Informace
HiPath 3000/5000 V9
Inovační komunikační řešení pro malé a střední podniky
Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.com
HiPath 3000 - otevřený pro větší efektivitu v podniku
HiPath 3000 je výkonná a spolehlivá komunikační platforma pro každé průmyslové
odvětví, která nabízí stejný rozsah funkcí
jako tradiční telefonie ve spojení s nejmodernějšími řešeními sjednocené komunikace v jediné flexibilní a cenově výhodné
konfiguraci.
Jako modulární komunikační platforma
splňuje HiPath 3000 náročné požadavky
podniků. Jedná se o flexibilní a rozšiřitelné
řešení, které lze spojit s neuvěřitelně širokou paletou aplikací i funkcí a sladit s individuálními požadavky Vaší firmy.
HiPath 3000 je inovační a flexibilní konvergovaná platforma pro malé a střední podniky, která dokonale přizpůsobí komunikaci
podnikové struktuře. Ať už je Vaším cílem
růst nebo bezproblémová integrace poboček i mobilního personálu, představují tři
stupně řady HiPath 3000 dokonalé řešení
pro optimalizaci nákladů a obchodních postupů.
HiPath 5000 Real Time Services Manager
umožňuje optimalizovanou správu sítě
HiPath až pro 1 000 uživatelů rozmístěných na 32 pracovištích. Poskytuje rovněž
služby a funkce v reálném čase v celé síti i
celém systému.
HiPath 3000 je bezpečný a spolehlivý komunikační systém s vysokým zabezpečením proti poruše. Systém je ideální pro prostředí s přepínanými pakety (LAN/WAN) i
pro prostředí s přepínanými okruhy (ISDN)
nebo pro obě smíšená prostředí. Tím je
zajištěna postupná migrace jak na straně
sítě, tak i na straně účastníků.
Flexibilita HiPath 3000 se projevuje zvláště
ve smíšených infrastrukturách, v nichž je
sice nainstalován Voice over IP, ale také
(ještě) se dále používají tradiční analogová
a digitální koncová zařízení, jako jsou telefony, faxy a modemy. HiPath 3000 podporuje libovolnou kombinaci IP, analogových a digitálních telefonů, jakož i PC
klientů a bezšňůrových telefonů.
Komfortní funkce klasické telefonie
kombinované s aplikacemi, jako např. CTI
(Computer Telephony Integration), UCD
(Uniform Call Distribution) a jednotným
systémem zpráv, podporují všechny komunikační procesy na pracovišti a ve všech
pracovních prostředích. Není-li pobočka
dostupná, zajistí funkce skupinového volání nebo integrované hlasové pošty, aby
nedošlo ke ztrátě žádného volání.
Komfortní šéf-sekretářské funkce HiPath
3000 umožňují hladký průběh komunikace
na spojovatelském pracovišti nebo v sekretariátě, kde probíhá mnoho komunikačních procesů současně. Integrovaná distribuce volání zajišťuje dosažitelnost a co
nejrychlejší kontakt se zákazníkem. Tím se
telefonie stává nejen pohodlnější, ale i
efektivnější.
Internetová telefonie
V současné době nabízí telefonní služby
více síťových operátorů než kdykoli předtím. SIP jako standard pro internetovou
telefonii umožňuje poskytovatelům internetových telefonních služeb (ITSP) dodávat atraktivní aplikace a obchodní modely.
Svými rozhraními SIP pomáhá HiPath 3000
konvergovat síťové služby a drasticky snižovat komunikační náklady. HiPath 3000 již
nyní podporuje nové možnosti SIP protokolu včetně SIP telefonů nebo telefonního
a systémového připojení pro internetovou
telefonii.
S virtuálními privátními sítěmi (VPN) a
autentizačními aplikacemi můžete pomocí
HiPath 3000 přizpůsobit svůj podnik budoucím potřebám bez kompromisů ohledně bezpečnosti
Bezpečné připojení k podnikové
síti
HiPath 3000 nabízí moderní bezpečnostní
mechanismy pro optimální připojení k podnikové síti, která by lépe vyhovovala potřebám rostoucí mobility zaměstnanců a novým pracovním metodám (např. teleworking). Funkce VPN (Virtual Private Network),
integrovaná do systému, umožňuje uživatelům kdykoli přístup k důvěrným informacím z kteréhokoli místa na světě prostřednictvím nízkonákladového a bezpečného
internetového připojení. Další důležitou výhodou pro mobilní pracovníky je jejich dosažitelnost pod svým firemním telefonním číslem bez ohledu na to, kde se momentálně
nacházejí. Tato služba je cenově výhodná i
bezpečná.
