SI-6UM0A-001-02
Základní bezpečnostní pokyny
Ovládání páky zadního řazení
Montáž
• Páka A: Řazení z menších na větší pastorky.
Páka A má cvaknutím definovaní polohy 1 a 2.
VAROVÁNÍ
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Uvolněné,
opotřebované nebo poškozené součásti mohou způsobit pád s vážnými následky.
Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Pokud
není nastavení provedeno správně, může dojít k sesmeknutí řetězu a následně pádu
jezdce s vážnými následky.
• ST-4600/4603, BL-4600/R780 používejte v kombinaci s BR-4600. BR-4600 nepoužívejte
se předchozími silničními pákami STI nebo s brzdovými pákami pro rovná řídítka
BL-R770/BL-R550, neboť by v brzdném systému vznikala příliš vysoká brzdná síla.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě pro
budoucí potřebu.
• Páka B: Řazení z větších na menší pastorky.
Jedním stiskem páky B dojde k přeřazení o jeden stupeň
z většího na menší pastorek.
Údržba
Montáž na řídítka
Stiskněte brzdovou páku a
lanko prostrčte úchytem.
Páku upevněte dotažením
objímky na vnější straně
opěrky. Odtáhněte pryžový
kryt opěrky a imbus klíčem
5mm dotáhněte šroub.
Lanko
Imbus klíč 5mm
Pojistný kroužek
Páka A
Páčka A
počáteční
poloha
Páčka B
počáteční
poloha
2 Cvak
Upevňovací šroub
Pokud úchyt lanka není v zákrytu s otvorem pro lanko, tiskněte
opakovaně páku B až dokud se do zákrytu nedostanou a poté
navlečte lanko.
4 3
1 : Přeřazení o jeden stupeň
Např.: ze 3. na 4.
4 3
Utahovací moment: 6-8Nm
Speciální nástroj na demontáž
pojistného třmenového kroužku
(1)
(2)
Úchyt lanka
Např.: ze 4. na 3.
UPOZORNĚNÍ
Y6RT66000
Koncovka lanka
Vhodné lanko
• Lanko
2: Rychlé přeřazení o dva stupně
Např.: ze 3. na 5.
5
3
f 1,6mm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Y6RT68000
Nastavení zdvihu páky
f 5mm
• SLR bowden
• • • • • • • • • • • • • • • •
2. Do otvoru čepu vsuňte imbus klíč nebo
Vložka (A) + (B)
4º
8º
3
Nastavovací vložky s úhlem 8 stupňů používejte pro páky upevněné na anatomicky
tvarovaných řídítkách. Při použití kombinaci s oblými řídítky může být zdvih pák příliš
krátký, což by mohlo způsobit
nedostatečnou brzdnou sílu.
podobný nástroj a pryžovou paličkou
opatrně čep páky vyklepejte. Po vyjmutí
čepu lze páku a opěrku demontovat.
• Páka předního řazení
(obdobně jako při řazení).
Note: Velkou páku nelze řadit, pokud
předtím nebyla páka b jednou nebo
dvakrát vykloněna.
Páku b stiskněte nejméně dvakrát, na
indikátoru ověřte, že je v pozici nejlehčího
převodu a poté usaďte lanko.
Páka b
Stiskněte alespoň 2-3x.
7,5mm
Tělo
opěrky
1. Pro usnadnění navedení a usazení lanka do úchytu stlačte páku
Výchozí poloha: 4º
Ovládání páky předního řazení
(B)
Při demontáži pojistného kroužku
může dojít jeho vymrštění, proto
dbejte na bezpečnost osob i
vybavení v okolí.
Úchyt lanka
Vložka (A)
6
(A)
Zkontrolujte, zda je koncovka lanka správně usazena v úchytu.
Installation of the brake cable
3: Rychlé přeřazení o tři stupně
Např.: ze 3. na 6.
Oblá řídítka
Směr vysunutí pojistného kroužku.
Páka B
Vždy ponechte určitou vůli v délce i v případě, že zkracujete podle plné
délky při krajní poloze řídítek.
Anatomický tvar
Demontáž páky a těla opěrky
sejměte pojistný třmenový kroužek. Koncem (B) speciálního
nástroje (2) otočte pojistný kroužek do směrem vysunutí. Poté
část (A) nasuňte na pojistný kroužek a vyjměte jej.
1 Cvak
Poznámka pro přizpůsobení zdvihu (nastavovací vložka)
* Vyobrazena je pravá páka.
