveolárního výběžku.
6
•ERKOPOR před použitím bezpodmínečně namočte
a vyždí­mejte!
•Reliéf ERKOPORU zlepšuje retenci otiskovacího materiálu
ve lžičce.
•Držátka z umělé hmoty zpevňují lžičku pro dolní čelist.
1. Vykrytí ERKOGUMEM.
2. Pokud pracujete na modelové
podložce, napněte černý distanční
kroužek okolo do roviny zabroušeného podstavce modelu. K lepšímu zformování naneste na gumový kroužek trochu ERKOGUMU.
3. Doporučení: model zanořte do
granulátu.
4. Držič místa ERKOPOR navlhčete
a položte přímo na model.
5. ERKOPLAST popř. ERKORIT
v přístroji prohřejte, přiadaptujte
a nechte vychladnout.
6. Vytvarovanou destičku
i s mode­lem vyjměte z přístroje,
sejměte a odstraňte držič místa.
7. Vyřízněte úzkou frézou.
8. Tvrdokovovou frézou
s křížovým břitem vypracujte
přesný tvar a okraje.
9. Hnědým diskem LISKO zahlaďte
okraje­. Zanechá povrch jemně
zdrsněný, což zlepšuje retenci
otiskovacího materiálu.
10. Vytvarovanou lžičku (popř.
s držičem místa) nasaďte na
model­. Držátko přizpůsobte
čelistnímu oblouku (větší pro dolní
čelist­).
Individuální otiskovací lžíce, funkční lžíce,
skusové šablony
11. Perforovanou část držátka
nahřej­te nad plamenem a zatlačte
do destičky. Roztavenou hmotu,
jež je vytlačena otvory, nástrojem
přitlačte.
12. Pokud používáte držátka
z umělé hmoty, nahřejte je nejprve
nad plamenem, přiadaptujte na
hřeben čelisti a upevněte lepicím
voskem nebo ERKOGUMEM.
13. ERKOPLAST popř. ERKORIT
prohřejte v přístroji a přes držátko
je přiadaptujte.
Další kroky viz výše.
ERKOPLAST-O
ERKORIT
ERKOPLAST-R
16. Vypracovaná skusová šablona s voskovým valem.
14. Různé druhy funkčních lžic.
15. Skusové šablony zhotovujte
z tenkých fólií (ERKOPLAST
1,5 mm).
Baze náhrad
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOCRYL (růžový, transparentní) 1,5/2,0/2,5 mm.
•Model a opracování
Stejně jako u individuálně zhotovovaných lžic a bazálních
dest­iček.
Tipy
•Prostudujte postup zhotovení individuální otiskovací lžíce.
•ERKOCRYL se bez viditelného přechodu spojuje s pryskyřicí
na náhrady. Může být zespodu dostavěn a jako pryskyřice
vyleštěn.
1. Model zanořte do granulátu tak
hluboko, že pouze část modelu,
přes kterou tvarujete fólii, jen
o málo (2 mm) vyčnívá.
Odpovídajícím způsobem fólii
adaptujte.
2. Pokud jste si předem rozsah
baze zakreslili tužkou na model,
tak se nyní na destičce objeví.
Úzkou­nebo spirálovou frézou HSS
objekt vyřízněte.
Netlačte (>20 000 ot./min.)!
3. Okraje mohou být na zkoušku
zahlazeny diskem LISKO-S (cca
10 000 ot./min.).
4. Baze náhrad, zhotovené
z ERKOCRYLU se spojují s akrylátovými pryskyřicemi, tuhnoucími
teplem i samotuhnoucími.
7
Dlahy nákusné, proti skřípání zubů,
Michiganské a Miniplast
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKODUR, popř. ERKOCRYL (čistý akrylát).
ERKOLOC, ERKOLOC-pro - dvojvrstevná (tvrdá/měkká) fólie.
ERKOFLEX-95 - poloměkká jednovrstevná fólie.
RESILIT-S - samopolymerující pryskyřice jako dostavbový
materiál (ER817501+ ER817503) pro ERKODUR a ERKOLOC.
Tyčinky ERKOFLEX-95 (ER177006) s tavicí pistolí
(ER177000) pro ERKOFLEX-95.
Horkovzdušný hořák (ER177520) k úpravě ERKOFLEXU-95.
Univerzální podkládací fólie UZF (ER531109) nebo ISOLAC
(ER624050) na izolaci modelu jen u ERKOFLEXU-95
a ERKOLOCU.
Krycí šablony (ER110900) k překrytí granulátu při použití
ERKOLOCU a ERKOFLEXU-95.
Odmašťovač (ER613050).
•K přípravě modelu
Paralelometr pro tvrdé dlahy.
ERKOGUM (ER110844) na vykrytí.
Vykrývací vosk (ER725080) na zaplnění bublinek v sádře.
ERKOSKIN (ER625050) na odlehčení okrajů dásní.
•K opracování
Tenká pravořezná fréza s levotočivou spirálou (ER110836)
k hrubému vyříznutí.
Spirálová fréza HSS (ER110873) k vyříznutí požadovaného
tvaru.
Tvrdokovová fréza s křížovým břitem (ER110873) k jemnému
obroušení.
Disk LISKO-S (ER223200) k zahlazení okrajů.
Doporučený set na opracování "Quick" (ER110875)
Horkovzdušná pistole (ER177520) k leštění ERKOFLEXU-95.
Tipy
•Pokud používáte tvrdé fólie (např. ERKODUR), může
snadno dojít k prasknutí modelu, proto doporučujeme
pracovat na duplikátu.
•Oblasti modelu, jež brání přiadaptování (vestibulum, spodina
úst), musí být odstraněny. Podsekřivá místa (např. u zubní náhrady) a mezizubní prostory vykryjte. Ostré hrany zabruste.
•Abyste získali průhledné dlahy z ERKOLOCU nebo
z ERKOFLEXU-95, používejte buď UZF fólii resp. naizolujte
model prostředkem ISOLAC.
8
•Dlahy, které přesahují okraj dásně, můžete odlehčit nanesením vrstvy ERKOSKINU.
•S RESILITEM-S dostavěnými dlahami z ERKOLOCU
se 2 hodiny kvůli ztuhnutí nesmí pohybovat.
•U dlah z ERKOLOCU smí být tvrdá vrstva probroušena.
•Obrazová dokumentace nejprve ukazuje zhotovení dlahy
Mini­plast. To představuje základní pracovní postup.
Následně budou prezentovány zvláštnosti jiných materiálů.
1. Na paralelometru doporučujeme zakreslit protetický ekvátor.
Potřebné oblasti vykryjte.
2. ERKOSKIN, je-li to potřeba,
nanes­te na okraj dásně.
3. Doporučení: model zanořte do
granulátu tak hluboko, že vyčnívá
pouze ta část modelu, jež odpovídá rozsahu budoucí dlahy.
Granulát je možno překrýt.
4. Při použití ERKOLOCU nebo
ERKOFLEXU-95 použijte univerzální podkládací fólii UZF nebo model
naizolujte a na ještě vlhkou izolaci
fólii adaptujte.
5. Zformovanou destičku vyjměte
z přístroje a k lehčímu sejmutí
z modelu ji nařízněte úzkou frézou
a odstraňte hrubé přebytky.
6. S HSS spirálovou frézou
vyřízněte požadovaný tvar.
Netlačte (>20 000 ot./min.)!
Dlahy nákusné, proti skřípání zubů,
Michiganské a Miniplast
7. Pomocí disku LISKO-S zahlaďte
okraje (<10 000 ot./ min.).
8. Hotová dlaha Miniplast.
9. Tvrdá dlaha upravená odebráním (zábrusem): zvolte si odpovídající tloušťku fólie (zde použit
ERKODUR). Postupujte stejně až
do bodu 6 (velmi jemně opracujte
spirálovou HSS frézou).
10. Vyříznuté, silné okraje přibruste pomocí tvrdokovové frézy s křížovým břitem (>20 000 ot./min.).
11. Dlahu vyartikulujte.
Doporučujeme tvrdokovovou frézu
ve tvaru hrušky (ER110835).
12. Okraje a zabroušená místa
vyhlaď­te diskem LISKO-S (10 000
ot./min.). Můžete leštit pastou pro
umělé hmoty pomocí koženého
nebo bavlněného kotouče.