Snížené náklady
Sloučení hlasové a datové komunikace
v jedné síti na bázi IP umožňuje nejen využití aplikací, které snižují náklady podniku
na telefonní poplatky a hardware, nýbrž
může také zvýšit produktivitu. Jelikož již
není nutné zřizovat a udržovat samostatnou
síť pro hlas, snižují se také výdaje na správu
a údržbu systému a aplikací, které mohou
být nyní prováděny centrálně. Kromě toho
lze stávající internetová připojení optimálně přizpůsobit pro volání do veřejné telefonní sítě a tím snížit náklady na samostatné ISDN linky.
Flexibilní konfigurace
Koncepce „jeden kabel k pracovišti”
umožňuje připojení dalších telefonů
pomocí stávajícího LAN kabelu. Integrované minipřepínače v IP telefonu se používají
pro připojení PC. IP telefony lze napájet
z Ethernet přepínačů (Power over Ethernet), aniž by byly nutné dodatečné síťové
zdroje. Konvergované platformy umožňují
kromě toho kombinovat připojení DSL a
ISDN. Přitom lze připojení ISDN konfigurovat jako záložní pro případ poruchy IP připojení k provozovateli, ale také jako dodatečné kanály, například pro faxy nebo modemy.
HiPath ComScendo
HiPath ComScendo, softwarový soubor
funkcí, poskytuje nejrozsáhlejší hlasové
komunikační funkce jak IP systému HiPath
3000 v reálném čase, tak i jednotlivým telefonům. A to všechno nezávisle na tom, zda
se používá prostřednictvím IP, TDM telefonů
nebo PC klientů.
Vybrané funkce:
• Informační zprávy
• Místo shozu/spojovatelské pracoviště
• Upozornění na druhé volání/hudba
při čekání
• Seznam zmeškaných volání
• Funkce Nerušit/„vypnutí vyzvánění”
• Převzetí volání
• Přesměrování volání z pobočky
• Zobrazení zdroje a cíle volání
• Napojení do hovoru při přesměrování a
převzetí volání
• Třídy oprávnění
• Šéf-sekretářské funkce
• Jazyky na displeji (lze nastavit individuálně)
• Přímé oslovení (interní ohlášení)
• Evidence hovorného
• Skupinové vyzvánění
• Interní textové zprávy pro komfortní
přenosné telefony
• Interní telefonní seznam
• Konference (interní/externí)
• Zkrácená volba (individuální/centrální)
• Automatické obsazení linky
• Tlačítka pro externí linky
• Střídání mezi hovory
• Textové zprávy
• Hudba při čekání s ohlášením řízeným
systémem
• Externí zdroj hudby (volitelně)
• Služba jednoho čísla
• Noční/denní zapojení
• Parkování
• Přiřazení hovorného k projektu
• Relé (ovladače/čidla)
• Zpětný dotaz
• Zpětné volání při obsazení a nepřijetí
(automatické)
• Potlačení zobrazení telefonního čísla
• Signalizace volání
• Přesměrování volání po čase při nepřijetí, ihned při obsazení
• Přiřazení vyzvánění
• Skupinová přípojka (lineární/cyklická)
• Omezení telefonu jen na interní volání
(individuální kód zámku)
• Centrální telefonní seznam
• Funkce vstupního telefonu u dveří a
otvíracího mechanismu dveří
• Předání hovoru (interní/externí)
• Opakování volby (rozšířené)
• Automatické opakované volání od provozovatele veřejné telefonní sítě
• Šifrování (SPE(
Vždy k dispozici: Integrovaná
hlasová pošta
Spojovatelské pracoviště
optiClient Attendant
Pokud je pobočka bez obsluhy, integrovaná hlasová pošta zajistí, aby se žádné volání neztratilo. Systémy hlasové pošty EVM
(HiPath 33x0/35x0) a Xpressions Compact
umožňují přístup k hlasovým zprávám a jejich distribuci v uživatelské hlasové schránce s individuálními ohlášeními. K uloženým
voláním lze proto získat přístup kdykoli a
z jakéhokoli místa.
Softwarový paket optiClient Attendant je
volitelná aplikace pro HiPath 3000 a představuje komfortní spojovatelské pracoviště
na obrazovce PC. Všechny funkce lze aktivovat a provádět pomocí PC klávesnice a
myši.
Dostupnost zvyšuje mnoho komfortních
funkcí:
• až 24 individuálních schránek
• kapacita záznamů až dvě hodiny
• nastavitelná délka záznamu
• možnost výběru ze dvou osobních
ohlášení
Spojení PC a telefonie
Je-li například pobočka obsazena, lze pomocí nakonfigurované funkce automatické
spojovatelky spojit volající s jiným účastníkem. Jednoduché a pohodlné.
