SI-6LP0A-02
Ovládání páky zadního řazení
Základní bezpečnostní pokyny
Montáž
• Páka A: Řazení z menších na větší pastorky.
Páka A má cvaknutím definované polohy 1 a 2.
UPOZORNĚNÍ
• Páka B: Řazení z větších na menší pastorky.
Jedním stiskem páky B dojde k přeřazení o jeden stupeň
z většího na menší pastorek.
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Uvolněné,
opotřebované nebo poškozené komponenty mohou způsobit zranění jezdce.
Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě
pro budoucí potřebu.
Montáž lanka řazení
Montáž na řídítka
Páku upevněte dotažením
objímky na vnější straně
opěrky. Odtáhněte pryžový
kryt opěrky a imbus klíčem
5mm doráhněte šroub.
Kryt opěrky páky
• Koncovka na rámu
1. Koncovku upevněte na spodní rámovou trubku.
Vhodné lanko
␾ 1,2mm
• Lanko řazení (nerezové)
Imbus klíč 5mm
Koncovka na rámu
Nastavovací šroub
␾ 4mm
• Utěsněný bowden SP41 (1)
SP41
Upevňovací šroub
SEALED
Páka B
Pozn.
• Řazení pomocí řadících jednotek by mělo probíhat pouze při otáčení převodníků.
• Pro hladký chod používejte určený typ bowdenu a vodítko v oblasti osy šlapacího středu.
• Před montáží naneste na lanko i do dutiny bowdenu mazací tuk pro zaručení volného
pohybu.
• Důrazně varujeme před použitím rámů s vnitřním vedením lanek, neboť kvůli větším
odporům ve vedení dochází k zhoršování vlastností řazení SIS.
• Pro řadící lanka se používá speciální mazací tuk (SIS-SP41). Nepoužívejte mazací tuk
DURA-ACE, nebo jiná maziva, neboť by mohlo dojít ke zhoršení vlastností řazení.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené
běžným používáním.
• Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obracejte na specializované
cyklistické prodejce.
Páka A
Páka A počáteční
poloha
Imbus klíč 3mm
Páka B počáteční
poloha
2 Cvak
Utahovací moment:
1,5-2Nm
4 3
Např.: ze 4. na 3.
4 3
1: Přeřazení o jeden stupeň
Např.: ze 3. na 4.
Čep pro přímou montáž (M5)
SP41
1 Cvak
Utahovací moment:
6-8Nm
2
Namontujte s dotaženým nastavovacím šroubem.
Rozsah nastavovacího šroubu je 6 otáček.
1
Montáž brzdového lanka
5
2: Rychlé přeřazení o dva stupně
Např.: ze 3. na 5.
3
Vhodné lanko
Před používáním se seznamte s těmito servisními pokyny
společně s pokyny pro RD-4500.
2. Provlečte lanko a usaďte bowden.
Zkrácení bowdenu
␾ 5mm
Bowden zkracujte z opačné strany, než je jeho označení. Po
ustřižení srovnejte konec tak, aby měl rovnoměrně kruhový tvar.
• SLR bowden ····································
Vždy ponechte určitou vůli v délce i v případě, že zkracujete podle plné
délky při krajní poloze řídítek.
Vždy ponechte určitou vůli v délce i v případě, že zkracujete podle plné
délky při krajní poloze řídítek.
1. Pro usnadnění navedení a usazení lanka do úchytu stlačte páku
(obdobně jako při řazení).
Po zkrácení nasuňte na konec koncovku bowdenu.
Koncovka na rámu
Pozn.: Velkou páku nelze řadit, pokud
předtím nebyla páka b jednou
nebo dvakrát vykloněna.
Nastavení zdvihu ST-4500
Oblá řídítka
vodítko lanka
␾ 1,6mm
• Lanko ···············································
Po stisknutí páky A se páka B také pohybuje, avšak
důsledně dbejte, aby na páku Bnepůsobila žádná síla.