13. Hotová, zkrácením upravená
dlaha.
14. Dlaha upravená přidáním
(dostavbou): použitý materiál
(zde ERKODUR 1,5 mm).
Postupujte stejně až do bodu 6.
Dlahu lehce navlhčete monomerem (ne na modelu - pnutím se
vytvářejí prasklinky!).
15. Naizolujte protiskus (ISOLAC).
Dlahu opět nasaďte a naneste těsto pryskyřice RESILIT (eventuálně
proveďte boxování silikonem
KNETON LAB nebo voskem).
16. Uzavřete v artikulátoru
a nech­te polymerovat v tlakové
nádobě při 40 - 50 °C. Po vyjmutí
artikulátor opatrně otevřete (aby
se nic neulomilo) a dlahu sejměte.
17. Opracujte dlahu i dostavbu
(jako v bodech 7, 10 a 12).
18. Hotová, přidáním upravená
dlaha (zde Michiganská) s obnoveným špičákovým vedením.
19. Dlaha upravená přidáním
(dostavbou): zvolte si odpovídající
tloušťku ERKOFLEXU-95 (1,5 nebo
2,5 mm). Model zanořte méně než
v bodu 3 a adaptujte fólii.
20. Tvar nahrubo vyřízněte úzkou
frézou nebo vystřihněte nůžkami.
Okraje nechte delší, než je požadovaný tvar.
9
Dlahy nákusné, proti skřípání zubů,
Michiganské a Miniplast
10
21. Dlahu opět nasaďte na model
a omyjte odmašťovačem. Model
upevněte do artikulátoru.
Naizolujte­protiskus (ISOLAC).
22. Pomocí tyčinek ERKOFLEX-95
a tavicí pistole naneste materiál
na požadovaná místa (úseky ne
delší než 2 cm na jedno nasazení).
Konec tavicí pistole držte přitom
velmi těsně u dlahy.
23. Ihned "skousněte" v artikulá­
toru s protiskusem popř. později,
poté co dokončíte nanášení
(viz body 28, 29 a 30).
24. Dlahu poté hladce vyřízněte
pomocí HSS spirálové frézy
(>20 000 ot./min.). Opracujte nastavená místa tvrdokovovou frézou s křížovým břitem (>20 000
ot./min.). Vyhlaďte pomocí disku
LISKO-S (<10 000 ot./min.).
25. Vyleštěte opatrně horkovzdušným hořákem.
26. Hotová dostavením upravená
dlaha.
27. Dlaha upravená odebráním
(vtlačením, popř. vybroušením):
ERKOFLEX-95 4 mm, stejný postup­jako v bodech 19, 20 a 21,
avšak bez odmaštění.
28. Okluzní část dlahy prohřejte
horkovzdušnou pistolí až je čirá
a dokousněte protiskus. Opracujte­
jako v bodu 24.
29. Dokousnutí může být také
prove­deno přímo v ústech. K tomu
dlahu na modelu ve stavu jako
v bodu 20 ponořte do ploché misky se studenou vodou. Okluzní
část zůstane nad vodou.
30. Okluzní část dlahy prohřejte
horkovzdušnou pistolí až je čirá.
Krátce přelijte studenou vodou­,
avšak ihned sejměte z mode­lu
a vložte do úst.
31. Kontrolovaně nechte skousnout. Nechte minimálně 2 min.
chladit, vyjměte a opracujte jako
v bodu 24.
32. Hotová, ubráním upravená
dlaha.
Dlahy pro bělení, fluoridaci a jako nosiče léků
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOLEN nebo ERKOSKIN (ER625050) - slouží jako držič
místa.
ERKOFLEX nebo ERKOFLEX-95 (tvrdší).
ERKOFLEX-bleach.
Krycí šablony (ER110900), ISOLAC (ER624050), univerzální
podkládací šablony UZF (ER531109).
•K přípravě modelu
ERKOGUM (ER110844) k vykrývání.
Vykrývací vosk (ER725080) k vyplnění bublinek v sádře.
•K opracování
Držič místa: spirálová fréza HSS 0,8 mm (ER110873)
k vyříznutí požadovaného tvaru (lze také použít nůžky).
Dlaha: nůžky (ER220300), disk LISKO-S (ER223200)
k zahlazení okrajů.
Tipy
•Oblasti modelu, jež zabraňují přiadaptování a ostré hrany
odstraň­te! Podsekřivá místa vykryjte!
•Ze sádrového modelu zaradýrujte všechny oblasti, které zjevně­vznikly odlitím bublin v otisku.
•Nanesením ERKOSKINU jako držiče místa, získáte vrstvu
přibliž­ně 0,2 mm. Před formováním musí být dokonale ztuhlý
(cca 15 min. na sádře).
1. Nanášení ERKOSKINU jako
držiče­místa - pokud je to žádoucí
(dále od bodu 6).
2. Doporučení: model zanořte do
granulátu (dobře upěchujte štětcem). Ploché, rovně zabroušené
modely nebo podkovy postavte
na modelovou podložku či síťový
nosič­(RVE).
3. Držič místa vyrobte z ERKOLENU
a vyřízněte spirálovou frézou HSS.
4. Příklady: vlevo držič místa pro
fluoridaci, vpravo pro bělení.
5. Model naizolujte nebo použijte
podkládací fólii UZF. Držič místa
nasaďte zpět na model a pokud je
to nutné, přilepte vteřinovým
lepid­lem. Na granulát dejte krycí
fólii.
6. Nyní (popř. přes držič místa
z ERKOSKINU) adaptujte
ERKOFLEX nebo ERKOFLEX-95
(viz bod 1).
7. Dlahu nechte zchladnout,
stáhně­te ji z modelu a odstraňte
držič místa.
8. Dlahu vystřihněte nůžkami tak,
že překrývá uměle vytvořený
prostor­asi o 1 cm (pro dobré
utěsnění).
9. Okraje zahlaďte diskem LISKO-S.
10. Hotová dlaha pro fluoridaci.
11
Provizorní můstky
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOLEN, ERKODUR-C, ERKOSIT (ER817700)
•K přípravě modelu
ERKOGUM (ER110844) k vykrytí.
Vykrývací vosk (ER725080) k vyplnění bublinek v sádře.
Lepicí vosk (ER745130) u ERKOLENU.
•K opracování
Předtvar: spirálová fréza HSS (ER110873) nebo nůžky
(ER220300).
Provizorní můstek: tvrdokovová fréza s křížovým břitem
(ER110837).
Tipy
•Pokud má fólie sloužit pouze jako předtvar (negativ), zvolte si
takovou, jež se s pryskyřicí nespojuje (ERKOLEN). Má-li ale
později sloužit ke zpevnění můstku, musí se s pryskyřicí
spojo­vat (ERKODUR-C).
•Do mezer v zubním oblouku zafixujte ERKOGUMEM konfekční
pryskyřičné zuby nebo z jiných modelů pocházející zuby
sádro­vé.
12
•Oblasti modelu, jež zabraňují přiadaptování a ostré hrany
odstraň­te! Podsekřivá místa, např. u zubní náhrady, vykryjte
ERKOGUMEM!
•Dohotovení se může uskutečnit na modelu nebo rovnou
v ústech­pacienta.
1. Fólie (ERKODUR-C) se spojuje
s pryskyřicí pro provizorní
můstek. Zde byly k přípravě
použity konfekční pryskyřičné
zuby.
2. Pracovní model zanořte tak hluboko­, že vyčnívá pouze zubní oblouk s pracovní částí.
Poté adaptujte fólii.
3. Fólii z modelu sejměte a hrubý
tvar vystřihněte nůžkami.
4. Spirálovou frézou HSS
dosáhnete požadovaného tvaru.
Abyste zabránili pozdějšímu
zvýšení skusu­, musíte o něco
zkrátit okraj u krčku.
5. Rozsah předtvaru odpovídá
veli­kostí budoucímu můstku.
6. Modely mějte v artikulátoru
a oblast můstku izolujte proti
pryskyřici.
7. Namíchanou pryskyřici řidší
těsto­vité konzistence nalijte do
negativu z ERKODURU-C.
8. Předtvar natlačte na model.
Provizorní můstky
9. Provizorní můstek vyzkoušejte
s protiskusem, čímž se vyrovná
tloušťka fólie. Pokud to neuděláte,
automaticky se zvedne výška
skusu­.