Podrobnější informace o funkcích HiPath
Xpressions Compact lze najít v příslušném
prospektu.
Přehled scénářů
optiClient Attendant a optiClient BLF jsou
aktivované sítí.
TAPI aplikace lze integrovat s CTI (integrace počítačové telefonie) spojením hlasu a
dat.
Veškerý telefonní provoz lze řídit profesionálněji, například pomocí evidence a identifikace volání a záznamu do seznamů akcí.
Připojením k databázím je možné kompetentněji zodpovědět dotazy zákazníků.
Transparentnost nákladů a
IP zúčtování
Vedle zjišťování nákladů všech komunikačních služeb (telefon, fax, Internet) lze provádět vyhodnocení také podle pobočky,
veřejné linky nebo oddělení.
Komunikační data jsou prostřednictvím
LAN rozhraní dodávána přímo do centrálního serveru.
Síť operátora
OpenScape Office HX
HiPath Cordless Office
HiPath Cordless IP
ISDN
Internet
HiPath 3000 nabízí širokou paletu možností
pro komunikaci v malých a středních podnicích.
Přístup do veřejné telefonní sítě je zajištěn
prostřednictvím operátorů analogové nebo
ISDN sítě nebo prostřednictvím připojení
k poskytovatelům alternativních internetových (telefonních) služeb (ISP/ITSP).
IP telefony s integrovanými minipřepínači
lze hladce začlenit do stávající LAN infrastruktury prostřednictvím koncepce „jeden kabel k pracovišti”. Ve spojení se základnovými stanicemi WLAN je rovněž možná bezšňůrová komunikace pro hlasové i datové aplikace.
Digitální systémové telefony (UP0/E) lze
kombinovat s IP telefony a tyto aktualizovat nebo vyměňovat. Rovněž lze nadále
provozovat tradiční analogové telefony, faxy
a venkovní telefony u dveří nebo bezšňůrové telefony na bázi DECT řešení.
Do menších systémů (ne HiPath 3800) je
již integrována hlasová pošta. Pro velmi náročné zákazníky nabízí integrované řešení
HiPath Xpressions Compact hlasové
schránky s rozdílnými spektry funkcí a
se spojováním volání (funkce automatické
spojovatelky) řízeném z menu.
Rozhraní CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) je k dispozici u všech modelů. HiPath 3000 pro decentralizovaná (1st party) a centrální CTI řešení
na bázi serveru (3rd party).
ITSP/ISP
Laptop
S0
S2M
Brána
LAN
HiPath 3000
CTI - integrace
do počítačové telefonie
HiPath
Xpressions
Compact
Integrovaná
hlasová
pošta
Aplikační rozhraní
CSTA/TAPI
a/b
analogový
a/b
analogový
WLAN
přístupový bod
optiPoint WL
professional
UP0/E digitální
OpenStage (TDM)
Domácí telefon u dveří
Fax
Scénář HiPath
OpenStage
(CorNet IP
[HFA])
OpenScape Office HX
OpenScape Office HX je soubor řešení
sjednocené komunikace na bázi dostupnoti pro HiPath 3000 a zahrnuje aplikace
myPortal, myPortal for Outlook, myPortal
for Mobile a myAttendant, jakož i OpenScape Office Contact Center s aplikacemi
myAgent a myReports. Aplikace lze podle
požadavků zákazníka nainstalovat a uvolnit
až pro 500 účastníků. Pro připojení
k HiPath 3000 se používá LAN brána
HG 1500. Pro správu OpenScape Office
HX je správci k dispozici webový program
správy OpenScape Office Assistant.
Microsoft Office 2010 byla dále optimalizována integrace a je umožněno komfortnější
ovládání.
Podrobněší informace o funkcích OpenScape Office najdete v příslušném prospektu.
• Přesměrování volání podle stavu
UC síťování
• Adresáře
Při UC síťování je v celé síti podporováno
až 8 systémů HiPath 3000, OpenScape
Office MX, LX, HX a max. 1000 účastníků.
UC síťování umožňuje např. zobrazování
stavu dostupnosti každého účastníka,
funkci chatu a seznam oblíbených v celé
síti, jakož i obrázek pro každého účastníka.
Dostupnost/přítomnost
Tato funkce umožňuje zaměstnancům
zobrazit svou dostupnost, aby poskytli
svým spolupracovníkům a členům skupiny
informace o svém vlastním stavu a dosažitelnosti. Spolupracovníci například uvidí,
zda někdo telefonuje, je na poradě nebo
mimo budovu a kdy bude opět k dispozici.