Obdobně při řazení pákou B netiskněte páku A. Při
současném stisknutí obou pák nedojde k přeřazení.
Nastavovací vložky s úhlem 8 stupňů používejte pro páky upevněné na anatomicky
tvarovaných řídítkách. Při použitív kombinaci s oblými řídítky může být zdvih pák
příliš krátký, což by mohlo způsobit
nedostatečnou brzdnou sílu.
Anatomický tvar
• Utěsněný bowden SP41 (2)
Upevňovací šroub
Upozornění pro použití
Poznámka pro přizpůsobení zdvihu (nastavovací vložka)
␾ 4mm
Pokud chcete omezit zdvih páky, vyjměte pryžový
doraz a nahraďte jej nastavovací vložkou. (Dodávány
jsou dva typy: 4° a 8°.)
Bowden
Lanko
Koncovka bowdenu.
Vložka
Technické a servisní pokyny
SI-6LP0A
• Páka zadního řazení
Ovládání páky předního řazení
(FD-4500 / 4503)
Páka b
Táhnout
• Páka a : Pro řazení z menšího převodníku na větší.
ST-4500
Naklonění
02
2. Prostrčte lanko.
,
Zkontrolujte
Páka B
Stiskněte
nejméně 8x
Páka a
počáteční
poloha
Pokud zdvih páky a neprovede
úplné přeřazení, stlačte opět
páku a o vzdálenost (X') pro
doplnění chybějícího zdvihu
páky (X).
Ujistěte se, že je bowden
v koncovce spolehlivě usazen.
Úchyt lanka
Stiskněte brzdovou páku a lanko
prostrčte úchytem.
Otvor pro lanko
Výměna krytu opěrky
Způsob výměny
Páka a
1. Vyjměte pryžový doraz.
2. Na oba výstupky úhlové vložky naneste tenkou vrstvu
mazacího tuku.
3. Vsaďte úhlovou vložku tak, aby oba výstupky byly
zasunuty co nejhlouběji.
Vložka
Lanko
Výstupky na krytu opěrky pasují do příslušné dutiny na opěrce.
Lanko
Pryžový doraz
3. Na lanko navlékněte rádiusovou vložkou a usaďte do opěrky.
Pozn.: Z lanka nestírejte mazací tuk. Rovněž dbejte, aby na lanku
neulpěl prach nebo jiné nečistoty.
Plný řadící zdvih pro
přeřazení
Momentální
zdvih
Pokud úchyt lanka není v zákrytu s otvorem pro lanko, tiskněte
opakovaně páku B až dokud se do zákrytu nedostanou a poté
navlečte lenko.
Pozor na značení:
R: pro pravou opěrku
L: pro levou
Úchyt lanka
Vlastnosti systému Shimano Total Integration
Páky TIAGRA STI (Shimano Total Integration) slouží pro ovládání dvou systémů - pro ovládání
brzd, jako u běžných brzdových pák a pro řazení převodových stupňů, vykloněním páky
směrem dovnitř k podélné rovině bicyklu. Řazení převodových stupňů je díky tomu možné
bez uvolňování úchopu řídítek, nebo opěrek pák.
Páku Bstiskněte nejméně osmkrát
pro dosažení nejvyššího stupně,
zkontrolujte zda je indikátor správně
v poloze nejvyššího stupně a poté
usaďte a nastavte lanko.
Rádiusová vložka pro
bowden
< FD-4500 >
< FD-4503 >
• Páka b : Pro řazení z většího převodníku na menší.
• Páka b : Pro řazení ze středního převodníku na
nejmenší.
Pro usnadnění montáže
potřete vnitřek krytu opěrky
kapalinou na bázi
ethylalkoholu.
Lanko
Opěrka
Zkontrolujte, zda je koncovka lanka správně usazena v úchytu.
Rádiusová vložka
(Dodávána samostatně)
Koncovka lanka
Úchyt lanka
Kompletní zdvih
pro přeřazení
Pro dosažení optimálních vlastností jsou doporučeny následující kombinace.