10. Ve fázi tuhnutí můstek
sejměte, nasaďte a opět sejměte.
Poté počkejte, než úplně ztuhne
a opracujte okraje tvrdokovovou
frézou.
11. Leštění odpadá pro hladký
povrch­fólie.
12. ERKOLEN se s pryskyřicí pro
provizorní můstky nespojuje.
Postupujte stejně do bodu 2.
13. Negativ z ERKOLENU
vystřihněte tak, že z každé strany
přesahuje alespoň na jeden
sousední zub.
14. Jako v bodech 6 - 8. Abyste
zabránili zvýšení skusu, dosaďte
fólii na sousední zuby a také na
svah alveolár­ního výběžku.
15. Jako v bodu 10, ale fólii po
ztvrdnutí sejměte.
16. Díky hladké vnitřní ploše
ERKOLENU odpadá leštění.
13
Roztahovací dlahy, rovnátka (se sponami)
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOCRYL čirý nebo barevný.
Univerzální podkládací fólie UZF k ochraně modelu.
RESILIT-S čirý nebo růžový.
•K přípravě modelu
ERKOGUM (ER110844) na vykrývání.
Vykrývací vosk (ER725080) na zaplnění bublinek v sádře.
•K opracování
Úzká fréza pravořezná s levotočivou spirálou (ER110836)
k vyříznutí požadovaného tvaru.
Tvrdokovová fréza s křížovým břitem (ER110837) k obroušení.
Spirálová fréza HSS (ER110873) k uvolnění spon.
Disk LISKO-S (ER223200) k zahlazení okrajů.
Tipy
•Při práci s relativně tvrdým ERKOCRYLEM může dojít
k odlomení modelu, proto doporučujeme pracovat na
dupli­kátu.
•Podstavec modelu rovně zabruste, aby šlo dobře zformovat
univerzální podkládací fólii UZF na modelové podložce.
•Bublinky v sádrovém modelu vyplňte vykrývacím voskem­
před adaptací UZF fólie.
14
•UZF fólie způsobí, že model nebude propouštět vzduch.
Abyste zabránili vzniku vzduchových polštářů, musíte proto
nejhlubší místa aproximálních prostorů propíchnout jehlou
nebo skalpelem. Pokud nebudete používat roztahovací šroub,
musíte perforovat také nejhlubší místo na patře.
•Spirálová fréza HSS nepoškozuje spony. Nechte ji, aniž byste
tlačili, volně procházet materiálem (>20 000 ot./min.).
1. Nejprve vytvarujte spony
a k umístění roztahovacího šroubu
si na patře udělejte zářez. Rovně
zabroušený model umístěte na
modelovou podložku přístroje
a přetáhněte UZF fólii.
2. UZF fólii zastřihněte podél okraje­podstavce modelu.
4. Roztahovací šroub zbavte držátka­a zapíchněte jej skrze UZF fólii
do zářezu na patře.
5. Spony pevně přivoskujte lepicím­voskem z bukální strany na
UZF fólii.
6. Pro lehké sejmutí a opracování
překryjte okluzní a vestibulární
plochy zubů ERKOGUMEM.
7. Destičku ERKOCRYLU upněte
do držáku a podle návodu
v přístro­ji prohřejte.
3. Skalpelem nebo jehlou, jak již
bylo uvedeno, fólii perforujte.
Roztahovací dlahy, rovnátka (se sponami)
8. Během toho zanořte model do
granulátu. Patro zůstane volné,
z vestibulární strany stačí zasypat
granulátem po okluzní hranu.
9. Během posledních 20 vteřin
vyhří­vání kápněte na retenční
části spon a roztahovacího šroubu
pár kapek RESILITU-S. Model
postav­te pod fólii, počkejte na
konec­vyhří­vání a adaptujte.
10. Abyste zaručili kompletní
poly­meraci pryskyřice, nechte
objekt­minimálně 5 min. pod
tlakem­. Poté dlahu z modelu
sejmě­te. Prasknutí modelu nelze
vždy zabránit.
11. Nasaďte si ochranné brýle.
Dlahu nahrubo vyřízněte úzkou
frézou­. Spirálovou frézou jemně
vypracujte a uvolněte spony.
12. Spirálovou frézou HSS dlahu
rozřízněte. Materiál lze také
pilovat­a rozřezávat diskem
(používejte­ochranné brýle!).
13. Tvrdokovovou frézou vypracujte okraje (opatrně v oblasti
spon, můžete je poškodit).
14. Diskem LISKO-S zahlaďte
okraje (10 000 ot./min.).
ERKOCRYL lze leštit běžným
způso­bem.
15. Hotová roztahovací dlaha.
15
Fixační dlaha Essix, dlaha retenční a repoziční
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKODUR 0,6 - 0,8 mm pro fixační dlahu Essix.
ERKODUR 1,5 - 2,0 mm pro dlahy retenční a repoziční.
ERKOLOC-pro.
Zbylé pracovní prostředky jsou uvedeny na stránce
s nákusnými a Miniplast dlahami.
Tipy
•Fixační dlahy se zhotovují různými způsoby, zde jen výběr.
Většina z nich se dá technikou tepelně tvarovaných fólií
16
zhoto­vit i s integrovanými sponami nebo se zakomponova­
nými elastickými hmotami.
1. Zakreslení rozsahu fixační
dlahy­. Předem si v artikulátoru
zjistě­te, kde mohou být přemo­
stění mezi vestibulární
a palatinální částí, aniž by
překážela v okluzi.
2. Spirálovou frézou HSS vyřízněte
dlahu, okluzní část a přemostění
(20 000 ot./min. a netlačte!).
3. Tvrdokovovou frézou opracujte
okraje (pozor v oblasti spon,
může­te je poškodit).
4. Diskem LISKO-S zahlaďte okraje­
(cca 10 000 ot./min.).
5. Hotová, okluzi neovlivňující
fixač­ní dlaha.
6. Retenční dlaha Essix, zhotovení
je podobné jako u dlahy Miniplast.
Dlahy pro přenos zámečků v ortodoncii a masky
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOFLEX transparentní 2 mm nebo ERKOFLEX-95 průhledný 1,5 mm (tvrdší než ERKOFLEX), nebo za určitých podmínek ERKOLEN 1 mm, jež doporučujeme pouze u tlakových
přístrojů (ERKOPRESS), vhodný jako maska pro přenášení
nebo maska na leptání.
Krycí šablony (ER110900).
Vodou rozpustné lepidlo.
•K přípravě modelu
Vosk s vyšším bodem tání (ER725080) k zaplnění bublin
v sádře.
•K opracování
Speciální nůžky (ER220300) k vystřihnutí požadovaného tvaru.
Disk LISKO-S (ER223200) k zahlazení okrajů.
Tipy
•Oblasti modelu, jež zabraňují přiadaptování a ostré hrany
odstraň­te! Podsekřivá místa vykryjte!
•Materiály typu ERKOFLEX mají vysokou tvarovou paměť,
proto dobře pruží.
•Do zámečků před adaptací zavěste ligatury (kroužky).
Usnadní vám to sejmutí dlahy po nalepení zámečků v ústech
(ne u masek k přenášení nebo masek na leptání).
•Při zhotovování masek k přenášení nebo masek na leptání se
části se zámečky rozstřihají či rozřežou. Takto vzniklými
okénky se zub naleptá a také tudy budou přilepeny zámečky.
1. Pokud je to nutné, vyplňte
bublin­ky v sádře voskem s vyšším
bodem tání. Zámečky přilepte na
model vodou rozpustným lepidlem
nebo cukerným roztokem a zavěste ligatury (kroužky).
2. Pokud má model do roviny
zabrou­šený podstavec, můžete
formovat na modelové podložce,
jinak jej zanořte do granulátu a ten
opatřete krycí fólií. Nyní můžete
adaptovat.
3. Model i s fólií namočte, abyste
rozpustili lepidlo (fólie může být
ještě teplá). Sejměte ji z modelu
a vykrojte. Dlaha by měla okraj
dásně přesahovat minimálně
o 5 mm.
4. Diskem LISKO-S zakulaťte
a zahlaď­te hrany.
5. Podle toho, kolik zámečků
bude­te lepit najednou, rozstřihejte
dlahu po skupinkách nebo jednotlivých členech. Přitom by zářez
měl vždy zasahovat až na palatinální resp. lingvální hranu.