Vlastní stav lze nastavit a aktualizovat
online prostřednictvím klientů OpenScape
Office HX nebo telefonem.
myPortal for Desktop a myPortal for
Outlook poskytují následující funkce:
• Stav dostupnosti
• Řízení konferencí
• Chat více uživatelů
• Seznam oblíbených
• Seznam volání
• Spojovatelské pracovistě podle stavu
• Hlasové zprávy
• Faxové zprávy
• Služba upozornění
• Okno Pop-Up
• Volba z libovolné uživatelské aplikace
myPortal for Mobile/Tablet
myPortal for Mobile/Tablet je webové řešení s funkcí CTI, které umožňuje mobilním zaměstnancům kontakt se spolupracovníky v podniku, aniž by se museli vzdát
komfortních a efektivních UCC funkcí.
Pro každého uživatele aplikace myPortal
for Mobile/Tablet je nutná licence HiPath
3000 Mobility Entry.
myAttendant je aplikace sjednocené komunikace pro funkce spojovatelského pracoviště. Vedle komfortních spojovatelských funkcí, nápovědy při volbě pomocí
adresáře a informací o stavu dostupnosti
účastníka má uživatel například také přístup k hlasovým a faxovým zprávám. Instant Messaging podporuje komunikaci
s interními účastníky.
myAttendant poskytuje následující funkce:
• Adresáře
• Seznam oblíbených
• Seznam volání
• Okno Pop-Up
• Zjišťování dostupnosti
• Nahrávání hovorů
• Centrum zpráv
• Hlasové a faxové zprávy
• Instant Messaging
• Skupinové funkce
Hlasová pošta (voicemail)
Přesměrujte všechny své zprávy ze svého
mobilního i pevného síťového telefonu do
své hlasové schránky OpenScape Office.
Budete mít neustále aktuální informace
o zprávách ve Vaší schránce, které můžete
snadno spravovat. Ze svého PC přiřaďte
zprávám priority, aniž byste si je museli
poslechnout. Nahrajte důležitá telefonická
volání, abyste si je poté mohli poslechnout
znovu. Takto můžete zaměřit celou svou
pozornost na volajícího.
OpenScape Office Fax Printer
OpenScape Office Fax Printer je aplikace
pro posílání faxových zpráv z aplikací Windows, jako např. Microsoft Word s individuálně vytvořenými titulními listy.
Funkce aplikací
OpenScape Office Fax Printer se skládá
z následujících prvků:
• OpenScape Office Cover Page Editor
• OpenScape Office Fax Printer Driver
Aplikace OpenScape Office HX poskytují
níže uvedené funkce. Podrobný popis
těchto funkcí najdete v popisu vlastností
OpenScape Office HX.
Rozsah použitelných funkcí závisí na typu
použitých licencí. Zobrazení faxu je možné
pouze pod operačními systémy Windows.
myPortal for Desktop und
myPortal for Outlook
myPortal je uživatelský portál pro přístup
k funkcím sjednocené komunikace. Vedle
komfortní nápovědy při volbě pomocí adresářů a seznamu oblíbených, jakož i informací o stavu dostupnosti jiných účastníků
má účastník například také přístup k hlasovým a faxovým zprávám.
myPortal for Outlook je uživatelský portál
integrovaný do Microsoft Outlook pro přístup k funkcím sjednocené komunikace
OpenScape Office HX stejným způsobem
jako myPortal. Podporou Ribbon plugin pro
myAttendant
myPortal for Desktop
Kontaktní centrum
Multimediální kontaktní centrum OpenScape Office HX je výkonné řešení pro optimální přiřazování a zpracování volání včetně e-mailů a faxů. Toto inteligentní směrování podle dovedností zajišťuje, aby byli
zákazníci spojeni vždy s nejkvalifikovanějším pracovníkem. Aplikace obsahuje 25
předdefinovaných standardních zpráv (reportů). Zprávy za minulá období jsou k dispozici v podobě grafů a/nebo tabulek.
myAgent
Contact Center Fax
Řešení kontaktního centra pro inteligentní
správu volání. Uživatelská oprávnění lze
omezit nebo rozšířit vytvořením profilů
agenta, supervizora a správce.
Používaný pro distribuci příchozích faxů.
Používaný pro distribuci příchozích e-mailů.
myReports
Používaný pro vytváření reportů o voláních,
voláních ve frontách, agentech, výkonnosti, úrovni služeb a kódů dodatečného zpracování OpenScape Office Contact Center.
S myReports je k dispozici až 80 předdefinovaných reportů.