1. Nejprve pomocí speciálního nástroje (dodáván samostatně)
Kryt jednotky
Pozn.
• Pro použití s trojpřevodníkem se seznamte, vedle těchto servisních pokynů, rovněž s
pokyny pro ST-4603 a FD-4603.
• Řazení pomocí řadících jednotek by mělo probíhat pouze při otáčení převodníků.
• Pro hladký chod používejte určený typ bowdenu a vodítko v oblasti osy šlapacího středu.
• Před montáží naneste na lanko i do dutiny bowdenu mazací tuk pro zaručení volného
pohybu.
• Tento typ rámů není doporučen kvůli vysokému odporu lanka ve vnitřním vedení, který by
mohl zhoršit funkci SIS.
• Pro řadící lanka se používá speciální mazací tuk. Nepoužívejte mazací tuk DURA-ACE,
nebo jiná maziva, neboť by mohlo dojít ke zhoršení vlastností řazení.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené
běžným používáním.
• Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obracejte na specializované
cyklistické prodejce.
Otvor pro lanko
Vždy se ujistěte, že čep
vysunujete tímto směrem.
Při vysunování čepu
opačným směrem dojde k
poškození těla opěrky.
14mm
Páka
Čep páky
Vložka (A)
(FD-4600 / 4603)
Vložka (A)
Páka b
Táhnout
• Páka a: Řazení z menších na větší převodníky.
Stiskněte brzdovou páku a lanko
prostrčte úchytem.
Otvor pro lanko
Montáž těla opěrky a jednotky páky
Naklonění
Technické a servisní pokyny
SI-6UM0A-001
2. Prostrčte lanko.
Zkontrolujte, zda je
koncovka lanka správně
usazena v úchytu.
Vložka (B)
Pryžový doraz
ST-4600
Úchyt lanka
Páka a
02
Pro dosažení optimálních vlastností jsou doporučeny následující kombinace.
Určení
Páka a
Zvětšení zdvihu páky
Zmenšení zdvihu páky
výchozí poloha
Vyjměte vložku (A) a
vsaďte pryžový doraz.
Vsaďte vložku (B) nadoraz
tak, aby výstupky zapadly
do otvorů ve vložce (A).
Pokud zdvih páky a neprovede
úplné přeřazení, stlačte opět páku
a o vzdálenost (X') pro doplnění
chybějícího zdvihu páky (X).
Úchyt lanka
Lanko
Koncovka lanka
Drážka
Bowden
Lanko
Pokud úchyt lanka není v zákrytu s otvorem pro lanko, tiskněte
opakovaně páku b až dokud se do zákrytu nedostanou a poté
navlečte lanko.
Zkontrolujte, zda je koncovka lanka správně usazena v úchytu.
2. Zarovnejte otvory pro čep a podle vyobrazení nasaďte speciální
Úchyt lanka
nástroj (1) pro nasunutí čepu.
TIAGRA
Přední
Páky Dual Control
ST-4600 (Dvoj-)
Plný řadící zdvih pro přeřazení
ST-4600
Řadící páky
* Při nasazování vložek a dorazové pryže aplikujte na
výstupky malé množství mazacího tuku.
ST-4603 (Troj-)
Zadní
SL-4600
Pozn.: Z lanka nestírejte mazací tuk. Rovněž dbejte, aby na lanku
neulpěl prach nebo jiné nečistoty.
Drážka pojistného
kroužku
Koncovka lanka
Momentální
zdvih
SL-4603
Brzdové páky
Vratná pružina
BL-4600
Bowden
3. Nakonec na řídítka naviňte omotávku.
OT-SP41
Stupňů
20
Přesmykač
Kliky s převodníky
30
FD-4600
FD-4603
FC-4600 / 4650
FC-4603
Osa šlapacího středu
< FD-4600, ST-4600 >
< FD-4603, ST-4603 >
• Páka b: Řazení z větších na menší převodníky.
• Páka b: Řazení z většího na střední převodník.
Vhodné lanko
SM-FC4500
Zadní měnič převodů
RD-4600-SS
FH-4600
Kazetové pastorky
CS-4600
Řetěz
CN-4601
Uvolnění
(prodlužování bowdenu)
Kompletní zdvih
pro přeřazení
Páka b
CN-5600
Vodítko lanka pod osou šlapacího středu
f 1,2mm
• Lanko řazení (nerezové)
RD-4600-GS
Zadní náboj
• Nastavovací šroub
Montáž lanka řazení
f 4mm
• SP41 utěsněný bowden (1)
Páka b
Páka b
Ovládání
Zadní
Přední
Utahování
• Správná orientace čepu je s drážkou pro pojistný třmenový
kroužek nahoře.