6. Nyní můžete jednotlivé
segmen­ty pro lepení vyklopit, aniž
by byl zbytek fólie zdeformován.
Po ztuhnutí lepidla fólii sejměte.
7. Maska k přenášení nebo maska
pro leptání z Erkolenu.
17
Pozicionér
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOFLEX průhledný nebo barevný, zpravidla 4 mm.
Krycí šablony (ER110900).
ISOLAC (ER624050).
Univerzální podkládací fólie UZF (ER531109).
Tavicí pistole (ER177000).
Odmašťovač (ER613050).
Tyčinky ERKOFLEX-82 (ER177005).
Horkovzdušná pistole (ER177520).
•K přípravě modelu
Vykrývací vosk (ER725080) na zaplnění bublinek v sádře
a k upevnění Set-up modelu, pokud nebudete pracovat na
duplikátu.
•K opracování
Speciální nůžky (ER220300) k vystřihnutí požadovaného tvaru.
Tvrdokovová fréza (ER110873) k hrubému opracování.
Disk LISKO-S (ER223200) k zahlazení okrajů.
Tipy
•Oblasti modelu, jež zabraňují přiadaptování a ostré hrany
odstraň­te! Podsekřivá místa vykryjte!
•Abyste získali čiré dlahy, musíte model naizolovat
prostředkem ISOLAC nebo fólii ERKOFLEX adaptujte
společně s UZF fólií (směřuje k modelu).
18
•Pokud model izolujete prostředkem ISOLAC, musíte před použitím horko­vzdušného hořáku zbytky izolace z modelu a fólie důkladně omýt, abyste zabránili vzniku černých, spálených míst.
•Zpravidla se dlahy pozicionéru spojují v oblasti molárů, kde
to tvar zubních oblouků dovoluje, proto je slepení horního
a dolního dílu většinou možné provést teplem. Tato metoda
má optické výhody oproti lepení tavicí pistolí.
1. Model zanořte do granulátu,
který opatříte krycí fólií.
2. Model naizolujte prostředkem
ISOLAC nebo použijte UZF fólii.
Následně adaptujte ERKOFLEX,
izolace musí být ještě vlhká.
3. ERKOFLEX se smí sejmout pouze­dokonale zchlazený. Vyjměte ho
dohromady s modelem, čímž si
uvolníte místo pro adaptování další fólie. ERKOFLEX můžete spolu
s modelem zchladit ve vodě.
4. Po dokonalém zchlazení můžete
odstranit UZF fólii.
5. Dlahu v požadovaném rozsahu
vystřihněte nůžkami.
6. K zeslabení hran a k hrubému
opracování použijte tvrdokovovou
frézu s vysokými otáčkami
(>20 000 ot./min.).
7. Zahlaďte diskem LISKO-S (cca 10 000 ot./min.).
8. Pro protiskus zhotovte dlahu
stejným způsobem.
Pozicionér
9. Ve fixátoru nebo artikulátoru
se dlahy spojují zpravidla v oblasti
molárů. Z okluzní strany odstraňte
materiál do té míry, že na obou
stranách zůstanou 1 - 2 mm ke
spojení.
10. Materiál by měl být z obou
dlah odstraněn rovnoměrně.
Pokud­odstraňujete větší množství
materiálu, použijte tvrdokovovou
frézu.
11. Okluzní stranu očistěte
odmašťo­vačem.
12. Horkovzdušným hořákem obě
dlahy z okluzní strany rovnoměrně
prohřejte. Nezůstávejte dlouho na
jednom místě.
13. Prohřáté dlahy rychle stlačte
dohromady až po zarážku. Spojení
již nelze rozrušit.
14. Otevřené oblasti a tam, kde
dlahy přesahují, lze zaplnit - vyhla­
dit tyčinkami ERKOFLEX-82
(stejný­materiál jako ERKOFLEX)
a tavicí pistolí.
15. Materiál z tyčinek a pozicionér
zahlaďte diskem LISKO-S.
16. Vyleštěte horkovzdušným
hořá­kem. Aby nedocházelo
k defor­macím, nepracujte dlouho
na jednom místě (vyzkoušejte si
to raději na kousku fólie vedle).
17. Pokud má být pozicionér
spojen­pevněji, můžete jej slepit
tyčinkami ERKOFLEX-82.
18. Hotový pozicionér z čirého
ERKOFLEXU. Můžete jej ale zhotovit­i z 12 různých barev.
19
Formy pro dublování
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOFLEX transparentní 4 mm pro vysoké, a 3 mm pro nízké
modely. Krycí šablony (ER110900). ISOLAC (ER624050).
•K přípravě modelu
Vosk s vyšším bodem tání (ER725080) na vyplnění bublinek
v sádře.
Tipy
•Dublování ERKOFLEXEM nemůže, co se přesnosti týče konkurovat dublovacím hmotám. Tato velice levná metoda je
určena na modely studijní, na školení, plánování a k dublování zubního oblouku při zhotovování nákusných dlah
(ERKOFLEX 2,0 nebo 3,0 mm).
20
•Modely naizolované prostředkem ISOLAC mají hladší povrch.
Pro vytvoření větších detailů odfoukněte zbytky izolace
stlače­ným vzduchem.
1. Pokud má model do roviny
zabrou­šený podstavec, můžete jej
postavit na modelovou podložku,
jinak ho zanořte do granulátu
a ten opatřete krycí fólií.
2. Model s fólií (ERKOFLEX)
můžete­z granulátu vyjmout po
1 - 2 min. Poté nechte fólii před
sejmutím­dokonale zchladnout
(při pokojové teplotě cca 7 min.,
ve vodě cca 30 s).
3. Hotovou formu tak jak je,
položte­na kroužek, hrnec nebo
skleničku, aniž by někde negativ
vlastního modelu naléhal.
Na vibrátoru vyplňte sádrou.
4. Abychom zabránili prasknutí
modelu, měla by být sádra úplně
ztuhlá. Hotový výrobek může být
použit několikrát.
Kapničky, předtvary pro lití
Pracovní prostředky
•K výrobě potřebujete
ERKOLEN 0,5/ 0,6/ 0,7 mm, ERKODUR 0,5/ 0,6 mm
a ERKODUR-C 0,5/ 0,6 mm, pro ERKOLEN univerzální
podkládací fólie UZF červená 0,10 mm nebo hnědá 0,15 mm
nebo pro ERKODUR-C UZV fólie 0,10 mm čirá. ERKODUR je
dodáván spolu s fólií vyrovnávající smrštění.
ERKOPOR molitanové podložky (ER110842).
•K přípravě modelu
Vykrývací vosk (ER725080) k zaplnění bublinek v sádře.
•K opracování
HSS spirálová fréza (ER110873)
Tipy
•Podkládací fólie UZV vyrovnává smrštění, které vzniká během­chlazení. Prostor pro cement je nutno vytvořit zvlášť (lak
na pahýly).
•Pokud máme pahýly s vodícími čepy, pracujeme na speciální
plotně. ERKOPOR přitom slouží k lepšímu odvzdušnění a pomáhá­zabraňovat vzniku záhybů.
•Různé Pin systémy a druhy modelů nepasují do této plotny.
Takové pahýly zanořujeme do granulátu. Mezi pahýly nechte
mezeru minimálně 2 cm a hranice preparace musí vyčnívat
alespoň 5 mm nad úroveň granulátu.
•Skalpel, valivý nůž nebo nůžky při zkracování materiál zhmožďují. To může vést k deformacím. Doporučujeme proto
k odříz­nutí spirálovou frézu HSS (prům. 0,8 mm) podél
předkres­leného okraje.
•Perforace podkládací fólie UZF zabraňuje vzniku vzduchových
polštářů mezi oběma fóliemi.
•Zda rozšířit kapničku až k okraji preparace, nebo ji nechat
kratší, je sporné, proto zde nedáváme žádné doporučení.
(INTERDENT doporučuje zkrátit a doplnit krčkovým voskem.)
1. Plotna na pahýly má 7 perforovaných míst vyplněných silikonem,
do kterého se pahýly zabodávají.
Není-li to možné,...
2. ...zanořte pahýly do granulátu.
Granulát dobře upěchujte, aby
nedošlo­ke vzniku děr ve fólii nebo
propadnutí pahýlu během
adaptace­.