OpenScape Office HX Contact Center je
uvolněn pouze u HiPath 3800. Připojení
k menším modelům HiPath 33x0/35x0
není uvolněno.
Omezení kapacity:
• Agenti & supervisor: 64
• Skupiny: 50
• Volání ve frontě: 50
Contact Center E-Mail
myAgent
Fixed Mobile Convenience
Bezšňůrové – bezproblémové – neomezené
V dnešním obchodním světě zajišťují různé typy sítí – pevné, mobilní a podnikové,
aby byli zaměstnanci vždy telefonicky dosažitelní a měli k dispozici informace pro
rozhodování i mimo kancelář. Každá z těchto sítí má však své vlastní charakteristiky a
přechody mezi nimi překážejí efektivní a
cenově výhodné komunikaci. Řešení nabízí
Fixed Mobile Convenience (FMC) tím, že
integruje mobilní telefony pracovníků v terénu a jiné externí telefony (např. telefony
domácího pracoviště) do podnikového komunikačního systému HiPath.
Jako jedna síť
Fixed Mobile Convenience (FMC) slučuje
všechny telefony zaměstnanců (včetně
kancelářského, mobilního nebo telefonu
domácího pracoviště) do jednoho celku.
Tím se FMC stává ideálním řešením pro
společnosti, které se spoléhají na rostoucí
flexibilitu a zlepšují integraci mobilních zaměstnanců.
Služba jednoho čísla
Zaměstnanci potřebují pouze jedno telefonní číslo – číslo svého kancelářského
telefonu. Pomocí tohoto čísla jsou však
dosažitelní i na svém mobilním nebo domácím telefonu. Dokonce při odchozím
volání z mobilního nebo domácího telefonu
se na displeji telefonu volaného zobrazí
číslo kancelářského telefonu jako zdrojové
číslo. Síť musí být schopna převést externí
telefonní čísla jako CLIP. Skutečná služba
jednoho čísla.
S vybranými modely Nokia E lze SIP klienta integrovaného do GSM telefonu zahrnout do komunikační infrastruktury zákazníka. V dosahu zákaznické WLAN jsou volání prováděna prostřednictvím SIP klienta.
Mimo tento dosah jsou volání prováděna
prostřednictvím GSM
Jedna schránka stačí
Uživatelé již nemusí kontrolovat a aktualizovat několik schránek, neboť funkci záznamníku pro všechny telefony může převzít jediná schránka. Tím lze snadněji poskytovat volajícím aktuální informace a
zajišťovat spolehlivější doručování jejich
zpráv.
Zobrazení obsazení pro mobilní
volání
Pokud mobilní účastník hovoří, zobrazí se
na displeji všech interních účastníků stav
obsazení (v závislosti na variantě řešení).
Kancelářský telefon stále
u sebe
Mnoho úkolů lze ihned vyřídit také na cestách. FMC umožňuje uživatelům rychle
předávat volání spolupracovníkům, do sekretariátu nebo zástupcům z mobilního nebo domácího telefonu stejně snadno jako
v kanceláři (v závislosti na variantě řešení).
Zpětná volání již nejsou nutná a volání lze
vždy přijmout.
Změna telefonů během hovoru
Dokonce ani na důležitá volání nemusíte
čekat na svém pracovišti, jelikož v hovorech přijatých mobilním telefonem lze bez
přerušení pokračovat na pevné lince (v závislosti na variantě řešení). To dává uživateli více prostoru pro práci.
Konference z mobilního telefonu
Konference umožňují několika účastníkům dosáhnout rychlé shody bez zdlouhavého vzájemného telefonování. Díky
FMC se mohou uživatelé účastnit konferencí také na cestách.
Kontrola nákladů
Systém HiPath snižuje náklady na mobilní
volání tím, že automaticky zavolá zpět
GSM telefon a sestaví volání prostřednictvím pevné sítě. To může konkrétně ušetřit
náklady na mezinárodní volání.
Ochrana soukromí
Zaměstnanci si mohou sami nastavit, kde a
kdy budou k zastižení mimo kancelář, a tím
snadno oddělit pracovní dobu a privátní
sféru.
Zastupování podle potřeby
V závislosti na situaci jsou nutná přesměrování k různým cílům. Tyto cíle lze snadno
změnit a přepnout i mimo kancelář. Takto
jsou volající spojeni vždy se správným telefonem nejvhodnějšího kontaktu.
Mobilita
HiPath 3000 poskytuje integrované řešení
mobility (Mobility Entry) a řešení mobility
založené na Xpressions Compact
(HiPath Xpressions Compact Mobility).