Určení
TIAGRA
Řadící páčky
ST-4500
Bowden
SIS-SP41
Stupňů
Páka b
18
27
Přesmykač
FD-4500
FD-4503
Kliky s převodníky
FC-4500
FC-4503
Osa šlapacího středu
Zadní měnič převodů
SM-FC4500
RD-4500-SS
Zadní náboj
RD-4500-GS
CN-HG53
Vodítko lanka pod osou
šlapacího středu
SM-SP17
4. Navlečte bowden na lanko a usaďte do opěrky skrz rádiusovou
vložku.
Bowden
• Páka předního řazení
Páku b stiskněte nejméně dvakrát, na
indikátoru ověřte, že je v pozici
nejlehčího převodu a poté usaďte lanko.
Zkontrolujte, zda je
koncovka lanka správně
usazena v úchytu.
Páka b
Stiskněte alespoň 2-3x.
Vodítko lanka
Úchyt lanka
Cvak
Dořazení
Cvak
Úchyt bowdenu
Cvak
Stiskněte brzdovou páku a lanko
prostrčte úchytem.
Otvor pro lanko
Koncovka lanka
Dořazování (postup odstraňující hlučnost převodů)
Zadní
:
:
:
:
Cvak
Kompletní zdvih
pro přeřazení
Cvak
Ovládání
A
B
a
b
Cvak
• Páka b : Pro řazení ze středního převodníku na
nejmenší.
Kompletní zdvih
pro přeřazení
CS-HG50-9
Řetěz
Páka
Páka
Páka
Páka
Po stisku páky b páka cvakne nejdříve
při dosažení dořazovací polohy (poloha
odstraňující hlučnost) a podruhé,
výrazněji, při dokončení řadícího zdvihu.
Po dořazení další stlačení páky dokončí
řadící zdvih.
FH-4500
Kazetové pastorky
Páka b
Páka b
počáteční
poloha
Při poloze řetězu na vnějším nebo středním převodníku
a velkém pastorku může řetěz zachytávat o vodítko
přesmykače a působit charakteristický hluk. Pokud tato
situace nastane, stiskněte lehce páku b (do polohy kdy
dojde ke cvaknutí); přesmykač se lehce posune směrem
k menšímu převodníku a hlučnost pohonu ustane.
Přední
Páka B
Páka b
Páka A
Páka a
Řazení z menších na větší pastorky.
Řazení z větších na menší pastorky.
Pro řazení z menšího převodníku na větší.
Pro řazení z většího převodníku na menší.
Po uvolnění se obě páky vrací do výchozí polohy.
Pokud vnější plát vodítka přesmykače, při poloze řetězu
na malém nebo středním převodníku, zachytává a působí
hluk, lehkým stisknutím páky a posunete přesmykač
směrem k vnějšímu převodníku a hlučnosti zamezíte.
5. Bowden veďte po přední straně řídítek a překryjte jej rádiusovou
vložkou. Přebytečnou část rádiusové vložky odřízněte a upevněte
na řídítka lepící páskou.
Po stisknutí páky a se páka b také pohybuje,
avšak důsledně dbejte, aby na páku bnepůsobila
žádná síla. Obdobně při řazení pákou b netiskněte
páku a. Při současném stisknutí obou pák nedojde
k přeřazení.
Chod přesmykače
Lanko
Rádiusová vložka
Pokud úchyt lanka není v zákrytu s otvorem pro lanko, tiskněte
opakovaně páku b až dokud se do zákrytu nedostanou a poté
navlečte lenko.
Zkontrolujte, zda je koncovka lanka správně usazena v úchytu.
Upozornění pro použití (FD-4500 / 4503)
Poloha řetězu
Bowden
Před používáním se seznamte s těmito servisními pokyny
společně s pokyny pro FD-4500 / 4503.
Úchyt lanka
Páska
Bowden
Koncovka lanka
6. Nakonec na řídítka naviňte omotávku.
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Česky)
Download

ST-4500 - Shimano