3. Zanořte pahýly skrze podložku
ERKOPOR do silikonu.
4. Snažte se modely pahýlů umístit vertikálně. Šikmo stojící pahýly
s podsekřivými místy způso­bují
později záhyby.
5. Podkládací fólii UZF mezi
pahýly vícekrát perforujte
skalpelem nebo jehlou. Obě fólie
(podkládací UZF fólie směřuje
k pahýlům) vložte­do držáku...
6. ...a adaptujte. Po zformování
může mezi fólie opět vniknout
vzduch, což není na závadu.
7. Molitanovou podložku
ERKOPOR opatrně odstraňte
a znovu použijte.
8. Pahýly vyřízněte, zakreslete
hranici preparace, skalpelem fólii
několikrát nařízněte až ke
kapničce a sejměte ji.
9. Spirálovou frézou HSS vyřízněte
požadovaný tvar.
10. Zformovaná fólie ERKODUR,
továrně upravená fólií pro
vyrovnání smrštění.
21
Playsafe - chrániče pro sportovce
Pracovní prostředky
Měkký: ERKOFLEX 2mm/2 mm
Středně tvrdý: ERKOFLEX 2 mm/4 mm
Tvrdý: ERKOFLEX 2 mm/4 mm
+ tyčinky ERKOFLEX-95 (ER177006)
Velmi tvrdý: ERKOFLEX 2 mm/4 mm
+ ERKODUR-S 0,8 mm
ISOLAC (ER624050)
Univerzální podkládací fólie UZF
(ER531109)
Disk LISKO-S (ER223200)
Odmašťovač (ER613050)
Krycí šablona (ER110900)
Tavicí pistole (ER177000)
Horkovzdušná pistole (ER177520)
Speciální nůžky (ER220300)
Tvrdokovová fréza (ER110837)
Granulát (ER110851)
Štítky označující typ (viz str. 31)
Tipy
•Na stanovení poměrů ve skusu je ideální mít k dispozici konstrukční registrát, při kterém čelisti nedokusují o 4 - 5 mm.
•Aby byly štítky na dlahách viditelné i při použití ERKOFLEXU
barvy černé, červené a modré, musí být podloženy vhodnými
nálepkami bílé barvy (ER216006).
•Pokud model izolujete prostředkem ISOLAC, musíte před
použitím horko­vzdušného hořáku zbytky izolace z modelu
a fólie důklad­ně omýt, abyste zabránili vzniku černých,
spálených­míst.
1. Model zanořte do granulátu tak,
že je vidět celé vestibulum.
Granulát­opatřete krycí fólií.
2. Model naizolujte prostředkem
ISOLAC nebo použijte UZF fólii.
Vložte fólii ERKOFLEX, prohřejte
a adaptujte.
3. Fólii nechte dokonale zchladnout, poté ji sejměte. Speciálními
nůžkami zastřihněte tak, že alveolární výběžek zůstane ze strany
palatinální a vestibulární co nej­
více kryt.
22. Při příliš hlubokém skousnutí
nebo pokud jsou mezičelistní vztahy­nejasné, zbruste většinu diskem LISKO-S. Vestibulární val
zachove­jte.
23. Umyjte mýdlem
a běžným způsobem vydezinfikujte.
4. Fólii nasaďte opět na model.
Štítky neumisťujte do míst, kde se
nacházejí uzdičky. U barevných
chráničů jsou čitelné pouze
z vnitřní strany.
Lišty rozvádějící náraz z tyčinek
ERKOFLEX-95 u tvrdého typu.
5. Pro typ měkký a středně tvrdý
dále v bodu 10.
Typ tvrdý: naneste lišty rozvádějící
tlak z tyčinek ERKOFLEX-95 pomo­cí
tavicí pistole. Podívejte se na nákres.
6. Lišty rozvádějící tlak můžete,
pokud je třeba, vyhladit diskem
LISKO-S. Dále v bodu 10.
22
7. Typ velmi tvrdý: Tvrdá fólie kryje zuby úplně ze strany vestibulární a jen trochu z palatinální. Model
s první fólií (bod 4) odpovídajícím
způsobem zanořte do granulátu
a důkladně odmastěte.
Playsafe - chrániče pro sportovce
8. Tvrdou fólii ERKODUR-S 0,8 mm
odmastěte, prohřejte a adaptujte.
Po zchlazení již obě spojené
sejmě­te a nahrubo vystřihněte.
9. Tvrdokovovou frézou (ER110873)
popř. diskem LISKO-S zabruste
a zahlaď­te odstávající tvrdý okraj.
10. Další fólie je ERKOFLEX 4 mm
pro středně tvrdé, tvrdé, velmi tvrdé­a ERKOFLEX 2 mm pro typy
měkké. Model s první fólií zanořte
do granulátu, jako v bodu 2
a odmas­těte.
11. Odpovídající stranu fólie dobře
odmastěte (důležité pro spolehlivé
spojení vrstev). U vícebarevných
dlah si dejte pozor na vzájemnou
polohu modelu a fólie.
12. Teprve po celkovém zchlazení
dlahu sejměte (popř. nechte celý
model zchladnout ve vodě).
Nyní odstraňte UZF fólii.
13. Chránič vystřihněte speciálními nůžkami a uvolněte v oblasti
uzdiček. Ze strany vestibulární
nech­te plochu co možná největší.
Ze strany palatinální...
14. ...zkraťte na 1,5 - 2 cm.
Chránič kryje první molár, a u boxerů, když si to budou přát, také
druhý.
15. Tam, kde je nutno odstranit
materiál, zkosit okraje a vypracovat prostory pro uzdičky, použijte
tvrdokovovou frézu (ER110837).
Nasaď­te zpět na model a...
16. ...tam, kde jste se opracováním dostali k uzavřeným vzduchovým bublinám, materiál prohřejte
horkovzdušnou pistolí a zahnutým
koncem modelovacího nože je tlakem uzavřete.
17. Okraje zahlaďte diskem
LISKO-S. Otáčky nastavte nižší­
než 10 000 ot./min.
Nasaďte zpět na model...
18. ...vyleštěte horkovzdušnou
pisto­lí. Aby nedocházelo k defor­
macím, nepracujte dlouho na jednom­místě (vyzkoušejte si to raději­na kousku fólie vedle).
19. Opracovaný chránič dejte do
artikulátoru. Když nemáte konstrukční registrát, zvedněte opěrnou tyčinkou skus o 4 - 5 mm.
Naizolujte protiskus.
20. Okluzní část chrániče
prohřejte (cca 20× po ní pomalu
přejeďte horkovzdušnou pistolí).
21. Skousněte s protiskusem
a nechte zchladnout. Pokud je to
nutné, odstraňte přebytky diskem
LISKO-S.
23
SILENSOR - pomůcka proti chrápání
Během spánku se snižuje svalové napětí v krku a hltanu. Tím se zužuje otvor v hltanu a potřebné množství vzduchu je tedy vdechováno
vyšší rychlostí, což má za následek vibraci měkkých tkání (např. měkkého patra) spojenou s nepříjemným zvukem - chrápáním. Při
použití SILENSORU dolní čelist nezapadá, otvor v hltanu zůstává otevřen, rychlost vdechovaného vzduchu je snížena a tím jsou
odstraněny vibrace měkkých tkání - chrápání. Tato pomůcka se skládá ze dvou transparentních dlah, po jedné pro horní a dolní čelist.
Spodní čelist je držena v předdefinované poloze pomocí dvou plastových spojovacích dílů, kterými jsou spojeny obě dlahy.
Bez Silensoru
Se Silensorem
Ve většině případů doporučujeme zhotovovat měkčí SILENSOR SOFT z ERKOFLEXU-95.
Tvrdší ERKODUR používejte v situacích:• zkrácený zubní oblouk
• větší mezery v zubním oblouku
• obtížně zajistitelná retence SILENSORU
• pacient se snadno dáví
• nebo má sklony k nadměrnému slinění
Pracovní prostředky
•K přípravě modelu
ERKOGUM (ER110844), vykrývací vosk (ER725080),
ERKOSKIN (ER625050).
•K výrobě potřebujete
ERKODUR 2 mm nebo ERKOFLEX-95 2,5 mm.