Pevná síť
Mobilní síť
odchozí volání
příchozí volání
Prostřednictvím Mobility Entry jsou mobilní účastníci (GSM telefony, domácí kanceláře) integrovány do systémů HiPath 3000
a tudíž se s nimi zachází jako s interními
pobočkami. Mobilní účastníci mohou provádět odchozí volání přes systém. Příchozí
volání jsou signalizována současně v systému i u mobilního účastníka.
mobilní účastníci
HiPath 3000
Mobility Entry
myPortal entry Web Services
HiPath Cordless Office
HiPath Cordless IP
myPortal entry Web Services je optimální
vstupní řešení do světa sjednocené komunikace, které poskytuje dvě uživatelská
rozhraní dokonale přizpůsobená příslušnému pracovnímu prostředí. Mobilní pracovníci využívají prostřednictvím myPortal
web služby sjednocené komunikace v zobrazení optimalizovaném pro inteligentní
telefony. Pracovníci v kanceláři používají
přednostně klienta myPortal entry desktop client založeného na nejmodernější
technologii Widget.
HiPath Cordless Office je integrované řešení pro bezšňůrovou telefonii.
HiPath Cordless IP doplňuje IP komunikační systémy řešením mobility v celém podnikovém areálu.
Podrobnější informace o funkcích myPortal entry Web Services najdete v příslušném prospektu.
OpenStage Gate View
Řešení OpenStage Gate View umožňuje
přenos video dat z kontrolní kamery na displej telefonů OpenStage 60/80 HFA. Tím je
pro mnoho situací zajištěna dokonalá
video kontrola, např. pro monitorování
vstupních dveří nebo parkovišť.
Základnové stanice tvoří síť bezdrátových
buněk a řídí komunikaci pomocí přenosných telefonů. K systému se připojují prostřednictvím speciální radiové karty nebo
přímo připojením prostřednictvím UP0/E
rozhraní. Ovládání a správu účastnických
dat provádí systémový software.
Přenosné telefony HiPath Cordless Office
umožňují telefonování v celé oblasti pokryté rádiovými buňkami.
Podrobnější informace o funkcích HiPath
Cordless Office najdete v příslušném prospektu.
Základnové stanice tvoří síť bezdrátových
buněk a řídí komunikaci pomocí přenosných telefonů. Díky vícebuňkové technologii se mohou účastníci při hovoru pohybovat se svými přenosnými telefony mezi
radiovými buňkami.
Software základnové stanice obsahuje
úplnou paletu DECT a IP funkcí. Software
nemusí být nakonfigurován a spravován
lokálně pro každou základnovou stanici,
nýbrž ho lze komforně provozovat centrálně pomocí software HiPath cordless IP
server.
Přenosné telefony HiPath Cordless IP
umožňují telefonování v celé oblasti pokryté radiovými buňkami.
Podrobnější informace o funkcích HiPath
Cordless IP najdete v příslušném prospektu.
Telefony a klienti
OpenStage
OpenStage 40T, 40/40G
Ideální koncová zařízení s rozšířenými moduly, adaptéry a příslušenstvím (jako např.
náhlavní soupravou) a pro flexibilní přizpůsobení individuálním požadavkům každého
uživatele.
Řada produktů OpenStage představuje novou generaci komunikačních koncových
zařízení s intuitivně ovládanými funkcemi a
uživatelskými rozhraními. Telefony umožňují přístup k různým službám a aplikacím
díky součinnosti s jinými zařízeními. Řada
produktů OpenStage je navržena mimořádně komfortně a podporuje jednoduché
zavádění funkcí. Modely jsou:
• OpenStage 80 T, HFA (modrostříbrná
kovová)
• OpenStage 60 T, HFA (ledově modrá
nebo černá)
• OpenStage 40 T, HFA (ledově modrá
nebo černá)
• OpenStage 30 T, (ledově modrá nebo
černá)
• OpenStage 20 T, HFA (ledově modrá
nebo černá)
• OpenStage 15 T, HFA (ledově modrá
nebo černá)
• OpenStage 10 T, (ledově modrá nebo
černá))
Možnosti rozšíření OpenStage:
• OpenStage 40 BLF
• OpenStage Key Module 40, 60, 80
OpenStage 80T, 80/80G, 60/60G
optiPoint
Telefony řady optiPoint 500 a optiPoint
410/420 jsou nadále podporovány HiPath
3000.
OpenScape Personal Edition
OpenStage 40
Díky své přizpůsobitelnosti různým pracovním prostředím se OpenStage 40 doporučuje obzvláště jako kancelářský telefon,
např. pro sdílená pracoviště, týmové pracovníky nebo pracovníky kontaktních center.
