Mgr. Ivana Koutská
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
únor. 2011
Ročník: 5. třída
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Komunikační a slohová výchova
Téma: Léčení kazisvěta 1
Anotace: Popis osoby. Vztahy v rodině. Lidské vlastnosti.
Průběh hodiny
1. Informace o Betty MacDonaldové
2. Motivační rozhovor: Jakou dětskou „nemoc“ si představuješ pod názvy čurbesajda,
lakomice, žalobajda,…
Vymyslíš název další „dětské nemoci“?
3. Hlasité čtení – část Kdo je paní Láryfáry, děti plní 1. úkol z pracovního listu.
Po přečtení úryvku rozhovor o paní Láryfáry, společná kontrola úkolu.
4. Rozhovor: Kdo je asi kazisvět?
5. Vysvětlení výrazů z pracovního listu, hlasité čtení 1. části.
6. Samostatná práce – pracovní list.
7. V další hodině čtení následuje rozhovor o přečteném textu, děti vysvětlí, proč
maminka odveze chlapce na léčení k paní Láryfáry.
Hlasité čtení 2. části, kdy Vojta přijíždí k paní Láryfáry a škodí i zde.
Použitá literatura:
MACDONALDOVÁ, Betty. Paní Láryfáry. Praha: LIKA KLUB, 1996. 319 s. ISBN 80-901440-8-X.
Čtenářská gramotnost
–1–
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
únor. 2011
Jméno: ………………………..
Betty MacDonaldová
Paní Láryfáry – Léčení kazisvěta
1. Podtrhni v textu, jak paní Láryfáry vypadala.
Nakresli, jak si paní Láryfáry představuješ.
2. Vysvětli výrazy.
je mi to fuk
hrabal se v sekačce
jsem úplně vyřízený
výlevka
barbarství
gramofon
Čtenářská gramotnost
dospěla k závěru
šmejdili tam
zánovní mixér
zdřímnout si
nectnost
kazisvět
–2–
stála, jako když do ní hrom uhodí
jata neblahým tušením
požádala přítelkyni zdrceně
nebozízek
odfrčela s kočárkem
býval u ní pečený vařený
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
únor. 2011
3. Doplň vhodné výrazy, napiš odpovědi.
Do rodiny Filipových patřil tatínek …………………., maminka …………………
a syn ………………………….. .
Proč šel malý Filip k Roubalovým?
………………………………………………………………………………………
Čím paní Filipová uklidnila manžela?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Podle čeho poznala paní Filipová, že si její muž dělal čokoládový koktejl?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Co všechno syn Filipových zničil?
………………………………………………………………………………………
Jak chtěl tatínek syna „vyléčit“?
………………………………………………………………………………………
U koho hledala paní Filipová radu? Proč právě tady?
………………………………………………………………………………………
Jaké lumpárny provedl Aleš?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kde bude maminka hledat pomoc?
………………………………………………………………………………………
Čtenářská gramotnost
–3–
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–4–
únor. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
únor. 2011
1. část
Čtenářská gramotnost
–5–
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–6–
únor. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–7–
únor. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
únor. 2011
2. část
Čtenářská gramotnost
–8–
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–9–
únor. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Mgr. Ivana Koutská
Čtenářská gramotnost
ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.
–10–
únor. 2011
EU – peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.0089
Download

Průběh hodiny