Měřicí šablony se spojkami (ER591024 - 10 ks, ER591025 - 40 ks)
Otiskovací sádru (ER591018), vteřinové lepidlo (ER270501),
speciální nůžky* (ER220300), úzkou frézu (ER110836), HSSspirálovou frézu (ER110873), tvrdokovovou frézu s křížovým
břitem (ER110837), SILENSOR kleště (ER270506).
•K opracování
Disk LISKO-S (ER223200), horkovzdušnou pistoli*
(ER177520), pinzetu (ER270005), granulát (ER110851),
štětec­k upěchování granulátu (ER188010), krycí šablony
(ER110900), popř. tavicí pistoli* (ER177000) a tyčinky
ERKOFLEX-95* (ER177006), RESILIT-S - samopolymerující
pryskyřice (ER817501+ ER817503) jen pro ERKODUR.
* Jen při práci s fóliemi ERKOFLEX-95.
Tipy
•Model může při snímání fólií prasknout, proto doporučujeme
pracovat na duplikátu.
•Míry stanovujte vždy ve skusu.
•Upevnění spojky v horní čelisti se zpravidla umisťuje na
vesti­bulární ploše špičáku.
•Spojky mohou být vyměněny (viz obrázky 15. - 18.).
•Hotový SILENSOR by měl mít vyztužené body kontaktu.
To není vždy možné díky zábrusům. SILENSOR proto musí
být poté dostavěn v oblasti molárů. To se provádí v případě
materiálu ERKODUR stejně jako u nákusných dlah pomocí
RESILITU-S a u materiálu ERKOFLEX-95 pomocí tavicí pistole
a tyčinek ERKOFLEX-95.
Nejčastěji používané kombinace měřicích šablon a spojek:
Měřicí šablona (23 mm) se spojkami:
•23 mm - není třeba předsunout dolní čelist
•22 mm - je třeba předsunout dolní čelist
•21 mm - je třeba více předsunout dolní čelist
24
Měřící šablona (25 mm) se spojkami:
•23 mm - je třeba předsunout dolní čelist
•22 mm - je třeba více předsunout dolní čelist
•24 mm - krok zpět při příliš předsunuté dolní čelisti
SILENSOR - pomůcka proti chrápání
1. Zakreslení protetického
ekvátoru v paralelometru je
vhodné, ale ne nezbytně nutné.
2. Na modelu nejdříve vykryjte
bublinky, defekty, mezizubní
prosto­ry, apod. Větší defekty
ERKOGUMEM, menší vykrývacím
voskem. K odlehčení okraje dásně
aplikujte ERKOSKIN.
3. Měřicí šablonu upevněte
kouskem­ERKOGUMU tak, aby její
ramén­ko přibližně odpovídalo
okluzní rovině a zakreslete pozici
držičů místa.
4. Namíchejte si trochu
otiskovací sádry, naneste na
zakreslené značky a ihned přiložte
měřící šablonu. Sádra modelu
rychle saje vodu, proto pracujte
pouze na jedné­straně.
Odstraňte přebytky sádry.
5. Po sejmutí šablony Vám
zůstanou v sádře políčka, na která
přilepte vteřinovým lepidlem
držiče­místa. Čelo držiče si
obarvěte fixou­.
6. (jen pro ERKOFLEX-95) Abyste
snížili pnutí finálního výrobku,
nanes­te na frontální zuby a okraj
dásně ERKOSKIN.
7. Model zanořte do granulátu tak
hluboko, že dáseň vyčnívá nad
jeho povrch cca 5 mm pro
ERKODUR a cca 10 mm pro
ERKOFLEX-95. Granulát upěchujte
štětcem a překryjte krycí fólií.
Nyní adaptujte.
9. SILENSOR z ERKODURU překrývá dáseň v okolí kloubů spojek.
Vestibulární plocha frontálního
úseku horní čelisti zůstává pro
poho­dlnější nošení volná. Překrytá
bývá pouze ve zvláštních případech z důvodů lepší retence.
11. Okraje zabruste tvrdokovovou
frézou (>20 000 ot./min.). Fólii
nad místem držiče zbruste až
k fixou­zhotovené značce (viz bod
5). Vytvoříte tím otvor pro kloub
spojky­.
13. SILENSOR zhotovený
z ERKOFLEXU-95 překrývá z reten­
čních důvodů dáseň v horní čelisti
vestibulárně a v dolní čelisti vestibulárně a linguálně o 5 - 6 mm.
ERKODUR
ERKOFLEX-95
ERKODUR
ERKOFLEX-95
ERKODUR
ERKODUR
ERKODUR
ERKODUR
ERKOFLEX-95
ERKOFLEX-95
8. Do zchladlé ERKODUROVÉ fólie
udělejte zářezy do tvaru hvězdy,
které umožní sejmutí z modelu,
a nahrubo vyřízněte.
Zchladlou fólii z ERKOFLEXU-95
sejměte z modelu a nahrubo
vystřih­něte speciálními nůžkami.
10. Pomocí HSS spirálové frézy
vyřízněte konečný tvar (bod 9,
>20 000 ot./min., netlačte!).
Zacho­vejte min. 2 mm materiálu
okolo kloubů spojek. Odstraňte
izolační fólii.
12. Poté držič místa vytlačte
a dlahu vyhlaďte diskem
LISKO-S (10 000 ot./min.).
14. Odstraňte zbytky ERKOSKINU.
Spirálovou frézou vyřízněte
konečný­tvar (>20 000 ot./min.,
netlačte!).
25
SILENSOR - pomůcka proti chrápání
19. Nyní můžete posoudit správnou­polohu dolní čelisti. Pokud­
neodpovídá vašim představám,
vyměňte spojku za jinou. Pojist­kou
propojte hlavici se spojkou (musí
být do hlavice zacvaknuta). Dobře
zkontrolovat!
ERKOFLEX-95
20. Ke spolehlivému spojení slouží
speciální kleště.
15. Okraje zabruste tvrdokovovou
frézou (>20 000 ot./min.) a dále
pokračujte jako v bodech 11 a 12.
16. Poté dlahu opatrně vyleštěte
horkovzdušnou pistolí. Abyste dlahu­nezdeformovali, vyzkoušejte si
to raději na kousku fólie vedle.
17. Upevnění spojky je v obou
varian­tách shodné. Hlavici kloubu
zasaďte do prostoru vzniklého po
držiči místa.
18. Spojku zastrčte z vnější strany.
21. Hotový SILENSOR z ERKO­
DURU. Pokud musíte dlahu
zabrou­sit a tloušťka materiálu je
nedostatečná, je nutné dostavět
SILENSOR RESILITEM-S (prohlédněte si návod
k nákusným dlahám­).
22. Hotový SILENSOR-SOFT
z ERKOFLEXU-95. Ze stejného
důvodu­jako v bodu 21 může být
dostavěn tavicí pistolí a tyčinkami
ERKOFLEX-95 (prohlédněte si
návod­k nákusným dlahám).
Zvláštní případy
Pokud nastane situace, že držič místa
leží v mezeře po chybějících zubech,
je nutno ji předem vyplnit sádrou.
SILENSOR může být také zhotoven na
částečné snímací náhradě. Obyčejně
se ale snažíme využít zbylé zuby.
26
ERKOFLEX-95
pouze ERKODUR
pouze ERKODUR
Při zkráceném zubním oblouku je
nutno­na alveolárním výběžku vytvořit
val ze sádry, na který připevníte držič
místa. To dlahu vyztuží a umožní
přibliž­ně paralelní umístění spojek.
Zbytek zubů bude z důvodu
dostatečné retence překryt dlahou,
s ohledem na vykryté podsekřiviny.
Occluform
Jediný okludor svého druhu, který lze zabudovat jako doplněk k přístroji pro tepelné tvarování fólií (pat. 19915567). Přímo
v přístroji ERKOFORM-RVE můžete zhotovit otisk okluzních plošek zubů protilehlé čelisti! Tento postup šetří materiál i čas.
Pracovní prostředky
•Materiály, které můžete použít
V zásadě jsou vhodné všechny materiály určené pro techniku
tepelného tvarování fólií. Např. ERKODUR, ERKOLOC,
ERKOFLEX-95 pro dlahy upravované dostavbou nebo zábrusem­, ERKOFLEX na pozicionér a chránič pro sportovce.
ISOLAC (ER624050) na izolaci.
Odmašťovač (ER613050) u zhotovování pozicionérů.
ERKOLEN fólie 1 mm (ER511110) ke zhotovení rovných
okluzních dlah.