OpenStage 30T
OpenStage 30
Flexiblní model pro různá pracoviště, jako
např. kancelář nebo kontakní centrum,
vybavený osmi pevně naprogramovanými
tlačítky funkcí a osmi volně programovatelnými tlačítky funkcí. Mimořádně komfortní díky plně duplexní funkci hlasitého
telefonování a připojení náhlavní soupravy.
Připojením náhlavní soupravy nebo sluchátka se Váš PC změní na komunikační
centrum pro hlas, data, e-mail a Internet.
Softwarový klient nainstalovaný na počítači nebo notebooku poskytuje všechny telefonní funkce prostřednictvím IP sítě a zajišťuje jednotné rozhraní bez ohledu na
umístění pracoviště. S OpenScape Personal Edition SIP lze v síti HiPath 3000 provést dvoubodové video propojení a video
konference až se 3 účastníky.
Komunikace prostřednictvím
bezdrátových přístupových
bodů LAN
optiPoint WL2 professional
OpenStage 20T, 20/20E/20G
OpenStage 15T, 15, 10T
optiPoint WL2 professional
OpenStage 80
OpenStage 20
WLAN telefon s nápovědou menu a úplnou paletou hlasových funkcí, rozsáhlý telefonní seznam a přístup k adresářům
LDAP – až 4 hodiny hovoru a 80 hodin
pohotovosti.
Bezšňůrová telefonie na bázi
DECT
OpenStage 15
OpenStage 60
Špičková koncová zařízení s prvotřídními
funkcemi, materiály a komponentami. Vynikající LCD displej a otevřená platforma
pro aplikace zvyšující produktivitu uvolňují
celkový obchodní potenciál telefonu.
Otevřená rozhraní pro snadnou synchronizaci s jinými zařízeními, jako např. záznamníky (PDA) a mobilní telefony, jsou navržena speciálně pro potřeby vrcholného managementu a vedení.
OpenStage 10
Výchozí modely s intuitivními a interaktivními uživatelskými rozhraními pro různá použití.
OpenStage SL4 professional
• Gigaset S4 professional
• OpenStage SL4 professional
• Gigaset M2 professional
HiPath 5000 Real-time
Services Manager
HiPath 5000 Real Time Services Manager
umožňuje optimalizovanou správu sítě
HiPath až pro 1 000 uživatelů rozmístěných na 32 pracovištích. Poskytuje rovněž
služby a funkce v reálném čase v celé síti i
celém systému.
Presence Manager umožňuje monitorování stavu volání/obsazení koncových zařízení s tlačítky přímé volby přesahující uzly.
HiPath Manager E/C lze použít ke správě
všech připojených komunikačních systémů ve sdílené databázi - dokonce vzdálené
v případě potřeby. To znamená, že systémy více bran lze spravovat centrálně a bez
problémů. Stejným způsobem lze nainstalovat aplikace na pracovišti a používat v celé síti prostřednictvím centrálních aplikačních rozhraní.
HiPath 3000 rozhraní
K veřejné síti
Síťování
Euro ISDN
• Podpora SIP-Q V2 pro:
– HiPath 3000 od V7
– HiPath 5000 RSM V9
– HiPath 4000 od V5
– OpenScape Voice
• základnová přípojka S0 s protokolem
DSS1
– jednobodové připojení
– mnohobodové připojení
• S2M primární multiplexová přípojka
s protokolem DSS1
US-ISDN
• Podpora digitálních pevných spojení S0,
S2M a CorNet-N a CorNet-NQ nebo
QSig protokolul
• Základnová přípojka (BRI) a primární
multiplexová přípojka (T1/PRI)
• Podpora CorNet-NQ (TDM síťování) pro:
– HiPath 3000 od V7
– HiPath 4000 od V5
Analogové přípojky
Další rozhraní
• Analogová přípojka bez provolby
(DDI/DID) s podporou CLIP
V.24
ITSP (Internet Telephony Service Provider) podpora prostřednictvím SIP
• Systémová přípojka
• Pro připojení servisního PC, počítače a
tiskárny za účelem tarifikace poplatků
• Pro spojení externích aplikací s CSTA
protokolem
Funkce
• Účastnická přípojka
• Centrální server funkcí: Presence
Manager až pro 1 000 účastnických
klientů
HG 1500
LAN rozhraní
• 2 x10/100BaseT rozhraní nebo
LAN/WAN brána 10/100 Mbit/s
• 10 Mbit připojení pro správu systému
prostřednictvím TCP/IP
• Centrální správa: HiPath 3000 Manager E/C lze používat pro správu všech
připojených komunikařních systémů
ve sdílené databázi.