• Zkontrolujte, zda je horní plocha čepu zarovnaná s povrchem
těla opěrky tak, aby bylo možné do drážky nasadit pojistný
třmenový kroužek.
3. Vyjměte speciální nástroj (1) a
Cvak
f 4mm
• SP41 bowden (2)
Po stisku páky b páka cvakne nejdříve při dosažení
dořazovací polohy (poloha odstraňující hlučnost) a
podruhé, výrazněji, při dokončení
řadícího zdvihu. Po dořazení další
stlačení páky dokončí řadící zdvih.
SEALED
Cvak
výchozí
poloha
SM-SP17
SP41
Rozsah nastavování válečku je
pět otáček od polohy plného
dotažení.
Výchozí poloha je při povolení o
jednu otáčku od plného dotažení.
SP41
• Páka b: Řazení ze středního na malý převodník.
Sestavení bez nastavovacích válečků (krytka
dodávána samostatně)
* Při použití koncovky
pomocí speciálního nástroje (2)
nasuňte pojistný třmenový kroužek.
Nastavovací váleček demontujte podle vyobrazení.
2
Kompletní zdvih pro přeřazení
Kompletní zdvih pro
přeřazení
1
Cvak
Cvak
Páka B
Páka b
Páka A
Páka a
Cvak
Vložka pro usazení držáku
bowdenu
Cvak
Dořazení
Vodítko lanka
Výměna krytu opěrky
Výstupky na krytu opěrky pasují do příslušné dutiny na opěrce.
Nastavovací váleček bowdenu
Demontáž
Zkrácení bowdenu
Páka
Páka
Páka
Páka
A:
B:
a:
b:
Řazení
Řazení
Řazení
Řazení
z
z
z
z
menších na větší
větších na menší
menších na větší
větších na menší
pastorky.
pastorky.
převodníky.
převodníky.
Po uvolnění se obě páky vrací do výchozí polohy.
Dořazování (postup odstraňující hlučnost převodů)
Při poloze řetězu na vnějším nebo středním převodníku a
velkém pastorku může řetěz zachytávat o vodítko
přesmykače a působit charakteristický hluk. Pokud tato
situace nastane, stiskněte lehce páku b (do polohy kdy
dojde ke cvaknutí); přesmykač se lehce posune směrem
k menšímu převodníku a hlučnost pohonu ustane.
Pokud vnější plát vodítka přesmykače, při poloze řetězu
na malém, nebo středním převodníku, zachytává a působí
hluk, lehkým stisknutím páky a posunete přesmykač
směrem k vnějšímu převodníku a hlučnosti zamezíte.
Bowden zkracujte z opačné strany, než je jeho označení. Po
ustřižení srovnejte konec tak, aby měl rovnoměrně kruhový tvar.
Šroub nastavovacího válečku
Patka nastavovacího
válečku
Pružina nastavovacího válečku
Po zkrácení nasuňte na konec koncovku bowdenu.
* Tenkým předmětem uvolněte vložku pro usazení držáku bowdenu.
SP41
Pozn. ke značení:
R: pro pravou opěrku
L: pro levou
Koncovka bowdenu
SP41
Pozor při řazení
Po stisknutí páky Aa se páka Bb také pohybuje,
avšak důsledně dbejte, aby na páku Bbnepůsobila
žádná síla. Obdobně při řazení pákou Bb netiskněte
páku Aa. Při současném stisknutí obou pák nedojde k
přeřazení.
Poloha řetězu
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na:
http://techdocs.shimano.com
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
Chod přesmykače
Před používáním se seznamte s těmito servisními pokyny
společně s pokyny pro RD-4600, FD-4600 / 4603..
Nasaďte krytku koncovky bowdenu (dodávána samostatně).
• Páka zadního řazení
Páku B stiskněte nejméně
devětkrát pro dosažení nejvyššího
stupně, zkontrolujte zda je
indikátor správně v poloze
nejvyššího stupně a poté usaďte a
nastavte lanko.
Páka B
Stiskněte
nejméně 9x
Nasaďte krytku koncovky bowdenu (dodávána samostatně).
Pro usnadnění montáže
potřete vnitřek krytu opěrky
kapalinou na bázi
ethylalkoholu.
Download

ST-4600 - Shimano