•K přípravě modelu - jako ve všech ostatních případech.
Tipy
•Nástavec Occluform může být nainstalován pouze na přístroj
ERKOFORM-RVE
•Nástavec Occluform odpovídá funkčně okludoru případně
fixá­toru, nikoliv průměrnému artikulátoru. Sagitální rozměr je
zde o cca 25 % větší.
•Pokud budete zvedat skus pomocí opěrné tyčinky, zvýší se více
v oblasti molárů, než kdybyste totéž prováděli v artikulátoru.
Vzniká, v některých případech žádoucí, distální zvýšení skusu.
•K dokonalé reprodukci mezičelistních vztahů používejte konstrukční registrát skusu (registrace skusu při ne zcela dovřených čelistech) a v této poloze zafixujte pomocí opěrné tyčinky.
•Occluform je opatřen dvěma rotačními klouby. Jeden z nich
je vždy zablokován. Při zhotovování dlahy pro horní čelist
zablokujte horní­kloub, pro dolní čelist kloub dolní.
1. Model je upnut do držáku.
2. Držák vsaďte do přístroje tak,
že značky (šipky) leží naproti sobě.
3. Model upevněte do držáku,
otevřete aretační kloub, přidržte
jej a Occluform zavřete.
4. Při dosednuté opěrné tyčince
modely postavte do okluze.
5. Pokud máte k dispozici konstrukční registrát skusu, můžete
přesně stanovit mezičelistní vztahy.
6. V této pozici utáhněte aretační
kloub.
27
Occluform
7. Pokud je to žádoucí, zvedněte
skus pomocí opěrné tyčinky.
Vezmě­te v úvahu výše zmíněné
upozornění (viz Tipy).
8. Nádobu s modelem nyní
vyplňte­granulátem. Na modelu
zůstane viditelná pouze pracovní
část +2 mm.
9. Granulát upěchujte. Vyplňte
také prostory pod modelem
(pokud­jsou).
10. Model protiskusu naizolujte
bezbarvým lakem ISOLAC.
Další kroky různých druhů použití
viz níže.
OCCLUFORM: vytvoření otisku protilehlé čelisti
v dlaze z měkkého ERKOFLEXU (chránič pro sportovce)
11 a. ...na výrobu chrániče pro
sportovce musí být model
v nádobě­upevněn tak, že budete
opět moci nasadit první vrstvu.
Poté zasypejte granulátem.
12 a. Modely vyartikulujte (body
4 a 5) a zaaretujte kloub.
Naizolujte protiskus (bod 10).
13 a. Přetáhněte druhou vrstvu
a Occluform na doraz opěrné
tyčinky­uzavřete. Pracujte rychle,
ale ne silou.
14 a. Po zchlazení Occluform
otevřete a vyjměte model (dále
bod 14 b).
OCCLUFORM: tvrdý materiál ERKODUR
28
11 b. Na zhotovení upravené
dlahy­, vyčnívají z nádoby pouze
zuby +2 mm. Model může být
upevněn hlouběji než u bodu 11 a.
12 b. Vyplňte granulátem, adaptujte fólii (zde ERKODUR 4 mm)
a Occluform až na doraz opěrné
tyčinky zavřete.
13 b. Po zchladnutí Occluform
otevřete...
14 b. ...a vyjměte model. K tomu
zvedněte držák fólií, nádobu držte
zespoda, uvolněte upínací kroužek
a model s nádobou vyjměte.
OCCLUFORM: zhotovení dlahy s okluzní rovinou
Dlahu s okluzní rovinou lze na
základě­protiskusu rychle zhotovit
za pomoci fólie ERKOLEN.
2. Occluform rychle zavřete na
cca 1 mm. Poté jej opět otevřete
a odstraňte fólii ERKOLEN...
1. Bezprostředně po adaptování
položte fólii ERKOLEN na model.
3. ...a znovu rychle a úplně
dovřete­. Tím získáte dlahu
s okluzní rovinou a otištěnými
vrcholky hrbolků protilehlé čelisti.
4. Po zchlazení Occluform
otevřete­a model vyjměte
(bod 14 b).
5. K úplnému dokončení zbývá již
málo.
OCCLUFORM: zhotovení pozicionéru
1. Nejprve na model, zde dolní
čelist, přiadaptujte fólii
ERKOFLEXU (viz str. 18). Druhý
model, zde pro horní čelist,
upevněte v nádobě na modely.
Doplňte granulát a před tažením
naizolujte prostředkem ISOLAC.
2. Předem zhotovenou dlahu (zde
pro dolní čelist) odbruste zvláště
v oblasti molárů (disk LISKO-S).
Množství odbroušeného materiálu
závisí na požadovaném zvýšení
skusu. Tento dolní model upevněte bez dlahy na horní rameno.
3. Vyartikulujte podle
konstrukčního registrátu skusu,
Occlu­form zaare­tujte, otevřete
a nasaďte dlahu.
4. Očistěte odmašťovačem.
Nyní na model v nádobě přiadaptujte fólii ERKOFLEX.
5. Occluform rychle zavřete až na doraz opěrné tyčky.
6. Obě dlahy se spolehlivě spojí
v jeden monoblok. Dokončete, jak
je popsáno na stranách 18 - 19.
29
Druh fólie
Oblast použití
ERKOPLAST-R
Tloušťka Počet Nahřívací
(mm)
kusů čas (min:s)
φ 120 mm
Obj. č.
Obj. č.
Obj. č.
125×125 mm φ 125 mm
bazální destičky, skusové šablony, horní čelist
bazální destičky, skusové šablony, dolní čelist
individuální otiskovací a funkční lžíce, horní čelist
individuální otiskovací a funkční lžíce, dolní čelist
1,5
2,5
3,0
4,0
70
50
45
40
1:15
1:35
1:55
2:50
ER551115
ER551125
ER551130
ER551140
ER551615
ER551625
ER551630
ER551640
–
–
–
–
bazální destičky, skusové šablony, horní čelist
bazální destičky, skusové šablony, dolní čelist
individuální otiskovací a funkční lžíce, horní čelist
individuální otiskovací a funkční lžíce, dolní čelist
1,5
2,5
3,0
4,0
70
50
45
40
1:25
1:45
2:05
3:00
ER551315
ER551325
ER551330
ER551340
ER551815
ER551825
ER551830
ER551840
ER552915
ER552925
ER552930
ER552940
čiré individuální otiskovací a funkční lžíce, horní čelist
čiré individuální otiskovací a funkční lžíce, dolní čelist
2,5
3,5
50
40
1:45
2:35
ER561125
ER561135
ER561625
ER561635
ER562525
ER562535
kapničky
kapničky, držiče místa pro tekutá léčiva
kapničky, držiče místa pro tekutá léčiva
provizorní můstky, držiče místa pro gelová léčiva
provizorní můstky, držiče místa pro gelová léčiva
dlaha jako obvaz (také 1 mm), fixační dlahy
fixační dlahy
fixační dlahy
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,5
2,0
3,0
100
80
70
60
50
40
30
20
0:35
0:40
0:45
0:55
1:00
1:35
2:05
2:55
ER511105
ER511106
ER511107
ER511108
ER511110
ER511115
ER511120
ER511130
ER511605
ER511606
ER511607
ER511608
ER511610
ER511615
ER511620
ER511630
ER512505
ER512506
ER512507
–
ER512510
–
ER512520
–
čirý
tvrdší předtvary pro lití
tvrdší předtvary pro lití
redukované dlahy
redukované dlahy, dlahy proti skřípaní zubů, dlahy jako obvaz
dlahy jako obvaz, nákusné dlahy
dlahy nákusné, dlahy upravené dostavbou (Resilit)
dlahy nákusné, dlahy upravené zábrusem
dlahy nákusné, dlahy upravené zábrusem
dlahy nákusné, dlahy upravené zábrusem
0,5
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
100
80
60
50
40
30
20
15
12
0:35
0:40
0:45
0:50
