AYDINLATMA BİRİMLERİ ve DENKLEMLERİ
Aydınlatma tekniği, bir sistemde ekonomik ve kaliteli bir aydınlık sağlanması için gerekli hesap yöntemlerini
kapsamaktadır. Bir aydınlatma hesabında genel olarak aşağıdaki yöntem kullanılır.
Aydınlatılacak bölgenin ortalama aydınlık şiddeti, aydınlatma amacına uygun olarak ilgili tablodan alınır ve diğer
veriler yardımıyla en uygun armatür ve ampulün cins ve miktarı hesaplanır. Hesap yöntemi ve denklemler
aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
DENKLEMLER
DENKLEM
Φ T.
Z=
Φ L.
k=
T=
axb.
h( a + b)
ExAxd
η
SEMBOLÜ
Z
ØT
ØL
k
a
b
h
H
H1
E
A
d
η
AÇIKLAMA
Ampul sayısı
Gerekli toplam ışık akısı (lm)
Bir ampulün verdiği ışık akısı (lm.)
Bölge indeksi (mahal boyutlarına bağlı olarak)
Uzunluk (m)
Genişlik (m)
Işık kaynağının çalışma düzlemine olan yüksekliği (m)
Işık kaynağının zeminden yüksekliği (m)
Çalışma düzleminin zeminden yüksekliği
Gerekli aydınlık seviyesi (LUX) tablodan seçilir
Aydınlatılacak bölgenin alanı (m2)
Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir)
Tesisin ışığı yansıtma verimi. Aydınlatma sahasını sınırlayan tavan, duvar ve zeminin yansıtma
faktörlerine, bölge indeksine ve seçilen armatür tipine bağlı olarak tablodan seçilir.
VERİLER
ODA BOYUTLARI
a=13 m.
b=5.5 m.
H=3 m.
KİRLENME FAKTÖRÜ: 1.25
TAVAN: AÇIK 0.8
DUVAR: HAFİF KOYU 0.5
ZEMİN: KOYU 0.1
AYDINLIK ŞİDDETİ
E=500 LUX
(TABLODAN
SEÇİLİR)
ARMATÜR TİPİ
TMS 240
LAMBA TİPİ
“TL” 54/40 W.
“TL” 54/40 w ampulün verdiği
ışık akısı ØL
2100 Lümen
HESAPLAMA YÖNTEMİ
SIRA NO
1
İSTENİLEN
h
DENKLEM
h=H-h1
k=
axb.
hx(a + b)
HESAPLAMA
h=3-0.85 m.
SONUÇ
h=2.15 m.
13x5.5.
2
k
3
η
Tesisin aydınlanma etkinlik faktörü (Tablodan seçilir)
η =0.46
4
5
d
A
Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir)
A=axb
A=13x5.5 m
d=1.25
A=71.5 m2
ØT=97146
6
ØT
ØT=
7
Z
8
9
10
“TL” 54/40 W
T MS 240
Z/2
11
E
Exaxb
η
ΦT
Z=
ΦL
k=
2.15x(13 + 5.5)
ØT=
500x71.5x1.25
k=2
0.46
97146
Z=
2100
Z=46 adet
Z=46 adet fluoresant ampul kullanılacak
Bir armatürde 2 adet “TL” 54/40 W. fluoresant ampul olduğuna göre
büro aydınlatmasında 23 adet TMS 240 armatür kullanılacaktır.
Büro aydınlatmasını armatür sayısına göre tekrarlarsak
E=
Φ LxZxη
dxA
E=
2100x46x0.46
1.25x71.5
E=497 LUX
Bir büro aydınlatmasında E= 497 Lux’lük bir aydınlatma seviyesi elde edilir.
YANSITMA BİLGİLERİ
Tavan, duvarlar ve çalışma düzleminin ışık yansıtma katsayıları.
YAPI MALZEMELERİ
Ak ağaç,huş ağacı
Meşe,açık renk,parlatılmış
Meşe,koyu renk,parlatılmış
Sunta,krem rengi
Granit
Kireç taşı
Mermer,parlatılmış
Harç,açık renk;kireç badana
Sıva(Alçı)
Kum taşı
Ahşap kaplama (Doğal)
Çimento,beton,çıplak
Kiremit,kırmızı,yeni
DUVAR BOYALARI
0,50
0,25-0,35
0,01-0,15
0,50-0,60
0,20-0,25
0,35-0,55
0,30-0,70
0,40-0,45
0,90
0,20-0,40
0,20-0,30
0,20-0,30
0,10-0,15
Beyaz
Açık gri
Orta gri
Koyu gri
Mavi
Açık yeşil
Koyu yeşil
Açık sarı
Kahverengi
Pembe
Koyu kırmızı
0,30-0,70
0,40-0,60
0,25-0,35
0,10-0,15
0,15-0,20
0,45-0,55
0,15-0,20
0,60-0,70
0,20-0,30
0,45-0,55
0,15-0,20
Tavan
Duvarlar
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,8
0,5
0,3
0,5
0,3
0,7
0,5
0,3
0,8
0,5
0,3
0,5
0,3
Çalışma
Düzlemi
0,3
0,3
0,3
0.3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,3
0,1
Download

Aydinlatma hesabi