K účastníkům
• Software Manager: skládající se z
– Inventory Manager pro zobrazení
všech prvků
– Backup Manager pro centrální zálohování všech prvků
– Software Update Manager pro centrální aktualizaci všech softwarových
prvků
• Centrální evidence tarifikačních dat
• Připojení aplikačních serverů k centrálním rozhraním prostřednictvím:
– TAPI 120/TAPI 170
– CSP (CSTA Phase III)
• Centrální fault management
HiPath 5000 Server PC minimální požadavky
• Pentium IV 3 GHz
IP
• CorNet IP nebo SIP pro integraci IP koncových zařízení
Analogové
• Pro připojení analogových koncových
zařízení, např. faxu, telefonu, modemu.
Digitální
• Pro připojení digitálních dvoukanálových systémových telefonů (UP0/E)
• Pro připojení základnových stanic DECT
Euro ISDN
• Účastnická sběrnice S0 pro max. 8 koncových zařízení s vlastním napájením
(např. fax sk. 4, PC karta ISDN)
HG 1500
• 2 x 10/100 BaseT rozhraní/10/100
Mbit/s LAN/WAN brána pro připojení IP
koncových zařízení
• 1 GB RAM
DECT
• Pevný disk 300 GB3.5" drive
• Siemens Gigaset professional
– DECT koncová zařízení podporující
GAP
• CD/DVD-ROM mechanika
• Barevný monitor
• Ethernetové LAN spojení s
10/100/1000 Mbit/s (TCP/IP protokol)
• Windows 2000/2003 Server (32-bitový)
Windows 2008 Server (32/64-bitový)
• Internet Explorer
E&M rozhraní (pouze HiPath 3800)
Technické údaje
Napájení
Provozní podmínky
Systémy jsou standardně navrženy pro napájení z elektrorozvodné sítě. Pro zajištění
při eventuálním výpadku sítě je možné propojení se zálohováním napájení (UPS).
• Teplota: +5 až +40 °C
• Relativní vlhkost vzduchu: 5 až 85%
• Jmenovité vstupní napětí
100 až 240 Vstř.
• Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz
• Napájecí napětí akumulátoru -48Vss
Mezi HiPath 3000 a systémovým telefonem až cca 1000 m popř. se síťovým
napáječem v závislosti na kvalitě vedení.
Dosahy
Možná vzdálenost mezi systémy HiPath
propojenými do sítě v areálu firmy:
• Pevný spoj S0 cca. 1 000 m
• Pevný spoj S2M max. 350 m v závislosti
na kvalitě vedení.
Pro zvýšení dosahu je nutno použít síťové
adaptéry.
HiPath 3000 V8
Technické údaje
Model
Hipath 3300
HiPath 3350
HiPath 3500
HiPath 3550
HiPath 3800
19” rám
nástěnný systém
19” rám
nástěnný systém
standardní
systém/
(19” rám)
Max. počet analogových účastníků (a/b)
20
36
44
96
384
Max. počet digitálních účastníků
(UP0/E)
24
24
48
72
384
IP účastníci
96
96
96
96
500
Max. počet účastníků
HiPath Cordless Office
16
16
32
64
250
Max. počet základnových
stanic HiPath Cordless Office/
HiPath Cordless IP
3
3
7
16
64
optiClient Attendant
(spojovatelské pracoviště PC)
4
4
4
4
6
Key moduly
30
30
30
96
250
Integrovaná hlasová pošta
(max. počet schránek)
24
24
24
24
–
Rozměry
(výška/šířka/hloubka v mm)
89 x 440 x 380
(2U)
450 x 460 x 130
155 x 440 x 380
(3,5 U)
450 x 460 x 200
490 x 440 x 430
Hmotnost
asi 6 kg
asi 6 kg
asi 8 kg
asi 8 kg
asi 34 kg
(plně vybavený)
Barva krytu
modrozelená
základní
teplá šedá
modrozelená
základní
teplá šedá
ocelově modrá/
světle šedá
Copyright ©
Siemens Enterprise Communications s.r.o.,
držitel licence Siemens AG k obchodní značce
Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10
Číslo dokumentu: A31002-H3590-D100-2-2D29
Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy
shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu
dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou
závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.
OpenScape, OpenStage a HiPath jsou registrované
obchodní značky Siemens Enterprise Communications GmbH & Co.KG.
Všechny ostatní názvy značek, produktů a služeb
jsou obchodní značky nebo registrované obchodní
značky příslušných majitelů.
.
Download

HiPath 3000/5000 V9 Inovační komunikační řešení pro malé a