1:05
1:25
2:05
2:40
3:40
ER521105
ER521106
ER521108
ER521110
ER521115
ER521120
ER521130
ER521140
ER521150
ER521605
ER521606
ER521608
ER521610
ER521615
ER521620
ER521630
ER521640
ER521650
ER522505
ER522506
ER522508
ER522510
ER522515
ER522520
ER522530
ER522540
ER522550
ERKODUR-S čirý
ke zhotovení velmi tvrdých chráničů pro sportovce
0,8
20
0:40
ER521308
ER521808
ER522908
(spojuje se s pryskyřicí na provizorní můstky,
čirý
např. ERKOSIT)
provizorní můstky
provizorní můstky
jinak má oblast použití stejnou jako ERKODUR
0,5
0,6
0,8
1,0
1,5
2,0
100
80
60
50
40
30
0:45
0:50
1:00
1:10
1:25
1:45
ER525105
ER525106
ER525108
ER525110
ER525115
ER525120
–
ER525606
–
–
–
–
–
ER526506
–
–
–
–
ERKOCRYL růžový
dočasné náhrady, dlahy jako obvaz, dlahy kompresní
dočasné náhrady, dlahy kompresní a pro čelistní ortopedii
dlahy pro čelistní ortopedii
1,5
2,0
2,5
12
12
12
1:55
2:20
2:55
ER571315
ER571320
ER571325
ER571815
ER571820
ER571825
ER572915
ER572920
ER572925
transparentní
(barevné fólie na přání)
dlahy pro bělení a fluoridaci, ochrana na modely, nosiče léčiv
dlahy pro bělení a fluoridaci, nosiče léčiv dlahy pro přenos zámečků v ortodoncii, první vrstva chráničů
pozicionér, dublování školních modelů
pozicionér, chrániče pro sportovce, dublování
pozicionér, chrániče pro sportovce, dublování
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
24
24
12
12
6
6
0:25/0:40*
0:35/0:55*
0:55/1:25*
1:25/2:25*
2:05/3:05*
2:30/3:30*
ER581110
ER581115
ER581120
ER581130
ER581140
ER581150
ER581610
ER581615
ER581620
ER581630
ER581640
ER581650
ER582510
ER582515
ER582520
ER582530
ER582540
ER582550
ERKOFLEX-bleach
transparentní
dlahy pro bělení, fluoridaci, nosiče léčiv
1,0
1,0
20
¨100
0:55
0:55
ER581310
ER584310
ER581810
ER584810
–
–
ERKOFLEX-95
opákní
(barevné fólie na přání)
nákusné dlahy zvýšené popř. upravené v oblasti okluze za použití horkovzdušné pistole
jednovrstevné chrániče pro sportovce
1,5
2,5
4,0
24
12
6
1:00
1:40
2:40
ER589515
ER589525
ER589540
ER589615
ER589625
ER589640
ER589915
ER589925
ER589940
ERKOLOC tvrdý/měkký
pohodlné redukované dlahy
pohodlné dlahy nákusné a proti skřípání zubů
1,8
3,0
12
10
1:20*
2:05*
ER591118
ER591130
ER591618
ER591630
ER592518
–
2,0
3,0
4,0
5,0
10
10
10
10
1:45
2:30
3:10
4:30
ER595120
ER595130
ER595140
ER595150
–
–
–
–
–
–
–
–
ER531609
ER532509
růžový
ERKOPLAST-O
opákní
ERKORIT
čirý
ERKOLEN
opákní
ERKODUR
EKRODUR-C
(čiré nebo barevné
fólie na přání)
ERKOFLEX
čirý
ERKOLOC-pro
pohodlné redukované dlahy
dvouvrstevný, transparentní pohodlné nákusné dlahy, dlahy upravené dostavbou
měkký 1 mm
pohodlné nákusné dlahy, dlahy upravené zábrusem
tvrdý Erkodur 1- 4 mm
pohodlné nákusné dlahy, dlahy upravené zábrusem
Univerzální podkladová pro čiré, uvnitř hladké fólie z ERKOFLEXU a ERKOLOCU
0,1
50
ER531109
fólie UZF - bílá
UZF červená
UZF čirá
UZF hnědá
jako fólie vyrovnávající smrštění při zhotovování předtvarů
pro lití, červená a hnědá pro ERKOLEN, 0,1 mm pro krátké, ploché pahýly, čirá pro ERKODUR-C
0,1
0,1
0,15
100
100
100
ER531101
ER531111
ER531115
–
–
–
ER532501
–
–
Iso-UZF
k ochraně modelu, kdy během adaptování tuhne 0,20
samopolymerující pryskyřice (rovnátka, náhrady se sponami...)
50
ER531120
–
–
bílá
30
* Nahřívací čas při použití Univerzální podkladové fólie UZF
Fólie ERKOFLEX
Barva (označení)
Tloušťka (mm)
Počet kusů
φ 120 mm
Obj. č.
125×125 mm
φ 125 mm
Jasně červená (1)
2,00 3,00 4,00 12
12
6
ER581123
ER581133
ER581143
ER581623
ER581633
ER581643
ER582523
ER582533
ER582543
Jasně žlutá (2)
2,00 3,00 4,00 12
12
6
ER581121
ER581131
ER581141
ER581621
ER581631
ER581641
ER582521
ER582531
ER582541
Hlubinná modř (3)
2,00 3,00 4,00 12
12
6
ER581124
ER581134
ER581144
ER581624
ER581634
ER581644
ER582524
ER582534
ER582544
Jasně zelená (4)
2,00 3,00 4,00 12
12
6
ER581122
ER581132
ER581142
ER581622
ER581632
ER581642
ER582522
ER582532
ER582542
Růžová (5)
4,00 6
ER581435
ER586435
ER582935
Oranžová (6)
4,00 6
ER581415
ER586415
ER582915
Transparentní (7)
1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 24
24
12
12
6
6
ER581110
ER581115
ER581120
ER581130
ER581140
ER581150
ER581610
ER581615
ER581620
ER581630
ER581640
ER581650
ER582510
ER582515
ER582520
ER582530
ER582540
ER582550
Tmavě červená (8)
4,00 6
ER581430
ER586430
ER582930
Temně modrá (9)
4,00 6
ER581440
ER586440
ER582940
Tmavě žlutá (10)
4,00 6
ER581410
ER586410
ER582910
Fialová (11)
4,00 6
ER581445
ER586445
ER582945
Čistě bílá (12)
4,00 6
ER581146
ER581646
ER582546
Temně černá (13)
4,00 6
ER581145
ER581645
ER582545
Sada barev (1, 2, 3, 4)
Sada barev (1, 2, 3, 4, 12, 13)
Sada barev (5, 6, 8, 9, 10, 11)
2,00 3,00 4,00 4,00 12
12
6
6
ER581129
ER581139
ER581149
ER581449
ER581629
ER581639
ER581649
ER586449
ER582529
ER582539
ER582549
ER582949
Freestyle zebra
4,00 6
ER581180
ER581680
ER582580
Freestyle camouflage
4,00 6
ER581181
ER581681
ER582581
Freestyle láva
4,00 6
ER581182
ER581682
ER582582
Freestyle barevná stuha
4,00 6
ER581183
ER581683
ER582583
Freestyle duha
4,00 6
ER581184
ER581684
ER582584
Freestyle konfety
4,00 6
ER581185
ER581685
ER582585
Freestyle sada
4,00 6
ER581189
ER581689
ER582589
Kombinace dvou barev
Kombinace tří barev
Kombinace čtyř barev
2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 1
1
1
1
1
1
ER581702
ER581402
ER586402
ER581703
ER581403
ER586403
ER581704
ER581404
ER586404
4,00 4,00 6
6
ER581409
ER581419
9
8
10
11
Proužky jasných barev
Proužky tmavých barev
Typ nálepky Playsafe
Ks
Zrcadlové písmo
Playsafe/Erkodent
10
ER216001
ER216011
Light
10
ER216002
ER216012
Medium
10
ER216003
ER216013
Heavy
10
ER216004
ER216014
Heavy-pro
10
ER216005
ER216015
1
ER216007
ER216017
Se jménem
Bílá bez potisku 10
Obj. č.
Obj. č.
ER582402
ER582403
ER582404
Normální písmo
ER216006
31
INTERDENT
®
CZ -100 00 Praha 10, Foerstrova 12
tel.: +420/2-7478 3114, +420/2-7481 4404, fax: +420/2-7482 0130
e-mail: [email protected], www.interdent.cz
SK -811 02 Bratislava, Mlynská dolina 49
tel., fax: +421/2-5441 3626, +421/2-5441 3697
Download

Zobrazte a uložte si dokument ve formátu .pdf